När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering"

Transkript

1 När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning

2

3

4

5 Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom Kapitalförvaltning, Corporate Finance och Försäkringslösningar. Anställda inom bolaget har lång erfarenhet av kapitalförvaltning. Consensus Asset Management AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd och aktien är listad på Aktietorget.

6 Ability Hedge Aktiv handel med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Ability Hedge är en svensk specialfond som genererar avkastning genom att handla på rörelser i aktiemarknaden. För att bedöma åt vilket håll börsen är på väg används ett antal olika matematiska, kvantitativa och statist-iska analysmodeller. Modellerna har utarbetats under flera års tid men förfinas ständigt i takt med att aktiemarknaden förändras. I sin förvaltning arbetar förvaltaren med små positioner snarare än stora bets. Detta borgar för större säkerhet och stabilare resultat. Fonden handlar både enskilda större aktier och OMX-index genom terminer. Fonden har även möjlighet att agera på utländska marknader vilket dock görs sparsamt. Instrumenten som handlas ska alltid ha hög likviditet. Professionell kapitalförvaltning medför även ett stort ansvar. Ability Hedge ser som förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer offensiv när omständigheterna är gynnsamma. Målet är att hitta affärslägen där oddsen för avkastning är så hög som möjligt, till en så låg risk som möjligt. Riskhantering i fokus Att undvika stora börsfall är nyckeln till framgångsrik förvaltning. I Abilty Hedge går därför riskhantering alltid före vinstmaximering. Syftet är att vid varje givet tillfälle agera rationellt, distinkt och utan emotionella inslag för att uppnå bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Fonden letar inte i första hand efter den stora vinsten utan söker istället återkommande och stabila vinster. Därför strävar fonden alltid efter att agera i marknadslägen där risken är låg i förhållande till vinstmöjligheten. Riskkontroll är fundamentet i förvaltningen av Ability Hedge. Fonden visade exempelvis plusresultat under Lehmankrisen 2008.

7 Målsättning 5 12% per år

8 Fondens utveckling efter fasta och rörliga avgifter Månad Januari 0,48 % 0,05 % 3,56 % -0,29 % 4,54 % 2,78 % 0,22 % Februari 0,27 0,03 0,26 0,23 1,99 1,25 0,80 Mars 0,20 0,03-0,05 0,78-0,81-0,19 0,15 April 0,02 0,39 0,58 0,00-0,64 0,16-0,04 Maj 0,59-0,17-0,21-2,52-4,97 0,16 0,49 Juni 0,09 0,04 0,43 0,25 2,96-0,65 0,05 Juli 0,34 0,08-0,09-1,76 3,01 1,17 0,13 Augusti 0,08-0,04 0,01-6,20-0,28 0,42 September 0,17 0,03-0,11-0,79 0,75 0,02 Oktober 0,25-0,11 0,66 5,11-0,44 0,38 November 0,07-1,75-0,41 0,88 1,39 0,81 December 0,27 1,65-0,14 0,22 0,29 0,80 Totalt 2,86 % 0,19 % 4,52 % -4,39 % 7,72 % 7,30 % 1,81 %

9 För vem Fonden vänder sig till investerare som söker komplement till sin aktie- eller kassaförvaltning Investerare som vill ha möjlighet till avkastning oavsett börsriktning Investerare som föredrar riskminimering snarare än vinstmaximering Nöjer sig med avkastning på upp till ca 10 % till förmån för lägre risknivå. Placeringshorisonten bör vara minst 1 år Fondens ledstjärnor Fonden har en lågriskprofil och är börsoberoende i sin avkastningsmodell Handeln baseras på mycket genomarbetade modeller och metoder som arbetats fram under flera års tid. Riskhantering går alltid före vinstmaximering Hitta affärslägen när oddsen för avkastning är så höga som möjligt

10 Snabbfakta om fonden 4 stjärnor i Morningstar Ansvarig förvaltare: Tony Ugrina, arbetat med kapitalförvaltning i 15 år och drivit fonden sedan start Fondtyp: En Sverigebaserad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Placeringsinriktning: Fonden handlar i likvida instrument på välkända marknader med målsättningen att uppnå en positiv och stabil värdetillväxt helt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Avgiftsstruktur: 1,26 % fast årlig avgift, och 10 % av förvaltningsresultatet. High Watermark tillämpas. Consensus erhåller ca 45 % av avgiftsstrukturen som ersättning för marknadsmaterial, marknadsföringskostnader och distribution. Insättnings-/Uttagsavgift: 0 % Minsta Investeringsbelopp: Vid nyteckning kr och sedan multiplar om kr Insättningar/Uttag: Månatlig insättning respektive inlösen. Anmälan respektive begäran om inlösen skall vara fondbolaget tillhanda fyra dagar före sista bankdagen i månaden, och kan inte göras med kurslimit utan sker till aktuell kurs. Basvaluta: SEK Fondens Beskattning: Fonden följer gällande svenska skatteregler. Fonden är icke-utdelande. Fondbolagets namn: Ability Asset Management AB Värderingsinformation: Månatlig officiell värdering, halvmånadsvis tillhandahålles indikativt fondvärde.

11

12 Denna presentation ( presentationen ) har som enda syfte att ge mottagaren allmän information om Ability Asset Management. Presentationen riktar sig endast till den person som mottagit presentationen från Consensus och är ej avsedd för allmänheten. Presentationen utgör varken ett erbjudande att förvärva finansiella instrument eller finansiell rådgivning till enskild person. Detta dokument är inte avsett eller riktat till sådana personer som är bosatta eller bedriver sin verksamhet i jurisdiktioner där distributionen av denna presentation är föremål för förbud eller begräns-ningar. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Consensus tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Consensus och dess rådgivare tar inte ansvar för skador och/eller förluster som uppstår i anledning av informationen i denna broschyr eller olovligt användande därav. Även om Consesus har strävat efter att verifiera informationen i presentationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Presentationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Om mottagaren framöver erbjuds att investera i en specialfond ska mottagaren söka ytterligare information samt kvalificerad rådgivning enligt lag innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Investeringar enligt FID EU-direktiv 2004/39/CE är förenade med risktagande och hela eller delar av sådana investeringar kan gå förlorade. Denna presentation har inte varit, och kommer inte heller vara, föremål för myndighets granskning, godkännande eller registrering. Tvister i anledning av presentationen skall prövas enligt svensk rätt.

13

14

15

16 Krokslätts Parkgata 4 Box Mölndal Växel Fax

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Underwriting Capital I

Underwriting Capital I Underwriting Capital I CAPITAL Del av GROUP GROUP Om JRS Group JRS Group är en modern europeisk finansgrupp verksam inom områdena family office, förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel,

Läs mer

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren 2005-2007

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Nordiska Fonden I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Caprifol AB Stockholm www.caprifol.se INNEHÅLL Viktig information 3 1. Allmänt 4 2. Inriktning och mål 5 3. Jämförelseindex 5 4. Avkastning 5 5.

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

TELLUS INVESTMENTBOLAG

TELLUS INVESTMENTBOLAG INFORMATIONSBROSCHYR TELLUS INVESTMENTBOLAG Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB 556693-7495 Humlegårdsgatan 20 114 46 Stockholm Ansvarigt Fondbolag ISEC Services

Läs mer

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 Innehållsförteckning Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer