Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna. Där byggs det på och slutligen uppstår proppar som leder till stopp i avloppet. Konsekvenserna kan bli nödutsläpp, dvs. att orenat avloppsvatten kommer upp i fastigheter eller rinner ut i våra sjöar och vattendrag. Fett har satt igen en ledningen. Sett ned i en pumpstation. Det gula är fett. Konsekvens av ett stopp, avloppsvatten bräddar ut i närmsta dike. Så här ska en pumpstation normalt se ut. Fett i ledningar och pumpstationer kan i syrefria förhållanden bilda den illaluktande och giftiga gasen svavelväte. Tillsammans med vatten bildar den svavelsyra som fräter på ledningarna. Gasen är även brandfarlig i höga koncentrationer. Fett påverkar dessutom reningsverkens effektivitet på ett negativt sätt! De flesta stoppen i ledningsnätet idag beror på fett och dessa problem ökar. Verksamheter som släpper ut fett i avloppet måste därför ha en fettavskiljare installerad. Här har vi samlat information om de regler som gäller i Haninge kommun.

2 Hur fungerar fettavskiljaren? Avskiljaren fungerar enligt den gravimetriska principen, dvs. fett som är lättare än vatten flyter upp till ytan och slam som är tungt sjunker till botten (se bild). Då mängderna fett och slam blivit tillräckligt stora måste avskiljaren tömmas och rengöras annars uppstår det luktproblem och problem med stelnat fett som blir svårt att få bort. Sköts inte tömning och rengöring regelbundet förlorar fettavskiljaren sin funktion och fett kommer ut i ledningsnätet. Fettavskiljare med slamuppsamlare (källa: Odin Maskin AS/Norge) Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad. Vattnet måste hinna kylas av ( 35 C) och stanna upp så att fettet kan lösas ut och flyta upp. I en för liten avskiljare spolas fettet rakt igenom om för mycket och för varmt diskvatten kommer på en gång. Fettavskiljaren klarar inte ta emot stora mängder fett på en gång. Det är inte tillåtet att hälla ut uppsamlat frityrfett och liknande i avloppet, även om det finns en fettavskiljare installerad. Sådant fett räknas som verksamhetsavfall och lämnas till godkänd mottagare som hanterar fettavfall. Aktuella verksamheter Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Haninge kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar) får större mängder fett inte tillföras avloppsnätet. Högre halter än 50 mg avskiljbart fett/liter innebär risk för igensättning av ledningar. Verksamheter med endast diskning överskrider i regel 50mg fett/liter. I praktiken innebär det att alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare. Exempel på verksamheter som kan krävas ha fettavskiljare Bageri Café Catering Charkuteriindustri Friteringsanläggningar Livsmedelsbutik Hamburgerbar Mottagningskök Personalmatsal Pizzeria Restaurang Salladsbar Konditori Storkök Rökeri Gatukök Riktlinjer för fettavskiljaren Fettavskiljaren ska vara typgodkänd enligt Europanorm 1825 (EN 1825).

3 Normen är uppdelad i två avdelningar, EN behandlar själva konstruktionen medan EN reglerar dimensionering, installation drift och underhåll. Fråga alltid innan köp och acceptera aldrig avskiljare som inte är officiellt klassade enligt normen. Fettavskiljaren ska vara av rätt dimension. Dimensioneringen av fettavskiljare beror på verksamhetens storlek, men också på vilken utrustning som finns i köket. En diskmaskin kräver t ex större avskiljare än om det bara finns en diskho. Även temperaturen på vattnet spelar in. EN 1825 anger hur dimensioneringen ska ske. Ofta kan man få hjälp med dimensioneringen av fettavskiljaren av leverantörerna. Fettavskiljaren måste vara installerad enligt EN Installationen måste göras av en fackman som har kunskap om normen i detalj. Här redovisar vi delar av de krav som ställs på installationen och som kan vara bra att känna till i tidigt skede av planeringen Kökets avlopp eller där det hanteras livsmedel ska anslutas till en fettavskiljare innan avloppsvattnet går ut på ledningsnätet. Bland annat ska diskhon, diskmaskinen och kökets golvbrunnar vara anslutna. Fekalieförorenat avloppsvatten (dvs. toaletter), regnvatten eller avloppsvatten som innehåller mineraliska oljor, lösningsmedel eller mineraliska fetter får inte anslutas till fettavskiljaren. Fettavskiljaren ska placeras så nära utsläppspunkterna som möjligt, dock inte i samma utrymmen där man hanterar livsmedel. Den ska vara lättåtkomlig för tömning och service. Av praktiska skäl bör därför fettavskiljaren vara placerad utomhus. På vardera sida om avskiljaren ska det finnas spolbrunnar(se bild). Spolbrunnarna ska minst ha dimensionen 200mm i diameter. Spolbrunnar Disk maskin Fettavskiljare KÖK Dusch Toalett m.m. Avlopp Exempel på godkänd inkoppling av fettavskiljare (sett från ovan) Fettavskiljare med inlopp rakt uppifrån är inte tillåtna.

4 Rörledningar ska ha erforderlig ventilation. Nyinstallation av mindre avskiljare avsedda för utrymme under diskbänk är inte godkända! Om du ska installera en fettavskiljare 1. Bygganmälan ska lämnas till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, telefon: 08/ Till bygganmälan skall bifogas handling som utvisar typ av avskiljare och placering. En detaljritning ska visa läge och installation. Det ska tydligt gå att utläsa vilka ledningar som är kopplade till fettavskiljaren. Ritningen ska vara av professionell kvalitet. 2. Efter godkänd anmälan: Installation görs enligt Europanormen och information om typgodkända fettavskiljare kan lämnas av SITAC, Telefon växel: eller direkt: När installationen är klar ska den besiktigas av VA-avdelningen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ta kontakt med Kenneth Hedman, Telefon: eller Jonas Lindström, Telefon: Drift och inspektion Fettavskiljare ska tömmas, rengöras och inspekteras regelbundet enligt de lokala regler som gäller. En tömd och rengjord fettavskiljare. Det händer att det slarvas med rengöringen. Fettavskiljarens funktion ska inspekteras 1ggr/år.

5 Fettavskiljaren ska tömmas en gång per månad eller med det glesare intervall som huvudman/ledningsägare medger. Ett tömningsavtal ska upprättas och en kopia skickas till miljösamordnaren (Jonas Lindström) på VA-avdelningen. Fastighetsägaren skall se till att det finns en namngiven kontaktperson som ansvarar för att fettavskiljaren sköts. Kontakt VA-avdelningen svarar på tekniska frågor och frågor om riktlinjer mm. Bygglovsavdelningen hanterar bygglov och bygganmälningsblanketter, det finns även blanketter att hämta på kommunens hemsida Kommunens växel: 08/ vid frågor vid installation mm. Kenneth Hedman: Telefon SRV växel: vid frågor om fetthantering, tömning och skötsel av fettavskiljaren mm. Gunilla Ohlsson: Telefon Senast reviderad

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Att drabbas av översvämning

Att drabbas av översvämning Att drabbas av översvämning 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Karlskoga Energi & Miljö AB Februari 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Trollhättan kommuns VA-huvudman, Trollhättan Energi AB, affärsområde Vatten. Trollhättan Energi AB Affärsområde Vatten Box

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Viktigt att veta om Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska

Läs mer

Viktig information om källaröversvämningar

Viktig information om källaröversvämningar Viktig information om källaröversvämningar Version 1 2011-06-10 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Söderhamn Vatten

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar augusti 2013 2 (26) Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut

Läs mer