ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER"

Transkript

1 ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel:

2 Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet genomfört en undersökning bland samfundets medlemmar. En <digare undersökning gjordes år Målgrupp för undersökningen är samtliga anställda medlemmar och innehavare/delägare. Sammanlagt genomfördes 2208 intervjuer. Av dessa var 598 delägare, 361 enmansbyråer och 1249 anställda advokater/biträdande jurister. Intervjuerna har sken under perioden 25 april 30 maj Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. De öppna svaren redovisas i bifogad excel fil. 2

3 Roll Fråga: 1. Vilket av följande stämmer bäst in på din roll? Enmansbyrå 16% Delägare 2 Anställd advokat 26% Anställd biträdande jurist (ej advokat) 30% BAS: Samtliga (n=2208) 3

4 Arbetssitua<on 4

5 Arbetssitua<on Affärsjuridik är den klart vanligast verksamhetsinriktning. 61 procent av advokaterna och 72 procent av bitr. juristerna ägnar sig åt dena. Dessa värden är iden<ska med Bland advokater kommer bronmål på andra plats (26 %) följt av familjerän (17 %). Bland bitr. jurister kommer allmän prak<k (16 %) på andra plats följt av familjerän (12 %). Bland de som är anställda har 43 procent fast månadslön, 34 procent kombina<on av fast och bonus, 15 procent kombina<on av fast lön och provision och 11 procent provisionslön. OavseN ersänningssystem är de flesta hos såväl advokater som bitr. jurister nöjda med systemet. 5

6 Arbetssitua<on 8 av 10 anser an arbetsuppgi_er är mycket vik<gt i deras arbete. 6 av 10 inflytande. 4 av 10 lön, förläggning av arbets<den och semester. 64 procent har arbetat längre än 5 år på advokatbyrå. På interna och externa kurser avsäns i första hand 3 5 dagar per år (45 %) följt av 6 10 dagar (28 %). 6

7 Verksamhetsinriktning - Totalt Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 65% 63% Allmän prak<k 1 20% BroNmål 2 25% FamiljeräN 16% 22% Annat 9% * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Samtliga (n=2208) 7

8 Verksamhetsinriktning - Advokater Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 6 6 Allmän prak<k 18% 2 BroNmål 26% 3 FamiljeräN 16% 23% Annat 8% * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Advokater(n=1524 ) 8

9 Verksamhetsinriktning - Biträdande jurister Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 72% 72% Allmän prak<k 16% 14% BroNmål 9% 9% FamiljeräN 12% 1 Annat 1 * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Bitr. jurister(n=683) 9

10 ErsäNning anställda Fråga: I vilken form utgår din ersädning från advokatbyrån? Fast månadslön 43% % Provisionslön 1 1 Kombina<on av fast lön och provision 15% 14% Kombina<on av fast lön och bonus 34% 18% Vinstutdelning - Annat BAS: Anställda (n=1249) 10

11 Utvärdering av ersänningssystemet anställda Fråga: Är du nöjd med det ersädningssystemet? Nöjd 2012 Nöjd 2006 Totalt % 56% 12% 3% 84% 8 Fast månadslön 2 55% 14% 4% 82% 79% Provisionslön 35% 45% 15% 4% 80% 75% Kombina<on av fast lön och provision 2 55% 12% 4% 82% 83% Kombina<on av fast lön och bonus 29% 6 8% 90% 86% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, mycket nöjd Ja, ganska nöjd Nej, inte särskilt nöjd Nej, inte alls nöjd BAS: Anställda(n=1249) 11

12 Arbete på helger Fråga: Hur oha arbetar du på lördag respekive söndag? Minst 1 gg/månad 2012 Minst 1 gg/månad 2006 Totalt % 44% 35% 5% 60% 58% Advokater % 34% 5% 6 60% Biträdande jurister % 45% 3 6% 5 54% 3 eller fler gånger per månad 1-2 gånger i månaden Några gånger per år Aldrig BAS: Samtliga (n=2208) 12

13 Sammanlagda arbets<d Fråga: Hur många år har du sammanlagt arbetat på advokatbyrå? Upp <ll 2 år 1 54% 2-4 år 19% år 23% 30% Mer än 10 år 4 59% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 13

14 Vik<ga faktorer i arbetet Fråga: Hur vikigt tycker du ad följande är i did arbete? Mycket VikAgt 2012 Mycket VikAgt 2006 Arbetsuppgi_er 86% 13% 86% 84% Utveckling och lärande i arbetet 69% 28% 3% 69% 60% Inflytande 66% 30% 4% 66% 63% Kombinera yrkesliv och föräldraskap 52% 28% 20% 52% 4 Lön 46% 49% 5% 46% 43% Förläggning av arbets<den 44% 42% 14% 44% 40% Semester 43% 46% 1 43% 38% Karriärmöjligheter 40% 3 23% 40% 29% Arbetsgivarens image 30% 50% 20% 30% 29% Möjligheter <ll utlandstjänst 16% 7 6% Mycket vik<gt Vik<gt Mindre vik<gt BAS: Samtliga (n=2207) 14

15 AvsaN <d <ll fortbildning Fråga: Hur många dagar avsade du Ill fortbildning på interna och externa kurser 2011? Ingen dag 4% % 1-2 dagar 9% 12% 3-5 dagar 45% 46% 6-10 dagar 28% 29% dagar dagar 3% 8% 8%* dagar 2% 2% Mer än 30 dagar * 2006 års mätning så var intervallet dagar BAS: Samtliga (n=2207) 15

16 AvsaN <d med närmaste chef anställda Fråga: Hur mycket icke- debiterbar Id avsäder din närmaste chef med dig under en vanlig vecka? Ingen <d alls 38% 1-2 <mmar 45% 3-5 <mmar 14% 6-10 <mmar 2% Mer än 10 <mmar BAS: Anställda (n=1249) 16

17 Fakturering och debitering 17

18 Faktureringsbelopp och förvärvsinkomst UppskaDat värde för fakturering per person 2011: (GenomsniNligt faktureringsbelopp för de som fakturerar för andra / antal personer faktureringen avsåg) * (antal intervjuer i respek<ve storleksklass) + (genomsninligt fakturerings belopp från de som fakturerar för sig själva * antal intervjuer) (Antal intervjuer för de som fakturerar för själva + antal intervjuer för de som fakturerar för andra) = kr Inkomst Medianinkomsten för advokater är kr ( kr) och genomsninsinkomsten ligger på kr. För biträdande jurister är medianinkomsten kr ( kr) och genomsninsinkomsten ligger på kronor. 18

19 Fakturering och debitering Om du fakturerar kr eller mindre kr kr Över 1 mkr upp <ll 1,25 mkr Över 1,25 mkr upp <ll 1,5 mkr Över 1,5 mkr upp <ll 1,75 mkr Över 1,75 mkr upp <ll 2 mkr Över 2 mkr upp <ll 2,5 mkr Över 2,5 mkr upp <ll 3 mkr Över 3 mkr upp <ll 4 mkr Över 4 mkr upp <ll 5 mkr Över 5 mkr upp <ll 7 mkr Över 7 mkr upp <ll 9 mkr Över 9 mkr upp <ll 12 mkr Över 12 mkr upp <ll 15 mkr Över 15 mkr Fråga: Hur stor summa fakturerade du under 2011? Vet ej 6% 6% 8% 8% 6% 6% 4% 3% 2% 2% % 6% 1 12% 8% 6% 6% 3% 4% 2% 2% UppskaNat medianvärde för fakturering per person : kr BAS: fakturerar (n= 1595) 19

20 Fakturering Fråga: Vilket av följande gäller för dig? Jag fakturerar för enbart mig själv 33% 45% 50% Jag är faktureringsansvarig för klientuppdrag där flera medarbetare är inblandade % Inget av dena 15% 28% 55% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2207) 20

21 Antal personer som berör fakturering Fråga: Kan du ange, omräknat Ill helårspersoner, ungefär hur många personer din fakturering under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår) avsåg? Totalt ,08 Advokater 3,88 Bitr. jurister 5, BAS: Besvarat (n=479) 21

22 Fakturering och debitering Fråga: Ungefär hur stor andel av din arbetade Id i din advokatverksamhet kunde du debitera under 2011? 40% eller mindre % % % % % % % % % Mer än 85 % Ej aktuellt 6% 6% 8% 2% 3% 2% 2% 2% 9% 8% 6% 4% 9% 8% 13% 14% 1 16% 18% 13% 13% 13% 9% 9% 3% 2% 5% Totalt Advokater Bitr. jurister Medianen för debiterbar <d es<meras <ll lite drygt 70% BAS: Besvarat (n=2179) 22

23 System för fördelning av resultat delägare och anställda advokater Fråga: Vilket system använder ni inom advokatbyrån för fördelning av resultat? 2006* "True partnership" 40% 25% "Lockstep" 1 6% Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskon 22% 29% Individuell fördelning av både kostnader och intäkter 8% 20% Annat 6% 25% *I mätningen 2006 innehåller resultatet enmansbyråer. BAS: Advokater (ej enmansbyråer) (n=1162) 23

24 Utvärdering av system för fördelning av resultat delägare och anställda Fråga: Är du nöjd med det systemet ni har för fördelning av resultat? Mycket Nöjd 2012 Mycket Nöjd 2006 Totalt % 1 5% 4 46% "True partnership" 49% 42% 2% 49% 48% "Lockstep" 36% 48% 1 5% 36% 25% Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskon 42% 45% 4% 42% 40% Individuell fördelning av både kostnader och intäkter 33% 50% 13% 3% 33% 55% Annat nämligen 3 49% 12% 9% 3 52% Ja, mycket nöjd Ja, ganska nöjd Nej, inte särskilt nöjd Nej, inte alls nöjd BAS: Delägare och anställda(n=1845) 24

25 Arbetad <d 25

26 Arbetad <d Advokaterna arbetade i genomsnin <mmar i sin advokatverksamhet under Motsvarande siffra 2005 var <mmar. Bitr. juristerna arbetade i genomsnin <mmar under Om man ser <ll byråstorlek så arbetade man totalt sen mest bland byråer med 4-9 anst, <mmar. Minst <d arbetade man i enmansbyråer, <mmar. Vanligast förekommande uppdragstyp för 2011 är affärsjuridik hos advokater (52 %) och bitr. jurister (65 %). Uppdragen för 2011 rör sig om juridiska personer <ll (60 %) hos advokaterna och (70 %) för bitr. juristerna. 26

27 Arbetad <d Fråga: Hur många Immar arbetade du i din advokatverksamhet under 2011? 1000 <mmar eller mindre <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar Mer än 2400 <mmar 12% 13% 12% 6% 6% 5% % 13% 15% 15% % 16% 15% 9% 9% 9% 6% 6% 4% 4% 4% BAS: Samtliga (n=2208) Totalt Advokater Bitr. jurister 27

28 Fördelning av arbets<d Fråga: Ungefär hur fördelade sig din arbetade Id under 2011 på olika uppdragstyper? Affärsjuridik Offentligt försvar inklusive målsägandebiträde 13% 1 6% 56% 52% 65% % 50% 68% 1 14% 4% RäNshjälp inklusive offentligt biträde BAS: Besvarat (n=2195) RäNskydd exklusive affärsjuridik Obeståndsjuridik Övriga uppdrag 8% 8% 8% 6% 5% 5% 3% 1 9% Totalt Advokater Bitr. jurister 28 6% 8% 5% 12% 12% 9%

29 Flest uppdrag görs för juridiska personer Fråga: Ungefär hur fördelade sig den Id du under 2011 arbetade på uppdrag för fysiska respekive för juridiska personer? Totalt % Totalt % 64% Advokater % 60% Advokater % 62% Bitr. jurister % 70% Bitr. jurister % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andelen fakturering avseende fysiska personer Andelen fakturering avseende juridiska personer BAS: Besvarat (n=2166) 29

30 Nästan alla jobbar hel<d Fråga: Arbetar du helid eller delid? - 35 år 98% 2% år 92% 8% år 93% 56 år + 72% 28% Hel<d 90% Del<d Hel<d Del<d BAS: Samtliga (n=2208) 30

31 Advokatsamfundets webbsida 31

32 Advokatsamfundets hemsida och informa<onsdatabaser Så gon som alla har besökt samfundets webbsida. 6 av 10 besöker sidan minst varje månad (samma som 2006). Lite o_are är det anställda, personer på mindre byråer och kvinnor som besöker webbsidan. Lite mer sällan är det äldre, delägare och byråer med inriktning på affärsjuridik. Advokat- och advokatbyråsökning är den mest använda tjänsten (56 %) på webbsidan följt av kurser och anmälningsfunk<on (55 %), cirkulär från advokatsamfundet (30 %) och nyheter (28 %). 93 procent anser an hemsidan innehåller den informa<on de behöver. 32

33 Advokatsamfundets webbsida Totalt 2012 Advokater 2012 Bitr. jurister % 2% 4% 2% 0% 4% 2% Fråga: Hur oha besöker du advokatsamfundets webbsida? 12% 12% 13% 2 24% 2 23% 20% 26% 34% 36% % 13% % 3% 12% 16% 20% 44% 2% 5% 15% 20% 23% 34% 2% 0% 20% 30% 40% Dagligen 2-3 gånger/vecka Ungefär 1 gång/vecka 2-3 gånger/månad Ungefär 1 gång/månad Någon enstaka gång Har aldrig besökt Advokatsamfundets webbsida BAS: Samtliga(n=2207) 33

34 Hur man använder hemsidan Om du besöker hemsidan Fråga: När du besöker Advokatsamfundets webbsida vilka av nedanstående delar brukar du besöka? Sök Advokater och Advokatbyråer (matrikeln på Kurser och anmälningsfunk<on Cirkulär/Info/BlankeNer (minneslistor m.m.) Nyheter Informa<on om advokate<k Beslut från disciplinnämnden Person- /byråkort Advokatsamfundets projekt Advokat i fram<den Advokatsamfundets satsning på ledarskap för RemissyNranden Advokaten (nätupplagan av <dskri_en) Juridiska biblioteket Informa<on från avdelningarna Generalsekreterarens blogg Försäkringar Annan/allmän informa<on 30% 28% 2 1 8% 8% 6% 5% 4% 3% 23% 56% 55% *Ändrad formulering jämfört med % - 35% - 9%* 1* - - 5% 3% 4% 8% - 3% - BAS: Om besöker hemsidan (n=2156) 34

35 Advokatsamfundets service 35

36 Advokatsamfundet 6 av 10 är klart nöjda med samfundet, vilket är en klar ökning jämfört med av 10 missnöjda. Bitr. jurister och äldre är något mer nöjda. 36

37 Advokatsamfundets service Fråga: Vad anser du om följande? Bra 2012 Vet ej 2012 Kansliets service 38% 55% 5% 93% 46% dvokatsamfundets satsning på ledarskap för kvinnor (Hilda) 3 48% 8% 85% 6 Advokatsamfundets kursverksamhet 29% 62% 8% 90% 20% Advokatsamfundets projekt Advokat i fram<den 29% 55% 12% 4% 84% 68% Advokaqörsäkringar 25% 66% 2% 9 54% Tidskri_en Advokaten 19% 66% 13% 2% 85% 12% Ramavtal 14% 66% 16% 4% 80% 74% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga (n=2207), besvarat 37

38 Advokatsamfundet kansliets service Fråga: Vad anser du om följande? Kansliets service Vet ej 2012 Totalt Kansliets service 38% 55% 5% 46% Advokater 36% 56% 6% 2% 42% Bitr. jurister 44% 53% 2% 56% (- 35 år) 45% 5 3% 0% 53% år 42% 54% 3% år 32% 5 8% 3% 40% 56 + år 30% 59% 9% 2% 40% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 38

39 Advokatsamfundets - Hilda Fråga: Vad anser du om följande? Advokatsamfundets satsning på ledaskap för kvinnor (Hilda) Vet ej 2012 Totalt (Hilda) 3 48% 8% 6 Advokater 38% 45% 6% 6 Bitr. jurister 35% 53% 5% 65% (- 35 år) 38% 48% 6% 65% år 42% 43% 5% 64% år 3 49% 63% 56 + år 36% 5 9% 4% 73% Män 32% 45% 12% 78% Kvinnor 4 50% 3% 48% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 39

40 Advokatsamfundets - kursverksamhet Fråga: Vad anser du om följande? Advokatsamfundets kursverksamhet Vet ej 2012 Totalt kursverksamhet 29% 62% 8% 20% Advokater 22% 66% 2% 20% Bitr. jurister 43% 5 4% 22% (- 35 år) 38% 55% 6% 18% år 2 65% 18% år 20% 65% 13% 2% 23% 56 + år 18% 68% 1 2% 25% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 40

41 Advokatsamfundet Advokat i fram<den Fråga: Vad anser du om följande? Advokat i fram<den Vet ej 2012 Totalt Advokat i fram<den 29% 55% 12% 4% 68% Advokater 30% 54% 12% 4% 70% Bitr. jurister 25% 58% 12% 4% 62% (- 35 år) 26% 5 14% 3% 60% år 33% 5 1 5% 64% år 3 54% 1 5% 74% 56 + år 25% 58% 1 79% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 41

42 Advokatsamfundet - Advokaqörsäkringar Fråga: Vad anser du om följande? Advoka=örsäkringar Vet ej 2012 Totalt Advokaqörsäkringar 25% 66% 2% 54% Advokater 24% 6 2% 4 Bitr. jurister 32% 58% 8% 2% 82% (- 35 år) 28% 65% 4% 2% år 24% 66% 9% 56% år 23% 65% 1 2% 34% 56 + år 24% 68% 6% 2% 22% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 42

43 Advokatsamfundets Tidsskri_en Advokaten Fråga: Vad anser du om följande? Advokaten Vet ej 2012 Totalt Tidsskri_en Advokaten 19% 66% 13% 2% 12% Advokater 19% 65% 14% 2% 8% Bitr. jurister 20% 68% 1 22% (- 35 år) 18% 69% 12% 2% 20% år 15% 70% 15% år 20% 6 16% 3% 56 + år 25% 62% 1 5% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 43

44 Advokatsamfundet sammanfanande omdöme Fråga: Hur nöjd är du totalt sed med Advokatsamfundet? Nöjd 2012 Nöjd 2006 Totalt % 4 26% 3% 6 39% Advokater 19% 38% 28% 1 4% 5 39% Bitr. jurister 2 49% 23% 6% 70% 42% (- 35 år) 20% 49% 24% 6% 69% 42% år 18% 43% 28% 2% 6 36% år % 13% 6% 48% år 23% 3 23% 12% 5% 60% 39% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 Mycket nöjd Inte alls nöjd BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 44

45 Fram<den 45

46 Fram<den 7 av 10 är posi<va <ll advokatyrkets fram<d. Bitr. jurister är något posi<vare. Tänkbarheten an byta arbetsplats är större hos bitr. jurister (43 %) än advokater (28 %). Bland de som vill byta arbete är bolagsjurist vanligast hos både advokater och bitr. jurister. Bland de som vill byta arbete är arbetsförhållande, möjligheten <ll självständighet, följt av arbetets innehåll vik<ga delar. 46

47 Advokatyrkets fram<d Fråga: Vilken är din uppfadning om framiden för advokatyrket i Sverige? PosiAv 2012 PosiAv 2006 Totalt % 2 72% 68% Advokater % 53% 23% 69% 66% Bitr. jurister % 58% 1 5% 78% 73% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket posi<v Ganska posi<v Varken eller Ganska nega<v Mycket nega<v BAS: Samtliga (n=2206) 47

48 Byte av arbete Totalt Advokater Bitr.jurister 14% 9% 3% 5% 12% Fråga: Skulle du idag vilja byta arbete Ill något av följande? 18% 1 4% 6% 13% 12% 18% 8% 15% 26% 59% 68% 72% Bolagsjurist Jurist på annan myndighet eller organisa<on Annat arbete inom juridiken än vad som nämnts Vill ej byta/nöjd som det är Domare Åklagare Annan bransch % 5% - 9% - 14% 4% - 9% - 32% 1 6% - - BAS: Samtliga (n=2207) 48

49 Vik<ga faktorer vid byte av arbete Om du vill byta arbete Fråga: Hur pass vikiga är nedanstående faktorer för did ställningstagande ad vilja byta arbete? Mycket vikagt 2012 Arbetets innehåll 58% 24% 19% Mycket vikagt % 46% Arbetsförhållande 5 23% 19% 5 49% Förena arbete med familjeliv 49% 26% 25% 49% 43% Självständighet 4 40% 19% 4 29% Inflytande 33% 43% 23% 33% 26% Lönenivå 28% 4 25% 28% 22% Anställningstrygghet 26% 43% 3 26% 30% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket Vik<gt Vik<gt Mindre vik<gt BAS: Om vill byta arbete (n=703) 49

50 Personliga förhållanden 50

51 Personliga förhållanden Familjesitua<onen är <ll störst del gi_/sammanboende (81 %) följt av ensamstående (14 %). Vid föräldraskap och arbete så anser sig 2 av 10 (och bland kvinnor 3 av 10) ha blivit missgynnade på grund utav sin barnledighet. Områden som man anser sig ha missgynnats inom är lön och inflytande på arbetsplatsen. 3 av 10 män anser an köp av hushållsnära tjänster har i mycket stor utsträckning underlänat deras arbete. Bland kvinnor är det 5 av 10 som anser an dena. 51

52 Civil<llstånd Fråga: Ange familjesituaion? Totalt Advokater Bitr. jurister Man Kvinna 4% 14% 4% 6% 23% 4% 1 6% 18% 8 86% 70% 85% 75% Gi_/sammanboende Särbo Ensamstående Annat BAS: Samtliga (n=2208) 52

53 Taxerad inkomst Fråga: Ungefär hur stor beräknas din taxerade inkomst av advokatverksamhet bli för 2011? 9% Totalt 4 39% 12% Advokater 49% 25% 6% 2% Bitr.jurister 22% 65% % 8% 34% 43% 6% % 0% 2% 30% 54% 14% BAS: Besvarat (n=2172) Över kr kr kr kr Under kr 53

54 Hemmavarande barn Fråga: Har du hemmavarande barn under 16 år? 44% Ja 52% 25% 56% Nej 48% 75% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 54

55 Föräldraskap och arbete Om du har hemmavarande barn Totalt 2012 Fråga: Hur stämmer nedanstående påståenden in på din situaion? % 50% 6 44% Advokater 58% 62% 53% 42% Bitr.jurister 55% 50% 39% 52% Man 50% 64% 56% 42% Kvinna 55% 50% 33% 5 Jag har kunnat vara föräldraledig i den omfanning jag önskat Jag tycker an det går bra an förena advokatyrket med an vara småbarnsförälder BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 55

56 Föräldraskap och arbete Om du har hemmavarande barn Totalt 2012 Fråga: Hur stämmer nedanstående påståenden in på din situaion? % 25% 1 15% Advokater 15% 23% 22% 13% Bitr.jurister 24% 40% 4 19% Man 12% 20% 19% 12% Kvinna 25% 38% 43% 24% Jag har funderat på an byta yrke då det är svårt an förena advokatyrket med an vara småbarnsförälder Jag arbetar hel<d men skulle vilja arbeta del<d BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 56

57 Vid sjukdom Om du har hemmavarande barn Fråga: Vem i hushållet brukar stanna hemma när barnet/barnen är sjukt/sjuka? Totalt % 55% Advokater 34% 55% Bitr. jurister 9% 38% 52% Man 5% 45% 49% Kvinna 19% 16% 65% Jag Min make/maka/sambo Vi delar ungefär lika BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 57

58 Missgynnats på grund av föräldraskap Om du har hemmavarande barn Fråga: Har du någon gång under de senaste tre åren missgynnats på grund av did föräldraskap eller din barnledighet? Totalt 19% Advokater 1 Bitr. jurister 26% Man 12% Kvinna 3 Ja BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 58

59 Lönen Andra arbetsuppgi_er Inflytande på arbetet Möjligheter <ll delägarskap Möjligheter <ll vidareutbildning BAS: Om missgynnats(n=181) Föräldraledighetens påverkan Annat 1 12% 22% 15% 1 13% 13% 1 18% 9% Om du missgynnats Fråga: På vilket säd har du missgynnats? 23% 44% 4 39% 33% 29% 50% 44% 46% 38% 43% 44% 4 48% 38% 44% 59 54% 58% 56% 64% Totalt (n=181) Advokater (n=135) Bitr. Jurister (n=45) Man (n=74) Kvinna (n=106) 2006 (totalt) (64%) (49%) (3) (33%) () (33%)

60 Hemarbetet Om gi_/sambo Fråga: Vem sköter mest av hemarbetet i did hushåll? Totalt % 30% 59% Advokater 1 30% 58% Bitr. jurister 12% 28% 60% Man 4% 40% 56% Kvinna 26% 64% Jag Min make/maka/sambo Vi delar ungefär lika BAS: Om gi_/sambo(n=914) 60

61 Hushållsinkomst Om gi_/sambo Fråga: Vem i did hushåll har högst hushållsinkomst? Totalt 2012 Advokater 20% % 66% Bitr. jurister 15% 32% 53% Man 9% 14% 7 Kvinna 22% 38% 39% Jag Min make/maka/sambo Vi har i stort sen samma inkomst BAS: om gi_/sambo(n=914) 61

62 Hushållsnära tjänster Fråga: Köper hushållet s k hushållsnära tjänster som exempelvis städhjälp och barnpassning i hemmet? Totalt % Advokater 5 Bitr. jurister 39% Man 52% Kvinna 58% Ja BAS: Besvarat (n= 972) 62

63 Hushållsnära tjänsternas påverkan Om du köper hushållsnära tjänster Fråga: I Vilken utsträckning har dessa hushållsnära tjänster bidragit Ill ad skapa bädre förutsädningar för dig ad sköta did arbete? Totalt % 30% 16% Advokater 40% 3 16% Bitr. jurister 42% 25% 19% 6% 8% Man 34% 32% - 18% 8% 8% Kvinna 49% 2 13% 5% 5 Mycket stor utsträckning Inte alls BAS: Om köper hushållsnära tjänster exklusive vet ej (n= 514) 63

64 Särbehandling Yrkesroll Har du på advokatbyrån blivit posi<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 3% 4% Andelen som svarat Ja. Fråga: Har du på advokatbyrån blivit nega<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 5% 8% Fråga: Har du någon gång under det senaste året utsads för sexuella trakasserier på advokatbyrån? 2% I svenskt arbetsliv ligger dena värde o_ast mellan 1-5% Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 64

65 Särbehandling Kön Har du på advokatbyrån blivit posi<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 3% 4% Andelen som svarat Ja. Fråga: Har du på advokatbyrån blivit nega<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 2% 13% Fråga: Har du någon gång under det senaste året utsads för sexuella trakasserier på advokatbyrån? I svenskt arbetsliv ligger dena värde o_ast mellan 1-5% Man Kvinna BAS: Samtliga (n=2208) 65

66 Vidtagit åtgärder UtsaN för sexuella trakasserier Fråga: Har du vidtagit någon åtgärd med anledning av deda? Totalt % Ja BAS: Om utsan för sexuella trakasserier (n=23) 66

67 Posi<v särbehandling Om posi<vt särbehandlad Fråga: På vilket säd har du blivit posiivt särbehandlad? Ökat inflytande på arbetet FåN andra typer av arbetsuppgi_er BäNre möjligheter <ll vidareutbildning FörbäNrade möjligheter <ll delägarskap BäNre löneutveckling Annat sän 14% 59% 43% 35% 38% 3 5 8% 23% 14% 22% 6% 15% 22% 6% 28% 16% 40% Totalt Man (n=37) Kvinna (n=35) BAS: Om posi<vt särbehandlad (n=72) 67

68 Nega<v särbehandling Om särbehandlad pga. kön Fråga: På vilket säd har du blivit negaivt särbehandlad? FåN andra typer av arbetsuppgi_er Sämre löneutveckling Minskat inflytande på arbetet Försämrade möjligheter <ll delägarskap Sämre möjligheter <ll vidareutbildning Annat sän 4% 8% 40% 24% 53% 4 20% 44% 36% 16% 4 32% 24% 34% 28% 2 36% 18% Totalt Man (n=25) Kvinna (n=108) BAS: Om särbehandlad pga. kön (n=133) 68

69 Egna härkomst Fråga: Är du född utomlands? Andelen som svarat Ja. Totalt född utomlands Totalt % 2% 2% 0% Advokater % 3% Bitr.jurister % Annat nordiskt land Annat europiskt land Asien Afrika Mellanöstern Nordamerika Sydamerika BAS: Samtliga (n=2208) 69

70 Föräldrarnas härkomst Fråga: Är någon av dina föräldrar födda utomlands? Andelen som svarat Ja. Totalt förälder född utomlands 14% Totalt % 5% 6% Advokater 2012 Bitr.jurister % 6% 0% 0% 0% 5% 3% Annat nordiskt land Annat europiskt land Asien Afrika Mellanöstern Nordamerika Sydamerika BAS: Samtliga (n=2208) 70

71 Några sammanfanande reflek<oner Totalt sen är det en likvärdig bild med 2006 som framtonar. Följande fem trender är dock värd an notera: Fler anger an ersänningen utgår i form av en kombina<on av fast lön och bonus (färre anger enbart fast månadslön). Es<merad medianinkomst för advokater ökar, dock kan inte en ökning av biträdande juristers medianinkomst påvisas. Arbetad <d minskar något. Fler är posi<va <ll möjligheterna <ll föräldraledighet och an det går bra an förena yrkeslivet med an vara småbarnsförälder. Advokatsamfundets verksamhet erhåller totalt sen en bänre omdöme jämfört med

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003 Fråga Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse och Antal anställda / Ej svar - -9 7 5 + 9 7 5 6 7 8 9 Medelvärde : - antal män:6 - antal kvinnor: T-7 Sveriges advokatsamfund

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum:

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: Advokatbyråer 2006 T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-26 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Enskilda advokater och jurister

Enskilda advokater och jurister Enskilda advokater och jurister T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-30 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 216 års löner för Compliance Officers i Sverige 2 Inledning HR Commitment har i samarbete med Compliance Forum tagit fram en lönestatistik för Sveriges Compliance

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 214 års löner för bolagsjurister i Sverige 2 Inledning HR Commitment har sedan 28 i samarbete med Bolagsjuristernas Förening tagit fram lönestatistik för bolagsjurister

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Polen Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt exempelvis

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Ryssland Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Luxemburg Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

TEMA II VÄN MED TIDEN

TEMA II VÄN MED TIDEN TEMA II VÄN MED TIDEN Jörgen Larsson, fil dr, Chalmers tekniska högskola och Fredrik Warberg, författare, Föreningen tidsverkstaden, har haft huvudansvaret för utformning av temat, vilket gjorts i samarbete

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

A"tyder )ll arbete som allmänläkare i glesbygd

Atyder )ll arbete som allmänläkare i glesbygd A"tyder )ll arbete som allmänläkare i glesbygd Enkätundersökning bland läkarstudenter Student: Malin Hedman Handledare: Ane

Läs mer

Datum: 10 juni, Per Fernström Tel:

Datum: 10 juni, Per Fernström Tel: RAPPORT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CHEFSKAP HINDER & MÖJLIGHETER KVANTITATIV UNDERSÖKNING VÅREN 2011 Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: S9na Andersson/Linus Isaksson Datum: 10 juni, 2011 Per Fernström Tel:

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats Sammanfattning av 2012 års resultat Rätt talang på rätt plats BAKGRUND JURISTBAROMETERN 2012 är den nionde upplagan av BG Researchs årligen återkommande attityd- och kunskapsundersökning som kartlägger

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag

Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Sedan 1949 Välkommen till Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 969778-1533 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen_KB_v1_2016-02-22 Huvudkontor (post)

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Fråge- och anteckningsblad till Växthusmetoden

Fråge- och anteckningsblad till Växthusmetoden #!# *! Uppgift 1. (10 minuter) Jargong I vilka rum eller verksamheter på arbetsplatsen kan det förekomma nedsättande eller negativ jargong som har samband med: Kön Sätt upp symbolerna på de ställen där

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg Personal inom vård och omsorg minst nöjda Privatanställda mer nöjda än offentliganställda Ledarskapet största anledningen =ll missnöje/bidrar minst =ll nöjdhet Regionförbundet i Örebro okt 09 Tyvärr så

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Värderingar på svenska arbetsplatser

Värderingar på svenska arbetsplatser Värderingar på svenska arbetsplatser T - PO103030 TEMO AB: Anna Fritz Datum: 2004-06 - 01 Undersökningens genomförande Temo har ställt frågor till allmänheten om attityder kring jämställdhet, arbetskamrater

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR 1. Kön? 189 205 Kvinna Man 2. Vilket år är du född? Mellan 1928 och 1984 Medelvärde: 195. Vilket år vann du? 1994 1995 8 199 8 199 11 1998 5 1999 45 2000 41 2001 4 2002 52 200

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2017 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom 2017-05-31 Sammanfattning En djupdykning i svenska pars hushållsekonomi visar på tydliga förändringar jämfört med tidigare

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Ledarnas Chefsbarometer 2007 Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Om Ledarnas Chefsbarometer Synovate Temo har på uppdrag av Ledarna genomfört Ledarnas Chefsbarometer - en årligen

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer