Vi tar rygg på insiders

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi tar rygg på insiders"

Transkript

1 Insidertracker

2 Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade bolag, och handlar själva aktier i dessa bolag. Genom att ta rygg på insiders och köpa aktier när de köper har du möjlighet att utnyttja en unik kunskap och insikt i syfte att välja ut börsens bästa aktier. Låter det intressant? Sedan hösten 2011 har vi framgångsrikt tagit rygg på insiders genom vår strategi Insidertracker. I samarbete med Mangold Fondkommission erbjuder vi dig nu att använda Insidertracker för ditt eget sparande. Varför skall vi dra nytta av insiders? Insiders har genom sina ställningar i bolagen större insyn, och därmed bättre tillgång till bolagsspecifik information, än övriga aktörer på marknaden. Detta ger insiders ett övertag när det gäller att bedöma sitt bolags, och därmed aktiekursens, framtida potential. Genom att ta rygg på insiders och köpa aktier när de köper drar vi nytta av insiders unika kunskap i syfte att uppnå bästa möjliga avkastning på börsen. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade bolag Insiders handlar själva stora aktieposter i dessa bolag Vi utnyttjar insiders unika kunskap för att uppnå bästa möjliga avkastning på börsen Atmergo AB, Västra Rönneholmsvägen 36 a, Malmö ,

3 Är du intresserad av aktiehandel men saknar tid? Är du trött på fonder som underpresterar men ändå tar ut höga avgifter? I samarbete med Mangold Fondkommission erbjuder vi dig nu Insidertracker för ditt eget sparande. -Helt oberoende rekommendationer. Insidertracker letar systematiskt efter de bästa köpkandidaterna. -Lätt att förstå. Köper insiders så köper Insidertracker. Varken enskilda analytikers personliga uppfattning eller komplexa matematiska algoritmer ligger bakom besluten. Hur fungerar det? Insidertracker letar systematiskt efter de mönster i insiders agerande som vi genom analys av 20 år av historisk aktiedata bedömer som mest vinstgivande för investerare att följa. Analysen sker automatiskt vilket garanterar ett oberoende system, fritt från känslomässig påverkan. Insidertracker är en aktiehandelsstrategi där aktier köps och säljs i en vanlig aktiedepå. Tillvägagångssättet kan beskrivas som aktiv förvaltning där alla affärer genomförs automatiskt i din depå. Du behöver alltså inte själv vara aktiv, och att spara enligt Insidertracker tar inte mer tid i anspråk än vanligt fondsparande. Insidertracker kan ta position i ett urval av aktier noterade på listorna OMX Stockholm Large Cap och Mid Cap. Maximalt fem positioner kan innehas samtidigt. Strategins positioner hålls, givet att utvecklingen går åt rätt håll, vanligen tre till sex månader och i vissa fall upp mot ett år eller mer. Går däremot positionen emot oss stängs den relativt snabbt. Generellt sett ligger Insidertracker fullt investerad i aktier, men under perioder av marknadsstress kan delar av portföljen ligga likvid och/eller med position i XACT Bear 1. Syftet med detta är att skydda kapitalet i perioder av börsnedgång. 1 XACT Bear är en så kallad börshandlad fond. Den handlas på börsen, precis på samma sätt som vanliga aktier. Börshandlade fonder följer tydliga strategier genom de olika marknadsindex som utgör respektive fonds placeringsstrategi. XACT Bear följer OMX30 och strävar efter att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonderna, motsvarar cirka -1,5 gånger den dagliga negativa förändringen i OMXS30 Atmergo AB, Västra Rönneholmsvägen 36 a, Malmö ,

4 Insidertracker analyserar dagligen information om insiderhandel i drygt 160 börsnoterade bolag. Investeringsbesluten genereras automatiskt - fritt från känslomässig påverkan. Vill du ha ett sparande du kan lita på?! Då skall du använda Insidertracker. Som kund hos oss får du alltid: Placeringsbeslut baserade på fakta. Vi letar alltid efter de aktier som på systematiska grunder har bäst potential att ge en hög riskjusterad avkastning. Produkter du kan lita på. Vi handlar själva enligt Insidertracker och presenterar den avkastning vi uppnår öppet på vår hemsida. Helt oberoende rekommendationer. Vi tar aldrig hänsyn till enskilda analytikers personliga uppfattning eller bankers partiska rekommendationer av egna produkter. Vår målsättning Vi förväntar oss att Insidertracker skall prestera bättre än börsindex varje år. Anledningen till det är lika enkel som självklar: Insiders har tveklöst mer insikt i sina bolag än andra aktörer på marknaden. Denna information använder de när de för egen räkning handlar aktier i företagen. Vår primära målsättning är därför att uppnå en bättre avkastning än Stockholmsbörsen varje år. Vår absoluta förhoppning är dessutom att kunna uppnå en positiv avkastning varje år även då börsen faller. Historisk avkastning Sedan start i december 2011 har vi, per den 31 december 2012 uppnått en avkastning på 22.4 procent, att jämföra med börsindex som avkastat 11.8 procent under samma period. Avkastningen i procent månadsvis visas i tabellen nedan. Besök även för att se den senast uppdaterade statistiken för Insidertracker. 2 helår jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt Statistiken bygger på den avkastning vi uppnått i vår referensdepå hos Mangold med hänsyn till courtagekostnader men före prestationsbaserad avgift. Atmergo AB, Västra Rönneholmsvägen 36 a, Malmö ,

5 Hur gör jag för att använda Insidertracker? Vi erbjuder förvaltning enligt Insidertracker i samarbete med Mangold Fondkommission. Mangold står under finansinspektionens tillsyn och erbjuder depåer för värdepappershandel, vilka skyddas av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet. För att använda Insidertracker behöver du öppna en depå hos Mangold vilket är helt gratis. Kontakta Mangold via länken nedan eller ring/maila vår kontaktperson Martin N. Larsson (kontaktuppgifter finner du i slutet av detta dokument). Mangold skickar då ett antal blanketter till dig. Ange, när du fyller i blanketterna, att du skall använda Atmergo AB:s strategi Insidertracker. När du fått dina login-uppgifter kan du föra över pengar till depån och sen är du igång. Notera att minsta insättning är kronor Vad kostar det? Om Insidertracker går med vinst tar vi ut en avgift som motsvarar 20 procent av vinsten. Avgiften beräknas enligt high watermark-principen, vilken innebär att arvode endast betalas på avkastningen över tidigare högstanotering. Skulle portföljvärdet falla tar vi alltså inte ut någon avgift innan värdet återigen är tillbaka över tidigare högsta notering. Se ytterligare information och ett exempel kring avgiftsberäkningen i en bilaga i slutet av detta dokument Avgiften dras från din depå vid varje månadsskifte. Om Insidertracker däremot inte gör vinst tar vi inte ut några avgifter överhuvudtaget. Detta är en stor trygghet för dig som kund och en väsentlig skillnad mot hur traditionella fondförvaltares avgiftsstruktur vanligen ser ut. Tjänar du pengar så tjänar vi pengar. Levererar vi inte så betalar du ingenting. Notera att avgiften är avdragsgill. Mangold tar ut en courtageavgift på de transaktioner som genomförs. För exakta prisuppgifter hänvisar vi till Mangolds prislista vilken finns på följande länk: Atmergo AB, Västra Rönneholmsvägen 36 a, Malmö ,

6 Investeringsprocessen Insidertracker analyserar dagligen en stor mängd data för att ha bästa möjliga förutsättningar att generera en god avkastning. Processen beskrivs enklast i fyra steg enligt nedan. 1. Datainsamling. Den senaste tidens insiderhandel offentliggörs dagligen i ett register hos Finansinspektionen. Denna information samlas automatiskt in för vidare analys 2. Analys. Den senaste datan analyseras automatiskt utgående från ett flertal förutbestämda kriterier. Insidertracker letar efter de samband i insiders agerande som våra undersökningar visat vara extra vinstgivande att följa. Detta steg resulterar i en rankad lista innehållande de aktier som identifieras som köpvärda. 3. Urval. Här bestäms vilka transaktioner som ska genomföras. Endast aktier som kategoriserats som köpvärda i föregående steg är aktuella. Vilka förändringar som genomförs baseras på ett flertal kriterier, såsom rådande marknadsklimat och den befintliga portföljens sammansättning vid det aktuella tillfället. Riskhantering är ett nyckelord i detta steg. 4. Investering. Om affärsförslag för Insidertracker genereras i tidigare steg skickas signal till Mangold Fondkommission och affären genomförs på alla ansluna depåer Riskhantering En investerare som förlorar pengar i en fallande marknad förlorar också momentum. För att ta igen en förlust på 50 procent krävs ju en vinst på 100 procent. Ränta-på-ränta-effekten är ett nyckelord för dig som är långsiktig och att undvika förluster i börsnedgång är av yttersta vikt. Detta är en grundtanke i vår riskhantering och ett stort fokus i vår placeringsmodell. För att få möjlighet till god avkastning måste du dock acceptera en viss risk, och att investera i aktier kommer alltid vara riskfyllt. Utgångspunkten för Insidertracker är att förhållandet mellan förväntad avkastning och risk ska vara så fördelaktigt som möjligt. För att uppnå detta tittar vi på den långa trenden i marknaden, vilken analyseras utifrån enkla men vedertagna indikatorer. Målsättningen är att vi med hjälp av denna analys ska dra maximala fördelar av ett positivt eller neutralt börsklimat samtidigt som vi skyddar kapitalet genom att avyttra positioner och/eller ta mindre positioner i XACT BEAR när den långa trenden på börsen pekar nedåt. Utöver detta bevakar vi naturligtvis varje aktieinnehav löpande och använder oss både av initial- och flytande stop loss, samt ett portföljtänk genom att till exempel sprida aktieinnehaven i olika branscher. Med detta sagt vill vi betona att det alltid är vara riskfyllt att spara i aktier. Att följa insidertracker kommer därmed alltid vara förkinppat med en risk, och Atmergo AB kan aldrig hållas ansvarigt för eventuella förluster som uppstår i samband med användandet av insidertracker..

7 Mer om Atmergo Traditionell aktieanalys bygger på enskilda analytikers subjektiva bedömningar av bolag och marknader. Genom att frångå detta och istället utgå från modeller där varje investeringsförslag är statistiskt underbyggt är vi övertygade om att vinna i längden. Vår affärside är att utveckla och erbjuda placeringsstrategier och analysunderlag baserade på statistisk analys av aktierelaterad data. Målsättningen är att genom ett gediget analysarbete kunna erbjuda unika investeringsunderlag för såväl professionella placerare som privatpersoner Vi har tillgång till kraftfulla analysverktyg och börsrelaterad data från ett antal marknader värden över. Vi samlar även aktivt in annan aktierelaterad data från ett flertal källor. Detta tillsammans med ett brinnande intresse för aktiehandel gör att vi kan erbjuda unika produkter till dig som investerare. Mer om Mangold Mangold Fondkommission AB är en oberoende fondkommissionär som är specialiserad på små och medelstora marknadsnoterade bolag. Verksamheten innefattar corporate finance, aktiehandel, trading, emissionstjänster och kapitalförvaltning. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem på Stockholmsbörsen, OMX Nordic Exchange Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market. Mangolds aktiehandel erbjuder privatpersoner, företag och institutioner en effektiv, säker, snabb och flexibel exekveringstjänst av aktier, aktierelaterade instrument samt derivat till en konkurrenskraftig kostnad. För oss är det viktigt att du som kund kan nå Mangold när du själv behöver det, oavsett vad du gör eller var du befinner dig i världen. Genom att vara mer nåbara än alla våra konkurrenter ger vårt team av experter dig bättre möjligheter till goda affärer. Detta oavsett om du kommer förbi på kontoret, ringer, chattar, twittrar, mailar eller skype:ar med oss. Vi arbetar för dig när du behöver oss. John Andersson Atmergo AB Västra Rönneholmsvägen 36 a Malmö Org nummer: Martin N. Larsson Mangold Fondkommission AB Box 55691, Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2, Stockholm Org nummer:

8 Bilaga exempel på beräkning av prestationsbaserad avgift Prestationsbaserad avgift Atmergo AB tar ut en rörlig (prestationsbaserad) avgift för förvaltning enligt Insidertracker. Grunden för att den rörliga avgiften skall kunna tas ut är att Inisdertracker genererar positiv en positiv avkastning på den specifika kundens depå. Avgiften beräknas separat för varje enskild kund, och baseras på den avkastning den specifika depån uppnått. Detta medför att en avgift endast tas ut om den specifika kundens satsade kapital ökat i värde. Vid negativ avkastning tas ingen avgift ut. Atmergo AB tillämpar high watermark principen som grund för den prestationsbaserade avgiften. High watermark innebär att arvode endast betalas på avkastningen över tidigare högstanotering. Skulle avkastningen vara negativ under en period tar vi alltså inte ut någon avgift innan värdet återigen är tillbaka över tidigare högstanotering. Avgiftsuttaget är 20 procent av den avkastning som överstiger tidigare högastabotering. Avgiften dras från depån vid varje månadsskifte. Exempel För att ytterligare tydliggöra hur den prestationsbaserade avgiften tas ut presenterar vi nedanstående exempel. Vi följer en investerare som satsar kr i Insidertracker den 31 december Under första perioden, januari månad, steg portföljvärdet med 2 % eller 2000 kronor. Hela vinsten överskrider high watermark (som motsvarar de kronor som investerades vid portföljens start) Investeraren får då betala en rörlig avgift på 20 % av de 2000 kronorna, dvs (2000 * 0.20) = 400 kronor, och nytt high watermark sätts till kronor. Under februari månad faller portföljvärdet med 3 % till kronor. Ingen avgift behöver då betalas. High watermark är kvar på kronor. Under mars månad stiger portföljvärdet med 2 procent till kronor. Ingen rörlig avgift behöver då betalas trots att portföljen ökar i värde eftersom portföljvärdet fortfarande understiger high watermark. Under april månad stiger portföljvärdet med ytterligare 2 procent till kronor, vilket innebär att high watermark överskrids med 534 kronor. Investeraren får då betala en rörlig avgift på 20 % av de 534 kronorna, dvs (534 * 0.20) = 107 kronor. Nytt high watermark sätts till kronor. Notera att siffrorna inte avspeglar den verkliga avkastingen för Insidertracker under perioden utan har anpassats för att göra exemplet illustrativt. Period Värde före avgift Avgift Värde efter avgift High watermark Avkastning [%] Avkastning [kr] Avkastning över tidigare high watermark Avgift Avkastning efter avgift Dec Jan % % 1.6% Feb % % -3.4% Mar % % 2.0% Okt % % 1.9%

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

TELLUS INVESTMENTBOLAG

TELLUS INVESTMENTBOLAG INFORMATIONSBROSCHYR TELLUS INVESTMENTBOLAG Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen?

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Januari 2011 Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Handledare Erik Norrman Författare Jonathan Jelves Anders Walle Sammanfattning Vi har

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer