Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara"

Transkript

1 Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara

2 Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du spara bekvämt och få möjlighet till stabil tillväxt, oavsett hur det svänger på de internationella finansmarknaderna. Robur Access Hedge Är du nyfiken på hedgefonder men har varken tid eller lust att hålla koll på när och hur du ska förändra ditt sparande? Då ska du välja Robur Access Hedge. Det innebär att du placerar pengarna i en fond som i sin tur investerar i hedgefonder över hela världen. Med Robur Access Hedge utökar vi vår fond-i-fondfamilj med en av de mest efterfrågade sparformerna just nu. De övriga Accessfonderna lanserades hösten 2003 och blev snabbt ett intressant alternativ för många av våra sparare. Fördelar hedgefond-i-fond Riskspridning eftersom fonden investerar i många olika hedgefonder. Professionellt urval av förvaltare och strategier. Ger tillträde till hedgefonder som normalt bara är tillgängliga för större placerare. Möjlighet till lägre insättning än i de flesta enskilda hedgefonder. Robur och Auda i nära samarbete Det amerikanska företaget Auda har en långvarig och framgångsrik verksamhet inom hedgefond-i-fondförvaltning. Därför har vi knutit dem till oss som rådgivare för Robur Access Hedge. Audas investeringsprocess går ut på att göra ett exklusivt urval av internationella hedgefonder som kompletterar varandra både när det gäller inriktning, risker och avkastningsmönster. Vad är en hedgefond? Allt fler sparare attraheras av hedgefondernas förmåga att skapa stabilitet och tillväxt även när börserna viker. Men hur är det möjligt? Friare placeringsregler och större flexibilitet än traditionella fonder är en del av förklaringen. Det gäller till exempel i vad man investerar, vilka strategier som väljs och vilken teknik som används. Målsättningen för alla hedgefonder är att skydda kapitalet från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen. VISSTE DU ATT Det engelska ordet hedge, som betyder skydd, ger en bild av vad förvaltning av hedgefonder handlar om. Att begränsa riskerna för värdefall och aktivt arbeta för att bevara kapitalet. De första hedgefonderna introducerades redan år 1949 i USA av pionjären Alfred Jones. Hedgefonder kan placera i många olika tillgångsslag; aktier, räntebärande värdepapper, råvaror, valutor etc. Idag finns cirka hedgefonder på den globala marknaden. Följer varken börsen eller räntan Ett kännetecken för hedgefonder är att de varken följer utvecklingen på aktiemarknaden eller räntemarknaden. De har istället en utveckling som till en lägre grad beror på hur finansmarknaderna i övrigt rör sig. Därför kan de vara ett bra komplement till en traditionell fondportfölj. Genom att placera en del av pengarna i hedgefonder kan du höja avkastningen, minska svängningarna och sänka risken för värdefall i din totala portfölj. VARFÖR INVESTERA I HEDGEFONDER? Absolut avkastning oberoende av marknadsutveckling Bättre relation mellan risk och avkastning Sänker risken i din totala portföjl Flexiblare förvaltningsstrategier

3 Riskspridning och stabil tillväxt I en hedgefond används förvaltningstekniker som normalt inte är tillåtna i traditionella fonder. Förvaltaren kan, till exempel med hjälp av optioner och terminer, dra nytta av att aktier eller andra värdepapper värderas olika och därmed göra förtjänster oavsett om kurserna stiger eller faller. De olika teknikerna sammanfattas i sin tur av flera hedgefondstrategier som ofta kan vara svåra att jämföra. Det finns dels de som bygger på en bestämd uppfattning om marknadens förändringar, dels de som är oberoende av utvecklingen. Robur Access Hedge placerar i flera typer av hedgefonder, med vitt skilda förvaltningsstrategier. Allt för att sprida riskerna och skapa förutsättningar för stabil tillväxt. Hög Portfölj med hedgefonder Avkastning Portfölj utan hedgefonder Låg Risk Hög Genom att komplettera ditt sparande med hedgefonder kan du sänka risken och öka avkastningen i din portfölj.

4 Robur Access Hedge Placeringsinriktning Robur Access Hedge är en bred global fond-i-fond som placerar i hedgefonder från flera olika förvaltare. Hedgefonderna investerar i sin tur i aktier, obligationer, valutor, råvaror och andra finansiella instrument. Målet för fonden är att nå en positiv avkastning till låg risk under alla marknadsförhållanden genom att investera i hedgefonder med absolut avkastning som förvaltningsmål. Risk 1 Låg risk 2 Hög risk Fonden har låg risk i den meningen att den strävar efter att 3 kombinera sina innehav på ett sådant sätt att risknivån ligger i linje med ett brett obligationsindex. Oavsett marknadernas utveckling syftar fonden till att uppnå positiv avkastning. Placeringar i hedgefonder kan 4innebära avvikelser från förväntad avkastning. Men genom att kombinera olika typer av hedgefonder får man en god riskspridning. 5 Köp och försäljning av andelar Köp kan göras per den sista bankdagen i varje månad (kursdagen). Likvid för fondandelarna ska finnas tillgängliga senast fyra dagar före kursdagen. 6 Försäljning av fondandelar kan göras per den sista bankdagen i varje kalenderkvartal (kursdagen). Försäljningsorder ska ha nått fondbolaget sista bankdagen i månaden som föregår kvartalsslut. Kursinformation Officiellt fondandelsvärde fastsställs per den sista bankdagen i varje månad och publiceras i vissa tidningar, på och på TV4 text-tv sidan 183. Fördelning av hedgefondsstrategier Aktiehedge lång/kort Räntearbitrage Relativt värde/ räntebärande Arbitrage i konvertibler Global makro/ råvaruhandel Händelsedrivna strategier Hedgefonder har olika förvaltningsstrategier. Robur Access Hedge investerar i ett tjugotal internationella hedgefonder med stor spridning när det gäller placeringsinriktning och förvaltningsstrategier. FAKTA OM FONDEN Fondtyp: Fond-i-fond (specialfond) Förvaltare: Robur Fonder AB Rådgivare: Auda Jämförelseindex: OMRX O/N index (kort ränteindex) Startdatum: Riskklass: 2 Utdelning: Ja, september/oktober Premiepensionssparande: Nej Individuellt pensionssparande: Nej Försäkringssparande: Nej Minsta sparbelopp: kronor vid varje insättning Avgifter Avgifter som betalas direkt av fondspararen Inköpsavgift: 1 % Inlösenavgift: 0 % Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet) Årlig förvaltningsavgift*: 1,525 (varav 1,5 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor) Resultatbaserad avgift: 10 % av den avkastning som överstiger jämförelseindex Räkneexempel och mer information om avgiftsuttag finns i fondens prospekt (informationsbroschyr) *Förvaltningsavgifter i underliggande fonder tillkommer Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för fonden finns att hämta på bankens kontor eller på Denna broschyr är inte avsedd att vara rådgivande utan innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Robur. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål.

5 Frågor och svar För vem passar fonden? Fonden passar dig som vill komplettera ditt sparande med en hedgefond för att öka möjligheten till god avkastning och samtidigt sänka risknivån i din portfölj. Vad har fonden för mål? Målet är att Robur Access Hedge ska bevara kapitalet och generera en uthållig positiv avkastning, högre än en ränteplacering, oavsett hur finansmarknaderna rör sig. Hur placerar Robur Access Hedge? Fonden placerar i ett urval av internationella hedgefonder med stor spridning när det gäller placeringsinriktningar och förvaltningsstrategier. Har inte hedgefonder dåligt rykte? Hedgefonder finns i många olika skepnader och med olika risknivåer. Det finns exempel på extrema hedgefonder med mycket hög risk som det har gått illa för. Historiskt sett har dock många hedgefonder varit en långsiktigt stabil sparform med förhållandevis god avkastning. En hedgefond-i-fond minskar risken betydligt genom att investerar i flera olika fonder med olika inriktning och från olika förvaltare. Är det riskfyllt att spara i hedgefonder? Hedgefonder är en kategori som rymmer såväl fonder med hög som låg risk. Robur Access Hedge minskar risken genom att sprida investeringarna till normalt ett tjugotal olika fonder. Har fonden någon valutarisk? Nej, förvaltarna kommer att valutasäkra fondens placeringar så att de inte påverkas av förändringar i växelkurser. Fonden kan därför ses som en placering i svenska kronor. Varför kan Robur Access vara bra för mig? Robur Access Hedge är en fond som sprider placeringarna till flera olika hedgefonder. Det minskar risken och ökar sannolikheten för en stabil positiv avkastning. Du behöver inte vara expert för att bevaka ditt sparande. Alla placeringar sköts av professionella förvaltare som löpande utvärderar världens hedgefonder och väljer de som bedöms ha bäst förutsättningar just då. Du får tillgång till hedgefonder som annars inte är tillgängliga för nya och/eller mindre placerare. Robur Access Hedge är ett bekvämt sätt att prova på en intressant sparform utan att ta onödiga risker. Hur köper och säljer jag andelar? Genom att kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken. Mer information om köp och försäljning finns på fondfaktasidan. Finns det något minimibelopp för att spara i fonden? Ja, minsta insättning vid varje tillfälle är kronor. Kan man månadsspara i fonden? Nej. Kan man använda fonden i försäkringsoch pensionssparande? Nej. Vad kostar det att spara i fonden? Fonden har dels fasta avgifter, dels rörliga avgifter som styrs av hur framgångsrika förvaltarna är i sitt arbete. Läs mer på fondfaktasidan om fondens avgifter.

6 Roburs styrka Robur grundades 1967 och var först med att erbjuda bankanknutna fonder på bred front till svenska folket. Vi ägs av FöreningsSparbanken som är en av Nordens största bankgrupper. Det innebär bland annat att vi har spar- och pensionsprodukter för alla behov. Att vi har stora resurser för analys och förvaltning samt ett av marknadens bredaste fondutbud. Och kanske viktigast, att du hittar våra produkter över hela landet via såväl FöreningsSparbankens som via samverkande sparbankers kontor. Att Robur är latin och betyder styrka är med andra ord ingen slump. Vad kan vi göra för dig? Kontakta någon av bankens rådgivare eller besök gärna vår hemsida Robur Fonder AB ART NR FEBRUARI 2005 CITIGATE GRAMMA FOTO SUSANNE WALSTRÖM

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Swedbank Robur Access Hedge.

Swedbank Robur Access Hedge. Informationsbroschyr 7 november 2013 Swedbank Robur Access Hedge Informationsbroschyren för nedan angiven specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer