Avgifterna på fondmarknaden 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifterna på fondmarknaden 2014"

Transkript

1 Avgifterna på fondmarknaden 2014

2 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för hur viktigt låga fondavgifter är vid långsiktigt sparande. Vid frågor om rapporten: Mikael Lindh Hök, Information AMF, Lena Calderon, Information AMF, Per Wiklund, Administrativ chef AMF Fonder, Undrar du över något? (vard 8 18) amf.se

3 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Sammanfattning Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande et fonder Utvecklingen av fondavgifterna per kategori Aktiefonder Räntefonder Blandfonder Alternativa investeringar

4 4 Sammanfattning erna på fonder sjönk 2014 till den lägsta nivån under hela mätperioden ( 2014). För första gången sjönk fondavgifterna på samtliga fyra fondkategorier (aktiefonder, räntefonder, blandfonder samt fonder med alternativa investeringar). Trenden med sjunkande fondavgifter är tydligast för aktiefonder, där avgifterna faller för tredje året i rad och når en genomsnittsnivå på 1,43 procent. Prispressen för räntefonder är sannolikt föranledd av det extremt låga ränteläget. Pressade avgifter på aktie- och räntefonder har sannolikt smittat av sig på övriga fondtyper och lett till en mer allmän prispress. Spararna väljer aktiefonder med lägre avgifter. Kapitalviktat ligger snittavgiften för Sverige registrerade aktiefonder på 0,89 procent. OM RAPPORTEN AMF Fonder gör för åttonde året i rad en rapport om avgifterna på den svenska fondmarknaden. Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder. Den studerade tidsperioden sträcker sig från 31 december till 31 december Rapporten omfattar fonder. Per den 31 december 2014 är antalet fonder stycken, varav aktiefonder, 595 räntefonder, 350 bland fonder och 248 fonder med alternativa investeringar. Alternativa investeringar omfattar hedgefonder, trygghets-/ garantifonder, råvaror och konvertibler. Inom kategorin blandfonder har vi även brutit ut underkategorin fond-ifonder. Begränsningar Rapporten tar inte hänsyn till de eventuella rabatter på fondavgifter som förekommer inom till exempel premiepensionssystemet. Rapporten omfattar inte svenska och utländska fonder med insättningskrav som överstiger kronor. Utfallen i prestationsbaserade avgifter som kan förekomma på fondmarknaden omfattas inte i begreppet Årlig avgift. Det innebär att det faktiska avgiftsuttaget i fonder kan vara högre än vad rapporten visar. I studien har måtten genomsnittlig, Årlig avgift och Normanbelopp använts. har använts för att beskriva avgifts utvecklingen historiskt då det finns flest år av fondstatistik utifrån det avgiftsbegreppet. Måttet är ett rakt medelvärde av samtliga undersökta fondavgifter och delas upp per fondkategori.

5 5 Tabell 1. Genomsnittliga avgifter per fondkategori, per 31 december respektive år AKTIEFONDER , % 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,55 1,50 1,47 1,43 Årlig avgift, % 1,83 1,76 1,71 Normanbelopp, kr RÄNTEFONDER , % 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0,81 0,87 0,91 0,84 Årlig avgift, % 1,06 1,06 0,99 Normanbelopp, kr BLANDFONDER , % 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,26 1,29 1,36 1,34 Årlig avgift, % 1,58 1,66 1,56 Normanbelopp, kr ALTERNATIVA INVESTERINGAR , % 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,34 1,31 1,30 1,22 Årlig avgift, % 1,73 1,70 1,58 Normanbelopp, kr Läs mer om aktiefonder på sid Läs maer om räntefonder på sid Läs mer om blandfonder på sid Läs mer om alternativa investeringar på sid TOTALT , % 1,31 1,33 1,37 1,39 1,39 1,38 1,39 1,36 1,34 1,28 Årlig avgift, % 1,67 1,61 1,54 är den avgift som fondbolaget redovisar för sin förvaltning, administration, information och marknadsföring. Årlig avgift Årlig avgift omfattar fler kostnader än begreppet. Det omfattar något förenklat samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader. Årlig avgift är en utveckling av begreppet Total Expense Ratio, (TER). Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att förtydliga kundens verkliga fond kostnader och för att det ska vara enklare att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift Normanbelopp Normanbelopp är ett räkneexempel som ger en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på kronor per månad i tio år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter tio år. Avgifterna baseras på fondernas genomsnittliga kostnader mätt som Total Expense Ratio (TER ). Avkastningen antas vara 2 procent för en räntefond, 4 procent för en blandfond och 6 procent för en aktiefond.

6 6 Graf 1. Genomsnittliga er per 31 december respektive år och Årlig avgift från och med (procent). TER * Årlig avgift % 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, * Årlig avgift redovisas från och med, under perioden redovisas TER (Total Expense Ratio). Måttet Årlig avgift tydliggör kundens verkliga avgiftsnivå och innehåller fler kostnadsposter än måttet. Avgiftsutvecklingen övergripande trender Den övergripande trenden är att förvaltningsavgifterna sjunker. Främsta orsak är att avgifterna inom aktiefonder har sjunkit för tredje året i rad. Snittavgiften för aktiefonder ligger på 1,43 procent (läs mer på sid 11). En orsak till nedgången är att allt fler indexfonder erbjuds på marknaden. Kapitalviktat, när hänsyn tas till hur stor förmögenheten är i varje fond, är snittavgiften för Sverigeregistrerade aktiefonder 0,89 procent (läs mer på sid 11). Det visar att spararna väljer fonder med lägre avgifter. Medvetenheten hos spararna om vikten av låga avgifter ökar efterhand och bidrar sannolikt starkt till att intresset för indexfonder ökar stadigt från år till år. Utländska fonder har fortsatt högre avgifter generellt än svenska fonder. Genom att jämföra det mer utförliga avgiftsmåttet Årlig avgift med synliggörs att det är högre dolda avgifter bland utländska än bland svenska fonder. Inom kategorin blandfonder bröts den fleråriga trenden med allt högre avgifter.

7 7 Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande Kapitalet som förvaltas i fonderna har stigit kraftigt det senaste decenniet. Utvecklingen av fond förmögenheten påverkas av nysparande och rörelserna på världens finansmarknader. För åren 2014 har kraftigt stigande börskurser på de flesta marknader haft mycket stor betydelse för den positiva utvecklingen av svenskarnas samlade fondförmögenhet (graf 2). Vid utgången av 2014 uppgick den totala fondförmögenheten till miljarder kronor enligt statistik från Fondbolagens förening. Det är en ökning med 21 procent, eller 517 miljarder kronor. Graf 2. Utveckling av fondförmögenheten t.o.m. 31 december 2014 Miljarder kronor Källa: Fondbolagens förening Miljarder kronor

8 8 Enligt statistik från Fondbolagens förening bidrog värdeökning med 320 miljarder kronor och positivt netto sparande med 90 miljarder under Den successiva övergången från förmånsbestämda till premiebestämda tjänstepensioner inom kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden innebär ett ökat inflöde till fonder. 63 miljarder nettosparades genom hushållens direktsparande i fonder, vilket är det högsta inflödet sedan Fondbolagens förening började föra statistik. Till största delen, mer än 50 miljarder, sparade hushållen via investeringssparkontot (ISK) som infördes under. Graf 3. Nettosparandet i fonder (MSEK) per kategori MSEK Företag m.m. Premiepensionen Fondförsäkring & IPS Hushållens direktsparande Källa: Fondbolagens förening

9 9 et fonder Fondutbudet har ökat kraftigt sedan år. et fonder tillgängliga för svenska privatsparare uppgick till vid årsskiftet Under året tillkom netto 47 nya fonder. Sedan har fondutbudet mer än fördubblats genom en ökning med fonder. et aktiefonder har stigit från 889 år till år 2014, en ökning med 964. et räntefonder har stigit från 221 år till 595 år 2014 och antalet blandfonder har stigit från 112 till 350. Fonder inom kategorin Alternativa investeringar har sedan stigit från 51 till 248. Graf 4. Utveckling av antalet fonder per kategori Aktiefonder Räntefonder Blandfonder Alternativa investeringar

10 10 Utvecklingen av fondavgifterna per kategori AKTIEFONDER Aktiefonder är alltjämt den största fondkategorin, både sett till antalet fonder och fondförmögenhet. Under 2014 har en fortsatt att sjunka och uppgick till 1,43 procent i snitt. Sett till hela den undersökta perioden 2014 har avgifterna aldrig varit på en lägre nivå än nu (graf 5). En bidragande orsak till den lägre nivån är det utökade utbudet av indexfonder. Avgiftsintervallet är brett, från noll procent för den billigaste indexfonden till 2,9 procent för de dyraste aktivt förvaltade fonderna med inriktning mot tillväxtmarknader. Graf 5. Utveckling av genomsnittliga avgifter för aktiefonder under perioden ,8 1,6 1,4 1,2 1, TER Årlig avgift

11 11 Årlig avgift uppgick under 2014 till 1,71 procent vilket är 0,28 procentenheter högre än en. Differensen är avsevärt högre bland de utländska fonderna jämfört med svenska fonder (tabell 2). Tabell 2. Genomsnittliga avgifter aktiefonder (%) per 31 december respektive år samt Årlig avgift och antal SVENSKA AKTIEFONDER , % 1,27 1,26 1,28 1,28 1,27 1,28 1,22 1,17 1,13 1, Årlig avgift, % 1,21 1,17 1,17 +0,02 varav svenska aktieindexfonder , % 0,46 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 0,44 0,40 0,39 29 Årlig avgift, % 0,46 0,41 0,41 +0,02 UTLÄNDSKA AKTIEFONDER , % 1,57 1,58 1,59 1,59 1,58 1,58 1,59 1,54 1,50 1, Årlig avgift, % 1,89 1,82 1,78 +0,34 TOTALT AKTIEFONDER , % 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,55 1,50 1,47 1, Årlig avgift, % 1,83 1,76 1,71 +0,28 Sverigeregistrerade aktiefonder Kapitalviktade avgifter Vi har undersökt hur spararna har placerat sitt kapital genom måttet Kapitalviktade er. Det visar vilka fonder spararna faktiskt har valt då hänsyn tas till hur stor förmögenheten i varje fond är jämfört med den totala fondförmögenheten för respektive fondkategori. Det som framkom var att de kapitalviktade förvaltningsavgifterna (tabell 3) på Sverigeregistrerade aktiefonder är lägre än de oviktade avgifterna. Detta tyder på att billigare fonder har valts. I genomsnitt har en Sverigeregistrerad aktiefond en förvaltningsavgift på 1,35 procent, men om man kapitalviktar fonderna visar det sig att svenskarna har placerat sina pengar i fonder som i genomsnitt har avgiften 0,89 procent. Tabell 3. Genomsnittliga och kapitalviktade er (%) aktiefonder per 31 december 2014 Genomsnittliga förvaltningsavgifter 2014 Sverigeregistrerade aktiefonder Genomsnittlig Kapitalviktad Aktiefonder svenska 1,15 1,14 0,99 varav svenska aktieindexfonder 0,39 0,47 0,33 Aktiefonder utländska 1,44 1,49 0,80 Aktiefonder, totalt 1,43 1,35 0,89

12 12 Under 2014 minskade utbudet av aktiefonder med 37 fonder. Nedan visas avgifterna på nya respektive nedlagda fonder. Ingen tydlig avgiftstrend kan urskiljas totalt under hela mätperioden men de senaste två åren har nya fonder med lägre avgifter lanserats och dyrare fonder lagts ner. en har därmed sjunkit till den lägsta genomsnittliga nivån under hela mätperioden. Nya fonders genomsnittliga förvaltningsavgift uppgick till 1,13 procent och nedlagda fonders till 1,46 procent (graf 6). Graf 6. Utveckling nya och nedlagda aktiefonder (%) under perioden 2014 Graf 6. Utveckling nya och nedlagda aktiefonder (%) under perioden ,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Nya fonder Nedlagda fonder Medelavgifter 1,6 1,5 1,4 1,3

13 13 RÄNTEFONDER År 2014 var Årlig avgift 0,99 procent vilket är 0,15 procentenheter högre än en. en för räntefonder sjönk till 0,84 procent, (graf 7). Avgifterna på räntefonderna i rapporten varierar från noll procent för svenska penningmarknadsfonder till 2,5 procent för vissa utländska räntefonder. Graf 7. Utveckling av avgifter för räntefonder under perioden ,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0, TER Årlig avgift Av totalt 595 räntefonder är 436 utländska, vilka i genomsnitt är dyrare än de svenska. Differensen mellan Årlig avgift och är också avsevärt högre bland utländska räntefonder jämfört med svenska räntefonder. Avgiftssänkningarna på räntefonder under 2014 skedde som en följd av att Riksbanken i oktober 2014 sänkte reporäntan till 0 procent. Snittavgiften för svenska penningmarknadsfonder sjönk från 0,37 procent till 0,28 procent. Fondavgiften för medellånga svenska räntefonder rörde sig marginellt nedåt och avgiften för långa svenska räntefonder steg marginellt.

14 14 Tabell 4. Genomsnittliga avgifter räntefonder (%) per 31 december respektive år samt Årlig avgift och antal SVENSKA RÄNTEFONDER, penningmarknad Förvaltnings avgift, % 0,50 0,49 0,48 0,45 0,43 0,44 0,37 0,37 0,37 0,28 37 Årlig avgift, % 0,40 0,38 0,26 +0,02 SVENSKA RÄNTEFONDER, medellånga Förvaltnings avgift, % 0,72 0,72 0,64 0,64 0,59 0,59 0,57 0,56 0,54 0,52 24 Årlig avgift, % 0,62 0,59 0,54 +0,02 SVENSKA RÄNTEFONDER, långa Förvaltnings avgift, % 0,57 0,60 0,62 0,63 0,62 0,64 0,60 0,60 0,64 0,66 68 Årlig avgift, % 0,67 0,71 0,66 0,00 SVENSKA RÄNTEFONDER, övriga (real HY) Förvaltnings avgift, % 0,60 0,60 0,60 0,62 0,76 0,74 0,75 0,82 0,88 0,87 29 Årlig avgift, % 0,95 1,04 1,04 +0,17 UTLÄNDSKA RÄNTEFONDER Förvaltnings avgift, % 0,80 0,83 0,82 0,89 0,89 0,90 0,95 0,99 1,04 0, Årlig avgift, % 1,24 1,22 1,13 +0,20 TOTALT RÄNTEFONDER Förvaltnings avgift, % 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0,81 0,87 0,91 0, Årlig avgift, % 1,06 1,06 0,99 +0,15

15 15 Under året startades 150 nya räntefonder och 105 lades ned. Fonder som startades år 2014 är i genomsnitt billigare än nedlagda fonder, 0,61 jämfört med 0,89 procent (graf 8). Graf 8. Utveckling nya och nedlagda räntefonder (%) under perioden ,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0, Nya fonder Nedlagda fonder Medelavgifter

16 16 BLANDFONDER För blandfonder har trenden med ökade avgifter brutits, de genomsnittliga avgifterna har under 2014 sjunkit från 1,36 procent till 1,34 procent. De billigaste blandfonderna kostar noll procent och de dyraste 3,0 procent. Graf 9. Utveckling av avgifter för blandfonder under perioden ,6 1,4 1,2 1,0 0, TER Årlig avgift Tabell 5 visar att de så kallade fond-i-fonderna fortsatt är relativt dyra. Inom denna kategori sker omfattande produktutveckling, till exempel skapas fonder med mer aktiv allokering. Årlig avgift uppgick under 2014 till 1,81 procent vilket är 0,35 procent enheter högre än genomsnittliga en. Tabell 5. Genomsnittliga avgifter blandfonder (%) per 31 december respektive år samt Årlig avgift och antal FOND-I-FOND Förvaltnings avgift, % 1,39 1,35 1,22 1,23 1,31 1,30 1,28 1,37 1,46 1,46 93 Årlig avgift, % 1,75 1,83 1,81 +0,35 ÖVRIGA Förvaltnings avgift, % 1,05 1,05 1,11 1,12 1,15 1,16 1,26 1,27 1,35 1, Årlig avgift, % 1,53 1,54 1,46 +0,16 TOTALT BLANDFONDER Förvaltnings avgift, % 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,26 1,29 1,36 1, Årlig avgift, % 1,58 1,66 1,56 +0,22

17 17 Under året startade 84 nya blandfonder och 74 lades ned. Fonder som startade år 2014 har marginellt lägre avgifter än nedlagda fonder i kategorin, 1,36 jämfört med 1,38 procent (graf 10). Graf 10. Utveckling nya och nedlagda blandfonder (%) under perioden ,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0, Nya fonder Nedlagda fonder Medelavgifter Intresset för blandfonder var stort under Statistik från Fondbolagens förening visar att av det totala nysparandet gick 42 procent till blandfonder, 44 procent till räntefonder och endast 11 procent till aktiefonder. En blandfond med en mix av aktier och räntebärande instrument, där förvaltaren vid var tid allokerar mellan dessa tillgångsslag utifrån sin marknadssyn svarar väl mot många sparares behov. Därför är spararna generellt beredda att betala mer. De dyraste underkategorierna i denna undersökning är fond-i-fonder, under Blandfonder, och trygghets-/garantifonder, under Alternativa investeringar (läs mer på sid 19).

18 18 ALTERNATIVA INVESTERINGAR Totalt omfattas 248 fonder i denna kategori, vilket är nästan fem gånger så många som år. Alternativa investeringar omfattar bland annat fonder såsom hedgefonder, trygghets-/garantifonder, råvarufonder och konvertibelfonder. Inom kategorin alternativa investeringar har den genomsnittliga avgiftsnivån stabiliserats de senaste åren och uppgick till 1,22 procent år Årlig avgift uppgick under 2014 till 1,58 procent vilket är 0,36 procentenheter högre än en. erna inom kategorin varierar kraftigt, de billigaste fonderna kostar noll procent och de dyraste 2,89 procent. Utöver fast förvaltningsavgift använder sig hedgefonder av prestationsbaserade avgifter, som 2014 uppgick till i genomsnitt 17 procent av uppnådd över avkastning i förhållande till sitt jämförelseindex. Prestationsbaserade avgifter omfattas inte av rapporten. Graf 11. Utveckling av avgifter för alternativa investeringar under perioden ,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0, TER Årlig avgift Avgiftsnivån för Alternativa investeringar faller för tredje året i rad.

19 19 Tabell 6. Genomsnittliga avgifter alternativa investeringar (%) per 31 december respektive år samt Årlig avgift och antal HEDGEFONDER Förvaltnings avgift, % 0,96 1,01 1,04 1,11 1,25 1,27 1,27 1,24 1,26 1, Årlig avgift, % 1,70 1,65 1,58 +0,37 TRYGGHETS-/ GARANTIFONDER Förvaltnings avgift, % 0,72 0,72 1,15 1,18 1,32 1,36 1,70 1,66 1,56 1,61 17 Årlig avgift, % 1,99 2,14 1,89 +0,27 RÅVARUFONDER Förvaltnings avgift, % 1,42 1,42 1,40 1,48 1,41 1,41 0,95 14 Årlig avgift, % 1,71 1,72 1,15 +0,20 KONVERTIBLER Förvaltnings avgift, % 1,09 1,09 1,09 1,40 1,41 1,41 1,39 1,41 1,38 1,25 23 Årlig avgift, % 1,62 1,58 1,65 +0,40 ALTERNATIVA INVESTERINGAR Förvaltnings avgift, % 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,34 1,31 1,30 1, Årlig avgift, % 1,73 1,70 1,58 +0,36

20 20 Under 2014 startades 87 nya fonder och 58 lades ned. Fonder som startade år 2014 hade lägre avgifter än nedlagda fonder i kategorin, 1,27 jämfört med 1,38 procent (graf 12). Graf 12. Utveckling nya och nedlagda alternativa investeringar (%) under perioden ,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0, Nya fonder Nedlagda fonder Medelavgifter

21 Undrar du över något? (vard 8 18) amf.se

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2015

Avgifterna på fondmarknaden 2015 Avgifterna på fondmarknaden 2015 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för nionde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2010 En studie gjord av AMF Fonder AB

Avgifterna på fondmarknaden 2010 En studie gjord av AMF Fonder AB x Avgifterna på fondmarknaden 2010 En studie gjord av AMF Fonder AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Fonder, tfn 070-219 35 20 Syfte Syftet med denna rapport är att få en sammanställning

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017 Välkommen Pressträff 16 januari 2017 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 45 Associerade 12 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 2011-12-01 Sammanfattning Collectums fondutbud som upphandlades 2010 har under perioden 2010-07-01 till 2011-09-30 gått

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Analysavdelningen 2014 04 16 PID136121 Bengt Norrby, bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se Sammanfattning 2013 blev ett av de bästa åren för pensionsspararna

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Jämförelse av avgifter på fondtorget

Jämförelse av avgifter på fondtorget PM59100 PM59008 2.1 Analysavdelningen PM59008 Dokumentets ursprung Namn/Författare Roll/Befattning 2016-02-29 Niklas Näsström Finansanalytiker Godkännande och fastställande Namn Roll/Befattning 2016-04-22

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016

Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016 Analysavdelningen 2017-04-04 Bengt Norrby bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se 2 (70) Sammanfattning För ett stort antal pensionssparare blev år 2016

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Sparande i turbulenta tider

Sparande i turbulenta tider Sparande i turbulenta tider - Fondmarknaden och fondsparandet 1998-2012 Rapportförfattare: Fredrik Pettersson och Fredrik Hård af Segerstad 2013-04-25 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fakta om premiepensionen

Fakta om premiepensionen Fakta om premiepensionen Juni 2017 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2012

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Pensionsutveckling -11-05 (1.0) Sammanfattning 6,6 miljoner individer och 482 miljarder kronor

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2016

Mer fakta om premiepensionen 2016 Mer fakta om premiepensionen 2016 Oktober 2016 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo 1 Genomförande Urvalet Fondsparare Fondsparare Privat Metod 1 500 intervjuer personer i åldrarna 18-76 år med deklarerad inkomst 1 500 Sparar i fonder via premiepensionen 993 Sparar i fonder privat

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Sparbarometer kv 2 216 Privatekonomi Oktober 216 Sammanfattning Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Bruttoförmögenheten på ny rekordnivå, över 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten stiger,

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 17 Positiv start på 17 för de svenska småföretagen I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer analyseras lönsamheten för svenska småföretagare inom fem olika

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2.0

Mer fakta om premiepensionen 2.0 Mer fakta om premiepensionen 2.0 April 2015 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Stockholm 2013-01-31 Till Pensionsgruppen Till Stefan Engström, ansvarig för översyn av premiepensionen Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Premiepensionssystemet har sedan det infördes

Läs mer

PM Dok.bet. PID144703 2015-09-22

PM Dok.bet. PID144703 2015-09-22 1 (12) PM Analysavdelningen Inger Söderbom Förvaltningstjänster inom premiepensionen 1 Inledning Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

PM59100 PM

PM59100 PM PM59100 PM59008 2.1 1.0 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2014 Datum 2015-03-16 Dok.bet. PID142047 Version 0.9 Pensionsspararna och pensionärerna 2014 0.9 2 (55) Analysavdelningen 2015-03-18

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Finansforums Sparbarometer 1/99

Finansforums Sparbarometer 1/99 99-2-16 Finansforums Sparbarometer 1/99 Finansforum kommer med start fr o m 1999 att varje kvartal redovisa hur de svenska hushållens sparande utvecklas. I den här första rapporten redovisar vi vad som

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Sammanfattning Kvartal 3 2015

Sammanfattning Kvartal 3 2015 Sammanfattning Kvartal 3 2015 September 2015 Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Fonderna investerar

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29 Seminarium på Fafo, 1 Det svenska premiepensionssystemet erfarenheter från ett fonderat pensionssystem Sara Bergström, Pensionsmyndigheten Seminarium på Fafo, Oslo, Seminarium på Fafo, 2 Agenda 1. Kort

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Sammanfattning Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Bruttoförmögenheten fortsätter öka och närmar sig 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten fortsatt över 13 biljoner kronor Svag start på börsåret

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer