Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad."

Transkript

1 Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med Legally aktuellt Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad Fler seminarier ADVOKA 6 Legally yours 5 05

2 AV PETER JOHANSSON ILLUSTRATION MARTIN GRADÉN Vi vet hur klienterna väljer i TERNAS KAMP Konkurrensen om klienterna hårdnar. Försöken att plocka affärer från andra byråer har ökat kraftigt under året. En stor majoritet av klienterna anlitar regelbundet flera olika byråer. Kompetens, lyhördhet och branschkunnande är nyckelord när de mäter advokaterna mot varandra. Storlek, stjärnstatus och jämställdhet är lägst prioriterat. Legally yours har kartlagt klienternas krav. Legally yours

3 Legally aktuellt Mannheimer Swartling Klienternas favoritbyrå 37 procent vill helst arbeta med Norrmalmstorgs största byrå. Grannarna Vinge skuggar med 31 procent bakom sig. Därefter följer ett glapp ner till den tredje mest eftertraktade byrån: Lindahl. 18 procent av de svarande vill förlägga uppdrag hit. Linklaters hamnar först på femte plats, 12 procent. Mannheimer Swartling är även den mest kända advokatbyrån. Endast fem procent av de svarande har undvikit att lägga dess existens på minnet. Vinge och Linklaters är nästan lika välkända. Mannheimer Swartlings exekutive delägare Stefan Brocker gläds över klienternas betyg. Jättetrevligt. Vårt fokus är våra klienter. Naturlitvis är det särskilt glädjande att de ger oss ett sånt här förtroende. Hur ser du på konkurrensen? Spelplanen är internationell i större utsträckning än tidigare. Våra konkurrenetr är framför allt de utländska storbyråerna. Som jag bedämer det reenodlar sig Vinge och Linklaters åt transaktionshållet. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet. Hur mäter ni er i den internationella konkurrensen? I grund och botten så handlar det om kompetens och kvalitet. Det är en tydlig trend att alltfler av våra svenska klienter väljer oss i konkurrensen med Clifford Chance och andra internationella storbyråer när det gäller internationella uppdrag som skiljeförfaranden och vissa typer av större transaktioner. Vi finns här på plats, vi kan klienterna, vi talar svenska och vi är dessutom billigare. Allt sammantaget är vi mycket konkurrenskraftiga. Det krävs att man har en stor organisation. Så stor att man har ett antal jurister som går på tomgång ibland för att kunna möta peaken när den kommer. På vilka sätt har ni utvecklat era arbetsmetoder det senaste året? Vi fokuserar mer på branschkunskap. Vi tillför kunskap om själva affären. Vi kan vara mer affärsmässiga än tidigare. Om en klinet frågar vad vi anser vara en rimlig royaltynivå i ett sammanhang så ska vi kunna ge dem den typen av råd. Det här är en uppväxling. Vi har den juridiska spetskompetensen som tidigare, men har tillfört dimensionen branschkunnande och kunskap om själva affären. Vi säljer mindre bulkvara idag och mer av skräddarsydda lösningar. Försöker ni ta fram alternativa karriärvägar? Vi i styrelsen gjorde en ovetenskapligt rundfrågning bland de biträdande juristerna om de tyckte att alternativa karriärvägar var intressanta. En överväldigande majoritet tyckte 8 Legally yours Vilken byrå vill Du helst arbeta med? Mannheimer Swartling Vinge Lindahl Setterwalls Linklaters White & Case Gernandt & Danielsson Delphi & Co Wistrand

4 Ha uppföljningsmöte en gång om året Tydligare prissättningspolicy Ge gratis råd för mindre frågor Bättre spec av fakturo Vilken byrå vill Du helst arbeta med? 41% Mannheimer 55% Swartling Vinge Vi arbetar bara med stora internationella byråer där detta problem inte uppstår, men vi vill att de skall rekommentera lokala byråer Anser ni byråns prisnivå försvarlig Priset spelar ingen roll 1,5% 45% Vilka byråer känner du till? Mannheimer Swartling 16,5% Har ni bytt byrå under det senaste året? Använder ni alltid samma byrå? 72% 2 Blir ni uppvaktade av byråer idag som ni inte samarbetar med 3% Gernandt & Danielsson svenskaadvokater Vinge Linklaters Lindahl även Delphi & Co 60% Kommer ni att byta byrå under året? 43% Vill ni samarbeta med i internationellaaffärer? 1 % 6% 48% Delphi & Co Wistrand V Vilka byråer känner du till? Mannheimer wartling S W Vinge Linklaters Lindahl Delphi Setterwalls vi myck- 7.G det. Vi ska ta oss an frågan. Under sex sju &Co år lägger 60 et pengar på att utbilda jurister men om de sedan Ranking inte blir vilka yrå delägare så väljer många av dem att lämna oss. På sikt Mannheimer ska vi 9. Sw ar W hitta en lösning, kanske någon modell av salaried Vinge partnersystem. g vet inte om det blir om ett eller om fem år. Nyli- 31 gen inrättade vi funktionen professional support Lindahl lawyer, 18 vil PSL. Dessa jurister arbetar med kompetensuppbyggnad. Se terwalls 15 Man ska kunna arbeta som det under en period, bistå Linkla i rättsutredningar till exempel, och sen gå tillbaka till den White vanliga & Case ters hanteringen. V 7.Gernandt & 3. D elphi 7. D 4. & C 9. Wistrand 5. Vilka använder ni? 6. vilka änenr k til Mannheimer wartling S + 35 Vinge Mannheimer swt Vinge 92 Man Linkla ters Vin Lindahl 83Lin Delphi & co Lin 8 Linklater Lindahl Se terwalls Set Whi Linklaters & White Case Lindahl Setterwalls Setterwalls foto: peter johansson, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster Vilken byrå vill Du helst arbeta med? Mannheimer wartling S Vinge Könsfördelning Kvinnor % Gernandt & Danielsso n Delphi & Co Wistrand Gör NY White & Case Ran Linklaters & White Case Lindahl Män Setter-walls Setterwalls Legally yours och vilk a använd, vi bestämmer själva vilka Mannheimer

5 KLIENT 05 legally yours har tillsammans med intervjubolaget Imri återigen genomfört en av Sveriges största klientundersökningar inom jurist branschen. 129 av landets största inköpare av juridiska tjänster har svarat på kvalificerade och ingående frågeställningar angående vilka kriterier som ligger till grund för val av byrå och specifik advokat. chefsjurister, bolagsjurister, ekonomichefer och VD på företag med mer än 500 anställda i Sverige har i rapporten Klient 05 fått ge sin syn på vad som är oviktigt, viktigt och avgörande vid inköp av juridiska tjänster. De berättar om hur de går till väga vid val av representation, om de arbetar med fler än en byrå och hur deras relation till advokater och jurister kan förbättras. Av de 129 svarande är 59 procent bolagsjurister och 37 procent chefsjurister, och 43 procent av dessa köper juridiska tjänster för mer än kr varje år. legally yours presenterar här utvalda delar av resultaten från rapporten. För att få en mer heltäckande bild av hur landets största klienter resonerar vid byråval, så finns Klient 05 att köpa från Legally yours. För mer information kontakta Linda Frivik på telefon: , alternativt e-post:

6 Byråns ägarstruktur kan försvåra arbetsklimatet. Exempel: en delägare "håller på" sin klient eftersom faktureringen går in i dennes bolag - till skillnad från en "true partnership" byrå där jag teoretiskt sett får jobba med den mest lämpade juristen. Tänk mer som bolagsjurister och bli mer kommersiella foto: jonte wentzel Branscherfarenhet är ett av klienternas högst prioriterade krav. Byråerna måste börja tänka mer som bolagsjurister. Den trenden har redan startat, säger Tina Englyst på MTV Networks. efter fyra år på Mannheimer Swartling bytte Tina Englyst till andra sidan förhandlingsbordet. Som bolagsjurist på TV-bolaget MTV köper hon juridiska tjänster över hela Norden. Att en juridisk konsult ska vara ständigt tillgänglig är en självklarhet för henne: Det tar man för givet, det är en självklarhet att tjänsterna ska levereras snabbt. Gedigen branschkunskap blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Att rikta in sig mer på en bransch snarare än på ett verksamhetsområde är en tendens jag ser mer och mer. Byråerna måste lära sig mer om klientens bransch. Börja tänka mer som bolagsjurister och bli mer kommersiella. Den här trenden har redan startat. Tina Englyst betonar vikten av pragmatisk rådgivning. Ställer man en viss fråga så vill man ha svar på just den frågan. g vill inte betala för svar på tio andra frågor som jag aldrig har ställt. Bara i vissa fall behövs fullödiga juridiska svar, i en process eller i samband med en inlaga. Hon tror att marknaden kommer att präglas av större rörlighet framöver. g tror att klienterna shoppar runt mer men priset är inte det avgörande. Man vill hitta den bästa kompetensen. Till och med på individnivå. Tina Englyst rapporterar till MTV i London. Att välja en stor byrå tas där som ett kvitto på kvalitet. Det är enklare att motivera ett sådant beslut än om vi skulle välja en mindre byrå som kanske inte rankas lika högt som Mannheimer Swartling, Vinge eller Linklaters. Tydligare specifikation av fakturor är ett allt vanligare krav från bolagsjurister. Man vill veta vad man köper. De stora byråerna har traditionellt varit bortskämda och inte behövt specificera vad deras arbete bestått av, hur mycket tid som lagts ned och vad den individuella juristen kostat. Det är viktigt att veta mer för att kunna avgöra om det är en vettig kostnad. Legally yours

7 vi I framtiden kommer pris att bli allt viktigare. Inköpet av juridiska tjänster är idag stenåldersmässigt. De höga arvodesnivåerna är måhända försvarligt för enstaka stjärnor men inte generellt. Nytänkande krävs från byråerna Vilka är de viktigaste kriterierna vid inköp av juridiska tjänster? Kompetens Lyhördhet Branschkunskap Avgörande Tillgänglighet Specifika advokater Ra 1. 2.V W 7. 9.W Kreativitet Nytänkande Kostnadseffektivitet Referenser Viktigt Byråns öppenhet 1. 2.V Kompetens och lyhördhet är enligt klienterna de kvaliteter en byrå måste uppvisa för att kunna få dem som klient. Kreativitet, nytänkande och kostnadseffektivitet anges som viktiga egenskaper. En stor andel av de svarande säger att stjärnstatus och en byrås rykte i jämställdhets-, integrations- och arbetsmiljöfrågor är oviktigt Stjärnstatus Byråns rykte i jämställdhets, integrations och arbetsmiljöfrågor Byråns storlek Internationella nätverk Oviktigt Senioritet Ma Vi Li Li Se Wh Legally yours

8 , vi bestämmer själva vilka Legally aktuellt Anser ni byråns prisnivå försvarlig Priset spelar ingen roll 1,5% 45% 16,5% 45% Har ni bytt byrå under det senaste året? 55% Blir ni uppvaktade av byråer idag som ni inte samarbetar med 3% 60% 1,5% 60% 16,5% Genom en klarare och tydligare kommunikation mellan beställare och leverantör. Genom raka och ärliga analyser/svar 45% från byrån vid förfrågningar avseende exempelvis möjligheten för beställaren att vinna en process. 41% Kommer ni att byta byrå under året? 43% Har ni bytt Kommer ni byrå under det att byta byrå senaste året? Könsfördelning under året? 48% 55% 41% Kvinnor % Män % 43% 3% Män % 60% 48% Har ni bytt byrå under det senaste året? 55% 41% Använder ni alltid samma byrå? Kommer ni att byta byrå under året? 72% 2 43% Nära hälften av de tillfrågade storklienterna tycker att priserna är för höga. Byråernas försök att skaffa nya klienter har enligt de svarande trappats upp under året, 60 procent anger att de blivit Använder ni alltid samma uppvaktade mot 46 procent 04. Blott nio procent är säkra byrå? på att de ska byta byrå under det kommande året. Nästan varannan är osäker. Vet Majoriteten ej av de som deltagit i undersökningen, 72 procent, 48% svarar att de använder flera olika advokatbyråer i sin 2 verksamhet. 72% Använder ni alltid samma byrå? Vet Vi ej arbetar bara med stora internationella byråer där detta 2 problem inte uppstår, men vi vill att 72% de skall rekommentera lokala byråer Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer? 1 %, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6% A xxxxxxx Vi arbetar bara med stora internationella, men bara för byråer att välja där ut och detta köpa problem in lokala inte juridiska uppstår tjänster, men vi vill att, vi bestämmer själva vilka de skall rekommentera byråer vi arbetar med i olika länder lokala byråer Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer? 1 %, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6%, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer?, vi bestämmer själva vilka byråer vi arbetar med i olika länder Vi arbetar bara med stora 14,2 internationella byråer där detta problem inte uppstår, men vi vill att de skall rekommentera lokala byråer 14 Legally yours %, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6% 14,2, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster

9 Det är nödvändigt för byråerna att bygga nätverk Bengt Gustafson är chefsjurist på Metso Minerals och ordförande för ECLA, den europeiska organisationen för bolagsjurister. Han anser inte att en byrås storlek har betydelse i alla sammanhang: vid uppgörelser i Sverige har en sådan sak ingen betydelse, så länge rätt kompetens finns. På regionnivå, om det till exempel rör sig om en internordisk affär, är det viktigt att tillhöra ett internationellt nätverk med kompetens inom andra länders lagstiftning. På den globala nivån, däremot, är storleken viktig. Bengt Gustafson tror dock inte att internationella storbyråer kommer att bli mer betydelsefulla aktörer på den svenska marknaden. Titta på de amerikanska advokatfirmorna som flyttade till Bryssel för tio år sedan. De är på väg därifrån nu. Om ytterligare tio år tror jag de kommer att vara färre på plats i Europa. Kompetensen har ökat hos de inhemska byråerna, de har tagit till sig samma kunskaper. g tycker att det enda område där de anglosaxiska byråerna har bidragit är inom transaktionsjuridiken. Det är nödvändigt för byråerna att bygga nätverk Bengt Gustafson är chefsjurist på Metso Minerals och ordförande för ECLA så att de ska kunna hantera internationella transaktioner. Ibland kan dock det anglosaxiska inflytandet innebära att byråer krånglar till det i onödan: Det gäller framför allt vid avtalsskrivning. g har själv varit med om att internationella mallar använts utan korrigerigeringar till svenska förhållanden och därmed gjort avtal obegripliga. Det blir omständligt och dyrt för klienten. En överväldigande del av de tillfrågade anser att byråernas inställning i jämställdhets- integrations och arbetsmiljöfrågorna är ointressanta. Kommentar? g tycket att det här är ämnen som är viktiga att driva även inom advokatbranschen. Däremot är det inte avgörande i samband med byråvalet. A xxxxxxx Legally yours

10 g anser att advokatfirmorna inte vårdar sina befintliga klienter. 72% Man är sugen på nya men upplever inte att man tar hand om de man redan har. Legally aktuellt Vi arbetar bara med stora internationella byråer där detta problem inte uppstår, men vi vill att de skall rekommentera lokala byråer Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer? 1 % Drygt hälften, 56 procent, vill Mannheimer Swartling inte arbeta med svenska byråer i samband med Vinge internationella affärer. 16 vill dock ha rekommendationer från sina svenska 14,2 samarbetspartners., det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6%, vi bestämmer själva vilka byråer vi arbetar med i olika länder, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster KLIENTERNAS BÄSTA RÅD Klienterna fick även möjlighet att ge sina bästa råd kring hur advokatbyråerna kan förbättra sin service och konkurrenskraft. Ett urval av förslagen: Han uppföljningsmöte en gång om året Tydligare prissättningspolicy. Bättre spec av fakturor ge gratis råd för mindre frågor Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad Vad skulle kunna få er att byta byrå? Otillgänglighet Missn öje Personliga med priset relationer Mer kompetens Att byråns rykte smutskastas av någon anledning Otillgänglighet är det säkraste sättet att skrämma bort en klient. 63 procent anger det som den främsta anledningen till att byta byrå. Missnöje med priset, personliga relationer och mer kompetens på en konkurrerande byrå, är andra vanliga skäl. Byråns ägarstruktur kan försvåra arbetsklimatet. Exempel: en delägare håller på sin klient eftersom faktureringen går in i dennes bolag - till skillnad från en true partnership byrå där jag teoretiskt sett får jobba med den mest lämpade juristen. Fler seminarier I framtiden kommer pris att bli allt viktigare. Inköpet av juridiska tjänster är idag stenåldersmässigt. De höga arvodesnivåerna är måhända försvarligt för enstaka stjärnor men inte generellt. Nytänkande krävs från byråerna. Genom en klarare och tydligare kommunikation mellan beställare och leverantör. Genom raka och ärliga analyser/svar från byrån vid förfrågningar avseende exempelvis möjligheten för beställaren att vinna en process. g anser att advokatfirmorna inte vårdar sina befintliga klienter. Man är sugen på nya men upplever inte att man tar hand om de man redan har.

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats Sammanfattning av 2012 års resultat Rätt talang på rätt plats BAKGRUND JURISTBAROMETERN 2012 är den nionde upplagan av BG Researchs årligen återkommande attityd- och kunskapsundersökning som kartlägger

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

LAWLINEBAROMETERN 2015

LAWLINEBAROMETERN 2015 LAWLINEBAROMETERN 2015 Företagares användning av juridiska tjänster Lawline AB har bland användarna av juridikportalen lawline.se genomfört en undersökning riktad mot företag. Syftet är att kartlägga vilka

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER VILKA ÄR ADVOKATER ADVOKATER 6 Legally yours 6 2011 AS? Vi frågade Sveriges advokater vem de själva skulle anlita om de behövde en advokat. De valde en kunnig och vass processjurist. Och en ekobrottsexpert

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1. FÖRENINGENS SYFTE Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade namn till ADBJ Svenska föreningen för IT och Juridik vid föreningsstämman 2005. Föreningen

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

Advokaten. Fokus: Nischbyråer Att arbeta med det utvalda

Advokaten. Fokus: Nischbyråer Att arbeta med det utvalda Vi arbetar med en rättegångsbalk som har sina grunder i ett annat samhälle. Johan Hirschfeldt, tidigare president i Svea hovrätt och justitiekansler Advokaten TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 2011-05-16 BESLUT AB Industrivärden FI Dnr 11-2537 c/o advokaten Sven Unger Delgivning nr 2 Box 7821 Mannheimer Swartling advokatbyrå Box 1711 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Människan i centrum!1

Människan i centrum!1 Människan i centrum!1 Vill du Utveckla dig/ditt företag, spara pengar och få kostnadskontroll? Utveckla din personal, jobba med de bästa medarbetarna?!2 Emperator presenterar Framtidens verktyg för HR

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2010-06-02 Stockholm Mål nr 3344-09 Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

EUROPARÄTTSPRAKTIKER

EUROPARÄTTSPRAKTIKER EUROPARÄTTSPRAKTIKER Advokatbyråer med Europarättskompetens Advokat Anders Aronsson AB Östra Storgatan 12 633 42 ESKILSTUNA Telefon: 016-13 27 10 Hemsida: Fax: 016-14 15 50 E-post: Inriktning: EG-rätt,

Läs mer

Etik och regelefterlevnad

Etik och regelefterlevnad Byråns interna hållbarhetsarbete Etik och regelefterlevnad Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde kvalitet och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt Rapport till Mistra avseende Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Projekt: Mistra Dnr INT 2011/1 Stockholm 16 juni 2011 tony.carlsson@spiut.se

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar

SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Regeringskansliet Näringsdepartementet SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Undertecknade får härmed avge synpunkter på betänkandet. Vi är medarbetare i svenska advokatbyråer och lämnar

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Kvinnor arbetar, män gör karriär. En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige

Kvinnor arbetar, män gör karriär. En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige Kvinnor arbetar, män gör karriär En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige Advokatbyråerna - de sista bastuklubbarna Kvinnor har varit i majoritet på juristutbildningen i 20 år men trots detta

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford excellolaw.se Förord excellolaw.se Excello advokatbyrå har på kort tid etablerat sig som en ledande

Läs mer

Ger dig personlig assistans

Ger dig personlig assistans Ger dig personlig assistans Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet är våra ledord Alla som har rätt till assistans bör jämföra olika anordnare och därefter bestämma vem som skall få förtroendet att

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Etiska överväganden och funktionell användning av digital kommersiell rättsinformation David Eriksson, jur kand/msc System development lawyer/associate AGENDA 1. Rättsinformation på en affärsjuridisk advokatbyrå

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

adlegus en affärsjuridisk byrå

adlegus en affärsjuridisk byrå LICENSMÄTNING M3 adlegus en affärsjuridisk byrå Johanna Albihn Extern bolagsjurist med fokus på avtalsrätt Ca 20 års erfarenhet som affärsjurist Grundade adlegus 2009 Bolagsjurist/Chefsjurist Intentia/Lawson

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Danske Bank är Årets Affärsbank

Danske Bank är Årets Affärsbank Pressmeddelande Danske Bank Sverige 3 september 2014 Danske Bank är Årets Affärsbank Danske Bank Sverige har utsetts till Årets Affärsbank 2014 av Finansbarometern, en ranking där nära 1000 av Sveriges

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Samarbetspartners. Sid. 1

Samarbetspartners. Sid. 1 Samarbetspartners Sid. 2 Global Accounting Revisor & rådgivning Sid. 3 Kaas & Kirkemann Försäkringar Sid. 4 Banco Sabadell/Urquijo Bank, Investeringar Sid. 5 Advokatfirman Wallin & Partners Jurister Sid.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Att lära sig något nytt kan ses som en resa från där jag är idag till en ny plats. Rita två bilder av dig själv utifrån temat jämställdhet : - hur ser jag på

Läs mer