En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010"

Transkript

1 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

2 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa sig om att löntagarna besitter de kunskaper som krävs för ett framgångsrikt sparande. Det är som att skicka ut svenska folket på orientering utan varken karta eller kompass. Och 2008, när det blåste orkanvindar på finansmarknaderna och allt var nattsvart, befann sig svenska folket på nattorientering. Illa, i synnerhet med tanke på att få hade en fungerande pannlampa. Finansbranschen erbjuder privatpersoner finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Den finansiella rådgivningen har Finansinspektionen kritiserat i en rapport från april Finansinspektionen pekar främst på slarvig behovsanalys, bristande dokumentation och otydlig gränsdragning mellan försäljning och rådgivning. Finansbranschens förmåga att bedriva så kallad aktiv kapitalförvaltning lämnar en hel del att önska. Få förvaltare slår sina jämförelseindex. Hur skall man då som klok och ansvarsfull individ agera? Vårt råd är enkelt. Lär dig de grundläggande kunskaperna i finansiell ekonomi och förvalta pengarna själv eller överlåt kapitalförvaltningen till en förvaltare eller ett pensionsbolag med låga avgifter och framgångsrik historik 2. Avgifternas betydelse kan inte underskattas. Kostnaden att placera i en svensk indexfond i ett pensionsbolag som inte tar ut någon försäkringsavgift mot att placera motsvarande belopp i en vanlig svensk aktivt förvaltad aktiefond i ett pensionsbolag som tar ut en normal försäkringsavgift är nästan 2 procent per år. I det förstnämnda fallet utgår en förvaltningsavgift på 0,29 procent per år och ingen försäkringsavgift. I det andra fallet utgår en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år och en pensionsavgift på 0,65 procent per år. Skillnaden uppgår därmed till 1,86 procent per år. Det kanske inte låter så mycket men innebär att kronor efter 40 år, med en avkastning på 8 procent i snitt per år före avgifter, i det förstnämnda fallet växt till kronor och i det sistnämnda fallet växt till kronor. Det är en skillnad på över 100 procent! Hur många löntagare har råd att tacka nej till en sådan skillnad? 1 Rådgivning, Kunden och Lagen DNR :5 2 Med framgångsrik historik avses en avkastning som i jämförelse med konkurrenter och relevanta jämförelseindex varit högre under minst de tre senaste åren. Prognosvärdet är dock lågt och måste tolkas med stor försiktighet. 1

3 Om du vill förvalta ditt sparkapital själv Om du väljer att förvalta pengarna själv bör du lägga fokus på fördelningen mellan aktier och räntebärande. Det avgör till procent din framtida avkastning och risk enligt Brinson, Hood och Beebower. 3 Hur stor del av sitt sparande skall man lägga i aktier? Det vet ingen. Det förutsätter nämligen att man med säkerhet vet hur börsen kommer att utvecklas i förväg och någon sådan kristallkula har ingen. Vårt bästa råd är därför att utgå från sin egen riskbenägenhet 4. Med din riskbenägenhet som utgångspunkt väljer du sedan en lämplig andel mellan aktier och räntebärande. Hur det går till kan du få hjälp med genom att ta reda på din riskbenägenhet på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html. När det sedan är gjort kan tid läggas på att välja billiga eller i vart fall prisvärda fonder som de senaste 3 till 5 åren presterat en avkastning högre än snittet. Du kommer att bli förvånad över hur många indexfonder som ligger i den gruppen. Idag finns fler fonder än aktier. I Sverige finns det över fonder med tillstånd att marknadsföras i Sverige. På Nordnet har vi över fonder varav är börshandlade. Vilken enskild individ har tid, kunskap och intresse att rationellt välja 4-5 fonder ur ett sådant utbud? Få om ens någon. Vill du ha hjälp och vägledning med val av fonder kan du använda vår Investeringsguide på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html. Då får du ta del av flera personers kunskap och erfarenhet med en enda sak för ögonen: så bra avkastning som möjligt för kunden. Förutsättningar för ett framgångsrikt sparande En förutsättning för framgångsrikt sparande är tid, kunskap och intresse något vi vet av erfarenhet att många saknar. Med hjälp av grundläggande kunskap i finansiell teori och tillgång till enkla och praktiska verktyg kan i stort sett alla lära sig förvalta sitt eget sparkapital. Förutsättningen är dock att du är beredd att lägga ner 15 minuter av din tid varje kvartal och helst lär dig de grundläggande kunskaperna i finansiell ekonomi. En bra start är att gå någon grundkurs som erbjuds via Nordnetskolan. Utbildningarna är gratis och några finns även via webben. Finns inte tid eller behov av utbildning eller om sparandet är begränsat till fondsparande är det bara att börja direkt genom att gå in på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html och sätta igång Determinants of Portfolio Performance II: An Update, Financial Analyst Journal May/June, s Med riskbenägenhet avses hur hög volatilitet individen är villig att utsätta sitt sparkapital för. 2

4 Håll koll på risken Förvaltning av kapital handlar ytterst om två saker: bestämma en lämplig risknivå och sedan anpassa placeringarna därefter. Hur gör man det? Med hjälp av Investeringsguiden kan du snabbt och enkelt ta reda på din riskbenägenhet och anpassa dina fondplaceringar efter en för dig lämplig risknivå. Du kan också välja mellan att sköta allt själv eller överlåta valet av fonder till oss. Vilket val du än gör är det viktigt att du har koll på risken. Ta inte högre risk med ditt sparkapital än vad som motsvarar din riskbenägenhet. Studier av individers riskbenägenhet 2009/2010 Vid all finansiell rådgivning måste kundens riskbenägenhet fastställas. Nordnet har med hjälp av sitt vetenskapliga råd 5 utvecklat en unik metod för hur man fastställer en individs riskbenägenhet. Nordnets studier 6 visar att män generellt har en högre riskbenägenhet än kvinnor. 12,00 10,00 8,00 Riskbenägenhet 6,00 4,00 2,00 0,00 19 år eller yngre 20 till 29 år 30 till 39 år 40 till 49 år 50 till 59 år 60 år eller äldre Ålder Kvinnor Män 5 Nordnet har ett vetenskapligt råd med ledande forskare inom beteendevetenskap, matematik, statistik och finansiell ekonomi. 6 Investeringsguiden är ett webbaserat rådgivningsverktyg för fonder som sedan mars 2009 använts av över kunder i Norden. Unik statistik över användarna har givit Nordnet värdefull kunskap om fondspararnas riskbenägenhet. 3

5 Erfarenhet och kunskap har ett positivt samband med fondspararnas riskbenägenhet. Intressant att notera är att män generellt uttrycker både större erfarenhet och högre kunskap, något som knappast kommer som en överraskning för alla kvinnor och personer med utbildning i beteendevetenskap. Vår erfarenhet är att kvinnor och män med bevisligen mycket lång erfarenhet och stor kunskap i finansiell ekonomi och placeringar uppvisar stora likheter i både aktivitet och riskbenägenhet, något som också bekräftas av Investeringsguiden. 16,00 14,00 12,00 Riskbenägenhet 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Ingen alls Liten Ganska liten Ganska stor Stor Mycket stor Erfarenhet & kunskap Kvinnor Män Alla fondsparare önskar högsta möjliga avkastning. De flesta fondsparare är dock inte beredd att ta högsta möjliga risk. Vad alla fondsparare i praktiken söker är högsta möjliga avkastning i förhållande till sin egen riskbenägenhet. Att fånga upp en för individen lämplig avvägning mellan förväntad avkastning och risk är alla investerares stora utmaning. Finansiella rådgivare har som deras främsta uppgift att försöka hitta denna för individen optimala avvägning. Vi anser oss ha löst denna uppgift med hjälp av Investeringsguiden. Genom att låta kunden besvara 20 frågor kan vi med stor precision fastställa kundens riskbenägenhet. Investeringsguiden är dessutom interaktiv. Kunden kan själv avgöra vilken avvägning mellan variationsvidden 7 på den förväntade avkastningen och sannolikheten att drabbas av en negativ avkastning som överensstämmer bäst med kundens egen uppfattning om lämpligt risktagande. 7 Med variationsvidden avses skillnaden mellan lägsta respektive högsta förväntade avkastning. 4

6 Denna interaktivitet ökar precisionen i rådgivningen och kunskapen om fondspararna. Män uttrycker generellt ett högre avkastningskrav och riskbenägenhet än kvinnor. Målet med sparandet 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högsta möjliga avkastning Hög avkastning Relativt hög avkastning Låg risk Mycket låg risk Ingen risk alls Kvinna Man Inkomstens betydelse för riskbenägenheten 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 Risk 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8, kr kr kr kr kr kr eller högre Månadsinkomst Riskbenägenhet Vald Risk 5

7 Våra studier visar också att riskbenägenheten i stort sett är oberoende av förmögenhet. Inkomsten har däremot viss betydelse. Högre inkomst ökar fondspararnas riskbenägenhet. Ålder har också viss betydelse. Fondsparare som närmar sig pensionsåldern är mindre riskbenägna än yngre. Mycket tyder på att riskbenägenheten är en personlig egenskap med stor individuell variation betingat av främst kön och ålder men även av erfarenhet och kunskap samt inkomst. Förmögenhetens betydelse för riskbenägenheten 14,00 12,00 10,00 Riskbenägenhet 8,00 6,00 4,00 2,00 0, kr kr 1 Mkr 5 Mkr 10 Mkr 100 Mkr Över 100 Mkr Förmögenhet Fondspararnas intresse av att låna pengar till köp av aktier är relativt lågt, särskilt bland kvinnor. Kvinnor är också mer långsiktiga investerare än män. Män uttrycker själva en högre riskbenägenhet än vad våra objektiva mätningar visar att de har. De anser själva att de har större erfarenhet och högre kunskap om finansiella placeringar än kvinnor. Mäns övertro på sin egen förmåga kanske inte kommer som en överraskning, frågan är om denna övertro gagnar männen och om de finansiella rådgivarna tar tillräcklig hänsyn till detta i den finansiella rådgivningen. 6

8 Kan du tänka dig att låna pengar till köp av aktier? 40% 35% 30% Andel fondsparare 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ja, absolut Ja Kanske Troligtvis inte Nej Absolut inte Kvinnor Män Hur lång är din investeringshorisont? 30% 25% Andel fondsparare 20% 15% 10% 5% 0% Mycket lång, över 20 år Lång, över 10 år Ganska lång, över 5 år Mellan 3 och 5 år Kort, 1 till 2 år Mycket kort, mindre än 1 år Investeringshorisont Kvinnor Män 7

9 Nordnets mätningar visar att svenska investerare är mycket riskbenägna. De flesta har målet hög eller relativt hög avkastning och är beredda att acceptera stora värdeförändringar för att uppnå en hög avkastning. Svenskar är inte unika, övriga Nordbor (exklusive Island, som ej omfattas av studien) är också riskbenägna. Intressant att notera är att fondspararna generellt väljer att ta en högre risk i sitt fondsparande än vad deras riskbenägenhet uppgår till. Detta kan tolkas på flera sätt. Risken fondspararna väljer just nu kan vara ett uttryck för en så kallad taktisk allokering. Fondspararna kan vara positiva till aktiemarknaden och väljer därför kortsiktigt att ligga överviktad aktier. En annan tolkning är att fondspararna underskattar risken och saknar kunskap om hur man skall placerar sitt fondkapital så att det motsvarar den egna riskbenägenheten. En tredje tolkning är att fondspararna har en övertro på sin egen förmåga. De lever i tron att de finansiella lagarna inte gäller dem och att de besitter en unik förmåga att i mindre utsträckning än andra drabbas av förluster. De resonerar också olika beroende på situation och sammanhang. 8 Geografiska betydelsen för riskbenägenheten 14,00 12,00 10,00 8,00 Risk 6,00 4,00 2,00 0,00 Danmark Finland Norge Sverige Land Riskbenägenhet Vald Risk Fondspararna uppfattar risk likvärdigt. Kvinnor uppfattar samma risk något högre än män, skillnaderna är dock små. Kvinnor känner sig också i allmänhet mer obekväma med hög risk och utsätter sig följaktligen inte heller för lika höga risker. 8 Detta benämns inom Behaviour Finance som overconfidence och framing. 8

10 Du erbjuds att investera hela ditt sparkapital i tillgångar som förväntas ge en avkastning på 10% efter 1 år. Det kan dock inte uteslutas att du i värsta fall kan förlora 40% av ditt sparkapital. Vilken risk tycker du att det motsvarar? Andel fondsparare 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket hög risk Hög risk Ganska hög risk Ganska låg risk Låg risk Mycket låg risk Uppfattning av risken Kvinnor Män Investeringar kan såväl öka som sjunka i värde. Hur mycket kan ditt kapital sjunka i värde innan du känner dig rejält obekväm? Andel fondsparare som känner sig obekväma 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 50% eller mer 40% 30% 20% 10% All värdeminskning får mig att må dåligt Maxim al värdeminskning Kvinnor Män Vad menas med hög risk? Våra studier visar att en tillgång med en förväntad avkastning på 10 procent efter ett år och som i värsta kan falla med 40 procent efter ett år är en tillgång med hög risk. 71 procent av alla kvinnor och 72 procent av alla män anser att investeringar i en sådan tillgång är förenad med hög eller mycket hög risk. 15 procent av alla kvinnor och 29 9

11 procent av alla män har ett avkastningskrav på 11 procent i snitt per år eller mer och kan tänka sig förlora upp till 50 procent av sitt sparkapital ett enskilt år. Var går då gränsen för låg risk? Enligt våra studier går denna gräns vid en tillgång med en förväntad avkastning på 6 procent efter ett år och som i värsta fall kan falla med 10 procent efter ett år. 94 procent av alla kvinnor och 97 procent av alla män kan acceptera denna risk. Sammanfattning Fondspararna i Norden är riskbenägna Män mer riskbenägna än kvinnor Kvinnor mer långsiktiga investerare än män Äldre försiktigare än yngre Positivt samband mellan riskbenägenhet och inkomst Positivt samband mellan riskbenägenhet och kunskap Få vill låna till köp av aktier Små skillnader mellan Nordbor Studien omfattar över användare och omfattar perioden mars 2009 till mars Användarna är kunder på Nordnet och har använts sig av Investeringsguiden. Investeringsguiden är ett webbaserat rådgivningsverktyg för fonder. Användaren börjar med att besvara 20 frågor. Syftet med frågorna är att fastställa kundens riskbenägenhet och investeringshorisont. Efter att användaren besvarat frågorna ger Investeringsguiden förslag på lämpliga fonder. Användaren kan själv välja annan risknivå och därmed påverka allokering och urval av fonder. Sällan eller aldrig har en så omfattande studie gjorts på individnivå. Resultaten ger oss på Nordnet en unik möjlighet att bedriva en oberoende och objektiv webbaserad fondrådgivning. Investeringsguiden hjälper oss också att få en ökad kunskap om hur spararna ser på risk, vilken risk de är villiga att ta och hur vi kan anpassa vår rådgivning och vårt utbud av produkter och tjänster efter kundernas behov. Vill du veta mer om studien kan du kontakta Arturo Arques, chef för Private Banking & Asset management på telefon eller Vill du ta reda på din egen riskbenägenhet kan du enkelt gå in på Nordnets hemsida https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html 10

12 Gör det enkelt Komplicera inte saker i onödan. Välj smarta och enkla lösningar som passar dig. Var aktiv Sitt inte still i båten. Var aktiv och anpassa dina placeringar efter din riskbenägenhet och ditt avkastningskrav. Granska alla råd Finansmarknaden är som vilken annan bransch som helst. Dess främsta syfte är att tjäna pengar. Granska därför noga varje råd du får av bankernas rådgivare. 11

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer