ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER"

Transkript

1 ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel:

2 Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet genomfört en undersökning bland samfundets medlemmar. En <digare undersökning gjordes år Målgrupp för undersökningen är samtliga anställda medlemmar och innehavare/delägare. Sammanlagt genomfördes 2208 intervjuer. Av dessa var 598 delägare, 361 enmansbyråer och 1249 anställda advokater/biträdande jurister. Intervjuerna har sken under perioden 25 april 30 maj Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. De öppna svaren redovisas i bifogad excel fil. 2

3 Roll Fråga: 1. Vilket av följande stämmer bäst in på din roll? Enmansbyrå 16% Delägare 2 Anställd advokat 26% Anställd biträdande jurist (ej advokat) 30% BAS: Samtliga (n=2208) 3

4 Arbetssitua<on 4

5 Arbetssitua<on Affärsjuridik är den klart vanligast verksamhetsinriktning. 61 procent av advokaterna och 72 procent av bitr. juristerna ägnar sig åt dena. Dessa värden är iden<ska med Bland advokater kommer bronmål på andra plats (26 %) följt av familjerän (17 %). Bland bitr. jurister kommer allmän prak<k (16 %) på andra plats följt av familjerän (12 %). Bland de som är anställda har 43 procent fast månadslön, 34 procent kombina<on av fast och bonus, 15 procent kombina<on av fast lön och provision och 11 procent provisionslön. OavseN ersänningssystem är de flesta hos såväl advokater som bitr. jurister nöjda med systemet. 5

6 Arbetssitua<on 8 av 10 anser an arbetsuppgi_er är mycket vik<gt i deras arbete. 6 av 10 inflytande. 4 av 10 lön, förläggning av arbets<den och semester. 64 procent har arbetat längre än 5 år på advokatbyrå. På interna och externa kurser avsäns i första hand 3 5 dagar per år (45 %) följt av 6 10 dagar (28 %). 6

7 Verksamhetsinriktning - Totalt Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 65% 63% Allmän prak<k 1 20% BroNmål 2 25% FamiljeräN 16% 22% Annat 9% * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Samtliga (n=2208) 7

8 Verksamhetsinriktning - Advokater Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 6 6 Allmän prak<k 18% 2 BroNmål 26% 3 FamiljeräN 16% 23% Annat 8% * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Advokater(n=1524 ) 8

9 Verksamhetsinriktning - Biträdande jurister Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 72% 72% Allmän prak<k 16% 14% BroNmål 9% 9% FamiljeräN 12% 1 Annat 1 * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Bitr. jurister(n=683) 9

10 ErsäNning anställda Fråga: I vilken form utgår din ersädning från advokatbyrån? Fast månadslön 43% % Provisionslön 1 1 Kombina<on av fast lön och provision 15% 14% Kombina<on av fast lön och bonus 34% 18% Vinstutdelning - Annat BAS: Anställda (n=1249) 10

11 Utvärdering av ersänningssystemet anställda Fråga: Är du nöjd med det ersädningssystemet? Nöjd 2012 Nöjd 2006 Totalt % 56% 12% 3% 84% 8 Fast månadslön 2 55% 14% 4% 82% 79% Provisionslön 35% 45% 15% 4% 80% 75% Kombina<on av fast lön och provision 2 55% 12% 4% 82% 83% Kombina<on av fast lön och bonus 29% 6 8% 90% 86% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, mycket nöjd Ja, ganska nöjd Nej, inte särskilt nöjd Nej, inte alls nöjd BAS: Anställda(n=1249) 11

12 Arbete på helger Fråga: Hur oha arbetar du på lördag respekive söndag? Minst 1 gg/månad 2012 Minst 1 gg/månad 2006 Totalt % 44% 35% 5% 60% 58% Advokater % 34% 5% 6 60% Biträdande jurister % 45% 3 6% 5 54% 3 eller fler gånger per månad 1-2 gånger i månaden Några gånger per år Aldrig BAS: Samtliga (n=2208) 12

13 Sammanlagda arbets<d Fråga: Hur många år har du sammanlagt arbetat på advokatbyrå? Upp <ll 2 år 1 54% 2-4 år 19% år 23% 30% Mer än 10 år 4 59% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 13

14 Vik<ga faktorer i arbetet Fråga: Hur vikigt tycker du ad följande är i did arbete? Mycket VikAgt 2012 Mycket VikAgt 2006 Arbetsuppgi_er 86% 13% 86% 84% Utveckling och lärande i arbetet 69% 28% 3% 69% 60% Inflytande 66% 30% 4% 66% 63% Kombinera yrkesliv och föräldraskap 52% 28% 20% 52% 4 Lön 46% 49% 5% 46% 43% Förläggning av arbets<den 44% 42% 14% 44% 40% Semester 43% 46% 1 43% 38% Karriärmöjligheter 40% 3 23% 40% 29% Arbetsgivarens image 30% 50% 20% 30% 29% Möjligheter <ll utlandstjänst 16% 7 6% Mycket vik<gt Vik<gt Mindre vik<gt BAS: Samtliga (n=2207) 14

15 AvsaN <d <ll fortbildning Fråga: Hur många dagar avsade du Ill fortbildning på interna och externa kurser 2011? Ingen dag 4% % 1-2 dagar 9% 12% 3-5 dagar 45% 46% 6-10 dagar 28% 29% dagar dagar 3% 8% 8%* dagar 2% 2% Mer än 30 dagar * 2006 års mätning så var intervallet dagar BAS: Samtliga (n=2207) 15

16 AvsaN <d med närmaste chef anställda Fråga: Hur mycket icke- debiterbar Id avsäder din närmaste chef med dig under en vanlig vecka? Ingen <d alls 38% 1-2 <mmar 45% 3-5 <mmar 14% 6-10 <mmar 2% Mer än 10 <mmar BAS: Anställda (n=1249) 16

17 Fakturering och debitering 17

18 Faktureringsbelopp och förvärvsinkomst UppskaDat värde för fakturering per person 2011: (GenomsniNligt faktureringsbelopp för de som fakturerar för andra / antal personer faktureringen avsåg) * (antal intervjuer i respek<ve storleksklass) + (genomsninligt fakturerings belopp från de som fakturerar för sig själva * antal intervjuer) (Antal intervjuer för de som fakturerar för själva + antal intervjuer för de som fakturerar för andra) = kr Inkomst Medianinkomsten för advokater är kr ( kr) och genomsninsinkomsten ligger på kr. För biträdande jurister är medianinkomsten kr ( kr) och genomsninsinkomsten ligger på kronor. 18

19 Fakturering och debitering Om du fakturerar kr eller mindre kr kr Över 1 mkr upp <ll 1,25 mkr Över 1,25 mkr upp <ll 1,5 mkr Över 1,5 mkr upp <ll 1,75 mkr Över 1,75 mkr upp <ll 2 mkr Över 2 mkr upp <ll 2,5 mkr Över 2,5 mkr upp <ll 3 mkr Över 3 mkr upp <ll 4 mkr Över 4 mkr upp <ll 5 mkr Över 5 mkr upp <ll 7 mkr Över 7 mkr upp <ll 9 mkr Över 9 mkr upp <ll 12 mkr Över 12 mkr upp <ll 15 mkr Över 15 mkr Fråga: Hur stor summa fakturerade du under 2011? Vet ej 6% 6% 8% 8% 6% 6% 4% 3% 2% 2% % 6% 1 12% 8% 6% 6% 3% 4% 2% 2% UppskaNat medianvärde för fakturering per person : kr BAS: fakturerar (n= 1595) 19

20 Fakturering Fråga: Vilket av följande gäller för dig? Jag fakturerar för enbart mig själv 33% 45% 50% Jag är faktureringsansvarig för klientuppdrag där flera medarbetare är inblandade % Inget av dena 15% 28% 55% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2207) 20

21 Antal personer som berör fakturering Fråga: Kan du ange, omräknat Ill helårspersoner, ungefär hur många personer din fakturering under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår) avsåg? Totalt ,08 Advokater 3,88 Bitr. jurister 5, BAS: Besvarat (n=479) 21

22 Fakturering och debitering Fråga: Ungefär hur stor andel av din arbetade Id i din advokatverksamhet kunde du debitera under 2011? 40% eller mindre % % % % % % % % % Mer än 85 % Ej aktuellt 6% 6% 8% 2% 3% 2% 2% 2% 9% 8% 6% 4% 9% 8% 13% 14% 1 16% 18% 13% 13% 13% 9% 9% 3% 2% 5% Totalt Advokater Bitr. jurister Medianen för debiterbar <d es<meras <ll lite drygt 70% BAS: Besvarat (n=2179) 22

23 System för fördelning av resultat delägare och anställda advokater Fråga: Vilket system använder ni inom advokatbyrån för fördelning av resultat? 2006* "True partnership" 40% 25% "Lockstep" 1 6% Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskon 22% 29% Individuell fördelning av både kostnader och intäkter 8% 20% Annat 6% 25% *I mätningen 2006 innehåller resultatet enmansbyråer. BAS: Advokater (ej enmansbyråer) (n=1162) 23

24 Utvärdering av system för fördelning av resultat delägare och anställda Fråga: Är du nöjd med det systemet ni har för fördelning av resultat? Mycket Nöjd 2012 Mycket Nöjd 2006 Totalt % 1 5% 4 46% "True partnership" 49% 42% 2% 49% 48% "Lockstep" 36% 48% 1 5% 36% 25% Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskon 42% 45% 4% 42% 40% Individuell fördelning av både kostnader och intäkter 33% 50% 13% 3% 33% 55% Annat nämligen 3 49% 12% 9% 3 52% Ja, mycket nöjd Ja, ganska nöjd Nej, inte särskilt nöjd Nej, inte alls nöjd BAS: Delägare och anställda(n=1845) 24

25 Arbetad <d 25

26 Arbetad <d Advokaterna arbetade i genomsnin <mmar i sin advokatverksamhet under Motsvarande siffra 2005 var <mmar. Bitr. juristerna arbetade i genomsnin <mmar under Om man ser <ll byråstorlek så arbetade man totalt sen mest bland byråer med 4-9 anst, <mmar. Minst <d arbetade man i enmansbyråer, <mmar. Vanligast förekommande uppdragstyp för 2011 är affärsjuridik hos advokater (52 %) och bitr. jurister (65 %). Uppdragen för 2011 rör sig om juridiska personer <ll (60 %) hos advokaterna och (70 %) för bitr. juristerna. 26

27 Arbetad <d Fråga: Hur många Immar arbetade du i din advokatverksamhet under 2011? 1000 <mmar eller mindre <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar Mer än 2400 <mmar 12% 13% 12% 6% 6% 5% % 13% 15% 15% % 16% 15% 9% 9% 9% 6% 6% 4% 4% 4% BAS: Samtliga (n=2208) Totalt Advokater Bitr. jurister 27

28 Fördelning av arbets<d Fråga: Ungefär hur fördelade sig din arbetade Id under 2011 på olika uppdragstyper? Affärsjuridik Offentligt försvar inklusive målsägandebiträde 13% 1 6% 56% 52% 65% % 50% 68% 1 14% 4% RäNshjälp inklusive offentligt biträde BAS: Besvarat (n=2195) RäNskydd exklusive affärsjuridik Obeståndsjuridik Övriga uppdrag 8% 8% 8% 6% 5% 5% 3% 1 9% Totalt Advokater Bitr. jurister 28 6% 8% 5% 12% 12% 9%

29 Flest uppdrag görs för juridiska personer Fråga: Ungefär hur fördelade sig den Id du under 2011 arbetade på uppdrag för fysiska respekive för juridiska personer? Totalt % Totalt % 64% Advokater % 60% Advokater % 62% Bitr. jurister % 70% Bitr. jurister % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andelen fakturering avseende fysiska personer Andelen fakturering avseende juridiska personer BAS: Besvarat (n=2166) 29

30 Nästan alla jobbar hel<d Fråga: Arbetar du helid eller delid? - 35 år 98% 2% år 92% 8% år 93% 56 år + 72% 28% Hel<d 90% Del<d Hel<d Del<d BAS: Samtliga (n=2208) 30

31 Advokatsamfundets webbsida 31

32 Advokatsamfundets hemsida och informa<onsdatabaser Så gon som alla har besökt samfundets webbsida. 6 av 10 besöker sidan minst varje månad (samma som 2006). Lite o_are är det anställda, personer på mindre byråer och kvinnor som besöker webbsidan. Lite mer sällan är det äldre, delägare och byråer med inriktning på affärsjuridik. Advokat- och advokatbyråsökning är den mest använda tjänsten (56 %) på webbsidan följt av kurser och anmälningsfunk<on (55 %), cirkulär från advokatsamfundet (30 %) och nyheter (28 %). 93 procent anser an hemsidan innehåller den informa<on de behöver. 32

33 Advokatsamfundets webbsida Totalt 2012 Advokater 2012 Bitr. jurister % 2% 4% 2% 0% 4% 2% Fråga: Hur oha besöker du advokatsamfundets webbsida? 12% 12% 13% 2 24% 2 23% 20% 26% 34% 36% % 13% % 3% 12% 16% 20% 44% 2% 5% 15% 20% 23% 34% 2% 0% 20% 30% 40% Dagligen 2-3 gånger/vecka Ungefär 1 gång/vecka 2-3 gånger/månad Ungefär 1 gång/månad Någon enstaka gång Har aldrig besökt Advokatsamfundets webbsida BAS: Samtliga(n=2207) 33

34 Hur man använder hemsidan Om du besöker hemsidan Fråga: När du besöker Advokatsamfundets webbsida vilka av nedanstående delar brukar du besöka? Sök Advokater och Advokatbyråer (matrikeln på Kurser och anmälningsfunk<on Cirkulär/Info/BlankeNer (minneslistor m.m.) Nyheter Informa<on om advokate<k Beslut från disciplinnämnden Person- /byråkort Advokatsamfundets projekt Advokat i fram<den Advokatsamfundets satsning på ledarskap för RemissyNranden Advokaten (nätupplagan av <dskri_en) Juridiska biblioteket Informa<on från avdelningarna Generalsekreterarens blogg Försäkringar Annan/allmän informa<on 30% 28% 2 1 8% 8% 6% 5% 4% 3% 23% 56% 55% *Ändrad formulering jämfört med % - 35% - 9%* 1* - - 5% 3% 4% 8% - 3% - BAS: Om besöker hemsidan (n=2156) 34

35 Advokatsamfundets service 35

36 Advokatsamfundet 6 av 10 är klart nöjda med samfundet, vilket är en klar ökning jämfört med av 10 missnöjda. Bitr. jurister och äldre är något mer nöjda. 36

37 Advokatsamfundets service Fråga: Vad anser du om följande? Bra 2012 Vet ej 2012 Kansliets service 38% 55% 5% 93% 46% dvokatsamfundets satsning på ledarskap för kvinnor (Hilda) 3 48% 8% 85% 6 Advokatsamfundets kursverksamhet 29% 62% 8% 90% 20% Advokatsamfundets projekt Advokat i fram<den 29% 55% 12% 4% 84% 68% Advokaqörsäkringar 25% 66% 2% 9 54% Tidskri_en Advokaten 19% 66% 13% 2% 85% 12% Ramavtal 14% 66% 16% 4% 80% 74% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga (n=2207), besvarat 37

38 Advokatsamfundet kansliets service Fråga: Vad anser du om följande? Kansliets service Vet ej 2012 Totalt Kansliets service 38% 55% 5% 46% Advokater 36% 56% 6% 2% 42% Bitr. jurister 44% 53% 2% 56% (- 35 år) 45% 5 3% 0% 53% år 42% 54% 3% år 32% 5 8% 3% 40% 56 + år 30% 59% 9% 2% 40% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 38

39 Advokatsamfundets - Hilda Fråga: Vad anser du om följande? Advokatsamfundets satsning på ledaskap för kvinnor (Hilda) Vet ej 2012 Totalt (Hilda) 3 48% 8% 6 Advokater 38% 45% 6% 6 Bitr. jurister 35% 53% 5% 65% (- 35 år) 38% 48% 6% 65% år 42% 43% 5% 64% år 3 49% 63% 56 + år 36% 5 9% 4% 73% Män 32% 45% 12% 78% Kvinnor 4 50% 3% 48% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 39

40 Advokatsamfundets - kursverksamhet Fråga: Vad anser du om följande? Advokatsamfundets kursverksamhet Vet ej 2012 Totalt kursverksamhet 29% 62% 8% 20% Advokater 22% 66% 2% 20% Bitr. jurister 43% 5 4% 22% (- 35 år) 38% 55% 6% 18% år 2 65% 18% år 20% 65% 13% 2% 23% 56 + år 18% 68% 1 2% 25% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 40

41 Advokatsamfundet Advokat i fram<den Fråga: Vad anser du om följande? Advokat i fram<den Vet ej 2012 Totalt Advokat i fram<den 29% 55% 12% 4% 68% Advokater 30% 54% 12% 4% 70% Bitr. jurister 25% 58% 12% 4% 62% (- 35 år) 26% 5 14% 3% 60% år 33% 5 1 5% 64% år 3 54% 1 5% 74% 56 + år 25% 58% 1 79% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 41

42 Advokatsamfundet - Advokaqörsäkringar Fråga: Vad anser du om följande? Advoka=örsäkringar Vet ej 2012 Totalt Advokaqörsäkringar 25% 66% 2% 54% Advokater 24% 6 2% 4 Bitr. jurister 32% 58% 8% 2% 82% (- 35 år) 28% 65% 4% 2% år 24% 66% 9% 56% år 23% 65% 1 2% 34% 56 + år 24% 68% 6% 2% 22% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 42

43 Advokatsamfundets Tidsskri_en Advokaten Fråga: Vad anser du om följande? Advokaten Vet ej 2012 Totalt Tidsskri_en Advokaten 19% 66% 13% 2% 12% Advokater 19% 65% 14% 2% 8% Bitr. jurister 20% 68% 1 22% (- 35 år) 18% 69% 12% 2% 20% år 15% 70% 15% år 20% 6 16% 3% 56 + år 25% 62% 1 5% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 43

44 Advokatsamfundet sammanfanande omdöme Fråga: Hur nöjd är du totalt sed med Advokatsamfundet? Nöjd 2012 Nöjd 2006 Totalt % 4 26% 3% 6 39% Advokater 19% 38% 28% 1 4% 5 39% Bitr. jurister 2 49% 23% 6% 70% 42% (- 35 år) 20% 49% 24% 6% 69% 42% år 18% 43% 28% 2% 6 36% år % 13% 6% 48% år 23% 3 23% 12% 5% 60% 39% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 Mycket nöjd Inte alls nöjd BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 44

45 Fram<den 45

46 Fram<den 7 av 10 är posi<va <ll advokatyrkets fram<d. Bitr. jurister är något posi<vare. Tänkbarheten an byta arbetsplats är större hos bitr. jurister (43 %) än advokater (28 %). Bland de som vill byta arbete är bolagsjurist vanligast hos både advokater och bitr. jurister. Bland de som vill byta arbete är arbetsförhållande, möjligheten <ll självständighet, följt av arbetets innehåll vik<ga delar. 46

47 Advokatyrkets fram<d Fråga: Vilken är din uppfadning om framiden för advokatyrket i Sverige? PosiAv 2012 PosiAv 2006 Totalt % 2 72% 68% Advokater % 53% 23% 69% 66% Bitr. jurister % 58% 1 5% 78% 73% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket posi<v Ganska posi<v Varken eller Ganska nega<v Mycket nega<v BAS: Samtliga (n=2206) 47

48 Byte av arbete Totalt Advokater Bitr.jurister 14% 9% 3% 5% 12% Fråga: Skulle du idag vilja byta arbete Ill något av följande? 18% 1 4% 6% 13% 12% 18% 8% 15% 26% 59% 68% 72% Bolagsjurist Jurist på annan myndighet eller organisa<on Annat arbete inom juridiken än vad som nämnts Vill ej byta/nöjd som det är Domare Åklagare Annan bransch % 5% - 9% - 14% 4% - 9% - 32% 1 6% - - BAS: Samtliga (n=2207) 48

49 Vik<ga faktorer vid byte av arbete Om du vill byta arbete Fråga: Hur pass vikiga är nedanstående faktorer för did ställningstagande ad vilja byta arbete? Mycket vikagt 2012 Arbetets innehåll 58% 24% 19% Mycket vikagt % 46% Arbetsförhållande 5 23% 19% 5 49% Förena arbete med familjeliv 49% 26% 25% 49% 43% Självständighet 4 40% 19% 4 29% Inflytande 33% 43% 23% 33% 26% Lönenivå 28% 4 25% 28% 22% Anställningstrygghet 26% 43% 3 26% 30% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket Vik<gt Vik<gt Mindre vik<gt BAS: Om vill byta arbete (n=703) 49

50 Personliga förhållanden 50

51 Personliga förhållanden Familjesitua<onen är <ll störst del gi_/sammanboende (81 %) följt av ensamstående (14 %). Vid föräldraskap och arbete så anser sig 2 av 10 (och bland kvinnor 3 av 10) ha blivit missgynnade på grund utav sin barnledighet. Områden som man anser sig ha missgynnats inom är lön och inflytande på arbetsplatsen. 3 av 10 män anser an köp av hushållsnära tjänster har i mycket stor utsträckning underlänat deras arbete. Bland kvinnor är det 5 av 10 som anser an dena. 51

52 Civil<llstånd Fråga: Ange familjesituaion? Totalt Advokater Bitr. jurister Man Kvinna 4% 14% 4% 6% 23% 4% 1 6% 18% 8 86% 70% 85% 75% Gi_/sammanboende Särbo Ensamstående Annat BAS: Samtliga (n=2208) 52

53 Taxerad inkomst Fråga: Ungefär hur stor beräknas din taxerade inkomst av advokatverksamhet bli för 2011? 9% Totalt 4 39% 12% Advokater 49% 25% 6% 2% Bitr.jurister 22% 65% % 8% 34% 43% 6% % 0% 2% 30% 54% 14% BAS: Besvarat (n=2172) Över kr kr kr kr Under kr 53

54 Hemmavarande barn Fråga: Har du hemmavarande barn under 16 år? 44% Ja 52% 25% 56% Nej 48% 75% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 54

55 Föräldraskap och arbete Om du har hemmavarande barn Totalt 2012 Fråga: Hur stämmer nedanstående påståenden in på din situaion? % 50% 6 44% Advokater 58% 62% 53% 42% Bitr.jurister 55% 50% 39% 52% Man 50% 64% 56% 42% Kvinna 55% 50% 33% 5 Jag har kunnat vara föräldraledig i den omfanning jag önskat Jag tycker an det går bra an förena advokatyrket med an vara småbarnsförälder BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 55

56 Föräldraskap och arbete Om du har hemmavarande barn Totalt 2012 Fråga: Hur stämmer nedanstående påståenden in på din situaion? % 25% 1 15% Advokater 15% 23% 22% 13% Bitr.jurister 24% 40% 4 19% Man 12% 20% 19% 12% Kvinna 25% 38% 43% 24% Jag har funderat på an byta yrke då det är svårt an förena advokatyrket med an vara småbarnsförälder Jag arbetar hel<d men skulle vilja arbeta del<d BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 56

57 Vid sjukdom Om du har hemmavarande barn Fråga: Vem i hushållet brukar stanna hemma när barnet/barnen är sjukt/sjuka? Totalt % 55% Advokater 34% 55% Bitr. jurister 9% 38% 52% Man 5% 45% 49% Kvinna 19% 16% 65% Jag Min make/maka/sambo Vi delar ungefär lika BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 57

58 Missgynnats på grund av föräldraskap Om du har hemmavarande barn Fråga: Har du någon gång under de senaste tre åren missgynnats på grund av did föräldraskap eller din barnledighet? Totalt 19% Advokater 1 Bitr. jurister 26% Man 12% Kvinna 3 Ja BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 58

59 Lönen Andra arbetsuppgi_er Inflytande på arbetet Möjligheter <ll delägarskap Möjligheter <ll vidareutbildning BAS: Om missgynnats(n=181) Föräldraledighetens påverkan Annat 1 12% 22% 15% 1 13% 13% 1 18% 9% Om du missgynnats Fråga: På vilket säd har du missgynnats? 23% 44% 4 39% 33% 29% 50% 44% 46% 38% 43% 44% 4 48% 38% 44% 59 54% 58% 56% 64% Totalt (n=181) Advokater (n=135) Bitr. Jurister (n=45) Man (n=74) Kvinna (n=106) 2006 (totalt) (64%) (49%) (3) (33%) () (33%)

60 Hemarbetet Om gi_/sambo Fråga: Vem sköter mest av hemarbetet i did hushåll? Totalt % 30% 59% Advokater 1 30% 58% Bitr. jurister 12% 28% 60% Man 4% 40% 56% Kvinna 26% 64% Jag Min make/maka/sambo Vi delar ungefär lika BAS: Om gi_/sambo(n=914) 60

61 Hushållsinkomst Om gi_/sambo Fråga: Vem i did hushåll har högst hushållsinkomst? Totalt 2012 Advokater 20% % 66% Bitr. jurister 15% 32% 53% Man 9% 14% 7 Kvinna 22% 38% 39% Jag Min make/maka/sambo Vi har i stort sen samma inkomst BAS: om gi_/sambo(n=914) 61

62 Hushållsnära tjänster Fråga: Köper hushållet s k hushållsnära tjänster som exempelvis städhjälp och barnpassning i hemmet? Totalt % Advokater 5 Bitr. jurister 39% Man 52% Kvinna 58% Ja BAS: Besvarat (n= 972) 62

63 Hushållsnära tjänsternas påverkan Om du köper hushållsnära tjänster Fråga: I Vilken utsträckning har dessa hushållsnära tjänster bidragit Ill ad skapa bädre förutsädningar för dig ad sköta did arbete? Totalt % 30% 16% Advokater 40% 3 16% Bitr. jurister 42% 25% 19% 6% 8% Man 34% 32% - 18% 8% 8% Kvinna 49% 2 13% 5% 5 Mycket stor utsträckning Inte alls BAS: Om köper hushållsnära tjänster exklusive vet ej (n= 514) 63

64 Särbehandling Yrkesroll Har du på advokatbyrån blivit posi<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 3% 4% Andelen som svarat Ja. Fråga: Har du på advokatbyrån blivit nega<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 5% 8% Fråga: Har du någon gång under det senaste året utsads för sexuella trakasserier på advokatbyrån? 2% I svenskt arbetsliv ligger dena värde o_ast mellan 1-5% Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 64

65 Särbehandling Kön Har du på advokatbyrån blivit posi<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 3% 4% Andelen som svarat Ja. Fråga: Har du på advokatbyrån blivit nega<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 2% 13% Fråga: Har du någon gång under det senaste året utsads för sexuella trakasserier på advokatbyrån? I svenskt arbetsliv ligger dena värde o_ast mellan 1-5% Man Kvinna BAS: Samtliga (n=2208) 65

66 Vidtagit åtgärder UtsaN för sexuella trakasserier Fråga: Har du vidtagit någon åtgärd med anledning av deda? Totalt % Ja BAS: Om utsan för sexuella trakasserier (n=23) 66

67 Posi<v särbehandling Om posi<vt särbehandlad Fråga: På vilket säd har du blivit posiivt särbehandlad? Ökat inflytande på arbetet FåN andra typer av arbetsuppgi_er BäNre möjligheter <ll vidareutbildning FörbäNrade möjligheter <ll delägarskap BäNre löneutveckling Annat sän 14% 59% 43% 35% 38% 3 5 8% 23% 14% 22% 6% 15% 22% 6% 28% 16% 40% Totalt Man (n=37) Kvinna (n=35) BAS: Om posi<vt särbehandlad (n=72) 67

68 Nega<v särbehandling Om särbehandlad pga. kön Fråga: På vilket säd har du blivit negaivt särbehandlad? FåN andra typer av arbetsuppgi_er Sämre löneutveckling Minskat inflytande på arbetet Försämrade möjligheter <ll delägarskap Sämre möjligheter <ll vidareutbildning Annat sän 4% 8% 40% 24% 53% 4 20% 44% 36% 16% 4 32% 24% 34% 28% 2 36% 18% Totalt Man (n=25) Kvinna (n=108) BAS: Om särbehandlad pga. kön (n=133) 68

69 Egna härkomst Fråga: Är du född utomlands? Andelen som svarat Ja. Totalt född utomlands Totalt % 2% 2% 0% Advokater % 3% Bitr.jurister % Annat nordiskt land Annat europiskt land Asien Afrika Mellanöstern Nordamerika Sydamerika BAS: Samtliga (n=2208) 69

70 Föräldrarnas härkomst Fråga: Är någon av dina föräldrar födda utomlands? Andelen som svarat Ja. Totalt förälder född utomlands 14% Totalt % 5% 6% Advokater 2012 Bitr.jurister % 6% 0% 0% 0% 5% 3% Annat nordiskt land Annat europiskt land Asien Afrika Mellanöstern Nordamerika Sydamerika BAS: Samtliga (n=2208) 70

71 Några sammanfanande reflek<oner Totalt sen är det en likvärdig bild med 2006 som framtonar. Följande fem trender är dock värd an notera: Fler anger an ersänningen utgår i form av en kombina<on av fast lön och bonus (färre anger enbart fast månadslön). Es<merad medianinkomst för advokater ökar, dock kan inte en ökning av biträdande juristers medianinkomst påvisas. Arbetad <d minskar något. Fler är posi<va <ll möjligheterna <ll föräldraledighet och an det går bra an förena yrkeslivet med an vara småbarnsförälder. Advokatsamfundets verksamhet erhåller totalt sen en bänre omdöme jämfört med

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats Sammanfattning av 2012 års resultat Rätt talang på rätt plats BAKGRUND JURISTBAROMETERN 2012 är den nionde upplagan av BG Researchs årligen återkommande attityd- och kunskapsundersökning som kartlägger

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

DV-RAPPORT 2006:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm DV-RAPPORT 2006:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationsavdelningen, Domstolsverket, diarienummer 560-2005 Tryckt på Jordbruksverket,

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg Personal inom vård och omsorg minst nöjda Privatanställda mer nöjda än offentliganställda Ledarskapet största anledningen =ll missnöje/bidrar minst =ll nöjdhet Regionförbundet i Örebro okt 09 Tyvärr så

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Vad händer inom löneområdet?

Vad händer inom löneområdet? Vad händer inom löneområdet? 2015 Föreläsare Kris9na Karlén Ambi9ous One PA- konsult kris9na@ambi9ousone.se Thomas Englund Advantage HR t.englund@mac.com Nya lagar Sjukförsäkringen Rehabiliteringskedjan

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR 1. Kön? 189 205 Kvinna Man 2. Vilket år är du född? Mellan 1928 och 1984 Medelvärde: 195. Vilket år vann du? 1994 1995 8 199 8 199 11 1998 5 1999 45 2000 41 2001 4 2002 52 200

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER

RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER Kontakt: Elisabeth Thörnsten/ Anna Lindström Datum: 7 sept, 2012 Gun PeBersson Tel: 0739 403916 Gun.peBersson@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2013 Generalsekreteraren. Hemställan om lagändring avseende avdragsrätt för årsavgiften till Advokatsamfundet

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2013 Generalsekreteraren. Hemställan om lagändring avseende avdragsrätt för årsavgiften till Advokatsamfundet SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Hemställan om lagändring avseende avdragsrätt för årsavgiften till Advokatsamfundet Advokatsamfundet

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2015-05-19 Fastställd: BON 2015-06-16 68 Gäller för: Bildning- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Helen Petersson Reviderad: Dnr : BON2015/196 Regler och avgifter för förskola, fritidshem

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Stor paneldebatt Referatskrivare: Hovrättsfiskalen Lisa Sundin Debattledaren, hæstaréttarlögmaður Ragnar Tómas Árnason, öppnade mötet och inledde med att påpeka att ekonomiska

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund 1. Allmänt 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1. ALLMÄNT 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Advokat Rolf Johansson, Sverige 1 Inledning Mads Bryde Andersen formulerar i sitt förtjänstfulla referat ett antal teser, som kommenteras från den affärsjuridiska advokatbyråns

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004?

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? T-25099 TEMO AB: Arne Modig Datum: 2003-12 - 18 Sida 2 Undersökningens genomförande Dagens Nyheter har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning av allmänhetens

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning RAPPORT Hur går det för kunderna en uppföljande mätning Augus% 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen _2015-05-07 Huvudkontor (post)

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse? Emma Carlén är utbildad Husdjursagronom. Hon har forskat inom ämnet husdjursgenek om hur man på bästa sä kan hia tjurar och kor som nedärver resistens mot juverinflammaon. Emma började på Svensk Mjölk

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

F5 Elas(citeter mm. 2010 11 15 charlo5e.svensson@liu.se

F5 Elas(citeter mm. 2010 11 15 charlo5e.svensson@liu.se F5 Elas(citeter mm 2010 11 15 charlo5e.svensson@liu.se F5 Elas(citeter mm Elas(citeter E;erfrågans priselas(citet Inkomstelas(citet Korspriselas(citet Utbudselas(citet Konsumentöversko5 Asymmetrisk informa(on

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor Huvudkontor Tel E-mail / Webb 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Larsbergstorget 5 1tr., 181

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer