Sveriges Advokatsamfund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Advokatsamfund"

Transkript

1 Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag om kronor från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond. Bidraget skall användas till fortbildning. Planer finns att skapa en hemsida för Utlandsavdelningen som kommer att inrättas i förbindelse med samfundets Utlandsavdelningen Nyhetsbrev - on-line Nummer 1 (april 2000) hemsida. På hemsidan kommer bl a namnen på de svenska advokater som arbetar utomlands att finnas. Hemsidan kommer även att ha länkar till olika juridiska institutioner m m. Årsmöte Styrelsen passar även på attpåminna om att årsmöte för Utlandsavdelningen kommer att äga rum i Frankfurt den 13 maj. Kallelse har skickats ut denna vecka.

2 Rapporter från medlemmarna Belgien Som första land i Europa har Belgien gett in-house lawyers egen juridisk status (Juriste d entreprise/bedrijfsjurist) med etiska regler och ett kontrollerande organ för främst disciplinära ärenden (Institut des Juristes d entreprise/institut voor Bedrijfs-juristen). j i ) In-house lawyers kommer även att åtnjuta s k legal privilege. 2 England Equity fees Alternativa betalningssätt har blivit ett allt hetare debattämne. Konsulter inom ett flertal områden erbjuder sig numera att ta betalt i form av s k equity fees betalning i form av aktier eller optioner i klientbolag istället för att ta betalt på traditionellt sätt. Advokatsamfundet har hittills antagit en tämligen restriktiv hållning i frågan. Denna artikel syftar till att kort belysa den engelska inställningen till equity fees. Equity fees härstammar från USA, där faktureringsmetoden är en vanlig företeelse. I Silicon Valley - där bristen på vissa juristtjänster är stor - är det inte ovanligt att advokater kräver equity som betalning för sina tjänster utöver den sedvanliga fakturan.

3 3 Faktureringsmetoden har även spridit Clifford Chance har också börjat sig till England. Det har främst varit de undersöka möjligheterna att ta betalt i mindre advokatbyråerna som har equity. Enligt vad som rapporterats i erbjudit sig att ta betalt i equity i syfte pressen lämnade Michael Mathews - att bättre kunna konkurrera med de stora byråerna. De stora byråerna har delägare och före detta president i Law Society -nyligen en rapport i få frågan till emellertid också börjat ge sig in i byråns styrelse med förslag att man skall denna ofta lönsamma - men icke att utreda de etiska frågor som blir en följd förglömma - riskfyllda marknad. av den nya faktureringsmetoden. Äen Även Exempelvis har Linklaters, som den revisionsbyråerna har öppnat dörrarna första av de stora londonbyråerna, för alternativa betalningssätt. Exempelvis utvecklat ett ambitiöst program för att har Arthur Andersen satt upp en särskild fånga upp internetbolag genom att enhet - Arthur Andersen Ventures - som erbjuda dem möjligheten att betala i bland annat kommer att erbjuda equity. Linklaters menar att byrån alternativa betalningssätt till sina kunder. härigenom har möjlighet att attrahera intressanta klienter som i dagsläget Law Society håller på att ta fram en inte har möjlighet att betala höga officiell rapport. Law Society har redan i advokatarvoden. Valet står alltså enskilda fall uttalat sin uppfattning och mellan att erbjuda tjänster gratis eller att erbjuda dem mot betalning iequity. av dessa fall framgår att Law Society inte ser några principiella p hinder mot equity fees.

4 Enligt en talesman för Law Society måste en bedömning av lämpligheten med equity fees göras i varje enskilt fall, varvid Law Society s allmänna professionella regler naturligtvis måste efterföljas. Equity fees aktualiserar nya etiska frågor. Bland annat måste klienten göras fullt medveten om effekterna av att han avhänder sig sitt kapital. Risken för överdebitering för advokatens arbete måste också beaktas, vilket aktualiserar frågan hur och när aktierna eller optionerna skall värderas. I 4 Den största stötestenen i England är dock frågan om advokatens ate oberoende oe rubbas pga att han äger aktier eller optioner i klientbolaget. Kommer advokaten att ge klienten det bästa juridiska rådet även om det kan stå i strid med hans eget intresse som aktieägare eller optionsinnehavare i klientbolaget? (Inskickad av Hans Bagner, Advokatfirman Vinge, London)

5 Aktuellt Nytt på medlemsfronten Nya regler för tyska advokaters behörighet att uppträda inför domstol i Tyskland Anders Gahnström är ny medlem i Utlandsavdelningen sedan den 1 februari i år. Anders har arbetat vid Advokatfirman Vinge i Stockholm sedan augusti 1996 och är nu verksam vid byråns Brysselkontor. Anders läste juridik och nationalekonomi i Lund och Maastricht och har därefter varit verksam vid svenska Konkurrensverket. Anders sysslar mest med EG- rätt och konkurrensrätt samt offentlig upphandling. Fr o m den 1 januari år 2000 har tyska advokater behörighet att uppträda inför samtliga domstolar i Tyskland. Den gamla regeln, enligt vilken tyska advokater i civilrättsliga mål endast kunde uppträda inför regionalt begränsade domstolar, upphävs därmed. d 5

6 Mats Johnsson är ny medlem i Utlandsavdelningen sedan december Mats har arbetat i Bryssel sedan mitten av 1994, och är sedan maj 1999 verksam vid advokatbyrån Liedekerke Siméon Wessing Houthoff. Mats läste juridik i Lund, Edinburgh och Bruges (Collège d Europe) och har därefter varit verksam vid Van Bael & Bellis (Bryssel) respektive Mannheimer Swartling Advokatbyrå (Bryssel och Stockholm). Mats sysslar mest med EG-rätt, företrädesvis konkurrensrätt, telekommunikationer, offentlig upphandling och tullrätt, samt med dessa områden sammanhängande svensk rätt. Mats föreläser också i EG-rätt vid Lunds universitet. Uppdatering Här kan medlemmar lämna information om ny adress, byte av arbetsplats, försäljning av juridisk litteratur mm. 6 Nyhetsbrevet har sammanställts av : Katarina Goulet, Advokatfirman Vinge Tel , fax

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Nyhetsbrev - on-line Nummer 2 (juni 2001) Styrelsen har ordet Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig sommar! Rapporter från medlemmar Engelska konkurrensmyndigheten

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Advokat Rolf Johansson, Sverige 1 Inledning Mads Bryde Andersen formulerar i sitt förtjänstfulla referat ett antal teser, som kommenteras från den affärsjuridiska advokatbyråns

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Av Björn Kristiansson Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Den här artikeln behandlar Aktiemarknadsnämnden och Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden

Läs mer

European Cooperative Society

European Cooperative Society Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Georges Darakji Zeliha Yasenova Europakooperativ - en ny associationsform European Cooperative Society - a new association form C-uppsats 15hp

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:108

Regeringens proposition 1998/99:108 Regeringens proposition 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt Prop. 1998/99:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Oro på fastighetsmarknaden

Oro på fastighetsmarknaden ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD OKTOBER 2007 Oro på fastighetsmarknaden Undvik ogiltiga förvärv av fastighetsbolag sid. 3 Torbjörn Molander ger sin

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund. Innehåll

Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund. Innehåll Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Nyhetsbrev juni 2008 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SEKRETERARENS RAPPORT: YOU VE GOT MAIL MEDLEMSENKÄT ÙTLANDSAVDELNINGENS INSTÄLLNING AVSEENDE DISPENS FÖR BYRÅER ATT

Läs mer

Advokaten. Fokus: Nischbyråer Att arbeta med det utvalda

Advokaten. Fokus: Nischbyråer Att arbeta med det utvalda Vi arbetar med en rättegångsbalk som har sina grunder i ett annat samhälle. Johan Hirschfeldt, tidigare president i Svea hovrätt och justitiekansler Advokaten TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER

Läs mer

Sven Unger. Professionsansvar för advokater och andra rådgivare omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler

Sven Unger. Professionsansvar för advokater och andra rådgivare omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler 569 Sven Unger Professionsansvar för advokater och andra rådgivare omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler 570 571 Professionsansvar för advokater och andra rådgivare omfattning,

Läs mer

Fasta affärer december 2009

Fasta affärer december 2009 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer december 2009 klas wennström Hittar praktiska lösningar på komplicerade problem sidan 6 bytesaffärer En

Läs mer

Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad.

Legally aktuellt. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med. Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad. Presentation av jurister som vi hittills inte arbetat med Legally aktuellt Antingen mer för pengarna eller lägre kostnad Fler seminarier ADVOKA 6 Legally yours 5 05 AV PETER JOHANSSON ILLUSTRATION MARTIN

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Styrelsen har ordet Nyhetsbrev - on-line september 2002 1 Styrelsemöte i Nice den 23 mars 2002 Vid mötet närvarade Pontus Lindfelt, Katarina Bennet, Massimo Caiazza,

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Corporate Social Responsibility utveckling mot en mer tvingande reglering?

Corporate Social Responsibility utveckling mot en mer tvingande reglering? ADVOKATER och ETIK Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 2 juni 2004 Corporate Social Responsibility utveckling mot en mer tvingande reglering? Ett förslag till normer för företags ansvar för mänskliga

Läs mer

Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU

Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-03-01 Dnr 94/2012 1 (7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att. Markus Forsman 105 33 Stockholm Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU Sammanfattning

Läs mer

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats HT 2006 EUROPABOLAG Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Författare: Lisa Linderoth Handledare: Bo

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid.

Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid. ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad juni 2008 Fasta affärer Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4 Obestånd i pågående

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Nyheter inom Arbetsrätt & HR

Nyheter inom Arbetsrätt & HR Nyhetsbrev nr 1 mars 2012 Nyheter inom Arbetsrätt & HR Vi har glädjen att introducera det nya samarbetet mellan HR-akuten och ADN Law för er! Här kommer vi tillsammans att skriva om det som ligger oss

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET

EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET EXTERNA IT-TJÄNSTER VID ADVOKATVERKSAMHET Till Sveriges advokatsamfunds styrelse Genom beslut den 3 december 2010 uppdrog Advokatsamfundets styrelse åt presidiet att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer