Dentala ädelmetallegeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dentala ädelmetallegeringar"

Transkript

1 VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden Då jag inte haft möjlighet att svara alla personligen vill jag därför ägna novembers VD-brev åt att förtydliga situationen. Det tredje kvartalet är historisk svagt på grund av sommaruppehållen i de flesta branscher. Detta förklarar att försäljningen av dentalguld varit lägre under detta kvartal än årets två första. Vinstmarginalen per land beror mycket på vilken typ av varor som säljs. I Kina är marginalen procentuellt högre eftersom kunder i Kina i större utsträckning nu valt att köpa legeringar som innehåller mindre guld. Detta innebär att priset per sålt gram minskar, men marginalen i kronor räknat är bibehållen, vilket leder till en högre procentuell marginal. Till Tyskland säljs legeringar med högre halt guld i genomsnitt, vilket gör priset per gram högre, och marginalen mindre i procent. Sverige utgör ett undantag, och jag återkommer till det längre ner. Dentala ädelmetallegeringar Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Den dentalreform som trädde i kraft 2008 har haft båda positiv och negativ inverkan på marknaden för tandguld i Sverige. Reformen är utformad på ett sätt som inte gynnar användningen av guld för restaurationer inom tandvården, vilket är negativt. Dock har

2 subventioneringen av tandvård i Sverige lett till att branschen i sin helhet inte påverkats alltför mycket av lågkonjunkturen och finanskrisen, utan hållits flytande. Detta har lett till att vi har sett en viss minskning i försäljningen av dentalguld i Sverige som vi tror kommer att bestå, då minskningen inte beror på lågkonjunkturen, och då metallpriserna är fortsatt höga samt då Sverige är en mycket mogen och saturerad marknad. Försäljningen av dentala legeringar i Tyskland har haft endast en mindre ökning, detta främst för att tandvårdsbranschen där påverkats i större utsträckning än i Sverige av lågkonjunkturen och finanskrisen. Marknaden i sin helhet har minskat, men vår försäljning har trots detta visat en mindre tillväxt, vilket vi är glada för. När marknaden återhämtar sig och återgår till det normala, samt att branschen tillväxt sätter fart igen, bör försäljningen i Tyskland öka. Försäljningen av dentala legeringar i Kina är stabil. Omsättningen i kronor räknat har minskat, men detta på grund av att kunder i Kina i allt större utsträckning väljer legeringar med lägre ädelmetallhalt, och således ett lägre grampris, vilket påverkar omsättningen. Detta påverkar dock inte marginalerna. Tandvårdsbranschen i Kina har påverkats av lågkonjunkturen och finanskrisen. Branschen är i stor utsträckning beroende av exporten till USA och Europa, och marknaden där har påverkats starkt av krisen. Detta till trots har AU Holding kunnat bibehålla en stabil försäljning och lönsamhet. När branschen återhämtar sig och återgår till normal verksamhet och normal tillväxt, bör även AU Holdings försäljning öka. I Kina arbetar bolaget löpande med registreringar, och vid varje erhållen registrering har vi kunnat utöka vår försäljning till nya kundgrupper. Vissa registreringar har större betydelse än andra, och just nu arbetar vi med registreringar som, när de är klara, kommer att ge oss möjlighet att sälja direkt till sjukhus och andra större aktörer med förmånliga (och troligtvis unika) villkor. Detta skulle innebära en väsentlig ökning av försäljningen i Kina enligt bolagets analyser. När detta kommer att bli klart är dock svårt att förutspå på grund av de komplicerade och svåröverskådliga rutiner för registrering som krävs i Kina. Så

3 fort det blir klart kommer vi självklart att meddela marknaden om detta. Förädlingsverksamheten Sverige utgör som jag nämnde ovan ett undantag vad gäller marginaler, då större delen av omsättningen i Sverige utgörs av förädlingsverksamhet (försäljning av raffineringstjänster samt handel med finguld). Marginalen på denna typ av verksamhet är lägre än vid försäljning av dentalguld, men volymerna är mycket större. Att marginalen för den svenska verksamheten under perioden var låg beror till stor del på stora fluktuationer i metallpriser och valutor som påverkat bolaget. Marginalen i detta segment, förädlingstjänster, är högre normalt sett, och kommer troligtvis även vara det på lång sikt. Då förädlingsverksamheten (försäljning av raffineringstjänster samt handel med finguld) står för en allt större del av bolagets verksamhet har bolagets exponering och känslighet för förändringar i metallpriser och valutor förändrats. Under året har vi haft en stark tillväxt inom detta segment, vilket tydligt återspeglats i omsättningen. Detta innebär två saker: 1. Att kursen på olika valutor och metaller på bokslutsdagen, samt hur bolagets lager, metallkonto, kassa och skulder i olika valutor ser ut på bokslutsdagen, i större utsträckning påverkar bolagets balans- och resultaträkning. Då vi omsätter vårt lager snabbt (även mycket snabbt om man ser till ädelmetallbranschen) är det inte möjligt för oss att anpassa alla flöden efter fyra olika bokslutsdagar. 2. Under året har tillväxten i detta segment inneburit vissa förändringar i verksamheten. Vissa kostnader har minskat och vissa har ökat. men framförallt har vi aktivt arbetat på att anskaffa nya kunder, något som ibland leder till att balansen mellan skulder och tillgångar rubbas. När vi t.ex. fått större leveranser av guld från nya kunder bokats dessa upp som skulder i metall, och värdet på dessa påverkas av såväl metallpriserna som valutorna, samt av vilken inkurans/osäkerhet som måste bokas upp. Vi säkrar inte varje enskild transaktion då detta är alldeles för tids- och resurskrävande (samt inte ger

4 någon egentlig säkerhet), utan ser till att ha en balans mellan tillgångar och skulder i metall för att inte påverkas av fluktuationerna. När nya kunder börjar leverera metaller tar det dock ett tag att anpassa verksamheten till det. Detta innebär att det kan förekomma kortsiktiga svängningar i resultatet, utan att detta påverkar bolagets långsiktiga rörelseresultat. Jag ser därför inte det tredje kvartalets negativa rörelseresultat som en stor sak, utan vet att det påverkas av många faktorer. Jag tror heller inte att detta kommer återspeglas i kommande rapporter. Däremot får vi acceptera att vi nu har en verksamhet som kortsiktigt påverkas mer av vad som händer i världen och av metallpriser och valutor. Vi har anpassat verksamheten efter rådande läge med goda resultat. Under årets två första kvartal gjorde vi bra vinster, och under det tredje kvartalet tappade vi en del. På nio månader ligger dock rörelseresultatet på tkr, vilket kan jämföras med helåret 2008 då rörelseresultatet uppgick till tkr. Vi har således anpassat verksamheten efter det rådande makro- och mikroekonomiska läget med bibehållen tillväxt i både omsättning och rörelseresultat, vilket jag är glad för. Jag ser positivt på framtiden och har stark tilltro till AU Holdings framtid. Bolaget har en stabil och lönsam försäljning av dentalguld i Sverige, en lönsam försäljning av dentalguld i Tyskland med tillväxtpotential och en stabil försäljning av dentalguld med bibehållen lönsamhet i Kina där bolaget även har stor tillväxtpotential och en unikt position. AU Holding har också etablerat en stark position på den svenska marknaden för raffineringstjänster och handel med finguld med ökande volymer, bibehållen lönsamhet och stor tillväxtpotential i både omsättning och lönsamhet. Jag hoppas att denna uppdatering förtydligat bolagets situation, och jag ser fram emot en fortsatt spännande utveckling i AU Holding! Mvh,

5 Darius Stenberg VD AU Holding AB (publ.) Disclaimer/Ansvarsfriskrivning Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Uppdragsanalys 2011-12-22 G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Under året släppte analyshuset Gartner Group en rapport som visade på att omsättningen för app-butiker kommer att ha ökat med

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer