NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS"

Transkript

1 NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

2 OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade fonder ETFSverige är en oberoende aktör och tillhör inte något finansiellt institut ETFSverige tillhandahåller följande: Generell information om ETF:er Segmenteringsverktyg ETF-databasen inkluderar ETF:er noterade i Norden, USA och Tyskland ETF-modellportföljer Blogg Forum ETFSverige riktar sig framförallt till privatinvesterare men även institutionella investerare som har ett intresse för ETF:er 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling olika tillgångsslag Risk Allokering Diversifiering Så kan du använda ETF:er Hjälpmedel 3

4 Procent UTVECKLING OLIKA TILLGÅNGSSLAG 10 ÅR 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Råvaror Sverige Världen Tillväxtländer Guld SV-räntor (korta) SV-räntor (långa) Källa: Factset Råvaror Sverige Världen Tillväxtl. Guld SV-räntor (korta) Sv-räntor (långa) 96% / ca 7%/år 41% / ca 4%/år -15% / ca -2%/år 102% / ca 7%/år 270% / ca 14%/år 27% / ca 2%/år 76% / ca 6%/år 4

5 Procent AVKASTNING PER ÅR Källa: Factset Råvaror Sverige SV-Räntor (långa) 5

6 SAMVARIATION Samvariation eller rörelsemönster mellan två olika tillgångar kallas för korrelation Så tolkar du korrelation: +1: Tillgångarna rör sig alltid åt samma håll -1: Tillgångarna rör sig alltid åt olika håll 0: Tillgångarna rör sig alltid oberoende av varandra Varför är det viktigt att tänka på hur två tillgångar samvarierar? Avgörande för portföljens totala risk 6

7 SAMVARIATION EXEMPEL Råvaror Sverige Globala hedgef. Tillväxtl. Världen Guld SV-räntor (kort) SV-räntor (lång) Råvaror Sverige Globala hedgef Tillväxtl Världen Guld SV-räntor (kort) SV-räntor (lång) Källa: Factset 7

8 RISK Standardavvikelse det vanligaste riskmåttet eller spridningsmåttet Uttrycks i procent Benämns ofta som volatilitet Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket den faktiska avkastningen kan skilja sig mot den förväntade avkastningen Tumregler Med 67 procent sannolikhet hamnar den faktiska avkastningen inom +/- en standardavvikelse från den förväntade avkastningen Med 95 procent sannolikhet hamnar den faktiska avkastningen inom +/- två standardavvikelser från den förväntade avkastningen Vad är hög respektive låg standardavvikelse? Förväntad avkastning 15%, standardavvikelse 15% => intervall 0% - 30% 8

9 Förväntad årsavkastning,% FÖRVÄNTAD AVKASTNING OCH RISK 16% Private Equity 14% 12% 10% Aktier 8% 6% 4% 2% Räntor Hedgefonder Valutor Fastigheter Råvaror 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Risk, årlig standardavvikelse

10 SÅ BYGGER DU EN PORTFÖLJ - STEG 1 ALLOKERING Hur många tillgångsslag finns det? Aktier Räntor Valutor Råvaror Fastigheter Alternativa investeringar: Hedgefonder Private Equity Realtillgångar Fastigheter Valutor Råvaror Alternativa Räntor Aktier Två viktiga frågor: Vilka tillgångsklasser vill jag investera i? Hur stor andel vill jag investera i respektive tillgångsklass? Kombinera flera tillgångsslag och få högre avkastning till lägre eller samma risk 10

11 SÅ BYGGER DU EN PORTFÖLJ - STEG 2 DIVERSIFIERING Efter allokering kommer diversifiering Ett välkänt uttryck lägg inte alla ägg i en korg Diversifiering innebär att man investerar i många olika tillgångar och tillgångsslag i syfte att sprida risken i en portfölj Diversifiering kan erhållas genom: Diversifiering mellan tillgångsslag (enklaste formen) Geografisk diversifiering Marknadsdiversifiering Bolagsstorlek Bransch eller sektordiversifiering ETF:er är ofta breda aktiekorgar som består av ett flertal olika bolag inom flera olika sektorer Det välkända OMXS30-indexet består till exempel av de 30 största och mest omsatta bolagen i Sverige 11

12 Procent UTVECKLING LIKAVIKTAD PORTFÖLJ 260% 210% 160% 110% 60% 10% -40% Råvaror Sverige Världen Tillväxtländer Guld SV-räntor (korta) SV-räntor (långa) Likaviktad Källa: Factset Högre avkastning till en lägre risk 12

13 ALLOKERING OCH DIVERSIFIERING EXEMPEL Yales endowment portfölj Huvudansvarig portföljförvaltare David F. Swensen Genomsnittlig avkastning de senaste 20 åren cirka 14 procent per år Harvards endowment portfölj Huvudansvarig portföljförvaltare Robert A. Ettl Genomsnittlig avkastning de senaste 20 åren cirka 13 procent per år David F. Swensen anser att privatpersoner som inte har tillgång till de absolut bästa förvaltarna och som inte har möjlighet att löpande utvärdera dem ska välja passivt förvaltade alternativ Rebalansering är den absolut bästa metoden Återställ vikterna Källa: Yale Källa: Harvard 17% 20% 12% 12% Yale-portföljen vikter 2012 Harvard-portföljen vikter % 12% 9% 9% 12% 14% 7% 4% 34% 9% 16% Private Equity Fastigheter Absolut avkastning Råvaror Utländska aktier Inhemska aktier Obligationer & Likviditet Private Equity Fastigheter Absolut avkastning Råvaror Emerging Markets Utländska aktier Inhemska aktier Räntor 13

14 KÄRNA OCH SATELLIT-KONCEPTET Källa: ishares Kärna och sattelitinvesteringar innebär att portföljen delas in i två delar: Kärnan är grunden och utgörs oftast av breda ETF:er till låg risk syfte marknadsavkastning (beta) Satelliterna utgörs av specialiserade innehav med högre risk syfte överavkastning / slå marknadsavkastningen (alfa) Tillämpandet av detta koncept är utbrett och användare inkluderar bland annat pensionsfonder och kapitalförvaltare 14

15 EXEMPEL ETF-MODELLPORTFÖLJ (SIDA 1/3) Riskspridning Investerarar brett i flera olika tillgångsslag som aktier, räntor, råvaror och alternativa investeringar Använder inte hävstångsinstrument Investerar i breda ETF:er för att hålla risknivån på en låg nivå Den framtagna kvantmodellen används som grund för investeringsbesluten Följer strikt de framtagna portföljvikterna Vikterna rebalanseras / återställs halvårsvis vid behov Låga kostnader Målsättning att hålla nere antalet transaktioner i portföljen Strävar efter att investera i de billigaste ETF:erna som är tillgängliga inom respektive kategori Långsiktigt avkastningsmål En genomsnittlig årlig avkastning om procent, inklusive utdelning 15

16 EXEMPEL ETF-MODELLPORTFÖLJ VIKTER (SIDA 2/3) Aktier (40%): Nordiska aktier, 40% Emerging markets, 25% Globala, 35% Portföljvikter och tillgångsslag Räntor 10% Alternativa (30%): Hedgefonder multistrategi, 100% Råvaror 20% Aktier 40% Råvaror (20%): Råvarukorgar, 100% Räntor (10%): Räntor Sverige, 100% Traditionellt sparkonto Alternativa 30% 16

17 EXEMPEL ETF-MODELLPORTFÖLJ INNEHAV & VIKTER (SIDA 3/3) Instrument Tickerkod Vikt,% (av rundat) Börs TER/Av gift Replikering Anv. av v inst Brummer Multi-Strategy 2XL (traditionell hedgefond) - 30% - 1,0%* - - XACT OMXS30 XACT OMXS30 10% Nasdaq OMX 0,30% Fysisk Utdelning DnB OBX OBXEDNB 6% Oslo Börs 0,30% Fysisk Utdelning db x-trackers MSCI Emerging Market TRN ETF XMEM 5% Nasdaq OMX 0,65% Syntetisk Återinvesterar db x-trackers MSCI AC Asia ex-japan TRN XAXJ 5% Nasdaq OMX 0,65% Syntetisk Återinvesterar db x-trackers MSCI WORLD TRN Index T Acc XMWO 14% Nasdaq OMX 0,45% Syntetisk Återinvesterar Traditionellt sparkonto (cirka 3,0% ränta) - 10% Instrument och vikter (per 25 oktober) XACT Råvaror XACT Ravaror 20% Nasdaq OMX 0,70% Syntetisk Återinvesterar *Multistrategifonder na betalar arvode på investeringen i de ingående fonderna. Brummer tar också ut en prestationsbaser ad avgift. Minsta startbelopp är eller kronor beroende på nätmäkl are 17

18 HJÄLPMEDEL db X-trackers globala sajt Välj Tyskland Välj engelska Välj Tools och Correlation matrix tool eller Portfolio Allocation tool ETF-utbildning Utveckling ETF:er Nordnet investeringssparguiden Svara på frågor och få fram din riskprofil OMX Nordic ETF/ETP fliken Hämta tidsserier för index och ETF:er i excel och räkna själv Övriga utländska ETF-leverantörer som inte är inregistrerade i Sverige 18

19 KONTAKTINFORMATION Stephan Agerman Grundare Mobil Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen som tillhandahålls i presentationen är hämtad från en extern systemleverantör. ETFSverige.se kan inte under några omständigheter svara för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna och inte heller för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist däri. Informationen ska inte ses som rådgivning från ETFSveriges sida. ETFSverige innehar inga tillstånd från Finansinspekti onen. 19

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer