Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003"

Transkript

1 Fråga Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse och Antal anställda / Ej svar Medelvärde : - antal män:6 - antal kvinnor: T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

2 Fråga Hur många biträdande jurister, som ej är advokater, är verksamma inom advokatbyrån? Jämförelse och Antal anställda / Ej svar Medelvärde : - antal män: - antal kvinnor: 8 T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

3 Fråga Hur många personer utan juridisk utbildning arbetar inom advokatbyrån? Jämförelse och Antal anställda / Ej svar Medelvärde : - antal män: - antal kvinnor: 8 T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

4 Fråga Ange din huvudsakliga verksamhetsinriktning under. Affärsjuridik Arbetsrätt 9 59 Bolagsrätt 8 Brottmål EG-rätt Familjerätt 6 Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försäkringsrätt 6 Förvaltningsrätt Immaterialrätt 7 Internationella uppdrag Konkursrätt Skadeståndsrätt 8 6 Skatterätt 5 Straff/processrätt Övrigt T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

5 Fråga Ange din huvudsakliga verksamhetsinriktning under. Jämförelse 999 Affärsjuridik Arbetsrätt Bolagsrätt Brottmål EG-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Immaterialrätt Internationella uppdrag Konkursrätt Skadeståndsrätt Skatterätt Straff/processrätt Övrigt T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

6 Fråga 5 Hur stor omsättning hade advokatbyrån under? Summan anges exklusive mervärdesskatt. Mindre än 5 kr 5 75 kr 75 kr Över mkr upp till,5 mkr Över,5 mkr upp till,5 mkr Över,5 mkr upp till,75 mkr Över,75 mkr upp till mkr Över mkr upp till,5 mkr Över,5 mkr upp till mkr Över mkr upp till mkr Över mkr up p till 5 mkr Över 5 mkr upp till 6 mkr Över 6 mkr upp till mkr Över mkr upp t ill 5 mkr Över 5 mkr upp till mkr Över mkr upp till 5 mkr Över 5 mkr upp till mkr Över mkr upp till 5 mkr Över 5 mkr upp till 6 mkr Över 6 mkr upp till mkr Över mkr upp till mkr Över mkr upp till mkr Över mkr upp till mkr Över mkr upp till 5 mkr Över 5 mkr Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

7 Fråga 6 Hur stor del av byråns arvodesintäkter svarar byråns tre största klienter? Andel arvodesintänkter Mindre än Mer än 75 Vet ej T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

8 Fråga 7 Ungefär hur stor del av advokatbyråns omsättning under kom från återkommande klienter? Andel av omsättning Mindre än Mer än 75 5 Vet ej T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

9 Fråga 8 I vilken rörelseform bedrivs advokatbyrån? Rörelseform Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag 8 Enskild firma 5 Blandad form Vet ej/ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

10 Fråga 8 I vilken rörelseform bedrivs advokatbyrån? Jämförelse 999 Rörelseform Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag 8 Enskild firma 5 6 Blandad form 7 Vet ej/ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

11 Fråga 9 Är du ensam ägare, delägare eller anställd i advokatbyrån? Jämförelse 999 Ägareförhållanden Äger byrån själv 6 8 Delägare 7 5 Anställd Vet ej/ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

12 Fråga Antalet delägare i advokatbyrån? Antal delägare / Ej svar Bas: Delägare/anställda Medelvärde : - antal män: 7 - antal kvinnor: T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

13 Fråga Har byrån kontorsgemenskap med annan advokatbyrå? Ja Nej 76 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

14 Fråga Har advokatbyrån flera kontor? Ja Nej 58 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

15 Fråga Har advokatbyrån under de senaste tre åren etablerat sig på ytterligare ort(er)? Ja 6 Nej 8 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

16 Fråga Har advokatbyrån avtal om samarbete med någon eller några utländska advokatbyråer? Ja 6 Nej 7 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

17 Fråga 5 Har advokatbyrån något annat fast samarbete? Ja, med annan advokatbyrå Ja, med revisionsbyrå 8 Ja, med fastighetsmäklare Ja, med inkassobyrå Ja, med begravningsbyrå Ja, med branschorganisation 6 Ja, med bank Ja, med försäkringsbolag Annat Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

18 Fråga 6 Hur många jurister har advokatbyrån anställt under? Antal jurister Ej svar Medelvärde: 5, T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

19 Fråga 7 Hur många jurister har lämnat advokatbyrån under? Antal jurister Ej svar Medelvärde:, T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

20 Fråga 8 Hur många biträdande jurister planerar advokatbyrån att anställa under de närmaste mån? Antal bitr. jurister Ej svar Medelvärde:, T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

21 Fråga 9 Har advokatbyrån tecknat tilläggsförsäkring till ansvarsförsäkringen? Ja 5 Nej Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

22 Fråga Till vilket belopp har advokatbyrån tecknat ansvarsförsäkring? Mkr mkr till 6 mkr Över 6 mkr upp till 9 mkr 5 Över 9 mkr upp till mkr Över mkr upp till 5 mkr Över 5 mkr upp till mkr Över mkr upp till 5 mkr Över 5 mkr upp till mkr Över mkr upp till mkr Över mkr upp till 5 mkr Mer än 5 mkr Ej svar Bas: Har tilläggsförsäkring T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

23 Fråga Anlitar advokatbyrån externa telefonisttjänster? Ja, på heltid Ja, på deltid 6 Nej 7 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

24 Fråga Har advokatbyrån någon utbildningsbudget? Ja, för advokater Ja, för biträdande jurister 6 Ja, för övrig personal Nej 8 Vet ej/ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

25 Fråga Hur många dagar avsatte du till egen fortbildning på interna och externa kurser under? Ingen dag 5 dagar 5 dagar 6 dagar 8 5 dagar 6 dagar Mer än dagar Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

26 Fråga Har advokatbyrån en fastställd budget för kunskapsfördelning/kunskapshantering (Knowledge Management) Ja Nej 7 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

27 Fråga 5 Ungefär hur många timmar arbetade du i din advokatverksamhet (byråfrågor inräknade) under? Antal timmar timmar eller mindre timmar timmar timmar 6 8 timmar 8 timmar 6 8 timmar 9 timmar 5 6 timmar Mer än 6 timmar Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

28 Fråga 6 Ungefär hur stor andel av din arbetade tid i din advokatverksamhet (byråfrågor inräknade) kunde du debitera under? Debiteringsbar arbetstid Mindre än Mer än 85 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

29 Fråga 7 Ungefär hur många timmar av de(n) biträdande juristen/juristernas arbetstid var i genomsnitt debiteringsbara under? 5 timmar eller mindre 5 75 timmar 75 timmar timmar 6 7 timmar 6 timmar timmar Mer än 8 timmar Har inte någon/några biträdande jurist/er Vet ej T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

30 Fråga 8 Hur stora kostnader hade advokatbyrån per jurist och månad före lön och lönebikostnader och pensionsavsättningar till juristen? Mindre än kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 5 kr 5 55 kr 55 6 kr 6 65 kr 65 7 kr 7 75 kr 75 8 kr 8 85 kr 85 kr Mer än kr Vet ej T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

31 Fråga 9 Hur stora kostnader hade advokatbyrån per delägare per månad före lön och lönebikostnader och pensionsavsättningar till delägaren? Mindre än kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 kr 5 5 kr 5 55 kr 55 6 kr 6 65 kr 65 7 kr kr 9 kr 5 kr 5 5 kr 5 75 kr Mer än 75 kr Vet ej T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

32 Andel lönekostnader jurister 5 Fråga Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under på nedanstående kostnadsposter? Lönekostnader jurister (samtliga jurister inklusive delägare) exklusive lönebikostnader Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

33 Andel lokalkostnad Fråga Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under på nedanstående kostnadsposter? Lokalkostnad (exklusive mervärdesskatt) Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

34 Fråga Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under på nedanstående kostnadsposter? Andel lönebikostnader jurister Lönebikostnader jurister (samtliga jurister inklusive delägare) Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

35 Andel lönebikostnad övrig personal Fråga Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under på nedanstående kostnadsposter? Lönekostnader (exklusive lönebikostnader) för övrig personal. 6 Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

36 Andel lönebikostnad övrig personal Fråga Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under på nedanstående kostnadsposter? -5 Lönebikostnader för övrig personal Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

37 Andel övriga kostnader Fråga Ungefär hur fördelade sig advokatbyråns kostnader under på nedanstående kostnadsposter? Samtliga övriga kostnader exklusive mervärdesskatt. Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

38 Fråga Hur stor del av advokatbyråns intäkter återstår att fördela mellan delägarna efter avdrag för samtliga kostnader? (Utom lönekostnader, pensionsavsättningar och vinst.) Andel att fördela Mindre än Mer än 8 Vet ej T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

39 Fråga Hur mycket av advokatbyråns fakturering under var att hänföra till dig (där du var faktureringsansvarig jurist)? Mindre än 5 kr kr kr Över mkr-.5mkr Över.5mkr-.5mkr 9 Över.5mkr-.75mkr Över.75mkr-mkr 6 6 Över mkr-.5mkr 9 Över.5mkr-mkr Över mkr-mkr Över mkr-5mkr Över 5mkr-7mkr Över 7mkr-9mkr Över 9mkr-mkr Över mkr-5mkr Över 5mkr Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

40 Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på olika uppdragstyper? Offentligt försvar inklusive målsägandebiträde Andel fakturering offentligt försvar Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

41 Andel fakturering rättshjälp Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på olika uppdragstyper? Rättshjälp inklusive offentligt biträde Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

42 Andel fakturering rättsskydd Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på olika uppdragstyper? Rättsskydd exklusive affärsjuridik Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

43 Andel fakturering obeståndsjuridik Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på olika uppdragstyper? Obeståndsjuridik. 79 Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

44 Andel fakturering affärsjuridik Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på olika uppdragstyper? Affärsjuridik. Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

45 Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på olika uppdragstyper? Andel fakturering övriga uppdrag Övriga uppdrag. Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

46 Andelen fakturering fysiska personer Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på fysiska respektive juridiska personer? Andelen fakturering avseende fysiska personer Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

47 Andel fakturering juridiska personer Fråga Ungefär hur fördelade sig din fakturering under på fysiska respektive juridiska personer? Andelen fakturering avseende juridiska personer Bas: Svarat T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

48 Fråga 5 I vilken utsträckning tillämpade du under respektive faktureringsrutin? Ej svar Förskott -7-5 A conto och annan delfakturering Fakturering efter avslutat uppdrag Löpande kvartalsvis fakturering Löpande fakturering varannan månad Löpande månatlig fakturering Årsvis fakturering Aldrig Sällan Oftast Alltid T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

49 Fråga 6 Hur gör du för att ansvarsbegränsning skall inflyta i uppdragsavtalet med klienten? Anger ansvarsbegränsning... på brevpapper på hemsida i uppdragsbrev 9 i separat avtal genom formuläret "Allmänna villkor för advokatuppdrag Jag tillämpar inte ansvarsbegränsning 7 Annat sätt 7 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

50 Fråga 7 Vilka av följande påståenden stämmer in på den advokatbyrå du arbetar på? Klientregister förs på data 7 5 Lokalt nätverk finns på byrån 7 6 Varje advokat har en egen e-postadress 86 Advokatbyrån använder e-post för kommunikation med klienter 8 5 Advokatbyrån krypterar e-post 7 7 Advokatbyrån har eget domännamn Datasystemet bevakar fatalietider Advokatbyråns jurister kan koppla upp sig mot byråns nätverk från extern dator 9 7 Dokumentsystem är kopplat till nätverket Stämmer Stämmer inte Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

51 Fråga 8 Vilken/vilka databas(er) använder du för att söka juridisk information? Betaltjänster via internet 6 CD-databaser 5 Fria databaser på internet 6 Byrån använder inga databaser Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

52 Fråga 9 Vilken grad av konkurrens upplever advokatbyrån från nedanstående aktörer? Utländska advokatbyråer 67 9 Andra advokatbyråer i Sverige Revisorer och andra företagskonsulter Juridiska byråer 58 8 Begravningsbyråer Bankernas juristavdelningar 58 8 Investmentbanker 8 7 LRF Konsult 7 9 Annan/andra aktör(er) Betydande konkurrens Viss konkurrens Ingen konkurrens Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

53 Fråga Hur marknadsförde sig advokatbyrån under år? Utskick till olika målgrupper 5 Personlig försäljning,t.e.x. Företagsbesök Hemsida på internet 55 Nyhetsbrev till klienter Annonsering i dagspress Platsannonser Annonsering i samband med personalbyte,lokalbyte och andra förändringar 6 8 Sponsring 8 Kurser/seminarium Deltagande i mässor Enskilda advokater är medlemmar i nätverk,t.e.x. Rotary 9 Annat/andra sätt 9 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

54 Fråga Har advokatbyrån någon egen hemsida? Ja 6 Nej 8 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

55 Fråga Planerar advokatbyrån att skaffa en hemsida under de närmaste månaderna? Ja Nej 5 Ej svar Bas: Ingen hemsida T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

56 Fråga Vilka av följande påståenden stämmer in på den advokatbyrå du arbetar på? Byrån har en särskild marknadsföringsplan Byrån har en särskild marknadsföringsbudget 58 8 Byrån har under anlitat en reklambyrå eller PR-byrå 6 8 Byrån har under anlitat en webbyrå 8 6 Byrån planerar att under satsa betydligt mer pengar och resurser på marknadsföring jämfört med 5 8 Byrån planerar att under satsa betydligt mindre pengar och resurser på marknadsföring jämfört med Stämmer Stämmer inte Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

57 Fråga Hur ofta besöker du Advokatsamfundets hemsida? Dagligen - gånger/vecka Ungefär gång/vecka 6 - gånger/månad 9 Ungefär gång/månad Någon enstaka gång 8 Har aldrig besökt hemsidan Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

58 Fråga 5 När du är inne på/besöker Advokatsamfundets hemsida-vilka delar besöker du och hur ofta? Advokaten (nätupplaga av tidsskriften) 5 9 Advokatnytt (nyhetsbrevet) 7 6 Sök Advokater och advokatbyråer (matrikeln på nätet) 7 5 Länkar/länksamling 6 5 Cirkulär från Advokatsamfundet 79 9 Information från avdelningarna 5 Kurser (översikt över Advokatsamfundets kurser) 56 Info/blanketter 65 Rättshjälp/rättsskydd 9 Remissyttranden från Advokatsamfundet 8 8 Annan/allmän information Bas: Besökt Advokatsamfundets hemsida Netto besöker Aldrig besökt Känner inte till Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

59 Fråga 6 Vad anser du om Advokatsamfundets yrkesservice m.m.? Tidsskriften Advokaten 77 7 Information som lämnas på Advokatsamfundets hemsida Advokatsamfundets kursverksamhet Informations-/marknadsföringsmaterial som kan beställas Information som lämnas om advokatförsäkringar Service från medarbetarna på Advokatsamfundets kansli Service fråm medarbetare på Marsh försäkringsmäklare * Endast besvarat av de som haft kontakt med kansliet resp. försäkringsmäklare under senaste månaderna Bas: Besökt Advokatsamfundets hemsida Bra Mindre bra Dålig Ingen uppfattning Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

60 Fråga 7 Har du på advokatbyrån blivit positivt särbehandlad p.g.a. Ditt kön under de senaste tre åren? Jämförelse mellan könen. 5 JA 6 8 Kvinnor Män Total T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

61 Fråga 8 Har du på advokatbyrån blivit negativt särbehandlad p.g.a. Ditt kön under de senaste tre åren? Jämförelse mellan könen. JA 6 8 Kvinnor Män Total T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

62 Fråga 9 Har du hemmavarande barn under 6 år? Ja Nej 55 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

63 Fråga 5 Hur stämmer nedanstående påståenden in på din situation? Jag har funderat på att byta yrke då det är svårt att förena advokatyrket med att vara småbarnsförälder Jag har kunnat vara föräldraledig i den omfattning jag önskat 9 8 Jag arbetar heltid men skulle vilja arbeta deltid 77 9 Jag känner till att jag under vissa förutsättningar kan få ersättning från sjukavbrottsförsäkringen i samband med barns födelse 5 9 Jag tycker det går bra att förena advokatyrket med att vara småbarnsförälder Bas: Har barn under 6 år Stämmer Stämmer inte Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

64 Fråga 5 Vem i hushållet är hemma när barnet/barnen är sjukt/sjuka? Vi delar ungefär lika 8 Min make/maka/sambo 9 Jag 9 Ej svar Bas: Har barn under 6 år T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

65 Fråga 5 Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? Ensamstående Sammanboende Gift 7 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

66 Fråga 5 Vem sköter det mesta av hemarbetet i Ditt hushåll? Vi delar ungefär lika 6 Min make/maka/sambo 5 Jag 8 Ej svar Bas: gift/samboende T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

67 Fråga 5 Vem i ditt hushåll har högst hushållsinkomst? Ungefär lika Min make/maka/sambo Jag 75 Ej svar Bas: gift/samboende T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

68 Fråga 55 Köper hushållet s.k. Hushållsnära tjänster som exempelvis städhjälp och barnpassning i hemmet? Ja 9 Nej 69 Ej svar Bas: gift/samboende T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

69 Fråga 56 Kön? Kvinna 7 Man 8 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

70 Fråga 57 Är du notariemeriterad? Nej Ja 7 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

71 Fråga 58 Skulle du vilja byta arbete och bli domare (exempelvis rådman eller hovrättsråd?) Nej 86 Ja Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

72 Fråga 59 Hur pass viktiga är nedanstående faktorer för ditt ställningstagande ovan? Lönenivån Domaruppgiften och arbetets innehåll Arbetsförhållanden Anställningstryggheten 7 5 Självständigheten 57 Möjligheten att kunna förena arbete med familjeliv 6 8 Mycket viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

73 Fråga 59 Hur pass viktiga är nedanstående faktorer för ditt ställningstagande ovan? Lönenivån 6 Domaruppgiften och arbetets innehåll 5 6 Arbetsförhållanden 5 6 Anställningstryggheten 5 Självständigheten 5 5 Möjligheten att kunna förena arbete med familjeliv Mycket viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Ej svar Bas: Svarat ja på fråga 58 T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

74 Fråga 59 Hur pass viktiga är nedanstående faktorer för ditt ställningstagande ovan? Lönenivån Domaruppgiften och arbetets innehåll 8 7 Arbetsförhållanden Anställningstryggheten 5 6 Självständigheten 58 Möjligheten att kunna förena arbete med familjeliv Mycket viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Ej svar Bas: Svarat nej på fråga 58 T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

75 Fråga 6 Vad anser du är en rimlig månadslön för en rådman? Under kr 8-5 kr 5-6 kr 6-7 kr Mer än 7 kr 8 Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

76 Fråga 6 Ålder? - år 5-9 år - år 5-9 år år år 6 + Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

77 Fråga 6 Vilket år blev du ledamot av Sveriges Advokatsamfund? -5 år 6- år 7-9 år + år 9 Vet ej/ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

78 Fråga 6 Ungefär hur stor beräknas din taxerade inkomst av advokatverksamhet bli för år? Under kr -5 kr 5 - kr 5 - kr -5 kr 5-5 kr 5-55 kr 55-6 kr 6-65 kr 65-7 kr 7-8 kr 8-9 kr 9 - kr - 5 kr 5 - kr - 5 kr 5 - kr - 5 kr Över,5 mkr Ej svar T-7 Sveriges advokatsamfund Copyright TEMO AB

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum:

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: Advokatbyråer 2006 T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-26 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor Huvudkontor Tel E-mail / Webb 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Larsbergstorget 5 1tr., 181

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm DV-RAPPORT 2006:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationsavdelningen, Domstolsverket, diarienummer 560-2005 Tryckt på Jordbruksverket,

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Advokatsamfundets synpunkter på timkostnadsnormen

Advokatsamfundets synpunkter på timkostnadsnormen Stockholm den 3 februari 2006 Advokatsamfundets synpunkter på timkostnadsnormen Sveriges advokatsamfund far härmed avge synpunkter i anledning av regeringens uppdrag till Domstolsverket angående uppföljning

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen _2015-05-07 Huvudkontor (post)

Läs mer

Föräldraledighet, ekonomi och pension

Föräldraledighet, ekonomi och pension Föräldraledighet, ekonomi och pension En undersökning genomförd inom ramen för DemoskopPanelen AMF 2--3 Om DemoskopPanelen 2 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar,

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) 1. Tillämpningsområde Dessa villkor äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och

Läs mer

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Sedan 1949 Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 969778-1533 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen_KB_v1_2016-02-22 Huvudkontor (post)

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster 1(11) Tjänsteprisindex för juridiska tjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.11 TPI-projektets rapport nr 5 Merja Cerda Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003 2(11)

Läs mer

Timkostnadsnormen och frågor för framtiden

Timkostnadsnormen och frågor för framtiden Justitieminister Beatrice Ask Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 mars 2008 Timkostnadsnormen och frågor för framtiden Advokatsamfundet kan konstatera att tillväxten av advokater inom

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VINGE Den här broschyren är skriven för dig som vill veta mer om hur det är att arbeta på Vinge. Du är kanske redan fast besluten om vad du vill arbeta med som jurist, kanske tvekar du

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Enskilda advokater och jurister

Enskilda advokater och jurister Enskilda advokater och jurister T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-30 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag

Läs mer

C:\Users\Ewa\Documents\Stift Rättsstatens Vänner\sem rättssäkerhetens kostnader \presentationer pp\maaria Billing

C:\Users\Ewa\Documents\Stift Rättsstatens Vänner\sem rättssäkerhetens kostnader \presentationer pp\maaria Billing Är 538 kr/timme i lön en rimlig ersättning för exempelvis en erfaren försvarare? Varför ska timkostnadsnormens beräkning utgå från en statlig verksamhet som upphörde 1999? Varför ska advokaten vara klart

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet 2010 17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet Välkommen till Juroday! Äntligen är det åter igen dags för affärsjuristernas egen arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet - Juroday. Här kan du

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR 1. Kön? 189 205 Kvinna Man 2. Vilket år är du född? Mellan 1928 och 1984 Medelvärde: 195. Vilket år vann du? 1994 1995 8 199 8 199 11 1998 5 1999 45 2000 41 2001 4 2002 52 200

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER Advokatsamfundets granskning kan göras antingen genom skriftlig informationsinhämtning eller, när detta bedöms lämpligt, genom tillsynsbesök

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Advokater från EU, EES eller Schweiz

Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Advokater från EU, EES eller Schweiz 1 Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Advokater från EU, EES eller Schweiz Efternamn, förnamn Födelseort/-datum Medborgarskap Personnummer eller passnummer Yrkestitel i hemlandet Advokatbyrå där

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Mål C-309/99 J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (begäran om förhandsavgörande från Raad van State (Nederländerna)) "Yrkesorganisation Nationellt advokatsamfund

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag DAG 1 Advokat och företagare eller företagare och advokat 11.30 12.00 Registrering 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.45 Att starta och driva företag Advokat

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Policy för advokaters användning av sociala medier

Policy för advokaters användning av sociala medier Policy för advokaters användning av sociala medier Antagen och utfärdad i december 2015 1 Inledning Sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten. Syftet med detta policydokument är att främja

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004?

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? T-25099 TEMO AB: Arne Modig Datum: 2003-12 - 18 Sida 2 Undersökningens genomförande Dagens Nyheter har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning av allmänhetens

Läs mer

Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi

Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi T-114154 Akademikerförbundet SSR: Anna Ihrfors Wikström Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-08-14 Undersökning om Studenters ekonomi Synovate Temo har på uppdrag

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1. ALLMÄNT 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE (AVSNITT 1-3 OCH 5-7) JÄMTE UPPLYSNINGAR (AVSNITT 4) 1. Tillämpningsområde Dessa villkor äger tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och

Läs mer

Enkätstudie av utexaminerade från juristlinjen/juristprogrammet läsåret 2008 Antal utskick: 402 Antal svarande: 251, ca 62 %,(180 kvinnor och 71 män)

Enkätstudie av utexaminerade från juristlinjen/juristprogrammet läsåret 2008 Antal utskick: 402 Antal svarande: 251, ca 62 %,(180 kvinnor och 71 män) = Utbildningskansliet = JURIDISKA INSTITUTIONEN j~à=omnn Enkätstudie av utexaminerade från juristlinjen/juristprogrammet läsåret 2008 Antal utskick: 402 Antal svarande: 251, ca 62 %,(180 kvinnor och 71

Läs mer

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund 1. Allmänt 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BV/AKM-S den 2 december 2009 Kontaktpersoner: Dan Lundberg Krister Näsén Madeleine Bastin

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BV/AKM-S den 2 december 2009 Kontaktpersoner: Dan Lundberg Krister Näsén Madeleine Bastin STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BV/AKM-S den 2 december 2009 Kontaktpersoner: Dan Lundberg Krister Näsén Madeleine Bastin EUINTRO Jag tänkte nu ställa några frågor om balansen mellan arbete och familjeliv.

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM om datasäkerhet Den av samfundets styrelse utsedda arbetsgruppen för datasäkerhet m.m. har

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

S Kvinnor om företagande (5-29/ )

S Kvinnor om företagande (5-29/ ) Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal 29 44 59 60+ und asiu

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Stor paneldebatt Referatskrivare: Hovrättsfiskalen Lisa Sundin Debattledaren, hæstaréttarlögmaður Ragnar Tómas Árnason, öppnade mötet och inledde med att påpeka att ekonomiska

Läs mer