Spara via försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara via försäkring"

Transkript

1 Spara via försäkring

2 Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2

3 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i marknadens svängningar. Varje dag följer vi världens kapitalmarknader och investerar i de absolut bästa fonderna. Med en aktiv och flexibel filosofi har vi bättre förutsättningar än en traditionell fondförvaltare att dra nytta av olika svängningar. För precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad. Mer än bara en fond Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Du behöver varken tid, kunskap eller intresse eftersom vi tar hela ansvaret för ditt sparande. Välj vilken risk du vill ta, så sköter vi resten. Vi gör analysen och placerar i världens bästa fonder, i de tillgångsslag och på de marknader vi för tillfället finner mest attraktiva. När de inte längre håller måttet så byter vi ut dem. 3

4 Kunskap, engagemang och nytänkande Mobilis är ett privatägt företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi har mer än 20 års erfarenhet, vilket få i landet kan mäta sig med. När vi startade Mobilis 2005 var vi pionjärer på den svenska marknaden med denna typ av förvaltning. En förvaltning där vi tar ett helhetsansvar för ditt sparande, oavsett hur marknaderna utvecklar sig. För ansvar är ett nyckelord hos oss. Som kund ska du alltid känna dig trygg. Vi engagerar oss i din investering, och placerar den på bästa sätt utifrån din risknivå och marknadens svängningar. Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna Vi delar alltid risken med våra kunder genom att även investera våra egna pengar i våra fonder. För oss är det en självklarhet och en fråga om trovärdighet att dela risken med dig. 4

5 Våra fonder I vårt erbjudande finns det fonder med olika risknivåer och placeringsinriktning. Fonder som vi kan investera helt globalt eller delvis globalt, och även fonder som har möjlighet till helt fri placering mellan aktie- och räntefonder. Gemensamt för hela vårt erbjudande är att vi arbetar flexibelt och aktivt oavsett vad du väljer. Vill du vara med fullt ut i marknaden med möjlighet till en rejäl skjuts när det går bra, eller spara stabilt till lägre risk spelar ingen roll. Vi ger dig alltid våra bästa idéer varje dag. Mobilis Trygg Fondplaceringstjänst (Movestic) Mobilis Stabil Mobilis Aktiv Mobilis Mix Mobilis Flexibel Fondplaceringstjänst (Movestic) Mobilis Fokus Riskklass 2 Riskklass 2 Riskklass 4 Riskklass 4 Riskklass 4 Riskklass 6 Mobilis Potential Riskklass 6 5

6 6

7 Risk Den internationella riskskalan används för att definiera fonders riskprofil. Indikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning. De fonder som är placerade lågt på skalan har en lägre risk Lägre risk och även lägre avkastningspotential. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning men även större risk att ditt investerade kapital minskar i värde. Högre risk RISKKLASS VOLATILITET 0-0,5 % 0,5-2 % 2-5 % 5-10 % % % 25 % - FOND Trygg Aktiv Potential Stabil Mix Fokus Flexibel Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Hur väljer du rätt fond? Standardavvikelse Tabellen visar också volatiliteten för varje riskklass. Volatilitet innebär hur mycket andelsvärdet kan svänga under placeringstiden. En fond med hög riskklass kan svänga mer, dvs har en högre standardavvikelse. Risken att förlora pengar är då större, men också möjligheten att nå högre avkastning. Placeringshorisont Lågrisk, medelrisk eller högrisk? Först och främst behöver du fundera över hur länge du tänkt spara. Med långsiktigt sparande kan du tillåta en högre risk eftersom marknaderna hinner svänga flera gånger. Välj därför risknivå beroende på hur länge du tänkt spara och vilken avkastning du förväntar dig. Lågriskfond (riskklass 1-3) - placeringshorisont 1-3 år, standardavvikelse 0-5 % Medelriskfond (riskklass 4-5) - placeringshorisont 3-5 år, standardavvikelse 5-15 % Högriskfond (riskklass 6-7) - placeringshorisont 5 år, standardavvikelse 15 % - Välj en risk som passar dig Även om din placeringshorisont tillåter dig att ta en hög risk så är det inte alla som klarar av när marknaderna går upp och ner. Därför är det viktigt att du väljer den risk som passar just dig. Du kan välja en fond efter risknivå eller helt enkelt kombinera flera. Genom att kombinera fonder kan du välja en låg risk med en del av dina pengar och en högre med en annan del. På så vis kan du krydda ditt bassparande eller sprida ut risken. Hur stora andelar du lägger i respektive fond beror helt på vilken riskprofil du har som sparare. 7

8 Mobilis Trygg Fondplaceringstjänst (Movestic) Fondplaceringstjänst med låg risk Mobilis Trygg i korthet Mobilis Trygg är en fondplaceringstjänst vilket innebär att Mobilis, via den fullmakt du lämnar, hjälper dig att sköta alla fondbyten i din försäkring hos Movestic. Målsättningen är att uppnå en trygg avkastning till låg risk. Passar Mobilis Trygg för dig? Fondplaceringstjänsten passar dig som har en tjänstepension, kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring hos Movestic. Mobilis Trygg är perfekt för dig som inte vill ta mycket risk och som vill ha en bas i ditt sparande med små svängningar. Aktieandelen i fonden kommer att använda samma flexibla investeringsfilosofi som våra övriga fonder. Mobilis Trygg är en aktivt förvaltad fondplaceringstjänst med låg risk, som investerar oberoende av index. Fondplaceringstjänsten kommer maximalt att vara 20 procent exponerad mot aktiemarknaden medan minst 80 procent kommer att ligga i betydligt stabilare ränteinvesteringar eller hedgefonder. I huvudsak används svenska aktie- och räntefonder som ingår i Movestics utbud. Mobilis Trygg Danica Folksam Länsförsäkringar Movestic NPG Life SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Trygg Stabil Flexibel Aktiv Mix Fokus Potential 8

9 Riskklass 2 Kostnader Fondplaceringstjänsten kostar 1,5 % (inkl. moms) årligen vilket dras ur din försäkring. Mobilis T, M с c Riskprofil Riskklass Mobilis Trygg tillhör riskklass 2. Det betyder att fondplaceringstjänsten har låg risk för uppoch nedgångar i andelsvärde. Fonden i korthet Mobilis Trygg är en fondplaceringstjänst som har som målsättning att uppnå en trygg avkastning till låg risk. Detta ska uppnås genom att flexibelt använda Movestics fondutbud med trygga placeringar som bas. Geografisk spridning Räntefonder Sverige 40,0% Räntefonder Norden 30,0% Övrigt 20,0% Aktier Sverige 10,0% Tillgångsfördelning Övrigt 90,0% Aktier 10,0% Fondfakta Avkastning (%) 1 mån 0,2 3 mån 1,3 i år 3,7 1 år 7,5 3 år Nyckeltal Standardavvikelse 3 år, fond Risk enligt basfakta 2 Startdatum: Årlig avgift 1,5 % inklusive moms Första minsta insättning Därefter minst Jämförelseindex Öppen för direktsparande NEJ Öppen för försäkring JA PPM nummer ISIN Skattekategori n/a Värdepappersbolag Mobilis Kapitalförvaltning AB Förvaltare Peter Ahl och Magnus Halling Bankgiro Ej möjligt att direktspara Kursutveckling Trygg, Movestic Passar den dig? Mobilis Trygg är en tjänst för dig som har en fondförsäkring i Movestic och som saknar tid, intresse eller kunskap för att aktivt placera din försäkring. Placeringstjänsten är ett tryggt alternativ för dig som vill ha låg risk. Vill du ha en bas i ditt sparande utan större svängningar är Trygg en perfekt tjänst för dig att välja. Var kan jag hitta Mobilis Trygg, Movestic? Mobilis Trygg är en fondplaceringstjänst för alla som har en fondförsäkring i Movestic. En privat pensionsförsäkring, en kapitalförsäkring eller kanske en tjänstepension. Målsättning Fondplaceringstjänstens målsättning är att uppnå en trygg och stabil avkastning till låg risk. Mobilis Trygg är en aktivt förvaltad fondplaceringstjänst som investerar oberoende av index. Mobilis Trygg placerar normalt 20 procent i aktiemarknaden och resten investeras i betydligt stabilare ränteinvesteringar. I huvudsak används svenska ränte och aktiefonder. Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar. Fondernas inriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara exponerade mot en begränsad marknad. Det medför en högre risk för kurssvängningar. Fonder som placeras utanför Sverige påverkas av ändrade valutakurser. Fonderna och fondplaceringstjänsterna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Hur marknaden utvecklas ska inte ha betydelse för våra kunder, eftersom vi jobbar oberoende och flexibelt. För precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad och anpassar investeringen till hur marknaden rör sig. Vi rör oss med den, eller helt enkelt före! Stortorget Helsingborg Tel Fax Org. Nr Ladda hem vårt produktblad för att se de aktuella siffrorna. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Och precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad. 9

10 Mobilis Stabil Trygg avkastning till låg risk Fonden i korthet Mobilis Stabil är en lågriskfond som har som målsättning att uppnå en trygg avkastning. Passar fonden för dig? Fonden är en aktivt förvaltad lågriskfond som investerar oberoende av index. Mobilis Stabil placerar normalt inte mer än 20 procent i aktiemarknaden medan minst 80 procent kommer att ligga i betydligt stabilare ränteinvesteringar eller hedgefonder. Mobilis Stabil är en tjänst i fondform som är öppen för dig som har en tjänstepension, kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring. Fonden är perfekt för dig som vill ha en bas i sparandet med små svängningar. Mobilis Stabil Danica Folksam Länsförsäkringar Movestic NPG Life SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Trygg Stabil Flexibel Aktiv Mix Fokus Potential 10

11 Riskklass 2 Fondfakta Startdatum: Startkurs (SEK): 100 Jämförelseindex: OMRX T-Bill Öppen för försäkring: Ja Öppen för PPM: Nej ISIN: Andelsklass I LU Skattekategori: Noterad aktiefond Fondbolag: Swedbank Management Company S.A. Förvaltare: Peter Ahl & Magnus Halling Mobilis Kapitalförvaltning AB Riskklass Mobilis Stabil tillhör riskklass 2. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärde. Mobilis S l andelsklass I Fonden i korthet Mobilis Stabil är en lågriskfond som har som målsättning att uppnå en trygg avkastning till låg risk. Geografisk spridning Hedgefonder 35,8% Likviditet 29,0% Räntefonder Norden 27,8% Räntefonder Sverige 6,9% Aktier Sverige 0,5% Tillgångsfördelning Övrigt 99,5% Aktier 0,5% Fondfakta Avkastning (%) 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år Nyckeltal Standardavvikelse 3 år, fond Risk enligt basfakta 2 Startdatum: Årlig avgift 1,5 % Första minsta insättning 100 kr Därefter minst 100 kr Jämförelseindex OMRX T Bill Öppen för direktsparande NEJ Öppen för försäkring JA PPM nummer ISIN LU Skattekategori I enlighet med Luxemburgs lag Värdepappersbolag Swedbank Management Company S.A. Förvaltare Peter Ahl och Magnus Halling Bankgiro Ej möjligt att direktspara Kursutveckling Stabil andelsklass I Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Hur marknaden utvecklas ska inte ha betydelse för våra kunder, eftersom vi jobbar oberoende och flexibelt. För precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad och anpassar investeringen till hur marknaden rör sig. Vi rör oss med den, eller helt enkelt före! Passar den dig? Ladda hem vårt produktblad för att se de aktuella siffrorna. Riskprofil Mobilis Stabil är en tjänst i fondform för dig som saknar tid, intresse eller kunskap för att aktivt placera i fonder. Fonden är ett tryggt alternativ för dig som vill ha låg risk. Vill du ha en bas i ditt sparande utan större svängningar är Mobilis Stabil en perfekt fond för dig att välja. Var kan jag hitta Mobilis Stabil I? Mobilis Stabil andelsklass I är öppen för alla som har en fondförsäkring i Skandia Link (fondnummer 0932), Folksam (fondnummer 7090) eller i Länsförsäkringar. En privat pensionsförsäkring, en kapitalförsäkring eller kanske en tjänstepension. Målsättning Fondens målsättning är att uppnå en trygg och stabil avkastning till låg risk. Mobilis Stabil är en aktivt förvaltad lågriskfond som investerar oberoende av index. Mobilis Stabil placerar normalt 20 procent i aktiemarknaden och resten investeras i betydligt stabilare ränteinvesteringar. Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar. Fondernas inriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara exponerade mot en begränsad marknad. Det medför en högre risk för kurssvängningar. Fonder som placeras utanför Sverige påverkas av ändrade valutakurser. Fonderna och fondplaceringstjänsterna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Stortorget Helsingborg Tel Fax Org. Nr Kostnader och minsta insättning Förvaltningsavgift: 1,50 % Uppdaterad information om fondens avgifter och kostnader, bl.a. s.k. årlig avgift, hittar du i fondens basfaktablad. Minsta insättning: 100 kr eller högre belopp angivet av ditt försäkringsbolag. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Och precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad. 11

12 Mobilis Aktiv Fond i fond med 100 procent flexibilitet Fonden i korthet Mobilis Aktiv är en fond-i-fond som investerar oberoende av index och har vida förvaltningsmöjligheter. Målsättningen med fonden är att över tid uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen i jämförbara fondalternativ. Fondens inriktning är att placera fritt bland ett obegränsat utbud av världens bästa fonder och börsnoterade fonder. Med fonden erbjuder vi taktisk fördelning mellan aktier och räntor med total flexibilitet över hela världen. Passar fonden för dig? Mobilis Aktiv är en tjänst i fondform för dig som har en tjänstepension, kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring. Om du har svårt att bestämma dig för vilken risk du vill ta är denna fond ett perfekt val. Fonden passar även som bas i ditt sparande utan de riktigt stora svängningarna. Mobilis Aktiv Danica Folksam Länsförsäkringar Movestic NPG Life SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Trygg Stabil Flexibel Aktiv Mix Fokus Potential 12

13 Riskklass 4 Fondfakta Startdatum: Startkurs (SEK): 100 Jämförelseindex: MSCI World Index (utdelande) Mobilis v Fonden i korthet Mobilis Aktiv är en fond med vida förvaltningsmöjligheter. Fonden har total flexibilitet och kan placera fritt i hela världen. Kursutveckling Riskprofil Öppen för försäkring: Ja PPM-nummer: ISIN: Skattekategori: Fondbolag: Förvaltare: SE Noterad aktiefond SEB Fondinvest AB Peter Ahl & Magnus Halling Mobilis Kapitalförvaltning AB Fondfakta Geografisk spridning Räntor/Hedge 45,5% Aktier USA 17,5% Aktier Sverige 12,0% Aktier Europa 9,8% Övrigt 6,0% Aktier Japan 5,0% Aktier Asien ex jap 4,2% Tillgångsfördelning Övrigt 51,5% Aktier 48,5% Avkastning (%) 1 mån 0,0 3 mån 4,0 i år 4,7 1 år 9,9 3 år 11,7 Nyckeltal Standardavvikelse 3 år, fond 6,1% Risk enligt basfakta 4 Startdatum: Årlig avgift 2,84 % (2013) Första minsta insättning Därefter minst Jämförelseindex MSCI World Net Return Index Öppen för direktsparande NEJ Öppen för försäkring JA PPM nummer ISIN SE Skattekategori Noterad aktiefond Värdepappersbolag Mobilis Kapitalförvaltning AB Förvaltare Peter Ahl och Magnus Halling Bankgiro Ej möjligt att direktspara Aktiv Passar den dig? Mobilis Aktiv är en tjänst i fondform för dig som saknar tid, intresse eller kunskap för att aktivt placera i fonder. Har du svårt att bestämma vilken risk du vill ta är fonden ett perfekt val. Risken förändras i takt med marknadens utveckling och passar därför när du vill ha en bas i ditt sparande utan de riktigt stora svängningarna. Var kan jag hitta Mobilis Aktiv? Mobilis Aktiv är öppen för alla som har en fondförsäkring i SEB Trygg Liv (fondnummer 714), SPP eller NPG Life. En privat pensionsförsäkring, en kapitalförsäkring eller kanske en tjänstepension. Målsättning Fondens målsättning är att uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen i jämförbara fondalternativ. Mobilis Aktiv är en aktivt förvaltad fond i fond som investerar oberoende av index. Fonden placerar fritt bland ett obegränsat utbud av världens bästa fonder och börsnoterade fonder. Med Mobilis Aktiv erbjuder vi taktisk fördelning mellan aktier och räntor med total flexibilitet. Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar. Fondernas inriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara exponerade mot en begränsad marknad. Det medför en högre risk för kurssvängningar. Fonder som placeras utanför Sverige påverkas av ändrade valutakurser. Fonderna och fondplaceringstjänsterna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Hur marknaden utvecklas ska inte ha betydelse för våra kunder, eftersom vi jobbar oberoende och flexibelt. För precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad och anpassar investeringen till hur marknaden rör sig. Vi rör oss med den, eller helt enkelt före! Riskklass Mobilis Aktiv tillhör riskklass 4. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärde. Stortorget Helsingborg Tel Fax Org. Nr Ladda hem vårt produktblad för att se de aktuella siffrorna. Kostnader Förvaltningsavgift: 2,50 % Uppdaterad information om fondens avgifter och kostnader för föregående år, s.k. årlig avgift, hittar du i fondens basfaktablad. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Och precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad. 13

14 Mobilis Mix Flexibilitet utan de riktigt stora svängningarna Fonden i korthet Mobilis Mix är en fond med vida förvaltningsmöjligheter. Fonden har stor flexibilitet och kan placera fritt i hela världen. Målsättningen med fonden är att uppnå en absolut avkastning över tid, men också att långsiktigt överträffa avkastningen i jämförbara fondalternativ. Passar fonden för dig? Mobilis Mix är en tjänst i fondform för dig som har en tjänstepension, kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring. Har du svårt att bestämma vilken risk du vill ta är fonden ett perfekt val. Risken förändras i takt med marknadens utveckling. Mobilis Mix är lämplig när du vill ha en bas i ditt sparande utan de riktigt stora svängningarna men en aktiv och flexibel förvaltning. Mobilis Mix är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar oberoende av index. Fonden placerar bland ett obegränsat utbud av världens bästa fonder och börsnoterade fonder. Med Mobilis Mix erbjuder vi taktisk fördelning mellan aktier och räntor med total flexibilitet. Fonden har dessutom möjlighet att placera fritt mellan aktie- och räntefonder. Denna fördelning förändras i förhållande till marknadsförutsättningarna. Fonden kan även placera i t. ex. hedgefonder. Mobilis Mix Danica Folksam Länsförsäkringar Movestic NPG Life SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Trygg Stabil Flexibel Aktiv Mix Fokus Potential 14

15 Riskklass 4 Fondfakta Startdatum: Startkurs (SEK): 100 Jämförelseindex: Öppen för försäkring: Öppen för PPM: ISIN: Skattekategori: Fondbolag: Förvaltare: Riskklass MSCI AC World (utdelande) 50 % OMRX T-Bill 50 % Ja Nej Andelsklass I LU Noterad aktiefond Swedbank Management Company S.A. Peter Ahl & Magnus Halling Mobilis Kapitalförvaltning AB Mobilis Fonden i korthet x andelsklass I Mobilis Mix är en fond med vida förvaltningsmöjligheter. Fonden har total flexibilitet och kan placera fritt i hela världen. Geografisk spridning Räntor 38,6% Likviditet 28,9% Aktier Sverige 11,9% Aktier USA 11,1% Aktier Europa 9,5% Tillgångsfördelning Övrigt 67,5% Aktier 32,5% Fondfakta Avkastning (%) 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år Nyckeltal Standardavvikelse 3 år, fond Risk enligt basfakta 4 Startdatum: Årlig avgift 2,25 % Första minsta insättning 100 kr Därefter minst 100 kr Jämförelseindex MSCI AC World (utd.) 50 %, OMRX T Bill 50 %. Öppen för direktsparande NEJ Öppen för försäkring JA PPM nummer ISIN LU Skattekategori I enlighet med Luxemburgs lag Värdepappersbolag Swedbank Management Company S.A. Förvaltare Peter Ahl och Magnus Halling Bankgiro Ej möjligt att direktspara Kursutveckling Mix andelsklass I Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Hur marknaden utvecklas ska inte ha betydelse för våra kunder, eftersom vi jobbar oberoende och flexibelt. För precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad och anpassar investeringen till hur marknaden rör sig. Vi rör oss med den, eller helt enkelt före! Passar den dig? Ladda hem vårt produktblad för att se de aktuella siffrorna. Riskprofil Mobilis Mix är en tjänst i fondform för dig som saknar tid, intresse eller kunskap för att aktivt placera i fonder. Har du svårt att bestämma vilken risk du vill ta är fonden ett perfekt val. Risken förändras i takt med marknadens utveckling och passar därför när du vill ha en bas i ditt sparande utan de riktigt stora svängningarna. Var kan jag hitta Mobilis Mix I? Mobilis Mix, andelsklass I, är öppen för alla som har en fondförsäkring i Skandia Link (fondnummer 0930), Folksam (fondnummer 7088) eller i Länsförsäkringar. En privat pensionsförsäkring, en kapitalförsäkring eller kanske en tjänstepension. Målsättning Fondens målsättning är att uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen i jämförbara fondalternativ. Mobilis Mix är en aktivt förvaltad fond i fond som investerar oberoende av index. Fonden placerar fritt bland ett obegränsat utbud av världens bästa fonder och börsnoterade fonder. Med Mobilis Mix erbjuder vi taktisk fördelning mellan aktier och räntor med total flexibilitet. Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar. Fondernas inriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara exponerade mot en begränsad marknad. Det medför en högre risk för kurssvängningar. Fonder som placeras utanför Sverige påverkas av ändrade valutakurser. Fonderna och fondplaceringstjänsterna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Stortorget Helsingborg Tel Fax Org. Nr Mobilis Mix tillhör riskklass 4. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärde. Kostnader och minsta insättning Förvaltningsavgift: 2,25 % Uppdaterad information om fondens avgifter och kostnader, bl.a. s.k. årlig avgift, hittar du i fondens basfaktablad. Minsta insättning: 100 kr eller högre belopp angivet av försäkringsbolaget. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Och precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad. 15

16 Mobilis Flexibel Fondplaceringstjänst (Movestic) Fondplaceringstjänst med 100 % flexibel inriktning Mobilis Flexibel i korthet Mobilis Flexibel är en fondplaceringstjänst vilket innebär att Mobilis, via den fullmakt du lämnar, hjälper dig att sköta alla fondbyten i din försäkring hos Movestic. Mobilis Flexibel har som målsättning att över tid uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen med jämförbara fondalternativ. Passar Mobilis Flexibel för dig? Fondplaceringstjänsten är för dig som har en tjänstepension, kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring hos Movestic. För dig som har svårt att bestämma vilken risk du vill ta är Mobilis Flexibel perfekt. Risken förändras i takt med vad som händer på marknaderna. Flexibel passar även bra om du vill ha en bas i ditt sparande utan de riktigt stora svängningarna. Mobilis Flexibel är en aktivt förvaltad fondplaceringstjänst som investerar oberoende av index och som kan använda alla fonder som erbjuds i Movestics utbud. Förvaltningen är helt flexibel, men i en normal marknadsmiljö fördelas den till 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntefonder. I huvudsak används globala aktie- och räntefonder som ingår i Movestics utbud. Mobilis Flexibel Danica Folksam Länsförsäkringar Movestic NPG Life SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Trygg Stabil Flexibel Aktiv Mix Fokus Potential 16

17 Riskklass 4 Kostnader Fondplaceringstjänsten konstar 1,75 % (inkl. moms) årligen vilket dras ur din försäkring. Mobilis л, M с c Riskprofil Riskklass Mobilis Flexibel tillhör riskklass 4. Det betyder att fondplaceringstjänsten har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärde. Fonden i korthet Mobilis Flexibel är en fondplaceringstjänst med vida placeringsmöjligheter. Fondplaceringstjänsten har total flexibilitet och kan placera fritt i hela Movestics fondutbud. Geografisk spridning Räntor 49,0% Aktier Europa 15,0% Aktier Sverige 15,0% Aktier USA 15,0% Aktier Japan 6,0% Tillgångsfördelning Aktier 51,0% Övrigt 49,0% Fondfakta Avkastning (%) 1 mån 0,2 3 mån 4,5 i år 6,3 1 år 14,0 3 år Nyckeltal Standardavvikelse 3 år, fond Risk enligt basfakta 4 Startdatum: Årlig avgift 1,75 % inklusive moms Första minsta insättning Därefter minst Jämförelseindex Öppen för direktsparande NEJ Öppen för försäkring JA PPM nummer ISIN Skattekategori Värdepappersbolag Mobilis Kapitalförvaltning AB Förvaltare Peter Ahl och Magnus Halling Bankgiro Inte öppen för direktsparande Kursutveckling Flexibel, Movestic Passar den dig? Mobilis Flexibel är en tjänst för dig som har en försäkring i Movestic och som saknar tid, intresse eller kunskap för att välja eller byta fonder i försäkringen. Har du svårt att bestämma vilken risk du vill ta är fonden ett perfekt val. Risken förändras i takt med marknadens utveckling. Ett bra val för basen i ditt sparande. Var kan jag hitta Mobilis Flexibel, Movestic? Mobilis Flexibel är en tjänst för alla som har en fondförsäkring i Movestic. En privat pensionsförsäkring, en kapitalförsäkring eller kanske en tjänstepension. Målsättning Fondens målsättning är att uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen i jämförbara fondalternativ. Mobilis Flexibel är en aktivt förvaltad fondplaceringstjänst som investerar oberoende av index. Fonden placerar fritt bland Movestics väl utvalda utbud av fonder. Med Mobilis Flexibel erbjuder vi taktisk fördelning mellan aktie och räntefonder med total flexibilitet. Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar. Fondernas inriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara exponerade mot en begränsad marknad. Det medför en högre risk för kurssvängningar. Fonder som placeras utanför Sverige påverkas av ändrade valutakurser. Fonderna och fondplaceringstjänsterna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Hur marknaden utvecklas ska inte ha betydelse för våra kunder, eftersom vi jobbar oberoende och flexibelt. För precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad och anpassar investeringen till hur marknaden rör sig. Vi rör oss med den, eller helt enkelt före! Stortorget Helsingborg Tel Fax Org. Nr Ladda hem vårt produktblad för att se de aktuella siffrorna. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Och precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad. 17

18 Mobilis Fokus Stora möjligheter på längre sikt. Fonden i korthet Mobilis Fokus är en aktivt förvaltad högriskfond med stora möjligheter. Målsättningen med fonden är att utvecklas bättre än marknaden i tydliga uppgångsperioder och ungefär i nivå med marknaden i nedgångsperioder. I alla situationer är målet att ha en välbalanserad risknivå med mycket bra avkastning över tid. Fondens inriktning är att placera i branscher och marknader helt oberoende av index. Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade instrument och i ett obegränsat utbud av världens bästa fonder och börsnoterade fonder. Passar fonden för dig? Mobilis Fokus är en tjänst i fondform för dig som har en tjänstepension, kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring. Om du vill vara med där det händer och är beredd att ta större risk för att nå högre avkastning är Mobilis Fokus det lämpliga valet för dig. Mobilis Fokus Danica Folksam Länsförsäkringar Movestic NPG Life SEB Trygg Liv Skandia Depå Skandia Link SPP Trygg Stabil Flexibel Aktiv Mix Fokus Potential 18

19 Riskklass 6 Fondfakta Startdatum: Startkurs (SEK): 100 Jämförelseindex: Öppen för försäkring: Öppen för PPM: MSCI World Index (utdelande) Ja Nej ISIN: SE Skattekategori: Fondbolag: Förvaltare: Noterad aktiefond SEB Fondinvest AB Peter Ahl & Magnus Halling Mobilis Kapitalförvaltning AB Mobilis Mobilis Fokus är en aktivt förvaltad högriskfond med stora möjligheter. Målsättningen med fonden är att utvecklas bättre än marknaden i tydliga uppgångsperioder och i nivå med marknaden i nedgångsperioder. Geografisk spridning Aktier Sverige 27,9% Övrigt 20,0% Aktier USA 15,6% Aktier Tillväxt 13,5% Aktier Europa 11,9% Aktier Asien ex. Japan 11,1% Tillgångsfördelning Aktier 80,0% Övrigt 20,0% s Fonden i korthet Fondfakta Avkastning (%) 1 mån 0,7 3 mån 5,2 i år 6,2 1 år 14,8 3 år 9,9 Nyckeltal Standardavvikelse 3 år, fond 12,7% Risk enligt basfakta 6 Startdatum: Årlig avgift 3,04 % (2013) Första minsta insättning Därefter minst Jämförelseindex MSCI World Net Return Index Öppen för direktsparande NEJ Öppen för försäkring JA PPM nummer ISIN SE Skattekategori Noterad aktiefond Värdepappersbolag Mobilis Kapitalförvaltning AB Förvaltare Peter Ahl och Magnus Halling Bankgiro Ej möjligt att direktspara Kursutveckling Fokus Passar den dig? Riskprofil Mobilis Fokus är en tjänst i fondform för dig som saknar tid, intresse eller kunskap för att aktivt analysera och placera i fonder. Fonden är lämplig för dig som vill vara med där det händer och är beredd att ta en större risk för att ha möjlighet att uppnå en bättre avkastning. Var kan jag hitta Mobilis Fokus? Mobilis Fokus är öppen för alla som har en fondförsäkring i SEB Trygg Liv (fondnummer 735) eller SPP. En privat pensionsförsäkring, en kapitalförsäkring eller kanske en tjänstepension. Målsättning Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad, hög, risknivå med en mycket bra avkastning över tid. Fonden placerar i branscher och marknader helt oberoende av index. Huvudsakligen placerar Mobilis Fokus i aktierelaterade instrument och helt fritt i ett obegränsat utbud av världens absolut bästa fonder och börsnoterade fonder. Risk Sparande i aktiefonder innebär risk för kurssvängningar. Fondernas inriktningar innebär att deras medel från tid till annan kan vara exponerade mot en begränsad marknad. Det medför en högre risk för kurssvängningar. Fonder som placeras utanför Sverige påverkas av ändrade valutakurser. Fonderna och fondplaceringstjänsterna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Hur marknaden utvecklas ska inte ha betydelse för våra kunder, eftersom vi jobbar oberoende och flexibelt. För precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad och anpassar investeringen till hur marknaden rör sig. Vi rör oss med den, eller helt enkelt före! Riskklass Mobilis Fokus tillhör riskklass 6. Det betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärde. Stortorget Helsingborg Tel Fax Org. Nr Ladda hem vårt produktblad för att se de aktuella siffrorna. Kostnader Förvaltningsavgift: 2,50 % Uppdaterad information om fondens avgifter och kostnader för föregående år, s.k. årlig avgift, hittar du i fondens basfaktablad. Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger därför på kundens trygghet och resultat. Och precis som vårt namn säger så är vi i rörelse. Vi är proaktiva på en ständigt föränderlig marknad. 19

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer