Vatten och avlopp 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten och avlopp 2014"

Transkript

1 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun

2 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid Avlopp Sid Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Sid Leverantör av VA-tjänster Sid Attitydfrågor - köpt dricksvatten på flaska Sid Övriga frågor Sid Jämförelse mellan kommuner Sid Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 2

3 Urval och resultat Enkäten distribuerades postalt till 300 slumpvist utvalda kunder från VAregistret. Utskicket gjordes i november 2014 och efter några veckor fick de som inte svarat en påminnelse. Enkätsvaren är anonyma om kunderna inte valt att bli kontaktade och lämnat sina kontaktuppgifter. I denna sammanställning redovisas resultatet som positiv andel och/eller svarsfördelning. Den positiva andelen innebär att man på betygsfrågor anger andel svar på den positiva delen av insamlingsskalan. I denna enkät förekommer mest 5-gradiga skalor. Antalet skalsteg som ingår i den positiva andelen i en 5-gradig skala är skalsteg Positiv andel 5-gradig insamlingsskala Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd

4 Svarsfrekvens Svarsfrekvens: Antal utskickade enkäter: 300 Antal svar totalt: 214 Svarsandel totalt: 71% Antal svar per kategori: Antal Antal Skriven i kommunen Fastighetens ålder Ja, folkbokförd i kommunen eller tidigare 54 Nej, inte folkbokförd i kommunen Din ålder 1991 eller senare år eller yngre år 17 Ort/stadsdel år 62 Henån år eller äldre 133 Ellös 67 Mollösund 33 Kvinna/Man Svanesund 46 Kvinna 58 Varekil 11 Man 153 Typ av fastighet Villa eller radhus 146 Flerfamiljshus/lägenhet 1 Enbart fritidshus 57 Annan fastighet 7 Kommentar: Om summan av antalet svar inom en variabel (exempelvis Fastighetens ålder ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera någon kategori under den variabeln. 4

5 Frågeområde: Vatten Frågor 1-4 5

6 Frågeområde: Vatten Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Hur nöjd är du med Antal svar inom parentes (Svarsskala fråga 3: Ja, mycket stor oro - Nej, ingen oro alls) Mycket missnöjd Mycket nöjd 6

7 Smaken på ditt dricksvatten 1. Hur nöjd är du med hur ditt dricksvatten smakar? Positiv andel Antal svar i urvalet 7

8 Rent och klart vatten 2a. Hur nöjd är du med hur rent och klart vattnet är? Positiv andel Antal svar i urvalet 8

9 Neutral/frisk lukt - vatten 2b. Hur nöjd är du med hur neutral alt. frisk lukt vattnet har? Positiv andel Antal svar i urvalet 9

10 Temperatur kallvatten 2c. Hur nöjd är du med hur kallt kallvattnet är året om? Positiv andel Antal svar i urvalet 10

11 Vattentryck 2d. Hur nöjd är du med vattentrycket i ledningarna? Positiv andel Antal svar i urvalet 11

12 Pålitlig vattenleverans 2e. Hur nöjd är du med hur pålitlig vattenleveransen är? Positiv andel Antal svar i urvalet 12

13 Dricksvatten ur hälsosynpunkt 3. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? Positiv andel Antal svar i urvalet 13

14 Samlat omdöme dricksvatten 4. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med kvalitet och leveranssäkerhet för vattnet i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 14

15 Kommentarer till frågeområdet: Vatten Ibland är vattnet brunt när det varit avstängt en tid Betydligt lägre tryck under sommar och storhelger Bor i Hälleviksstrand ofta brott på VA-ledningen Nyinflyttad (juli-14). Vattnet smakade bättre för något decennium sedan. Smaken är inte helt ok. Har egen djupborrad brunn. Någon sommar tog vattnet slut. Vi har väldigt gott vatten. Formuläret är bra. Möjligen varmt på sommaren. Dåligt tryck ibland på sommaren. Alla miljögifter, läkemedel/hormonstörare syns ju tyvärr inte och passerar era vattenfilter. Detta oroar mig mycket. Era tillsatsämnen för vattenrening & ph värdet fungerar man också på. Tungmetaller från ledningarna. 2: 2e: Vid spänningsbortfall försvinner vattnet omgående, så vattentorn eller hålltank saknas. Fastigheten högt belägen. Tidvis ofta vattenläcka. Det vore intressant att få veta hur dricksvattnet görs drickbart/säkert. Gången i detta. (För några år sedan gick rykten om risker från en grisfarm på tillrinningsområdet.) Bästa och mest välsmakande vattnet av alla mina 4:a bostäder. Trycket är på gränsen till för högt. En sommar för många år sedan luktade och smakade vattnet avfettningsmedel under några dagar. Vattentryck stundtals lågt under hög sommarsäsong. För högt tryck. Har fått byta PSV flera gånger. 15

16 Frågeområde: Avlopp Frågor

17 Frågeområde: Avlopp Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar inom parentes Ofta Aldrig Mycket missnöjd Mycket nöjd 17

18 Avlopp - lukt 5. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 18

19 Avlopp - stopp 6. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 19

20 Problem med kommunala avloppsnätet 7. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? Positiv andel Antal svar i urvalet 20

21 Samlat omdöme avlopp 8. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med hur avloppet fungerar i er fastighet? Positiv andel Antal svar i urvalet 21

22 Kommentarer till frågeområdet: Avlopp Finns ej kommunalt avlopp Bättre ordning på pumpstation. Kommunen borde ordna problem med dagvattnet. Jag känner oro för att det skall komma baklänges i avloppet har hänt. Nyinflyttad. Har ej kommunalt avlopp, har eget godkänt. Jag har två gånger fått upp avloppsvatten i källaren, då var det kommunens rör i gatan som var täta. Bor i hus i Hälleviksstrand. Kommunalt avlopp läckte ut i dike. Skogslyckan Svanesund. Kommunalt avlopp installerat 2010 Onödigt dyrt. Bra. Avloppslukt kommer ifrån pumpstation. Vi har bara kommunalt vatten. Eget avlopp. Har inget kommunalt avlopp. Det vore intressant att få en rapport om graden av rening fosfor/kväve. Enligt forskningen är ju kvävet avgörande för övergödningen av havet (saltvatten). Har ej kommunalt avlopp. Luktar bajs i samhället sommartid. Verkar ej tillräckligt dimensionerat för alla fastigheter då. Vi har stopp i avloppet minst 2ggr/månad. När de spolar huvudstammen suger det ur vattenlåsen och luktar avlopp i hela huset. Vi har spolat ledningen och stoppet är utanför huset. Dålig lukt från reningsverket i Hälleviksstrand. Har vi ett fåtal tillfällen per år under ett flertal år haft dålig lukt från avloppet orsakat av avloppsnätet. Stoppen beror antagligen på att det är dåligt fall mot kommunala avloppet som ligger för ytligt. 7: har någon gång drabbats av stopp och dålig lukt från avloppet. Vet ej om det är problem inom huset eller kommunala ledningar. Däremot är det lukt från reningsverket då och då vilket e oacceptabelt. 22

23 Frågeområde: Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Frågor

24 Kunskapsnivå 9. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? Antal svar i urvalet 24

25 Ansvar för vatten och avlopp 10. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? Antal svar på frågan 25

26 Ansluten till dagvatten 11. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Antal svar på frågan 26

27 Vattenförbrukning 12. Hur viktigt tycker du att det är att varje hushåll håller ner sin vattenförbrukning så långt det går? Positiv andel Antal svar i urvalet 27

28 Anledning att spara på vattnet 13. Om du själv skulle spara på vattnet, vad är då den främsta anledningen? Antal svar på frågan Kommentarer till Annan orsak: Allmänt vettigt 28

29 Kommentarer till frågeområdet: Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Fel system: hög grundavgift-relativt låg förbrukningsavgift-animerar inte till att spara på förbrukningen. Bättre: låg grundavgift - högre förbrukningsavgift. Absolut inte: hög grundavgift + hög förbrukningsavgift Vi är som sagt ca 30 anslutna men det sitter i väggarna att man inte slösar med vattnet ute på öarna. Nytillkomna på öarna har dock inte alltid växt upp med denna insikt. Visserligen svårt att påverka ekonomin. Trots att vi har eget vatten använder vi inte mer av det än som är nödvändigt. Vatten/avlopp används endast April-Oktober. Problemet med fråga13 är att grundavgiften är så hög att man inte kan spara pengar genom att hushålla noga med vattenförbrukningen. Detta leder sannolikt till hög förbrukning på en del (många?) håll. 11: Dagvatten = regnvatten? Regnvattnet rinner rakt ut på backen. Vi är tre fastigheter som tillsammans med några fastigheter inom industriområdet är anslutna med vårt avlopp. Finns ingen anledning att slösa. Går år ca 50m3/år så det är inte så mycket att spara på heller. Fråga 10. Vet inte var fastighetsgränsen går i gatan. Tydligare markeringar antingen bort grävda eller överasfalterade. 29

30 Frågeområde: Leverantör av VA-tjänster Frågor

31 Frågeområde: Leverantör av VA-tjänster Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Hur nöjd är du med Antal svar inom parentes Mycket missnöjd Mycket nöjd Inte alls prisvärda Mycket prisvärda 31

32 Fakturans utformning 14a. Hur nöjd är du med utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 32

33 Information om VA 14b. Hur nöjd är du med den information du får från oss om vatten och avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 33

34 Hemsidan som informationskanal 14c. Hur nöjd är du med vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? Positiv andel Antal svar i urvalet 34

35 Bemötande kundtjänst 14d. Hur nöjd är du med det bemötande du fått från vår kundtjänst då du kontaktat oss gällande vatten och/eller avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 35

36 Tillgänglighet personal 14e. Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? Positiv andel Antal svar i urvalet 36

37 Sammanfattande omdöme leverantör av VA-tjänster 15. Tänk på all erfarenhet du har av Orust kommun som leverantör av vatten och avlopp, hur nöjd är du då? Positiv andel Antal svar i urvalet 37

38 Prisvärdhet 16. VA-tjänsterna (vatten och avlopp) betalar du via VA-avgiften. Hur prisvärda anser du att VA-tjänsterna är? Positiv andel Antal svar i urvalet 38

39 Kommentarer till frågeområdet: Leverantör av VA-tjänster Fakturor bör snarast bli möjliga att erhålla elektroniskt! Miljötänk hela vägen. Nyinflyttad - ingen erfarenhet. Vansinnigt höga avgifter. I synnerhet fasta abonnemangsavgifter. Högt pris jämför med vår kostnad för vatten/avlopp i vårt radhus i västra Frölunda. Angående fråga 16 Prisvärdhet så vet jag ej - har inget att jämföra med. Det är rätt mycket pengar per år men det är också mycket värt med väl fungerande VA. Varför inte i klarspråk på svenska - på varje faktura på baksidan under ex information: V = troligen vatten, VS =? smutsvatten, DF=?, DG=?. Lägenhetsavgift, VS, DF, DG =??? Jag har ingen lägenhet jag bor i villa. Kustkommunerna tar generellt rejält betalt för vatten. Stora fasta kostnader. Lukten från reningsverket sommartid är under all kritik. Vi som bor på berget får den illaluktande tömningen rakt till oss. Tömningen sker för sällan när det är högsäsong. Alltför hög fast avgift. Denna enkät talar för överadministration. Vi har bott i flera olika kommuner och Orust utan tvekan dyrast. Att ta betalt för regnvatten är dåligt. Alldeles för dyrt årsabonnemang. Sänk den fasta avgiften! Att låta folk betala för förbrukningen. Dyr fast avgift. 16. Vet ej vad som är "normal avgift" inom landet. Vad gäller industrifastigheter är det för dyrt (fel uträkningssätt). Svaren gäller för vatten då vi har enskilt avlopp. 16: Höga fasta avgifter i förhållande till förbrukning. Dyr fast avgift men rimligt att fritidshus bidrar ekonomiskt till kommunens installationer. Avloppsverket i Svanesund tycks vara för lite anpassat till befolkningsökningen? Ofta på lördagarsöndagar ser man vitt skum som förs från fyren Svanesund ut mot Hals. 14a: Varför kan ni inte erbjuda e-faktura år 2014? Kan inte kallas prisvärt när vattnet kostar 9.76kr /m3 och totalpriset är 143kr/m3 enligt min faktura. Fakturan innehåller 2st fasta avgifter (grundavgift respektive lägenhetsavgift). Att rubricera någon som lägenhetsavgift för ett fritidshus är ganska fånigt, det ser jag som en dold kommunalskatt. 39

40 Frågeområde: Attitydfrågor - köpt dricksvatten på flaska Frågor

41 Vatten ur hälsosynpunkt 17. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? Antal svar på frågan 41

42 Attityd till vatten på flaska 18. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? Antal svar på frågan 42

43 Val av dricksvatten 19. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Antal svar på frågan 43

44 Frågeområde: Övriga frågor Fråga 20 44

45 Förbättra inom Vatten och Avlopp 1(2) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? Förklarar varför vattnet ibland är brunt Lägre förbrukningsavgifter Avloppsnätet så man slipper få upp bajsvatten i golvbrunnarna så ofta Information om driftstopp eller arbeten på gatan till villan som gör att man ej kan komma fram. Inget jag kan komma på Håll jämn och hög kvalitet Fakturor bör snarast bli möjliga att erhålla elektroniskt! Miljötänk hela vägen. Det skulle vara priset... Kommunen borde ordna dagvattnet i Stocken, det är under all kritik. Skulle lösa många problem. Större avloppssystem för Mollösund. Under sommarmånaderna luktar det mycket starkt avlopp i hela samhället. Det är ok som det är. Anslut & utöka till de mindre samhällena så att det kan ske nybyggnation i kommunen. Allt är ok, men inte prisvärt. Provtagningar, provtagningar, provtagningar, provtagningar. Förbättra reningsverket i Hälleviksstrand. Prisnivån mot övriga kommuner i västra Götaland. Flytta reningsverket i Svanesund. Ligger på helt fel plats. Det första man ser när man kommer in i samhället. Luktar. Den besvärande lukten. Vattentaxan alldeles för hög i jämförelse med andra kommuner. Att utsläppen från reningsverket vad häller miljögifter och gödningsämnen är lågt. Som sommarboende önskar jag att den vedervärdiga lukten från reningsverket åtgärdas. Det har blivit bättre men inte tillräckligt. Spara på kostnaderna. Tycker det är bra som det är. Kostnaden. Att vattnet smakar bra och inget stopp i avloppet. Att hålla kostnaderna nere, vattnet har blivit ganska dyrt på senare år. Kanske marknadsföra er lite mer. Möjligheten att få elektronisk faktura, vilket ju inte går nu. Gardera mot eventuellt kommande översvämningar, klimatförändring. Säkra tillgång till friskt kranvatten. Sänka kostnaden, den fasta avgiften. Vattenledningarna till och i Hälleviksstrand. 45

46 Förbättra inom Vatten och Avlopp 2(2) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? Bygg at för alla som vill ha det. Utbyggnad av VA nätet. Det fungerar bra. Eventuellt behöver kvävereningen av avloppsvatten fortfarande förbättras. (Senaste besked 5%, ca 10 år sedan) Att bygga ut även avloppsnätet utanför tätorterna. Få bort den olidliga lukten/odören sommartid. Angående reningsverket i Barrevik så har vi som bor där stora problem med dålig lukt på sommaren. När? Ska ni åtgärda detta. Spolar ledningar så det inte blir stopp. Gärna Ängåsv. i Svanesund. I princip finns en ström i mitten av sundet - oftast ut mot havet. Men det finns också en sk Dakia med ström inåt. I skarven finns ofta vita strimmor med skum. Kan bara se att det måste komma ifrån avloppsverket Svanesund? Vet ej Reningsverket i Mollösund, ej bra. Dra ner på priset och erbjud e-faktura. Priset har ökat sedan kommunen gjorde om debiteringen/prismatrisen. Har läst att Orust kommun ska köpa vatten från Uddevalla. Uddevalla har fruktansvärt dåligt vatten. Vi har en lägenhet i Uddevalla som vår son bor i under veckan då han studerar på gymnasiet. Dålig lukt från avloppet både i ledningsnät och reningsverk. Hoppas ni tänker framåt så ni/vi har kapacitet att klara av alla sommarboende. Möjligen priset. Ingen åsikt Se till att alla fastigheter som har tillgång till vatten & avlopp tvingas att ansluta sig så förbättrar vi våra vattendrag. Håller med kostnadsutvecklingen. Rörlig avgift kunde vara lägre i relation till fast avgift. Dagvattenanslutning till kommunen. Mer kopplings till relationen en konsumerad volym och kostnad. Se kommentar 8. Se kostnadssidan. Slå ihop det fasta avgifterna. Vad gör VAavdelningen för rationaliseringar och förbättringar så att kostnaderna hålls nere? Annars är det bra. Vi slipper nu att ta med dricksvatten från stan vid besök. Att planeringen med att flytta reningsverket i Hälleviksstrand fortsätter. Att breddningar undviks och att fler fastigheter ex på andra sidan Lerkilen ansluts. 46

47 Jämförelse mellan kommuner 47

48 Positiv andel jämförelse mellan kommuner Kommentar: Beakta vid jämförelser med kommuner från 2013 års mätning att benämningarna på svarsalternativen har förändrats, vilket gör att de inte är fullt jämförbara. (Nu svarar kunderna genomgående på hur nöjda de är på en femgradig skala, och tidigare fick de ge omdömen på en femgradig skala: Mycket dåligt - Mycket bra.) 48

49 Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 49

50 Samtliga frågor 1(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Vatten 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt B 1. Smaken på ditt dricksvatten. Hur nöjd är du med hur ditt dricksvatten smakar? Hur nöjd är du med B 2a. Rent och klart vatten....hur rent och klart vattnet är? B 2b. Neutral/frisk lukt - vatten....hur neutral alt. frisk lukt vattnet har? B 2c. Temperatur kallvatten....hur kallt kallvattnet är året om? B 2d. Vattentryck....vattentrycket i ledningarna? B 2e. Pålitlig vattenleverans....hur pålitlig vattenleveransen är? B 3. Dricksvatten ur hälsosynpunkt. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? 5-gradig betygsskala där: 1=Ja, mycket stor oro, och 5=Nej, ingen oro alls + Vet ej/ingen åsikt B 4. Samlat omdöme dricksvatten. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med kvalitet och leveranssäkerhet för vattnet i er fastighet? 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt Avlopp 3-gradig betygsskala där: 1=Ofta, 2=Någon enstaka gång, 3=Aldrig + Vet ej/ingen åsikt B 5. Avlopp - lukt. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? B 6. Avlopp - stopp. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? B 7. Problem med kommunala avloppsnätet. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? B 8. Samlat omdöme avlopp. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med hur avloppet fungerar i er fastighet? 5- gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt 50

51 Samtliga frågor 2(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp B 9. Kunskapsnivå. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket dålig, 2=Ganska dålig, 3=Varken eller, 4=Ganska bra, 5=Mycket bra + Vet ej/ingen åsikt AE 10. Ansvar för vatten och avlopp. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? Ja Nej AE 11. Ansluten till dagvatten. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Ja, jag vet att fastigheten är ansluten Ja, jag vet att fastigheten inte är ansluten Nej, det känner jag inte till B 12. Vattenförbrukning. Hur viktigt tycker du att det är att varje hushåll håller ner sin vattenförbrukning så långt det går? 5- gradig betygsskala där: 1=Helt oviktigt, 3=Varken eller, 5=Mycket viktigt + Vet ej/ingen åsikt AE 13. Anledning att spara på vattnet. Om du själv skulle spara på vattnet, vad är då den främsta anledningen? Ekonomiskt Miljövänligt Till lika delar miljö och ekonomi Annan orsak: Sparar inte på vattnet Leverantör av VA-tjänster Hur nöjd är du med 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt B 14a. Fakturans utformning....utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? Här syftar vi i första hand på om de är lätta att tyda och förstå B 14b. Information om VA....den information du får från oss om vatten och avlopp? B 14c. Hemsidan som informationskanal....vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? B 14d. Bemötande kundtjänst....det bemötande du fått från vår kundtjänst då du kontaktat oss gällande vatten och/eller avlopp. Avser kontakt under de senaste 12 månaderna B 14e. Tillgänglighet personal....hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? Avser kontakt under de senaste 12 månaderna B 15. Sammanfattande omdöme leverantör av VA-tjänster. Tänk på all erfarenhet du har av Orust kommun som leverantör av vatten och avlopp, hur nöjd är du då? B 16. Prisvärdhet. VA-tjänsterna (vatten och avlopp) betalar du via VA-avgiften. Hur prisvärda anser du att VA-tjänsterna är? 5-gradig betygsskala där: 1=Inte alls prisvärda, 2=Ganska lite, 3=Något, 4=Ganska mycket, 5=Mycket prisvärda + Vet ej/ingen åsikt 51

52 Samtliga frågor 3(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Attitydfrågor köpt dricksvatten på flaska AE 17. Vatten ur hälsosynpunkt. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? Mitt kranvatten är mycket hälsosammare Mitt kranvatten är något hälsosammare Båda alternativen är lika hälsosamma Flaskvatten är något hälsosammare Flaskvatten är mycket hälsosammare AE 18. Attityd till vatten på flaska. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? Mycket mer negativ Något mer negativ Ej förändrats Något mer positiv Mycket mer positiv Vet ej/ingen åsikt AE 19. Val av dricksvatten. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Helt säkert kolsyrat kranvatten Troligen kolsyrat kranvatten Det går bra vilket som Troligen kolsyrat flaskvatten Helt säkert kolsyrat flaskvatten Övriga frågor F 20. Förbättra inom vatten och avlopp. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? YN 21. Kontakt angående vatten- och avloppsfrågor. Vill du att vi kontaktar dig angående vatten- och avloppsfrågor? 52

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer