Vatten och avlopp 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten och avlopp 2014"

Transkript

1 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun

2 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid Avlopp Sid Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Sid Leverantör av VA-tjänster Sid Attitydfrågor - köpt dricksvatten på flaska Sid Övriga frågor Sid Jämförelse mellan kommuner Sid Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 2

3 Urval och resultat Enkäten distribuerades postalt till 300 slumpvist utvalda kunder från VAregistret. Utskicket gjordes i november 2014 och efter några veckor fick de som inte svarat en påminnelse. Enkätsvaren är anonyma om kunderna inte valt att bli kontaktade och lämnat sina kontaktuppgifter. I denna sammanställning redovisas resultatet som positiv andel och/eller svarsfördelning. Den positiva andelen innebär att man på betygsfrågor anger andel svar på den positiva delen av insamlingsskalan. I denna enkät förekommer mest 5-gradiga skalor. Antalet skalsteg som ingår i den positiva andelen i en 5-gradig skala är skalsteg Positiv andel 5-gradig insamlingsskala Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd

4 Svarsfrekvens Svarsfrekvens: Antal utskickade enkäter: 300 Antal svar totalt: 214 Svarsandel totalt: 71% Antal svar per kategori: Antal Antal Skriven i kommunen Fastighetens ålder Ja, folkbokförd i kommunen eller tidigare 54 Nej, inte folkbokförd i kommunen Din ålder 1991 eller senare år eller yngre år 17 Ort/stadsdel år 62 Henån år eller äldre 133 Ellös 67 Mollösund 33 Kvinna/Man Svanesund 46 Kvinna 58 Varekil 11 Man 153 Typ av fastighet Villa eller radhus 146 Flerfamiljshus/lägenhet 1 Enbart fritidshus 57 Annan fastighet 7 Kommentar: Om summan av antalet svar inom en variabel (exempelvis Fastighetens ålder ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera någon kategori under den variabeln. 4

5 Frågeområde: Vatten Frågor 1-4 5

6 Frågeområde: Vatten Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Hur nöjd är du med Antal svar inom parentes (Svarsskala fråga 3: Ja, mycket stor oro - Nej, ingen oro alls) Mycket missnöjd Mycket nöjd 6

7 Smaken på ditt dricksvatten 1. Hur nöjd är du med hur ditt dricksvatten smakar? Positiv andel Antal svar i urvalet 7

8 Rent och klart vatten 2a. Hur nöjd är du med hur rent och klart vattnet är? Positiv andel Antal svar i urvalet 8

9 Neutral/frisk lukt - vatten 2b. Hur nöjd är du med hur neutral alt. frisk lukt vattnet har? Positiv andel Antal svar i urvalet 9

10 Temperatur kallvatten 2c. Hur nöjd är du med hur kallt kallvattnet är året om? Positiv andel Antal svar i urvalet 10

11 Vattentryck 2d. Hur nöjd är du med vattentrycket i ledningarna? Positiv andel Antal svar i urvalet 11

12 Pålitlig vattenleverans 2e. Hur nöjd är du med hur pålitlig vattenleveransen är? Positiv andel Antal svar i urvalet 12

13 Dricksvatten ur hälsosynpunkt 3. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? Positiv andel Antal svar i urvalet 13

14 Samlat omdöme dricksvatten 4. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med kvalitet och leveranssäkerhet för vattnet i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 14

15 Kommentarer till frågeområdet: Vatten Ibland är vattnet brunt när det varit avstängt en tid Betydligt lägre tryck under sommar och storhelger Bor i Hälleviksstrand ofta brott på VA-ledningen Nyinflyttad (juli-14). Vattnet smakade bättre för något decennium sedan. Smaken är inte helt ok. Har egen djupborrad brunn. Någon sommar tog vattnet slut. Vi har väldigt gott vatten. Formuläret är bra. Möjligen varmt på sommaren. Dåligt tryck ibland på sommaren. Alla miljögifter, läkemedel/hormonstörare syns ju tyvärr inte och passerar era vattenfilter. Detta oroar mig mycket. Era tillsatsämnen för vattenrening & ph värdet fungerar man också på. Tungmetaller från ledningarna. 2: 2e: Vid spänningsbortfall försvinner vattnet omgående, så vattentorn eller hålltank saknas. Fastigheten högt belägen. Tidvis ofta vattenläcka. Det vore intressant att få veta hur dricksvattnet görs drickbart/säkert. Gången i detta. (För några år sedan gick rykten om risker från en grisfarm på tillrinningsområdet.) Bästa och mest välsmakande vattnet av alla mina 4:a bostäder. Trycket är på gränsen till för högt. En sommar för många år sedan luktade och smakade vattnet avfettningsmedel under några dagar. Vattentryck stundtals lågt under hög sommarsäsong. För högt tryck. Har fått byta PSV flera gånger. 15

16 Frågeområde: Avlopp Frågor

17 Frågeområde: Avlopp Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar inom parentes Ofta Aldrig Mycket missnöjd Mycket nöjd 17

18 Avlopp - lukt 5. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 18

19 Avlopp - stopp 6. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 19

20 Problem med kommunala avloppsnätet 7. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? Positiv andel Antal svar i urvalet 20

21 Samlat omdöme avlopp 8. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med hur avloppet fungerar i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 21

22 Kommentarer till frågeområdet: Avlopp Finns ej kommunalt avlopp Bättre ordning på pumpstation. Kommunen borde ordna problem med dagvattnet. Jag känner oro för att det skall komma baklänges i avloppet har hänt. Nyinflyttad. Har ej kommunalt avlopp, har eget godkänt. Jag har två gånger fått upp avloppsvatten i källaren, då var det kommunens rör i gatan som var täta. Bor i hus i Hälleviksstrand. Kommunalt avlopp läckte ut i dike. Skogslyckan Svanesund. Kommunalt avlopp installerat 2010 Onödigt dyrt. Bra. Avloppslukt kommer ifrån pumpstation. Vi har bara kommunalt vatten. Eget avlopp. Har inget kommunalt avlopp. Det vore intressant att få en rapport om graden av rening fosfor/kväve. Enligt forskningen är ju kvävet avgörande för övergödningen av havet (saltvatten). Har ej kommunalt avlopp. Luktar bajs i samhället sommartid. Verkar ej tillräckligt dimensionerat för alla fastigheter då. Vi har stopp i avloppet minst 2ggr/månad. När de spolar huvudstammen suger det ur vattenlåsen och luktar avlopp i hela huset. Vi har spolat ledningen och stoppet är utanför huset. Dålig lukt från reningsverket i Hälleviksstrand. Har vi ett fåtal tillfällen per år under ett flertal år haft dålig lukt från avloppet orsakat av avloppsnätet. Stoppen beror antagligen på att det är dåligt fall mot kommunala avloppet som ligger för ytligt. 7: har någon gång drabbats av stopp och dålig lukt från avloppet. Vet ej om det är problem inom huset eller kommunala ledningar. Däremot är det lukt från reningsverket då och då vilket e oacceptabelt. 22

23 Frågeområde: Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Frågor

24 Kunskapsnivå 9. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? Antal svar i urvalet 24

25 Ansvar för vatten och avlopp 10. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? Antal svar på frågan 25

26 Ansluten till dagvatten 11. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Antal svar på frågan 26

27 Vattenförbrukning 12. Hur viktigt tycker du att det är att varje hushåll håller ner sin vattenförbrukning så långt det går? Positiv andel Antal svar i urvalet 27

28 Anledning att spara på vattnet 13. Om du själv skulle spara på vattnet, vad är då den främsta anledningen? Antal svar på frågan Kommentarer till Annan orsak: Allmänt vettigt 28

29 Kommentarer till frågeområdet: Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Fel system: hög grundavgift-relativt låg förbrukningsavgift-animerar inte till att spara på förbrukningen. Bättre: låg grundavgift - högre förbrukningsavgift. Absolut inte: hög grundavgift + hög förbrukningsavgift Vi är som sagt ca 30 anslutna men det sitter i väggarna att man inte slösar med vattnet ute på öarna. Nytillkomna på öarna har dock inte alltid växt upp med denna insikt. Visserligen svårt att påverka ekonomin. Trots att vi har eget vatten använder vi inte mer av det än som är nödvändigt. Vatten/avlopp används endast April-Oktober. Problemet med fråga13 är att grundavgiften är så hög att man inte kan spara pengar genom att hushålla noga med vattenförbrukningen. Detta leder sannolikt till hög förbrukning på en del (många?) håll. 11: Dagvatten = regnvatten? Regnvattnet rinner rakt ut på backen. Vi är tre fastigheter som tillsammans med några fastigheter inom industriområdet är anslutna med vårt avlopp. Finns ingen anledning att slösa. Går år ca 50m3/år så det är inte så mycket att spara på heller. Fråga 10. Vet inte var fastighetsgränsen går i gatan. Tydligare markeringar antingen bort grävda eller överasfalterade. 29

30 Frågeområde: Leverantör av VA-tjänster Frågor

31 Frågeområde: Leverantör av VA-tjänster Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Hur nöjd är du med Antal svar inom parentes Mycket missnöjd Mycket nöjd Inte alls prisvärda Mycket prisvärda 31

32 Fakturans utformning 14a. Hur nöjd är du med utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 32

33 Information om VA 14b. Hur nöjd är du med den information du får från oss om vatten och avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 33

34 Hemsidan som informationskanal 14c. Hur nöjd är du med vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? Positiv andel Antal svar i urvalet 34

35 Bemötande kundtjänst 14d. Hur nöjd är du med det bemötande du fått från vår kundtjänst då du kontaktat oss gällande vatten och/eller avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 35

36 Tillgänglighet personal 14e. Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 36

37 Sammanfattande omdöme leverantör av VA-tjänster 15. Tänk på all erfarenhet du har av Orust kommun som leverantör av vatten och avlopp, hur nöjd är du då? Positiv andel Antal svar i urvalet 37

38 Prisvärdhet 16. VA-tjänsterna (vatten och avlopp) betalar du via VA-avgiften. Hur prisvärda anser du att VA-tjänsterna är? Positiv andel Antal svar i urvalet 38

39 Kommentarer till frågeområdet: Leverantör av VA-tjänster Fakturor bör snarast bli möjliga att erhålla elektroniskt! Miljötänk hela vägen. Nyinflyttad - ingen erfarenhet. Vansinnigt höga avgifter. I synnerhet fasta abonnemangsavgifter. Högt pris jämför med vår kostnad för vatten/avlopp i vårt radhus i västra Frölunda. Angående fråga 16 Prisvärdhet så vet jag ej - har inget att jämföra med. Det är rätt mycket pengar per år men det är också mycket värt med väl fungerande VA. Varför inte i klarspråk på svenska - på varje faktura på baksidan under ex information: V = troligen vatten, VS =? smutsvatten, DF=?, DG=?. Lägenhetsavgift, VS, DF, DG =??? Jag har ingen lägenhet jag bor i villa. Kustkommunerna tar generellt rejält betalt för vatten. Stora fasta kostnader. Lukten från reningsverket sommartid är under all kritik. Vi som bor på berget får den illaluktande tömningen rakt till oss. Tömningen sker för sällan när det är högsäsong. Alltför hög fast avgift. Denna enkät talar för överadministration. Vi har bott i flera olika kommuner och Orust utan tvekan dyrast. Att ta betalt för regnvatten är dåligt. Alldeles för dyrt årsabonnemang. Sänk den fasta avgiften! Att låta folk betala för förbrukningen. Dyr fast avgift. 16. Vet ej vad som är "normal avgift" inom landet. Vad gäller industrifastigheter är det för dyrt (fel uträkningssätt). Svaren gäller för vatten då vi har enskilt avlopp. 16: Höga fasta avgifter i förhållande till förbrukning. Dyr fast avgift men rimligt att fritidshus bidrar ekonomiskt till kommunens installationer. Avloppsverket i Svanesund tycks vara för lite anpassat till befolkningsökningen? Ofta på lördagarsöndagar ser man vitt skum som förs från fyren Svanesund ut mot Hals. 14a: Varför kan ni inte erbjuda e-faktura år 2014? Kan inte kallas prisvärt när vattnet kostar 9.76kr /m3 och totalpriset är 143kr/m3 enligt min faktura. Fakturan innehåller 2st fasta avgifter (grundavgift respektive lägenhetsavgift). Att rubricera någon som lägenhetsavgift för ett fritidshus är ganska fånigt, det ser jag som en dold kommunalskatt. 39

40 Frågeområde: Attitydfrågor - köpt dricksvatten på flaska Frågor

41 Vatten ur hälsosynpunkt 17. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? Antal svar på frågan 41

42 Attityd till vatten på flaska 18. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? Antal svar på frågan 42

43 Val av dricksvatten 19. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Antal svar på frågan 43

44 Frågeområde: Övriga frågor Fråga 20 44

45 Förbättra inom Vatten och Avlopp 1(2) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? Förklarar varför vattnet ibland är brunt Lägre förbrukningsavgifter Avloppsnätet så man slipper få upp bajsvatten i golvbrunnarna så ofta Information om driftstopp eller arbeten på gatan till villan som gör att man ej kan komma fram. Inget jag kan komma på Håll jämn och hög kvalitet Fakturor bör snarast bli möjliga att erhålla elektroniskt! Miljötänk hela vägen. Det skulle vara priset... Kommunen borde ordna dagvattnet i Stocken, det är under all kritik. Skulle lösa många problem. Större avloppssystem för Mollösund. Under sommarmånaderna luktar det mycket starkt avlopp i hela samhället. Det är ok som det är. Anslut & utöka till de mindre samhällena så att det kan ske nybyggnation i kommunen. Allt är ok, men inte prisvärt. Provtagningar, provtagningar, provtagningar, provtagningar. Förbättra reningsverket i Hälleviksstrand. Prisnivån mot övriga kommuner i västra Götaland. Flytta reningsverket i Svanesund. Ligger på helt fel plats. Det första man ser när man kommer in i samhället. Luktar. Den besvärande lukten. Vattentaxan alldeles för hög i jämförelse med andra kommuner. Att utsläppen från reningsverket vad häller miljögifter och gödningsämnen är lågt. Som sommarboende önskar jag att den vedervärdiga lukten från reningsverket åtgärdas. Det har blivit bättre men inte tillräckligt. Spara på kostnaderna. Tycker det är bra som det är. Kostnaden. Att vattnet smakar bra och inget stopp i avloppet. Att hålla kostnaderna nere, vattnet har blivit ganska dyrt på senare år. Kanske marknadsföra er lite mer. Möjligheten att få elektronisk faktura, vilket ju inte går nu. Gardera mot eventuellt kommande översvämningar, klimatförändring. Säkra tillgång till friskt kranvatten. Sänka kostnaden, den fasta avgiften. Vattenledningarna till och i Hälleviksstrand. 45

46 Förbättra inom Vatten och Avlopp 2(2) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? Bygg at för alla som vill ha det. Utbyggnad av VA nätet. Det fungerar bra. Eventuellt behöver kvävereningen av avloppsvatten fortfarande förbättras. (Senaste besked 5%, ca 10 år sedan) Att bygga ut även avloppsnätet utanför tätorterna. Få bort den olidliga lukten/odören sommartid. Angående reningsverket i Barrevik så har vi som bor där stora problem med dålig lukt på sommaren. När? Ska ni åtgärda detta. Spolar ledningar så det inte blir stopp. Gärna Ängåsv. i Svanesund. I princip finns en ström i mitten av sundet - oftast ut mot havet. Men det finns också en sk Dakia med ström inåt. I skarven finns ofta vita strimmor med skum. Kan bara se att det måste komma ifrån avloppsverket Svanesund? Vet ej Reningsverket i Mollösund, ej bra. Dra ner på priset och erbjud e-faktura. Priset har ökat sedan kommunen gjorde om debiteringen/prismatrisen. Har läst att Orust kommun ska köpa vatten från Uddevalla. Uddevalla har fruktansvärt dåligt vatten. Vi har en lägenhet i Uddevalla som vår son bor i under veckan då han studerar på gymnasiet. Dålig lukt från avloppet både i ledningsnät och reningsverk. Hoppas ni tänker framåt så ni/vi har kapacitet att klara av alla sommarboende. Möjligen priset. Ingen åsikt Se till att alla fastigheter som har tillgång till vatten & avlopp tvingas att ansluta sig så förbättrar vi våra vattendrag. Håller med kostnadsutvecklingen. Rörlig avgift kunde vara lägre i relation till fast avgift. Dagvattenanslutning till kommunen. Mer kopplings till relationen en konsumerad volym och kostnad. Se kommentar 8. Se kostnadssidan. Slå ihop det fasta avgifterna. Vad gör VAavdelningen för rationaliseringar och förbättringar så att kostnaderna hålls nere? Annars är det bra. Vi slipper nu att ta med dricksvatten från stan vid besök. Att planeringen med att flytta reningsverket i Hälleviksstrand fortsätter. Att breddningar undviks och att fler fastigheter ex på andra sidan Lerkilen ansluts. 46

47 Jämförelse mellan kommuner 47

48 Positiv andel jämförelse mellan kommuner Kommentar: Beakta vid jämförelser med kommuner från 2013 års mätning att benämningarna på svarsalternativen har förändrats, vilket gör att de inte är fullt jämförbara. (Nu svarar kunderna genomgående på hur nöjda de är på en femgradig skala, och tidigare fick de ge omdömen på en femgradig skala: Mycket dåligt - Mycket bra.) 48

49 Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 49

50 Samtliga frågor 1(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Vatten 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt B 1. Smaken på ditt dricksvatten. Hur nöjd är du med hur ditt dricksvatten smakar? Hur nöjd är du med B 2a. Rent och klart vatten....hur rent och klart vattnet är? B 2b. Neutral/frisk lukt - vatten....hur neutral alt. frisk lukt vattnet har? B 2c. Temperatur kallvatten....hur kallt kallvattnet är året om? B 2d. Vattentryck....vattentrycket i ledningarna? B 2e. Pålitlig vattenleverans....hur pålitlig vattenleveransen är? B 3. Dricksvatten ur hälsosynpunkt. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? 5-gradig betygsskala där: 1=Ja, mycket stor oro, och 5=Nej, ingen oro alls + Vet ej/ingen åsikt B 4. Samlat omdöme dricksvatten. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med kvalitet och leveranssäkerhet för vattnet i er fastighet? 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt Avlopp 3-gradig betygsskala där: 1=Ofta, 2=Någon enstaka gång, 3=Aldrig + Vet ej/ingen åsikt B 5. Avlopp - lukt. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? B 6. Avlopp - stopp. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? B 7. Problem med kommunala avloppsnätet. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? B 8. Samlat omdöme avlopp. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med hur avloppet fungerar i er fastighet? 5- gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt 50

51 Samtliga frågor 2(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp B 9. Kunskapsnivå. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket dålig, 2=Ganska dålig, 3=Varken eller, 4=Ganska bra, 5=Mycket bra + Vet ej/ingen åsikt AE 10. Ansvar för vatten och avlopp. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? Ja Nej AE 11. Ansluten till dagvatten. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Ja, jag vet att fastigheten är ansluten Ja, jag vet att fastigheten inte är ansluten Nej, det känner jag inte till B 12. Vattenförbrukning. Hur viktigt tycker du att det är att varje hushåll håller ner sin vattenförbrukning så långt det går? 5- gradig betygsskala där: 1=Helt oviktigt, 3=Varken eller, 5=Mycket viktigt + Vet ej/ingen åsikt AE 13. Anledning att spara på vattnet. Om du själv skulle spara på vattnet, vad är då den främsta anledningen? Ekonomiskt Miljövänligt Till lika delar miljö och ekonomi Annan orsak: Sparar inte på vattnet Leverantör av VA-tjänster Hur nöjd är du med 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt B 14a. Fakturans utformning....utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? Här syftar vi i första hand på om de är lätta att tyda och förstå B 14b. Information om VA....den information du får från oss om vatten och avlopp? B 14c. Hemsidan som informationskanal....vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? B 14d. Bemötande kundtjänst....det bemötande du fått från vår kundtjänst då du kontaktat oss gällande vatten och/eller avlopp. Avser kontakt under de senaste 12 månaderna B 14e. Tillgänglighet personal....hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? Avser kontakt under de senaste 12 månaderna B 15. Sammanfattande omdöme leverantör av VA-tjänster. Tänk på all erfarenhet du har av Orust kommun som leverantör av vatten och avlopp, hur nöjd är du då? B 16. Prisvärdhet. VA-tjänsterna (vatten och avlopp) betalar du via VA-avgiften. Hur prisvärda anser du att VA-tjänsterna är? 5-gradig betygsskala där: 1=Inte alls prisvärda, 2=Ganska lite, 3=Något, 4=Ganska mycket, 5=Mycket prisvärda + Vet ej/ingen åsikt 51

52 Samtliga frågor 3(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Attitydfrågor köpt dricksvatten på flaska AE 17. Vatten ur hälsosynpunkt. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? Mitt kranvatten är mycket hälsosammare Mitt kranvatten är något hälsosammare Båda alternativen är lika hälsosamma Flaskvatten är något hälsosammare Flaskvatten är mycket hälsosammare AE 18. Attityd till vatten på flaska. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? Mycket mer negativ Något mer negativ Ej förändrats Något mer positiv Mycket mer positiv Vet ej/ingen åsikt AE 19. Val av dricksvatten. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Helt säkert kolsyrat kranvatten Troligen kolsyrat kranvatten Det går bra vilket som Troligen kolsyrat flaskvatten Helt säkert kolsyrat flaskvatten Övriga frågor F 20. Förbättra inom vatten och avlopp. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? YN 21. Kontakt angående vatten- och avloppsfrågor. Vill du att vi kontaktar dig angående vatten- och avloppsfrågor? 52

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Vatten och avlopp 2013

Vatten och avlopp 2013 Vatten och avlopp 2013 Presentation av enkätresultat Järfälla kommun 2013-11-08 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-12 Kvalitetsfrågor vatten Sid 13-18 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Vatten och avlopp 2016

Vatten och avlopp 2016 Vatten och avlopp 2016 Presentation av enkätresultat Järfälla kommun 2017-01-23 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-16 Vatten Sid 17-23 Avlopp Sid 24-30 Kunskap, attityd

Läs mer

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi Fjärrvärme 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-11-13 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och distribution Sid 4 Redovisning av resultat Sid 5 Svarsfrekvens Sid 6-20 Fjärrvärme Sid 21-32

Läs mer

Kundenkät Vatten och Avlopp

Kundenkät Vatten och Avlopp Kundenkät Vatten och Avlopp * Dokumenttyp Rapport Ämnesområde Systematiskt kvalitetsarbete Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling Lena Tegenfeldt Antagen av Förvaltning Kommunstyrelsen,

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Fjärrvärme 2011 Presentation av enkätresultat Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5 Urval och distribution Sid 6 Svarsfrekvens Sid 7-18 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid 12-24 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet.

Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet. Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet. Under april och maj besvarade 253 fastighetsägare / boende en enkät om vattentillgång och om upplevd kvalitet på sitt vatten. Enkäten

Läs mer

Avfallshantering 2014

Avfallshantering 2014 Avfallshantering 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-13 Återvinningsstationer (ÅVS) Sid 14-25 Återvinningscentral

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Benchmarking med VA-plan 2050

Benchmarking med VA-plan 2050 Benchmarking med VA-plan 2050 Tage Hägerman, Smedjebackens Kommun Var finns vi? Smedjebacken 10700 inv Södra Dalarna 1 Smedjebackens kommun Barkensjöarna- avrinningsområde Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Avfallshantering 2015

Avfallshantering 2015 Avfallshantering 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-10-30 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-14 Förpacknings- och tidningsåtervinning Sid 15-25 Återvinningscentral

Läs mer

Felkopplat regnvatten

Felkopplat regnvatten Felkopplat regnvatten Ordlista Bräddning Om spillvattennätet fylls, släpps orenat avloppsvatten ut till närliggande vattendrag eller sjö. Dagvatten Regn- och smältvatten. Det kommunala dagvattnet leds

Läs mer

Enkel självbetjäning på vår webbplats

Enkel självbetjäning på vår webbplats Enkel självbetjäning på vår webbplats På Stockholm Vattens webbplats, www.stockholmvatten.se, hittar du bland annat blanketter, aktuella avgift er och information om planer ade vattenavstängningar. Inloggade

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Avfallshantering 2015

Avfallshantering 2015 Avfallshantering 2015 Presentation av enkätresultat BORAB 2015-10-30 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Förpacknings- och tidningsåtervinning Sid 16-27 Återvinningscentral

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att...

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att... Alla kunskapstester En sammanställning av samtliga kunskapstester Mälaren 1. Varifrån kommer ditt kranvatten? Mälaren Östersjön Stockholms ström 2. Hur stor är Mälaren? Sveriges största sjö Sveriges andra

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Gott vatten från Servera: enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt SNYGG. Välj din flaskmodell SMART. Enkel att installera KLOK.

Gott vatten från Servera: enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt SNYGG. Välj din flaskmodell SMART. Enkel att installera KLOK. Gott vatten från Servera: enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt SNYGG Välj din flaskmodell SMART Enkel att installera KLOK Ger bra ekonomi så gick det till Rent, gott och miljösmart våra ägare Axel

Läs mer

RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN

RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN Nordaqs affärsidé är att förädla det vanliga kranvattnet till ett dricksvatten av högsta kvalitet, på plats hos kunden. På sikt är målsättningen att finnas på alla marknader

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

Avfallshantering 2016

Avfallshantering 2016 Avfallshantering 2016 Presentation av enkätresultat Gislaveds Kommun 2017-01-23 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-16 Avfallstjänster Sid 17-28 Återvinningscentral (ÅVC)

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Våra tjänster. Dina nyttigheter.

Våra tjänster. Dina nyttigheter. Våra tjänster. Dina nyttigheter. FYRA ÖRE PER LITER. Mer kostar det inte att få det viktigaste livsmedel vi har levererat ända in i ditt hem. Dygnet runt. Året om. Allt vatten du behöver. Som kund till

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Brukningsavgifter. År 2015. 2015-08-07 Alla avgifter är enligt 2015 års taxa och moms är inräknad.

Brukningsavgifter. År 2015. 2015-08-07 Alla avgifter är enligt 2015 års taxa och moms är inräknad. Brukningsavgifter År 2015 Brukningsavgifter Varje år betalar du som abonnent en fast avgift och en avgift per bostadsenhet. Dessutom betalar du för det vatten du använder. Storleken på avgifterna beror

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Att tänka på om man drabbas av översvämning Informationsskrift om källaröversvämningar. Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning: 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. 2. Vatten

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Med vatten som affärsområde. www.escowa.se

Med vatten som affärsområde. www.escowa.se Med vatten som affärsområde www.escowa.se 2 Friskt vatten 4 Vatten för god hälsa Flexibilitet 6 En lösning för alla Servering 8 För högt ställda krav Koncept 10 När många viljor styr Kranar 12 Fristående

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

Var med och spara på vårt vatten! Från hav till moln VAR KOMMER VATTNET IFRÅN? VATTENKRIG LAGA MAT DUSCHA DRICKA SPOLA TVÄTTA BILEN PLASKA DISKA

Var med och spara på vårt vatten! Från hav till moln VAR KOMMER VATTNET IFRÅN? VATTENKRIG LAGA MAT DUSCHA DRICKA SPOLA TVÄTTA BILEN PLASKA DISKA Dricksvattnet i våra kranar är vårt viktigaste livsmedel. Men här på Gotland har vi dåligt med vatten. Grundvattennivåerna är mycket låga och de rinner inte till tillräckligt med till våra insjöar (träsk)

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

Sammanställning Enkätsvar VA 2014

Sammanställning Enkätsvar VA 2014 Kommunledningskontoret Utvecklingsenheten/Eva Larsson Sammanställning Enkätsvar VA 04 04-0-6 version.0 Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... 4 Resultat... 4 Slutsats... 5 Bilaga Följebrev

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kristianstads kommun har behandlat ditt ärende

Kristianstads kommun har behandlat ditt ärende Uppgift 2 Bilaga Svarade 13 november 2014 Kristianstads kommun har behandlat ditt ärende Information om ditt ärende Rapportnummer: UP201427393 Registreringsdatum: 2014-11-13 klockan 12:10:29 Ärenderubrik:

Läs mer

1 Högåsen vattenverk.

1 Högåsen vattenverk. Högåsen vattenverk. 1 Högåsen vattenverk. 2 Vattenverket vid Högåsen ägs av Nyköpings- och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF (Nyköping Oxelösund Vattenverks Förbund). Vattenverket producerar cirka

Läs mer