ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER"

Transkript

1 ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel:

2 Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet genomfört en undersökning bland samfundets byråer. En =digare undersökning gjordes år Sammanlagt genomfördes 959 intervjuer med delägare/enmansbyråer. Av dessa utgör 650 unika byråer. Dessa 650 unika byråer utgör basen för resultaten i denna rapport. Intervjuerna har skeh under perioden 25 april 30 maj Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. De öppna svaren redovisas i separat excelfil. 2

3 Byråerna i undersökningen 3

4 Antal intervjuer fördelat på storlek Totalt intervjuades representanter för 650 byråer: 361 enmansbyråer. 139* byråer med 2 3 medarbetare. 131 byråer med 4 9 medarbetare. 148 byråer med medarbetare. 36 byråer med 50 eller fler medarbetare. *I denna siffra finns även de enmansbyråer som angivit ah de är fler än en personer. 4

5 Profil Totalt uppgår andelen män i undersökningen =ll 60% (60%) och andelen kvinnor =ll 40% (40%). Nästan 3 av 4 advokater är män 85 procent av delägarna är män. (86 procent) 75 procent av övriga anställda som arbetar inom byrån är kvinnor. (76 procent) Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen bland enmansbyråer är 44 procent som säger brohmål och 33 procent allmän prak=k. (huvudsaklig verksamhetsinriktning o[ast allmän prak=k) Större byråer är o[are inriktade på affärsjuridik. 9 av 10 bland de största byråernas inriktning är affärsjuridik. (Ingen skillnad från förra mätningen) 2006 års resultat inom parantes 5

6 Könsfördelning Totalt 40% 60% Advokater 27% 7 Delägare 1 8 Jurister 5 47% Övriga anställda % 50% 0% 50% 100% Kvinnor Män 6

7 Advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsinriktning 2011 Fråga: Vilken var advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011? Totalt Emmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare 0% 34% % 24% 40% 38% % 20% 94% 7% 9% 38% 3 30% 38% 28% 34% 39% 27% 34% % % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Allmän prak=k Affärsjuridik Humanjuridik 7

8 Advokatbyråns geografiska spridning 2012 Fråga: Har advokatbyrån? 2006 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 28% 3 28% % 18% 10% 7% 44% % 9% 27% % 44% 28% eller fler medarbetare 0% 67% % 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% Kontorsgemenskap med annan advokatbyrå Kontor på mer än en ort Avtalat samarbete med någon eller några utländska advokatbyråer 8

9 Anställningar - sammanfahning Var tredje byrå har anställt jurister under 2011 (2006: var färde byrå). Av de stora byråerna (50+ anst) är det 97 procent som anställt jurister (2006: 100 procent). 4 av 10 bland de stora byråerna har anställt 10 eller fler jurister (2006: 6 av 10). Nästan 9 av 10 av de större byråerna (50+ anst) planerar ah anställa under det kommande året planerade samtliga =llfrågade större byråer ah anställa. 20 procent av byråerna har ha[ jurister som lämnat byrån under 2011 (2006: 14 procent). 26 procent bland de större byråerna har ha[ 10 eller fler jurister som lämnat (2006: 10 procent). Bland de som lämnade övergick 5 av 10 =ll annan verksamhet (2006: 4 av 10). 2 procent uppgav svårigheter ah kombinera arbete med familj och hög arbetsbelastning. (2006: 7 procent) 2 procent uppgav inget erbjudande om delägarskap. (2006: 6 procent) Byråer med 50 eller fler anställda har o[are ha[ bitr. jurister som lämnat p g a ah man ej fåh erbjudande om delägarskap. (samma som förra mätningen) 9

10 Antal jurister som fåh anställning under 2011 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare Fråga: Hur många jurister har advokatbyrån anställt under 2011? % 1 9% 1 7% % 30% 18% 8% 18% 0 27% 49% 18% 40% 5 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 3 av byråerna ah de anställt 10

11 Antal jurister som lämnat advokatbyrån under 2011 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare Fråga: Hur många jurister har lämnat advokatbyrån under 2011? % 4% 0% 0% 0 0 7% % 27% 1 7% 4% 0 0% 9% 18% 1 27% 40% 4 2 9% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 20% av byråerna ah jurister lämnat 11

12 Antal jurister advokatbyrån planerar ah anställa under de närmaste 12 månaderna Fråga: Hur många jurister planerar advokatbyrån ab anställa under de närmaste 12 månaderna? 2006 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare % 8% 0% % % 0% % 7% 0% 9% 2 27% 3 27% 24% 3 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 30% av byråerna ah de planerar ah anställa 12

13 Olika orsaker =ll ah biträdande jurister lämnat advokatbyrån Fråga: Har någon eller några biträdande jurister under 2011 lämnat advokatbyrån av följande skäl? 2006 Övergick =ll annan verksamhet 54% 44% Inget erbjudande om delägarskap 1 Svårighet ah förena arbete och familj/ barn 1 7% Hög arbetsbelastning 7% 7% Annat skäl 5 5 (ingen av dessa anledningar) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja BAS: Har ha[ bitr.jurister som slutat (n=120) 13

14 Program för ah underläha föräldraskap 14

15 Program för ah bähre kunna kombinera föräldraskap och arbete Fråga: Har ni på byrån utvecklat något speciellt program eller vidtagit särskilda åtgärder för ab underläba för medarbetarna ab kombinera föräldraskap och arbete? Totalt 18% 1 Enmansbyråer 8% 2-3 medarbetare 9% 4-9 medarbetare 18% 17% medarbetare 3 29% 50 eller fler medarbetare 69% 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 15

16 Innehållet i programmet/åtgärderna Fråga: Innehåller programmet/åtgärderna några av följande möjligheter för berörda? 2006 Flexibel förläggning av arbets=den 87% 89% Möjlighet ah arbeta hemifrån 84% 84% Möjlighet ah arbeta del=d Individuella planer för medarbetaren Anpassning av arbetsuppgi[er/ inriktning ErsäHer förlorad arbetsintäkt utöver föräldraförsäkringen 29% % 70% 59% 4 2 Stöd =ll hushållsnära tjänster 8% - Annat 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4% BAS: Har vidtagit åtgärder (n=120) 16

17 Yngre medarbetare och kvinnor 17

18 Anpassat vinstdelningssystemet för ah göra det lähare för yngre medarbetare ah bli kvar Fråga: Har ni under senare år anpassat eller förändrat byråns vinstdelningssystem för ab göra det läbare för yngre medarbetare ab bli kvar i advokatyrket? Fråga: Har ni vidtagit några andra förändringar för ab göra det läbare för yngre medarbetare ab bli kvar i advokatyrket? 9% 9% () Ja 9% () Nej 8 (94%) Flexibla arbets=der Löneumyllnad vid föräldraledighet Satsar på trivsel,kommunika=on, högre lön mm. Se bifogad excelfil för samtliga svar Vet ej 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8 (9) Ja, nämligen Nej Vet ej Mätning 2006 inom parantes 18

19 Vidtagit förändringar för ah göra det lähare för kvinnor ah bli kvar i advokatyrket Fråga: Har ni vidtagit några förändringar för ab göra det läbare för kvinnor ab bli kvar i advokatyrket? 8% 10% Flexibla arbets=der Generös inställning =ll föräldraskap Mentorskap Se bifogad excelfil för samtliga svar 8 Ja, nämligen Nej Vet ej 19

20 Utmaningar avseende personalomsähning Fråga: Tycker du ab ni inom din byrå har problem med något av följande? 2006 Ja, rekrytera unga jurister 10% Ja, ah för många kvinnor slutar på byrån Ja, ah för många unga slutar på byrån Nej, upplever inga problem med något av ovanstående 8 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 Mentorskap eller coaching- program Fråga: Har ni idag något mentorskaps eller coaching- program mellan erfarna advokater och biträdande jurister? 2006 Ja 2 1 Nej 7 84% Vet ej 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 Ansvarsförsäkring 22

23 Ansvarsförsäkring Fråga: Har advokatbyrån tecknat Jlläggsförsäkring Jll ansvarsförsäkringen? 2006 Fråga: Till vilket belopp har advokatbyrån tecknat ansvarsförsäkring? Över 300 mkr Ja 44% 3 Över 100 mkr upp=ll 300 mkr 7% Över 50 mkr upp=ll 100 mkr Över 20 mkr upp=ll 50 mkr 14% Nej 49% 64% Över 15 mkr upp=ll 20 mkr Över 12 mkr upp=ll 15 mkr 9% Över 9 mkr upp=ll 12 mkr 10% Vet ej 7% Över 6 mkr upp=ll 9 mkr 3 mkr upp=ll 6 mkr 9% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23 Vet ej 1 BAS: Tecknat =lläggsförsäkring (n=287) Olika intervall för 2006, ej jämförbart 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Ansvarsbegränsning Fråga: Hur gör byrån för ab ansvarsbegränsning skall inflyta i uppdragsavtalet med klienten? Ansvarsbegränsning i uppdragsbrev Ansvarsbegränsning genom formuläret "Allmänna villkor för advokatuppdrag" Ansvarsbegränsning i separat avtal Ansvarsbegränsning på hemsida 8% 7% Ansvarsbegränsning på brevpapper Byrån =llämpar inte ansvarsbegränsning 64% 8 Annat Vet ej 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Debitering och omsähning 25

26 Debitering Fråga: Vilket pris per Jmme använder byrån som underlag för kalkylering av klientuppdrag? Det genomsnihliga priset per =mme för delägare/innehavare är kr per =mme. (2006: kr) För de byråer med fler än 50 anställda så ligger det genomsnihliga priset på kr/=mme (2006: kr per =mme). Lägst är snihpriset bland enmansbyråerna, kr (2006: kr). Det genomsnihliga priset per =mme för bitr. jurister är kr. (2006: kr per =mme.) Även för bitr. jurister bland byråer med 50 eller fler medarbetare är det genomsnihliga priset högst, kr per =mme (2006: kr per =mme). Lägst är snihpriset bland enmansbyråer, kr per =mme. 26

27 OmsäHning Fråga: Hur stor omsäbning hade advokatbyrån under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Det totala genomsnihliga värdet för omsähningen under 2011 är 21,8 miljoner kronor (jmf mätningen 2006, 7,1 miljoner kr): Enmansbyråer 1,7 Enmansbyråer (1 person) 1,1 0, anställda 2,0 1,5 4-9 anställda 4,4 3, anställda 27, anställda

28 Kostnadsfördelning 28

29 Kostnadsfördelning Fråga: Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under 2005 på nedanstående kostnadsposter? Lönekostnader jurister (samtliga jurister inkl. delägare)(exklusive lönebikostnader) Lönebikostnader jurister (samtliga jurister inkl. delägare) Lönekostnader (exklusive lönebikostnader) för övrig personal Lönebikostnader övrig personal Lokalkostnader (exklusive mervärdesskah) Samtliga övriga kostnader (exklusive mervärdesskah) 10% 9% 10% 10% 1 1 7% 10% 9% 1 1 4% % 27% % 44% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare % 14% 14% % 1 1 7% 9% % 28% 29% 3 48% 54% 47% %

30 Kringkostnader Fråga: Hur stora kringkostnader för verksamheten hade advokatbyrån under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår) per jurist? De totala genomsnihliga kringkostnaderna per jurist är kr ( kr). För enmansbyråer är de genomsnihliga kringkostnaderna kr ( kr). Kringkostnaderna för per storleksklass: Enmansbyråer kr Enmansbyråer ( 1 person) kr 2-3 medarbetare kr 4-9 medarbetare kr medarbetare kr 50 eller fler medarb kr 30

31 Kostnader för marknadsföring under 2011 Fråga: Hur stora kostnader för marknadsföring hade byrån under 2011? kr eller mindre kr kr 10% kr kr 8% kr kr kr - 1 mkr Mer än 1 mkr Vet ej 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

32 Kostnader för fortbildning Fråga: Hur stora kostnader för fortbildning hade byrån under 2011? kr eller mindre 54% kr kr 2 17% kr kr 8% kr kr kr - 1 mkr Mer än 1 mkr Vet ej 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

33 Arvodesintäkter och fakturering 33

34 Arvodesintäkter Fråga: För hur stor del av byråns arvodesintäkter svarar byråns tre största klienter? Totalt % 1 2 Totalt % 18% Enmansbyrå % (5) (1) (7%) (9%) (18%) 2-3 medarbetare 60% 14% 4% 4% 18% (60%) (1) (7%) (4%) (19%) 4-9 medarbetare 57% 1 7% 2 (6) (9%) () (0%) (2) medarbetare 6 9% 0 2 (69%) (18%) (0%) (0%) (1) 50 eller fler medarbetare 67% 0 28% (100%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre än 25 % % % Mer än 75 % Vet ej Siffrorna i parantes avser mätningen

35 Återkommande klienter Fråga: Ungefär hur stor del av advokatbyråns omsäbning under 2011 kom från återkommande klienter? Totalt % 17% % (4) (2) (1) (1) (10%) Enmansbyrå 40% 1 8% 18% 20% (44%) (2) (1) (14%) (9%) 2-3 medarbetare 4 17% (44%) (20%) (10%) (17%) (9%) 4-9 medarbetare 40% 2 10% 9% 19% (44%) (2) (1) (1) (1) medarbetare 2 18% 2 14% 20% (24%) (24%) (2) (18%) (18%) 50 eller fler medarbetare 0% 14% 3 28% 28% (18%) (18%) (27%) (18%) (18%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre än 25 % % % Mer än 75 % Vet ej Siffrorna i parantes avser mätningen

36 Faktureringsru=n Fakturering e[er avslutat uppdrag Fråga: Vilken/vilka faktureringsrujn Jllämpade byrån i huvudsak 2011? Löpande månatlig fakturering 2 18% A conto och annan delfakturering 2 37% FörskoH 17% 20% Löpande kvartalsvis fakturering Löpande fakturering varannan månad 7% 8% Årsvis fakturering 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 Debiterbar =d Fråga: Ungefär hur många Jmmar debiterbar Jd hade följande kategorier i genomsnib under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? =mmar eller mindre =mmar 10% 9% 7% 4% 9% 10% 9% =mmar 14% 10% 14% =mmar 1 10% 18% =mmar 14% 9% 1 8% =mmar 10% 8% =mmar Mer än 1800 =mmar 0% 0% 20% 40% 60% 0% 0% 20% 40% 60% Delägare/innehavare 37 Övriga jurister

38 Krav på debiterbar =d 500 =mmar eller mindre Mer än 1800 =mmar Har inga debiteringskrav Har inte någon/några biträdande jurist/er Fråga: Vilket krav på antal Jmmar debiterbar Jd per år har byrån på följande kategorier? % 0% 20% =mmar =mmar =mmar =mmar =mmar =mmar 1 7% 8% 8% 9% 1 9% 4% 0% 0% % 3 Vet ej 1 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50% 59% Delägare/innehavare Övriga jurister 38

39 System för fördelning av resultat Fråga: Vilket system använder ni inom advokatbyrån för fördelning av resultat? % Not: 2006 ställdes frågan =ll samtliga byråansvariga, inkl enmansbyråer. I år har frågan enbart ställts =ll delägare därför visas inga referensvärden. 38% "True partnership" Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskoh Annat nämligen "Lockstep" Individuell fördelning av både kostnader och intäkter Vet ej BAS: Delägare i unika byråer (n=288) 39

40 Data och IT 40

41 Datorn i arbetet Fråga: Vilka av följande påståenden stämmer in på advokatbyrån? Stämmer: Klientregister förs på data 77% Advokatbyrån har en egen webbsida 67% 48% Konfliktregister för på data Byråns jurister kan koppla upp sig mot byråns nätverk från extern dator Byrån använder digitalt dokumenthanteringssystem Datasystemet bevakar fatalie=der % 3 27% 20% 2 Byrån krypterar e- post 14% 8% Filer sparas i en sk moln- tjänst 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

42 Datorn i arbetet Fråga: Hur stora IT- och datorkostnader hade byrån under 2011? kr eller mindre kr kr kr kr 7% kr kr kr kr Över % Vet ej 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Konkurrens 43

44 Konkurrens 84 procent av byråerna upplever konkurrens från andra byråer (8), 34 procent från revisorer och andra företagskonsulter (4) och 10 procent från utländska advokatbyråer (9%). Större byråer, med 50 eller fler medarbetare, känner o[are av konkurrens från samtliga nämnda grupper - klart o[are från utländska advokatbyråer. Samma nivå som förra mätningen

45 Konkurrens från andra aktörer Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från nedanstående aktörer? Andra advokatbyråer i Sverige % Andra advokatbyråer i Sverige % 47% Revisorer och andra företagskonsulter Revisorer och andra företagskonsulter Utländska advokatbyråer % Utländska advokatbyråer % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Betydande konkurrens Viss konkurrens 45

46 Konkurrens från andra byråer i Sverige Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från andra byråer Sverige? Totalt 3 (39%) 48% (47%) Enmansbyråer (39%) 27% 50% (4) 2-3 medarbetare (34%) 27% 47% (50%) 4-9 medarbetare (3) 5 (50%) medarbetare 50% (5) 4 (3) 50 eller fler medarbetare 7 (7) 28% (27%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Betydande konkurrens Viss konkurrens 46

47 Konkurrens från revisorer och andra företagskonsulter Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från nedanstående aktörer? Totalt 3 (3) () Enmansbyråer () 2 (3) 2-3 medarbetare () 24% (3) 4-9 medarbetare () 40% (4) medarbetare 4% (4%) 4 (5) 50 eller fler medarbetare (9%) 50% (4) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Betydande konkurrens Viss konkurrens 47

48 Konkurrens från utländska byråer Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från utländska aktörer? Totalt () 7% (7%) Enmansbyråer 0% () 2-3 medarbetare 0% () 4-9 medarbetare ()(4%) medarbetare (4%) 7% (1) 50 eller fler medarbetare 28% 47% (5) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Betydande konkurrens Viss konkurrens 48

49 Några sammanfahande reflek=oner I årets undersökning har 650 unika byråer besvarat enkäten, jämfört med 504 byråer Förutom en bähre täckning av unika byråer så speglar också årets resultat än bähre advokatbyråernas fak=ska profil. Om man ser =ll de fak=ska förändringar som undersökningen påvisar så är de logiska, d v s =mdebiteringen har gåh upp, likaså genomsnihliga omsähningar. I övrigt vill vi peka på fem områden där skillnader kan påvisas: Anställningstakten bland större byråer har sjunkit något jämfört med 2006, men omsähningen av folk som lämnat byrån har ökat något. Jämfört med 2006 har fler åtgärder vidtagits för ah stöha sin personal (program för föräldraskap, coachningsprogram). Även kostnaderna för fortbildning har ökat. Fler byråer har idag tydligare ansvarsbegränsningar samt =lläggsförsäkring =ll ansvarsförsäkringen. Fler anger ah de =llämpar löpande månatlig fakturering. Generellt så anger fler ah man använder olika typer av datorstödda lösningar och inte minst ökar andelen byråer med egen webbsida. 49

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Organisation och medarbetare

Organisation och medarbetare Organisation och medarbetare Som kunskapsföretag är vi beroende av hur våra medarbetare presterar. Att attrahera de bästa medarbetarna samt att därefter utveckla och behålla dem är centralt för byråns

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig Oktober 2012 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport tillväxtsiffror

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer