Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad."

Transkript

1 Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med Legally aktuellt Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad Fler seminarier ADVOKA 6 Legally yours 5 05

2 AV PETER JOHANSSON ILLUSTRATION MARTIN GRADÉN Vi vet hur klienterna väljer i TERNAS KAMP Konkurrensen om klienterna hårdnar. Försöken att plocka affärer från andra byråer har ökat kraftigt under året. En stor majoritet av klienterna anlitar regelbundet flera olika byråer. Kompetens, lyhördhet och branschkunnande är nyckelord när de mäter advokaterna mot varandra. Storlek, stjärnstatus och jämställdhet är lägst prioriterat. Legally yours har kartlagt klienternas krav. Legally yours

3 Legally aktuellt Mannheimer Swartling Klienternas favoritbyrå 37 procent vill helst arbeta med Norrmalmstorgs största byrå. Grannarna Vinge skuggar med 31 procent bakom sig. Därefter följer ett glapp ner till den tredje mest eftertraktade byrån: Lindahl. 18 procent av de svarande vill förlägga uppdrag hit. Linklaters hamnar först på femte plats, 12 procent. Mannheimer Swartling är även den mest kända advokatbyrån. Endast fem procent av de svarande har undvikit att lägga dess existens på minnet. Vinge och Linklaters är nästan lika välkända. Mannheimer Swartlings exekutive delägare Stefan Brocker gläds över klienternas betyg. Jättetrevligt. Vårt fokus är våra klienter. Naturlitvis är det särskilt glädjande att de ger oss ett sånt här förtroende. Hur ser du på konkurrensen? Spelplanen är internationell i större utsträckning än tidigare. Våra konkurrenetr är framför allt de utländska storbyråerna. Som jag bedämer det reenodlar sig Vinge och Linklaters åt transaktionshållet. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet. Hur mäter ni er i den internationella konkurrensen? I grund och botten så handlar det om kompetens och kvalitet. Det är en tydlig trend att alltfler av våra svenska klienter väljer oss i konkurrensen med Clifford Chance och andra internationella storbyråer när det gäller internationella uppdrag som skiljeförfaranden och vissa typer av större transaktioner. Vi finns här på plats, vi kan klienterna, vi talar svenska och vi är dessutom billigare. Allt sammantaget är vi mycket konkurrenskraftiga. Det krävs att man har en stor organisation. Så stor att man har ett antal jurister som går på tomgång ibland för att kunna möta peaken när den kommer. På vilka sätt har ni utvecklat era arbetsmetoder det senaste året? Vi fokuserar mer på branschkunskap. Vi tillför kunskap om själva affären. Vi kan vara mer affärsmässiga än tidigare. Om en klinet frågar vad vi anser vara en rimlig royaltynivå i ett sammanhang så ska vi kunna ge dem den typen av råd. Det här är en uppväxling. Vi har den juridiska spetskompetensen som tidigare, men har tillfört dimensionen branschkunnande och kunskap om själva affären. Vi säljer mindre bulkvara idag och mer av skräddarsydda lösningar. Försöker ni ta fram alternativa karriärvägar? Vi i styrelsen gjorde en ovetenskapligt rundfrågning bland de biträdande juristerna om de tyckte att alternativa karriärvägar var intressanta. En överväldigande majoritet tyckte 8 Legally yours Vilken byrå vill Du helst arbeta med? Mannheimer Swartling Vinge Lindahl Setterwalls Linklaters White & Case Gernandt & Danielsson Delphi & Co Wistrand

4 Ha uppföljningsmöte en gång om året Tydligare prissättningspolicy Ge gratis råd för mindre frågor Bättre spec av fakturo Vilken byrå vill Du helst arbeta med? 41% Mannheimer 55% Swartling Vinge Vi arbetar bara med stora internationella byråer där detta problem inte uppstår, men vi vill att de skall rekommentera lokala byråer Anser ni byråns prisnivå försvarlig Priset spelar ingen roll 1,5% 45% Vilka byråer känner du till? Mannheimer Swartling 16,5% Har ni bytt byrå under det senaste året? Använder ni alltid samma byrå? 72% 2 Blir ni uppvaktade av byråer idag som ni inte samarbetar med 3% Gernandt & Danielsson svenskaadvokater Vinge Linklaters Lindahl även Delphi & Co 60% Kommer ni att byta byrå under året? 43% Vill ni samarbeta med i internationellaaffärer? 1 % 6% 48% Delphi & Co Wistrand V Vilka byråer känner du till? Mannheimer wartling S W Vinge Linklaters Lindahl Delphi Setterwalls vi myck- 7.G det. Vi ska ta oss an frågan. Under sex sju &Co år lägger 60 et pengar på att utbilda jurister men om de sedan Ranking inte blir vilka yrå delägare så väljer många av dem att lämna oss. På sikt Mannheimer ska vi 9. Sw ar W hitta en lösning, kanske någon modell av salaried Vinge partnersystem. g vet inte om det blir om ett eller om fem år. Nyli- 31 gen inrättade vi funktionen professional support Lindahl lawyer, 18 vil PSL. Dessa jurister arbetar med kompetensuppbyggnad. Se terwalls 15 Man ska kunna arbeta som det under en period, bistå Linkla i rättsutredningar till exempel, och sen gå tillbaka till den White vanliga & Case ters hanteringen. V 7.Gernandt & 3. D elphi 7. D 4. & C 9. Wistrand 5. Vilka använder ni? 6. vilka änenr k til Mannheimer wartling S + 35 Vinge Mannheimer swt Vinge 92 Man Linkla ters Vin Lindahl 83Lin Delphi & co Lin 8 Linklater Lindahl Se terwalls Set Whi Linklaters & White Case Lindahl Setterwalls Setterwalls foto: peter johansson, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster Vilken byrå vill Du helst arbeta med? Mannheimer wartling S Vinge Könsfördelning Kvinnor % Gernandt & Danielsso n Delphi & Co Wistrand Gör NY White & Case Ran Linklaters & White Case Lindahl Män Setter-walls Setterwalls Legally yours och vilk a använd, vi bestämmer själva vilka Mannheimer

5 KLIENT 05 legally yours har tillsammans med intervjubolaget Imri återigen genomfört en av Sveriges största klientundersökningar inom jurist branschen. 129 av landets största inköpare av juridiska tjänster har svarat på kvalificerade och ingående frågeställningar angående vilka kriterier som ligger till grund för val av byrå och specifik advokat. chefsjurister, bolagsjurister, ekonomichefer och VD på företag med mer än 500 anställda i Sverige har i rapporten Klient 05 fått ge sin syn på vad som är oviktigt, viktigt och avgörande vid inköp av juridiska tjänster. De berättar om hur de går till väga vid val av representation, om de arbetar med fler än en byrå och hur deras relation till advokater och jurister kan förbättras. Av de 129 svarande är 59 procent bolagsjurister och 37 procent chefsjurister, och 43 procent av dessa köper juridiska tjänster för mer än kr varje år. legally yours presenterar här utvalda delar av resultaten från rapporten. För att få en mer heltäckande bild av hur landets största klienter resonerar vid byråval, så finns Klient 05 att köpa från Legally yours. För mer information kontakta Linda Frivik på telefon: , alternativt e-post:

6 Byråns ägarstruktur kan försvåra arbetsklimatet. Exempel: en delägare "håller på" sin klient eftersom faktureringen går in i dennes bolag - till skillnad från en "true partnership" byrå där jag teoretiskt sett får jobba med den mest lämpade juristen. Tänk mer som bolagsjurister och bli mer kommersiella foto: jonte wentzel Branscherfarenhet är ett av klienternas högst prioriterade krav. Byråerna måste börja tänka mer som bolagsjurister. Den trenden har redan startat, säger Tina Englyst på MTV Networks. efter fyra år på Mannheimer Swartling bytte Tina Englyst till andra sidan förhandlingsbordet. Som bolagsjurist på TV-bolaget MTV köper hon juridiska tjänster över hela Norden. Att en juridisk konsult ska vara ständigt tillgänglig är en självklarhet för henne: Det tar man för givet, det är en självklarhet att tjänsterna ska levereras snabbt. Gedigen branschkunskap blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Att rikta in sig mer på en bransch snarare än på ett verksamhetsområde är en tendens jag ser mer och mer. Byråerna måste lära sig mer om klientens bransch. Börja tänka mer som bolagsjurister och bli mer kommersiella. Den här trenden har redan startat. Tina Englyst betonar vikten av pragmatisk rådgivning. Ställer man en viss fråga så vill man ha svar på just den frågan. g vill inte betala för svar på tio andra frågor som jag aldrig har ställt. Bara i vissa fall behövs fullödiga juridiska svar, i en process eller i samband med en inlaga. Hon tror att marknaden kommer att präglas av större rörlighet framöver. g tror att klienterna shoppar runt mer men priset är inte det avgörande. Man vill hitta den bästa kompetensen. Till och med på individnivå. Tina Englyst rapporterar till MTV i London. Att välja en stor byrå tas där som ett kvitto på kvalitet. Det är enklare att motivera ett sådant beslut än om vi skulle välja en mindre byrå som kanske inte rankas lika högt som Mannheimer Swartling, Vinge eller Linklaters. Tydligare specifikation av fakturor är ett allt vanligare krav från bolagsjurister. Man vill veta vad man köper. De stora byråerna har traditionellt varit bortskämda och inte behövt specificera vad deras arbete bestått av, hur mycket tid som lagts ned och vad den individuella juristen kostat. Det är viktigt att veta mer för att kunna avgöra om det är en vettig kostnad. Legally yours

7 vi I framtiden kommer pris att bli allt viktigare. Inköpet av juridiska tjänster är idag stenåldersmässigt. De höga arvodesnivåerna är måhända försvarligt för enstaka stjärnor men inte generellt. Nytänkande krävs från byråerna Vilka är de viktigaste kriterierna vid inköp av juridiska tjänster? Kompetens Lyhördhet Branschkunskap Avgörande Tillgänglighet Specifika advokater Ra 1. 2.V W 7. 9.W Kreativitet Nytänkande Kostnadseffektivitet Referenser Viktigt Byråns öppenhet 1. 2.V Kompetens och lyhördhet är enligt klienterna de kvaliteter en byrå måste uppvisa för att kunna få dem som klient. Kreativitet, nytänkande och kostnadseffektivitet anges som viktiga egenskaper. En stor andel av de svarande säger att stjärnstatus och en byrås rykte i jämställdhets-, integrations- och arbetsmiljöfrågor är oviktigt Stjärnstatus Byråns rykte i jämställdhets, integrations och arbetsmiljöfrågor Byråns storlek Internationella nätverk Oviktigt Senioritet Ma Vi Li Li Se Wh Legally yours

8 , vi bestämmer själva vilka Legally aktuellt Anser ni byråns prisnivå försvarlig Priset spelar ingen roll 1,5% 45% 16,5% 45% Har ni bytt byrå under det senaste året? 55% Blir ni uppvaktade av byråer idag som ni inte samarbetar med 3% 60% 1,5% 60% 16,5% Genom en klarare och tydligare kommunikation mellan beställare och leverantör. Genom raka och ärliga analyser/svar 45% från byrån vid förfrågningar avseende exempelvis möjligheten för beställaren att vinna en process. 41% Kommer ni att byta byrå under året? 43% Har ni bytt Kommer ni byrå under det att byta byrå senaste året? Könsfördelning under året? 48% 55% 41% Kvinnor % Män % 43% 3% Män % 60% 48% Har ni bytt byrå under det senaste året? 55% 41% Använder ni alltid samma byrå? Kommer ni att byta byrå under året? 72% 2 43% Nära hälften av de tillfrågade storklienterna tycker att priserna är för höga. Byråernas försök att skaffa nya klienter har enligt de svarande trappats upp under året, 60 procent anger att de blivit Använder ni alltid samma uppvaktade mot 46 procent 04. Blott nio procent är säkra byrå? på att de ska byta byrå under det kommande året. Nästan varannan är osäker. Vet Majoriteten ej av de som deltagit i undersökningen, 72 procent, 48% svarar att de använder flera olika advokatbyråer i sin 2 verksamhet. 72% Använder ni alltid samma byrå? Vet Vi ej arbetar bara med stora internationella byråer där detta 2 problem inte uppstår, men vi vill att 72% de skall rekommentera lokala byråer Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer? 1 %, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6% A xxxxxxx Vi arbetar bara med stora internationella, men bara för byråer att välja där ut och detta köpa problem in lokala inte juridiska uppstår tjänster, men vi vill att, vi bestämmer själva vilka de skall rekommentera byråer vi arbetar med i olika länder lokala byråer Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer? 1 %, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6%, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer?, vi bestämmer själva vilka byråer vi arbetar med i olika länder Vi arbetar bara med stora 14,2 internationella byråer där detta problem inte uppstår, men vi vill att de skall rekommentera lokala byråer 14 Legally yours %, det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6% 14,2, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster

9 Det är nödvändigt för byråerna att bygga nätverk Bengt Gustafson är chefsjurist på Metso Minerals och ordförande för ECLA, den europeiska organisationen för bolagsjurister. Han anser inte att en byrås storlek har betydelse i alla sammanhang: vid uppgörelser i Sverige har en sådan sak ingen betydelse, så länge rätt kompetens finns. På regionnivå, om det till exempel rör sig om en internordisk affär, är det viktigt att tillhöra ett internationellt nätverk med kompetens inom andra länders lagstiftning. På den globala nivån, däremot, är storleken viktig. Bengt Gustafson tror dock inte att internationella storbyråer kommer att bli mer betydelsefulla aktörer på den svenska marknaden. Titta på de amerikanska advokatfirmorna som flyttade till Bryssel för tio år sedan. De är på väg därifrån nu. Om ytterligare tio år tror jag de kommer att vara färre på plats i Europa. Kompetensen har ökat hos de inhemska byråerna, de har tagit till sig samma kunskaper. g tycker att det enda område där de anglosaxiska byråerna har bidragit är inom transaktionsjuridiken. Det är nödvändigt för byråerna att bygga nätverk Bengt Gustafson är chefsjurist på Metso Minerals och ordförande för ECLA så att de ska kunna hantera internationella transaktioner. Ibland kan dock det anglosaxiska inflytandet innebära att byråer krånglar till det i onödan: Det gäller framför allt vid avtalsskrivning. g har själv varit med om att internationella mallar använts utan korrigerigeringar till svenska förhållanden och därmed gjort avtal obegripliga. Det blir omständligt och dyrt för klienten. En överväldigande del av de tillfrågade anser att byråernas inställning i jämställdhets- integrations och arbetsmiljöfrågorna är ointressanta. Kommentar? g tycket att det här är ämnen som är viktiga att driva även inom advokatbranschen. Däremot är det inte avgörande i samband med byråvalet. A xxxxxxx Legally yours

10 g anser att advokatfirmorna inte vårdar sina befintliga klienter. 72% Man är sugen på nya men upplever inte att man tar hand om de man redan har. Legally aktuellt Vi arbetar bara med stora internationella byråer där detta problem inte uppstår, men vi vill att de skall rekommentera lokala byråer Vill ni samarbeta med svenskaadvokater även i internationellaaffärer? 1 % Drygt hälften, 56 procent, vill Mannheimer Swartling inte arbeta med svenska byråer i samband med Vinge internationella affärer. 16 vill dock ha rekommendationer från sina svenska 14,2 samarbetspartners., det är bra om den svenska advokaten finns på plats för att styra upp projektet 6%, vi bestämmer själva vilka byråer vi arbetar med i olika länder, men bara för att välja ut och köpa in lokala juridiska tjänster KLIENTERNAS BÄSTA RÅD Klienterna fick även möjlighet att ge sina bästa råd kring hur advokatbyråerna kan förbättra sin service och konkurrenskraft. Ett urval av förslagen: Han uppföljningsmöte en gång om året Tydligare prissättningspolicy. Bättre spec av fakturor ge gratis råd för mindre frågor Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad Vad skulle kunna få er att byta byrå? Otillgänglighet Missn öje Personliga med priset relationer Mer kompetens Att byråns rykte smutskastas av någon anledning Otillgänglighet är det säkraste sättet att skrämma bort en klient. 63 procent anger det som den främsta anledningen till att byta byrå. Missnöje med priset, personliga relationer och mer kompetens på en konkurrerande byrå, är andra vanliga skäl. Byråns ägarstruktur kan försvåra arbetsklimatet. Exempel: en delägare håller på sin klient eftersom faktureringen går in i dennes bolag - till skillnad från en true partnership byrå där jag teoretiskt sett får jobba med den mest lämpade juristen. Fler seminarier I framtiden kommer pris att bli allt viktigare. Inköpet av juridiska tjänster är idag stenåldersmässigt. De höga arvodesnivåerna är måhända försvarligt för enstaka stjärnor men inte generellt. Nytänkande krävs från byråerna. Genom en klarare och tydligare kommunikation mellan beställare och leverantör. Genom raka och ärliga analyser/svar från byrån vid förfrågningar avseende exempelvis möjligheten för beställaren att vinna en process. g anser att advokatfirmorna inte vårdar sina befintliga klienter. Man är sugen på nya men upplever inte att man tar hand om de man redan har.

Lämna boet möt arbetslivet

Lämna boet möt arbetslivet Lämna boet möt arbetslivet UKK 21 november 2012 Lämna boet möt arbetslivet UKK Uppsala 21 november Konsert & Kongress 2012 Innehåll Under mässan 22 46 Sponsorevents och reportage 47 50 Föreläsningar &

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Kvinnor arbetar, män gör karriär. En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige

Kvinnor arbetar, män gör karriär. En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige Kvinnor arbetar, män gör karriär En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige Advokatbyråerna - de sista bastuklubbarna Kvinnor har varit i majoritet på juristutbildningen i 20 år men trots detta

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Advokat Rolf Johansson, Sverige 1 Inledning Mads Bryde Andersen formulerar i sitt förtjänstfulla referat ett antal teser, som kommenteras från den affärsjuridiska advokatbyråns

Läs mer

Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Mini- konferenserna 2012 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators De numera traditionella minikonferenserna avhölls förra året vid sju tillfällen på sex olika

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer