MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2015"

Transkript

1 FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2015 Skåne förr, nu och i morgon

2 INNEHÅLL 5 ETT ODLINGSÅR PÅ FREDRIKSDAL 6 LÄRARINFORMATION 6 ELEVPROGRAM 6-11 SKÅNE FÖRR NU OCH I MORGON Stenåldersliv, Historiskt besök, Historiesyn och historiemedvetenhet, Tingen i samlandets spår, Museet som historieförmedlare, Folk och fä på Lillarydsgården, Odla på Lillarydsgården, Fredriksdals husdjur, Alla tiders hantverk och tekniker, Kärlek, kropp och sex i slott och koja, Livet i staden, Industriella revolutionen i Helsingborg, Bot och bättring MILJÖ OCH KLIMAT Mat och klimat, Den ekologiska garderoben 12 HÖGTIDER Påsk i vårt hus, Jul i vårt hus NATUR OCH TRÄDGÅRD Vinterfåglar, Vårfåglar, Livet i dammen, Småkrypsdetektiver, Blommor och bin, Skånes växtmiljöer, Svamp, Jorden, grunden för all odling, Kryddväxter, Köksträdgårdsmästaren delar med sig av sina kunskaper, Äppeltider 16 LOVAKTIVITETER Påskfest, Väsenvandring LÄRARFORTBILDNING Naturen på vintern, Att lära in ute för en hållbar utveckling, En tugga av vår historia, Leka för livet, Matematik i förskolan, Matematik i grundskolan, Att lära svenska ute i grundskolan, Att använda skolans närmiljö i undervisningen, Att odla på skolgård, Svamp, Utomhuspedagogik UTSTÄLLNINGAR Trädgårdsverkstad, Fjärilsverkstad, Svamp, Frukt, Tingen i samlandets spår, Kaffestunden FREDRIKSDAL PÅ EGEN HAND Kulturhistoriska miljöer, Skånes växtmiljöer, Blommor och bin, Med GPS på Fredriksdal, Natur- och kulturstigar: Vinterbiologi, Träd och buskar vintertid, Träd och trä, Skånes träd och buskar, Fredriksdalsrundan, Kluriga Kurres tipspromenad 23 BOKNING OCH INFORMATION Priser, Bra att veta innan ert besök VÄLKOMMEN TILL FREDRIKSDAL! FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR är en unik anläggning med 36 hektar naturoch kulturhistoria. På Fredriksdal finns norra Europas enda landskapsbotaniska trädgård med Skånes vilda växter. Växterna odlas både i sina växtsamhällen och systematiskt. Området rymmer också ett friluftsmuseum med gårdar och byggnader som visar den skånska landsbygden runt 1840 och stadskvarter som skildrar livet i Helsingborg runt sekelskiftet Runt Fredriksdals gårdar och byggnader finns anlagda odlingsbygder, trädgårdar och parker. En viktig del i Fredriksdals arbete är att bevara lantraser och kulturväxter. Med sin ovanliga blandning av natur och kultur är Fredriksdal en utmärkt plats för ett verklighetsanknutet lärande i en miljö som väcker både fantasi och upptäckarlust. Den skolpedagogiska verksamheten på Fredriksdal är bred och innehållsrik. Hit är lärare och elever välkomna att arbeta på egen hand eller ta hjälp av Fredriksdals pedagoger. Vi skräddarsyr program och kan på begäran även göra besök ute på skolorna. Alla elevprogram är kopplade till skolans kursplaner, som en hjälp till ökad måluppfyllelse (För skolan/skolprogram). Fredriksdal erbjuder dessutom fortbildning för pedagoger i olika kultur- och naturhistoriska ämnen. Varje år fördelar Kulturrådet medel till Skapande skola för årskurserna F 9, med syfte att integrera kulturen som en del av lärandet i skolan. Detta innebär att Sveriges skolor har möjlighet att samarbeta med museer och andra kulturaktörer. Kontakta gärna oss för att diskutera och planera ett samarbete. Håll också utkik på Skolverkets hemsida efter medel som finns att söka kring entreprenöriellt lärande. För pedagoger i förskolan årskurs 9 i Skolstaden Helsingborg finns möjlighet att via skolpengen, som respektive skolledare ansvarar för, finansiera deltagande i Fredriksdals elevprogram, så kallade kulturpengar. VI VILL ATT FREDRIKSDALS SKOLPEDAGOGISKA PROGRAM SKA bidra till ökad måluppfyllelse i skolan förmedla en helhetsbild av vår historia, nutid och framtid, genom att integrera natur och kultur i programmen vara en självklar del i skolornas arbete främja entreprenöriellt lärande vara delaktiga i skapandet av individer med stor handlingsberedskap, som kan ta ställning i frågor som rör kultur, samhälle och miljö främja demokratiska processer och människors lika värde förmedla kunskap och inspiration för att nå ett hållbart samhälle inbjuda till dialog mellan lärare och museipedagog för att gemensamt skapa skräddarsydda skolprogram vara en länk mellan forskning och skola genomsyras av ett lustfyllt, praktiskt, skapande och undersökande arbetssätt där alla sinnen aktiveras förmedla ett verklighetsanknutet lärande ge upplevelser som förmedlar förståelse och kunskap kring människans och naturens villkor i olika tider spegla hela Skånes natur- och kulturhistoria och sätta in den i ett mångfaldsperspektiv erbjuda relevanta program till alla stadier i förskola och skola inspirera eleverna att reflektera över det de varit med om i våra program bidra till att elever förstår sig själva, sin omvärld och ser sammanhang 2 3

3 ETT ODLINGSÅR PÅ FREDRIKSDAL MED START DEN 2 APRIL I år vill vi lyfta odlandet till höga höjder. Att odla är trendigt och i städerna tas mark i anspråk av odlingsglada entusiaster som vill att maten ska vara ekologisk och närodlad, helst egenodlad. Att äta ekologiskt, ha en köttfri dag, att äta årstidsbundet eller närproducerat bidrar till en mer hållbar utveckling inte minst vad det gäller den allt viktigare frågan om vårt klimat. På Fredriksdal finns alla möjligheter att få inspiration till odling på både förskole- och skolgården. Besök vår köksträdgård, kryddträdgård, nyttoväxtträdgård och fjärilsträdgård. Här finns också Skånes växtsamhällen som också de skulle kunna skapas på en skolgård. Varför inte anlägga en bit äng med en mångfald av blommor som lockar både bin, humlor och fjärilar? På plats kan ni också besöka vårt insektshotell och en bikupa där ni kan titta in och se hur bina arbetar. Med bisagan kan ni följa ett bi runt på Fredriksdal som samlar nektar till sin kupa och som samtidigt pollinerar våra fruktträd. Att odla på förskole- eller skolgården i liten skala kräver inte mycket energi. Ett första steg kan vara att börja odla i kruka, pallkrage eller att plantera buskar och träd. Att se hur ett frö växer och utvecklas är spännande för alla barn. Genom att själva odla kan vi också uppnå flera av läroplanens mål. Inte minst kretsloppstänkande och kunskap om ekosystemtjänster som fotosyntes, pollinering och nedbrytning. Mer idéer och praktiska råd kan ni få i utställningen Trädgårdsverkstaden i södra Herrgårdsflygen. När säsongen tillåter kan ni där så frön för att ta med er hem. I Fjärilsverkstaden i Herrgårdens norra flygel, kan ni fascineras över fjärilarnas förvandlingsnummer från ägg, larv och puppa till fullbildad fjäril. Rummet fylls med spännande fjärilsaktiviteter, lekar och spel. BOKA ELEVPROGRAM som anknyter till odling: Blommor och bin, Fredrikdals husdjur, Odla på Lillarydsgården, Jorden, grunden för all odling, Möt Fredriksdals köksträdgårdsmästare, Kryddväxter, Äppeltider, Småkrypsdetektiver, Mat och klimat. LÄRARFORTBILDNINGSDAG på temat odling. Kärnfastigheter finansierar skolgårdsutveckling i Helsingborg. Projekt som gynnar grön pedagogisk verksamhet i skolans utemiljö prioriteras. En ny ansökan om att få del av dessa medel ska vara inne senast 13 februari. Håll utkik efter särskilt utskick om detta eller sök information på Miljöverkstadens hemsida. Varmt välkomna till odling på kors och tvärs, här eller där! 4 5

4 LÄRARINFORMATION Välkommen till en kostnadsfri lärarinformation om vårens alternativt höstens skolaktiviteter på Fredriksdal. Vi presenterar utställningar, elevprogram och nya lärarhandledningar. När: 13 maj och 24 augusti kl Samling: Huvudentrén på Fredriksdal Anmälan: Senast fredag 9 maj respektive 21 augusti tel ELEVPROGRAM Alla elevprogram är kopplade till skolans kursplaner. Se (För skolan/skolprogram/kursplaner). Det optimala sättet att arbeta kring våra elevprogram är att eleverna kommer väl förberedda till besöket på Fredriksdal eftersom programmen genomförs i dialogform. Viktigt är också att tid till reflektion och efterarbete ges i skolan. Till många av elevprogrammen finns material att arbeta med inför och efter besöket på Fredriksdal. Materialet finns samlat på se (För skolan/idébank). SKÅNE FÖRR, NU OCH I MORGON STENÅLDERSLIV Följ med på en resa till en tid då man samlade, jagade och fiskade för att få mat. Vi provar på hur det var att leva på stenåldern och ser om det finns något att lära om kost och hälsa av våra förfäder. Vi förbereder oss för jakt, smyger på byte, skjuter med pilbåge och samlar de örter naturen bjuder. Maten lagas i kokgrop. Både natur- och kulturpedagog deltar. OBS! En av pedagogerna kommer kostnadsfritt till klassen och ger en timmes introduktion inför besöket på Fredriksdal (se; Historiskt besök). När: 20 april 12 juni Tid: 180 minuter, inkl 30 min fikapaus Målgrupp: Lågstadium mellanstadium Pris: 2250:-/klass (För skolan/idébank/forntid) Bokning: tel HISTORISKT BESÖK En av Fredriksdals kulturpedagoger besöker klassen för att berätta om någon tidsperiod från stenålder till nutid. Vi har människornas liv och teknikhistoria i fokus. Med utgångspunkt från historiska platser och händelser i omgivningen, diskuterar vi hur de styrde människornas liv. Vi har flera föremål med som ni får möjlighet att prova och känna på. Målgrupp: Lågstadium högstadium Bokning: tel HISTORIESYN OCH HISTORIEMEDVETENHET Kunskap om vår historia ger oss möjlighet att förstå vår samtid och framtid. Men vad är det för historia vi förmedlar? Under museipedagogens besök i klassen används historia som förklaringsmodell för vår samtid. Vi ser på kulturmöten och händelseförlopp i Europa och funderar på vad nationalromantiken inneburit för synen på historia. Har den kanske till och med varit en grogrund för nazism och främlingsfientlighet i dag? Tillsammans ser vi på vad historia och historiesyn innebär. Vi ifrågasätter och diskuterar. Programmet passar bra att kombinera med elevprogrammet Museet som historieförmedlare en lektion i källkritik. Bokning: tel TINGEN I SAMLANDETS SPÅR Bokmärken, mynt och suddgummin. Alla har vi någon gång samlat på någonting. Följ med på en berättelse genom vår historia i utställningen om föremål och samlande. Hur viktigt har samlandet varit i olika tider? Vad säger föremålen om stenåldern och andra perioder? Ta chansen att låta eleverna prova på att tänka som en arkeolog. Många tror att arkeologerna bara gräver fram föremålen, men tolkningen av föremålen är ännu viktigare. Som avslutning får eleverna möjlighet att prova detta viktiga detektivarbete och tolka innehållet i våra fyndlådor. När: Oktober februari Tid: 90 minuter Målgrupp: Åk 3 6 Pris: 900:-/klass Bokning: tel MUSEET SOM HISTORIE- FÖRMEDLARE EN LEKTION I KÄLLKRITIK Hur förmedlas historia på Fredriksdals friluftsmuseum? Vi tittar på museets roll som historieförmedlare under olika tidsepoker. Vad säger våra återskapade natur- och kulturmiljöer om vår historiesyn? Vi använder oss av våra byggnader, naturmiljöer, historiska föremål, skrivna källor och fotografier för att försöka fånga historieförmedlingen över tid. Vi har en källkritisk diskussion kring en av våra 1800-talsgårdar som vi följer från det den byggdes, flytten till Fredriksdal och hur den används i dag. Programmet passar bra att kombinera med elevprogrammet Historiesyn och historiemedvetenhet. Bokning: tel FOLK OCH FÄ PÅ LILLARYDSGÅRDEN Upplev hur det kunde vara att leva i en bondefamilj på Lillarydsgården i mitten av 1800-talet! Här provar vi på livet i en skogsbygdsgård både inomhus och utomhus. Vi besöker gårdens marker och husdjur, och får lära om kretslopp och självhushållning. Vi får ta del av sysslor på gården som att karda ull, kärna smör, mala säd, slå rep, bereda lin, odla, skörda och laga historisk mat, allt efter årstidernas växlingar. Både natur- och kulturpedagog deltar. När: 13 april 16 oktober Tid: 150 minuter Målgrupp: Förskola mellanstadium Pris: 2250:-/klass (För skolan/idébank/byggnader på Fredriksdal/Så byggde man förr) 6 7

5 ODLA PÅ LILLARYDSGÅRDEN Kom och hjälp gårdsfolket att odla i kålgården, kryddträdgården eller på åkern. På våren kan det bli tal om att sätta potatis, så bönor, ärtor eller lin. På hösten skördar vi morötter, potatis, bönor och ärtor. Vi lagar något enkelt efter säsong med gårdens råvaror. Kanske undersöker vi vad jorden består av och letar småkryp i gödselstacken. När: 13 april 16 oktober Tid: 150 minuter Målgrupp: Lågstadium mellanstadium Pris: 2250:-/klass HUSDJUR PÅ FREDRIKSDAL På Fredriksdal bevarar vi gamla svenska lantraser som väneko, linderödssvin och den nordsvenska brukshästen. Här får ni bekanta er med djuren, hur de bor, vad de äter och vad de används till. Ni får också hjälpa till med den dagliga skötseln. Ta chansen att komma riktigt nära ett husdjur och lära om ekologisk djurhållning. Vid önskemål fokuserar vi på ett djurslag med praktiska moment kopplade till djuret som kardning, tovning eller växtfärgning i temat får. Boka gärna en serie av program där fokus läggs på ett djurslag i taget. Diskussioner kring avel, genetik och etologi med äldre elever. Programmet bokas med fördel under vintern då många av djuren finns i stallet. Tid: 2x75 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola gymnasium Pris: 1500:-/klass (För skolan/idébank/husdjur på Fredriksdal) Bokning: 1 januari-31 maj, från och med 1 juni, tel ALLA TIDERS HANTVERK OCH TEKNIKER Genom hantverk kan vi få en ökad kunskap och förståelse för livet förr och nu. Bristande naturresurser, slit och släng. Någonstans på vägen förlorade vi respekten för hur mycket tid och kunskap som ligger bakom tillverkningen av föremålen runt oss. Ett praktiskt program med fokus på skapande processer och teknik. Programmet ger en ökad förståelse för materialens möjligheter. smid en spik i smedjan arbeta med textilberedning slå ett rep av hampfibrer tillverka hushållsföremål av metalltråd, så kallad luffarslöjd lär känna äldre tiders husdjur och dess användningsområden för mat och nödvändigheter arbeta med trähantverk arbeta med lera i keramikverkstaden i samarbete med keramikern Greta Pott lär er göra upp eld Innehåll, tid och pris: Diskuteras efter upplägg Målgrupp: Mellanstadium högstadium (För skolan/idébank/byggnader på Fredriksdal/ Harlyckesmedjan) Bokning: tel KÄRLEK, KROPP OCH SEX I SLOTT OCH KOJA Ett program som tar upp ungdom, sex och kärlek i Skåne från 1700-talet till i dag. Programmet är lämpligt som introduktion till teman kring sexuualitet och hälsa. Vi kikar in i en skogsbygdsgård från början av 1800-talet där smutsen är vardag och trängseln stor. Här handlar det om ungdom, förälskelse och hemliga mötesplatser, om synen på sex, preventivmedel och giftermål. Fanns det romantik och vad ansågs vackert på en man eller kvinna? Vi besöker också en högreståndsmiljö från 1700-talet där sinnligheten och sexualiteten bejakades, men där det också var viktigt att hålla sig inom sitt sociala skikt. Vi gör jämförelser med dagens Sverige, där sexualiteten är offentliggjord i media och ständigt i rampljuset. Kostnadsfritt för åk 8 i Helsingborg under höstterminen 2015 och vårterminen (För skolan/idébank/kärlek, kropp och sex) 8 9

6 LIVET I STADEN Hur var det att vara barn och tonåring i staden i början av 1900-talet? Följ med på en spännande vandring längs stadsgatan och kika in i några hantverksmiljöer från sekelskiftets Helsingborg. Här får vi höra om tonåringar som fick arbeta från tidigt till sent, och uppleva en ung lärlings arbetsfyllda vardag i jakten på mästarbrevet. Vi tittar in i Hedströms affär, den tidens mingelställe, och hör om olika kunder, roliga inköp och bodknoddens vardag. Kanske besöker vi handskmakaren eller frisersalongen där tvålpojken arbetade och nya frisyrer klipptes till. Målgrupp: Lågstadium (För skolan/idébank/byggnader på Fredriksdal/ Handskmakeriet) INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN I HELSINGBORG En levande vandring i stadskvarteren på Fredriksdal. Vad hände i Helsingborg under slutet av 1800-talet när ångkraften, gasen och elektriciteten totalt förändrade livet för helsingborgarna? Nu spirar arbetarrörelsen med nöjeslivet i folkparkerna, nöjesbadandet, men också trångboddheten i smutsiga arbetarbostäder. Följ med på en spännande resa som varvas med en historisk skildring av en stad i rörelse och möten i dramaform med några av de helsingborgare som befann sig i staden när allt hände. Kanske möter du tvätterskan Slabb-Emma eller någon av konsulernas bekanta. Hur såg de på sin stad som förvandlades i snabb takt? BOT OCH BÄTTRING Välkommen till apoteket Kärnan på Fredriksdal med dess charmiga 1800-talsmiljö. Här kliver vi rakt in i en tid då piller trillades, växter stöttes, huggormar krossades, spanska flugor maldes, arsenik vägdes och där blodiglar var en del av det sortiment som man botade dåtidens sjukdomar med. Utomhus botaniserar vi bland medicinalväxter och tar del av läkekonstens historia och medicinalväxternas användningsområden då och nu. Både natur- och kulturpedagog deltar. När: 11 maj 9 oktober Tid: 2x45 minuter Pris: 1350:-/klass MILJÖ OCH KLIMAT MAT OCH KLIMAT Vad kan jag som konsument göra för att minska min påverkan på miljön? Vi jämför vårt liv idag med livet på en 1800-talsgård. Hur har människans livsstil och jordbruk förändrats? Vi diskuterar innebörden av växthuseffekten, varför man inte bör äta äpplen från Nya Zeeland i september och om kon verkligen är en miljöbov. Vi använder oss av värderingsövningar kring ekologisk odling och lokalproducerad mat för att förstå hur vi, genom medvetna val av mat, kan minska våra ekologiska avtryck och den globala uppvärmningen. Praktisk aktivitet och diskussion kring lagring av livsmedel till exempel torkning och mjölksyrejäsning kontra djupfrysning och burkkonservering. Två pedagoger deltar. När: 17 augusti 9 oktober Tid: 120 minuter Pris: 1800:-/klass DEN EKOLOGISKA GARDEROBEN Det är många delar i klädernas liv som kan ge utsläpp av växthusgaser och miljöfarliga ämnen. Alltifrån odling, val av material, tvättning, färgning, blekning och transport. Vi besöker en 1800-talsgård och gör jämförelser med dagens och framtidens tankar kring kläder. Vi funderar kring ull, lin och hampa kontra bomull och syntetiska material, återbruk, slit och släng samt second hand. Värderingsövningar och diskussioner ingår liksom enkla hantverk kring ull- och linhantering. Två pedagoger deltar

7 När: 13 april 9 oktober Tid: 120 minuter Pris: 1800:-/klass Bokning: 1 januari-31 maj, från och med 1 juni, tel HÖGTIDER PÅSK I VÅRT HUS Det är skärtorsdag hos mor Bengta på Ågård för 200 år sedan och stugan är fortfarande inte städad. Hon visar oss påskmaten på bordet med ägg i långa banor och berättar om häxorna och den tjuvmjölkande påskharen. Vi avslutar med härliga ägglekar utomhus. Med äldre elever samtalar vi om den kristna påsken och jämför med andra religioner. När: mars Tid: 75 minuter, max 25 st Målgrupp: Förskola (från 4 år) högstadium Pris: 750:-/klass JUL I VÅRT HUS Hur gick julen till på en skånsk bondgård för 200 år sedan? Fanns julgranen, jultomten och julklappen? Vi tittar in i Ågård och ser hur bondmoran dukat upp inför julen. Hur förberedde sig folket på gården inför julen? Det badades i grovköket. Grisen slaktades och ölet bryggdes. Matförråden fylldes med julmat som korv och lutfisk. Plötsligt dyker julbocken upp med julklappen i högsta hugg. Historier om julens magiska varelser vävs in i berättandet. När: 23 november 16 december, max 25 st Målgrupp: Förskola (från 4 år) mellanstadium NATUR OCH TRÄDGÅRD VINTERFÅGLAR Vi diskuterar varför vissa fåglar flyttar medan andra stannar kvar. Med hjälp av uppstoppade fåglar undersöker vi näbbar, fjädrar och fötter för att komma fram till deras levnadssätt. Vi tillverkar mat till stannfåglarna och studerar dem på nära håll i tubkikare. När: 12 januari 13 februari Tid: 2x75 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola mellanstadium Pris: 1500:-/klass Bokning: tel VÅRFÅGLAR Vi hälsar flyttfåglarna välkomna tillbaka och funderar över varför vissa fåglar stannar kvar under vintern medan andra flyttar. Vi lockar fåglar att sjunga och bygger bon till några av dem. Vi lär oss känna igen några fågelarter och hur de låter. Med hjälp av en tubkikare studerar vi fåglarna på riktigt nära håll. När: 13 april 8 maj Tid: 2x75 minuter, halvklass Målgrupp: Förskoleklass mellanstadium Pris: 1500:-/klass (För skolan/idébank/fågelstudier) LIVET I DAMMEN I dammarna på Fredriksdal myllrar det av liv. Vi fångar ryggsimmare, iglar, trollsländelarver och vattensalamandrar. Vi sorterar djuren och undersöker hur de anpassat sig för att äta, andas och leva i vatten och lyssnar till historier om deras liv. När: 7 april 9 oktober Tid: 2x75 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola mellanstadium Pris: 1500:-/klass (För skolan/idébank/livet i dammen) Bokning: 1 januari-31 maj, från och med 1 juni, tel SMÅKRYPSDETEKTIVER Utrustade med luppar och såll ikläder vi oss rollen som småkrypsdetektiver. I jakten på nedbrytardjur kommer vi att stöta på skalbaggar, tusenfotingar, sniglar, snäckor och en och annan hoppstjärt. Hur kan vi se skillnad på ett rovdjur och ett nedbrytardjur? Resonemang kring kretsloppet i skogen och vilken funktion de olika djuren har. När: 7 april 9 oktober Tid: 2x75 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola mellanstadium Pris: 1500:-/klass Bokning: 1 januari-31 maj, från och med 1 juni, tel BLOMMOR OCH BIN Lägre stadier Följ med Carl von Linné på hans resa 1749 genom det historiska skånska landskapet. Han berättar om sina upplevelser och om växternas systematisering enligt hans sexualsystem. Han hjälper oss förstå blommornas pollinering och befruktning med hjälp av drama. Efter vandringen pressar vi, i linnéansk anda, växter och sår frön. Högre stadier Vid ett besök i rabatten Linnés 24 klasser diskuterar vi hur Linné systematiserade växterna och hur vi gör idag. Programmet kan efter önskemål ha olika inriktning: Naturen som skafferi, medicinalväxter, ängen som fjärilsrestaurang, giftiga växter eller växters sexualitet. Vi kan också arbeta med enkla bestämningsnycklar för att förstå hur de är uppbyggda och hur man använder dem. När: 7 april 9 oktober Tid: 2x75 minuter, halvklass Målgrupp: Förskoleklass gymnasium Pris: 1500:-/klass Se lärarhandledningar (För skolan/idébank, flera rubriker som Bildflora, Blommorna inpå livet, Carl von Linné, Den vilda maten, En frösaga, Fjärilar, Färgväxter och kulörer, Nyttoväxter, Skånes växtmiljöer, Vårväxter) SKÅNES VÄXTMILJÖER På Fredriksdal finns norra Europas enda landskapsbotaniska trädgård med Skånes vilda växter samlade. Vi vandrar genom ett historiskt Skåne i miniatyr och funderar över hur landskapet har förändrats från 1800-talet fram till idag. Hur har utdikningar, konstgödning och 12 13

8 storskalighet i jordbruket påverkat landskapets utformning och den biologiska mångfalden? Vi utgår från Skånes geologi och diskuterar hur olika växtmiljöer uppkommer och vilka faktorer som påverkar utvecklingen. När:7 april 9 oktober Målgrupp: Gymnasium (För skolan/idébank/ekologiska undersökningar) JORDEN, GRUNDEN FÖR ALL ODLING Vi funderar över hur jord har bildats, vad den innehåller och varför det finns olika jordar på olika ställen i vårt landskap. Varför bedriver vi skogsbruk på vissa ställen och jordbruk på andra? Som utgångspunkt i våra diskussioner använder vi bergartskartan och tuffer av Skånes vanligaste bergarter. Vi kan studera skillnader i markanvändning, hägnadstyper och sättet att bygga i Fredriksdals historiska skånska landskap med skogsbygd, risbygd och slättbygd. Vi experimenterar med jord för att öka förståelsen och skapa sammanhang. Tid: 2x60 minuter, halvklass Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Pris: 1200:-/klass SVAMP Välkomna att uppleva mångfalden av flera hundra nyplockade svamparter. Vi resonerar kring vilken roll svampar spelar i naturens kretslopp och stiftar bekantskap med både läckra och lömska svampar. Programmet genomförs i halvklass. Praktiskt moment kan väljas till. Ena halvan av klassen blir då visade utställningen medan den andra halvan får prova att färga garn med svamp och att göra upp eld med fnöske från fnösktickan. Förutom naturpedagogen deltar då även en kulturpedagog i programmet. När: 8-20 september Visning av utställningen Tid: 2x30 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola gymnasium Pris 600:-/klass Visning av utställning med praktiska moment Tid: 2x30 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola gymnasium Pris: 900:-/klass Se arbetsuppgifter till utställningen www. fredriksdal.se (För skolan/idébank/ Svamputställning) Bokning: Tel , KRYDDVÄXTER En sinnesvandring i kryddträdgården där vi doftar oss fram och får höra historier om hur växterna har använts genom tiderna. Vilken krydda passar till bröd, lamm, potatissallad eller tomatsallad, vilka kan användas som medicin, vilka kan fungera som kärleksmedel och hur gör man ett eget örtsalt eller örtsocker? Vi tillagar örtte och kryddar vinäger. När: 11 maj 9 oktober Tid: 2x45 minuter, halvklass Målgrupp: Gymnasium, bageri- och restaurangutbildningarna Pris: 900:-/klass KÖKSTRÄDGÅRDSMÄSTAREN DELAR MED SIG AV SINA KUNSKAPER Vår köksträdgårdsmästare tar er med på en kulinarisk vandring bland äldre tiders grönsaker som idag står högt på kockarnas önskelistor. Idéer om hur cirkelbetor, nyzeeländsk spenat, strandkämpe, isört och persiljerot används på nya sätt i dagens matlagning. När: 17 augusti 18 september Målgrupp: Gymnasium, restaurangutbildningen ÄPPELTIDER Vi utgår från äppelutställningen med hundratalet äppelsorter som ger härliga sinnesupplevelser av färg, form och doft. Vi röstar fram det 14 15

9 godaste äpplet och gör äppelmust. Med de äldre eleverna diskuterar vi biologisk mångfald, vikten av närproducerade livsmedel och ekologisk odling. Programmet genomförs i halvklass. Ett kulturhistoriskt program med inslag av myter och folktro förknippade med äpplet kan väljas till. Då deltar förutom naturpedagogen en kulturpedagog och förmedlingen sker parallellt. När: 19 september 4 oktober Visning av utställningen, mustning och provsmakning Tid: 2x60 minuter, halvklass Målgrupp: Förskola gymnasium Pris: 1200:-/klass Visning av utställningen, mustning och provsmakning samt myter och folktro kring äpplet Tid: 2x60 minuter Målgrupp: Förskola gymnasium Pris: 1800:-/klass (För skolan/idébank/äpplet) Bokning: tel LOVAKTIVITETER PÅSKFEST Fredriksdals häxor hälsar alla små påskkärringar och påskgubbar välkomna till en hejdundrande påskfest på Blåkulla. Varje barn tar med sig färgglada tygtrasor i storlek 30x3 cm, två hårdkokta omålade ägg och ett enkelt skrammelinstrument. Vi färgar ägg, leker ägglekar, blir påsksminkade, möter kloka gumman, gör äggsperiment och hälsar på husdjuren. Tid: Skärtorsdag 2 april kl Plats: Gräsmattan bakom stadskvarteren Pris: Kostnadsfritt för förskolegrupper och skolklasser med lärare Bokning: Behöver ej bokas VÄSENVANDRING En ruskigt spännande vandring på ett mörkt Fredriksdal befolkat av väsen ur den svenska folktron. Den magiska Väsenvandringen är öppen för alla från 6 år och uppåt. När: Tisdag 27 oktober och onsdag 28 oktober Tid: Start mellan kl 17 och Ca 60 min. Pris: Vuxen 140:-, barn under 18 år 50:- Endast förköp på eller Dunkers kulturhus LÄRARFORTBILDNING Vi skräddarsyr kompetensutveckling för lärarlag. Välj dag och tema så planerar vi programmet tillsammans. Alla våra elevprogram kan arbetas om till lärarfortbildningar. Ring gärna och diskutera ett upplägg med oss. Pedagogernas olika kompetenser hittas längst bak i detta häfte. Pris 1700:-/timme och grupp för lärarlag upp till 15 personer. För större grupper, pris enligt överenskommelse. NATUREN PÅ VINTERN Hur planerar vi en spännande dag utomhus med våra elever vintertid? Här får du idéerna! Vi tar reda på hur växter och djur klarar den kalla årstiden och genomför enkla experiment för att förstå olika förlopp i naturen under vintern. När: 21 januari kl Anmälan: Senast 16 januari Målgrupp: Pedagoger förskola mellanstadium Pris: 500:-/person Bokning: tel ATT LÄRA IN UTE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Vi utgår från den nyutkomna boken Att lära in ute för hållbar utveckling och arbetar med den hållbara utvecklingens tre perspektiv: ekonomiska, sociala och ekologiska. Människans livsstil förändras hela tiden och elever behöver hjälp att sätta in sin egen livsstil i ett sammanhang där man studerar både dåtid, nutid och framtid. Du får idéer på utomhusaktiviteter som ger ökad förståelse för helheter och samband i naturen. Vi vill bidra till att ge elever ökad handlingskompetens, en känsla av delaktighet och möjlighet att påverka omvärlden. Att synliggöra intressekonflikter är en metod vi kommer att använda oss av för att förstå komplexiteten inför de val vi gör i vårt samhälle. När: 29 april kl , anmälan senast 24 april Pris: 500:-/person Målgrupp: Pedagoger låg- och mellanstadium Bokning: tel EN TUGGA AV VÅR HISTORIA ATT ARBETA TEMATISKT KRING MAT Välkommen till en smakrik upplevelse för alla sinnen. Vi kommer att arbeta med mat som sammanhållande tema och inkludera historia, biologi, hållbar utveckling, matematik, musik och slöjd. Vi använder oss av kokböcker från olika epoker och provar kokkonsten med ingredienser allt efter säsong och tidsepok. Viktiga och roliga bitar som historiska köksträdgårdar, matlagning, vett och etikett, köksutrustning och bordsbestick finns med, liksom musiken vid ätandet. Vi diskuterar kring begrepp som kretsloppstänkande och resursutnyttjande samt ger tips på hur du som lärare kan arbeta vidare på temat mat i din klass. Vad kan vi lära av historien? Dåtid kopplas till nutid med maten i centrum. Boka mellan 2 6 timmar. Målgrupp: Lärarlag högstadium gymnasium tel MATEMATIK I FÖRSKOLAN ATT LÄRA IN UTE Med naturen som utgångspunkt arbetar vi med grundläggande matematiska begrepp, språket, sortering och mönster i lekform. Vi utgår ifrån boken Leka och lära matematik ute förskolan och arbetar med praktiska övningar med hela kroppen och alla sinnen. Rekommenderad tid: 3,5 timmar Målgrupp: Lärarlag i förskola Bokning: 1 januari-31 maj, från och med 1 juni, tel MATEMATIK I GRUNDSKOLAN ATT LÄRA IN UTE Genom att använda oss av naturen och det vi finner i den lär vi oss grundläggande matematik, geometri, statistik, ekvationer och löser kluriga frågor. Vi använder oss av olika lekar, spel eller utmaningar och övar på vår samarbetsförmåga i par eller grupp. Vi utgår ifrån boken Att lära in matematik ute och arbetar med hela kroppen och alla sinnen för att lösa våra uppgifter. Rekommenderad tid: 3,5 timmar Målgrupp: Lärarlag lågstadium mellanstadium 16 17

10 ATT LÄRA SVENSKA UTE I GRUNDSKOLAN Med naturen som utgångspunkt ges inspiration till hur man kan lägga upp lärande i svenska genom lek och upplevelser utomhus. Övningarna är hämtade ur boken Att lära svenska ute och tar upp kreativt berättande, läsa, lyssna och förstå samt ord och bokstäver. Vid utevistelse utgår lärandet från autentiska miljöer och den muntliga kommunikationen ingår som en naturlig del. Alla övningar är kopplade till målen i kursplanerna för svenska i grundskolan. Rekommenderad tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag lågstadium högstadium ATT ANVÄNDA SKOLANS NÄRMILJÖ I UNDERVISNINGEN Anlita museets pedagoger för att få idéer kring hur förskolans/skolans närmiljö kan ingå i det pedagogiska arbetet med eleverna. Vi undersöker vilka växter, djur, bergarter, jordarter eller vilka historiska spår som finns i närmiljön och ger idéer om hur de kan användas i skolans olika ämnen. Rekommenderad tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag förskola högstadium LEKA FÖR LIVET Välkommen till en rolig och lekfull för- eller eftermiddag! Här tittar vi på lekens betydelse för barn i ett historiskt perspektiv. Vi rör oss från stenålderns jägarsamhälle fram till nutid. Du får massor med lekar med dig som du kan leka både utomhus och inomhus med eleverna. Målgrupp: Lärarlag lågstadium högstadium Bokning: tel ATT ODLA PÅ SKOLGÅRD Vad lämpar sig att odla på en skolgård? Vi ger råd om hur ni ska komma igång med odlingar på förskolegården/skolgården och hur ni kan använda växterna i det pedagogiska arbetet. Välj ett eller flera teman: kryddväxter, köksväxter, nyttoväxter, fjärilsväxter, rosor eller blombiologiväxter. Rekommenderad tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag förskola gymnasium SVAMP Ska ni arbeta med svamp som tema under hösten? Då är denna fortbildning ett måste. Här får ni roliga och användbara idéer om hur ni kan arbeta pedagogiskt kring svamp i skogen med era elever. Hur känner du igen de säkra matsvamparna och de giftiga? Rekommenderad tid: Halv eller hel dag Målgrupp: Lärarlag förskola gymnasium Plats: Skog nära er skola UTOMHUSPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT NATUR- OCH KULTURMILJÖER 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG Vi kommer att arbeta i utomhusmiljöer med olika ämnen och teman. Reflektion kring platsens och landskapets betydelse för lärandet lyfts fram. Arbetssättet är upplevelsebaserat och relekterande. Hälsa och hållbar utveckling är viktiga delar. Aktuell svensk och internationell forskning kring hälsa och miljö för en hållbar utveckling samt lärande i det utvidgade klassrummet kommer också att delges under utbildningen. Kursen genomförs i Helsingborg av pedagoger från Fredriksdal museer och trädgårdar, Miljöverkstaden och Linköpings universitet. En mindre kostnad för mat och internat tillkommer. Mer information i Linköpings universitets kurskatalog. Målgrupp: Pedagoger Höstterminen 2015 vårterminen 2016 UTSTÄLLNINGAR TRÄDGÅRDSVERKSTAD 2 APRIL 4 OKTOBER Här får ni inspiration och praktiska råd till era egna odlingar. Allt från jordförbättring, biodling till trädgårdshantverk. När säsongen tillåter kan ni så frön för att ta med er hem. Det finns möjlighet att sitta ner och bläddra i trädgårdsböcker och tidskrifter. Plats: Herrgårdens södra flygel. Tid: Behöver inte bokas. FJÄRILSVERKSTAD 2 APRIL 30 OKTOBER Välkomna in i fjärilsverkstaden där ni kan fascineras över fjärilarnas förvandlingsnummer från ägg, larv, puppa till fullbildad fjäril. Rummet fylls med spännande fjärilsaktiviteter, lekar och spel. Plats: Herrgårdens norra flygel Tid: Behöver inte bokas. SVAMP 8 20 SEPTEMBER Välkomna att uppleva svamparnas spännande värld! I denna pedagogiska utställning visas hundratals nyplockade svamparter från de skånska skogarna och deras ekologi och användningsområden. Här berättas om lömskt och läckert, om allt från sporer till fnöske. Arbetsuppgifter finns att hämta på Fredriksdals hemsida (För skolan/ Idébank/ Svamputställning). För bokning av elevprogramse se sidan 14. Plats: Prästgårdens samlingssal FRUKT 19 SEPTEMBER - 4 OKTOBER En kärnfull utställning med hundratals äpple- och päronsorter med namn som Taffelpäron, Astrakan, Pomona och Snövit. Njut av ljuvliga dofter och förundras över rikedomen av färg och form. En lärarhandledning på temat Äpplet finns att hämta på (För skolan/idébank/äpplet). För bokning av elevprogram se sidan 14, rubrik Äppeltider Plats: Herrgårdens södra flygel TINGEN I SAMLANDETS SPÅR Här kliver ni rakt in i ett litet stadsmuseum som det kunde sett ut i slutet av början av 1900-talet. Här möter ni natur och kultur, konst och etnografi, allt hämtat ur Helsingborgs muséers samlingar. Föremålen, som är fler än 800, har det gemensamma att de togs till samlingarna tidigt efter att verksamheten drog igång Här finns delar av Oskar Trapps flintsamling och föremål som väntat länge på dagens ljus, som svanen och krokodilen, mineralerna och korallerna

11 Tid: Behöver inte bokas om ni vill besöka utställningen själva. För bokning av elevprogram se sidan 6. Plats: Kulturmagasinet KAFFESTUNDEN Utställningen om kaffestunden är ett nytt tillskott i stadskvarteren hos oss på Fredriksdal. Vi berättar om och 1930-talets kaféer/ konditorier och berör olika teman som samlingskaffet, kafferasten, kafébesök, och talets TV-kaffe och nutidens kaffedrickande. Tid: Behöver inte bokas Plats: Stadskvarteren FREDRIKSDAL PÅ EGEN HAND På Fredriksdal ryms både kultur- och naturhistoria. Här finns såväl hus och gårdar, som trädgårdar, parker och det skånska landskapet. Allt samlat som ett historiskt Skåne i miniatyr. Med hjälp av lärarhandledningar finns det mycket för dig som lärare att på egen hand utforska med din klass på Fredriksdal. Idéerna finns samlade på (För skolan/idébank). I lärarhandledningarna ges idéer även till förberedelse och efterarbete i samband med ett besök. KULTURHISTORISKA MILJÖER På Fredriksdal ligger herrgården från 1787 på ursprunglig plats. Dessutom finns gårdar och byggnader från 1800-talets skånska landsbygd med bland annat smedja, skvaltkvarn, malttorka och såg. Här kan ni också vandra genom ett 15 ha stort skapat skånskt historiskt landskap bestående av skogsbygd, risbygd och slättbygd. Stadskvarteret är flyttat från det centrala Helsingborg och visar hur stadsbilden såg ut i början av 1900-talet med handskmakeri, frisörsalong och apotek. I Hedströms diversehandel kan ni handla ett minne från Fredriksdal, en strut karameller eller en svalkande glass. Gårdarna och de historiska miljöerna i stadskvartteren är öppna för besök 2 april 4 oktober. SKÅNES VÄXTMILJÖER Besök den 6 ha stora landskapsbotaniska trädgården med Skånes växtmiljöer som ängar, betesmarker, skogar och havsvik. BLOMMOR OCH BIN I den Systematiska trädgården finns det plats för 900 av Skånes vildväxande arter odlade systematiskt efter familj och släkte. I paviljongen Floras tempel finns ett register som hjälper dig att hitta den växt du letar efter. På Fredrikdals hemsida finns material som kan användas när du vill arbeta mer med Skånes vilda växter (För skolan/idébank) Artkunskap och systematik (För skolan/idébank/bildflora). Carl von Linnés klassificering av växtriket visas i odlingen Linnés 24 klasser. Vårväxter (För skolan/idébank/vårväxter) Ätliga vilda växter (För skolan/idébank/den vilda maten) Färgväxter (För skolan/idébank/färgväxter och kulörer) Blombiologi (För skolan/idébank/blommorna inpå livet). Det handlar om pollinering, befruktning samt frö- och fruktspridning. Vill du hellre ha ett tryckt häfte kommer det att finnas i en låda nära Floras tempel i den systematiska trädgården, att ta utan kostnad, 15 april 15 oktober. Även på engelska. När vädret tillåter på våren sätts vår visningsbikupa ut i den Systematiska trädgården. Där kan binas arbete med att samla nektar följas. Läs en spännande saga om ett bi som flyger runt på Fredriksdal och som tar er med på en biresa i det gröna på Fredriksdal. Sagan finns att hämta i Herrgårdens södra flygel 2 april 4 oktober. Ett insektshotell bjuder in trädgårdens nyttiga hyresgäster. I en frösaga avslöjar vi blommornas hemligheter. Frösagan berättar hela historien om växtens väg från frö till frö. Träskulpturer visar vägen bland ståndare och pistiller. Här kan stora och små på ett lekande sätt lära mer om blommors biologi 15 april 15 oktober. (För skolan/ Idébank/En frösaga). I Fjärilsverkstaden i Herrgårdens norra flygel, kan ni fascineras över fjärilarnas förvandlingsnummer från ägg, larv och puppa till fullbildad fjäril. Rummet fylls med spännande fjärilsaktiviteter, lekar och spel 2 april 30 oktober. På Herrgårdsplanen finns en fjärilsträdgård som kan inspirera till att plantera dessa växter även på förskole- eller skolgården. I några olika växtsamhällen hittas informationstavlor om vilka fjärilar som trivs i respektive miljö (För skolan/idébank/fjärilar)

12 I Nyttoväxtträdgården odlas växter som människan har använt sig av genom tiderna för att till exempel färga garn, göra tyg, till kosmetika och medicin (För skolan/idébank/till nytta). MED GPS PÅ FREDRIKSDAL Testa vår GPS-runda på Fredriksdal med 10 uppgifter för elever att utföra. Läs mer på www. fredriksdal.se (För skolan/idébank/gps-runda). Bokning: 1 jan-31 maj, från och med 1 juni, tel NATUR- OCH KULTURSTIGAR Natur- och kulturstigarna löper i olika slingor genom vårt vackra Fredriksdal. Facit till frågorna finns att hämta i entrén från 2 april 4 oktober och i Kulturmagasinets reception hela året. VINTERBIOLOGI Tipspromenad med frågor om hur växter och djur klarar vintern. Stigen löper genom landskapsbotaniska trädgården. Även på engelska. När: 7 januari 15 mars Målgrupp: Grundskola gymnasium Start: I engelska parken mitt emot köksträdgården TRÄD OCH BUSKAR, VINTERTID På en promenad genom landskapsbotaniska trädgården passeras några av våra vanligaste vildväxande träd och buskar. På informativa skyltar lär vi oss känna igen deras vinterknoppar. Avslutningsvis finns en teststig för att prova nyvunna kunskaper. Även på engelska. När: 7 januari 15 mars Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Start: I engelska parken mitt emot köksträdgården TRÄD OCH TRÄ I denna vandring ges en presentation av våra vanligaste vildväxande träd och buskar. Här får vi förutom trädens och buskarnas biologi också reda på vad de har använts till genom tiderna och vad de används till idag. I montrar visas både trähantverk och annat spännande. Även på engelska. När: 15 april 15 oktober Målgrupp: Mellanstadium gymnasium SKÅNES TRÄD OCH BUSKAR Denna vandring innehåller 44 arter skånska träd och buskar. En karta som visar trädens och buskarnas placering finns att hämta på (För skolan/idébank/träd och buskar). Vandringen används tillsammans med en flora eftersom endast artnamnet på svenska och latin anges på skylten. Målgrupp: Gymnasium FREDRIKSDALSRUNDAN ETT LJUD- ÄVENTYR FÖR BARN OCH VUXNA Upplev Fredriksdal på egen hand tillsammans med Nic Schröder, känd bland annat från SVT:s sommarlovsprogram. En audioguide lånas till varje elev i entrén 2 april 4 oktober. Boka i förväg på tel oktober görs bokning på tel och audioguiden lånas då ut i Kulturmagasinets reception. Lyssna i egen takt på 25 olika platsers historia på Fredriksdal. Tjuvlyssna när franska och engelska parken bråkar, följ den rafflande frågesporten mellan gräsanden och rörhönan eller träffa stenålderskocken Bramsur. Även på danska. Men: 2 april 30 oktober Målgrupp: Lågstadium gymnasium KLURIGA KURRES TIPSPROMENAD Tipspromenad med frågor om natur och kultur. När: 2 april 30 oktober Målgrupp: Lågstadium gymnasium Start: Utanför Grafiska museet BOKNING OCH INFORMATION Pedagogisk ledare Karin Hjelmér (biolog) Tel: e-post: Museipedagog Lina Redestig (biolog) tjänstledig tom 31 maj Tel: e-post: Museipedagog Åsa Hässlekvist (etnolog) Tel: e-post: Museipedagog Andrea Lundquist (biolog), tom 31 maj 2015 Tel e-post: Museipedagog Ricky Wrentner (arkeolog) Tel: e-post: BRA ATT VETA INNAN ERT BESÖK Kulturmagasinets reception Tel PRISER Förskolor och skolor till och med gymnasium, inklusive medföljande lärare, går in gratis på Fredriksdal. Elevprogram 500:-/60 minuter, en pedagog 900:-/60 minuter, två pedagoger Högre avgift om fler pedagoger ingår. Max 30 elever/program om inget annat anges. Halvklass högst 15 elever. Lärarfortbildning Till förutbestämda datum: 500:-/deltagare För lärarlag om högst 15 personer 1700:-/timme. Fredriksdal är öppet för förskolor och skolor vardagar från kl 8 på morgonen. Ingång genom Kulturmagasinets grind. Vänligen kontakta receptionen i Kulturmagasinet när ni går in och ange hur många ni är. Allt för statistiken. Under våra ordinarie öppettider ingång genom huvudentrén. Du som pedagog har ansvar för din barngrupp eller klass när ni besöker Fredriksdal. Medhavd matsäck kan ätas på klippta gräsytor (OBS! Inte på våra blomsterängar), vid uppsatta bord eller inomhus i norra herrgårdsflygeln. För att Fredriksdals gröna oas ska bevaras och att alla ska kunna njuta av den är alla växter fridlysta och får därför inte plockas. Detta gäller även frukt och bär. Grönsaker och frukt används som ingredienser i kaféets mat, säljs i vårt grönsaksstånd och på vårt arrangemang Mikaeli marknad. Om ni funderar på egna arrangemang på Fredriksdal, var vänlig kontakta någon av Fredriksdals museipedagoger först. Det är inte tillåtet att klättra i träd eller att på egen hand håva i dammarna. Boka gärna elevprogrammet Livet i dammen av våra pedagoger. Visa husdjuren respekt och hänsyn. Gå inte in i hagarna. En del djur kan känna sig hotade och vill då försvara sig. Endast våra djurskötare får mata djuren. Det finns en lärarhandledning på hemsidan om husdjurens kroppsspråk, som kan vara spännande att läsa inför ert besök (För skolan/idébank/husdjur på Fredriksdal). Innan ni besöker husdjuren i vårt stall vill vi att ni tvättar era händer med vatten och sprit, på toaletten utanför stallet. Gör detsamma efter besöket. Detta för att inte sprida sjukdomar till djuren. Byggnaderna och deras inredning ingår i museets samlingar. Var rädd om dem! Fredriksdal erbjuder också ett digert program med arrangemang, vandringar, möjligheter till kick-off, barnkalas mm. Läs mer på hemsidan Med reservation för ändringar i programmet 22 23

13 BESÖKSADRESS Gisela Trapps väg 1, Helsingborg POSTADRESS Fredriksdal museer och trädgårdar Helsingborg Buss 1,7 och 22 hållplats Juelsgatan (Fredriksdal entrén) ENTRÉN ÖPPEN DAGLIGEN Januari maj Juni augusti September december FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2015 OBS! Dessutom öppet för förskolor och skolor vardagar från kl 8. Ingång genom Kulturmagasinets grind. Ring på receptionen. Förskolor och skolor till och med gymnasium inklusive medföljande lärare, går in gratis på Fredriksdal Foto: Ralf Ekvall, Stefan Andersson, Matilde Hall, Sven-Olof Larsén, Tor Holmström, Truls Bärg, Anna Alexander Olsson, Arne Juhlin, Caroline Flindt, Colorbox Skåne förr, nu och i morgon 24 25

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR I HELSINGBORG

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR I HELSINGBORG FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR I HELSINGBORG SKOLPROGRAM 2016 INNEHÅLL 6 ODLING, MAT OCH HANTVERK 7 LÄRARINFORMATION 7 ELEVPROGRAM UPPTÄCK FREDRIKSDAL MED KLASSEN 7-10 SKÅNE FÖRR, NU OCH I MORGON Stenåldersliv;

Läs mer

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2012

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2012 FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR SKOLPROGRAM 2012 INNEHÅLL 4 ÅRETS TEMA FJÄRILAR OCH ANDRA NYTTIGA DJUR 4 LÄRARINFORMATION 5 ELEVPROGRAM 5-8 Skåne förr, nu och i morgon Stenåldersliv, Historiskt besök,

Läs mer

Pedagogiskt program Hösten 2015

Pedagogiskt program Hösten 2015 Pedagogiskt program Hösten 2015 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum Här är undervisningsprogrammet för hösten 2015. Vi erbjuder visningar med innehåll och kvalitet och hoppas att ni här

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Linköpings naturskola

Linköpings naturskola Linköpings naturskola Program för höstterminen 2012 Linköpings naturskola Naturskolan hjälper er med upplevelserik undervisning i skolans ämnen utomhus. Vi håller lektioner i de omväxlande natur- och trädgårdsmiljöerna

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

VALLBY FRILUFTSMUSEUM

VALLBY FRILUFTSMUSEUM VALLBY FRILUFTSMUSEUM Pedagogiskt program våren 2017 Pedagogiskt program våren 2017 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum! Vi hoppas att ni här ska hitta ett program som är intressant och

Läs mer

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika.

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Naturskola Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Genom att naturskolan erbjuder för- och grundskolor möjlighet till utomhusundervisning i den egna närmiljön ges möjlighet för ett plats-

Läs mer

S:t Hansgårdens temalektioner

S:t Hansgårdens temalektioner Innehållsförteckning S:t Hansgårdens temalektioner... 2 Anmälan... 2 Djur, årskurs 2-7... 3 Hantverk, årskurs 4-7... 4 Historia, årskurs 2-7... 5 Kropp och själ (årskurs 2-7)... 6 Livsmedel, årskurs 2-7...

Läs mer

Pedagogiskt program Februari april 2012 Pedagogiska program och erbjudanden för maj månad kommer på www.vallbyfriluftsmuseum.se

Pedagogiskt program Februari april 2012 Pedagogiska program och erbjudanden för maj månad kommer på www.vallbyfriluftsmuseum.se VÄSTERÅS SKOLMUSEUM Pedagogiskt program Februari april 2012 Pedagogiska program och erbjudanden för maj månad kommer på www.vallbyfriluftsmuseum.se Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum och

Läs mer

Kultur i skolan 2015/2016

Kultur i skolan 2015/2016 Kultur i skolan 2015/2016 Kultur i skolan är ett program från kulturförvaltningen i Helsingborg och Helsingborg Scen och Arena AB där vi erbjuder eleverna i förskoleklass t o m gymnasiet en gratis kulturupplevelse.

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Miljöplan för Torpets Förskola

Miljöplan för Torpets Förskola Miljöplan för Torpets Förskola 2015-2016 Reviderad 2016-01-07 Torpets miljöplan På Torpets Förskola ska vi sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten

Läs mer

Gröna skolgårdar, rapport 2013

Gröna skolgårdar, rapport 2013 Gröna skolgårdar, rapport 2013 Sinnenas trädgård, Förskolan Blomman Förskolan Blomman ligger i Nilstorp i Lund och består av två avdelningar. Det är en ganska liten men personlig förskola som har ett nära

Läs mer

Pedagogiskt program Våren 2015

Pedagogiskt program Våren 2015 Pedagogiskt program Våren 2015 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum Här är undervisningsprogrammet för våren 2015. Vi erbjuder visningar med innehåll och kvalitet och hoppas att ni här ska

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Pedagogiskt program Våren 2016

Pedagogiskt program Våren 2016 Pedagogiskt program Våren 2016 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum Här är undervisningsprogrammet för våren 2016. Vi erbjuder visningar med innehåll och kvalitet och hoppas att ni här ska

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. skansen.se Skansenbutiken Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Måndag 13 augusti Vi erbjuder pedagogisk verksamhet

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016

Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016 Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016 Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet. Det här vill vi hjälpa till

Läs mer

Skolprogram svenska trender och traditioner

Skolprogram svenska trender och traditioner Skolprogram 2014 svenska trender och traditioner Skolprogram På Nordiska museet står människan i centrum. Här får ni ett historiskt perspektiv utifrån människors liv och arbete från 1500-tal till nutid.

Läs mer

Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen

Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen Grundsärskola inom enhet Mössebergsskolan Läsår 2016/2017 Monica Carlgren, rektor Beskrivning av verksamheten Genom den samlade läroplanen Lgr -11, anges de grundläggande

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Pedagogiskt program. Våren 2014

Pedagogiskt program. Våren 2014 VÄSTERÅS SKOLMUSEUM Pedagogiskt program Våren 2014 Välkomna till en ny termin på och Västerås Skolmuseum i Herrgärdsskolan Här är undervisningsprogrammet för våren 2014. Vi erbjuder visningar med innehåll

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

MITT I REGNSKOGEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog.

MITT I REGNSKOGEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog. MITT I REGNSKOGEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och klassens

Läs mer

a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet träffas ca 1 ggr/månad.

a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet träffas ca 1 ggr/månad. 1. Miljöråd a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet träffas ca 1 ggr/månad. b. Hur har miljörådet arbetat och varit organiserat under aktuell handlingsplan? Rådet består av en representant från

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

VÄSTERÅS SKOLMUSEUM. Pedagogiskt program våren 2011

VÄSTERÅS SKOLMUSEUM. Pedagogiskt program våren 2011 VÄSTERÅS SKOLMUSEUM Pedagogiskt program våren 2011 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum och Västerås Skolmuseum i Herrgärdsskolan Här är undervisningsprogrammet för våren 2011. Vi erbjuder

Läs mer

Linköpings naturskola

Linköpings naturskola Linköpings naturskola 2007 Jan-Erik Finnberg Program för höstterminen 2011 Linköpings naturskola Linköpings naturskola är en resurs för alla kommunala och fristående skolor och förskolor i kommunen. Vi

Läs mer

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. LPP NO (Biologi, kemi och fysik) samt Teknik Lokal pedagogisk planering år 1 Förmågor i NO: Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara Förmågor i Teknik: Identifiera och analysera

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Norrtälje 140101 Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Biologi i fält- elever får under olika naturdagar

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Guidningar utomhus Solsystemet till fots Hur stort är vårt solsystem? Upplev de enorma proportionerna i solsystemet, både i avstånd och storlek på planeter. Turen går genom Mariebergsskogens gammelskog.

Läs mer

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan Ansvarig utgivare: Vetenskapens Hus 2015 Foto: Vetenskapens Hus Redaktör och grafisk formgivare: Elisabet Bergknut Vi möter 60 000 elever och lärare varje år Hos oss möter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Umeå 24 april - 5 maj 2017 och lite till. För alla elever och pedagoger från förskoleklass till årskurs 9

Umeå 24 april - 5 maj 2017 och lite till. För alla elever och pedagoger från förskoleklass till årskurs 9 Umeå 24 april - 5 maj 2017 och lite till För alla elever och pedagoger från förskoleklass till årskurs 9 Tisdag 25 april [1] Kemi - forskning och roliga experiment! Vi berättar hur forskare på kemiska

Läs mer

Välkomna till Örebro naturskola

Välkomna till Örebro naturskola Välkomna till Örebro naturskola - där upplevelser blir kunskap Klassbesök hösten 2016 Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet.

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Hogslaby-järnåldersbyn informationsmaterial

Hogslaby-järnåldersbyn informationsmaterial KULTURGARANTI ÅRSKURS 3 Hogslaby-järnåldersbyn informationsmaterial Hogslaby är kommunens järnåldersby där vi sedan 80-talet bedriver kulturpedagogisk verksamhet, främst riktat till barn och unga. Hogslaby

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

mhtml:file://q:\safsk\grön flagg\rapport.mht

mhtml:file://q:\safsk\grön flagg\rapport.mht Sida 1 av 7 Skolans namn: Salvägens förskola Kommun: Eskilstuna Kategori: Förskola Kontaktperson: Inga Bergström Tema: Närmiljö Rapporten godkänd: 2010-03-30 13:04:21 Mål 1: Lära barnen att trivas och

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Förslag på inledning. Att göra i trädgården. Studera fjärilens livscykel. Undersök bikupan. Artrally

Förslag på inledning. Att göra i trädgården. Studera fjärilens livscykel. Undersök bikupan. Artrally Syfte: Skapa intresse och förståelse för olika småkryp. Visa att insekterna fyller flera viktiga funktioner och är avgörande för att våra ekosystem ska fungera och vi människor få mat. Mål: Att skapa fler

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Avd Mästerkatten Matematik På Mästerkatten arbetar vi mycket med matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 Lyans förskola Övergripande tema Arlanda - närmiljön Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Familjedaghemmen Sävar Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-7 Slutord 8 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Idala förskola

Rapport. Grön Flagg. Idala förskola Rapport Grön Flagg Idala förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-11-29 11:51: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Det är inspirerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Elevaktiviteter på naturskolan

Elevaktiviteter på naturskolan Elevaktiviteter på naturskolan Övergripande information På Eggeby Gårds Fältskola kan man välja mellan många olika program anpassade efter årstid och elevernas ålder. Besöken kan ha olika längd men varar

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Fridhems årshjul När närmiljö blir lärmiljö. Hållbar utveckling där kretsloppet går som en röd tråd genom uteverksamheten.

Fridhems årshjul När närmiljö blir lärmiljö. Hållbar utveckling där kretsloppet går som en röd tråd genom uteverksamheten. Fridhems årshjul När närmiljö blir lärmiljö Hållbar utveckling där kretsloppet går som en röd tråd genom uteverksamheten. Odlingsbäddar Dessa använder vi för att avgränsa och skapa ridåer, men framförallt

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

www.overjarvagard.se

www.overjarvagard.se Beskrivning av kursdag: Höst, kretslopp och miljömedvetenhet Heldagskurs, utomhuspedagogik, undersökande och elevaktivt arbetssätt, innehållet anpassas efter ålder, även efter kunskapsnivå, med hjälp av

Läs mer

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Växter och stubbar Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Tegelstugans Förskola ligger i Veberöd och består av åtta avdelningar. Förskolan har en stor grön gård med många outnyttjade möjligheter

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Naturskolan Kom Ut - LGR 11

Naturskolan Kom Ut - LGR 11 - LGR 11 Barmark Paddling kanadensare kajak Paddelteknik, Orientering, säkerhet, historia, (samarbetspartners) turteknik med övernattning. Vandring friluftsteknik, mat, eld, utrustning, värme, vatten,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden.

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Syfte Undervisningen ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN LÄRARHANDLEDNING Producent: Henrik Ahnborg Pedagog: David Örbring Inledning Geografens testamente Norden är en programserie med utgångspunkt i ämnet geografi. Serien är en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Välkommen Till Fredriksdals Förskola Avdelning Trollstjärnan Fredriksdals Förskola Trollstjärnan Innehållsförteckning Välkomna till Fredriksdals Trollstjärnans profil Förskolans Grund-idé Lek & Skapande

Läs mer

Lärarhandledning till: Vad är Göteborgs Naturhistoriska museum?

Lärarhandledning till: Vad är Göteborgs Naturhistoriska museum? Lärarhandledning till: Vad är Göteborgs Naturhistoriska museum? Innehåll Vad är Göteborgs Naturhistoriska museum?... 3 Åldersanpassning... 3 Tips till dig som lärare... 3 Vad är ett museum?... 3 Det finns

Läs mer

ÄPPELTIDER PROGRAMINNEHÅLL FÖRSKOLAN FÖRSKOLAN SKA STRÄVA EFTER ATT VARJE BARN MÅLGRUPP: FÖRSKOLA GYMNASIUM

ÄPPELTIDER PROGRAMINNEHÅLL FÖRSKOLAN FÖRSKOLAN SKA STRÄVA EFTER ATT VARJE BARN MÅLGRUPP: FÖRSKOLA GYMNASIUM PROGRAMINNEHÅLL ÄPPELTIDER MÅLGRUPP: FÖRSKOLA GYMNASIUM Vi njuter av mångfalden av olika äppelsorter och diskuterar kring vilka motiven är för att bevara en rik mångfald. Vi för en diskussion kring vad

Läs mer

Matematik på stan. Läs åtminstone det här:

Matematik på stan. Läs åtminstone det här: LÄRARHANDLEDNING Med Matematik vill vi ge lärare ett användbart verktyg i matematikundervisningen. Vi vill visa på matematiken runt omkring oss och göra matematiken mer konkret för att öka förståelsen.

Läs mer