FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR I HELSINGBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR I HELSINGBORG"

Transkript

1 FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR I HELSINGBORG SKOLPROGRAM 2016

2 INNEHÅLL 6 ODLING, MAT OCH HANTVERK 7 LÄRARINFORMATION 7 ELEVPROGRAM UPPTÄCK FREDRIKSDAL MED KLASSEN 7-10 SKÅNE FÖRR, NU OCH I MORGON Stenåldersliv; Historiskt besök; Tingen i samlandets spår; Museet som historieförmedlare; Folk och fä på Lillarydsgården; Odla på Lillarydsgården; Husdjur på Fredriksdal; Alla tiders hantverk och tekniker; Kärlek, kropp och sex - i slott och koja; Livet i staden; Industriella revolutionen i Helsingborg; Bot och bättring 11 MILJÖ OCH KLIMAT Mat och klimat; Den ekologiska garderoben 12 HÖGTIDER Påsk i vårt hus; Jul i vårt hus NATUR OCH TRÄDGÅRD Vinterfåglar; Vårfåglar; Livet i dammen; Småkrypsdetektiver; Blommor och bin; Skånes växtmiljöer; Kulturlandskapets utveckling; Svamp; Kryddväxter; Köksträdgårdsmästaren delar med sig av sina kunskaper; Äppeltider; Matsafari 16 LOVAKTIVITETER Påskfest; Väsenvandring; Kusliga historier LÄRARFORTBILDNING Naturen på vintern; En tugga av vår historia; Matematik och historia; Matematik i förskolan; Att lära svenska ute i grundskolan; Att använda skolans närmiljö i undervisningen; Leka för livet; Att odla på skolgård; Botanik från grunden; Utomhuspedagogik UTSTÄLLNINGAR Barnens drömskog; Fredriksdalspraktikan; Barnens herrgårdskök; Svamp; Frukt; Tingen i samlandets spår; Kaffestunden; Grafiska museet FREDRIKSDAL PÅ EGEN HAND Kulturhistoriska miljöer; Skånes växtmiljöer; Blommor och bin; Med GPS på Fredriksdal; Natur- och kulturstigar: Vinterbiologi; Träd och buskar vintertid; Träd och trä; Skånes träd och buskar; Fredriksdalsrundan; Kluriga Kurres tipspromenad Friluftsmuseet Fredriksdal är en utmärkt plats för ett verklighetsanknutet lärande i en miljö som väcker både fantasi och upptäckarlust. Med sin blandning av natur och kultur är den skolpedagogiska verksamheten på Fredriksdal bred och innehållsrik. Hit är lärare och elever välkomna att arbeta på egen hand eller ta hjälp av Fredriksdals pedagoger. Hur var det att leva på stenåldern? Vilken roll spelade kunskap för hantverk förr och hur blev det ett slit- och slängsamhälle? Och hur var det att vara förälskad på 1800-talet? Här presenterar vi Fredriksdals elevprogram. Alla är kopplade till skolans kursplaner som en hjälp till ökad måluppfyllelse. Vi skräddarsyr också program och gör efter önskemål besök ute på skolorna. Fredriksdal erbjuder dessutom fortbildning för pedagoger i olika kultur- och naturhistoriska ämnen. Botanik, till exempel. Här finns nämligen också Helsingborgs botaniska trädgård. Välkommen till Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg! GLÖM INTE SKAPANDE SKOLA Varje år fördelar Kulturrådet medel till Skapande skola för årskurserna F-9. Syftet är att integrera kulturen med skolan. Kontakta gärna oss på Fredriksdal för att diskutera hur din skola har möjlighet att samarbeta med friluftsmuseet. HJÄLP MED FINANSIERING För pedagoger i F-9 i Helsingborg finns möjlighet att via skolpengen, det vill säga kulturpengarna som respektive skolledare ansvarar för, finansiera deltagande i Fredriksdals elevprogram. Läs mer på fredriksdal.se om hur skola och Fredriksdal museer och trädgårdar kan samarbeta och om allt spännande som Fredriksdal erbjuder. VI VILL ATT FREDRIKSDALS SKOLPEDAGOGISKA PROGRAM SKA bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. förmedla en helhetsbild av vår historia, nutid och framtid, genom att integrera natur och kultur i programmen. vara en självklar del i skolornas arbete. främja entreprenöriellt lärande. vara delaktiga i skapandet av individer med stor handlingsberedskap, som kan ta ställning i frågor som rör kultur, samhälle och miljö. främja demokratiska processer och människors lika värde. förmedla kunskap och inspiration för att nå ett hållbart samhälle. vara en länk mellan forskning och skola. genomsyras av ett lustfyllt, praktiskt, skapande och undersökande arbetssätt där alla sinnen aktiveras. förmedla ett verklighetsanknutet lärande. ge upplevelser som förmedlar förståelse och kunskap kring människans och naturens villkor i olika tider. spegla Skånes natur- och kulturhistoria och sätta in den i ett mångfaldsperspektiv. erbjuda relevanta program till alla stadier i förskola och skola. inspirera eleverna att reflektera över det de varit med om i våra program. 24 BOKNING OCH INFORMATION inbjuda till dialog mellan lärare och Priser; Bra att veta innan ert besök museipedagog för att gemensamt skapa bidra till att elever förstår sig själva, sin omvärld skräddarsydda skolprogram. och ser sammanhang. 2 3

3 ODLING, MAT OCH HANTVERK MED START DEN 24 MARS Vi lyfter odlandet till nya höjder. Att odla är trendigt och i städerna tas mark i anspråk av odlingsglada entusiaster som vill att maten ska vara ekologisk och närodlad, helst egenodlad. Att äta ekologiskt, ha en köttfri dag, att själv plocka sin mat, att äta årstidsbundet och närproducerat bidrar till en mer hållbar utveckling inte minst vad det gäller den allt viktigare frågan om vårt klimat. FN har utnämnt 2016 till baljväxternas år. Ärter, bönor och linser; gott, näringsrikt och miljövänligt. Detta kommer sätta sina spår i vår köksträdgård. På Fredriksdal finns alla möjligheter att få inspiration till odling på både förskole- och skolgården. Besök vår köksträdgård, kryddträdgård, nyttoväxtträdgård och fjärilsträdgård. Här finns också Skånes växtsamhällen som också de skulle kunna skapas på en skolgård. Varför inte anlägga en bit äng med en mångfald av blommor som lockar både bin, humlor och fjärilar? På plats kan ni också besöka vårt insektshotell och en bikupa där ni kan titta in och se hur bina arbetar. Med bi-sagan kan ni följa ett bi runt på Fredriksdal som samlar nektar till sin kupa och som samtidigt pollinerar våra fruktträd. Att odla på förskole- eller skolgården i liten skala kräver inte mycket energi. Ett första steg kan vara att börja odla i kruka, pallkrage eller att plantera buskar och träd. Att se hur ett frö växer och utvecklas är spännande för alla barn. Genom att själva odla kan vi också uppnå flera av läroplanens mål, inte minst kretsloppstänkande och kunskap om ekosystemtjänster som fotosyntes, pollinering och nedbrytning. I utställningen Fredriksdalspraktikan i herrgårdens södra flygel vill vi ge inspiration till egna små byggprojekt och matnyttigt för att ta hand om det som skördas. Här ges ännu fler idéer till hur vi uppnår en levande förskole- och skolgård med mat och skydd åt djur, fåglar och insekter. Hur vi med enkla medel kan skapa platser som blir mer spännande och oförutsägbara som också gynnar klimatet, miljön och det vilda livet. I herrgårdens norra flygel inreds ett herrgårdskök som är öppet för lek och lärande för alla barn. Här kan de ikläda sig rollen som trädgårdsmästare, kokerska eller mamsell som ska servera herrskapsfolket den tillagade maten. Det finns en saga att utgå ifrån som inspiration i leken. I många av Fredriksdals skolprogram ingår odling, mat och hantverk på ett eller annat sätt. SÖK PENGAR TILL SKOLGÅRDSUTVECKLING Fastighetsförvaltningen finansierar skolgårdsutveckling i Helsingborg. Projekt som gynnar grön pedagogisk verksamhet i skolans utemiljö prioriteras. En ny ansökan om att få del av dessa medel ska vara inne senast 19 februari Håll utkik efter särskilt utskick om detta eller sök information på Miljöverkstadens hemsida. 4 5

4 LÄRARINFORMATION Välkommen till en kostnadsfri lärarinformation om vårens alternativt höstens skolaktiviteter på Fredriksdal. Vi presenterar utställningar, elevprogram och nya lärarhandledningar. När: 18 april och 23 augusti kl 16:00 18:00 Samling: Huvudentrén på Fredriksdal Anmälan: Senast 15 april respektive 19 augusti tel ELEVPROGRAM Alla elevprogram är kopplade till skolans kursplaner. Se (För skolan/skolprogram/ Elevprogram kopplade till kursplaner). Det optimala sättet att arbeta kring våra elevprogram är att förbereda eleverna väl inför besöket på Fredriksdal eftersom programmen genomförs i dialogform. Viktigt är också att tid till reflektion och efterarbete ges i skolan. Till många av elevprogrammen finns material att arbeta med inför och efter besöket på Fredriksdal. Materialet finns samlat på (För skolan/ Idébank). SKÅNE FÖRR, NU OCH I MORGON STENÅLDERSLIV Följ med på en resa till en tid då man samlade, jagade och fiskade för att få mat. Vi provar på hur det var att leva på stenåldern och ser om det finns något att lära om kost och hälsa av våra förfäder. Vi förbereder oss för jakt, smyger på byte, skjuter med pilbåge och samlar de örter naturen bjuder. Maten lagas i kokgrop. Både natur- och kulturpedagog deltar. OBS! En av pedagogerna kommer kostnadsfritt till klassen och ger en timmes introduktion inför besöket på Fredriksdal (se; Historiskt besök). (För skolan/ Idébank/ Forntid) tel HISTORISKT BESÖK En av Fredriksdals kulturpedagoger besöker klassen för att berätta om någon tidsperiod från stenålder till nutid med människornas liv och teknikhistoria i fokus. Med utgångspunkt från historiska platser och händelser i omgivningen, diskuterar vi hur de styrde människornas liv. Vi har flera föremål med som eleverna får möjlighet att prova och känna på. Målgrupp: Lågstadium högstadium tel TINGEN I SAMLANDETS SPÅR Bokmärken, mynt och suddgummin. Alla har någon gång samlat på någonting. Följ med på en berättelse genom historien i en utställning om föremål och samlande. Hur viktigt har samlandet varit i olika tider? Vad säger föremålen om stenåldern och andra perioder? Ta chansen att låta eleverna prova på att tänka som en arkeolog. Många tror att arkeologerna bara gräver fram föremålen, men tolkningen av föremålen är ännu viktigare. Som avslutning får eleverna möjlighet att prova detta viktiga detektivarbete och tolka innehållet i våra fyndlådor. När: Oktober februari Tid: 90 minuter Målgrupp: Åk 3 6 Pris: 900:-/ klass tel MUSEET SOM HISTORIEFÖRMEDLARE EN LEKTION I KÄLLKRITIK Hur förmedlas historia på Fredriksdals friluftsmuseum? Vi tittar på museets roll som historieförmedlare under olika tidsepoker. Vad säger våra återskapade natur- och kulturmiljöer om vår historiesyn? Vi använder oss av våra byggnader, naturmiljöer, historiska föremål, skrivna källor och fotografier för att försöka fånga historieförmedlingen över tid. Vi har en källkritisk diskussion kring en av våra 1800-talsgårdar som vi följer från att den byggdes, dess flytt till Fredriksdal och hur den används i dag. Målgrupp: Högstadium gymnasium tel FOLK OCH FÄ PÅ LILLARYDSGÅRDEN Upplev hur det kunde vara att leva i en bondefamilj på Lillarydsgården i mitten av 1800-talet. Här provar vi på livet i en skogsbygdsgård både inomhus och utomhus. Vi besöker gårdens marker och husdjur och får lära om kretslopp och självhushållning. Vi tar del av sysslor på gården som att karda ull, kärna smör, mala säd, slå rep, bereda lin, odla, skörda och laga historisk mat, allt efter årstidernas växlingar. Både natur- och kulturpedagog deltar. När: 11 april 14 oktober Tid: 150 minuter Målgrupp: Förskola mellanstadium Pris: 2 250:-/ klass (För skolan/ Idébank/ Byggnader på Fredriksdal/ Så byggde man förr) ODLA PÅ LILLARYDSGÅRDEN Kom och hjälp gårdsfolket att odla i kålgården, kryddträdgården eller på åkern. På våren kan det bli tal om att sätta potatis, så bönor, ärtor eller lin. På hösten skördar vi morötter, potatis, bönor och ärtor. Vi lagar något enkelt efter säsong med gårdens råvaror. Kanske undersöker vi vad jorden består av och letar småkryp i gödselstacken. När: 18 april 14 juni Tid: 180 minuter, inklusive 30 minuter fikapaus När: 11 april 14 oktober Målgrupp: Lågstadium mellanstadium Tid: 150 minuter Pris: 2 250:-/ klass Målgrupp: Lågstadium mellanstadium Pris: 2 250:-/ klass 6 7

5 HUSDJUR PÅ FREDRIKSDAL På Fredriksdal bevarar vi gamla svenska lantraser som väneko, linderödssvin och den nordsvenska brukshästen. Vi bekantar oss med djuren, hur de bor, vad de äter och vad de används till och får hjälpa till med den dagliga skötseln. Ta chansen att komma riktigt nära ett husdjur och lära om ekologisk djurhållning. Vid önskemål fokuserar vi på ett djurslag med praktiska moment kopplade till djuret som kardning, tovning eller växtfärgning i temat får. Boka gärna en serie av program där fokus läggs på ett eller två djurslag i taget. Diskussioner kring avel, genetik och etologi med äldre elever. Programmet bokas med fördel under vintern då många av djuren finns i stallet. Målgrupp: Förskola gymnasium (För skolan/ Idébank/ Husdjur på Fredriksdal) Bokning: tel ALLA TIDERS HANTVERK OCH TEKNIKER Genom hantverk kan vi få en ökad kunskap och förståelse för livet förr och nu. Bristande naturresurser, slit och släng. Någonstans på vägen förlorade vi respekten för hur mycket tid och kunskap som ligger bakom tillverkningen av föremålen runt oss. Ett praktiskt program med fokus på skapande processer och teknik. Programmet ger en ökad förståelse för materialens möjligheter. smid en spik i smedjan arbeta med textilberedning slå ett rep av hampfibrer tillverka hushållsföremål av metalltråd, så kallad luffarslöjd lär känna äldre tiders husdjur och dess användningsområden för mat och nödvändigheter Innehåll, tid och pris: Diskuteras efter upplägg Målgrupp: Mellanstadium högstadium (För skolan/ Idébank/ Byggnader på Fredriksdal/ Harlyckesmedjan) tel KÄRLEK, KROPP OCH SEX I SLOTT OCH KOJA Ett program som tar upp ungdom, sex och kärlek i Skåne från 1700-talet till i dag. Programmet är lämpligt som introduktion till teman kring sexualitet och hälsa. Vi kikar in i en skogsbygdsgård från början av 1800-talet där smutsen är vardag och trängseln stor. Här handlar det om förälskelse och hemliga mötesplatser, om synen på sex, preventivmedel och giftermål. Fanns det romantik och vad ansågs vackert på en man eller kvinna? Vi besöker också en högreståndsmiljö från 1700-talet där sinnligheten och sexualiteten bejakades, men där det också var viktigt att hålla sig inom sitt sociala skikt. Vi gör jämförelser med dagens Sverige, där sexualiteten är offentliggjord i media och ständigt i rampljuset. Kostnadsfritt för åk 8 i Helsingborg under hela Målgrupp: Högstadium gymnasium Se lärarhandledningar (För skolan/ Idébank/ Kärlek, kropp och sex) LIVET I STADEN Hur var det att vara barn och tonåring i staden i början av 1900-talet? Följ med på en spännande vandring längs stadsgatan och kika in i några hantverksmiljöer från sekelskiftets Helsingborg. Här får vi höra om tonåringar som fick arbeta från tidigt till sent, och uppleva en ung lärlings arbetsfyllda vardag i jakten på mästarbrevet. Vi tittar in i Hedströms affär, den tidens mingelställe, och hör om olika kunder, roliga inköp och bodknoddens vardag. Kanske besöker vi handskmakaren eller frisersalongen där tvålpojken arbetade och nya frisyrer klipptes till. Målgrupp: Lågstadium (För skolan/ Idébank/ Byggnader på Fredriksdal/ Handskmakeriet) INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN I HELSINGBORG En levande vandring i stadskvarteren på Fredriksdal. Vad hände i Helsingborg under slutet av 1800-talet när ångkraften, gasen och elektriciteten totalt förändrade livet för helsingborgarna? Nu spirar arbetarrörelsen med nöjeslivet i folkparkerna, nöjesbadandet, men också trångboddheten i smutsiga arbetarbostäder. Följ med på en spännande resa som varvas med en historisk skildring av en stad i rörelse och möten i dramaform med några av de helsingborgare som befann sig i staden när allt hände. Kanske möter vi tvätterskan Slabb-Emma eller någon av konsulernas bekanta. Hur såg de på sin stad som förvandlades i snabb takt? Målgrupp: Högstadium gymnasium BOT OCH BÄTTRING Välkommen till apoteket Kärnan på Fredriksdal med dess charmiga 1800-talsmiljö. Här kliver vi rakt in i en tid då piller trillades, växter stöttes, huggormar krossades, spanska flugor maldes, arsenik vägdes och där blodiglar var en del av det sortiment som man botade dåtidens sjukdomar med. Utomhus botaniserar vi bland medicinalväxter och tar del av läkekonstens historia och medicinalväxternas användningsområden då och nu. Både natur- och kulturpedagog deltar. arbeta med trähantverk När: 9 maj 7 oktober Tid: 2x45 minuter arbeta med lera i keramikverkstaden i samarbete Målgrupp: Högstadium gymnasium med keramikern Greta Pott Pris: 1 350:-/ klass lär hur man gör upp eld 8 9

6 MILJÖ OCH KLIMAT MAT OCH KLIMAT Vad kan jag som konsument göra för att minska min påverkan på miljön? Vi jämför vårt liv idag med livet på en 1800-talsgård. Hur har människans livsstil och jordbruk förändrats? Vi diskuterar innebörden av växthuseffekten, varför man inte bör äta äpplen från Nya Zeeland i september och om kon verkligen är en miljöbov. Vi använder oss av värderingsövningar kring ekologisk odling och lokalproducerad mat för att förstå hur vi, genom medvetna val av mat, kan minska våra ekologiska avtryck och den globala uppvärmningen. Praktisk aktivitet och diskussion kring lagring av livsmedel till exempel torkning och mjölksyrejäsning kontra djupfrysning och burkkonservering. Två pedagoger deltar. När: 15 augusti 7 oktober Tid: 120 minuter Målgrupp: Högstadium gymnasium Pris: 1 800:-/ klass DEN EKOLOGISKA GARDEROBEN Det är många delar i klädernas liv som kan ge utsläpp av växthusgaser och miljöfarliga ämnen. Alltifrån odling, val av material, tvättning, färgning, blekning och transport. Vi besöker en 1800-talsgård och gör jämförelser med dagens och framtidens tankar kring kläder. Vi funderar kring ull, lin och hampa kontra bomull och syntetiska material, återbruk, slit och släng samt second hand. Värderingsövningar och diskussioner ingår liksom enkla hantverk kring ull- och linhantering. Två pedagoger deltar. När: 11 april 7 oktober Tid: 120 minuter Målgrupp: Högstadium gymnasium Pris: 1 800:-/ klass Bokning: tel HÖGTIDER PÅSK I VÅRT HUS Det är skärtorsdag hos mor Bengta på Ågård för 200 år sedan och stugan är fortfarande inte städad. Hon visar oss påskmaten på bordet med ägg i långa banor och berättar om häxorna och den tjuvmjölkande påskharen. Vi avslutar med roliga ägglekar utomhus. Med äldre elever samtalar vi om den kristna påsken och jämför med andra religioner. När: 7 18 mars Tid: 75 minuter Målgrupp: Förskola (från 4 år) högstadium Pris: 750:-/ klass, max 25 st Bokning: tel JUL I VÅRT HUS Hur gick julen till på en skånsk bondgård för 200 år sedan? Fanns julgranen, jultomten och julklappen? Vi tittar in i Ågård och ser hur bondmoran dukat upp inför julen. Hur förberedde sig folket på gården inför julen? Det badades i grovköket. Grisen slaktades och ölet bryggdes. Matförråden fylldes med julmat som korv och lutfisk. Plötsligt dyker julbocken upp med julklappen i högsta hugg. Historier om julens magiska varelser vävs in i berättandet. När: 21 november 16 december Målgrupp: Förskola (från 4 år) mellanstadium, max 25 st Bokning: tel NATUR OCH TRÄDGÅRD VINTERFÅGLAR Vi diskuterar varför vissa fåglar flyttar medan andra stannar kvar. Med hjälp av uppstoppade fåglar undersöker vi näbbar, fjädrar och fötter för att komma fram till deras levnadssätt. Vi tillverkar mat till stannfåglarna och kommer dem riktigt nära genom att utomhus titta på dem i tubkikare. När: 11 januari 19 februari Målgrupp: Förskola mellanstadium Bokning: tel VÅRFÅGLAR Vi hälsar flyttfåglarna välkomna tillbaka och funderar över varför vissa fåglar stannar kvar under vintern medan andra flyttar. Vi lockar fåglar att sjunga och bygger bon till några av dem. Vi lär oss känna igen några fågelarter och hur de låter. Med hjälp av en tubkikare studerar vi fåglarna på riktigt nära håll. När: 11 april 6 maj Målgrupp: Förskoleklass mellanstadium (För skolan/ Idébank/ Fågelstudier) LIVET I DAMMEN I dammarna på Fredriksdal myllrar det av liv. Vi fångar ryggsimmare, iglar, trollsländelarver och vattensalamandrar. Vi sorterar djuren och undersöker hur de anpassat sig för att äta, andas och leva i vatten och lyssnar till historier om deras liv. När: 4 april 7 oktober Målgrupp: Förskola mellanstadium (För skolan/ Idébank/ Livet i dammen) Bokning: tel SMÅKRYPSDETEKTIVER Utrustade med luppar och såll ikläder vi oss rollen som småkrypsdetektiver. I jakten på nedbrytardjur kommer vi att stöta på spindlar, skalbaggar, tusenfotingar, sniglar, snäckor och en och annan hoppstjärt. Hur kan vi se skillnad på ett rovdjur 10 11

7 och ett nedbrytardjur? Resonemang kring kretsloppet i skogen och vilken funktion de olika djuren har. När: 4 april 7 oktober Målgrupp: Förskola mellanstadium Bokning: tel BLOMMOR OCH BIN Lägre stadier Följ med Carl von Linné på hans resa 1749 genom det historiska skånska landskapet. Han berättar om sina upplevelser och om växternas systematisering enligt hans sexualsystem. Han hjälper oss förstå blommornas pollinering och befruktning med hjälp av drama. Efter vandringen pressar vi, i linneansk anda, växter och sår frön. Högre stadier Vid ett besök i rabatten Linnés 24 klasser diskuterar vi hur Linné systematiserade växterna och hur vi gör idag. Programmet kan efter önskemål ha olika inriktning: Naturen som skafferi, medicinalväxter, ängen som fjärilsrestaurang, giftiga växter eller växters sexualitet. Vi kan också arbeta med enkla bestämningsnycklar för att förstå hur de är uppbyggda och hur man använder dem. När: 4 april 7 oktober Målgrupp: Förskoleklass gymnasium Se lärarhandledningar (För skolan/ Idébank, flera rubriker som Bildflora; Blommorna inpå livet; Carl von Linné; Den vilda maten; En frösaga; Fjärilar; Färgväxter och kulörer; Nyttoväxter; Skånes växtmiljöer; Vårväxter) SKÅNES VÄXTMILJÖER På Fredriksdal finns norra Europas enda landskapsbotaniska trädgård med Skånes vilda växter samlade. Vi vandrar genom ett Skåne i miniatyr och funderar över hur landskapet har förändrats från 1800-talet fram till idag. Hur har utdikningar, konstgödning och storskalighet i jordbruket påverkat landskapets utformning och den biologiska mångfalden? Vi utgår från Skånes geologi och diskuterar hur olika växtmiljöer uppkommer och vilka faktorer som påverkar utvecklingen. När: 4 april 7 oktober Målgrupp: Gymnasium (För skolan/ Idébank/ Ekologiska undersökningar) KULTURLANDSKAPETS UTVECKLING Vi funderar över hur jord har bildats, vad den innehåller och varför det finns olika jordar på olika ställen i vårt landskap. Varför bedriver vi skogsbruk på vissa ställen och jordbruk på andra? Som utgångspunkt i våra diskussioner använder vi bergartskartan och tuffer av Skånes vanligaste bergarter. Vi kan studera skillnader i markanvändning, hägnadstyper och sättet att bygga och odla i Fredriksdals historiska skånska landskap med skogsbygd, risbygd och slättbygd. Vi experimenterar med jord för att öka förståelsen och skapa sammanhang. Tid: 2x60 minuter, halvklass Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Pris: 1 200:-/ klass SVAMP Välkomna att uppleva mångfalden av flera hundra nyplockade svamparter. Vi resonerar kring vilken roll svampar spelar i naturens kretslopp och stiftar bekantskap med både läckra och lömska svampar. Programmet genomförs i halvklass. Praktiskt moment kan väljas till. Ena halvan av klassen blir då visade utställningen medan den andra halvan får prova att färga garn med svamp och att göra upp eld med fnöske från fnösktickan. Förutom naturpedagogen deltar då även en kulturpedagog i programmet. När: september Visning av utställningen Tid: 2x30 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola gymnasium Visning av utställning med praktiska moment Tid: 2x30 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola gymnasium Pris: 900:-/ klass Se arbetsuppgifter till utställningen (För skolan/ Idébank/ Svamputställning) Bokning: tel KRYDDVÄXTER En vandring för sinnena i kryddträdgården där vi doftar oss fram och får höra historier om hur växterna har använts genom tiderna. Vilken krydda passar till bröd, lamm, potatissallad eller tomatsallad, vilka kan användas som medicin, vilka kan fungera som kärleksmedel och hur gör man ett eget örtsalt eller örtsocker? Vi tillagar örtte och kryddar vinäger. När: 9 maj 7 oktober Tid: 2x45 minuter, halvklass Målgrupp: Gymnasium, bageri- och restaurangutbildningarna Pris: 900:-/ klass KÖKSTRÄDGÅRDSMÄSTAREN DELAR MED SIG AV SINA KUNSKAPER Vår köksträdgårdsmästare tar er med på en kulinarisk vandring bland äldre tiders grönsaker som idag står högt på kockarnas önskelistor. Idéer om hur cirkelbetor, nyzeeländsk spenat, strandkämpe, isört och persiljerot används på nya sätt i dagens matlagning. När: 15 augusti 16 september Målgrupp: Gymnasium, restaurangutbildningen 12 13

8 ÄPPELTIDER Vi utgår från äppelutställningen med hundratalet äppelsorter som ger härliga sinnesupplevelser av färg, form och doft. Vi röstar fram det godaste äpplet och gör äppelmust. Med de äldre eleverna diskuterar vi biologisk mångfald, vikten av närproducerade livsmedel och ekologisk odling. Programmet genomförs i halvklass. Ett kulturhistoriskt program med inslag av myter och folktro förknippade med äpplet kan väljas till. Då deltar förutom naturpedagogen en kulturpedagog och förmedlingen sker parallellt. När: september. Utställningen kan bokas av skolor fram till och med 30 september. Målgrupp: Förskola gymnasium Enbart mustning eller enbart visning av utställningen Tid: 2x45 minuter, halvklass Pris: 900:-/klass Visning av utställningen, mustning och provsmakning Visning av utställningen, mustning och provsmakning samt myter och folktro kring äpplet Tid: 2x75 minuter Pris: 2 250:-/ klass (För skolan/ Idébank/Äpplet) Bokning: tel MATSAFARI Följ med på en matsafari på Fredriksdal! Vi samlar in vilda, ätliga växter, odlade kryddväxter och skördar grönsaker och frukt efter säsong. Vi pratar om mat från jägarstenålder till vår tid och ger tips om hur vi kan laga och äta god och ekologisk mat utomhus och hemma i köket. Matsafarin får olika innehåll beroende på vad som finns att samla och skörda under säsongen. Det blir mycket provsmakning men också möjlighet att prova på enklare matlagning med de råva- ror vi samlar in på vår safari. Vi erbjuder en kortare safari med tonvikt på provsmakning och en längre där eleverna också får tillaga en del av det vi hittar. Både natur-och kulturpedagog deltar. När: 11 april 14 oktober Målgrupp: Lågstadium högstadium Tid: Provsmakningssafari, 90 minuter. Helklass, 1 350:-/klass Tid: Matsafari med enklare matlagning, 180 minuter. Inklusive 30 minuters fikapaus. Halvklass. Pris: 2 250:-/klass LOVAKTIVITETER PÅSKFEST Fredriksdals häxor hälsar alla små påskkärringar och påskgubbar välkomna till en hejdundrande påskfest på Blåkulla. Varje barn tar med sig färgglada tygtrasor i storlek 30x3 cm, två hårdkokta omålade ägg, ett enkelt skrammelinstrument och gärna en kvast. Vi färgar ägg, leker ägglekar, blir påsksminkade, möter kloka gumman, gör äggsperiment och hälsar på husdjuren. Tid: Skärtorsdag 24 mars kl 9:30 12:00 Plats: Gräsmattan bakom stadskvarteren Pris: Kostnadsfritt för förskolegrupper och skolklasser med lärare. Behöver inte bokas. VÄSENVANDRING En ruskigt spännande vandring på ett mörkt Fredriksdal befolkat av väsen ur den svenska folktron. Den magiska Väsenvandringen är öppen för alla från 6 år och uppåt. När: 1 och 2 november Tid: Start mellan kl 17:00 och 20:20. Ca 60 min. Pris: Vuxen 140:-, barn under 18 år 50:- Endast förköp på eller Dunkers kulturhus KUSLIGA HISTORIER Hemska sägner hämtade från den skånska historien berättas på ett höstmörkt Fredriksdal för dig som vågar lite mer och är lite äldre. Från 12 år och uppåt. När: 3 november Pris: Vuxen 140:-, barn under 18 år 50:- Endast förköp på eller Dunkers kulturhus LÄRARFORTBILDNING Vi skräddarsyr kompetensutveckling för lärarlag. Välj dag och tema så planerar vi programmet tillsammans. Alla våra elevprogram kan arbetas om till lärarfortbildningar. Ring gärna och diskutera ett upplägg med oss. Pedagogernas olika kompetenser hittas längst bak i detta häfte. Pris 1 700:-/ timme och grupp för lärarlag upp till 15 personer. För större grupper, pris enligt överenskommelse. NATUREN PÅ VINTERN Hur planerar vi en spännande dag utomhus med våra elever vintertid? Här får du idéerna! Vi tar reda på hur växter och djur klarar den kalla årstiden och genomför enkla experiment för att förstå olika förlopp i naturen under vintern. Tid: Januari februari Målgrupp: Lärarlag förskola mellanstadium EN TUGGA AV VÅR HISTORIA ATT ARBETA TEMATISKT KRING MAT Välkommen till en smakrik upplevelse för alla sinnen. Vi kommer att arbeta med mat som sammanhållande tema och inkludera historia, biologi, hållbar utveckling, matematik, musik och slöjd. Vi använder oss av kokböcker från olika epoker och provar kokkonsten med ingredienser allt efter säsong och den eller de tidsepoker ni väljer att fokusera på. Viktiga och roliga bitar som historiska köksträdgårdar, matlagning, vett och etikett, köksutrustning och bordsbestick finns med, liksom 14 15

9 musiken vid ätandet. Vi diskuterar kring begrepp som kretsloppstänkande och resursutnyttjande samt ger tips på hur du som lärare kan arbeta vidare på temat mat i din klass. Vad kan vi lära av historien? Dåtid kopplas till nutid med maten i centrum. Tid: Minst 2 timmar Målgrupp: Lärarlag högstadium gymnasium tel MATEMATIK OCH HISTORIA Varför var potatisen så viktig? Hur mycket salt behövdes det för att Hansans sillhandel skulle kunna fungera? Hur många hästar behövdes för att forsla tegel för bygget av Kärnan? Och hur mycket havre behövde hästarna äta för att orka med sitt arbete? Historia är ett spännande ämne, men med matematikens hjälp förstår vi mer om historiska händelser och skeenden. Vi arbetar utomhus med måttband, bagagevåg, kroppen och pinnar för att med matematikens hjälp förstå Helsingborgs historia. Tid: Minst 2 timmar Målgrupp: Lärarlag mellanstadium tel MATEMATIK I FÖRSKOLAN ATT LÄRA IN UTE Med naturen som utgångspunkt arbetar vi med grundläggande matematiska begrepp, språket, sortering och mönster i lekform. Vi utgår ifrån boken Leka och lära matematik ute för skolan och arbetar med praktiska övningar med hela kroppen och alla sinnen. Tid: 12 april kl 13:00-16:30 Målgrupp: Pedagoger i förskola Pris: 500:-/person, max 30 st Bokning: tel ATT LÄRA SVENSKA UTE I GRUNDSKOLAN Med naturen som utgångspunkt ges inspiration till hur man kan lägga upp lärande i svenska genom lek och upplevelser utomhus. Övningarna är hämtade ur boken Att lära svenska ute och tar upp kreativt berättande, läsa, lyssna och förstå samt ord och bokstäver. Vid utevistelse utgår lärandet från autentiska miljöer och den muntliga kommunikationen ingår som en naturlig del. Alla övningar är kopplade till målen i kursplanerna för svenska i grundskolan. Tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag lågstadium högstadium ATT ANVÄNDA SKOLANS NÄRMILJÖ I UNDERVISNINGEN Anlita museets pedagoger för att få idéer kring hur förskolans/skolans närmiljö kan ingå i det pedagogiska arbetet med eleverna. Vi undersöker vilka växter, djur, bergarter, jordarter eller vilka historiska spår som finns i er närmiljö och ger idéer om hur de kan användas i skolans olika ämnen. Tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag förskola-högstadium LEKA FÖR LIVET Välkommen till en rolig och lekfull för- eller eftermiddag! Här tittar vi på lekens betydelse för barn i ett historiskt perspektiv. Vi rör oss från stenålderns jägarsamhälle fram till nutid. Du får massor med lekar med dig som du kan leka både utomhus och inomhus med eleverna. Tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag lågstadium högstadium tel ATT ODLA PÅ SKOLGÅRD Vad lämpar sig att odla på en skolgård? Vi ger råd om hur ni ska komma igång med odlingar på för- skolegården/skolgården och hur ni kan använda växterna i det pedagogiska arbetet. Välj ett eller flera teman: kryddväxter, köksväxter, nyttoväxter, fjärilsväxter, rosor eller blombiologiväxter. Tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag förskola gymnasium BOTANIK FRÅN GRUNDEN Känner du dig osäker på växterna runt skolan och i de naturområden som du besöker med din klass? Anmäl dig och ditt lärarlag till en kurs i botanik, som antingen kan genomföras på de platser ni önskar eller i Fredriksdals botaniska trädgård med Skånes vilda växter. Vi genomför kursen som en studiecirkel med ett antal träffar så att vi både kan studera vårens och höstens blommande växter. Tid: 2 träffar vår respektive höst om vardera 2 timmar. Målgrupp: Pedagoger UTOMHUSPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT NATUR- OCH KULTURMILJÖER 7,5 högskolepoäng Vi kommer att arbeta i utomhusmiljöer med olika ämnen och teman. Reflektion kring platsens och landskapets betydelse för lärandet lyfts fram. Arbetssättet är upplevelsebaserat och reflekterande. Hälsa och hållbar utveckling är viktiga delar. Aktuell svensk och internationell forskning kring hälsa och miljö för en hållbar utveckling samt lärande i det utvidgade klassrummet kommer också att delges under utbildningen. Kursen genomförs i Helsingborg av pedagoger från Fredriksdal museer och trädgårdar, Miljöverkstaden och Linköpings universitet. En mindre kostnad för mat tillkommer. Mer information i Linköpings universitets kurskatalog. Tid: Höstterminen 2016 vårterminen 2017 Målgrupp: Pedagoger 16 17

10 UTSTÄLLNINGAR BARNENS DRÖMSKOG 13 JANUARI 28 FEBRUARI En utställning om hur Helsingborgs fjärdeklassare föreställer sig sin drömskog. Vi får reda på vad barnen tycker om att göra när de är i skogen och hur en skog med ett fungerande ekosystem ser ut. Utställningen består av teckningar och tittskåp. Drömskogsutställningen ingår i Miljöverkstadens program Barnens skog. Besök behöver inte bokas. Plats: Herrgårdens norra flygel FREDRIKSDALSPRAKTIKAN 24 MARS 25 SEPTEMBER Här får ni inspiration och praktiska råd till era egna odlingar, till egna små byggprojekt och matnyttigt för att ta hand om er skörd. Här ges idéer till hur vi uppnår en levande förskole- och skolgård med mat och skydd åt djur, fåglar och insekter. Besök behöver inte bokas Plats: Herrgårdens södra flygel BARNENS HERRGÅRDSKÖK 24 MARS-6 NOVEMBER Välkommen in i ett herrgårdskök som är uppbyggt för lek och lärande för alla barn. Här kan man ikläda sig rollen som trädgårdsmästare, kokerska eller mamsell som ska servera herrskapsfolket den tillagade maten. Det finns en saga att utgå ifrån som inspiration i leken. Besök behöver inte bokas. Plats: Herrgårdens norra flygel SVAMP SEPTEMBER Välkomna att uppleva svamparnas spännande värld! I denna pedagogiska utställning visas hundratals nyplockade svamparter från de skånska skogarna och deras ekologi och användningsområden. Här berättas om lömskt och läckert, om allt från sporer till fnöske. Arbetsuppgifter finns att hämta på Fredriksdals hemsida (För skolan/ Idébank/ Svamputställning). För bokning av elevprogram se sidan 13. Plats: Prästgårdens samlingssal FRUKT SEPTEMBER En kärnfull utställning med hundratals äppleoch päronsorter med namn som Taffelpäron, Astrakan, Pomona och Snövit. Njut av ljuvliga dofter och förundras över rikedomen av färg och form. En lärarhandledning finns att hämta på (För skolan/ Idébank/Äpplet). För bokning av elevprogram se sidan 15, rubrik Äppeltider. Plats: Herrgården TINGEN I SAMLANDETS SPÅR Här kliver ni rakt in i ett litet stadsmuseum som det kunde sett ut i slutet av början av 1900-talet. Här möter ni natur och kultur, konst och etnografi, allt hämtat ur Helsingborgs museers samlingar. Föremålen, som är fler än 800, har det gemensamma att de togs till samlingarna tidigt efter att verksamheten drog igång Här finns delar av Oscar Trapps flintsamling och föremål som väntat länge på dagens ljus, som svanen och krokodilen, mineralerna och korallerna. Behöver inte bokas om ni vill besöka utställningen själva. För bokning av elevprogram se sidan 8. Plats: Kulturmagasinet KAFFESTUNDEN Här berättas om och 1930-talets kaféer/ konditorier. Utställningen berör olika teman som samlingskaffet, kafferasten, kafé-besök, och 1960-talets TV-kaffe och nutidens kaffedrickande. Behöver inte bokas. Plats: Stadskvarteren 18 19

11 GRAFISKA MUSEET En permanent utställning visar den grafiska utvecklingen från det att Gutenberg, boktryckarkonstens fader, uppfann framställningen av den lösa bokstavstypen fram till datorernas intåg. Varje år presenteras temautställningar, med anknytning till den grafiska historien och dess utveckling. Ett helt hus fullt av mullrande tryckpressar från gångna tider. Här kan du se och uppleva hur sättning, tryckning och bokbinderi gick till förr. Grafikerna visar och berättar. Grafiska Museet är Nordens största tryckerimuseum. Här sätts, trycks och binds böcker enligt gamla metoder, papper tillverkas för hand. Behöver inte bokas Plats: Stadskvarteren FREDRIKSDAL PÅ EGEN HAND På Fredriksdal ryms både kultur- och naturhistoria. Här finns såväl hus och gårdar, som trädgårdar, parker och det skånska landskapet. Allt samlat som ett Skåne i miniatyr. Med hjälp av lärarhandledningar finns det mycket för dig som lärare att på egen hand utforska med din klass på Fredriksdal. Idéerna finns samlade på (För skolan/ Idébank). KULTURHISTORISKA MILJÖER På Fredriksdal ligger herrgården från 1787 på ursprunglig plats. Dessutom finns gårdar och byggnader från 1800-talets skånska landsbygd med bland annat smedja, skvaltkvarn, malttorka och såg. Här kan ni också vandra genom ett 15 hektar stort skapat historiskt landskap bestående av skogsbygd, risbygd och slättbygd som visar hur Skåne såg ut Stadskvarteret är flyttat från det centrala Helsingborg och visar hur stadsbilden såg ut i början av 1900-talet med handskmakeri, frisörsalong och apotek. I Hedströms diversehandel kan ni handla ett minne från Fredriksdal, en strut karameller eller en svalkande glass. Gårdarna, butiken och de andra historiska miljöerna i stadskvarteren är öppna för besök 24 mars 25 september. SKÅNES VÄXTMILJÖER Besök den 6 hektar stora landskapsbotaniska trädgården med Skånes växtmiljöer som ängar, betesmarker, skogar och havsvik. BLOMMOR OCH BIN I den Systematiska trädgården finns det plats för 900 av Skånes vildväxande arter odlade systematiskt efter familj och släkte. I paviljongen Floras tempel finns ett register som hjälper dig att hitta den växt du letar efter. På Fredrikdals hemsida finns material som kan användas när du vill arbeta mer med Skånes vilda växter (För skolan/ Idébank) Artkunskap och systematik (För skolan/ Idébank/ Bildflora). Carl von Linnés klassificering av växtriket visas i odlingen Linnés 24 klasser. Vårväxter (För skolan/ Idébank/ Vårväxter) Ätliga vilda växter (För skolan/ Idébank/ Den vilda maten) Färgväxter (För skolan/ Idébank/ Färgväxter och kulörer) Blombiologi (För skolan/ Idébank/ Blommorna inpå livet). Det handlar om pollinering, befruktning samt frö- och fruktspridning. När vädret tillåter på våren sätts vår visningsbikupa ut i den Systematiska trädgården. Där kan binas arbete med att samla nektar följas. Läs en spännande saga om ett bi som flyger runt och tar er med på en bi-resa i det gröna på Fredriksdal. (För skolan/idébank/bisaga). Ett insektshotell bjuder in trädgårdens nyttiga hyresgäster. I en frösaga avslöjar vi blommornas hemligheter. Frösagan berättar hela historien om växtens väg från frö till frö. Träskulpturer visar vägen bland ståndare och pistiller. Här kan stora och små på ett lekande sätt lära mer om blommors biologi 15 april 15 oktober. (För skolan/ Idébank/ En frösaga). På Herrgårdsplanen finns en fjärilsträdgård som kan inspirera till att plantera dessa växter även på förskole- eller skolgården. I några olika växtsamhällen hittas informationstavlor om de fjärilar som trivs i respektive miljö (För skolan/ Idébank/ Fjärilar). I Nyttoväxtträdgården odlas växter som människan har använt sig av genom tiderna för att till exempel färga garn, göra tyg, till kosmetika och medicin (För skolan/ Idébank/Till nytta). MED GPS PÅ FREDRIKSDAL Testa vår GPS-runda på Fredriksdal med tio uppgifter för elever att utföra. Läs mer på www. fredriksdal.se (För skolan/ Idébank/GPS-runda). Bokning: tel NATUR- OCH KULTURSTIGAR Natur- och kulturstigarna löper i olika slingor genom vårt vackra Fredriksdal. Facit till frågorna finns att hämta i entrén mellan 24 mars 25 september och i Kulturmagasinets reception hela året. VINTERBIOLOGI Tipspromenad med frågor om hur växter och djur klarar vintern. Stigen löper genom landskapsbotaniska trädgården. Även på engelska. När: 7 januari 13 mars Målgrupp: Lågstadium gymnasium Start: I engelska parken mitt emot köksträdgården TRÄD OCH BUSKAR, VINTERTID På en promenad genom landskapsbotaniska trädgården passeras några av våra vanligaste vildväxande träd och buskar. På informativa skyltar lär ni er känna igen deras vinterknoppar. Avslutningsvis finns en teststig för att prova nyvunna kunskaper. Även på engelska. När: 7 januari 13 mars Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Start: I engelska parken mitt emot köksträdgården TRÄD OCH TRÄ I denna vandring ges en presentation av våra vanligaste vildväxande träd och buskar. Här får vi förutom trädens och buskarnas biologi också reda på vad de har använts till genom tiderna och vad de används till idag. I montrar visas både trähantverk och annat spännande. Även på engelska. När: 15 april 15 oktober Målgrupp: Mellanstadium gymnasium SKÅNES TRÄD OCH BUSKAR Denna vandring innehåller 44 arter skånska träd och buskar. En karta som visar trädens och buskarnas placering finns att hämta på (För skolan/idébank/träd och buskar). Vandringen används tillsammans med en flora eftersom endast artnamnet på svenska och latin anges på skylten. Målgrupp: Gymnasium FREDRIKSDALSRUNDAN ETT LJUDÄVENTYR FÖR BARN OCH VUXNA Upplev Fredriksdal på egen hand tillsammans med Nic Schröder. En audioguide lånas till varje elev i entrén 24 mars 25 september. Boka i förväg på tel september 6 november görs bokning på tel och audioguiden lånas då ut i Kulturmagasinets reception. Lyssna i egen takt på 25 olika platsers historia på Fredriksdal. Tjuvlyssna när franska och engelska parken bråkar, följ den rafflande frågesporten mellan gräsanden och rörhönan eller träffa stenålderskocken Bramsur. Även på danska. När: 24 mars 6 november Målgrupp: Lågstadium gymnasium KLURIGA KURRES TIPSPROMENAD Tipspromenad med frågor om natur och kultur. När: 24 mars 6 november Målgrupp: Lågstadium gymnasium Start: Utanför Grafiska museet Med reservation för ändringar i programmet

12 BOKNING OCH INFORMATION Pedagogisk ledare Karin Hjelmér (biolog) Tel Museipedagog Lina Redestig (biolog) Tel Museipedagog Åsa Hässlekvist (etnolog) Tel Museipedagog Ricky Wrentner (arkeolog) Tel Kulturmagasinets reception Tel Fredriksdal erbjuder också ett digert program med arrangemang, vandringar, möjligheter till kick-off, barnkalas m.m. Läs mer på fredriksdal.se. PRISER Förskolor och skolor till och med gymnasium, inklusive medföljande lärare, går in gratis på Fredriksdal. Elevprogram 600:-/60 minuter, en pedagog 900:-/60 minuter, två pedagoger Högre avgift om fler pedagoger ingår. Max 30 elever/program om inget annat anges. Halvklass högst 15 elever. Lärarfortbildning Till förutbestämda datum: 500:-/deltagare För lärarlag om högst 15 personer 1 700:-/timme. Foto: Anna Bank, Ralf Ekvall, Caroline Flindt, Stefan Andersson, Karin Hjelmér, Anna Alexander Olsson, Sven-Olof Larsén, Maria Nyman Nilsson, Kristina Gidlöf Persson. BRA ATT VETA INNAN ERT BESÖK Fredriksdal är öppet för förskolor och skolor vardagar från kl 8 på morgonen. Ingång genom Kulturmagasinets grind. Var snäll och kontakta receptionen i Kulturmagasinet när ni går in och ange hur många ni är. För statistikens skull. Under våra ordinarie öppettider ingång genom huvudentrén. Du som pedagog har ansvar för din barngrupp eller klass när ni besöker Fredriksdal. Medhavd matsäck kan ätas på klippta gräsytor (OBS! Inte på våra blomsterängar), vid uppsatta bord eller inomhus i norra herrgårdsflygeln. För att Fredriksdals gröna oas ska bevaras och att alla ska kunna njuta av den är alla växter fridlysta och får därför inte plockas. Detta gäller även frukt, bär och svamp. Allemansrätten gäller inte. Grönsaker och frukt används som ingredienser i kaféets mat, säljs i vårt grönsaksstånd och på vårt arrangemang Mikaeli marknad. Om ni funderar på egna arrangemang på Fredriksdal, var vänlig kontakta någon av Fredriksdals museipedagoger först. Det är inte tillåtet att klättra i träd eller att på egen hand håva i dammarna. Boka gärna elevprogrammet Livet i dammen av Fredriksdals pedagoger. Visa husdjuren respekt och hänsyn. Gå inte in i hagarna. En del djur kan känna sig hotade och vill då försvara sig. Endast våra djurskötare får mata djuren. Det finns en lärarhandledning på hemsidan om husdjurens kroppsspråk, som kan vara spännande att läsa inför ert besök (För skolan/idébank/husdjur på Fredriksdal). Innan ni besöker husdjuren i vårt stall vill vi att ni tvättar era händer med vatten och sprit på toaletten utanför stallet. Gör detsamma efter besöket. Detta för att inte sprida sjukdomar till djuren. Byggnaderna och deras inredning ingår i museets samlingar. Var rädd om dem

13 BESÖKSADRESS Gisela Trapps väg 1, Helsingborg POSTADRESS Fredriksdal museer och trädgårdar Helsingborg BUSS Nummer 1, 7 och 22 hållplats Juelsgatan (Fredriksdal entrén) facebook.com/fredriksdalmuseertradgardar ENTRÉN ÖPPEN DAGLIGEN Januari april 10:00-16:00 Maj augusti 10:00-18:00 September december 10:00-16:00 OBS! Dessutom öppet för förskolor och skolor vardagar från kl 8:00. Ingång genom Kulturmagasinets grind. Ring på receptionen. Förskolor och skolor till och med gymnasium, inklusive medföljande lärare, går in gratis på Fredriksdal. FREDRIKSDALS TRÄDGÅRDSKAFÉ Öppet året om. Samma öppettider som Fredriksdal museer och trädgårdar. HEDSTRÖMS BUTIK Öppet 24 mars 25 september. Samma öppettider som Fredriksdal museer och trädgårdar. TROLLSKOGEN Lekområde på Fredriksdal museer och trädgårdar. 24

Pedagogiskt program Våren 2016

Pedagogiskt program Våren 2016 Pedagogiskt program Våren 2016 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum Här är undervisningsprogrammet för våren 2016. Vi erbjuder visningar med innehåll och kvalitet och hoppas att ni här ska

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Pedagogiskt program. Våren 2014

Pedagogiskt program. Våren 2014 VÄSTERÅS SKOLMUSEUM Pedagogiskt program Våren 2014 Välkomna till en ny termin på och Västerås Skolmuseum i Herrgärdsskolan Här är undervisningsprogrammet för våren 2014. Vi erbjuder visningar med innehåll

Läs mer

Pedagogiskt program Februari april 2012 Pedagogiska program och erbjudanden för maj månad kommer på www.vallbyfriluftsmuseum.se

Pedagogiskt program Februari april 2012 Pedagogiska program och erbjudanden för maj månad kommer på www.vallbyfriluftsmuseum.se VÄSTERÅS SKOLMUSEUM Pedagogiskt program Februari april 2012 Pedagogiska program och erbjudanden för maj månad kommer på www.vallbyfriluftsmuseum.se Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum och

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Norrtälje 140101 Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Biologi i fält- elever får under olika naturdagar

Läs mer

MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2015

MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2015 FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2015 Skåne förr, nu och i morgon INNEHÅLL 5 ETT ODLINGSÅR PÅ FREDRIKSDAL 6 LÄRARINFORMATION 6 ELEVPROGRAM 6-11 SKÅNE FÖRR NU OCH I MORGON Stenåldersliv, Historiskt

Läs mer

Naturskolan Kom Ut - LGR 11

Naturskolan Kom Ut - LGR 11 - LGR 11 Barmark Paddling kanadensare kajak Paddelteknik, Orientering, säkerhet, historia, (samarbetspartners) turteknik med övernattning. Vandring friluftsteknik, mat, eld, utrustning, värme, vatten,

Läs mer

Linköpings naturskola

Linköpings naturskola Linköpings naturskola 2007 Jan-Erik Finnberg Program för höstterminen 2011 Linköpings naturskola Linköpings naturskola är en resurs för alla kommunala och fristående skolor och förskolor i kommunen. Vi

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Välkommen Till Fredriksdals Förskola Avdelning Trollstjärnan Fredriksdals Förskola Trollstjärnan Innehållsförteckning Välkomna till Fredriksdals Trollstjärnans profil Förskolans Grund-idé Lek & Skapande

Läs mer

Matematik ute ett nytt rum för lärande

Matematik ute ett nytt rum för lärande Matematik ute ett nytt rum för lärande Nyfiken på att lära in matematik ute? (F- år 9) Mattelekar - vi hittar matematiken runt oss (förskolan) Workshop vid Inspirationsplats Stockholm vecka 44 2006 Birgitta

Läs mer

Gammaldags lektion Västerås Skolmuseum

Gammaldags lektion Västerås Skolmuseum Gammaldags lektion Västerås Skolmuseum Åldersgrupp: förskolans 5-åringar till år 2 och särskolan Max antal: 30 Tid: Kan bokas 5 februari-8 mars, tis-tor kl. 10.00 och 11.00 Längd: ca 1 timme Kontakt: ulla.blomqvist@vasteras.se,

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2012

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2012 FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2012 INNEHÅLL 4 ÅRETS TEMA FJÄRILAR OCH ANDRA NYTTIGA DJUR 4 LÄRARINFORMATION 5 ELEVPROGRAM 5-8 Skåne förr, nu och i morgon Stenåldersliv, Historiskt besök,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Skogsgläntans förskola Avdelning födda 07 födda 08 födda 09 födda 10 födda 11 födda 12 Solstrålen 3 st 5 st

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14 SMAK- PROV Utkommer till ht 14 Tankar om biologi I KAPITLET FÅR DU LÄRA DIG: { något om vad biologi är ( hur man vet det man vet idag u hur man sorterar växter och djur och ger dem namn hur man gör en

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola Rapport Grön Flagg Mittpunktens öppna förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-16 11:18:22: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER och GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER och GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER och GRÖNSAKER PÅ riktigt Den som odlar ekopotatis behöver välja potatissort extra noga varför? tuffa potatisar När äpplen eller

Läs mer

Nycklar till LANDSKAPET En utbildningsdag på Hovdala slott

Nycklar till LANDSKAPET En utbildningsdag på Hovdala slott Nycklar till LANDSKAPET En utbildningsdag på Hovdala slott Onsdag 15 augusti 2012 för lågstadie- och mellanstadielärare och fritidspedagoger Torsdag 16 augusti 2012 för högstadie- och gymnasielärare Hur

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik SKOLPROGRAM 2014 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik SKOLPROGRAM 2014 Vår-Sommar Västerviks Museum & Naturum Västervik -Där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2014 Vår-Sommar Västerviks Museum 0490 211 77 www.vasterviksmuseum.se Västerviks Museum Skolprogram Västerviks Museum har hela

Läs mer

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA Stadshistorisk basutställning LÄRARHANDLEDNING Februari 2011 SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Förskolans pedagogiska idè På Grindstugan har vi påbörjat processen i att arbetar vi Reggio Emilia inspirerat Vi erbjuder en rolig, lustfylld och lärande verksamhet utifrån

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter som

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Pedagogiskt program Hösten 2015

Pedagogiskt program Hösten 2015 Pedagogiskt program Hösten 2015 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum Här är undervisningsprogrammet för hösten 2015. Vi erbjuder visningar med innehåll och kvalitet och hoppas att ni här

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014-2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se 25 augusti 2015 [FOKUSOMRÅDE

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Den hållbara staden Skolan har här en viktig uppgift

Den hållbara staden Skolan har här en viktig uppgift Den hållbara staden I den hållbara staden krävs det att människorna förstår hur de försörjs, vart restprodukterna tar vägen och naturen runt om dem fungerar. Skolan har här en viktig uppgift Karaktärsdrag

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Våren i korthet Förskola (s. 2,3,4) 18 februari Utenätverk Utomhuspedagogikens styrkor, forskning mm (em) 16 mars Lärande för hållbar

Läs mer

Tallens utvärdering Våren 2013

Tallens utvärdering Våren 2013 Tallens utvärdering Våren 2013 Vårens mål på Tallen som följer LpFö98 /10 : Trygghet: - att barnet ska känna förtroende för oss. - att barnet ska känna värme och glädje i gemenskap med varandra. - att

Läs mer

FÖRSKOLAN ANKAN, STENKYRKA. En magiskt dimension i små barns lärande

FÖRSKOLAN ANKAN, STENKYRKA. En magiskt dimension i små barns lärande FÖRSKOLAN ANKAN, STENKYRKA En magiskt dimension i små barns lärande FÖRSKOLAN ANKAN, STENKYRKA Så här är vår vecka för t ex 3-5-åringar på Fjädern: Den första dagen i traditionell förskolemiljö med mycket

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Grön flagg Nu är Stensjöns handlingsplan godkänd för Grön flagg!

Grön flagg Nu är Stensjöns handlingsplan godkänd för Grön flagg! Handlingsplanen godkänd 2012-05-27 Grön flagg Nu är Stensjöns handlingsplan godkänd för Grön flagg! 2012-05-27 Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är centralt inom Grön

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Kobjer Ansvarig: Gunilla Cederholm LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål/Åtgärder/Resultat/Analys för läsåret 2012-13 Målen för detta läsår har handlat om årskalender,

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen Läsåret 2011 2012 Arbetslaget som omfattas Kvalitetsarbetet omfattar arbetslaget vid Förskolan Kohagen och Kalvdansen.

Läs mer

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker?

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Våtmarker är inte bara viktiga för allt som lever där, utan även för omgivningen, för sjöarna och haven. Men hur ser de ut och vad gör de egentligen som är så bra?

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

Grön Flagg 2007-2008

Grön Flagg 2007-2008 Grön Flagg 2007-2008 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbete med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 07-08 har förskolan valt att fortsätt Grön Flaggarbetet under temat KRETSLOPPET. Förskolan har nu

Läs mer

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll.

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll. Vårt tema När vi planerar det aktuella temat följer vi Läroplanen för förskolan 2010. De mål som vi på förskolan ska sträva mot kan sammanfattas i följande punkter: Värdegrundsfrågor Under en dag på förskolan

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Sandtorpet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning)

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012-2013

Kvalitetsdokument 2012-2013 Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Prästkragen Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Prästkragens förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består av

Läs mer

Lärarhandledning. och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016. I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank

Lärarhandledning. och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016. I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank Lärarhandledning och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016 I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank Inledning Den här lärarhandledningen kopplar till utställningen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Evenemang i matens tecken, hösten 2012

Evenemang i matens tecken, hösten 2012 Evenemang i matens tecken, hösten 2012 Ålafestivalen 4 augusti, Åhus Traditionen bjuder till ålafestival i ålabodarna. www.alfonden.se Skördefest Österlen 5 augusti, Svenstorp/Tosterup Skördemad från trakten,

Läs mer

Fika serveras för 20 kr. Anmälan senast lördag 9 januari till agneta.ostlund@telia.com eller Agneta 070-783 80 07.

Fika serveras för 20 kr. Anmälan senast lördag 9 januari till agneta.ostlund@telia.com eller Agneta 070-783 80 07. Vår och sommar 2016 Välkomna till ett nytt trädgårdsår! I vår kommer vi att inleda med vackra bilder och lärorika föredrag om kända och okända växter. Senare får vi lära oss mer om hur vi ska ta hand om

Läs mer

Årsrapport för Källstugans förskola 2013. Catharina Meyer Berg Förskolechef

Årsrapport för Källstugans förskola 2013. Catharina Meyer Berg Förskolechef årsrapport Källstugan 2013 Årsrapport för Källstugans förskola 2013 Catharina Meyer Berg Förskolechef 2014-01-12 1 Förutsättningar för verksamheten och dess måluppfyllelse... 2 1.1.1 Ledning av verksamheten...

Läs mer

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplan Ju förr desto bättre CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplanen till Ju förr desto bättre är framtagen av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Jonasbo Förskola

Kvalitetsredovisning. Jonasbo Förskola Kvalitetsredovisning Jonasbo Förskola 2007 2008 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Presentation av rektorsområdet...3 2.1 Beskrivning av rektorsområdet...3 2.2 Beskrivning av förskolans barngrupper

Läs mer

Trädgård på naturens villkor

Trädgård på naturens villkor Trädgård på naturens villkor Biolog Miljövän Trädgårdsmästare Ekoodlare Trädkramare Pensionär Det ska gå runt i naturen Lineärt tänkande skapar stora problem och är ohållbart. Det ska gå runt i naturen!

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Marie Sjöholm och Kerstin Johansson är förskollärare vid Nolängens förskola med

Marie Sjöholm och Kerstin Johansson är förskollärare vid Nolängens förskola med 181 Matematikinspiration för förskolan Marie Sjöholm och Kerstin Johansson är förskollärare vid Nolängens förskola med matematikprofil i Alingsås kommun. Båda har erfarenhet av praktiskt matematikarbete,

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se Verksamhetsplan Höglandskolans Förskoleklass www.hoglandsskolan.stockholm.se 1 Förskoleklassen Tiden i förskoleklassen ska vara lustfylld, med fokus på gemenskap och glädje. En tid där barnen i lugn och

Läs mer

Fjäderns Bokslut 2015

Fjäderns Bokslut 2015 Fjäderns Bokslut 2015 Utforska vär(l)den genom böcker. Fokus under året På Fjädern har vi i år lyft det språkliga, det etiska och det demokratiska lärandet i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Fokus under året På Sporren har vi fortsatt att lyfta det naturvetenskapliga lärandet och dess olika aspekter. Detta läsår har barnen utforskat luft på olika sätt.

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

NINNI REINEBO ELISABE T BRÖMSTER

NINNI REINEBO ELISABE T BRÖMSTER NINNI REINEBO ELISABE T BRÖMSTER Välkommen till Solna naturskola på Överjärva gård! Vad är Solna naturskola? Solna naturskola erbjuder natur- och miljökurser för barn och vuxna. Här ges stöd och inspiration

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Umeå 13-29 april 2015 och lite till. För alla elever och pedagoger från förskoleklass till årskurs 9

Umeå 13-29 april 2015 och lite till. För alla elever och pedagoger från förskoleklass till årskurs 9 Umeå 13-29 april 2015 och lite till För alla elever och pedagoger från förskoleklass till årskurs 9 Måndag 13 april [1] Fysikskoj med leksaker och flytande kväve Eleverna får själva prova på fysikleksaker

Läs mer

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 31 augusti 2007 Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 Vad har SoL-uppdragen handlat om? Fole skola, åk F-2, har arbetat med hembygdens historia och hur denna har format kulturen. Detta har

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Guideprogram 2015 Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Välkommen ut i naturen! Årets program innehåller som vanligt en härlig blandning av guidningar och utflykter runt om i

Läs mer

Välkommen till Mariebergs förskola. Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra!

Välkommen till Mariebergs förskola. Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra! Välkommen till Mariebergs förskola Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra! 1 Syftet med denna arbetsplan är att alla som önskar ska få en inblick i verksamhetens mål och inriktning.

Läs mer

Svenhammeds journaler

Svenhammeds journaler Svenhammeds journaler För- och efterarbete för skolpersonal med dramapedagogiska metoder - att använda i skolan Att se en teaterpjäs är en konstnärlig upplevelse som talar för sig själv och kan lämnas

Läs mer

21 dec 2015. Hej! God jul och Gott Nytt År till er alla. Yvonne Haldrup Förskolechef

21 dec 2015. Hej! God jul och Gott Nytt År till er alla. Yvonne Haldrup Förskolechef Hej! Nu är det snart dags att avsluta det här året på Fårdala Simmets förskolor Båten, Gunghästen, Pusslet och Sagan för att fira jul och nyår. Jag önskar att ni alla får umgås med era barn, nära och kära

Läs mer

Sätra Familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013

Sätra Familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013 Sätra Familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013 Föreståndare Joline Bergqvist Grundfakta om familjedaghemmet Sätra Familjedaghem drivs som enskild firma av en person, Joline Bergqvist. Barngruppen består

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

SKOLVERKSAMHET. - Introduktion - Fotevikens Museum

SKOLVERKSAMHET. - Introduktion - Fotevikens Museum SKOLVERKSAMHET - Introduktion - med Vikingareservatet och Koggmuseet har lång erfarenhet av arbetet med barn och ungdom. Platserna erbjuder spännande möjligheter i undervisningen. Fotevikens museum Välkommen

Läs mer

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013 konstpedagogiska konstpedagogiskt bror program program hjorths 2013 2013 hus bror hjorths hus bror hjorths hus Upplev, skapa och kommunicera Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper

Läs mer

Kattens Janssons månadsbrev

Kattens Janssons månadsbrev Kattens Janssons månadsbrev Okt-14 Hej föräldrar! Vi har fortfarande ett fokus på skogen och naturens härliga lekplats, dock är våra utflykter lite beroende på väder och vilka kläder barnen haft på sig

Läs mer

Slöjdarresa till Finland, 2015

Slöjdarresa till Finland, 2015 Slöjdarresa till Finland, 2015 Första träffen, på Stundars i Finland I månadsskiftet juli augusti 2015 genomfördes den första träffen i Stundars utanför Vasa i Finland. Åtta slöjdare anmälde sitt intresse

Läs mer

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Våra styrdokument på förskolan är: Skollagen Läroplan för förskolan Lpfö 98 Förskole- och skolplan för Nybro kommun Arbetsplan reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR 2013 1 Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Storkåsans förutsättningar... 4 Utomhusmiljön... 4 Inomhusmiljön... 4 Värdegrund... 5 Målsättning... 5 Mål för hösten-13/våren-14...

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer