Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande"

Transkript

1 DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014

2 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder men också inspiration till att ta reda på mer. Vi ger dig verktyg att hitta nya fonder och att utvärdera de du redan har. Fonder passar särskilt bra för regelbundet sparande, vilket är ett bra sätt att bygga upp ett eget sparkapital som kan ge både trygghet och frihet. Trevlig läsning och lycka till med ditt fondsparande! Vad är en fond? Så väljer du fond Smarta verktyg Hanna Helgesson Sparekonom, Fondbolagens förening Pensionssparande

3 Varför är fonder en bra sparform? Du kan enkelt få del i både svenska och utländska placeringar. Inbyggd riskspridning. En fond måste sprida riskerna på flera värdepapper, t ex ska en aktiefond placera i minst 16 olika aktier. Stor valfrihet. Det finns en mångfald av fonder med olika risknivåer och inriktning. Förvaltare med expertkunskaper sköter placeringarna i dina fonder. Fonder passar extra bra för månads sparande. Dels för att det går bra att spara en liten summa varje månad, dels för att du genom att månads spara sprider risken över tid. Månadssparande Regelbundet månadssparande i fonder är ett enkelt och smidigt sätt att bygga upp ett spar kapital. Du minskar effekten av börsens svängningar och köper ibland billigt och ibland lite dyrare. Men den stora fördelen är att du vet att det blir av! Månadssparande 500 kronor i en genomsnittlig aktiefond, SEK tips! värde insatt belopp Det är enklare att spara i början på lönen än i slutet. Lägg upp en stående överföring från lönekontot till en eller flera fonder

4 Vad är en fond? En fond är en portfölj med värdepapper, framförallt aktier och räntor, som du kan bli delägare i om du sparar i fonden. En aktiefond placerar i aktier, en räntefond i räntor och en blandfond placerar i både aktier och räntor. Räntefonder Blandfonder Aktiefonder RÄNTEPAPPER AKTIER Olika fondtyper RÄNTEFONDER placerar i räntebärande värdepapper och delas in i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder). Penningmarknadsfonder kan ses som ett alternativ till sparkonto medan obligationsfonder har något högre risk och bör ses på ett par års sikt. AKTIEFONDER placerar i aktier. En spartid på 5 7 år rekommenderas. Det finns en mängd olika aktie fonder med olika placeringsinriktning och risk. Global fonder placerar i aktier över hela världen. Det finns aktiefonder som placerar i en viss region och fonder som placerar i aktier i ett specifikt land, t ex Sverigefonder. BLANDFONDER placerar i både aktier och räntor. INDEXFONDER har som mål att värdeutvecklingen ska följa ett visst index (exempelvis ett aktieindex). Fonder som handlas på börsen kallas ETF:er. En fond som placerar i andra fonder kallas FOND-I-FOND. Det finns också ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER, t ex hedgefonder som har friare placeringsregler.

5 HÖG RISK OCH MÖJLIG AVKASTNING Olika fondtyper Olika typer av fonder har olika risknivå. Med risk menas hur mycket fondens värde kan förväntas svänga över tid. Ju högre risk, desto större är möjligheten till högre avkastning. Korta räntefonder Penningmarknadsfonder Långa räntefonder Obligationsfonder Blandfonder t ex Generationsfonder Globala aktiefonder Länderfonder t ex Sverigefonder Regionala aktiefonder t ex Europafonder BLAND AKTIER Branschfonder t ex IT-fonder LÅG KORT RÄNTEPAPPER SPARTID LÅNG

6 Så väljer du fonder i 2 steg När du ska välja fonder kan du använda dig av en tvåstegsmodell för att underlätta valet. Den går ut på att först välja vilken fondtyp du vill ha och sedan välja en specifik fond utifrån det valet. Steg 1: Välj fondtyp hitta rätt sorts fond Spartid/mål Risk Fondtyp Fundera över vilken spartid du har. Ju längre spartid desto högre risk kan du ta för att öka möjligheterna till högre avkastning. Med risk menas att fondens värde svänger. Sparande på kort sikt passar i en kort räntefond och för sparande på längre sikt passar fonder med aktier i. Fundera också över risk och riskspridning. Du kan sprida risken genom att antingen spara i en bred fond, t ex en globalfond, eller genom att ha flera olika fonder med olika placeringsinriktning. Sprid också gärna risken genom att månadsspara. Steg 2: Välj fond När du vet vilken fondtyp du vill ha är det dags att välja fond. Det finns oftast flera fonder med samma placeringsinriktning att välja bland. Vad bör man jämföra? AVKASTNING & AVGIFT Det är bra att vara prismedveten. Det innebär att du både ser till vad det kostar och vad du får för pengarna. Vid jämförelse av fonder med liknande inriktning bör du ta hänsyn till både avkastning och avgift. Även om det är framtiden som vi är mest intresserade av, ger den historiska avkastningen ändå värdefull information om hur fonden har lyckats hittills. Det är bra att känna till att avgifterna alltid är bortdragna när avkastningen visas. Det betyder att två fonder med samma avkastning har varit lika bra för dig som sparare, oavsett vilken avgift de har.

7 ÅRLIG AVGIFT/FÖRVALTNINGSAVGIFT Den avgift du betalar fondbolaget för att de tar hand om förvaltningen av fonden. Avgiften kan skilja sig åt beroende på fondens inriktning. Ränte fonder och indexfonder har ofta lägre avgifter, medan aktivt förvaltade aktiefonder och särskilt på tillväxtmarknad er, kan kosta mer. 1/365 av avgiften dras från värdet på dina fondandelar varje dag. I årsbesked från fondbolag kan du i kronor se vad du har betalat i avgift för ditt fondsparande. FONDBETYG (RATING) Du kan också titta på vad fonden har fått för fondbetyg (rating) när du ska välja fond. Många fonder betygsätts av så kallade ratingföretag utifrån olika kriterier, framförallt historisk värdeutveckling och risk. Det förekommer även fondbetyg där förutsättningar för framtida utveckling vägs in. Exempel på företag som betygsätter fonder är Morningstar, Wassum och Standard & Poor s. Smarta verktyg På Fondkollen.se finns en rad verktyg som hjälper dig att utvärdera dina befintliga fonder, hitta förslag på nya fonder eller att räkna fram hur lång tid och hur mycket du behöver spara för att få ihop ett visst belopp. Kolla fonden Med hjälp av verktyget Kolla fonden kan du enkelt och snabbt se hur dina egna fonder har presterat under olika tidsperioder i jämförelse med andra fonder med samma placeringsinriktning. Skriv bara in namnet på din fond så får du upp rätt jämförelse.

8 Hitta ny fond Med verktyget Hitta ny fond kan du enkelt se vilka fonder som finns inom respektive fondkategori och få dem rangordnade utifrån t ex avkastning under olika tidsperioder. Klickar du exempelvis på Sverige visas en sammanställning av samtliga Sverigefonder. Räknesnurran visar utvecklingen i kronor Räknesnurran visar hur sparbelopp, spartid, avkastning och avgift påverkar sparandet i kronor. Genom att dra i reglagen kan du enkelt ändra de olika faktorerna och se hur det påverkar behållningen.!beställ EN FONDVÄCKNING SÅ BLIR DU PÅMIND NÄR DET ÄR DAGS ATT KOLLA FONDERNA IGEN!

9 Visste du att: 8 av 10 vuxna svenskar sparar i fonder utöver premiepensionen och det är lika vanligt bland kvinnor som män. 6 av 10 barn har ett fondsparande. Det vanligaste syftet med att fondspara (privat fond sparande) är att skapa en buffert, följt av att spara till pensionen. Den vanligaste fondtypen att spara i är aktiefonder. 6 av 10 fondsparare kan tänka sig att ta en högre risk för att få högre avkastning medan nästan 4 av 10 tycker att låg risk är viktigast. Källa: Prospera, 2012 Konsumentskydd Faktablad Alla fonder har faktablad med basfakta om fonden, t ex placeringsinriktning, risk, historisk avkastning och av gifter. Faktabladen finns på fondbolagens hemsidor och där du köper dina fonder. De kan underlätta jämförelser när du väljer mellan olika fonder. Hållbarhetsprofil Visar information om hur fonden tillämpar särskilda hållbar hetskriterier i sin förvaltning, t ex miljö-, sociala och etiska aspekter. Profilen underlättar att jämföra fonder med hållbarhetskriterier med varandra. Så skyddas ditt fondsparande enligt lag Det är skild ekonomi mellan fondbolaget och fonden. Ett särskilt förvaringsinstitut som är oberoende från fondbolaget har hand om fondens tillgångar. Skulle ett fondbolag gå i konkurs tas fonden över av en annan förvaltare, eller så utbetalas fondens tillgångar till spararna. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka hela ditt satsade kapital.

10 3 sätt att spara i fonder med olika skatteregler 1 2 Spara direkt i fonder Skatt på kapitalvinst och utdelningar är 30 %. Kapitalförlust är helt eller delvis avdragsgill. Dessutom finns en särskild fondskatt som årligen uppgår till 0,12 % av fondinnehavet. Investeringssparkonto (ISK) På ett ISK kan du spara i fonder men också i enskilda värdepapper. Inom ISK kan du byta fonder utan att det blir skatt på kapitalvinst. I stället betalar du en årlig schablonskatt på ditt kapital, 0,63 % för Fonder i kapitalförsäkring Du väljer bland de fonder som ett försäkringsbolag erbjuder. Du kan inom kapital försäkringen byta fonder utan att det blir skatt på kapitalvinst. I stället betalas en årlig avkastningsskatt, 0,63 % för En skillnad mellan ISK och kapital försäkring är att du kan komplettera en kapital försäkring med förmånstagare. Vad passar dig? Du skattar på faktisk vinst vid försäljning: spara direkt i fonder Du skattar varje år och kan byta fond utan skattekonsekvens: spara via ISK eller kapitalförsäkring

11 Pensionssparande Premiepensionen Alla som har en beskattningsbar årsinkomst på minst kronor 2014 tjänar in till den allmänna pensionen från första kronan. Premiepensionen utgör en mindre del av den allmänna pen sionen och du kan själv placera denna del i upp till fem fonder. Om du inte väljer placeras dina pengar i ett statligt alternativ, AP7 Såfa, en fond med relativt hög risk. I premiepensionssystemet ger fondbolagen i genomsnitt två tredjedelar av fondavgiften i rabatt. Tips! Om du har mer än 10 år kvar till pensionen och kan tänka dig att kolla en gång per år rekommenderar vi att du väljer fonder med aktier i till premiepensionen. Välj fonder med olika inriktning så får du riskspridning. Bland- och generationsfonder kan passa dig som inte vill kolla varje år. Tjänstepension I din tjänstepension kan du, i olika utsträckning beroende på vilket avtal du tillhör, välja mellan traditionell livförsäkring och fondförsäkring. Du hittar mer om din tjänstepension på MinPension. Privat pensionssparande Du kan pensionsspara privat i fonder genom fondförsäkring eller IPS och upp till kr per år är avdragsgillt. När pensionen betalas ut tas vanlig inkomstskatt ut. Du betalar också en årlig avkastningsskatt, 0,3% för PRIVAT PENSIONSSPARANDE TJÄNSTEPENSION ALLMÄN PENSION PREMIEPENSION

12 Så gör du för att byta fond till premiepensionen Logga in Gå till och logga in. Steg 1: Välj fondkategori Börja med att klicka på Byta fonder. Klicka därefter på Sök och välj fonder. I högerkolumnen hittar du fondtyper och olika kategorier av fonder. Klicka på Visa kategorier under t ex Aktiefonder och välj en kategori som du är intresserad av. Steg 2: Välj fond Klicka på Filtrera för den fondkategori du har valt och sortera därefter på avkastningen snitt 5 år. Välj någon av fonderna med bra avkastning. (Du kan också kolla fondens betyg.) Klicka på Lägg till. Du kan välja upp till 5 fonder. Steg 3: Fördela fonderna procentuellt Välj hur stor andel du önskar placera i respektive fond. Klicka därefter på Gå vidare. Kolla igenom ditt fondval och godkänn! Fondkollen som app Fondkollen-appen hjälper dig att hålla koll på dina fonder, både de privata och dina premiepensionsfonder. Du får även hjälp hur du kan tänka kring ditt premiepensionsval. Verktyget Kolla fonden finns också i appen där du enkelt kan se hur dina fonder har presterat i jämförelse med andra fonder.

13 Det här är Fondkollen! På hittar du fakta om fonder. Du får också praktiska tips och användbara verktyg för att utvärdera och hitta nya fonder. Du kan också ställa frågor om fonder och fondsparande. Gilla Fondkollen på Facebook eller följ oss på Twitter så får du de senaste nyheterna. Hämta Fondkollen-appen på App store Google play

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Olika sparformer Sparkonto Aktier Fonder Obligationer Råvaror Fastigheter och mycket mer Miljonärskalkylatorn Första steget? Avkastning/ Risk Tid, intresse

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se Utblick om fonder 2015 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson

Läs mer

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder Fondbolagens förening 30 år med fonder 3 Förord Fondbolagens förening grundades för 30 år sedan, år 1979. Den första fonden i Sverige startades dock redan för 50 år sedan, 1958. Denna studie beskriver

Läs mer

Om pengarna och livet

Om pengarna och livet Om pengarna och livet Birgitta Piper Ekonomijournalist Debattör Författare och Privatekonomisk coach i M magasin Sju år och 1 000 läsarfrågor senare vittnar att vi finanskonsumenter:.kvinnor såväl som

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension.

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension. Pensionshäftet Detta måste du veta om din. Du ska leva på din minst ett par decennier, när du blir ga m m a l. Det är nu du kan påverka den. Du har två er och du kan själv påverka båda Din allmänna Samhällets

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 01 DIN PENSION 3TIPS BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA Annika Creutzer: Det

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer