ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER"

Transkript

1 ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel:

2 Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet genomfört en undersökning bland samfundets byråer. En =digare undersökning gjordes år Sammanlagt genomfördes 959 intervjuer med delägare/enmansbyråer. Av dessa utgör 650 unika byråer. Dessa 650 unika byråer utgör basen för resultaten i denna rapport. Intervjuerna har skeh under perioden 25 april 30 maj Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. De öppna svaren redovisas i separat excelfil. 2

3 Byråerna i undersökningen 3

4 Antal intervjuer fördelat på storlek Totalt intervjuades representanter för 650 byråer: 361 enmansbyråer. 139* byråer med 2 3 medarbetare. 131 byråer med 4 9 medarbetare. 148 byråer med medarbetare. 36 byråer med 50 eller fler medarbetare. *I denna siffra finns även de enmansbyråer som angivit ah de är fler än en personer. 4

5 Profil Totalt uppgår andelen män i undersökningen =ll 60% (60%) och andelen kvinnor =ll 40% (40%). Nästan 3 av 4 advokater är män 85 procent av delägarna är män. (86 procent) 75 procent av övriga anställda som arbetar inom byrån är kvinnor. (76 procent) Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen bland enmansbyråer är 44 procent som säger brohmål och 33 procent allmän prak=k. (huvudsaklig verksamhetsinriktning o[ast allmän prak=k) Större byråer är o[are inriktade på affärsjuridik. 9 av 10 bland de största byråernas inriktning är affärsjuridik. (Ingen skillnad från förra mätningen) 2006 års resultat inom parantes 5

6 Könsfördelning Totalt 40% 60% Advokater 27% 7 Delägare 1 8 Jurister 5 47% Övriga anställda % 50% 0% 50% 100% Kvinnor Män 6

7 Advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsinriktning 2011 Fråga: Vilken var advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011? Totalt Emmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare 0% 34% % 24% 40% 38% % 20% 94% 7% 9% 38% 3 30% 38% 28% 34% 39% 27% 34% % % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Allmän prak=k Affärsjuridik Humanjuridik 7

8 Advokatbyråns geografiska spridning 2012 Fråga: Har advokatbyrån? 2006 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 28% 3 28% % 18% 10% 7% 44% % 9% 27% % 44% 28% eller fler medarbetare 0% 67% % 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% Kontorsgemenskap med annan advokatbyrå Kontor på mer än en ort Avtalat samarbete med någon eller några utländska advokatbyråer 8

9 Anställningar - sammanfahning Var tredje byrå har anställt jurister under 2011 (2006: var färde byrå). Av de stora byråerna (50+ anst) är det 97 procent som anställt jurister (2006: 100 procent). 4 av 10 bland de stora byråerna har anställt 10 eller fler jurister (2006: 6 av 10). Nästan 9 av 10 av de större byråerna (50+ anst) planerar ah anställa under det kommande året planerade samtliga =llfrågade större byråer ah anställa. 20 procent av byråerna har ha[ jurister som lämnat byrån under 2011 (2006: 14 procent). 26 procent bland de större byråerna har ha[ 10 eller fler jurister som lämnat (2006: 10 procent). Bland de som lämnade övergick 5 av 10 =ll annan verksamhet (2006: 4 av 10). 2 procent uppgav svårigheter ah kombinera arbete med familj och hög arbetsbelastning. (2006: 7 procent) 2 procent uppgav inget erbjudande om delägarskap. (2006: 6 procent) Byråer med 50 eller fler anställda har o[are ha[ bitr. jurister som lämnat p g a ah man ej fåh erbjudande om delägarskap. (samma som förra mätningen) 9

10 Antal jurister som fåh anställning under 2011 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare Fråga: Hur många jurister har advokatbyrån anställt under 2011? % 1 9% 1 7% % 30% 18% 8% 18% 0 27% 49% 18% 40% 5 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 3 av byråerna ah de anställt 10

11 Antal jurister som lämnat advokatbyrån under 2011 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare Fråga: Hur många jurister har lämnat advokatbyrån under 2011? % 4% 0% 0% 0 0 7% % 27% 1 7% 4% 0 0% 9% 18% 1 27% 40% 4 2 9% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 20% av byråerna ah jurister lämnat 11

12 Antal jurister advokatbyrån planerar ah anställa under de närmaste 12 månaderna Fråga: Hur många jurister planerar advokatbyrån ab anställa under de närmaste 12 månaderna? 2006 Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare % 8% 0% % % 0% % 7% 0% 9% 2 27% 3 27% 24% 3 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler 1 st 2-3 st 4-9 st 10 st el. fler Totalt angav 30% av byråerna ah de planerar ah anställa 12

13 Olika orsaker =ll ah biträdande jurister lämnat advokatbyrån Fråga: Har någon eller några biträdande jurister under 2011 lämnat advokatbyrån av följande skäl? 2006 Övergick =ll annan verksamhet 54% 44% Inget erbjudande om delägarskap 1 Svårighet ah förena arbete och familj/ barn 1 7% Hög arbetsbelastning 7% 7% Annat skäl 5 5 (ingen av dessa anledningar) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja BAS: Har ha[ bitr.jurister som slutat (n=120) 13

14 Program för ah underläha föräldraskap 14

15 Program för ah bähre kunna kombinera föräldraskap och arbete Fråga: Har ni på byrån utvecklat något speciellt program eller vidtagit särskilda åtgärder för ab underläba för medarbetarna ab kombinera föräldraskap och arbete? Totalt 18% 1 Enmansbyråer 8% 2-3 medarbetare 9% 4-9 medarbetare 18% 17% medarbetare 3 29% 50 eller fler medarbetare 69% 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 15

16 Innehållet i programmet/åtgärderna Fråga: Innehåller programmet/åtgärderna några av följande möjligheter för berörda? 2006 Flexibel förläggning av arbets=den 87% 89% Möjlighet ah arbeta hemifrån 84% 84% Möjlighet ah arbeta del=d Individuella planer för medarbetaren Anpassning av arbetsuppgi[er/ inriktning ErsäHer förlorad arbetsintäkt utöver föräldraförsäkringen 29% % 70% 59% 4 2 Stöd =ll hushållsnära tjänster 8% - Annat 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4% BAS: Har vidtagit åtgärder (n=120) 16

17 Yngre medarbetare och kvinnor 17

18 Anpassat vinstdelningssystemet för ah göra det lähare för yngre medarbetare ah bli kvar Fråga: Har ni under senare år anpassat eller förändrat byråns vinstdelningssystem för ab göra det läbare för yngre medarbetare ab bli kvar i advokatyrket? Fråga: Har ni vidtagit några andra förändringar för ab göra det läbare för yngre medarbetare ab bli kvar i advokatyrket? 9% 9% () Ja 9% () Nej 8 (94%) Flexibla arbets=der Löneumyllnad vid föräldraledighet Satsar på trivsel,kommunika=on, högre lön mm. Se bifogad excelfil för samtliga svar Vet ej 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8 (9) Ja, nämligen Nej Vet ej Mätning 2006 inom parantes 18

19 Vidtagit förändringar för ah göra det lähare för kvinnor ah bli kvar i advokatyrket Fråga: Har ni vidtagit några förändringar för ab göra det läbare för kvinnor ab bli kvar i advokatyrket? 8% 10% Flexibla arbets=der Generös inställning =ll föräldraskap Mentorskap Se bifogad excelfil för samtliga svar 8 Ja, nämligen Nej Vet ej 19

20 Utmaningar avseende personalomsähning Fråga: Tycker du ab ni inom din byrå har problem med något av följande? 2006 Ja, rekrytera unga jurister 10% Ja, ah för många kvinnor slutar på byrån Ja, ah för många unga slutar på byrån Nej, upplever inga problem med något av ovanstående 8 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 Mentorskap eller coaching- program Fråga: Har ni idag något mentorskaps eller coaching- program mellan erfarna advokater och biträdande jurister? 2006 Ja 2 1 Nej 7 84% Vet ej 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 Ansvarsförsäkring 22

23 Ansvarsförsäkring Fråga: Har advokatbyrån tecknat Jlläggsförsäkring Jll ansvarsförsäkringen? 2006 Fråga: Till vilket belopp har advokatbyrån tecknat ansvarsförsäkring? Över 300 mkr Ja 44% 3 Över 100 mkr upp=ll 300 mkr 7% Över 50 mkr upp=ll 100 mkr Över 20 mkr upp=ll 50 mkr 14% Nej 49% 64% Över 15 mkr upp=ll 20 mkr Över 12 mkr upp=ll 15 mkr 9% Över 9 mkr upp=ll 12 mkr 10% Vet ej 7% Över 6 mkr upp=ll 9 mkr 3 mkr upp=ll 6 mkr 9% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 23 Vet ej 1 BAS: Tecknat =lläggsförsäkring (n=287) Olika intervall för 2006, ej jämförbart 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Ansvarsbegränsning Fråga: Hur gör byrån för ab ansvarsbegränsning skall inflyta i uppdragsavtalet med klienten? Ansvarsbegränsning i uppdragsbrev Ansvarsbegränsning genom formuläret "Allmänna villkor för advokatuppdrag" Ansvarsbegränsning i separat avtal Ansvarsbegränsning på hemsida 8% 7% Ansvarsbegränsning på brevpapper Byrån =llämpar inte ansvarsbegränsning 64% 8 Annat Vet ej 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Debitering och omsähning 25

26 Debitering Fråga: Vilket pris per Jmme använder byrån som underlag för kalkylering av klientuppdrag? Det genomsnihliga priset per =mme för delägare/innehavare är kr per =mme. (2006: kr) För de byråer med fler än 50 anställda så ligger det genomsnihliga priset på kr/=mme (2006: kr per =mme). Lägst är snihpriset bland enmansbyråerna, kr (2006: kr). Det genomsnihliga priset per =mme för bitr. jurister är kr. (2006: kr per =mme.) Även för bitr. jurister bland byråer med 50 eller fler medarbetare är det genomsnihliga priset högst, kr per =mme (2006: kr per =mme). Lägst är snihpriset bland enmansbyråer, kr per =mme. 26

27 OmsäHning Fråga: Hur stor omsäbning hade advokatbyrån under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Det totala genomsnihliga värdet för omsähningen under 2011 är 21,8 miljoner kronor (jmf mätningen 2006, 7,1 miljoner kr): Enmansbyråer 1,7 Enmansbyråer (1 person) 1,1 0, anställda 2,0 1,5 4-9 anställda 4,4 3, anställda 27, anställda

28 Kostnadsfördelning 28

29 Kostnadsfördelning Fråga: Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under 2005 på nedanstående kostnadsposter? Lönekostnader jurister (samtliga jurister inkl. delägare)(exklusive lönebikostnader) Lönebikostnader jurister (samtliga jurister inkl. delägare) Lönekostnader (exklusive lönebikostnader) för övrig personal Lönebikostnader övrig personal Lokalkostnader (exklusive mervärdesskah) Samtliga övriga kostnader (exklusive mervärdesskah) 10% 9% 10% 10% 1 1 7% 10% 9% 1 1 4% % 27% % 44% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalt Enmansbyråer 2-3 medarbetare 4-9 medarbetare medarbetare 50 eller fler medarbetare % 14% 14% % 1 1 7% 9% % 28% 29% 3 48% 54% 47% %

30 Kringkostnader Fråga: Hur stora kringkostnader för verksamheten hade advokatbyrån under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår) per jurist? De totala genomsnihliga kringkostnaderna per jurist är kr ( kr). För enmansbyråer är de genomsnihliga kringkostnaderna kr ( kr). Kringkostnaderna för per storleksklass: Enmansbyråer kr Enmansbyråer ( 1 person) kr 2-3 medarbetare kr 4-9 medarbetare kr medarbetare kr 50 eller fler medarb kr 30

31 Kostnader för marknadsföring under 2011 Fråga: Hur stora kostnader för marknadsföring hade byrån under 2011? kr eller mindre kr kr 10% kr kr 8% kr kr kr - 1 mkr Mer än 1 mkr Vet ej 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

32 Kostnader för fortbildning Fråga: Hur stora kostnader för fortbildning hade byrån under 2011? kr eller mindre 54% kr kr 2 17% kr kr 8% kr kr kr - 1 mkr Mer än 1 mkr Vet ej 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

33 Arvodesintäkter och fakturering 33

34 Arvodesintäkter Fråga: För hur stor del av byråns arvodesintäkter svarar byråns tre största klienter? Totalt % 1 2 Totalt % 18% Enmansbyrå % (5) (1) (7%) (9%) (18%) 2-3 medarbetare 60% 14% 4% 4% 18% (60%) (1) (7%) (4%) (19%) 4-9 medarbetare 57% 1 7% 2 (6) (9%) () (0%) (2) medarbetare 6 9% 0 2 (69%) (18%) (0%) (0%) (1) 50 eller fler medarbetare 67% 0 28% (100%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre än 25 % % % Mer än 75 % Vet ej Siffrorna i parantes avser mätningen

35 Återkommande klienter Fråga: Ungefär hur stor del av advokatbyråns omsäbning under 2011 kom från återkommande klienter? Totalt % 17% % (4) (2) (1) (1) (10%) Enmansbyrå 40% 1 8% 18% 20% (44%) (2) (1) (14%) (9%) 2-3 medarbetare 4 17% (44%) (20%) (10%) (17%) (9%) 4-9 medarbetare 40% 2 10% 9% 19% (44%) (2) (1) (1) (1) medarbetare 2 18% 2 14% 20% (24%) (24%) (2) (18%) (18%) 50 eller fler medarbetare 0% 14% 3 28% 28% (18%) (18%) (27%) (18%) (18%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mindre än 25 % % % Mer än 75 % Vet ej Siffrorna i parantes avser mätningen

36 Faktureringsru=n Fakturering e[er avslutat uppdrag Fråga: Vilken/vilka faktureringsrujn Jllämpade byrån i huvudsak 2011? Löpande månatlig fakturering 2 18% A conto och annan delfakturering 2 37% FörskoH 17% 20% Löpande kvartalsvis fakturering Löpande fakturering varannan månad 7% 8% Årsvis fakturering 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 Debiterbar =d Fråga: Ungefär hur många Jmmar debiterbar Jd hade följande kategorier i genomsnib under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? =mmar eller mindre =mmar 10% 9% 7% 4% 9% 10% 9% =mmar 14% 10% 14% =mmar 1 10% 18% =mmar 14% 9% 1 8% =mmar 10% 8% =mmar Mer än 1800 =mmar 0% 0% 20% 40% 60% 0% 0% 20% 40% 60% Delägare/innehavare 37 Övriga jurister

38 Krav på debiterbar =d 500 =mmar eller mindre Mer än 1800 =mmar Har inga debiteringskrav Har inte någon/några biträdande jurist/er Fråga: Vilket krav på antal Jmmar debiterbar Jd per år har byrån på följande kategorier? % 0% 20% =mmar =mmar =mmar =mmar =mmar =mmar 1 7% 8% 8% 9% 1 9% 4% 0% 0% % 3 Vet ej 1 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50% 59% Delägare/innehavare Övriga jurister 38

39 System för fördelning av resultat Fråga: Vilket system använder ni inom advokatbyrån för fördelning av resultat? % Not: 2006 ställdes frågan =ll samtliga byråansvariga, inkl enmansbyråer. I år har frågan enbart ställts =ll delägare därför visas inga referensvärden. 38% "True partnership" Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskoh Annat nämligen "Lockstep" Individuell fördelning av både kostnader och intäkter Vet ej BAS: Delägare i unika byråer (n=288) 39

40 Data och IT 40

41 Datorn i arbetet Fråga: Vilka av följande påståenden stämmer in på advokatbyrån? Stämmer: Klientregister förs på data 77% Advokatbyrån har en egen webbsida 67% 48% Konfliktregister för på data Byråns jurister kan koppla upp sig mot byråns nätverk från extern dator Byrån använder digitalt dokumenthanteringssystem Datasystemet bevakar fatalie=der % 3 27% 20% 2 Byrån krypterar e- post 14% 8% Filer sparas i en sk moln- tjänst 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

42 Datorn i arbetet Fråga: Hur stora IT- och datorkostnader hade byrån under 2011? kr eller mindre kr kr kr kr 7% kr kr kr kr Över % Vet ej 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Konkurrens 43

44 Konkurrens 84 procent av byråerna upplever konkurrens från andra byråer (8), 34 procent från revisorer och andra företagskonsulter (4) och 10 procent från utländska advokatbyråer (9%). Större byråer, med 50 eller fler medarbetare, känner o[are av konkurrens från samtliga nämnda grupper - klart o[are från utländska advokatbyråer. Samma nivå som förra mätningen

45 Konkurrens från andra aktörer Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från nedanstående aktörer? Andra advokatbyråer i Sverige % Andra advokatbyråer i Sverige % 47% Revisorer och andra företagskonsulter Revisorer och andra företagskonsulter Utländska advokatbyråer % Utländska advokatbyråer % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Betydande konkurrens Viss konkurrens 45

46 Konkurrens från andra byråer i Sverige Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från andra byråer Sverige? Totalt 3 (39%) 48% (47%) Enmansbyråer (39%) 27% 50% (4) 2-3 medarbetare (34%) 27% 47% (50%) 4-9 medarbetare (3) 5 (50%) medarbetare 50% (5) 4 (3) 50 eller fler medarbetare 7 (7) 28% (27%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Betydande konkurrens Viss konkurrens 46

47 Konkurrens från revisorer och andra företagskonsulter Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från nedanstående aktörer? Totalt 3 (3) () Enmansbyråer () 2 (3) 2-3 medarbetare () 24% (3) 4-9 medarbetare () 40% (4) medarbetare 4% (4%) 4 (5) 50 eller fler medarbetare (9%) 50% (4) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Betydande konkurrens Viss konkurrens 47

48 Konkurrens från utländska byråer Fråga: Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från utländska aktörer? Totalt () 7% (7%) Enmansbyråer 0% () 2-3 medarbetare 0% () 4-9 medarbetare ()(4%) medarbetare (4%) 7% (1) 50 eller fler medarbetare 28% 47% (5) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Betydande konkurrens Viss konkurrens 48

49 Några sammanfahande reflek=oner I årets undersökning har 650 unika byråer besvarat enkäten, jämfört med 504 byråer Förutom en bähre täckning av unika byråer så speglar också årets resultat än bähre advokatbyråernas fak=ska profil. Om man ser =ll de fak=ska förändringar som undersökningen påvisar så är de logiska, d v s =mdebiteringen har gåh upp, likaså genomsnihliga omsähningar. I övrigt vill vi peka på fem områden där skillnader kan påvisas: Anställningstakten bland större byråer har sjunkit något jämfört med 2006, men omsähningen av folk som lämnat byrån har ökat något. Jämfört med 2006 har fler åtgärder vidtagits för ah stöha sin personal (program för föräldraskap, coachningsprogram). Även kostnaderna för fortbildning har ökat. Fler byråer har idag tydligare ansvarsbegränsningar samt =lläggsförsäkring =ll ansvarsförsäkringen. Fler anger ah de =llämpar löpande månatlig fakturering. Generellt så anger fler ah man använder olika typer av datorstödda lösningar och inte minst ökar andelen byråer med egen webbsida. 49

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum:

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: Advokatbyråer 2006 T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-26 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003 Fråga Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse och Antal anställda / Ej svar - -9 7 5 + 9 7 5 6 7 8 9 Medelvärde : - antal män:6 - antal kvinnor: T-7 Sveriges advokatsamfund

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag

Läs mer

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Sedan 1949 Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 969778-1533 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen_KB_v1_2016-02-22 Huvudkontor (post)

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen _2015-05-07 Huvudkontor (post)

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor Huvudkontor Tel E-mail / Webb 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Larsbergstorget 5 1tr., 181

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm DV-RAPPORT 2006:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationsavdelningen, Domstolsverket, diarienummer 560-2005 Tryckt på Jordbruksverket,

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Advokatsamfundets synpunkter på timkostnadsnormen

Advokatsamfundets synpunkter på timkostnadsnormen Stockholm den 3 februari 2006 Advokatsamfundets synpunkter på timkostnadsnormen Sveriges advokatsamfund far härmed avge synpunkter i anledning av regeringens uppdrag till Domstolsverket angående uppföljning

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Enskilda advokater och jurister

Enskilda advokater och jurister Enskilda advokater och jurister T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-30 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER Advokatsamfundets granskning kan göras antingen genom skriftlig informationsinhämtning eller, när detta bedöms lämpligt, genom tillsynsbesök

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

Klient- och ärenderegister. Rapporter

Klient- och ärenderegister. Rapporter Klient- och ärenderegister App Jävskontroll Tidregistrering Rapporter Dokumenthantering Fakturering Dokumentsök 1 Introduktion Tidredovisning, Dokument- och Akthantering, Påminnelser, Fakturering, Bok

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

C:\Users\Ewa\Documents\Stift Rättsstatens Vänner\sem rättssäkerhetens kostnader \presentationer pp\maaria Billing

C:\Users\Ewa\Documents\Stift Rättsstatens Vänner\sem rättssäkerhetens kostnader \presentationer pp\maaria Billing Är 538 kr/timme i lön en rimlig ersättning för exempelvis en erfaren försvarare? Varför ska timkostnadsnormens beräkning utgå från en statlig verksamhet som upphörde 1999? Varför ska advokaten vara klart

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Datum: 10 juni, Per Fernström Tel:

Datum: 10 juni, Per Fernström Tel: RAPPORT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CHEFSKAP HINDER & MÖJLIGHETER KVANTITATIV UNDERSÖKNING VÅREN 2011 Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: S9na Andersson/Linus Isaksson Datum: 10 juni, 2011 Per Fernström Tel:

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd.

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Bakgrund X har varit ombud för Bolag I i tvist mot Bolag II.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer:

Läs mer

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se

Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford. excellolaw.se Comming together is a beginning Keeping together is progress Working together is success - Henry Ford excellolaw.se Förord excellolaw.se Excello advokatbyrå har på kort tid etablerat sig som en ledande

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Timkostnadsnormen och frågor för framtiden

Timkostnadsnormen och frågor för framtiden Justitieminister Beatrice Ask Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 mars 2008 Timkostnadsnormen och frågor för framtiden Advokatsamfundet kan konstatera att tillväxten av advokater inom

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Policy för advokaters användning av sociala medier

Policy för advokaters användning av sociala medier Policy för advokaters användning av sociala medier Antagen och utfärdad i december 2015 1 Inledning Sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten. Syftet med detta policydokument är att främja

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats Sammanfattning av 2012 års resultat Rätt talang på rätt plats BAKGRUND JURISTBAROMETERN 2012 är den nionde upplagan av BG Researchs årligen återkommande attityd- och kunskapsundersökning som kartlägger

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag DAG 1 Advokat och företagare eller företagare och advokat 11.30 12.00 Registrering 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.45 Att starta och driva företag Advokat

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-04-09 DNR BUN 2014.085 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barnomsorg

Läs mer

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Eivor Bonder Produktchef Version 2013.1.1: Version 2013.1.1 är en uppdatering av version 2013.1 av Norstedts Revision. Följande är nytt/ändrat: Uppdaterade

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 GÖTEBORGS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 GÖTEBORGS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 GÖTEBORGS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VINGE Den här broschyren är skriven för dig som vill veta mer om hur det är att arbeta på Vinge. Du är kanske redan fast besluten om vad du vill arbeta med som jurist, kanske tvekar du

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga

Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga Allmänna anvisningar Denna blankett ska användas för redovisning av utvecklingsinsats som fått särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten

Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten Högskoleverket och Verket för högskoleservice (VHS) har sedan 2011 i uppdrag att följa upp den studieavgiftsfinansierade verksamheten

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 DALARNAS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 DALARNAS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 DALARNAS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Mi# i karriären- barometer 2014. Folkuniversitetet Stockholm

Mi# i karriären- barometer 2014. Folkuniversitetet Stockholm Mi# i karriären- barometer 2014 Folkuniversitetet Stockholm Innehållsförteckning Sammanfa4ning Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler Resultat Slutsatser och rekommenda:oner A4 läsa rapporten o

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 V:A GÖTALANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 V:A GÖTALANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 V:A GÖTALANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Sommarprognos för turistnäringen. Turistföretagens förväntningar inför sommaren 2011

Sommarprognos för turistnäringen. Turistföretagens förväntningar inför sommaren 2011 Sommarprognos för turistnäringen Turistföretagens förväntningar inför sommaren 211 Procent Ny rekordsommar för turismen väntar procent av företagen inom turistbranschen tror att deras omsättning kommer

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012

Rekryteringsenkäten Kalmar län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningsperiod = 24 januari 29 februari Totalt registrerades

Läs mer