LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL ARBETSPLAN 2010/11"

Transkript

1 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

2 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla barn utvecklas i en demokratisk, föränderlig och hållbar miljö där det egna lärandet blir synligt. Hagens mål ATT GÖRA BARNEN MEDVETNA OM OCH DELAKTIGA I EN HÅLLBAR UTVECKLING. Hållbar utveckling innehåller tre perspektiv; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Genom att spara, dvs minska på användandet av naturens resurser och genom att återanvända material blir det både ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv/ förhållningssätt. Social hållbarhet innebär för oss att barnen ska känna tillit till sig själv och andra för att kunna lära och utvecklas i olika sammanhang. Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att Utveckla...tillit till sin egen förmåga Utveckla sin förmåga att arbeta i grupp... Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation Förskolan ska medverka till att barnen utvecklar en förståelse för naturens olika kretslopp och människans delaktighet i dessa... Lpfö förtydligade 2010 Vi vill: Göra barnen medvetna hur vi konsumerar och vilka alternativ som finns i vårt konsumtionssamhälle Förändra vårt sätt att konsumera färdiga leksaker på vår förskola Inspirera till att skapa och konstruera i återvinningsmaterial Utmana barnens kreativa förmåga inspirera till att använda många av de 100 språken. Utveckla barnens självkänsla och vikänsla i för barnen meningsfulla sammanhang.

3 När det gäller det ekologiska och ekonomiska perspektivet är strategierna och förhållningssättet: GÖRA BARNEN MEDVETNA HUR VI KONSUMERAR Hur gör vi med saker som går sönder Hur kan man laga, leka på annat sätt Vad händer med materialet när man slänger det Var slänger vi hur gör vi på vår avdelning ÅTERBRUK ÅTERANVÄNDNING Vilka material kan man använda vid konstruktion och skapande Hur får man tag i det? Hur gör vi föräldrarna delaktiga Hur ska vi göra på vår avdelning NATURMATERIAL Hur kan man använda naturmaterial vid konstruktion och skapande Hur får man tag i det Vad och hur får man plocka i naturen Hur ska vi göra på vår avdelning SPARA RESURSER PAPPER Hur och varför sorterar vi papper Vad händer med papper som man kastat Hur kan man göra papper Hur kan vi använda det papper vi behöver och inte slösa Vad ska gälla på vår avdelning MINSKA MATSVINN Hur gör vi för att ta lagom mycket mat Vad händer med maten som vi slänger Hur fungerar en kompost

4 När det gäller det sociala perspektivet är strategierna att vi utgår från Hagens ledord OLIKHET lyssna aktivt och intresserat på varandra fråga för att lära så att vi kan respektera varandras åsikter och olikhet dela barngruppen efter intresse och behov bemöta alla likvärdigt och jämlikt, men inte alltid lika för vi är olika Hos oss är alla unika därför behandlar vi alla olika UTMANA tillföra något nytt material eller fråga för att gå vidare och utvecklas ge utmanande frågor i dialogen med barn och vuxen istället för att ge färdiga svar vuxna ansvarar för att följa upp utmaningen tillsammans med barnen uppmuntra barnen till att fundera ut egna lösningar och/eller tillsammans med kamrater DELAKTIGHET alla tar eget ansvar ha ett öppet och tillåtande klimat observera och reflektera tillsammans våga lita på varandra prioritera tid för att fördjupa oss samlas kring pedagogiska diskussioner GLÄDJE uppmärksamma och se barnen samt ge dem meningsfulla utmaningar våga vara spontana och flexibla för att kunna se möjligheter snarare än hinder synliggöra/uppmärksamma det lilla och vardagliga uppmärksamma barnens inlärning och stolthet över sin egen förmåga MÖTEN prioritera tid för möten/samtal lyssna och bekräfta varandra respektera varandras möten uppmärksamma spontana möten och reflektera över dem i efterhand

5 LYSSNANDE ge barnen tid att berätta färdigt vara tydlig och visa barnen vems tur det är att prata slå på hörstyrkan lyssna aktivt och mellan raderna för att se helheten vara med och tolka för den som talar utan ord. Sätta ord på det man tror barnet menar. REFLEKTERANDE prioritera tid för reflektion tillsammans med kollega reflektera tillsammans med barnen vad hände idag? Hur kommer vi vidare? ha ett tillåtande klimat där allas tankar och funderingar är välkomna och värda att reflekteras över. uppmuntra barnen att reflektera tillsammans och var för sig Under 2010/2011 är temat I SAGANS VÄRLD Syfte: Genom att arbeta med temat I sagans värld vill vi ge barnen en inspirationsrik ingång till olika projekt där barnen kan leka, lära och utvecklas utifrån våra mål om hållbar utveckling, Hagens ledord och läroplanens mål; språk, matte, natur och teknik, skapande, leken, traditioner, etc. I sagans värld arbetar lägger vi fokus på Samspel/samarbete Lärande och utveckling Kreativitet och skapande många av de 100 språken Konsumtion/ återanvändning Vad vill vi ta reda på? Vilket lärande kan vi se om vi utmanar barnen att tillsammans arbeta med ett sagoprojekt?

6 Hur ser vi att barnen lär av varandra? Hur ser barnet sitt eget lärande? Hur ser vi att barnen blir medvetna om innebörden om orden konsumtion och hållbar utveckling? Vilka konsekvenser tror vi att arbetet får för barnens fortsatta lärande? Hur ser vi att leken utvecklas utifrån sagans värld? Att arbeta forskningsbaserat, att låta barnen forska och utforska och att vara en medforskande pedagog. Att fokusera på olika tankar/hypoteser i olika arbeten/konstellationer. Vilka hypoteser har vi? Vad ser vi? Dokumentation Observation Analysera Aktivitet Projektera Observation: En observation är alltid en tolkning av den som observerar. Den är aldrig objektiv. Det är min syn på situationen. Det är inte en sanning. Det är bra om flera personer kan observera och att man kan se tillsammans, då finns större chans att komma närmare verkligheten. Dokumentera: Samla ihop bilder, teckningar, tankar, svar, texter. Fotografera, filma, fråga osv. Analysera: Se mönster, se mångfald, se likheter/olikheter. Vad ser vi? Vad fångar vi upp? Att se en gemensam nämnare. Projektera: Vad bestämmer vi att vi ska fortsätta med? Vad ska vi erbjuda barnen? Aktivitet: Ett erbjudande. Vi kastar tillbaka bollen Kan börja med att gå tillbaka till förra gången och berätta vad vi sett och fråga hur barnen tänker gå vidare eller erbjuda en aktivitet; Rita en skiss, måla, skapa i olika material. Observation dokumentation analys osv osv... I arbetet med temat I sagans värld bjuder vi in barnen till att arbeta med redan befintliga sagor eller till att skapa nya sagor. På inspirationsdagarna visar pedagogerna olika sätt att berätta, läsa och gestalta sagor i olika miljöer. Under två veckors tid 6 dagar bjuds barnen in till saga i sagokojan, vid eldstaden, i skogen, i mediarummet och i tusen och en natt. Den 6:e dagen får barnen klä ut sig till någon sagofigur. Några pedagoger spelar Bockarna Bruse för barnen på gården. Gemensam lunch för de äldre barnen vid lodjuret. Utifrån inspirationen bestämmer barnen utifrån intresse vad de vill fördjupa sig i. Frågor att ha med barnen efter inspirationsveckorna. Förslag: Vad hände i rummet? Vad upplevde/kände du? Vad skulle du vilja göra?

7 Mars/ april Utvärdering av den lokala arbetsplanen. Upprätta kvalitetsredovisning i samverkan med Maj Utvärdering av vårens arbete. Planering av höstens arbete Ev. justera lokal Augusti Process på enheten. Utarbeta/implementera lokal arbetsplan. Februari/mars Kvalitetsenkäter med riktade frågor om den lokala arbetsplanen till föräldrar, personal Januari/ februari Gemensam uppföljning av den lokala Under genomförandefasen ska man organisera förskolans inre arbete tex. Lärgrupper, Dokumentation av lärdomar från olika arbetsgrupper

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer