ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER"

Transkript

1 ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel:

2 Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet genomfört en undersökning bland samfundets byråer. En =digare undersökning gjordes år Sammanlagt genomfördes 959 intervjuer med delägare/enmansbyråer. Av dessa utgör 650 unika byråer. Dessa 650 unika byråer utgör basen för resultaten i denna rapport. Intervjuerna har skeh under perioden 25 april 30 maj Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. De öppna svaren redovisas i separat excelfil. 2

3 Byråerna i undersökningen 3

4 Antal intervjuer fördelat på storlek Totalt intervjuades representanter för 650 byråer: 361 enmansbyråer. 139* byråer med 2 3 medarbetare. 131 byråer med 4 9 medarbetare. 148 byråer med medarbetare. 36 byråer med 50 eller fler medarbetare. *I denna siffra finns även de enmansbyråer som angivit ah de är fler än en personer. 4

5 Profil Totalt uppgår andelen män i undersökningen =ll 60% (60%) och andelen kvinnor =ll 40% (40%). Nästan 3 av 4 advokater är män 85 procent av delägarna är män. (86 procent) 75 procent av övriga anställda som arbetar inom byrån är kvinnor. (76 procent) Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen bland enmansbyråer är 44 procent som säger brohmål och 33 procent allmän prak=k. (huvudsaklig verksamhetsinriktning o[ast allmän prak=k) Större byråer är o[are inriktade på affärsjuridik. 9 av 10 bland de största byråernas inriktning är affärsjuridik. (Ingen skillnad från förra mätningen) 2006 års resultat inom parantes 5

6 Könsfördelning Totalt 40% 60% Advokater 27% 7 Delägare 1 8 Jurister 5 47% Övriga anställda % 50% 0% 50% 100% Kvinnor Män 6

7 Advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsinriktning 2011 Fråga: Vilken var advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011? Totalt Emmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare 0% 34% % 24% 40% 38% % 20% 94% 7% 9% 38% 3 30% 38% 28% 34% 39% 27% 34% % % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Allmän prak=k Affärsjuridik Humanjuridik 7

8 Advokatbyråns geografiska spridning 2012 Fråga: Har advokatbyrån? 2006 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 28% 3 28% % 18% 10% 7% 44% % 9% 27% % 44% 28% eller fler medarbetare 0% 67% % 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% Kontorsgemenskap med annan advokatbyrå Kontor på mer än en ort Avtalat samarbete med någon eller några utländska advokatbyråer 8

9 Anställningar - sammanfahning Var tredje byrå har anställt jurister under 2011 (2006: var färde byrå). Av de stora byråerna (50+ anst) är det 97 procent som anställt jurister (2006: 100 procent). 4 av 10 bland de stora byråerna har anställt 10 eller fler jurister (2006: 6 av 10). Nästan 9 av 10 av de större byråerna (50+ anst) planerar ah anställa under det kommande året planerade samtliga =llfrågade större byråer ah anställa. 20 procent av byråerna har ha[ jurister som lämnat byrån under 2011 (2006: 14 procent). 26 procent bland de större byråerna har ha[ 10 eller fler jurister som lämnat (2006: 10 procent). Bland de som lämnade övergick 5 av 10 =ll annan verksamhet (2006: 4 av 10). 2 procent uppgav svårigheter ah kombinera arbete med familj och hög arbetsbelastning. (2006: 7 procent) 2 procent uppgav inget erbjudande om delägarskap. (2006: 6 procent) Byråer med 50 eller fler anställda har o[are ha[ bitr. jurister som lämnat p g a ah man ej fåh erbjudande om delägarskap. (samma som förra mätningen) 9

10 Antal jurister som fåh anställning under 2011 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare Fråga: Hur många jurister har advokatbyrån anställt under 2011? % 1 9% 1 7% % 30% 18% 8% 18% 0 27% 49% 18% 40% 5 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 3 av byråerna ah de anställt 10

11 Antal jurister som lämnat advokatbyrån under 2011 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare Fråga: Hur många jurister har lämnat advokatbyrån under 2011? % 4% 0% 0% 0 0 7% % 27% 1 7% 4% 0 0% 9% 18% 1 27% 40% 4 2 9% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 20% av byråerna ah jurister lämnat 11

12 Antal jurister advokatbyrån planerar ah anställa under de närmaste 12 månaderna Fråga: Hur många jurister planerar advokatbyrån ab anställa under de närmaste 12 månaderna? 2006 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare % 8% 0% % % 0% % 7% 0% 9% 2 27% 3 27% 24% 3 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 30% av byråerna ah de planerar ah anställa 12

13 Olika orsaker =ll ah biträdande jurister lämnat advokatbyrån Fråga: Har någon eller några biträdande jurister under 2011 lämnat advokatbyrån av följande skäl? 2006 Övergick =ll annan verksamhet 54% 44% Inget erbjudande om delägarskap 1 Svårighet ah förena arbete och familj/ barn 1 7% Hög arbetsbelastning 7% 7% Annat skäl 5 5 (ingen av dessa anledningar) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja BAS: Har ha[ bitr.jurister som slutat (n=120) 13

14 Program för ah underläha föräldraskap 14

15 Program för ah bähre kunna kombinera föräldraskap och arbete Fråga: Har ni på byrån utvecklat något speciellt program eller vidtagit särskilda åtgärder för ab underläba för medarbetarna ab kombinera föräldraskap och arbete? Totalt 18% 1 Enmansbyråer 8% 2-3 medarbetare 9% 4-9 medarbetare 18% 17% medarbetare 3 29% 50 eller fler medarbetare 69% 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 15

16 Innehållet i programmet/åtgärderna Fråga: Innehåller programmet/åtgärderna några av följande möjligheter för berörda? 2006 Flexibel förläggning av arbets=den 87% 89% Möjlighet ah arbeta hemifrån 84% 84% Möjlighet ah arbeta del=d Individuella planer för medarbetaren Anpassning av arbetsuppgi[er/ inriktning ErsäHer förlorad arbetsintäkt utöver föräldraförsäkringen 29% % 70% 59% 4 2 Stöd =ll hushållsnära tjänster 8% - Annat 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4% BAS: Har vidtagit åtgärder (n=120) 16

17 Yngre medarbetare och kvinnor 17

18 Anpassat vinstdelningssystemet för ah göra det lähare för yngre medarbetare ah bli kvar Fråga: Har ni under senare år anpassat eller förändrat byråns vinstdelningssystem för ab göra det läbare för yngre medarbetare ab bli kvar i advokatyrket? Fråga: Har ni vidtagit några andra förändringar för ab göra det läbare för yngre medarbetare ab bli kvar i advokatyrket? 9% 9% () Ja 9% () Nej 8 (94%) Flexibla arbets=der Löneumyllnad vid föräldraledighet Satsar på trivsel,kommunika=on, högre lön mm. Se bifogad excelfil för samtliga svar Vet ej 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8 (9) Ja, nämligen Nej Vet ej Mätning 2006 inom parantes 18

19 Vidtagit förändringar för ah göra det lähare för kvinnor ah bli kvar i advokatyrket Fråga: Har ni vidtagit några förändringar för ab göra det läbare för kvinnor ab bli kvar i advokatyrket? 8% 10% Flexibla arbets=der Generös inställning =ll föräldraskap Mentorskap Se bifogad excelfil för samtliga svar 8 Ja, nämligen Nej Vet ej 19

20 Utmaningar avseende personalomsähning Fråga: Tycker du ab ni inom din byrå har problem med något av följande? 2006 Ja, rekrytera unga jurister 10% Ja, ah för många kvinnor slutar på byrån Ja, ah för många unga slutar på byrån Nej, upplever inga problem med något av ovanstående 8 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 Mentorskap eller coaching- program Fråga: Har ni idag något mentorskaps eller coaching- program mellan erfarna advokater och biträdande jurister? 2006 Ja 2 1 Nej 7 84% Vet ej 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 Ansvarsförsäkring 22

23 Ansvarsförsäkring Fråga: Har advokatbyrån tecknat Jlläggsförsäkring Jll ansvarsförsäkringen? 2006 Fråga: Till vilket belopp har advokatbyrån tecknat ansvarsförsäkring? Över 300 mkr Ja 44% 3 Över 100 mkr upp=ll 300 mkr 7% Över 50 mkr upp=ll 100 mkr Över 20 mkr upp=ll 50 mkr 14% Nej 49% 64% Över 15 mkr upp=ll 20 mkr Över 12 mkr upp=ll 15 mkr 9% Över 9 mkr upp=ll 12 mkr 10% Vet ej 7% Över 6 mkr upp=ll 9 mkr 3 mkr upp=ll 6 mkr 9% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23 Vet ej 1 BAS: Tecknat =lläggsförsäkring (n=287) Olika intervall för 2006, ej jämförbart 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Ansvarsbegränsning Fråga: Hur gör byrån för ab ansvarsbegränsning skall inflyta i uppdragsavtalet med klienten? Ansvarsbegränsning i uppdragsbrev Ansvarsbegränsning genom formuläret "Allmänna villkor för advokatuppdrag" Ansvarsbegränsning i separat avtal Ansvarsbegränsning på hemsida 8% 7% Ansvarsbegränsning på brevpapper Byrån =llämpar inte ansvarsbegränsning 64% 8 Annat Vet ej 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Debitering och omsähning 25

26 Debitering Fråga: Vilket pris per Jmme använder byrån som underlag för kalkylering av klientuppdrag? Det genomsnihliga priset per =mme för delägare/innehavare är kr per =mme. (2006: kr) För de byråer med fler än 50 anställda så ligger det genomsnihliga priset på kr/=mme (2006: kr per =mme). Lägst är snihpriset bland enmansbyråerna, kr (2006: kr). Det genomsnihliga priset per =mme för bitr. jurister är kr. (2006: kr per =mme.) Även för bitr. jurister bland byråer med 50 eller fler medarbetare är det genomsnihliga priset högst, kr per =mme (2006: kr per =mme). Lägst är snihpriset bland enmansbyråer, kr per =mme. 26

27 OmsäHning Fråga: Hur stor omsäbning hade advokatbyrån under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Det totala genomsnihliga värdet för omsähningen under 2011 är 21,8 miljoner kronor (jmf mätningen 2006, 7,1 miljoner kr): Enmansbyråer 1,7 Enmansbyråer (1 person) 1,1 0, anställda 2,0 1,5 4-9 anställda 4,4 3, anställda 27, anställda

28 Kostnadsfördelning 28

29 Kostnadsfördelning Fråga: Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under 2005 på nedanstående kostnadsposter? Lönekostnader jurister (samtliga jurister inkl. delägare)(exklusive lönebikostnader) Lönebikostnader jurister (samtliga jurister inkl. delägare) Lönekostnader (exklusive lönebikostnader) för övrig personal Lönebikostnader övrig personal Lokalkostnader (exklusive mervärdesskah) Samtliga övriga kostnader (exklusive mervärdesskah) 10% 9% 10% 10% 1 1 7% 10% 9% 1 1 4% % 27% % 44% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare % 14% 14% % 1 1 7% 9% % 28% 29% 3 48% 54% 47% %

30 Kringkostnader Fråga: Hur stora kringkostnader för verksamheten hade advokatbyrån under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår) per jurist? De totala genomsnihliga kringkostnaderna per jurist är kr ( kr). För enmansbyråer är de genomsnihliga kringkostnaderna kr ( kr). Kringkostnaderna för per storleksklass: Enmansbyråer kr Enmansbyråer ( 1 person) kr 2-3 medarbetare kr 4-9 medarbetare kr medarbetare kr 50 eller fler medarb kr 30

31 Kostnader för marknadsföring under 2011 Fråga: Hur stora kostnader för marknadsföring hade byrån under 2011? kr eller mindre kr kr 10% kr kr 8% kr kr kr - 1 mkr Mer än 1 mkr Vet ej 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

32 Kostnader för fortbildning Fråga: Hur stora kostnader för fortbildning hade byrån under 2011? kr eller mindre 54% kr kr 2 17% kr kr 8% kr kr kr - 1 mkr Mer än 1 mkr Vet ej 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

33 Arvodesintäkter och fakturering 33

34 Arvodesintäkter Fråga: För hur stor del av byråns arvodesintäkter svarar byråns tre största klienter? Totalt % 1 2 Totalt % 18% Enmansbyrå % (5) (1) (7%) (9%) (18%) 2-3 medarbetare 60% 14% 4% 4% 18% (60%) (1) (7%) (4%) (19%) 4-9 medarbetare 57% 1 7% 2 (6) (9%) () (0%) (2) medarbetare 6 9% 0 2 (69%) (18%) (0%) (0%) (1) 50 eller fler medarbetare 67% 0 28% (100%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre än 25 % % % Mer än 75 % Vet ej Siffrorna i parantes avser mätningen

35 Återkommande klienter Fråga: Ungefär hur stor del av advokatbyråns omsäbning under 2011 kom från återkommande klienter? Totalt % 17% % (4) (2) (1) (1) (10%) Enmansbyrå 40% 1 8% 18% 20% (44%) (2) (1) (14%) (9%) 2-3 medarbetare 4 17% (44%) (20%) (10%) (17%) (9%) 4-9 medarbetare 40% 2 10% 9% 19% (44%) (2) (1) (1) (1) medarbetare 2 18% 2 14% 20% (24%) (24%) (2) (18%) (18%) 50 eller fler medarbetare 0% 14% 3 28% 28% (18%) (18%) (27%) (18%) (18%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre än 25 % % % Mer än 75 % Vet ej Siffrorna i parantes avser mätningen

36 Faktureringsru=n Fakturering e[er avslutat uppdrag Fråga: Vilken/vilka faktureringsrujn Jllämpade byrån i huvudsak 2011? Löpande månatlig fakturering 2 18% A conto och annan delfakturering 2 37% FörskoH 17% 20% Löpande kvartalsvis fakturering Löpande fakturering varannan månad 7% 8% Årsvis fakturering 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 Debiterbar =d Fråga: Ungefär hur många Jmmar debiterbar Jd hade följande kategorier i genomsnib under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? =mmar eller mindre =mmar 10% 9% 7% 4% 9% 10% 9% =mmar 14% 10% 14% =mmar 1 10% 18% =mmar 14% 9% 1 8% =mmar 10% 8% =mmar Mer än 1800 =mmar 0% 0% 20% 40% 60% 0% 0% 20% 40% 60% Delägare/innehavare 37 Övriga jurister

38 Krav på debiterbar =d 500 =mmar eller mindre Mer än 1800 =mmar Har inga debiteringskrav Har inte någon/några biträdande jurist/er Fråga: Vilket krav på antal Jmmar debiterbar Jd per år har byrån på följande kategorier? % 0% 20% =mmar =mmar =mmar =mmar =mmar =mmar 1 7% 8% 8% 9% 1 9% 4% 0% 0% % 3 Vet ej 1 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50% 59% Delägare/innehavare Övriga jurister 38

39 System för fördelning av resultat Fråga: Vilket system använder ni inom advokatbyrån för fördelning av resultat? % Not: 2006 ställdes frågan =ll samtliga byråansvariga, inkl enmansbyråer. I år har frågan enbart ställts =ll delägare därför visas inga referensvärden. 38% "True partnership" Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskoh Annat nämligen "Lockstep" Individuell fördelning av både kostnader och intäkter Vet ej BAS: Delägare i unika byråer (n=288) 39

40 Data och IT 40

41 Datorn i arbetet Fråga: Vilka av följande påståenden stämmer in på advokatbyrån? Stämmer: Klientregister förs på data 77% Advokatbyrån har en egen webbsida 67% 48% Konfliktregister för på data Byråns jurister kan koppla upp sig mot byråns nätverk från extern dator Byrån använder digitalt dokumenthanteringssystem Datasystemet bevakar fatalie=der % 3 27% 20% 2 Byrån krypterar e- post 14% 8% Filer sparas i en sk moln- tjänst 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

42 Datorn i arbetet Fråga: Hur stora IT- och datorkostnader hade byrån under 2011? kr eller mindre kr kr kr kr 7% kr kr kr kr Över % Vet ej 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Konkurrens 43

44 Konkurrens 84 procent av byråerna upplever konkurrens från andra byråer (8), 34 procent från revisorer och andra företagskonsulter (4) och 10 procent från utländska advokatbyråer (9%). Större byråer, med 50 eller fler medarbetare, känner o[are av konkurrens från samtliga nämnda grupper - klart o[are från utländska advokatbyråer. Samma nivå som förra mätningen

45 Konkurrens från andra aktörer Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från nedanstående aktörer? Andra advokatbyråer i Sverige % Andra advokatbyråer i Sverige % 47% Revisorer och andra företagskonsulter Revisorer och andra företagskonsulter Utländska advokatbyråer % Utländska advokatbyråer % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Betydande konkurrens Viss konkurrens 45

46 Konkurrens från andra byråer i Sverige Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från andra byråer Sverige? Totalt 3 (39%) 48% (47%) Enmansbyråer (39%) 27% 50% (4) 2-3 medarbetare (34%) 27% 47% (50%) 4-9 medarbetare (3) 5 (50%) medarbetare 50% (5) 4 (3) 50 eller fler medarbetare 7 (7) 28% (27%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Betydande konkurrens Viss konkurrens 46

47 Konkurrens från revisorer och andra företagskonsulter Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från nedanstående aktörer? Totalt 3 (3) () Enmansbyråer () 2 (3) 2-3 medarbetare () 24% (3) 4-9 medarbetare () 40% (4) medarbetare 4% (4%) 4 (5) 50 eller fler medarbetare (9%) 50% (4) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Betydande konkurrens Viss konkurrens 47

48 Konkurrens från utländska byråer Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från utländska aktörer? Totalt () 7% (7%) Enmansbyråer 0% () 2-3 medarbetare 0% () 4-9 medarbetare ()(4%) medarbetare (4%) 7% (1) 50 eller fler medarbetare 28% 47% (5) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Betydande konkurrens Viss konkurrens 48

49 Några sammanfahande reflek=oner I årets undersökning har 650 unika byråer besvarat enkäten, jämfört med 504 byråer Förutom en bähre täckning av unika byråer så speglar också årets resultat än bähre advokatbyråernas fak=ska profil. Om man ser =ll de fak=ska förändringar som undersökningen påvisar så är de logiska, d v s =mdebiteringen har gåh upp, likaså genomsnihliga omsähningar. I övrigt vill vi peka på fem områden där skillnader kan påvisas: Anställningstakten bland större byråer har sjunkit något jämfört med 2006, men omsähningen av folk som lämnat byrån har ökat något. Jämfört med 2006 har fler åtgärder vidtagits för ah stöha sin personal (program för föräldraskap, coachningsprogram). Även kostnaderna för fortbildning har ökat. Fler byråer har idag tydligare ansvarsbegränsningar samt =lläggsförsäkring =ll ansvarsförsäkringen. Fler anger ah de =llämpar löpande månatlig fakturering. Generellt så anger fler ah man använder olika typer av datorstödda lösningar och inte minst ökar andelen byråer med egen webbsida. 49

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen _2015-05-07 Huvudkontor (post)

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor Huvudkontor Tel E-mail / Webb 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Larsbergstorget 5 1tr., 181

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm DV-RAPPORT 2006:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationsavdelningen, Domstolsverket, diarienummer 560-2005 Tryckt på Jordbruksverket,

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VINGE Den här broschyren är skriven för dig som vill veta mer om hur det är att arbeta på Vinge. Du är kanske redan fast besluten om vad du vill arbeta med som jurist, kanske tvekar du

Läs mer

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford excellolaw.se Förord excellolaw.se Excello advokatbyrå har på kort tid etablerat sig som en ledande

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats Sammanfattning av 2012 års resultat Rätt talang på rätt plats BAKGRUND JURISTBAROMETERN 2012 är den nionde upplagan av BG Researchs årligen återkommande attityd- och kunskapsundersökning som kartlägger

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Advokat Rolf Johansson, Sverige 1 Inledning Mads Bryde Andersen formulerar i sitt förtjänstfulla referat ett antal teser, som kommenteras från den affärsjuridiska advokatbyråns

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) 1. Tillämpningsområde Dessa villkor äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad.

Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med Legally aktuellt Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad Fler seminarier ADVOKA 6 Legally yours 5 05 AV PETER JOHANSSON ILLUSTRATION MARTIN

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Organisation och medarbetare

Organisation och medarbetare Organisation och medarbetare Som kunskapsföretag är vi beroende av hur våra medarbetare presterar. Att attrahera de bästa medarbetarna samt att därefter utveckla och behålla dem är centralt för byråns

Läs mer

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning RAPPORT Hur går det för kunderna en uppföljande mätning Augus% 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster 1(11) Tjänsteprisindex för juridiska tjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.11 TPI-projektets rapport nr 5 Merja Cerda Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003 2(11)

Läs mer

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER VILKA ÄR ADVOKATER ADVOKATER 6 Legally yours 6 2011 AS? Vi frågade Sveriges advokater vem de själva skulle anlita om de behövde en advokat. De valde en kunnig och vass processjurist. Och en ekobrottsexpert

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011 REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Stor paneldebatt Referatskrivare: Hovrättsfiskalen Lisa Sundin Debattledaren, hæstaréttarlögmaður Ragnar Tómas Árnason, öppnade mötet och inledde med att påpeka att ekonomiska

Läs mer

X kände till att dess största konkurrent på den svenska marknaden, V ekonomisk förening (V), anlitade Ds kontor i Ö-stad.

X kände till att dess största konkurrent på den svenska marknaden, V ekonomisk förening (V), anlitade Ds kontor i Ö-stad. 1 Advokater vid samma advokatfirma har försatt sig i jävsituationer vid biträde av klienter inom samma bransch och biträde vid upprättande av pensionsavtal. Erinran. Bakgrund A och C är delägare i Advokatfirman

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation Under senare tid har frågor som berör

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Advokatprofessionens kommersialisering

Advokatprofessionens kommersialisering Advokatprofessionens kommersialisering Advokat, Senior Partner Johan Aalto, Finland Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen har skrivit ett förtjänstfullt referat om advokatprofessionens kommersialisering.

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2011

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2011 REVISORSEXAMEN Del I Maj 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 25 maj 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet 2010 17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet Välkommen till Juroday! Äntligen är det åter igen dags för affärsjuristernas egen arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet - Juroday. Här kan du

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Baserat på ett exempel ur Anderssons bok kapitel 5.4 Som vanligt gäller att kalkylmodellen endast är en förenklad modell av verkligheten. För att du

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed Antagna av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008 Vägledande regler om god advokatsed Om de vägledande reglerna Enligt 8 kap. 4 första stycket rättegångsbalken skall en advokat i sin verksamhet

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1)

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1) ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2012:1) 1. Tillämpningsområde m.m. 1.1 Utöver vad som följer av tvingande lag och god advokatsed, gäller dessa allmänna villkor för

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011

till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011 1 till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011 av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, dels i ett av samfundets styrelse utan anmälan upptaget

Läs mer

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållanden för företagande kvinnor Andreas Mångs Kort om projektet Med hjälp av enkät och registerdata har vi bl.a. studerat

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Vinstdelningssystem i en advokatbyrå

Vinstdelningssystem i en advokatbyrå Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Vårterminen 2014 2014-06- 04 Vinstdelningssystem i en advokatbyrå - systemets påverkan på övriga ekonomistyrningssystem Författare:

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det? Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer