Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010"

Transkript

1 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010

2 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning som Box IR genomfört under augusti och september månad Det här är första gången vi genomför denna enkätundersökning och vår ambition är att detta ska bli en årligen återkommande kartläggning av frågor relevanta för svenska börsföretags strategiska kommunikation och IR-arbete. Den höga svarsfrekvensen visar att IR-arbete har hög prioritet, inte minst hos bolagen som är listade eller noterade hos Nasdaq OMX. Målsättningen hos flertalet bolag är tydlig, att uppnå en mera rättvisande marknadsvärdering och att såväl konjunkturutsikter som börsklimat har förbättrats avspeglas i att det är fler företag som ökar än som minskar årets IR-budget. Den genomsnittliga IR-budgeten är ca 1,3 Mkr (exklusive lönekostnader), varav hälften spenderas på årsredovisningsproduktion. Vi kan också konstatera att fyra av fem bolag anlitar externa konsulter i sitt IR-arbete. Läs vidare för en sammanställning av de tio frågorna i enkäten. För den som önskar en djupare genomgång av enkätundersökningen och våra slutsatser, vänligen kontakta Box IR. Om Box IR Box IR är en strategisk kommunikationsbyrå som verkar i gränslandet mellan corporate finance och public relations. Box IR erbjuder rådgivning, planering och genomförande av investor relations-relaterade uppdrag och projekt i syfte att stärka kundernas finansiella varumärken. Box IR ägs och drivs av Mikael Zillén och Tomas Öqvist, båda med mångårig bakgrund från finansbranschen och som kommunikationsrådgivare.med över 30 års gemensam erfarenhet från den finansiella sektorn och dryga 10 år av finansiell kommunikation är vår vision att bli den ledande kommunikationsbyrån för företag och organisationer som efterfrågar spetskompetens inom finansiell kommunikation kombinerat med finansmarknadsexpertis. För mer information se: Eller kontakta: Mikael Zillén, grundare och partner, telefon: , e-post: Tomas Öqvist, grundare och partner, telefon: , e-post: Mikael Zillén och Tomas Öqvist Box IR:s årliga IR-enkät Augusti SEPTEMBER

3 1 På vilken lista/börs är ert företag noterat? Sammanlagt har 60 bolag svarat på Box IR:s enkät om IR-arbete bland svenska börsföretag. Detta ger en svarsfrekvens bland alla bolagen på 13 procent. Bland Large Cap-bolagen var svarsfrekvensen hela 33 procent och bland OMX-bolagen (inklusive First North) svarade vart sjätte bolag. Då svarsfrekvensen bland bolagen listade på NGM respektive Aktietorget endast var 4 procent har vi valt att exkludera dessa bolag i sammanställningen som följer LARGE CAP MID CAP SMALL CAP FIRST NORTH NGM AKTIETORGET Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren bland de 54 bolagen listade eller noterade hos Nasdaq OMX: 2 Hur stor är ert företags IR-budget (exkl. lönekostnader) på årsbasis? Den genomsnittliga IR-budgeten bland bolagen i vår undersökning ligger på ca 1,3 Mkr 1 (exklusive lönekostnader). Nästan fyra av tio bolag lägger dock mer än 2 Mkr. En majoritet av dessa (15 st) är Large Caps, men fyra av Mid Cap-bolagen har också väl tilltagna IR-budgetar. Sju av bolagen lägger mindre än en kvarts miljon kronor på sitt IR-arbete. Flertalet av dessa återfinns på Small Cap eller First North, men förvånande nog ligger också ett Large Cap-bolag på den nivån MER ÄN 2 Mkr 1 2 Mkr 0,5 1 Mkr tkr tkr EJ SVAR 1 genomsnittssiffran har räknats fram som ett medelvärde av svaren på budgetfrågan, genom att använda mitten av respektive intervall och för bolagen som angett mer än 2 Mkr använda 2,5 Mkr. Box IR:s årliga IR-enkät Augusti SEPTEMBER

4 3 Hur många personer på företaget är engagerade i IR-arbetet? IR-arbetet bland noterade bolag utförs av en IR- eller informationsansvarig person, men engagerar i många fall även t ex finanschef och VD. I endast åtta av de svarande bolagen sköts IR av endast en person ELLER FLER 4 Finns det någon anställd som jobbar med IR-frågor på heltid? Hälften av bolagen, 27 st, har åtminstone en person som arbetar med IR-frågor på heltid. 17 av dessa återfinns på Large Cap-listan, fem på Mid Cap-listan, men även fem av Small Cap-bolagen har en dedikerad IR-anställd. För fyra av bolagen är den heltidsanställda IR-personen den enda på företaget som arbetar med IR-frågor. NEJ 50% JA 50% Box IR:s årliga IR-enkät Augusti SEPTEMBER

5 5 Anlitar ni någon extern firma/konsult för ert IR-arbete, i så fall för vad? En stor majoritet av börsföretagen anlitar extern hjälp med årsredovisningen. Det är även vanligt med konsulthjälp vid kapitalmarknadsdagar/analytikerträffar samt delårsrapporter, medan endast sju av bolagen uppger att de anlitat en extern firma för sin IR-strategi. av bolagen uppger att de klarar sig helt utan extern hjälp, varav hela fem bolag återfinns på Large Cap-listan. ÅRSREDOVISNING 37 KAPITALMARKNADSDAGAR, ETC. 18 DELÅRSRAPPORT 13 STRATEGI 7 ANNAT 5 INGEN EXTERN KONSULT Box IR:s årliga IR-enkät Augusti SEPTEMBER

6 6 Hur fördelas företagets IR-budget (procent)? Inte oväntat är årsredovisningen den enskilt största utgiftsposten i börsföretagens IR-budget. Vår enkät indikerar att nästan halva budgeten eller drygt kr spenderas på denna produkt (notera att siffran inte inkluderar bolagens egna lönekostnader). Delårsrapporter utgör 13 procent av budgeten eller i genomsnitt ca kr, dvs knappt kr per kvartalsrapport. Mindre än kr eller ca 3 procent av budgeten läggs på det strategiska IR-arbetet. ANNAT 22% ÅRSREDOVISNING 46% STRATEGI 3% TOTALT 1,3 Mkr DELÅRSRAPPORTER 13% KAPITALMARKNADSDAGAR ETC. 16% Ett annat sätt att se på årsredovisningens dominerande roll i svenska börsföretags IR-arbete framgår av nedanstående diagram. Hela 24 bolag eller 56 procent av de 43 bolag som svarat på frågan uppger att minst halva IR-budgeten läggs på att ta fram företagets årsredovisning MER ÄN 50% 25 50% MINDRE ÄN 25% EJ SVAR Box IR:s årliga IR-enkät Augusti SEPTEMBER

7 7 Årets IR-budget i jämförelse med föregående års är: De förbättrade konjunkturutsikterna och det förbättrade börsklimatet avspeglar sig också i vår undersökning. Även om det stora flertalet räknar med en oförändrad IR-budget i år jämfört med 2009, så uppger var femte bolag att årets budget är större. Endast 6 procent av bolagen räknar med att lägga mindre pengar på IR under innevarande år. MINDRE 6% EJ SVAR 6% STÖRRE 20% OFÖRÄNDRAD 69% 8 Vi planerar att för årsredovisningen nästa år lägga: Årsredovisningens starka ställning hos de svenska börsföretagen väntas bestå. Nästan tre av de fyra bolag som svarat på denna fråga planerar att lägga lika mycket pengar på nästa årsredovisning som de spenderade på den nyligen publicerade. Därmed kan vi förvänta oss att börsföretagen i genomsnitt kommer att spendera väl över en halv miljon kronor vardera på 2010 års upplaga. Sammantaget skulle det innebära den svindlande siffran av närmare en kvarts miljard kronor bara för bolagen listade eller noterade hos Nasdaq OMX EJ SVAR 9% MER ÄN FÖREGÅENDE ÅR 7% MINDRE ÄN FÖREGÅENDE ÅR % LIKA MYCKET SOM FÖREGÅENDE ÅR 72% Box IR:s årliga IR-enkät Augusti SEPTEMBER

8 9 Vad är företagets huvudsakliga mål med IR-arbetet? För att kunna utforma en effektiv IR-plan är det viktigt att ha målen med IR-arbetet klart för sig. De flesta bolagen i vår undersökning uppger att deras huvudsakliga mål är att uppnå en rättvisande marknadsvärdering, vilket kanske är det tydligaste uttrycket för en effektiv finansiell kommunikation. Nästan vartannat bolag har också svarat att de vill öka kännedomen om företaget. Att uppfylla compliance-krav hamnar först på tredje plats och indikerar kanske att det är en självklarhet eller ett nödvändigt ont snarare än huvudmålet med IRarbetet. Endast ett av de svarande bolagen har uppgett att uppfylla compliance-krav som det enda målet med IR-arbetet. RÄTTVISANDE MARKNADSVÄRDERING 42 GÖRA FÖRETAGET MERA KÄNT 26 UPPFYLLA COMPLIANCE 24 UPPNÅ BÄTTRE ÄGARSTRUKTUR 14 UNDERLÄTTA KAPITALANSKAFFNING ANNAT 2 10 Har företaget en IR-plan? Även om en överväldigande majoritet av företagen i vår undersökning har en IR-plan är det fortfarande 30 procent som inte har det. Det förefaller vara lite av en storleksfråga, då samtliga Large Cap-bolag, 83 procent av Mid Cap-bolagen och 44 procent av Small Cap-bolagen har en IR-plan, medan endast två av de sju First North-bolagen har det. NEJ 30% JA 70% Box IR:s årliga IR-enkät Augusti SEPTEMBER

9 IR-paketet Är ert företag rätt värderat? Använder ni IR-resurserna optimalt? Ingen IR-plan? Vad tycker investerarna? Uppfyller ni compliance-kraven? Box IR hjälper er att få ut mer av ert IR-arbete! ÅR in a Box Lägger ni mer än halva IR-budgeten på årsredovisningen? Då är ni i gott sällskap, men har ni frågat er om det är där pengarna gör mest nytta? Vi på Box IR är övertygade om att ni kan få större effekt genom att istället lägga en del av årsredovisningsbudgeten på att utveckla IR-arbetet på andra områden. Med ÅR in a Box vill vi visa att en proffsig och snygg årsredovisning inte behöver kosta en förmögenhet! i samarbete med Kontakta oss för offert eller ytterligare information! Box IR: Sjö&Berg: Mikael Zillén telefon: e-post: Tomas Öqvist telefon: e-post: Anders Sjölund Telefon: e-post: Mattias Öhrberg Telefon: e-post:

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik...4

Läs mer

Undersökning om mailanvändningi jobbet

Undersökning om mailanvändningi jobbet Undersökning om användningi jobbet Genomförd av i-page 2009 Bakgrund & syfte i-page är ett konsultföretag inom e-postkommunikation. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att kommunicera via

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer