Fondallokering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondallokering 2014-02-17"

Transkript

1 Fondallokering Stellum Låg Förvaltningsmål och riskprofil Värdering och jämförelseindex Aktuell fondallokering Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex Stellum Medel Förvaltningsmål och riskprofil Värdering och jämförelseindex Aktuell fondallokering Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex Stellum Hög Förvaltningsmål och riskprofil Värdering och jämförelseindex Aktuell fondallokering Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex... 8

2 1 Stellum Låg 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil Låg riskkategori innebär att kunden är 60 år eller äldre och således har en kort investeringshorisont innan kapitalet skall börja realiseras och pension betalas ut. Kunden kan även vara yngre och ändå placeras i denna kategori baserat på kunskap och erfarenhet eller att Kunden har kategoriserats i en högre risk men uttrycker en lägre riskvilja. I bedömningen av risken i respektive fond inom PPM-systemet nyttjas den av European Securities and Markets Authorithy ( ESMA ) framtagna Risk- och avkastningsindikatorn med sju risksteg. Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fondens riskklass kan med tiden förändras beroende på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Samtliga fonder som kan ingå i förvaltningen är klassificerade av fonden själv och ligger till grund för vilka placeringar som kan ingås. Kunder i låg riskkategori placeras endast fonder klassade 1 till 3, dvs en historisk volatilitet mellan 0 % och 5 %. Kunder i låg riskkategori har ett avkastningsmål på 3-5 % per år i genomsnitt under en 5-årsperiod. 1.2 Värdering och jämförelseindex Värderingen av de fonder som ingår i förvaltningen utgörs av de dagligen uppdaterade NAV-kurserna på respektive fond i portföljen. Samtliga fonder daglighandlas via PPM-systemet och Kunden kan logga in och se aktuellt värde på hela portföljen och respektive innehav. Kunder i låg riskkategori jämförs mot AP7 Försiktig som består till 33 % av AP7 Aktiefond och 67 % AP7 Räntefond. AP7 Aktiefond placerar i aktier på den globala marknaden och klassas i Risk- och avkastningsindikatorn till 7 av 7, dvs en volatilitet på över 25 %. AP7 Räntefond placerar i ränterelaterade finansiella instrument övervägande i Sverige och klassas i Risk- och avkastningsindikatorn till 2 av 7, dvs en volatilitet på mellan 0,5 % och 2 %. 1.3 Aktuell fondallokering Allokering Fond PPM-kod Morningstar-rating 100 % Carnegie Corporate Bond Fund Den aktuella portföljen består av en fond, Carnegie Corporate Bond Fund. Tillgängliga fonder i PPMurvalet med en volatilitet i spannet 0-5% består nästan uteslutande av korta räntefonder och företagsobligationsfonder. Portföljen består uteslutande av företagsobliagtionsfonder då vi bedömmer detta ger en bättre riskjusterad avkastning i rådande marknad. I urvalet av företagsobligationsfonder bedöms den aktuella fonden ge en god avkastning till realtivt försiktig risk samt visar på stabilitet med lång historik och låg volatilitet. Behovet av ytterligare riskspridning genom att investera i flera företagsobligationsfonder anses begränsat Carnegie Corporate Bond Fund Carnegie Corporate Bond Fund är fokuserad till obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska oljebolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Genomsnittslöptiden i portföljen är 3-5 år, men kan under vissa perioder vara både längre och kortare. Fonden har en volatilitet (risk) på 2,19 % vilket innebär riskkategori 2 av 7. Genomsnittlig avkastning sedan starten 1990 är 5,9 % per år. Senaste fem åren har snittavkastningen varit 7,1 % per år.

3 Allokeringen bedöms ge den bästa riskjusterade avkastningen i detta risksegment. Företagsobligationer har en högre risk än korta ränteplaceringar, men samtidigt en betydligt lägre risk än aktier och blandfonder. I fondutbudet visar Carnegie Corporate Bond Fund på stabil avkastning över lång sikt. Fondbolag Carnegie Fonder AB Räntefonder - Övriga utländska Luxemburg Fondavgift 0,32 % Ericson, Stefan Förvaltningserfarenhet 16 år 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex Total avkastning och risk 5 år Stellum Låg Jämförelseindex + 45% + 40% + 35% + 30% + 25% + 20% + 15% + 10% + 5% + 0% Avkastning (högre värde är bättre) Risk (lägre värde är bättre) 2 Stellum Medel 2.1 Förvaltningsmål och riskprofil Medel riskkategori innebär att kunden är mellan 40 och 60 år och således har en medelfristig till lång investeringshorisont innan kapitalet skall börja realiseras och pension betalas ut. Kunden kan även vara yngre och ändå placeras i denna kategori baserat på kunskap och erfarenhet eller att Kunden har kategoriserats i en högre risk men uttrycker en lägre riskvilja.

4 I bedömningen av risken i respektive fond inom PPM-systemet nyttjas den av European Securities and Markets Authorithy ( ESMA ) framtagna Risk- och avkastningsindikatorn med sju risksteg. Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fondens riskklass kan med tiden förändras beroende på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Samtliga fonder som kan ingå i förvaltningen är klassificerade av fonden själv och ligger till grund för vilka placeringar som kan ingås. Kunder i medel riskkategori placeras endast fonder klassade 4 till 5, dvs en historisk volatilitet mellan 5 % och 15 %. Kunder i medel riskkategori har ett avkastningsmål på 5-10 % per år i genomsnitt under en 10- årsperiod. 2.2 Värdering och jämförelseindex Värderingen av de fonder som ingår i förvaltningen utgörs av de dagligen uppdaterade NAV-kurserna på respektive fond i portföljen. Samtliga fonder daglighandlas via PPM-systemet och Kunden kan logga in och se aktuellt värde på hela portföljen och respektive innehav. Kunder i medel riskkategori jämförs mot AP7 Balanserad som består till 50 % av AP7 Aktiefond och 50 % AP7 Räntefond. AP7 Aktiefond placerar i aktier på den globala marknaden och klassas i Risk- och avkastningsindikatorn till 7 av 7, dvs en volatilitet på över 25 %. AP7 Räntefond placerar i ränterelaterade finansiella instrument övervägande i Sverige och klassas i Risk- och avkastningsindikatorn till 2 av 7, dvs en volatilitet på mellan 0,5 % och 2 %. 2.3 Aktuell fondallokering Allokering Fond PPM-kod Morningstar-rating 50 % Granit Basfond Ej bedömd 50 % IKC Global Brand Ej bedömd Portföljen består av två fonder i medelrisksegmentet, Granit Basfond och IKC Global Brand. Fonderna är likaviktade med 50 % av portföljen vardera. Granit Basfond är en blandfond som allokerar om mellan tillgångsslagen beroende på marknadsförutsättningarna. Fördelningen skiftar mellan ränteplaceringar och aktieplaceringar vilket medför en lägre risk än rena aktiefonder som inte har samma möjlighet att placera i räntor. Global Brands investerar globalt i bolag som har starka och välkända varumärken. De har även bra kassaflöden, resultat och erkänt skickliga företagsledningar. Bolagen ska tjäna pengar i både hög- och lågkonjunktur.. Riskmässigt är risken högre än blandfond men lägre än jämförbara globala aktiefonder. Sammantaget ger fonderna en portfölj som delvis allokerar efter marknadsförhållanden och delvis investerar i varumärken som är relativt okänsliga mot konjukturen. På så vis anser vi portföljen vara anpassad för ett föränderligt börsklimat och ge en god riskjusterad avkastning Granit Basfond Basfonden är en Investeringsfond som placerar i en portfölj med exponering mot utvalda tillgångar så som olika aktieindex, obligationer, ränteindex, råvaruindex, fonder, fondliknande överlåtbara värdepapper samt likvida medel. Fondens medel kan placeras i skuldförbindelser från kommun, stat och företag av lägst investment grade enligt Standard & Poor s eller Moody s ratingsystem. Fonden har ingen särskild geografisk inriktning.

5 Fondbolag Granit Fonder AB Blandfonder - Utländska aktier och räntor Sverige Fondavgift 0,97 % Claes Tallhage Förvaltningserfarenhet 1 år IKC Global Brand IKC Global Brand är en global värdepappersfond som framförallt investerar i aktier på världsmarknaden. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. Fondens medel får placeras i ETF:er. Fondbolag IKC Fonder AB Aktiefonder - Global Sverige Fondavgift 0,85 % Juhlin, Erland

6 Förvaltningserfarenhet 29 år 2.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex Total avkastning och risk 5 år Stellum Medel Jämförelseindex + 100% + 90% + 80% + 70% + 60% + 50% + 40% + 30% + 20% + 10% + 0% Avkastning (högre värde är bättre) Risk (lägre värde är bättre) 3 Stellum Hög 3.1 Förvaltningsmål och riskprofil Hög riskkategori innebär att kunden är yngre än 40 år och således har en lång till mycket lång investeringshorisont innan kapitalet skall börja realiseras och pension betalas ut. I bedömningen av risken i respektive fond inom PPM-systemet nyttjas den av European Securities and Markets Authorithy ( ESMA ) framtagna Risk- och avkastningsindikatorn med sju risksteg. Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fondens riskklass kan med tiden förändras beroende på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Samtliga fonder som kan ingå i förvaltningen är klassificerade av fonden själv och ligger till grund för vilka placeringar som kan ingås. Kunder i hög riskkategori placeras endast fonder klassade 6 till 7, dvs en historisk volatilitet på 15 % eller högre. Kunder i hög riskkategori har ett avkastningsmål på % per år i genomsnitt under en 10- årsperiod. 3.2 Värdering och jämförelseindex Värderingen av de fonder som ingår i förvaltningen utgörs av de dagligen uppdaterade NAV-kurserna på respektive fond i portföljen. Samtliga fonder daglighandlas via PPM-systemet och Kunden kan logga in och se aktuellt värde på hela portföljen och respektive innehav. Kunder i hög riskkategori jämförs mot AP7 Offensiv som består till 75 % av AP7 Aktiefond och 25 % AP7 Räntefond. AP7 Aktiefond placerar i aktier på den globala marknaden och klassas i Risk- och avkastningsindikatorn till 7 av 7, dvs en volatilitet på över 25 %. AP7 Räntefond placerar i ränterelaterade finansiella instrument övervägande i Sverige och klassas i Risk- och avkastningsindikatorn till 2 av 7, dvs en volatilitet på mellan 0,5 % och 2 %.

7 3.3 Aktuell fondallokering Allokering Fond PPM-kod Morningstar-rating 50 % FBP Opportunities Flexible Ej bedömd 50 % Granit Småbolag Stellum hög består av två fonder i högrisksegmentet, dvs en volatilitet på 15 % eller högre. FBP Opportunities Flexible och Granit Småbolag som är likaviktade med 50 % vardera. Båda fonderna är flexibla och söker regioner och sektorer som kan ge en god avkastning. Att inte låsa portföljen till specifika marknader anser vi vara ett sunt sätt att kunna ta en högre risk på ett medvetet sätt FBP Opportunities Flexible Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaden med en exponering på minst 40% av fondens medel mot tillväxtmarknader. För att skapa god avkastning har fonden även möjlighet att från tid till annan kunna investera i en eller ett fåtal regioner. Fonden har stor flexibilitet, vilket innebär att fonden kan gå från en 100 procentig exponering mot aktiemarknaden i goda tider till en 100 procentig exponering mot räntemarknaden då utsikterna försämras. Fondbolag IKC Fonder AB Blandfonder - Utländska aktier och räntor Sverige Fondavgift 1,21 % Knutsson, Inge Förvaltningserfarenhet 16 år Granit Småbolag Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på små- och medelstora företag i Norden, främst Sverige. Förvaltningsprocessen vilar på fundamental analys där målsättningen är att söka efter sådant som inte är fullt analyserat och därmed redan diskonterat av marknaden. Fondens investeringar kommer huvudsakligen att baseras på aktieurval snarare än makroanalys. Detta innebär att större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av sektorer.

8 Fondbolag Granit Fonder AB Aktiefonder - Sverige småbolag Sverige Fondavgift 0,69 % Ozanne, Robert Förvaltningserfarenhet 1 år 3.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex Total avkastning och risk 5 år Stellum Hög Jämförelseindex + 300% + 250% + 200% + 150% + 100% + 50% + 0% Avkastning (högre värde är bättre) Risk (lägre värde är bättre)

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering Opportunities IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 Innehållsförteckning Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 Innehållsförteckning Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Kina Granit Kina 130/30

Kina Granit Kina 130/30 Kina Granit Kina 130/30 Ta del av den kinesiska marknadens möjligheter genom en aktivt förvaltad Kinafond med extra möjligheter att gasa och bromsa. Fakta om Kina Huvudstad: Peking Befolkning: 1,3 miljarder

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer