Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013"

Transkript

1 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum

2 Tre verksamhetsområden

3 Portföljstrategin ger stöd till våra verksamhetsområden Portföljstrategi 1. Attraktiva lägen 2. Moderna fastigheter 3. Samlade bestånd

4 Mål: Väsentliga resultatbidrag från alla verksamhetsgrenar Mkr Bidrag Förvaltning Bidrag Förädling Bidrag Transaktion Bidrag från verksamheten Bidrag per aktie 14 kr 11 kr 11 kr

5 Tredje kvartalet i korthet Högre intäkter- tillväxt 9% Tillväxt förvaltningsresultat 5% Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj Nettouthyrning 9 Mkr Återköpsgrad 69% Överskottsgrad 72% Årets refinansieringar klara Avgöranden från kammarrätten i ett antal skatteärenden

6 Resultaträkning i sammandrag Mkr Jan-sep 2013 Jan-sep 2012 Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftöverskott Central administration Finansnetto Resultatandelar intressebolag Förvaltningsresultat Realiserade värdeförändr. Fastigheter Orealiserade värdeförändr. fastigheter Positiv hyrestillväxt i identiskt bestånd 14% Överskottsgrad 69% (69) 1,9 % värdetillväxt Avkastning investeringar 31 % Genomsnittligt avkastningskrav 5,6% Resultat per aktie 8:79 kr (-4:36) Värdeförändringar derivat och aktier Resultat före skatt Skatt Årets resultat

7 Nyckeltal Eget kapital, Mkr Eget kapital per aktie, kr Avkastning eget kapital, % 16,2-0,8-8,4 Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,3 2,2

8 Finansiering - per 30 september 2013 Årets refinansieringar klara Refinansierat 6,9 Mdkr Kapitalbindning 5,1 år Outnyttjat 3,6 Mdkr Kapitalmarknadsfinansiering 2,4 Mdkr Ny emission i SFF 230 Mkr, varav Fabege lånat 115 Mkr Totalt lånar Fabege 2,3 Mdkr på kapitalmarknaden Tillkommer obligationslån i delägda bolag 1,25 Mdkr

9 Pågående skatteärenden Kammarrätten har lämnat domar i ett antal ärenden Skatteflyktslagen tillämplig och transaktionerna ska belastas med skatt Fabege vann framgång i yrkandet på hur den skattepliktiga vinsten ska beräknas Upptaxering 7,6 Mdkr. Skatt 2,4 Mdkr varav reserverat 1,9 Mdkr. Total exponering minskad i enlighet med de beslut som meddelats Tidigare reserveringsbeslut står fast Tidplan för kommande avgöranden har ännu inte meddelats Återstående ärenden Kammarrätten under hösten Återstående ärenden Förvaltningsrätten (ca 400 Mkr)

10 Pågående skatteärenden Vi har beredskap för att hantera betalning Om betald skatt 1,9 Mdkr Eget kapital, Mkr Soliditet, % Belåningsgrad, % Tillgängliga faciliteter, Mkr Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 1,8

11 Vi har väsentliga resultatbidrag från alla verksamhetsgrenar även i år Mkr 2013 (ack Q3) Bidrag Förvaltning Bidrag Förädling Bidrag Transaktion Bidrag från verksamheten Bidrag per aktie 7 kr 14 kr 11 kr 11 kr

12 Förutsättningar för fortsatt framgång

13 Förutsättningar för fortsatt framgång BNP-tillväxt

14 Förutsättningar för fortsatt framgång BNP-tillväxt Stockholm växer

15 Förutsättningar för fortsatt framgång BNP-tillväxt Stockholm växer Attraktiva lägen Moderna kontor Samlade bestånd Marknadskännedom Bra lagarbete

16 Förutsättningar Förvaltning Hög återköpsgrad Bra vakanser att jobba med Stigande överskottsgrad

17 Förutsättningar Förädling Fortsatt god vinstmarginal (31% 2013) Projektvolym i linje med vårt mål (1,5 Mdkr) Hög kvalité i vår projektportfölj

18 Tre bra kommunikationslägen

19 Förutsättning för hyresökning Vakansgrad % 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Vakans CBD (HS) * Källa: DTZ Sweden

20 Förutsättning för hyresökning Hyra kr/kvm Vakansgrad % 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Real medelhyra Stockholm, CBD (VS) Vakans CBD (HS) KPI-justerad * Källa: DTZ Sweden

21 Förutsättningar för ett fortsatt starkt resultat Moderna hus i attraktiva lägen Framtida potential i fastighetsutveckling Stockholm - en marknad i tillväxt Stark drivkraftig organisation Våra kunder och våra lägen är centrala

22 Frågor HAMMARBY SJÖSTAD Vi utvecklar staden för våra kunder CITY