ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER"

Transkript

1 ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel:

2 Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet genomfört en undersökning bland samfundets medlemmar. En <digare undersökning gjordes år Målgrupp för undersökningen är samtliga anställda medlemmar och innehavare/delägare. Sammanlagt genomfördes 2208 intervjuer. Av dessa var 598 delägare, 361 enmansbyråer och 1249 anställda advokater/biträdande jurister. Intervjuerna har sken under perioden 25 april 30 maj Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga. De öppna svaren redovisas i bifogad excel fil. 2

3 Roll Fråga: 1. Vilket av följande stämmer bäst in på din roll? Enmansbyrå 16% Delägare 2 Anställd advokat 26% Anställd biträdande jurist (ej advokat) 30% BAS: Samtliga (n=2208) 3

4 Arbetssitua<on 4

5 Arbetssitua<on Affärsjuridik är den klart vanligast verksamhetsinriktning. 61 procent av advokaterna och 72 procent av bitr. juristerna ägnar sig åt dena. Dessa värden är iden<ska med Bland advokater kommer bronmål på andra plats (26 %) följt av familjerän (17 %). Bland bitr. jurister kommer allmän prak<k (16 %) på andra plats följt av familjerän (12 %). Bland de som är anställda har 43 procent fast månadslön, 34 procent kombina<on av fast och bonus, 15 procent kombina<on av fast lön och provision och 11 procent provisionslön. OavseN ersänningssystem är de flesta hos såväl advokater som bitr. jurister nöjda med systemet. 5

6 Arbetssitua<on 8 av 10 anser an arbetsuppgi_er är mycket vik<gt i deras arbete. 6 av 10 inflytande. 4 av 10 lön, förläggning av arbets<den och semester. 64 procent har arbetat längre än 5 år på advokatbyrå. På interna och externa kurser avsäns i första hand 3 5 dagar per år (45 %) följt av 6 10 dagar (28 %). 6

7 Verksamhetsinriktning - Totalt Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 65% 63% Allmän prak<k 1 20% BroNmål 2 25% FamiljeräN 16% 22% Annat 9% * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Samtliga (n=2208) 7

8 Verksamhetsinriktning - Advokater Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 6 6 Allmän prak<k 18% 2 BroNmål 26% 3 FamiljeräN 16% 23% Annat 8% * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Advokater(n=1524 ) 8

9 Verksamhetsinriktning - Biträdande jurister Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinriktning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? Flera svar möjligt 2006* Affärsjuridik 72% 72% Allmän prak<k 16% 14% BroNmål 9% 9% FamiljeräN 12% 1 Annat 1 * Svarslistan 2006 var mer omfanande än i år BAS: Bitr. jurister(n=683) 9

10 ErsäNning anställda Fråga: I vilken form utgår din ersädning från advokatbyrån? Fast månadslön 43% % Provisionslön 1 1 Kombina<on av fast lön och provision 15% 14% Kombina<on av fast lön och bonus 34% 18% Vinstutdelning - Annat BAS: Anställda (n=1249) 10

11 Utvärdering av ersänningssystemet anställda Fråga: Är du nöjd med det ersädningssystemet? Nöjd 2012 Nöjd 2006 Totalt % 56% 12% 3% 84% 8 Fast månadslön 2 55% 14% 4% 82% 79% Provisionslön 35% 45% 15% 4% 80% 75% Kombina<on av fast lön och provision 2 55% 12% 4% 82% 83% Kombina<on av fast lön och bonus 29% 6 8% 90% 86% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, mycket nöjd Ja, ganska nöjd Nej, inte särskilt nöjd Nej, inte alls nöjd BAS: Anställda(n=1249) 11

12 Arbete på helger Fråga: Hur oha arbetar du på lördag respekive söndag? Minst 1 gg/månad 2012 Minst 1 gg/månad 2006 Totalt % 44% 35% 5% 60% 58% Advokater % 34% 5% 6 60% Biträdande jurister % 45% 3 6% 5 54% 3 eller fler gånger per månad 1-2 gånger i månaden Några gånger per år Aldrig BAS: Samtliga (n=2208) 12

13 Sammanlagda arbets<d Fråga: Hur många år har du sammanlagt arbetat på advokatbyrå? Upp <ll 2 år 1 54% 2-4 år 19% år 23% 30% Mer än 10 år 4 59% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 13

14 Vik<ga faktorer i arbetet Fråga: Hur vikigt tycker du ad följande är i did arbete? Mycket VikAgt 2012 Mycket VikAgt 2006 Arbetsuppgi_er 86% 13% 86% 84% Utveckling och lärande i arbetet 69% 28% 3% 69% 60% Inflytande 66% 30% 4% 66% 63% Kombinera yrkesliv och föräldraskap 52% 28% 20% 52% 4 Lön 46% 49% 5% 46% 43% Förläggning av arbets<den 44% 42% 14% 44% 40% Semester 43% 46% 1 43% 38% Karriärmöjligheter 40% 3 23% 40% 29% Arbetsgivarens image 30% 50% 20% 30% 29% Möjligheter <ll utlandstjänst 16% 7 6% Mycket vik<gt Vik<gt Mindre vik<gt BAS: Samtliga (n=2207) 14

15 AvsaN <d <ll fortbildning Fråga: Hur många dagar avsade du Ill fortbildning på interna och externa kurser 2011? Ingen dag 4% % 1-2 dagar 9% 12% 3-5 dagar 45% 46% 6-10 dagar 28% 29% dagar dagar 3% 8% 8%* dagar 2% 2% Mer än 30 dagar * 2006 års mätning så var intervallet dagar BAS: Samtliga (n=2207) 15

16 AvsaN <d med närmaste chef anställda Fråga: Hur mycket icke- debiterbar Id avsäder din närmaste chef med dig under en vanlig vecka? Ingen <d alls 38% 1-2 <mmar 45% 3-5 <mmar 14% 6-10 <mmar 2% Mer än 10 <mmar BAS: Anställda (n=1249) 16

17 Fakturering och debitering 17

18 Faktureringsbelopp och förvärvsinkomst UppskaDat värde för fakturering per person 2011: (GenomsniNligt faktureringsbelopp för de som fakturerar för andra / antal personer faktureringen avsåg) * (antal intervjuer i respek<ve storleksklass) + (genomsninligt fakturerings belopp från de som fakturerar för sig själva * antal intervjuer) (Antal intervjuer för de som fakturerar för själva + antal intervjuer för de som fakturerar för andra) = kr Inkomst Medianinkomsten för advokater är kr ( kr) och genomsninsinkomsten ligger på kr. För biträdande jurister är medianinkomsten kr ( kr) och genomsninsinkomsten ligger på kronor. 18

19 Fakturering och debitering Om du fakturerar kr eller mindre kr kr Över 1 mkr upp <ll 1,25 mkr Över 1,25 mkr upp <ll 1,5 mkr Över 1,5 mkr upp <ll 1,75 mkr Över 1,75 mkr upp <ll 2 mkr Över 2 mkr upp <ll 2,5 mkr Över 2,5 mkr upp <ll 3 mkr Över 3 mkr upp <ll 4 mkr Över 4 mkr upp <ll 5 mkr Över 5 mkr upp <ll 7 mkr Över 7 mkr upp <ll 9 mkr Över 9 mkr upp <ll 12 mkr Över 12 mkr upp <ll 15 mkr Över 15 mkr Fråga: Hur stor summa fakturerade du under 2011? Vet ej 6% 6% 8% 8% 6% 6% 4% 3% 2% 2% % 6% 1 12% 8% 6% 6% 3% 4% 2% 2% UppskaNat medianvärde för fakturering per person : kr BAS: fakturerar (n= 1595) 19

20 Fakturering Fråga: Vilket av följande gäller för dig? Jag fakturerar för enbart mig själv 33% 45% 50% Jag är faktureringsansvarig för klientuppdrag där flera medarbetare är inblandade % Inget av dena 15% 28% 55% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2207) 20

21 Antal personer som berör fakturering Fråga: Kan du ange, omräknat Ill helårspersoner, ungefär hur många personer din fakturering under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår) avsåg? Totalt ,08 Advokater 3,88 Bitr. jurister 5, BAS: Besvarat (n=479) 21

22 Fakturering och debitering Fråga: Ungefär hur stor andel av din arbetade Id i din advokatverksamhet kunde du debitera under 2011? 40% eller mindre % % % % % % % % % Mer än 85 % Ej aktuellt 6% 6% 8% 2% 3% 2% 2% 2% 9% 8% 6% 4% 9% 8% 13% 14% 1 16% 18% 13% 13% 13% 9% 9% 3% 2% 5% Totalt Advokater Bitr. jurister Medianen för debiterbar <d es<meras <ll lite drygt 70% BAS: Besvarat (n=2179) 22

23 System för fördelning av resultat delägare och anställda advokater Fråga: Vilket system använder ni inom advokatbyrån för fördelning av resultat? 2006* "True partnership" 40% 25% "Lockstep" 1 6% Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskon 22% 29% Individuell fördelning av både kostnader och intäkter 8% 20% Annat 6% 25% *I mätningen 2006 innehåller resultatet enmansbyråer. BAS: Advokater (ej enmansbyråer) (n=1162) 23

24 Utvärdering av system för fördelning av resultat delägare och anställda Fråga: Är du nöjd med det systemet ni har för fördelning av resultat? Mycket Nöjd 2012 Mycket Nöjd 2006 Totalt % 1 5% 4 46% "True partnership" 49% 42% 2% 49% 48% "Lockstep" 36% 48% 1 5% 36% 25% Delar på samtliga kostnader, men behåller eget överskon 42% 45% 4% 42% 40% Individuell fördelning av både kostnader och intäkter 33% 50% 13% 3% 33% 55% Annat nämligen 3 49% 12% 9% 3 52% Ja, mycket nöjd Ja, ganska nöjd Nej, inte särskilt nöjd Nej, inte alls nöjd BAS: Delägare och anställda(n=1845) 24

25 Arbetad <d 25

26 Arbetad <d Advokaterna arbetade i genomsnin <mmar i sin advokatverksamhet under Motsvarande siffra 2005 var <mmar. Bitr. juristerna arbetade i genomsnin <mmar under Om man ser <ll byråstorlek så arbetade man totalt sen mest bland byråer med 4-9 anst, <mmar. Minst <d arbetade man i enmansbyråer, <mmar. Vanligast förekommande uppdragstyp för 2011 är affärsjuridik hos advokater (52 %) och bitr. jurister (65 %). Uppdragen för 2011 rör sig om juridiska personer <ll (60 %) hos advokaterna och (70 %) för bitr. juristerna. 26

27 Arbetad <d Fråga: Hur många Immar arbetade du i din advokatverksamhet under 2011? 1000 <mmar eller mindre <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar <mmar Mer än 2400 <mmar 12% 13% 12% 6% 6% 5% % 13% 15% 15% % 16% 15% 9% 9% 9% 6% 6% 4% 4% 4% BAS: Samtliga (n=2208) Totalt Advokater Bitr. jurister 27

28 Fördelning av arbets<d Fråga: Ungefär hur fördelade sig din arbetade Id under 2011 på olika uppdragstyper? Affärsjuridik Offentligt försvar inklusive målsägandebiträde 13% 1 6% 56% 52% 65% % 50% 68% 1 14% 4% RäNshjälp inklusive offentligt biträde BAS: Besvarat (n=2195) RäNskydd exklusive affärsjuridik Obeståndsjuridik Övriga uppdrag 8% 8% 8% 6% 5% 5% 3% 1 9% Totalt Advokater Bitr. jurister 28 6% 8% 5% 12% 12% 9%

29 Flest uppdrag görs för juridiska personer Fråga: Ungefär hur fördelade sig den Id du under 2011 arbetade på uppdrag för fysiska respekive för juridiska personer? Totalt % Totalt % 64% Advokater % 60% Advokater % 62% Bitr. jurister % 70% Bitr. jurister % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andelen fakturering avseende fysiska personer Andelen fakturering avseende juridiska personer BAS: Besvarat (n=2166) 29

30 Nästan alla jobbar hel<d Fråga: Arbetar du helid eller delid? - 35 år 98% 2% år 92% 8% år 93% 56 år + 72% 28% Hel<d 90% Del<d Hel<d Del<d BAS: Samtliga (n=2208) 30

31 Advokatsamfundets webbsida 31

32 Advokatsamfundets hemsida och informa<onsdatabaser Så gon som alla har besökt samfundets webbsida. 6 av 10 besöker sidan minst varje månad (samma som 2006). Lite o_are är det anställda, personer på mindre byråer och kvinnor som besöker webbsidan. Lite mer sällan är det äldre, delägare och byråer med inriktning på affärsjuridik. Advokat- och advokatbyråsökning är den mest använda tjänsten (56 %) på webbsidan följt av kurser och anmälningsfunk<on (55 %), cirkulär från advokatsamfundet (30 %) och nyheter (28 %). 93 procent anser an hemsidan innehåller den informa<on de behöver. 32

33 Advokatsamfundets webbsida Totalt 2012 Advokater 2012 Bitr. jurister % 2% 4% 2% 0% 4% 2% Fråga: Hur oha besöker du advokatsamfundets webbsida? 12% 12% 13% 2 24% 2 23% 20% 26% 34% 36% % 13% % 3% 12% 16% 20% 44% 2% 5% 15% 20% 23% 34% 2% 0% 20% 30% 40% Dagligen 2-3 gånger/vecka Ungefär 1 gång/vecka 2-3 gånger/månad Ungefär 1 gång/månad Någon enstaka gång Har aldrig besökt Advokatsamfundets webbsida BAS: Samtliga(n=2207) 33

34 Hur man använder hemsidan Om du besöker hemsidan Fråga: När du besöker Advokatsamfundets webbsida vilka av nedanstående delar brukar du besöka? Sök Advokater och Advokatbyråer (matrikeln på Kurser och anmälningsfunk<on Cirkulär/Info/BlankeNer (minneslistor m.m.) Nyheter Informa<on om advokate<k Beslut från disciplinnämnden Person- /byråkort Advokatsamfundets projekt Advokat i fram<den Advokatsamfundets satsning på ledarskap för RemissyNranden Advokaten (nätupplagan av <dskri_en) Juridiska biblioteket Informa<on från avdelningarna Generalsekreterarens blogg Försäkringar Annan/allmän informa<on 30% 28% 2 1 8% 8% 6% 5% 4% 3% 23% 56% 55% *Ändrad formulering jämfört med % - 35% - 9%* 1* - - 5% 3% 4% 8% - 3% - BAS: Om besöker hemsidan (n=2156) 34

35 Advokatsamfundets service 35

36 Advokatsamfundet 6 av 10 är klart nöjda med samfundet, vilket är en klar ökning jämfört med av 10 missnöjda. Bitr. jurister och äldre är något mer nöjda. 36

37 Advokatsamfundets service Fråga: Vad anser du om följande? Bra 2012 Vet ej 2012 Kansliets service 38% 55% 5% 93% 46% dvokatsamfundets satsning på ledarskap för kvinnor (Hilda) 3 48% 8% 85% 6 Advokatsamfundets kursverksamhet 29% 62% 8% 90% 20% Advokatsamfundets projekt Advokat i fram<den 29% 55% 12% 4% 84% 68% Advokaqörsäkringar 25% 66% 2% 9 54% Tidskri_en Advokaten 19% 66% 13% 2% 85% 12% Ramavtal 14% 66% 16% 4% 80% 74% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga (n=2207), besvarat 37

38 Advokatsamfundet kansliets service Fråga: Vad anser du om följande? Kansliets service Vet ej 2012 Totalt Kansliets service 38% 55% 5% 46% Advokater 36% 56% 6% 2% 42% Bitr. jurister 44% 53% 2% 56% (- 35 år) 45% 5 3% 0% 53% år 42% 54% 3% år 32% 5 8% 3% 40% 56 + år 30% 59% 9% 2% 40% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 38

39 Advokatsamfundets - Hilda Fråga: Vad anser du om följande? Advokatsamfundets satsning på ledaskap för kvinnor (Hilda) Vet ej 2012 Totalt (Hilda) 3 48% 8% 6 Advokater 38% 45% 6% 6 Bitr. jurister 35% 53% 5% 65% (- 35 år) 38% 48% 6% 65% år 42% 43% 5% 64% år 3 49% 63% 56 + år 36% 5 9% 4% 73% Män 32% 45% 12% 78% Kvinnor 4 50% 3% 48% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 39

40 Advokatsamfundets - kursverksamhet Fråga: Vad anser du om följande? Advokatsamfundets kursverksamhet Vet ej 2012 Totalt kursverksamhet 29% 62% 8% 20% Advokater 22% 66% 2% 20% Bitr. jurister 43% 5 4% 22% (- 35 år) 38% 55% 6% 18% år 2 65% 18% år 20% 65% 13% 2% 23% 56 + år 18% 68% 1 2% 25% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 40

41 Advokatsamfundet Advokat i fram<den Fråga: Vad anser du om följande? Advokat i fram<den Vet ej 2012 Totalt Advokat i fram<den 29% 55% 12% 4% 68% Advokater 30% 54% 12% 4% 70% Bitr. jurister 25% 58% 12% 4% 62% (- 35 år) 26% 5 14% 3% 60% år 33% 5 1 5% 64% år 3 54% 1 5% 74% 56 + år 25% 58% 1 79% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 41

42 Advokatsamfundet - Advokaqörsäkringar Fråga: Vad anser du om följande? Advoka=örsäkringar Vet ej 2012 Totalt Advokaqörsäkringar 25% 66% 2% 54% Advokater 24% 6 2% 4 Bitr. jurister 32% 58% 8% 2% 82% (- 35 år) 28% 65% 4% 2% år 24% 66% 9% 56% år 23% 65% 1 2% 34% 56 + år 24% 68% 6% 2% 22% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 42

43 Advokatsamfundets Tidsskri_en Advokaten Fråga: Vad anser du om följande? Advokaten Vet ej 2012 Totalt Tidsskri_en Advokaten 19% 66% 13% 2% 12% Advokater 19% 65% 14% 2% 8% Bitr. jurister 20% 68% 1 22% (- 35 år) 18% 69% 12% 2% 20% år 15% 70% 15% år 20% 6 16% 3% 56 + år 25% 62% 1 5% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 43

44 Advokatsamfundet sammanfanande omdöme Fråga: Hur nöjd är du totalt sed med Advokatsamfundet? Nöjd 2012 Nöjd 2006 Totalt % 4 26% 3% 6 39% Advokater 19% 38% 28% 1 4% 5 39% Bitr. jurister 2 49% 23% 6% 70% 42% (- 35 år) 20% 49% 24% 6% 69% 42% år 18% 43% 28% 2% 6 36% år % 13% 6% 48% år 23% 3 23% 12% 5% 60% 39% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 Mycket nöjd Inte alls nöjd BAS: Samtliga exklusive vet ej(n=2023) 44

45 Fram<den 45

46 Fram<den 7 av 10 är posi<va <ll advokatyrkets fram<d. Bitr. jurister är något posi<vare. Tänkbarheten an byta arbetsplats är större hos bitr. jurister (43 %) än advokater (28 %). Bland de som vill byta arbete är bolagsjurist vanligast hos både advokater och bitr. jurister. Bland de som vill byta arbete är arbetsförhållande, möjligheten <ll självständighet, följt av arbetets innehåll vik<ga delar. 46

47 Advokatyrkets fram<d Fråga: Vilken är din uppfadning om framiden för advokatyrket i Sverige? PosiAv 2012 PosiAv 2006 Totalt % 2 72% 68% Advokater % 53% 23% 69% 66% Bitr. jurister % 58% 1 5% 78% 73% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket posi<v Ganska posi<v Varken eller Ganska nega<v Mycket nega<v BAS: Samtliga (n=2206) 47

48 Byte av arbete Totalt Advokater Bitr.jurister 14% 9% 3% 5% 12% Fråga: Skulle du idag vilja byta arbete Ill något av följande? 18% 1 4% 6% 13% 12% 18% 8% 15% 26% 59% 68% 72% Bolagsjurist Jurist på annan myndighet eller organisa<on Annat arbete inom juridiken än vad som nämnts Vill ej byta/nöjd som det är Domare Åklagare Annan bransch % 5% - 9% - 14% 4% - 9% - 32% 1 6% - - BAS: Samtliga (n=2207) 48

49 Vik<ga faktorer vid byte av arbete Om du vill byta arbete Fråga: Hur pass vikiga är nedanstående faktorer för did ställningstagande ad vilja byta arbete? Mycket vikagt 2012 Arbetets innehåll 58% 24% 19% Mycket vikagt % 46% Arbetsförhållande 5 23% 19% 5 49% Förena arbete med familjeliv 49% 26% 25% 49% 43% Självständighet 4 40% 19% 4 29% Inflytande 33% 43% 23% 33% 26% Lönenivå 28% 4 25% 28% 22% Anställningstrygghet 26% 43% 3 26% 30% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket Vik<gt Vik<gt Mindre vik<gt BAS: Om vill byta arbete (n=703) 49

50 Personliga förhållanden 50

51 Personliga förhållanden Familjesitua<onen är <ll störst del gi_/sammanboende (81 %) följt av ensamstående (14 %). Vid föräldraskap och arbete så anser sig 2 av 10 (och bland kvinnor 3 av 10) ha blivit missgynnade på grund utav sin barnledighet. Områden som man anser sig ha missgynnats inom är lön och inflytande på arbetsplatsen. 3 av 10 män anser an köp av hushållsnära tjänster har i mycket stor utsträckning underlänat deras arbete. Bland kvinnor är det 5 av 10 som anser an dena. 51

52 Civil<llstånd Fråga: Ange familjesituaion? Totalt Advokater Bitr. jurister Man Kvinna 4% 14% 4% 6% 23% 4% 1 6% 18% 8 86% 70% 85% 75% Gi_/sammanboende Särbo Ensamstående Annat BAS: Samtliga (n=2208) 52

53 Taxerad inkomst Fråga: Ungefär hur stor beräknas din taxerade inkomst av advokatverksamhet bli för 2011? 9% Totalt 4 39% 12% Advokater 49% 25% 6% 2% Bitr.jurister 22% 65% % 8% 34% 43% 6% % 0% 2% 30% 54% 14% BAS: Besvarat (n=2172) Över kr kr kr kr Under kr 53

54 Hemmavarande barn Fråga: Har du hemmavarande barn under 16 år? 44% Ja 52% 25% 56% Nej 48% 75% Totalt Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 54

55 Föräldraskap och arbete Om du har hemmavarande barn Totalt 2012 Fråga: Hur stämmer nedanstående påståenden in på din situaion? % 50% 6 44% Advokater 58% 62% 53% 42% Bitr.jurister 55% 50% 39% 52% Man 50% 64% 56% 42% Kvinna 55% 50% 33% 5 Jag har kunnat vara föräldraledig i den omfanning jag önskat Jag tycker an det går bra an förena advokatyrket med an vara småbarnsförälder BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 55

56 Föräldraskap och arbete Om du har hemmavarande barn Totalt 2012 Fråga: Hur stämmer nedanstående påståenden in på din situaion? % 25% 1 15% Advokater 15% 23% 22% 13% Bitr.jurister 24% 40% 4 19% Man 12% 20% 19% 12% Kvinna 25% 38% 43% 24% Jag har funderat på an byta yrke då det är svårt an förena advokatyrket med an vara småbarnsförälder Jag arbetar hel<d men skulle vilja arbeta del<d BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 56

57 Vid sjukdom Om du har hemmavarande barn Fråga: Vem i hushållet brukar stanna hemma när barnet/barnen är sjukt/sjuka? Totalt % 55% Advokater 34% 55% Bitr. jurister 9% 38% 52% Man 5% 45% 49% Kvinna 19% 16% 65% Jag Min make/maka/sambo Vi delar ungefär lika BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 57

58 Missgynnats på grund av föräldraskap Om du har hemmavarande barn Fråga: Har du någon gång under de senaste tre åren missgynnats på grund av did föräldraskap eller din barnledighet? Totalt 19% Advokater 1 Bitr. jurister 26% Man 12% Kvinna 3 Ja BAS: Om har hemmavarande barn (n=972) 58

59 Lönen Andra arbetsuppgi_er Inflytande på arbetet Möjligheter <ll delägarskap Möjligheter <ll vidareutbildning BAS: Om missgynnats(n=181) Föräldraledighetens påverkan Annat 1 12% 22% 15% 1 13% 13% 1 18% 9% Om du missgynnats Fråga: På vilket säd har du missgynnats? 23% 44% 4 39% 33% 29% 50% 44% 46% 38% 43% 44% 4 48% 38% 44% 59 54% 58% 56% 64% Totalt (n=181) Advokater (n=135) Bitr. Jurister (n=45) Man (n=74) Kvinna (n=106) 2006 (totalt) (64%) (49%) (3) (33%) () (33%)

60 Hemarbetet Om gi_/sambo Fråga: Vem sköter mest av hemarbetet i did hushåll? Totalt % 30% 59% Advokater 1 30% 58% Bitr. jurister 12% 28% 60% Man 4% 40% 56% Kvinna 26% 64% Jag Min make/maka/sambo Vi delar ungefär lika BAS: Om gi_/sambo(n=914) 60

61 Hushållsinkomst Om gi_/sambo Fråga: Vem i did hushåll har högst hushållsinkomst? Totalt 2012 Advokater 20% % 66% Bitr. jurister 15% 32% 53% Man 9% 14% 7 Kvinna 22% 38% 39% Jag Min make/maka/sambo Vi har i stort sen samma inkomst BAS: om gi_/sambo(n=914) 61

62 Hushållsnära tjänster Fråga: Köper hushållet s k hushållsnära tjänster som exempelvis städhjälp och barnpassning i hemmet? Totalt % Advokater 5 Bitr. jurister 39% Man 52% Kvinna 58% Ja BAS: Besvarat (n= 972) 62

63 Hushållsnära tjänsternas påverkan Om du köper hushållsnära tjänster Fråga: I Vilken utsträckning har dessa hushållsnära tjänster bidragit Ill ad skapa bädre förutsädningar för dig ad sköta did arbete? Totalt % 30% 16% Advokater 40% 3 16% Bitr. jurister 42% 25% 19% 6% 8% Man 34% 32% - 18% 8% 8% Kvinna 49% 2 13% 5% 5 Mycket stor utsträckning Inte alls BAS: Om köper hushållsnära tjänster exklusive vet ej (n= 514) 63

64 Särbehandling Yrkesroll Har du på advokatbyrån blivit posi<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 3% 4% Andelen som svarat Ja. Fråga: Har du på advokatbyrån blivit nega<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 5% 8% Fråga: Har du någon gång under det senaste året utsads för sexuella trakasserier på advokatbyrån? 2% I svenskt arbetsliv ligger dena värde o_ast mellan 1-5% Advokater Bitr. jurister BAS: Samtliga (n=2208) 64

65 Särbehandling Kön Har du på advokatbyrån blivit posi<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 3% 4% Andelen som svarat Ja. Fråga: Har du på advokatbyrån blivit nega<vt särbehandlad på grund av did kön under det senaste året? 2% 13% Fråga: Har du någon gång under det senaste året utsads för sexuella trakasserier på advokatbyrån? I svenskt arbetsliv ligger dena värde o_ast mellan 1-5% Man Kvinna BAS: Samtliga (n=2208) 65

66 Vidtagit åtgärder UtsaN för sexuella trakasserier Fråga: Har du vidtagit någon åtgärd med anledning av deda? Totalt % Ja BAS: Om utsan för sexuella trakasserier (n=23) 66

67 Posi<v särbehandling Om posi<vt särbehandlad Fråga: På vilket säd har du blivit posiivt särbehandlad? Ökat inflytande på arbetet FåN andra typer av arbetsuppgi_er BäNre möjligheter <ll vidareutbildning FörbäNrade möjligheter <ll delägarskap BäNre löneutveckling Annat sän 14% 59% 43% 35% 38% 3 5 8% 23% 14% 22% 6% 15% 22% 6% 28% 16% 40% Totalt Man (n=37) Kvinna (n=35) BAS: Om posi<vt särbehandlad (n=72) 67

68 Nega<v särbehandling Om särbehandlad pga. kön Fråga: På vilket säd har du blivit negaivt särbehandlad? FåN andra typer av arbetsuppgi_er Sämre löneutveckling Minskat inflytande på arbetet Försämrade möjligheter <ll delägarskap Sämre möjligheter <ll vidareutbildning Annat sän 4% 8% 40% 24% 53% 4 20% 44% 36% 16% 4 32% 24% 34% 28% 2 36% 18% Totalt Man (n=25) Kvinna (n=108) BAS: Om särbehandlad pga. kön (n=133) 68

69 Egna härkomst Fråga: Är du född utomlands? Andelen som svarat Ja. Totalt född utomlands Totalt % 2% 2% 0% Advokater % 3% Bitr.jurister % Annat nordiskt land Annat europiskt land Asien Afrika Mellanöstern Nordamerika Sydamerika BAS: Samtliga (n=2208) 69

70 Föräldrarnas härkomst Fråga: Är någon av dina föräldrar födda utomlands? Andelen som svarat Ja. Totalt förälder född utomlands 14% Totalt % 5% 6% Advokater 2012 Bitr.jurister % 6% 0% 0% 0% 5% 3% Annat nordiskt land Annat europiskt land Asien Afrika Mellanöstern Nordamerika Sydamerika BAS: Samtliga (n=2208) 70

71 Några sammanfanande reflek<oner Totalt sen är det en likvärdig bild med 2006 som framtonar. Följande fem trender är dock värd an notera: Fler anger an ersänningen utgår i form av en kombina<on av fast lön och bonus (färre anger enbart fast månadslön). Es<merad medianinkomst för advokater ökar, dock kan inte en ökning av biträdande juristers medianinkomst påvisas. Arbetad <d minskar något. Fler är posi<va <ll möjligheterna <ll föräldraledighet och an det går bra an förena yrkeslivet med an vara småbarnsförälder. Advokatsamfundets verksamhet erhåller totalt sen en bänre omdöme jämfört med

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer