2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna."

Transkript

1 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2

3 2013: +79,6%

4 Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär småbolag aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av en sund de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen balansräkning och starka tillväxtsiffror. syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av en sund balansräkning och starka tillväxtsiffror. Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på Stabila tillväxtbolag börsen, Nasdaq OMX First North och Nasdaq de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen Många investerare fokuserar antingen på värdebolag med stabil Stabila direktavkastning tillväxtbolag OMX Small Cap. syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga börsen, kombinationen Nasdaq OMX First av North en sund och Nasdaq och stabil balansräkning eller Många balansräkning rena tillväxtbolag. investerare och Consensus fokuserar starka antingen tillväxtsiffror. Koncentrerad på värdebolag efter med tillväxtbolag stabil direktavkastning som sam- Aktieförvaltningen och stabil koncentrerar oftast portföljen tidigt har en stark balansräkning. eller rena tillväxtbolag. 3 Consensus 7 bolag. Förvaltningen Koncentrerad är inte portfölj främmande aktieförvaltning letar efter tillväxtbolag för att koncentrera som sam- risken Aktieförvaltningen till ett fåtal bolag, koncentrerar tvär- oftast portföljen Stabila tillväxtbolag OMX Small Cap. portfölj aktieförvaltning letar börsen, Nasdaq OMX First North och Nasdaq Småbolag tidigt har en stark balansräkning. tom kan större delen till av 3 portföljen 7 bolag. Förvaltningen placeras i ett är inte främmande Många investerare fokuserar antingen på värdebolag med stabil direktavkastning och stabil OMX Small Cap. Förvaltningen inriktar sig på mindre bolag list- enskilt innehav om alla för att investeringsparametrar koncentrera risken till är ett fåtal bolag, tvärade på i huvudsak de Småbolag svenska börserna, med ett uppfyllda. Investeringshorisonten tom kan större vid delen köp av av portföljen ett placeras i ett balansräkning eller rena tillväxtbolag. Consensus Koncentrerad portfölj börsvärde som vid investeringstillfället Förvaltningen inriktar uppgår sig till på mindre nytt innehav bolag är listade på Den i huvudsak typiska investerin- de svenska börserna, mer därför med att ett ha en uppfyllda. relativt låg Investeringshorisonten omsättning. vid köp av ett tidigt har en stark balansräkning. till 3 7 bolag. Förvaltningen är inte främmande oftast enskilt minst innehav ett år. Portföljen om alla investeringsparametrar kom- är aktieförvaltning letar efter tillväxtbolag som sam- Aktieförvaltningen koncentrerar oftast portföljen högst 5 miljarder kronor. gen är dock oftast i bolag börsvärde med ett som börsvärde vid investeringstillfället understigande 1 miljard kronor. högst 5 miljarder kronor. Den typiska Bortglömda investerin- pärlor mer därför att ha en relativt låg omsättning. Småbolag tom kan större delen av portföljen placeras i ett uppgår till nytt innehav är oftast minst ett år. Portföljen kom- för att koncentrera risken till ett fåtal bolag, tvärgen är dock oftast i bolag med ett Möjligheten börsvärde under- att hitta bortglömda, kraftigt under- Förvaltningens inriktning Förvaltningen är i inriktar övrigt diversifierad sig på mindre bolag list- enskilt innehav om alla investeringsparametrar är stigande 1 miljard kronor. värderade bolag på de Bortglömda större listorna pärlor ofta mycket ade på i huvudsak de svenska börserna, med ett och således inte koncentrerad till någon specifik svårt eftersom dessa uppfyllda. Investeringshorisonten bolag följs av ett flertal större vid köp av ett Möjligheten att hitta bortglömda, kraftigt under- bransch. Det sker dock börsvärde som vid Förvaltningens ytterst sällan investeringstillfället inriktning placeringar är i övrigt banker uppgår till diversifierad och analyshus. nytt innehav är oftast minst ett år. Portföljen kommer därför att ha en relativt låg omsättning. värderade bolag på de större listorna är ofta mycket i råvaru- och läkemedelsbolag högst och 5 miljarder således eftersom inte kronor. Den koncentrerad dessa säl- typiska till investeringen är dock någon specifik svårt eftersom dessa bolag följs av ett flertal större lan uppfyller våra placeringskriterier. bransch. oftast Det i sker Bolagen bolag dock med ett ytterst är börsvärde sällan Förvaltningens understigande placeringar fokus banker är därför och att analyshus. analysera bolag typiskt börsnoterade i på 1 råvaru- listorna miljard och AktieTorget, kronor. läkemedelsbolag NGM eftersom på de mindre dessa listorna. Bortglömda pärlor säl- På dessa listor är det betydligt lan uppfyller våra placeringskriterier. Bolagen är Möjligheten att Förvaltningens hitta fokus bortglömda, är därför att kraftigt undervärderade analysera bolag Förvaltningens typiskt inriktning börsnoterade på är i övrigt listorna diversifierad AktieTorget, NGM på de bolag mindre på de listorna. större På listorna dessa listor är är ofta det mycket betydligt 2 Förvaltningens inriktning är i övrigt diversifierad och således inte koncentrerad till någon specifik bransch. Det sker dock ytterst sällan placeringar i råvaru- och läkemedelsbolag eftersom dessa sällan uppfyller våra placeringskriterier. Bolagen är typiskt börsnoterade på listorna AktieTorget, NGM värderade bolag på de större listorna är ofta mycket samheten från marknaden var låg och innan svårt eftersom dessa bolag följs av ett flertal större tillväxtresan på allvar tagit fart. På kort sikt är större banker sannolikhet och analyshus. att hitta uppenbart felvärderade Risker relationen mellan aktie- och bolagsutveckling bolag, vilket oftast beror på att marknaden helt enkelt r ISkkONCENTr ATION låg men på sikt utvecklas alltid aktiekursen i inte Förvaltningens följer utvecklingen fokus större i är bolaget. därför sannolikhet att analysera att hitta bolag uppenbart Eftersom felvärderade en stor del Risker linje av kapitalet med ofta hur är bolaget placerat utvecklas i och därför på de mindre listorna. bolag, På dessa vilket listor oftast är beror det betydligt på att marknaden ett fåtal helt aktier enkelt blir konsekvensen rbör ISkkONCENTr placeringshorisonten större än ATION vid t.ex. för investeraren vara Placeringar i många av inte dessa följer bolag utvecklingen är p.g.a. sin i storlek bolaget. en traditionell fondplacering Eftersom minst 2 år. en om stor Portföljbolagen del av kapitalet ofta är placerat i omöjliga för traditionella aktiefonder och bolagen inte utvecklas i linje ett med fåtal våra aktier prognoser. blir konsekvensen större än vid t.ex. är därför relativt okända Placeringar för den i många genomsnittlige av dessa bolag är p.g.a. sin storlek en traditionell fondplacering om Portföljbolagen större sannolikhet att hitta uppenbart felvärderade investeraren. Potentialen omöjliga och för möjligheten traditionella för aktiefonder ett och bolagen Risker LIkVIDITETEN inte utvecklas i linje med våra prognoser. bolag, vilket oftast beror på att marknaden helt enkelt bolag med 100 miljoner är därför i omsättning relativt okända att dubbla för den I den genomsnittlige r ISkkONCENTr ATION inte följer utvecklingen i bolaget. här typen av bolag är likviditeten ofta låg, sin omsättning är självklart investeraren. enklare Potentialen än för giganter och möjligheten vilket gör för det ett Eftersom en stor del av kapitalet ofta är placerat i extra svårt LIkVIDITETEN att begränsa förlusterna som t.ex. Volvo och H&M. bolag med 100 miljoner i omsättning när bolaget att dubbla ett fåtal aktier blir konsekvensen större än vid t.ex. inte utvecklas I den på här ett typen önskvärt av bolag sätt. är likviditeten ofta låg, Placeringar i många av dessa bolag är p.g.a. sin storlek sin omsättning är självklart enklare än för giganter en traditionell fondplacering om Portföljbolagen vilket gör det extra svårt att begränsa förlusterna omöjliga för traditionella aktiefonder och bolagen som t.ex. Volvo och H&M. inte utvecklas i linje med våra prognoser. Historisk avkastning VOLATILITETEN när bolaget inte utvecklas på ett önskvärt sätt. är därför relativt okända för den genomsnittlige Den höga historiska investeraren. avkastningen Potentialen har åstadkommits genom att Historisk placera avkastning kapitalet i mindre på svenska börsen, VOLATILITETEN bolag med 100 miljoner i omsättning att dubbla och möjligheten Standardavvikelsen för ett är högre än för genomsnittet LIkVIDITETEN vilket innebär ökade risker I den här typen av bolag är likviditeten ofta låg, oupptäckta bolag. Den Om höga bolaget historiska utvecklas avkastningen väl men även har åstadkommits genom leder att detta placera till kapitalet kraftig i rabatt mindre vid generella på svenska börsnedgångar börsen, vilket som innebär ökade risker möjligheter Standardavvikelsen att köpa kvalitetsbolag är högre till än för genomsnittet sin omsättning är självklart enklare än för giganter vilket gör det extra svårt att begränsa förlusterna med bibehållen vinsttillväxt som t.ex. Volvo och H&M. när bolaget inte utvecklas på ett önskvärt sätt. större medial uppmärksamhet oupptäckta med bolag. följden Om bolaget att inte utvecklas är av bolagsspecifik väl men även natur. möjligheter Sammantaget att köpa är kvalitetsbolag till aktiekursen oftast stiger med kraftigt bibehållen när marknaden vinsttillväxt leder risknivån detta hög till förvaltningen, kraftig rabatt vilket vid dock generella speglasbörsnedgångar som Historisk avkastning VOLATILITETEN är beredd att betala större ett allt medial högre uppmärksamhet P/E-tal för i med avkastningspotentialen. följden att inte är Sharpekvoten av bolagsspecifik i förvaltningen när marknaden var under 2013 risknivån ca 4,0. hög i förvaltningen, vilket dock speglas kommits genom att placera kapitalet i mindre på svenska börsen, vilket innebär ökade risker natur. Sammantaget är Den höga historiska avkastningen har åstad- Standardavvikelsen är högre än för genomsnittet bolaget. aktiekursen oftast stiger kraftigt är beredd att betala ett allt högre P/E-tal för i avkastningspotentialen. Sharpekvoten i förvalt- oupptäckta bolag. Om bolaget utvecklas väl men även möjligheter att köpa kvalitetsbolag till Många av dessa bolag bolaget. är p.g.a. sin storlek relativt okända för den genomsnittlige investeraren. För kunder som är intresserade av att delta i den Exempel på bolag större medial som starkt uppmärksamhet bidragit till den med diskretionära följden att inte är av bolagsspecifik natur. Sammantaget är Depå ningen var under 2013 ca 4,0. med bibehållen vinsttillväxt leder detta till kraftig rabatt vid generella börsnedgångar som Många av dessa bolag är p.g.a. sin storlek rela- förvaltningen Depå av småbolag öppnas historiska utvecklingen aktiekursen tivt okända är: Academia, oftast för stiger den Bahnhof, kraftigt när genomsnittlige aktiedepå, marknaden risknivån hög i förvaltningen, vilket dock speglas investeraren. investeringskonto För kunder eller kapitalförsäkringsdepå hos till Nordnet. för i avkastningspotentialen. Sharpekvoten i förvalt- som är intresserade av att delta i den Balder, Betsson, Björn är beredd Exempel Borg, att på G5, betala bolag NGS ett som Group, allt högre starkt P/E-tal bidragit den diskretionära förvaltningen av småbolag öppnas en Travelpartner, Tretti bolaget. ningen var under 2013 ca 4,0. historiska mfl. utvecklingen är: Academia, Bahnhof, aktiedepå, investeringskonto eller kapitalförsäkrings- Balder, Betsson, Björn Borg, G5, NGS Group, depå hos Nordnet. Gemensamt för Många av dessa Travelpartner, alla dessa bolag bolag Tretti är p.g.a. sin storlek relativt okända för den genomsnittlige investeraren. För kunder som är intresserade av att delta i den placeringen i dessa gjordes när uppmärk- Exempel samheten från marknaden på bolag Depå mfl. är att Gemensamt var låg för och som starkt alla innan bidragit dessa till bolag den är diskretionära förvaltningen av småbolag öppnas en att historiska tillväxtresan på allvar utvecklingen placeringen tagit fart. På i dessa kort sikt är: Academia, gjordes är när Bahnhof, aktiedepå, investeringskonto eller kapitalförsäkringsdepå hos Nordnet. uppmärk- Balder, relationen mellan aktie- Betsson, samheten och från bolagsutveckling Björn Borg, marknaden G5, var NGS låg Group, och innan Travelpartner, låg men på sikt utvecklas tillväxtresan alltid Tretti på aktiekursen mfl. allvar tagit i fart. På kort sikt är linje med hur bolaget relationen utvecklas mellan och aktie- därför och bolagsutveckling bör placeringshorisonten Gemensamt låg men för på investeraren för sikt alla dessa utvecklas vara bolag alltid är att aktiekursen i Ansvarig förvaltare: Anders Wright minst 2 år. placeringen linje med i dessa hur gjordes bolaget när utvecklas uppmärksamheten och därför bör från marknaden placeringshorisonten var för låg och innan investeraren vara

5 Årlig avkastning Ackumelerad avkastning High High Water Mark High Watermark Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden % 20 % 61% 111 % 20 % -30 % 111 % 103 % 6% 87 % 80 % 5740 % 56 % 33 % 26 % 50 % 1% -62 % 95 % 36 % -16 % 14 % 37 % 435 % Kostnader Courtage: 0,20 % Fast avgift: Resultatbaserad avgift: 0,80 % + moms 20 % av den positiva avkastningen Den rörliga avgiften är inklusive moms och beräknas månadsvis enligt High Water Mark.

6 Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom småbolag, kapitalförvaltning och strukturerade produkter. 2013: +79,6% 2013: 2013: +79,6% Anställda inom bolaget har har lång lång erfarenhet av av kapitalförvaltning. Bolaget ägs ägs av av personalen och och en en grupp finansiellt starka riskkapitalister. Consensus Asset Management AB AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd genom att att vara vara anknutet ombud till till Thenberg & Kinde Fondkommission AB. AB. Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i Consensus oupptäckta Småbolagsförvaltning tillväxtbolag på de mindre Placerar börslistorna. i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom Kapitalförvaltning, Corporate Finance och Försäkringslösningar. Anställda inom bolaget har har lång lång erfarenhet av av kapitalförvaltning. Consensus Asset Management AB AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd och och aktien är är listad på på Aktietorget. Denna Denna presentation ( presentationen ) har har som som enda enda syfte syfte att att ge ge mottagaren allmän allmän information om om Consensus Småbolagsförvaltning. Presentationetationen riktar riktar sig sig endast endast till till den den person person som som Presen- mottagit mottagit presentationen från från Consensus och och är är ej ej avsedd avsedd för för allmänheten. Presentationen utgör utgör varken varken ett ett erbjudande att att förvärva förvärva finansiella instrument eller eller finansiell finansiell rådgivning till till enskild enskild person. person. Detta Detta dokument är är inte inte avsett avsett eller eller riktat riktat till till sådana sådana personer personer som som är är bosatta bosatta eller eller bedriver bedriver sin sin verksamhet i i jurisdiktioner där där distributionen av av denna denna presentation är är föremål föremål för för förbud förbud eller eller begränsningar. Informationen är är skyddad skyddad av av upphovsrätt och och får får inte inte utan utan Consensus tillstånd tillstånd kopieras, kopieras, distribueras eller eller publiceras. Consensus och och dess dess rådgivare tar tar inte inte ansvar ansvar för för skador skador och/eller förluster förluster som som uppstår uppstår i anledning i av av informationen i i denna denna broschyr broschyr eller eller olovligt olovligt användande därav. därav. Även Även om om Consesus har har strävat strävat efter efter att att verifiera verifiera informationen i i presentationen kan kan det det inte inte garanteras att att denna denna i i alla alla avseendeden är är korrekt, korrekt, fullständig eller eller rättvisande. Pre- Pre- avseensentationen tar tar inte inte hänsyn hänsyn till till enskild enskild persons persons specifika specifika ekonomiska eller eller skattemässiga situation. Om Om mottagaren framöver framöver erbjuds erbjuds att att investera investera i i en en specialfond ska ska mottagaren söka söka ytterligare information samt samt kvalificerad rådgivning enligt enligt lag lag innan innan någon någon konkret konkret transaktion genomförs eller eller handling handling vidtas. vidtas. Investeringar enligt enligt FID FID EUdirektidirektiv 2004/39/CE är är förenade förenade med med risktagande och och hela hela eller eller delar delar av av sådana sådana investeringar kan kan gå gå EU- förlorade. Denna Denna presentation har har inte inte varit, varit, och och kommer kommer inte inte heller heller vara, vara, föremål föremål för för myndighets granskning, godkännande eller eller registrering. Tvisteter i i anledning av av presentationen skall skall prövas prövas Tvis- enligt enligt svensk svensk rätt. rätt. Denna Denna presentation ( presentationen ) har har som som enda enda syfte syfte att att ge ge mottagaren allmän allmän information om om Consensus Småbolagsförvaltning. Presentationetationen riktar riktar sig sig endast endast till till den den person person som som Presen- mottagit mottagit presentationen från från Consensus och och är är användande därav. därav. Även Även om om Consesus har har strävat strävat efter efter att att verifiera verifiera informationen i i presentationen kan kan det det inte inte garanteras att att denna denna i i alla alla avseendeden är är korrekt, korrekt, fullständig eller eller rättvisande. Pre- Pre- avseensentationen tar tar inte inte hänsyn hänsyn till till enskild enskild persons persons 6 6

7 Egna noteringar:

8

9 Krokslätts Parkgata 4 Box Mölndal Växel: Fax:

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Consensus. Småbolag FONDER

Consensus. Småbolag FONDER Consensus Småbolag FONDER Consensus Småbolag Fonden Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som normalt inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Consensus. Lighthouse Asset FONDER

Consensus. Lighthouse Asset FONDER Consensus Lighthouse Asset FONDER Consensus Lighthouse Asset Håller dig på rätt kurs Consensus Lighthouse Asset Consensus Lighthouse Asset är en aktivt förvaltad fond med få begräsningar. Fondens styrka

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Delårsrapport, Q

Delårsrapport, Q Delårsrapport, Q3 2016 2016-10-31 Finansiell information Juli - september, 2016 - Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 5,6 MSEK (3,2). - Resultat efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-2,0).

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Portföljhantering m.h.a. HK Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Vi väljer/koncentrerar oss på bolag från

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning...

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning... Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Kund Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter 28 Mars 2006 Strukturerade produkter Pär Sjögemark Pär Sjögemark, +46 8 701 36 58, pasj02@handelsbanken.se Agenda Vad menas med strukturerade produkter Olika riskprofiler En marknad i kraftig tillväxt

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Utveckling strategisk portfölj

Utveckling strategisk portfölj Utveckling strategisk portfölj Sammanfattning Den strategi som varit i bruk sedan 2010 har tjänat pensionsspararna väl och har inneburit att Såfaspararna har fått avkastning som överstiger snittet för

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Delårsrapport, Q

Delårsrapport, Q Delårsrapport, Q1 2016 2016-04-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning,

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer