SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft"

Transkript

1 Æbletræer, Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

2 Det bästa av två världar SKAGEN Credit bygger på SKAGENs beprövade investeringsfilosofi och kombinerar erfarenheter från obligationsmarknaden med kunskap om globala företag. Det är en unik räntefond som väljer ut obligationer med bästa möjliga riskjusterade avkastningspotential från företag över hela världen. I SKAGEN erbjuder vi ett begränsat antal fonder av hög kvalitet fonder som vi själva tror på och som vi själva investerar i. Vi följer aldrig modenycker eller trender, utan erbjuder våra kunder ett fåtal, noggrant utvalda fonder som kan fungera som byggstenar i en diversifierad fondportfölj. SKAGEN Credit följer samma investeringsprinciper som våra andra fonder: Den är aktivt förvaltad och investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära företagsobligationer över hela världen. Eftersom det rör sig om investeringar i företag drar förvaltarna nytta av den samlade erfarenheten från SKAGENs aktiefondsteam och de bolagsanalyser som görs där, när de gör sina bedömningar. De gör sedan egna analyser och använder sig av sina erfarenheter från räntemarknaden för att hitta de bästa investment grade- och high yield-obligationerna. Avkastningen kommer huvudsakligen från företagsobligationer med potential att omvärderas, eller från företagsobligationer med hög, stabil löpande avkastning i förhållande till riskprofilen. Portföljen är diversifierad med företagsobligationer från olika länder och branscher för att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning för fondens andelsägare. Avkastningen genereras framförallt genom företagsspecifik kreditrisk. SKAGEN Credits exponering mot ränteförändringar hålls noga under uppsikt men är låg. Fonden är också fullt hedgad mot olika valutor, så att andelsägarna inte exponeras för valutarisker. Applicerar SKAGENs beprövade investeringsfilosofi på företagsobligationer. Drar nytta av kunskap om globala outforskade investeringsmöjligheter från vår aktiefondsförvaltning. Omfattande bottom up-analys för att välja ut undervärderade företagsobligationer med bästa möjliga riskjusterade avkastning. Portföljen diversifieras med företagsobligationer från olika länder och branscher med låg ränterisk.

3 Juledag 1900, Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren/collage).

4 Olika branscher, valutor och länder SKAGEN Credit har ett brett globalt mandat som gör det möjligt att skapa värde för andelsägarna över hela marknadscykeln genom förflyttning längs investerings-, kredit- och durationskurvorna, och söka värden i olika branscher, valutor och länder. Fondens mål är att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning. Kärnan i portföljen består av innehav med hög likviditet, som kompletteras av mindre positioner med lägre likviditet och högre avkastningsmöjligheter. Värdepappren handlas med lång tidshorisont, men varje position ses över kontinuerligt. Skulle investeringshypotesen ändras eller om portföljförvaltarna skulle hitta företagsobligationer med bättre risk- och avkastningsprofil på andra håll kan värdepappret säljas tidigare än planerat. Den globala marknaden för företagsobligationer har vuxit under åren tecknades företagsobligationer för över miljarder dollar. 1) Marknaden fortsätter att utvecklas och drivs av minskad utlåning av banker och av enklare och billigare lån på företagsobligationsmarknaden. Detta skapar stadigt ökade möjligheter för placerare. Läs mer på 1) Källa: Bloomberg, SKAGEN.

5 Praktisk information Målet är att SKAGEN Credit ska vara så fullt investerad som möjligt och inneha likvida medel enbart för att lösa ut de som vill sälja sina andelar. Förvaltarna använder inte hävstång och kan inte ta korta positioner i portföljen. Derivat används endast för valuta- och durationssäkring. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst två år i syfte att uppnå långsiktig avkastning och värdetillväxt med utrymme för måttlig volatilitet på kort sikt. SKAGEN Credit har en fast årlig fondavgift på 0,8 procent och ingen prestationsbaserad avgift. Avgiften beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis. För teckning och inlösen i fonden utgår inga avgifter. Förvaltningsavgifterna speglar den kostnad som krävs för att aktivt förvalta obligationsfonden. Fondens beskattningsbara inkomst delas ut årligen i form av nya andelar. Andelspriset minskas med ett belopp som motsvarar värdet på den beskattningsbara inkomsten per andel. Andelsägare kan teckna eller lösa in andelar alla norska bankdagar. Stopptiden för order i fonden är kl 15:00 CET. SKAGEN Credit SEK är en så kallad matarfond som investerar sina tillgångar i huvudfonden SKAGEN Credit. Start: 30 maj Jämförelseindex: OMRX-TBILL. SKAGEN Credit < Lägre risk < Lägre möjlig avkastning Högre risk > Högre möjlig avkastning > Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. På vår webbplats finns faktablad och informationsbroschyrer.

6 SKAGEN Credits portföljförvaltare SKAGEN Credits portföljförvaltare drar nytta av sin expertis inom räntemarknaderna, men också av våra aktieförvaltares omfattande kunskaper om aktieval. De har kompletterande erfarenheter som spänner över såväl ränteförvaltning som bolagsanalys, riskhantering och trading. TOMAS NORDBØ MIDDELTHON OLA SJÖSTRAND Tomas Nordbø Middelthon har arbetat i SKAGEN sedan 2010, både som Risk Manager och senare som portföljförvaltare för SKAGENs penningmarknadsfonder. Tomas har också arbetat med Financial Services på Statoil med ansvar för att implementera globala riskstyrningsverktyg. Tomas har en MBA i finansiell ekonomi och är auktoriserad finansanalytiker. Han har starka analytiska egenskaper och en bakgrund inom finansiell riskhantering. Kombinationen av finansteknisk kompetens och riskanalys är värdefull både vid portföljkonstruktion och urval och analys av bolag. Ola Sjöstrand har varit portföljförvaltare för SKAGENs räntefonder sedan 2006 och har bland annat startat penningmarknadsfonden SKAGEN Krona, som han fortfarande förvaltar. Ola har tidigare varit portföljförvaltare i svenska Soyagruppen. Hans starka analytiska förmåga och erfarenhet av investeringar med SKAGENS investeringsfilosofi som grund, gör honom väl lämpad att hitta investeringsmöjligheter för SKAGEN Credit. Ola har en fil. kand. i företagsekonomi och har läst nationalekonomi.

7 Bygg din portfölj med SKAGEN Fondförvaltning är vår enda verksamhet. Vi erbjuder enbart ett fåtal, enkla produkter och koncentrerar oss på kvalitet snarare än kvantitet. Våra fonder är naturliga byggstenar i en väldiversifierad fondportfölj, och SKAGEN Credit kan bidra till att bredda din riskprofil. Kontakta oss idag våra rådgivare erbjuder kostnadsfri och individuell rådgivning för dina kort- och långsiktiga mål. SKAGEN Kon-Tiki Tillväxtmarknadsaktier SKAGEN Tellus Globala statsobligationer SKAGEN Global Globala aktier SKAGEN Credit Globala företagsobligationer SKAGEN Vekst Nordiska/globala aktier SKAGEN m 2 Globala fastighetsaktier SKAGEN Krona Svenska räntepapper Kontakta oss Tel Våra licensierade kundrådgivare finns tillgängliga vardagar kl E-post Välkommen till våra kontor Drottninggatan 31 i Göteborg och Drottninggatan 86 i Stockholm.

8 En unik fond En global företagsobligationsfond som täcker hela marknaden för kreditrisk. Investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära företagsobligationer. Låg ränterisk. Ingen valutarisk. Ett flexibelt mandat som proaktivt svarar mot risk- och avkastningsmöjligheter i föränderliga marknader. Passar placerare med en investeringshorisont på minst två år, som söker en högre avkastning än den man får i en penningmarknadsfond eller på ett bankkonto. Förvaltas med en beprövad och robust investeringsprocess och -filosofi. Konsten att använda sunt förnuft

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. April 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona April 2010

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2010

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer