2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna."

Transkript

1 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2

3 2013: +79,6%

4 Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär småbolag aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av en sund de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen balansräkning och starka tillväxtsiffror. syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av en sund balansräkning och starka tillväxtsiffror. Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på Stabila tillväxtbolag börsen, Nasdaq OMX First North och Nasdaq de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen Många investerare fokuserar antingen på värdebolag med stabil Stabila direktavkastning tillväxtbolag OMX Small Cap. syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga börsen, kombinationen Nasdaq OMX First av North en sund och Nasdaq och stabil balansräkning eller Många balansräkning rena tillväxtbolag. investerare och Consensus fokuserar starka antingen tillväxtsiffror. Koncentrerad på värdebolag efter med tillväxtbolag stabil direktavkastning som sam- Aktieförvaltningen och stabil koncentrerar oftast portföljen tidigt har en stark balansräkning. eller rena tillväxtbolag. 3 Consensus 7 bolag. Förvaltningen Koncentrerad är inte portfölj främmande aktieförvaltning letar efter tillväxtbolag för att koncentrera som sam- risken Aktieförvaltningen till ett fåtal bolag, koncentrerar tvär- oftast portföljen Stabila tillväxtbolag OMX Small Cap. portfölj aktieförvaltning letar börsen, Nasdaq OMX First North och Nasdaq Småbolag tidigt har en stark balansräkning. tom kan större delen till av 3 portföljen 7 bolag. Förvaltningen placeras i ett är inte främmande Många investerare fokuserar antingen på värdebolag med stabil direktavkastning och stabil OMX Small Cap. Förvaltningen inriktar sig på mindre bolag list- enskilt innehav om alla för att investeringsparametrar koncentrera risken till är ett fåtal bolag, tvärade på i huvudsak de Småbolag svenska börserna, med ett uppfyllda. Investeringshorisonten tom kan större vid delen köp av av portföljen ett placeras i ett balansräkning eller rena tillväxtbolag. Consensus Koncentrerad portfölj börsvärde som vid investeringstillfället Förvaltningen inriktar uppgår sig till på mindre nytt innehav bolag är listade på Den i huvudsak typiska investerin- de svenska börserna, mer därför med att ett ha en uppfyllda. relativt låg Investeringshorisonten omsättning. vid köp av ett tidigt har en stark balansräkning. till 3 7 bolag. Förvaltningen är inte främmande oftast enskilt minst innehav ett år. Portföljen om alla investeringsparametrar kom- är aktieförvaltning letar efter tillväxtbolag som sam- Aktieförvaltningen koncentrerar oftast portföljen högst 5 miljarder kronor. gen är dock oftast i bolag börsvärde med ett som börsvärde vid investeringstillfället understigande 1 miljard kronor. högst 5 miljarder kronor. Den typiska Bortglömda investerin- pärlor mer därför att ha en relativt låg omsättning. Småbolag tom kan större delen av portföljen placeras i ett uppgår till nytt innehav är oftast minst ett år. Portföljen kom- för att koncentrera risken till ett fåtal bolag, tvärgen är dock oftast i bolag med ett Möjligheten börsvärde under- att hitta bortglömda, kraftigt under- Förvaltningens inriktning Förvaltningen är i inriktar övrigt diversifierad sig på mindre bolag list- enskilt innehav om alla investeringsparametrar är stigande 1 miljard kronor. värderade bolag på de Bortglömda större listorna pärlor ofta mycket ade på i huvudsak de svenska börserna, med ett och således inte koncentrerad till någon specifik svårt eftersom dessa uppfyllda. Investeringshorisonten bolag följs av ett flertal större vid köp av ett Möjligheten att hitta bortglömda, kraftigt under- bransch. Det sker dock börsvärde som vid Förvaltningens ytterst sällan investeringstillfället inriktning placeringar är i övrigt banker uppgår till diversifierad och analyshus. nytt innehav är oftast minst ett år. Portföljen kommer därför att ha en relativt låg omsättning. värderade bolag på de större listorna är ofta mycket i råvaru- och läkemedelsbolag högst och 5 miljarder således eftersom inte kronor. Den koncentrerad dessa säl- typiska till investeringen är dock någon specifik svårt eftersom dessa bolag följs av ett flertal större lan uppfyller våra placeringskriterier. bransch. oftast Det i sker Bolagen bolag dock med ett ytterst är börsvärde sällan Förvaltningens understigande placeringar fokus banker är därför och att analyshus. analysera bolag typiskt börsnoterade i på 1 råvaru- listorna miljard och AktieTorget, kronor. läkemedelsbolag NGM eftersom på de mindre dessa listorna. Bortglömda pärlor säl- På dessa listor är det betydligt lan uppfyller våra placeringskriterier. Bolagen är Möjligheten att Förvaltningens hitta fokus bortglömda, är därför att kraftigt undervärderade analysera bolag Förvaltningens typiskt inriktning börsnoterade på är i övrigt listorna diversifierad AktieTorget, NGM på de bolag mindre på de listorna. större På listorna dessa listor är är ofta det mycket betydligt 2 Förvaltningens inriktning är i övrigt diversifierad och således inte koncentrerad till någon specifik bransch. Det sker dock ytterst sällan placeringar i råvaru- och läkemedelsbolag eftersom dessa sällan uppfyller våra placeringskriterier. Bolagen är typiskt börsnoterade på listorna AktieTorget, NGM värderade bolag på de större listorna är ofta mycket samheten från marknaden var låg och innan svårt eftersom dessa bolag följs av ett flertal större tillväxtresan på allvar tagit fart. På kort sikt är större banker sannolikhet och analyshus. att hitta uppenbart felvärderade Risker relationen mellan aktie- och bolagsutveckling bolag, vilket oftast beror på att marknaden helt enkelt r ISkkONCENTr ATION låg men på sikt utvecklas alltid aktiekursen i inte Förvaltningens följer utvecklingen fokus större i är bolaget. därför sannolikhet att analysera att hitta bolag uppenbart Eftersom felvärderade en stor del Risker linje av kapitalet med ofta hur är bolaget placerat utvecklas i och därför på de mindre listorna. bolag, På dessa vilket listor oftast är beror det betydligt på att marknaden ett fåtal helt aktier enkelt blir konsekvensen rbör ISkkONCENTr placeringshorisonten större än ATION vid t.ex. för investeraren vara Placeringar i många av inte dessa följer bolag utvecklingen är p.g.a. sin i storlek bolaget. en traditionell fondplacering Eftersom minst 2 år. en om stor Portföljbolagen del av kapitalet ofta är placerat i omöjliga för traditionella aktiefonder och bolagen inte utvecklas i linje ett med fåtal våra aktier prognoser. blir konsekvensen större än vid t.ex. är därför relativt okända Placeringar för den i många genomsnittlige av dessa bolag är p.g.a. sin storlek en traditionell fondplacering om Portföljbolagen större sannolikhet att hitta uppenbart felvärderade investeraren. Potentialen omöjliga och för möjligheten traditionella för aktiefonder ett och bolagen Risker LIkVIDITETEN inte utvecklas i linje med våra prognoser. bolag, vilket oftast beror på att marknaden helt enkelt bolag med 100 miljoner är därför i omsättning relativt okända att dubbla för den I den genomsnittlige r ISkkONCENTr ATION inte följer utvecklingen i bolaget. här typen av bolag är likviditeten ofta låg, sin omsättning är självklart investeraren. enklare Potentialen än för giganter och möjligheten vilket gör för det ett Eftersom en stor del av kapitalet ofta är placerat i extra svårt LIkVIDITETEN att begränsa förlusterna som t.ex. Volvo och H&M. bolag med 100 miljoner i omsättning när bolaget att dubbla ett fåtal aktier blir konsekvensen större än vid t.ex. inte utvecklas I den på här ett typen önskvärt av bolag sätt. är likviditeten ofta låg, Placeringar i många av dessa bolag är p.g.a. sin storlek sin omsättning är självklart enklare än för giganter en traditionell fondplacering om Portföljbolagen vilket gör det extra svårt att begränsa förlusterna omöjliga för traditionella aktiefonder och bolagen som t.ex. Volvo och H&M. inte utvecklas i linje med våra prognoser. Historisk avkastning VOLATILITETEN när bolaget inte utvecklas på ett önskvärt sätt. är därför relativt okända för den genomsnittlige Den höga historiska investeraren. avkastningen Potentialen har åstadkommits genom att Historisk placera avkastning kapitalet i mindre på svenska börsen, VOLATILITETEN bolag med 100 miljoner i omsättning att dubbla och möjligheten Standardavvikelsen för ett är högre än för genomsnittet LIkVIDITETEN vilket innebär ökade risker I den här typen av bolag är likviditeten ofta låg, oupptäckta bolag. Den Om höga bolaget historiska utvecklas avkastningen väl men även har åstadkommits genom leder att detta placera till kapitalet kraftig i rabatt mindre vid generella på svenska börsnedgångar börsen, vilket som innebär ökade risker möjligheter Standardavvikelsen att köpa kvalitetsbolag är högre till än för genomsnittet sin omsättning är självklart enklare än för giganter vilket gör det extra svårt att begränsa förlusterna med bibehållen vinsttillväxt som t.ex. Volvo och H&M. när bolaget inte utvecklas på ett önskvärt sätt. större medial uppmärksamhet oupptäckta med bolag. följden Om bolaget att inte utvecklas är av bolagsspecifik väl men även natur. möjligheter Sammantaget att köpa är kvalitetsbolag till aktiekursen oftast stiger med kraftigt bibehållen när marknaden vinsttillväxt leder risknivån detta hög till förvaltningen, kraftig rabatt vilket vid dock generella speglasbörsnedgångar som Historisk avkastning VOLATILITETEN är beredd att betala större ett allt medial högre uppmärksamhet P/E-tal för i med avkastningspotentialen. följden att inte är Sharpekvoten av bolagsspecifik i förvaltningen när marknaden var under 2013 risknivån ca 4,0. hög i förvaltningen, vilket dock speglas kommits genom att placera kapitalet i mindre på svenska börsen, vilket innebär ökade risker natur. Sammantaget är Den höga historiska avkastningen har åstad- Standardavvikelsen är högre än för genomsnittet bolaget. aktiekursen oftast stiger kraftigt är beredd att betala ett allt högre P/E-tal för i avkastningspotentialen. Sharpekvoten i förvalt- oupptäckta bolag. Om bolaget utvecklas väl men även möjligheter att köpa kvalitetsbolag till Många av dessa bolag bolaget. är p.g.a. sin storlek relativt okända för den genomsnittlige investeraren. För kunder som är intresserade av att delta i den Exempel på bolag större medial som starkt uppmärksamhet bidragit till den med diskretionära följden att inte är av bolagsspecifik natur. Sammantaget är Depå ningen var under 2013 ca 4,0. med bibehållen vinsttillväxt leder detta till kraftig rabatt vid generella börsnedgångar som Många av dessa bolag är p.g.a. sin storlek rela- förvaltningen Depå av småbolag öppnas historiska utvecklingen aktiekursen tivt okända är: Academia, oftast för stiger den Bahnhof, kraftigt när genomsnittlige aktiedepå, marknaden risknivån hög i förvaltningen, vilket dock speglas investeraren. investeringskonto För kunder eller kapitalförsäkringsdepå hos till Nordnet. för i avkastningspotentialen. Sharpekvoten i förvalt- som är intresserade av att delta i den Balder, Betsson, Björn är beredd Exempel Borg, att på G5, betala bolag NGS ett som Group, allt högre starkt P/E-tal bidragit den diskretionära förvaltningen av småbolag öppnas en Travelpartner, Tretti bolaget. ningen var under 2013 ca 4,0. historiska mfl. utvecklingen är: Academia, Bahnhof, aktiedepå, investeringskonto eller kapitalförsäkrings- Balder, Betsson, Björn Borg, G5, NGS Group, depå hos Nordnet. Gemensamt för Många av dessa Travelpartner, alla dessa bolag bolag Tretti är p.g.a. sin storlek relativt okända för den genomsnittlige investeraren. För kunder som är intresserade av att delta i den placeringen i dessa gjordes när uppmärk- Exempel samheten från marknaden på bolag Depå mfl. är att Gemensamt var låg för och som starkt alla innan bidragit dessa till bolag den är diskretionära förvaltningen av småbolag öppnas en att historiska tillväxtresan på allvar utvecklingen placeringen tagit fart. På i dessa kort sikt är: Academia, gjordes är när Bahnhof, aktiedepå, investeringskonto eller kapitalförsäkringsdepå hos Nordnet. uppmärk- Balder, relationen mellan aktie- Betsson, samheten och från bolagsutveckling Björn Borg, marknaden G5, var NGS låg Group, och innan Travelpartner, låg men på sikt utvecklas tillväxtresan alltid Tretti på aktiekursen mfl. allvar tagit i fart. På kort sikt är linje med hur bolaget relationen utvecklas mellan och aktie- därför och bolagsutveckling bör placeringshorisonten Gemensamt låg men för på investeraren för sikt alla dessa utvecklas vara bolag alltid är att aktiekursen i Ansvarig förvaltare: Anders Wright minst 2 år. placeringen linje med i dessa hur gjordes bolaget när utvecklas uppmärksamheten och därför bör från marknaden placeringshorisonten var för låg och innan investeraren vara

5 Årlig avkastning Ackumelerad avkastning High High Water Mark High Watermark Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden % 20 % 61% 111 % 20 % -30 % 111 % 103 % 6% 87 % 80 % 5740 % 56 % 33 % 26 % 50 % 1% -62 % 95 % 36 % -16 % 14 % 37 % 435 % Kostnader Courtage: 0,20 % Fast avgift: Resultatbaserad avgift: 0,80 % + moms 20 % av den positiva avkastningen Den rörliga avgiften är inklusive moms och beräknas månadsvis enligt High Water Mark.

6 Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom småbolag, kapitalförvaltning och strukturerade produkter. 2013: +79,6% 2013: 2013: +79,6% Anställda inom bolaget har har lång lång erfarenhet av av kapitalförvaltning. Bolaget ägs ägs av av personalen och och en en grupp finansiellt starka riskkapitalister. Consensus Asset Management AB AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd genom att att vara vara anknutet ombud till till Thenberg & Kinde Fondkommission AB. AB. Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i Consensus oupptäckta Småbolagsförvaltning tillväxtbolag på de mindre Placerar börslistorna. i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom Kapitalförvaltning, Corporate Finance och Försäkringslösningar. Anställda inom bolaget har har lång lång erfarenhet av av kapitalförvaltning. Consensus Asset Management AB AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd och och aktien är är listad på på Aktietorget. Denna Denna presentation ( presentationen ) har har som som enda enda syfte syfte att att ge ge mottagaren allmän allmän information om om Consensus Småbolagsförvaltning. Presentationetationen riktar riktar sig sig endast endast till till den den person person som som Presen- mottagit mottagit presentationen från från Consensus och och är är ej ej avsedd avsedd för för allmänheten. Presentationen utgör utgör varken varken ett ett erbjudande att att förvärva förvärva finansiella instrument eller eller finansiell finansiell rådgivning till till enskild enskild person. person. Detta Detta dokument är är inte inte avsett avsett eller eller riktat riktat till till sådana sådana personer personer som som är är bosatta bosatta eller eller bedriver bedriver sin sin verksamhet i i jurisdiktioner där där distributionen av av denna denna presentation är är föremål föremål för för förbud förbud eller eller begränsningar. Informationen är är skyddad skyddad av av upphovsrätt och och får får inte inte utan utan Consensus tillstånd tillstånd kopieras, kopieras, distribueras eller eller publiceras. Consensus och och dess dess rådgivare tar tar inte inte ansvar ansvar för för skador skador och/eller förluster förluster som som uppstår uppstår i anledning i av av informationen i i denna denna broschyr broschyr eller eller olovligt olovligt användande därav. därav. Även Även om om Consesus har har strävat strävat efter efter att att verifiera verifiera informationen i i presentationen kan kan det det inte inte garanteras att att denna denna i i alla alla avseendeden är är korrekt, korrekt, fullständig eller eller rättvisande. Pre- Pre- avseensentationen tar tar inte inte hänsyn hänsyn till till enskild enskild persons persons specifika specifika ekonomiska eller eller skattemässiga situation. Om Om mottagaren framöver framöver erbjuds erbjuds att att investera investera i i en en specialfond ska ska mottagaren söka söka ytterligare information samt samt kvalificerad rådgivning enligt enligt lag lag innan innan någon någon konkret konkret transaktion genomförs eller eller handling handling vidtas. vidtas. Investeringar enligt enligt FID FID EUdirektidirektiv 2004/39/CE är är förenade förenade med med risktagande och och hela hela eller eller delar delar av av sådana sådana investeringar kan kan gå gå EU- förlorade. Denna Denna presentation har har inte inte varit, varit, och och kommer kommer inte inte heller heller vara, vara, föremål föremål för för myndighets granskning, godkännande eller eller registrering. Tvisteter i i anledning av av presentationen skall skall prövas prövas Tvis- enligt enligt svensk svensk rätt. rätt. Denna Denna presentation ( presentationen ) har har som som enda enda syfte syfte att att ge ge mottagaren allmän allmän information om om Consensus Småbolagsförvaltning. Presentationetationen riktar riktar sig sig endast endast till till den den person person som som Presen- mottagit mottagit presentationen från från Consensus och och är är användande därav. därav. Även Även om om Consesus har har strävat strävat efter efter att att verifiera verifiera informationen i i presentationen kan kan det det inte inte garanteras att att denna denna i i alla alla avseendeden är är korrekt, korrekt, fullständig eller eller rättvisande. Pre- Pre- avseensentationen tar tar inte inte hänsyn hänsyn till till enskild enskild persons persons 6 6

7 Egna noteringar:

8

9 Krokslätts Parkgata 4 Box Mölndal Växel: Fax:

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Portföljhantering m.h.a. HK Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Vi väljer/koncentrerar oss på bolag från

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning...

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning... Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Kund Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Ung Privatekonomi. Elevmanual Testportföljen

Ung Privatekonomi. Elevmanual Testportföljen Ung Privatekonomi Elevmanual Testportföljen Ung Privatekonomi Elevmanual - Testportföljen Ung Privatekonom är en satsning som Unga Aktiesparare, Stockholmsbörsen, Aktiefrämjandet, Fondbolagens förening,

Läs mer