Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder"

Transkript

1 VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och du behöver inte vara aktiv och hänga med för att lyckas. Hur stora kunskaper du har och hur aktiv du vill vara är två faktorer som avgör vilka fonder som passar dig. Här är några tips om hur du kan tänka när du väljer fonder och som hjälper dig komma fram till ett sparande som passar dig. 1 Bestäm spartid Hur lång tid är det tills du ska använda pengarna? Välj den tidsperiod som stämmer bäst i tabellen här nedanför. 2 Din riskvilja Hur villig är du att ta risken att förlora en del av ditt sparkapital för att få chans att få snabbare värdetillväxt på pengarna? Välj den risknivå du känner dig mest bekväm med här nedan. Lägre risk/avkastning Högre risk/avkastning TÄNK PÅ Ju längre spartid och ju högre risk du är beredd att ta, desto större del kan du placera i aktiefonder. Aktiedelen placeras med fördel i en aktiefond som sprider risken geografiskt och mellan olika tillgångsslag. Vid långa spartider kan du placera aktiedelen i fonder med högre risknivå. Aktivt eller bekvämt fondförslag? I tabellen ser du vilken typ av fondval som passar dig utifrån din sparhorisont och den risk du är beredd att ta med ditt sparande: Defensiv, Stabil, Balans, Tillväxt eller Potential. Nästa steg är att ta reda på om du vill vara aktiv eller om du vill ha ett bekvämt fondförslag. 3 Kunskap och erfarenhet Hur mycket vet du om aktier, obligationer och andra placeringar? Har du sparat i aktie- och räntefonder tidigare? Har du inte så stor kunskap och erfarenhet av fondsparande bör du undvika de mest riskabla fonderna. Då passar våra bekväma fondförslag dig bäst. Fortsättning nästa sida Risk Spartid 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Mycket låg Defensiv Defensiv Stabil Balans Låg Defensiv Stabil Balans Balans LFAB Kommunikation utg Medel Stabil Stabil Balans Tillväxt Hög Stabil Balans Tillväxt Potential Mycket hög Balans Tillväxt Potential Potential Sparar du på kortare sikt än 1 år rekommenderar vi Penningmarknadsfond.

2 4 Aktivitet och intresse Hur noga kommer du att följa dina fonder? Hur aktiv tänker du vara med fondbyten? Är du intresserad och vill vara aktiv kan våra aktiva fondförslag passa dig. Men det är inte nödvändigt att hänga med och vara aktiv för att lyckas vill du göra ett bekvämt fondval finns förslag på en kombination av fonder som passar din spartid och riskvilja. BEKVÄM AKTIV I de bekväma fondförslagen har vi valt ut en kombination av fonder som gör att du inte behöver vara aktiv själv och byta fonder ofta. Cirka vartannat år kontaktar du en rådgivare som hjälper dig att anpassa din placering till våra aktuella råd. Mer information Våra bekväma fondförslag finns presenterade på varsitt informationsblad där du får en närmare beskrivning av hur respektive fondval ser ut. De aktiva fondförslagen passar dig som är intresserad och vill byta fonder själv ofta. De bygger på att du uppdaterar din placering en gång per månad. Mer information Vi anpassar våra fondförslag månadsvis utifrån vilka marknader och fonder vi tror på. Du får tillgång till de uppdaterade förslagen via Nyhetsbrevet Sparutsikter som du kan prenumerera på via e-post. De finns också på vår webbplats lansforsakringar.se under Bank/Aktuellt/Placeringsförslag. Våra fondförslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder och placeringar. Det är inte en förvaltnings tjänst eller så kallade fond-ifonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över omplaceringar och byten. Fondförslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter individuella förhållanden. Kontakta eller din försäkringsförmedlare. Bergslagen Blekinge Dalarnas Försäkringsbolag Gotland Gävleborg Göinge-Kristianstad Göteborg och Bohuslän Halland Jämtland Jönköping Kalmar län Länsförsäkring Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Älvsborg Östgöta lansforsakringar.se

3 Gäller från oktober 2012 Fondförslag Bekväm Defensiv mycket låg risk Fondförslaget Bekväm Defensiv rekommenderar vi till dig som sparar på kort sikt och vill ha låg risk. I våra bekväma fondförslag har vi valt ut en kombination av fonder som gör att du inte behöver vara aktiv själv och byta fonder ofta. Cirka vartannat år kontaktar du en rådgivare som hjälper dig att anpassa placeringen till våra aktuella råd. Här kontrollerar du om fondförslaget stämmer med din spartid och den risk du är beredd att ta med ditt sparande. Risk Spartid 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Mycket låg Defensiv Defensiv Stabil Balans Låg Defensiv Stabil Balans Balans Medel Stabil Stabil Balans Tillväxt Hög Stabil Balans Tillväxt Potential Mycket hög Balans Tillväxt Potential Potential Sparar du på kortare sikt än 1 år rekommenderar vi Penningmarknadsfond. Defensiv (mycket låg risk) Standard Life GARS 20% Penningmarknadsfond 50% LFAB Kommunikation utg 00 Bekväm Defensiv Enter Return Förslaget innehåller till större delen räntefonder, och en fond som placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter. När du väljer en kombination av olika fonder sprider du dina risker vilket innebär att risken blir lägre totalt sett. Genomsnittlig förvaltningsavgift: 0,6 % Andel aktier: 0 % Andel ränteplaceringar: 100 %

4 Fakta om fonderna vi föreslår i Bekväm Defensiv Penningmarknadsfond Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på statsskuldväxlar som ges ut svenska staten. Fondens placeringar har korta löptider som innebär låga risker. Förvaltningsavgift: 0,2 % per år Standard Life SICAV GARS Fonden placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltaren kan fritt välja placeringar utifrån sin bedömning om var utsikterna för bästa möjliga avkastning finns. Målet är att för varje treårsperiod ge en viss positiv avkastning så kallad absolut avkastning. Morningstar Rating: saknas Förvaltningsavgift: 1,6 % per år Enter Return Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper med korta och långa löptider med en mix av företags-, bostads- och statsobligationer. Våra fondförslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder och placeringar. Det är inte en förvaltnings tjänst eller så kallade fond-ifonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över omplaceringar och byten. Fondförslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter individuella förhållanden. Förvaltningsavgift: 0,65 % per år Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen av världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

5 Gäller från oktober 2012 Fondförslag Bekväm Stabil låg risk Fondförslaget Bekväm Stabil rekommenderar vi till dig som sparar på medellång sikt och vill ha låg - medelhög risk. Sparar du på kort sikt kan detta fondval passa om du vill ta lite större risker för att få möjlighet till högre avkastning på ditt sparande. I våra bekväma fondförslag har vi valt ut en kombination av fonder som gör att du inte behöver vara aktiv själv och byta fonder ofta. Cirka vartannat år kontaktar du en rådgivare som hjälper dig att anpassa placeringen till våra aktuella råd. Här kontrollerar du om fondförslaget stämmer med din spartid och den risk du är beredd att ta med ditt sparande. Risk Spartid 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Mycket låg Defensiv Defensiv Stabil Balans Låg Defensiv Stabil Balans Balans Medel Stabil Stabil Balans Tillväxt Hög Stabil Balans Tillväxt Potential Mycket hög Balans Tillväxt Potential Potential Sparar du på kortare sikt än 1 år rekommenderar vi Penningmarknadsfond. Stabil (låg risk) SKAGEN Global 20% Penningmarknadsfond LFAB Kommunikation utg 00 Bekväm Stabil Standard Life GARS 20% Enter Return Genomsnittlig förvaltningsavgift: 0,8 % Andel aktier: 22 % Andel ränteplaceringar: 76 % Övrigt: 2 % Förslaget innehåller till större delen räntefonder, en fond som placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter och en global aktiefond. När du väljer en kombination av olika fonder sprider du dina risker vilket innebär att risken blir lägre totalt sett.

6 Fakta om fonderna vi föreslår i Bekväm Stabil Penningmarknadsfond Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på statsskuldväxlar som ges ut av svenska staten. Fondens placeringar har korta löptider som innebär låga risker. Förvaltningsavgift: 0,2 % per år Standard Life SICAV GARS Fonden placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltaren kan fritt välja placeringar utifrån sin bedömning om var utsikterna för bästa möjliga avkastning finns. Målet är att för varje treårsperiod ge en viss positiv avkastning så kallad absolut avkastning. Morningstar Rating: saknas Förvaltningsavgift: 1,6 % per år Enter Return Skagen Global Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper med korta och långa löptider i en blanding av företags-, bostads- och statsobligationer. Förvaltningsavgift: 0,65 % per år Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Fonden strävar efter att ha en god geografisk spridning och balans mellan olika branscher. * Förvaltningsavgift: 1,0 % per år. Om fonden utvecklas bättre än sitt jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Våra fondförslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder och placeringar. Det är inte en förvaltnings tjänst eller så kallade fond-ifonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över omplaceringar och byten. Fondförslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter individuella förhållanden. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen av världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

7 Gäller från oktober 2012 Fondförslag Bekväm Balans medelhög risk Fondförslaget Bekväm Balans rekommenderar vi till dig som sparar på medellång sikt och vill ha medel hög risk. Det kan också passa om du sparar på lång sikt och inte vill ta så mycket risk. Sparar du på kort sikt kan detta fondval passa om du vill ta mycket hög risk för att få möjlighet till högre avkastning på ditt sparande. I våra bekväma fondförslag har vi valt ut en kombination av fonder som gör att du inte behöver vara aktiv själv och byta fonder ofta. Cirka vartannat år kontaktar du en rådgivare som hjälper dig att anpassa placeringen till våra aktuella råd. Här kontrollerar du om fondförslaget stämmer med din spartid och den risk du är beredd att ta med ditt sparande. Risk Spartid 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Mycket låg Defensiv Defensiv Stabil Balans Låg Defensiv Stabil Balans Balans Medel Stabil Stabil Balans Tillväxt Hög Stabil Balans Tillväxt Potential Mycket hög Balans Tillväxt Potential Potential Sparar du på kortare sikt än 1 år rekommenderar vi Penningmarknadsfond. Balans (medelhög risk) SKAGEN Global 10% Globalfond 10% Enter Return LFAB Kommunikation utg 00 Bekväm Balans Lannebo Mixfond 20% Standard Life GARS Genomsnittlig förvaltningsavgift: 1,25 % Andel aktier: 42 % Andel ränteplaceringar: 54 % Övrigt: 4 % Förslaget innehåller en räntefond, två fonder som placerar i flera sorters tillgångar och två aktiefonder som placerar över hela världen. När du väljer en kombination av olika fonder sprider du dina risker vilket innebär att risken blir lägre totalt sett.

8 Fakta om fonderna vi föreslår i Bekväm Balans Enter Return Skagen Global Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper med korta och långa löptider i en blanding av företags-, bostads- och statsobligationer. Förvaltningsavgift: 0,65 % per år Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Fonden strävar efter att ha en god geografisk spridning och balans mellan olika branscher. * Förvaltningsavgift: 1,0 % per år. Om fonden utvecklas bättre än sitt jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Lannebo Mixfond LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBALFOND Fonden är en blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier. Fonden placerar i svenska räntepapper och i svenska och internationella aktier olika branscher. * Förvaltningsavgift: 1,6 % per år Fonden placerar i aktier över hela världen, främst i stora bolag på de större marknaderna. Förvaltningsavgift: 1,55 % per år Standard Life SICAV GARS Fonden placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltaren kan fritt välja placeringar utifrån sin bedömning om var utsikterna för bästa möjliga avkastning finns. Målet är att för varje treårsperiod ge en viss positiv avkastning så kallad absolut avkastning. Våra fondförslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder och placeringar. Det är inte en förvaltnings tjänst eller så kallade fond-ifonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över omplaceringar och byten. Fondförslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter individuella förhållanden. Morningstar Rating: saknas Förvaltningsavgift: 1,6 % per år Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen av världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

9 Gäller från oktober 2012 Fondförslag Bekväm Tillväxt hög risk Fondförslaget Bekväm Tillväxt rekommenderar vi till dig som sparar på medellång lång sikt och vill ha hög mycket hög risk. Bekväm Tillväxt passar inte om du sparar på kort sikt. I våra bekväma fondförslag har vi valt ut en kombination av fonder som gör att du inte behöver vara aktiv själv och byta fonder. Cirka vartannat år kontaktar du en rådgivare som hjälper dig att anpassa placeringen till våra aktuella råd. Här kontrollerar du om fondförslaget stämmer med din spartid och den risk du är beredd att ta med ditt sparande. Risk Spartid 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Mycket låg Defensiv Defensiv Stabil Balans Låg Defensiv Stabil Balans Balans Medel Stabil Stabil Balans Tillväxt Hög Stabil Balans Tillväxt Potential Mycket hög Balans Tillväxt Potential Potential Sparar du på kortare sikt än 1 år rekommenderar vi Penningmarknadsfond. Tillväxt (hög risk) SKAGEN Kon-Tiki 10% Enter Return 15% SKAGEN Global LFAB Kommunikation utg 00 Bekväm Tillväxt Globalfond 25% Standard Life GARS 20% Förslaget innehåller en räntefond, en fond som placerar i flera sorters tillgångar och tre aktiefonder. Två av dem placerar brett över hela världen och en är specialiserad på så kallade tillväxtmarknader. När du väljer en kombination av olika fonder sprider du dina risker vilket innebär att risken blir lägre totalt sett. Genomsnittlig förvaltningsavgift: 1,3 % Andel aktier: 72 % Andel ränteplaceringar: 28 %

10 Fakta om fonderna vi föreslår i Bekväm Tillväxt Enter Return Skagen Global Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper med korta och långa löptider i en blanding av företags-, bostads- och statsobligationer. Förvaltningsavgift: 0,65 % per år Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Fonden strävar efter att ha en god geografisk spridning och balans mellan olika branscher. * Förvaltningsavgift: 1,0 % per år. Om fonden utvecklas bättre än sitt jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Standard Life SICAV GARS Skagen Kon-tiki Fonden placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltaren kan fritt välja placeringar utifrån sin bedömning om var utsikterna för bästa möjliga avkastning finns. Målet är att för varje treårsperiod ge en viss positiv avkastning så kallad absolut avkastning. Morningstar Rating: saknas Förvaltningsavgift: 1,6 % per år Minst hälften av fondens tillgångar placeras i tillväxtmarknader runt om i världen. Resten av fondens tillgångar kan placeras på så kallade mogna marknader. * Förvaltningsavgift: 2,0 % per år LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBALFOND Fonden placerar i aktier över hela världen, främst i stora bolag på de större marknaderna. Våra fondförslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder och placeringar. Det är inte en förvaltnings tjänst eller så kallade fond-ifonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över omplaceringar och byten. Fondförslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter individuella förhållanden. Förvaltningsavgift: 1,55 % per år Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen av världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

11 Gäller från oktober 2012 Fondförslag Bekväm Potential mycket hög risk Fondförslaget Bekväm Potential rekommenderar vi till dig som sparar på medellång lång sikt och vill ha hög mycket hög risk. Bekväm Potential passar inte för dig som sparar på kortare sikt än fem år. I våra bekväma fondförslag har vi valt ut en kombination av fonder som gör att du inte behöver vara aktiv själv och byta fonder. Cirka vartannat år kontaktar du en rådgivare som hjälper dig att anpassa placeringen till våra aktuella råd. Här kontrollerar du om fondförslaget stämmer med din spartid och den risk du är beredd att ta med ditt sparande. Risk Spartid 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Mycket låg Defensiv Defensiv Stabil Balans Låg Defensiv Stabil Balans Balans Medel Stabil Stabil Balans Tillväxt Hög Stabil Balans Tillväxt Potential Mycket hög Balans Tillväxt Potential Potential Sparar du på kortare sikt än 1 år rekommenderar vi Penningmarknadsfond. Potential (mycket hög risk) SKAGEN Kon-Tiki 15% Standard Life GARS 15% LFAB Kommunikation utg 00 Bekväm Potential Globalfond SKAGEN Global 40% Förslaget innehåller främst aktiefonder. Två av dem placerar brett över hela världen och en är specialiserad på så kallade tillväxtmarknader. En mindre del av portföljen läggs i en fond som placerar i flera sorters tillgångar. Förslaget innehåller inga rena räntefonder. När du väljer en kombination av olika fonder sprider du dina risker vilket innebär att risken blir lägre totalt sett. Genomsnittlig förvaltningsavgift: 1,4 % Andel aktier: 91 % Andel ränteplaceringar: 2 % Övrigt: 7 %

12 Fakta om fonderna vi föreslår i Bekväm Potential Standard Life SICAV GARS LÄNSFÖRSÄKRINGAR GLOBALFOND Fonden placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltaren kan fritt välja placeringar utifrån sin bedömning om var utsikterna för bästa möjliga avkastning finns. Målet är att för varje treårsperiod ge en viss positiv avkastning så kallad absolut avkastning. Morningstar Rating: saknas Förvaltningsavgift: 1,6 % per år Fonden placerar i aktier över hela världen, främst i stora bolag på de större marknaderna. Förvaltningsavgift: 1,55 % per år Skagen Global Skagen Kon-tiki Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Fonden strävar efter att ha en god geografisk spridning och balans mellan olika branscher. * Förvaltningsavgift: 1,0 % per år. Om fonden utvecklas bättre än sitt jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Minst hälften av fondens tillgångar placeras i tillväxtmarknader runt om i världen. Resten av fondens tillgångar kan placeras på så kallade mogna marknader. * Förvaltningsavgift: 2,0 % per år Våra fondförslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder och placeringar. Det är inte en förvaltnings tjänst eller så kallade fond-ifonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över omplaceringar och byten. Fondförslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter individuella förhållanden. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen av världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

13 PLACERINGSFÖRSLAG FONDER SEPTEMBER 2012 s Placeringsförslag fonder för dig som vill ha en bekväm lösning De bekväma förslagen finns i fem risknivåer: Defensiv (mycket låg risk), Stabil (låg risk), Balans (medelhög risk), Tillväxt (hög risk) och Potential (mycket hög risk). Med våra bekväma förslag behöver du inte vara aktiv själv och byta fonder ofta. Tanken är istället att du ungefär vartannat år kontaktar en rådgivare för att få hjälp att se över fonderna. Vår utgångspunkt är att förslagen ska bestå av en kombination fonder som gör att du över tiden behåller den risknivå du har valt. Våra förslag med låg risk har en betydande del i fonder med ränteplaceringar. I förslagen med högre risknivå har vi i ökande grad kompletterat med fonder som placerar i aktier. Vi undviker de mest riskabla fonderna och har enbart valt fonder med en bredare placeringsinriktning så att ditt sparande sprids på flera sorters tillgångar och i flera länder. Vi har valt fonder från s rekommenderade fondutbud som består av våra egna och utvalda externa fonder. Vi ser över förslagen regelbundet och justerar dem vid behov. BEKVÄM BALANS (MEDELRISK) Enter Return Standard Life GARS Lannebo Mixfond 20% Globalfond 10% Skagen Global 10% TILLVÄXT (HÖG RISK) Skagen Global Globalfond 25% Standard Life GARS 20% Enter Return 15% Skagen Kon Tiki 10% BEKVÄM DEFENSIV (MYCKET LÅG RISK) BEKVÄM POTENTIAL (MYCKET HÖG RISK) Penningmarknadsfond 50% Enter Return Standard Life GARS 20% Skagen Global 40% Globalfond Skagen Kon Tiki 15% Standard Life GARS 15% BEKVÄM STABIL (LÅG RISK) Penningmarknadsfond Enter Return Skagen Global 20% Standard Life GARS 20% UTVECKLING % PER Bekväm Defensiv Bekväm Stabil Bekväm Balans Tillväxt Bekväm Potential 1 månad 0,32 0,83 1,25 2,1 2,73 I år 2,96 4,12 6,27 6,56 7,08 1 år Genomsnittlig fondavgift 0,6 0,8 1,25 1,3 1,4 Viktig information Våra förslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder och placeringar. Det är inte en förvaltningstjänst eller så kallade fond i fonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över om placeringar och byten. Förslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter individuella förhållanden. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen av världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01 REFLEX SPARFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Sparförsäkring Gäller från 2015-08-01 1 Så fungerar Reflex Sparförsäkring Reflex Sparförsäkring är en kapitalförsäkring där ett återbetalningsskydd ingår.

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner. Bankkonto, fonder och privata försäkringar är de populäraste sparformerna.

Svenskarnas sparformer och sparplaner. Bankkonto, fonder och privata försäkringar är de populäraste sparformerna. LänsSpar Länsförsäkringar Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Bankkonto, fonder och privata försäkringar är de populäraste sparformerna. Rekordhögt antal bankkontosparare.

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK lista Privat Gäller från och med 2014-12-10 PRISLISTA PRIVAT KONTON Privatkonto via personlig service 5 Kontoutdrag, månadsvis Sparkonto via personlig service Kontoutdrag, månadsvis 5 Länskonto via personlig

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Selvportræt, 197 8. Av Einar Hein, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). KURSHISTORIK SKAGEN GLOBAL

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Länsförsäkringars fondutbud Vårt utbud av fonder Oktober 2017

Länsförsäkringars fondutbud Vårt utbud av fonder Oktober 2017 Länsförsäkringars fondutbud Vårt utbud av fonder Oktober 2017 Innehåll Om utbudet 3 Bekväm er 4 Så väljer du fonder 5 Så läser du tabellerna 6 Indexfonder Länsförsäkringar Europa Indexnära 7 Länsförsäkringar

Läs mer

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera L SKADEDJUR MED MERA VILLKOR Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera Gäller från 2013-01-01 L Skadedjur med mera L.1 SANERING MOT BOSTADSOHYRA L.1.1 Försäkringen gäller För sanering

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från TJÄNSTEPENSIONSKONTO FÖRKÖPSINFORMATION Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2016-07-15 Innehåll Inbetalning 3 Din pension 3 Återbetalningsskydd 3 Förmånstagare 3 Så kan du

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer