2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna."

Transkript

1 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2

3 2013: +79,6%

4 Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär småbolag aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av en sund de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen balansräkning och starka tillväxtsiffror. syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga kombinationen av en sund balansräkning och starka tillväxtsiffror. Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta småbolag på Stabila tillväxtbolag börsen, Nasdaq OMX First North och Nasdaq de mindre börslistorna som inte följs av de större analysfirmorna. Förvaltningen Många investerare fokuserar antingen på värdebolag med stabil Stabila direktavkastning tillväxtbolag OMX Small Cap. syftar på att hitta bolag med den relativt ovanliga börsen, kombinationen Nasdaq OMX First av North en sund och Nasdaq och stabil balansräkning eller Många balansräkning rena tillväxtbolag. investerare och Consensus fokuserar starka antingen tillväxtsiffror. Koncentrerad på värdebolag efter med tillväxtbolag stabil direktavkastning som sam- Aktieförvaltningen och stabil koncentrerar oftast portföljen tidigt har en stark balansräkning. eller rena tillväxtbolag. 3 Consensus 7 bolag. Förvaltningen Koncentrerad är inte portfölj främmande aktieförvaltning letar efter tillväxtbolag för att koncentrera som sam- risken Aktieförvaltningen till ett fåtal bolag, koncentrerar tvär- oftast portföljen Stabila tillväxtbolag OMX Small Cap. portfölj aktieförvaltning letar börsen, Nasdaq OMX First North och Nasdaq Småbolag tidigt har en stark balansräkning. tom kan större delen till av 3 portföljen 7 bolag. Förvaltningen placeras i ett är inte främmande Många investerare fokuserar antingen på värdebolag med stabil direktavkastning och stabil OMX Small Cap. Förvaltningen inriktar sig på mindre bolag list- enskilt innehav om alla för att investeringsparametrar koncentrera risken till är ett fåtal bolag, tvärade på i huvudsak de Småbolag svenska börserna, med ett uppfyllda. Investeringshorisonten tom kan större vid delen köp av av portföljen ett placeras i ett balansräkning eller rena tillväxtbolag. Consensus Koncentrerad portfölj börsvärde som vid investeringstillfället Förvaltningen inriktar uppgår sig till på mindre nytt innehav bolag är listade på Den i huvudsak typiska investerin- de svenska börserna, mer därför med att ett ha en uppfyllda. relativt låg Investeringshorisonten omsättning. vid köp av ett tidigt har en stark balansräkning. till 3 7 bolag. Förvaltningen är inte främmande oftast enskilt minst innehav ett år. Portföljen om alla investeringsparametrar kom- är aktieförvaltning letar efter tillväxtbolag som sam- Aktieförvaltningen koncentrerar oftast portföljen högst 5 miljarder kronor. gen är dock oftast i bolag börsvärde med ett som börsvärde vid investeringstillfället understigande 1 miljard kronor. högst 5 miljarder kronor. Den typiska Bortglömda investerin- pärlor mer därför att ha en relativt låg omsättning. Småbolag tom kan större delen av portföljen placeras i ett uppgår till nytt innehav är oftast minst ett år. Portföljen kom- för att koncentrera risken till ett fåtal bolag, tvärgen är dock oftast i bolag med ett Möjligheten börsvärde under- att hitta bortglömda, kraftigt under- Förvaltningens inriktning Förvaltningen är i inriktar övrigt diversifierad sig på mindre bolag list- enskilt innehav om alla investeringsparametrar är stigande 1 miljard kronor. värderade bolag på de Bortglömda större listorna pärlor ofta mycket ade på i huvudsak de svenska börserna, med ett och således inte koncentrerad till någon specifik svårt eftersom dessa uppfyllda. Investeringshorisonten bolag följs av ett flertal större vid köp av ett Möjligheten att hitta bortglömda, kraftigt under- bransch. Det sker dock börsvärde som vid Förvaltningens ytterst sällan investeringstillfället inriktning placeringar är i övrigt banker uppgår till diversifierad och analyshus. nytt innehav är oftast minst ett år. Portföljen kommer därför att ha en relativt låg omsättning. värderade bolag på de större listorna är ofta mycket i råvaru- och läkemedelsbolag högst och 5 miljarder således eftersom inte kronor. Den koncentrerad dessa säl- typiska till investeringen är dock någon specifik svårt eftersom dessa bolag följs av ett flertal större lan uppfyller våra placeringskriterier. bransch. oftast Det i sker Bolagen bolag dock med ett ytterst är börsvärde sällan Förvaltningens understigande placeringar fokus banker är därför och att analyshus. analysera bolag typiskt börsnoterade i på 1 råvaru- listorna miljard och AktieTorget, kronor. läkemedelsbolag NGM eftersom på de mindre dessa listorna. Bortglömda pärlor säl- På dessa listor är det betydligt lan uppfyller våra placeringskriterier. Bolagen är Möjligheten att Förvaltningens hitta fokus bortglömda, är därför att kraftigt undervärderade analysera bolag Förvaltningens typiskt inriktning börsnoterade på är i övrigt listorna diversifierad AktieTorget, NGM på de bolag mindre på de listorna. större På listorna dessa listor är är ofta det mycket betydligt 2 Förvaltningens inriktning är i övrigt diversifierad och således inte koncentrerad till någon specifik bransch. Det sker dock ytterst sällan placeringar i råvaru- och läkemedelsbolag eftersom dessa sällan uppfyller våra placeringskriterier. Bolagen är typiskt börsnoterade på listorna AktieTorget, NGM värderade bolag på de större listorna är ofta mycket samheten från marknaden var låg och innan svårt eftersom dessa bolag följs av ett flertal större tillväxtresan på allvar tagit fart. På kort sikt är större banker sannolikhet och analyshus. att hitta uppenbart felvärderade Risker relationen mellan aktie- och bolagsutveckling bolag, vilket oftast beror på att marknaden helt enkelt r ISkkONCENTr ATION låg men på sikt utvecklas alltid aktiekursen i inte Förvaltningens följer utvecklingen fokus större i är bolaget. därför sannolikhet att analysera att hitta bolag uppenbart Eftersom felvärderade en stor del Risker linje av kapitalet med ofta hur är bolaget placerat utvecklas i och därför på de mindre listorna. bolag, På dessa vilket listor oftast är beror det betydligt på att marknaden ett fåtal helt aktier enkelt blir konsekvensen rbör ISkkONCENTr placeringshorisonten större än ATION vid t.ex. för investeraren vara Placeringar i många av inte dessa följer bolag utvecklingen är p.g.a. sin i storlek bolaget. en traditionell fondplacering Eftersom minst 2 år. en om stor Portföljbolagen del av kapitalet ofta är placerat i omöjliga för traditionella aktiefonder och bolagen inte utvecklas i linje ett med fåtal våra aktier prognoser. blir konsekvensen större än vid t.ex. är därför relativt okända Placeringar för den i många genomsnittlige av dessa bolag är p.g.a. sin storlek en traditionell fondplacering om Portföljbolagen större sannolikhet att hitta uppenbart felvärderade investeraren. Potentialen omöjliga och för möjligheten traditionella för aktiefonder ett och bolagen Risker LIkVIDITETEN inte utvecklas i linje med våra prognoser. bolag, vilket oftast beror på att marknaden helt enkelt bolag med 100 miljoner är därför i omsättning relativt okända att dubbla för den I den genomsnittlige r ISkkONCENTr ATION inte följer utvecklingen i bolaget. här typen av bolag är likviditeten ofta låg, sin omsättning är självklart investeraren. enklare Potentialen än för giganter och möjligheten vilket gör för det ett Eftersom en stor del av kapitalet ofta är placerat i extra svårt LIkVIDITETEN att begränsa förlusterna som t.ex. Volvo och H&M. bolag med 100 miljoner i omsättning när bolaget att dubbla ett fåtal aktier blir konsekvensen större än vid t.ex. inte utvecklas I den på här ett typen önskvärt av bolag sätt. är likviditeten ofta låg, Placeringar i många av dessa bolag är p.g.a. sin storlek sin omsättning är självklart enklare än för giganter en traditionell fondplacering om Portföljbolagen vilket gör det extra svårt att begränsa förlusterna omöjliga för traditionella aktiefonder och bolagen som t.ex. Volvo och H&M. inte utvecklas i linje med våra prognoser. Historisk avkastning VOLATILITETEN när bolaget inte utvecklas på ett önskvärt sätt. är därför relativt okända för den genomsnittlige Den höga historiska investeraren. avkastningen Potentialen har åstadkommits genom att Historisk placera avkastning kapitalet i mindre på svenska börsen, VOLATILITETEN bolag med 100 miljoner i omsättning att dubbla och möjligheten Standardavvikelsen för ett är högre än för genomsnittet LIkVIDITETEN vilket innebär ökade risker I den här typen av bolag är likviditeten ofta låg, oupptäckta bolag. Den Om höga bolaget historiska utvecklas avkastningen väl men även har åstadkommits genom leder att detta placera till kapitalet kraftig i rabatt mindre vid generella på svenska börsnedgångar börsen, vilket som innebär ökade risker möjligheter Standardavvikelsen att köpa kvalitetsbolag är högre till än för genomsnittet sin omsättning är självklart enklare än för giganter vilket gör det extra svårt att begränsa förlusterna med bibehållen vinsttillväxt som t.ex. Volvo och H&M. när bolaget inte utvecklas på ett önskvärt sätt. större medial uppmärksamhet oupptäckta med bolag. följden Om bolaget att inte utvecklas är av bolagsspecifik väl men även natur. möjligheter Sammantaget att köpa är kvalitetsbolag till aktiekursen oftast stiger med kraftigt bibehållen när marknaden vinsttillväxt leder risknivån detta hög till förvaltningen, kraftig rabatt vilket vid dock generella speglasbörsnedgångar som Historisk avkastning VOLATILITETEN är beredd att betala större ett allt medial högre uppmärksamhet P/E-tal för i med avkastningspotentialen. följden att inte är Sharpekvoten av bolagsspecifik i förvaltningen när marknaden var under 2013 risknivån ca 4,0. hög i förvaltningen, vilket dock speglas kommits genom att placera kapitalet i mindre på svenska börsen, vilket innebär ökade risker natur. Sammantaget är Den höga historiska avkastningen har åstad- Standardavvikelsen är högre än för genomsnittet bolaget. aktiekursen oftast stiger kraftigt är beredd att betala ett allt högre P/E-tal för i avkastningspotentialen. Sharpekvoten i förvalt- oupptäckta bolag. Om bolaget utvecklas väl men även möjligheter att köpa kvalitetsbolag till Många av dessa bolag bolaget. är p.g.a. sin storlek relativt okända för den genomsnittlige investeraren. För kunder som är intresserade av att delta i den Exempel på bolag större medial som starkt uppmärksamhet bidragit till den med diskretionära följden att inte är av bolagsspecifik natur. Sammantaget är Depå ningen var under 2013 ca 4,0. med bibehållen vinsttillväxt leder detta till kraftig rabatt vid generella börsnedgångar som Många av dessa bolag är p.g.a. sin storlek rela- förvaltningen Depå av småbolag öppnas historiska utvecklingen aktiekursen tivt okända är: Academia, oftast för stiger den Bahnhof, kraftigt när genomsnittlige aktiedepå, marknaden risknivån hög i förvaltningen, vilket dock speglas investeraren. investeringskonto För kunder eller kapitalförsäkringsdepå hos till Nordnet. för i avkastningspotentialen. Sharpekvoten i förvalt- som är intresserade av att delta i den Balder, Betsson, Björn är beredd Exempel Borg, att på G5, betala bolag NGS ett som Group, allt högre starkt P/E-tal bidragit den diskretionära förvaltningen av småbolag öppnas en Travelpartner, Tretti bolaget. ningen var under 2013 ca 4,0. historiska mfl. utvecklingen är: Academia, Bahnhof, aktiedepå, investeringskonto eller kapitalförsäkrings- Balder, Betsson, Björn Borg, G5, NGS Group, depå hos Nordnet. Gemensamt för Många av dessa Travelpartner, alla dessa bolag bolag Tretti är p.g.a. sin storlek relativt okända för den genomsnittlige investeraren. För kunder som är intresserade av att delta i den placeringen i dessa gjordes när uppmärk- Exempel samheten från marknaden på bolag Depå mfl. är att Gemensamt var låg för och som starkt alla innan bidragit dessa till bolag den är diskretionära förvaltningen av småbolag öppnas en att historiska tillväxtresan på allvar utvecklingen placeringen tagit fart. På i dessa kort sikt är: Academia, gjordes är när Bahnhof, aktiedepå, investeringskonto eller kapitalförsäkringsdepå hos Nordnet. uppmärk- Balder, relationen mellan aktie- Betsson, samheten och från bolagsutveckling Björn Borg, marknaden G5, var NGS låg Group, och innan Travelpartner, låg men på sikt utvecklas tillväxtresan alltid Tretti på aktiekursen mfl. allvar tagit i fart. På kort sikt är linje med hur bolaget relationen utvecklas mellan och aktie- därför och bolagsutveckling bör placeringshorisonten Gemensamt låg men för på investeraren för sikt alla dessa utvecklas vara bolag alltid är att aktiekursen i Ansvarig förvaltare: Anders Wright minst 2 år. placeringen linje med i dessa hur gjordes bolaget när utvecklas uppmärksamheten och därför bör från marknaden placeringshorisonten var för låg och innan investeraren vara

5 Årlig avkastning Ackumelerad avkastning High High Water Mark High Watermark Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden Consensus Småbolag MSCI Small Cap Sweden % 20 % 61% 111 % 20 % -30 % 111 % 103 % 6% 87 % 80 % 5740 % 56 % 33 % 26 % 50 % 1% -62 % 95 % 36 % -16 % 14 % 37 % 435 % Kostnader Courtage: 0,20 % Fast avgift: Resultatbaserad avgift: 0,80 % + moms 20 % av den positiva avkastningen Den rörliga avgiften är inklusive moms och beräknas månadsvis enligt High Water Mark.

6 Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom småbolag, kapitalförvaltning och strukturerade produkter. 2013: +79,6% 2013: 2013: +79,6% Anställda inom bolaget har har lång lång erfarenhet av av kapitalförvaltning. Bolaget ägs ägs av av personalen och och en en grupp finansiellt starka riskkapitalister. Consensus Asset Management AB AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd genom att att vara vara anknutet ombud till till Thenberg & Kinde Fondkommission AB. AB. Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i Consensus oupptäckta Småbolagsförvaltning tillväxtbolag på de mindre Placerar börslistorna. i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom Kapitalförvaltning, Corporate Finance och Försäkringslösningar. Anställda inom bolaget har har lång lång erfarenhet av av kapitalförvaltning. Consensus Asset Management AB AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd och och aktien är är listad på på Aktietorget. Denna Denna presentation ( presentationen ) har har som som enda enda syfte syfte att att ge ge mottagaren allmän allmän information om om Consensus Småbolagsförvaltning. Presentationetationen riktar riktar sig sig endast endast till till den den person person som som Presen- mottagit mottagit presentationen från från Consensus och och är är ej ej avsedd avsedd för för allmänheten. Presentationen utgör utgör varken varken ett ett erbjudande att att förvärva förvärva finansiella instrument eller eller finansiell finansiell rådgivning till till enskild enskild person. person. Detta Detta dokument är är inte inte avsett avsett eller eller riktat riktat till till sådana sådana personer personer som som är är bosatta bosatta eller eller bedriver bedriver sin sin verksamhet i i jurisdiktioner där där distributionen av av denna denna presentation är är föremål föremål för för förbud förbud eller eller begränsningar. Informationen är är skyddad skyddad av av upphovsrätt och och får får inte inte utan utan Consensus tillstånd tillstånd kopieras, kopieras, distribueras eller eller publiceras. Consensus och och dess dess rådgivare tar tar inte inte ansvar ansvar för för skador skador och/eller förluster förluster som som uppstår uppstår i anledning i av av informationen i i denna denna broschyr broschyr eller eller olovligt olovligt användande därav. därav. Även Även om om Consesus har har strävat strävat efter efter att att verifiera verifiera informationen i i presentationen kan kan det det inte inte garanteras att att denna denna i i alla alla avseendeden är är korrekt, korrekt, fullständig eller eller rättvisande. Pre- Pre- avseensentationen tar tar inte inte hänsyn hänsyn till till enskild enskild persons persons specifika specifika ekonomiska eller eller skattemässiga situation. Om Om mottagaren framöver framöver erbjuds erbjuds att att investera investera i i en en specialfond ska ska mottagaren söka söka ytterligare information samt samt kvalificerad rådgivning enligt enligt lag lag innan innan någon någon konkret konkret transaktion genomförs eller eller handling handling vidtas. vidtas. Investeringar enligt enligt FID FID EUdirektidirektiv 2004/39/CE är är förenade förenade med med risktagande och och hela hela eller eller delar delar av av sådana sådana investeringar kan kan gå gå EU- förlorade. Denna Denna presentation har har inte inte varit, varit, och och kommer kommer inte inte heller heller vara, vara, föremål föremål för för myndighets granskning, godkännande eller eller registrering. Tvisteter i i anledning av av presentationen skall skall prövas prövas Tvis- enligt enligt svensk svensk rätt. rätt. Denna Denna presentation ( presentationen ) har har som som enda enda syfte syfte att att ge ge mottagaren allmän allmän information om om Consensus Småbolagsförvaltning. Presentationetationen riktar riktar sig sig endast endast till till den den person person som som Presen- mottagit mottagit presentationen från från Consensus och och är är användande därav. därav. Även Även om om Consesus har har strävat strävat efter efter att att verifiera verifiera informationen i i presentationen kan kan det det inte inte garanteras att att denna denna i i alla alla avseendeden är är korrekt, korrekt, fullständig eller eller rättvisande. Pre- Pre- avseensentationen tar tar inte inte hänsyn hänsyn till till enskild enskild persons persons 6 6

7 Egna noteringar:

8

9 Krokslätts Parkgata 4 Box Mölndal Växel: Fax:

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Riskundersökning 2004. Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice

Riskundersökning 2004. Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice Riskundersökning 2004 Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice Se riskerna som en strategisk affärsmöjlighet! DET EUROPEISKA affärslandskapet är lika oförutsägbart som

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer