AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING"

Transkript

1 AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

2 För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att avlöna en heltidsanställd.

3 Att hyra in personal är tids- och kostnadseffektivt i och med att kunden endast betalar för den tid som det tar att utföra arbetet. PRESENTATION AV FÖRETAGET Amblin är ett konsultföretag inom ekonomi och redovisning. Bolaget bedriver verksamhet inom två affärsområden; ekonomikonsultationer samt ekonomisk förvaltning. Vi har idag konsulter som är auktoriserade av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. AFFÄRSIDÉ Amblins affärsidé är att inom ekonomi och redovisning erbjuda tjänster med hög kvalitet och bra service till konkurrenskraftiga priser. VISION Amblins vision är att vara det självklara valet när våra kunder behöver en ekonomikonsult. HISTORIK Amblin grundades Våra tre delägare kommer från de stora revisionsbyråerna och har god erfarenhet från fastighetsbranschen. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. VARFÖR SKA MAN VÄLJA AMBLIN? Vi levererar ekonomikonsultationer, till såväl publika som privata företag, med en hög kvalitet och god service. Genom att ha anställda med allt från ett till över tjugofem års erfarenhet kan vi utföra alla typer av ekonomikonsultationer allt från enklare till kvalificerade tjänster. Vi anser att ett bra konsultföretag kännetecknas av kompetens, service, engagemang, tillgänglighet och ambition. Detta är nyckelord som definierar vår verksamhet och genomsyrar varje del av vårt arbete.

4 Tjänster Inom affärsområdet konsultationer har Amblin tre olika typer av tjänsteområden; kvalificerade konsultationer, årsredovisningar samt outsourcing. Nedan beskrivs dessa samt affärsområdet ekonomisk förvaltning. KVALIFICERADE KONSULTATIONER Inom detta område erbjuder vi följande tjänster: bokslut samt årsredovisningar koncernredovisning kassaflödesanalyser delårsrapporter fastighetstransaktioner likvidationer och fusioner ekonomihandbok finansiell due diligence IFRS ÅRSREDOVISNINGAR Vi arbetar i projektform med att upprätta årsredovisningar för koncerner med många dotterbolag. I projekten ingår följande: upprättande av bolagens årsredovisningar enligt gällande lagar och rekommendationer genomgång och uppföljning med revisorer upprättande av formalia såsom fastställelseintyg och årsstämmoprotokoll OUTSOURCING Vi hyr ut ekonomipersonal. De olika typer av arbetsbefattningar vi kan bemanna är: ekonomi- och redovisningschefer projektledare koncernredovisare controllers bolagsekonomer hyresadministratörer leverantörsadministratörer ekonomiassistenter EKONOMISK FÖRVALTNING Vi erbjuder ekonomisk förvaltning för fastighetsägare. Kunden kan här välja mellan att outsourca hela eller delar av sin ekonomifunktion. De arbetsuppgifter vi utför är: bokföring elektronisk fakturahantering betalningar löner hyresavisering momsdeklarationer projektredovisning bokslut budgets och prognoser konsolidering årsredovisningar inkomstdeklarationer kassaflödesrapportering (IRR)

5 FEM SKÄL TILL ATT VÄLJA OSS Nedan ges fem skäl till att välja Amblin som leverantör. KOMPETENS Redovisningsregler blir allt mer komplicerade och uppdateras ständigt. Att hålla sig uppdaterad är kostsamt och tidskrävande. Genom att anlita oss är kunden alltid uppdaterad på ett effektivt sätt och till en rimlig kostnad. Vi lägger stor vikt vid att vidareutbilda vår personal, samt att kvalitetssäkra vårt arbete. ERFARENHET Övning ger färdighet. Ju mer erfarenhet man får desto bättre blir resultatet. I och med att vi har levererat ekonomitjänster i över 10 år har vi stött på det mesta och kan därför relatera/hänvisa till tidigare uppdrag när vi tar oss an en ny kund. Detta ger Amblin bredd samt kvalitet. KONTINUITET En bra arbetsrelation tar tid att bygga upp. För att få en fungerande långsiktig arbetsrelation tror vi att det är viktigt med personlig kontakt. Därför försöker vi i mesta möjliga mån se till att samma medarbetare jobbar med samma kunder. På detta sätt får både kunden och vi kontinuitet i uppdragen. AVLASTNING Under vissa perioder av året är arbetsbelastningen hög på ett företags ekonomiavdelning. Tiden är knapp och pressen är stor. Genom att hyra in personal kan ekonomipersonalen avlastas. Vår erfarenhet har lärt oss att det i preventivt syfte är av stor vikt att undvika att personalen överbelastas. ENHETLIGHET På Amblin lägger vi stor vikt vid enhetlighet. Det innebär att vår personal utbildas för att arbeta på samma sätt och enligt samma metodik. Fördelen med detta är att det är lätt att sätta sig in i vad andra medarbetare har gjort. Det innebär även en säkerhet för kunderna, då de vet att arbetet görs på samma sätt oavsett vem som gör det.

6 KUNDCASE Amblin arbetar mestadels med publika bolag samt fonder inom fastighetsbranschen, men vi arbetar även med privata företag och andra branscher. Nedan beskrivs några typiska uppdrag som vi har utfört. KONCERNREDOVISNING & EKONOMIHANDBOK Ett nyligen börsnoterat fastighetsföretag behöver hjälp med koncernredovisning, ekonomihandbok samt bokslut. Amblin kontaktas av företagets CFO som vill få hjälp med att implementera ett koncernredovisningssystem och att etablera en rutin för att ta fram kvartalsrapporter. Klienten behöver även ta fram en ekonomihandbok samt förstärka personalstyrkan på ekonomiavdelningen i samband med årsbokslutet. Amblin sätter samman ett team av tre konsulter för att bemöta klientens förfrågan på bästa sätt. Efter att uppdraget har slutförts har klienten valt att även framledes ta hjälp av Amblin vid upprättande av kvartalsrapporter och bokslut. EKONOMISK FÖRVALTNING En utländsk fastighetsfond vill anlita en ekonomisk förvaltare för en nyförvärvad fastighetsportfölj. Amblin kontaktas av fondens svenska management som vill anlita en ekonomisk förvaltare. Uppdraget innefattar allt från hyresavisering och bokföring till att upprätta finansiella rapporter till de utländska investerarna. Då Amblin har stor erfarenhet av att arbeta med fastighetsfonder, så kan vi sätta ihop ett team med rätt kompetens och erfarenhet. Samarbetet fungerar så bra att fonden senare väljer att lägga över ytterligare två portföljer till Amblin för förvaltning. OUTSOURCING Ett statligt fastighetsbolag har fått en vakans på ekonomiavdelningen på grund av att en anställd är mammaledig i ett år. Företagets CFO kontaktar Amblin för att hyra in en kompetent person med erfarenhet av fastighetsbranschen för att fylla upp vakansen. Eftersom Amblin har konsulter med erfarenhet mellan 1-25 år är det inget problem att hitta rätt kompetens och erfarenhetsnivå för att bemöta kundens önskan. För att få en så kostnadseffektiv lösning som möjligt väljer kunden att hyra in vår konsult på heltid under intensiva perioder som årsbokslut och kvartalsrapportering samt halvtid under övriga perioder. FASTIGHETSTRANSAKTION & ÅRSREDOVISNINGAR Ett börsnoterat fastighetsföretag behöver hjälp med en fastighetstransaktion samt upprättande av årsredovisningar för koncernens dotterbolag. Företaget har sålt ett större fastighetsbestånd och behöver hjälp med att upprätta frånträdesbokslut i ett antal bolag. Amblin ansvarar för att lämna ifrån sig kompletta bokslut för de sålda bolagen inom 60 dagar. Samma företag tycker att processen kring upprättande av årsredovisningar behöver förbättras. Det är alldeles för många fel och alla rättningar leder till att arbetet drar ut på tiden. Amblin anlitas för att ta hand om hela processen, från att bokslutet är klart till att årsredovisningarna är påskrivna och lämnade till Bolagsverket.

7 Vid förvärv och försäljningar av fastigheter uppkommer ett tillfälligt resursbehov av någon som är ansvarig under ett från- eller tillträde. Istället för att anställa en person kan en konsultinsats vara lösningen. DELÄGARE KONTAKTINFORMATION MIKAEL SIVERT, GRUNDARE OCH DELÄGARE Mikael började sin karriär som revisor på Deloitte & Touche, där han jobbade fram till Därefter startade han Amblin tillsammans med sin bror Ronnie. AMBLIN AB Telefon: Fax: E-post: RONNIE SIVERT, GRUNDARE OCH DELÄGARE Ronnie började sin karriär som revisor på Deloitte & Touche, där han jobbade fram till Därefter startade han Amblin tillsammans med sin bror Mikael. MATS LÖFGREN, DELÄGARE Mats började sin karriär som revisor på Öhrling PWC. Han har därefter jobbat som ekonomisk fastighetsförvaltare på Synerco. Mats kom till Amblin under 2008 efter att ha jobbat som koncernredovisningschef på Fabege.

8 AMBLIN

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Organiserandet av redovisningsfunktionen - En studie om motiven i små handelsbolag

Organiserandet av redovisningsfunktionen - En studie om motiven i små handelsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Entreprenörprogrammet Kandidatuppsats 10 p Handledare: Besrat Tesfaye & Karl Gratzer Höstterminen 2006 Organiserandet av redovisningsfunktionen

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 3-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer, projektassistenter, ekonomiassistenter,

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de

Valfrihet innebär att varje kund hos oss väljer de Informationsinsamling - Ekonomi - Bokföring - Skatterådgivning - Distribution - Tryck - IT - Web - Jobba mindre, få mer gjort - Sinnesfrid - Medlemsfokus - Mer tid - Kansli Jobba mindre, få mer gjort -

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer