Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19"

Transkript

1 Fjärrvärme 2011 Presentation av enkätresultat Söderhamn NÄRA

2 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5 Urval och distribution Sid 6 Svarsfrekvens Sid 7-18 Produkten fjärrvärme Sid Söderhamn NÄRA som leverantör av fjärrvärme Sid Övergripande omdöme Sid Övrigt Sid Jämförelse mellan kommuner Sid Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 2

3 Mätskalor i enkät och system 1(2) I frågor med priofaktor (BPI) har kunderna fått värdera frågan från två perspektiv, betyg och hur viktig de tycker att frågan är: - Betyg Mått på hur bra kunderna tycker att Söderhamn NÄRA är på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Vikt Mått på hur viktigt kunderna anser att det är att Söderhamn NÄRA är bra på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Index, förbättringsfaktorer Svarar på frågan: Vilka frågor skall vi prioritera i vårt arbete med att nå upp till kundernas förväntningar? Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10,0 Positiv andel: Positiv andel är summan av svarsalternativ 4 och 5 i betygsfrågor med 5-gradig svarsskala. Procentsatsen som positiva andelen visar kan avvika från summan av staplarna 4 och 5 i diagrammen. Detta beror på att svarsalternativens procentsatser i diagrammen har avrundats till hela procent. Fritextkommentarer: Kundernas kommentarer är registrerade så som de är formulerade i respektive enkätsvar. 3

4 Mätskalor i enkät och system 2(2) I enkätformulären kan svarsskalor med olika antal svarsalternativ användas, beroende på syftet med frågan, vilket ger skillnader i gradering av skalan. När enkätsvaren matas in i analysverktyget redovisas alltid medelvärden för betygsfrågor på en skala där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Detta görs för att underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken mätskala man valt att använda i enkätformuläret. Nedan visas sambandet mellan en 5-gradig betygsskala, som är det vanliga i denna enkät, och redovisning på skalan gradig insamlingsskala i enkäten Redovisningsskala i systemet

5 Urval och distribution Enkäten distribuerades postalt i november 2011 till fjärrvärmekunder i kommunen. Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. För Söderhamn NÄRA gjordes ett s k stratifierat slumpmässigt urval* enligt nedanstående tabell. * Stratifierat slumpmässigt urval innebär att populationen delas upp i undergrupper som kallas för stratum, och sedan görs ett urval från varje stratum. Ett stratifierat urval ger en försäkran om att alla stratum blir representerade i urvalet. 5

6 Svarsfrekvens Svarsfrekvens totalt: Antal utskickade enkäter: 450 Antal svar totalt: 252 Svarsfrekvens totalt: 56% Svarsfrekvens för kundtyp: Privatkunder Antal utskickade: 300 st Antal svar: 189 st Svarsfrekvens: 63% Företagskunder Antal utskickade: 150 st Antal svar: 59 st Svarsfrekvens: 39% Antal svar för kategorier: Antal Antal Fastigheten anslöts till fjärrvärme: Skriven i kommunen: 1980-talet eller tidigare 31 Ja, jag är skriven i kommunen Nej, jag är inte skriven i kommunen Ort / Stadsdel: Söderhamn Vågbro eller senare 4 Söderala 7 Typ av fastighet: Stugsund 6 Villa 173 Ljusne 8 Flerbostadshus 39 Din ålder: Övriga: industri, handel etc år eller yngre 7 Kundkategori: år 33 Privatperson år 86 Privat företag år eller äldre 122 Offentlig: landsting, kommun, kommunalt bolag 3 Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis Kundkategori ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. 6

7 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Frågor 1-7 7

8 Anledning att ansluta till fjärrvärme 1. Har ni själva valt att ansluta fastigheten till fjärrvärme, vad var i så fall främsta anledningen? Svarsfördelning för samtliga svar och olika fastighetstyper Kommentarer till svarsalternativ 5 Ja, av annan anledning : Villa : Det var prisvärt då- Områdesanslutning. Vi flyttade till nytt hus med direktverkande el som vi ville byta ut. Området anslöt sig. Gammal elpanna o V.V-beredare. Byte från Olja + El. Olje priset steg kramtigt. Övergick från olja. Föreningsbeslut. Förfrågan om intresse fanns när de grävde på gatan. Flerbostadshus: Föreningen anslöt sig. Historia HSB brf. Knekten Uttjänt oljepanna. Bostadsrätt. Förenings beslut. Övriga: Pannan var slut. Värmecentral. 8

9 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Medelvärde för frågeområdet Antal svar i urvalet 9

10 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 2. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Antal svar i urvalet Positiv andel 10

11 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 2. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Medelvärde för frågans betyg Svarsfördelning för hur viktig frågan är 11

12 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 2. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10,0 12

13 Jämförelse kostnad 3. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? Antal svar i urvalet Positiv andel 13

14 Fjärrvärmens värmekomfort 4. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Här syftar vi exempelvis på möjlighet att hålla tillräckligt hög inomhustemperatur vintertid, att man inte får vänta för länge på att vattnet skall bli varmt i kranen etc. Antal svar i urvalet Positiv andel 14

15 Gränsen för vårt åtagande 5. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. Svarsfördelning för samtliga svar och olika fastighetstyper 15

16 Val av uppvärmningsalternativ 6. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? Svarsfördelning för samtliga svar och olika fastighetstyper Kommentarer till svarsalternativ 8, Annan (ange vilken): Villa: Vet ej. Ngt lättskött, billigt. Sol+ved. Flerbostadshus: Inga kommentarer lämnade Övriga: Brikett panna. 16

17 Påverkan på fastighetens värde 7. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Svarsfördelning för samtliga svar och olika fastighetstyper 17

18 Kommentarer till frågeområdet: Produkten fjärrvärme Kommentarerna indelade per fastighetstyp Villa: Jag har endast bott i huset i 2 månader (ca) så svårt att svara på dessa frågor. Ökat för mycket i pris. Varje sommar blir vi utan varmvatten för att det stängs av något på sågen i Ljusnan, är ganska trött på att ringa VARJE sommar och säga till om detta. Det är inte särskilt billigt med fjärrvärme, tyvärr för det är bekvämt. Tar långt tid innan vi får varmt vatten i kranen. 6. Med några förbättringar t.ex. lägre pris, att det funkar bättre vid ca +- 0 grader, fortare varmt vatten i kranen. Vi trodde vi skulle få betydligt lägre uppvärmningskostnader jämfört med ägarna innan som hade direktel. Blir det dyrare varje år att ansluta sig till fjärrvärmen? Har ni långsiktade avtal med leverans av bränsle? Förstår inte riktigt inställningsinstruktionen av den nya slutanvändaren! Jag valde fjärrvärme för att det var prisvärt gentemot el. Som bonus är det även miljövänligt. Har inte fått någon information angående skötsel av värmeväxlare. 5. Vid lev. var kopplingar ej åtdragna i skåpet med läckage som följd. Gäller även en granne. Tycker Tomi ska informera mera. Upplever en försämring av varmt vatten i kranen. Det tar längre tid innan det blir varmt, än vad det gjort tidigare. Fjärrvärme är bra men ej det billigaste alternativet. Man stort plus och svårt sätta värde på att jag själv slipper tänka och besväras utan det är S-Nära jag kan luta mig mot. Svårighet vid temperaturomslag att få behaglig innertemperatur (tröghet i systemet). Flerbostadshus: P.1 Det är också bekvämt m. fjärrv. Ingen aning. Övriga: Det beror på vad man jämför med! 18

19 Frågeområde: Söderhamn NÄRA som leverantör av fjärrvärme Frågor

20 Frågeområde: Söderhamn NÄRA som leverantör av fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Medelvärde för frågeområdet Antal svar i urvalet * * Mycket dåligt Mycket bra * Vissa textjusteringar har gjorts i dessa frågor mellan mätningen 2009 och

21 Fakturans utformning 8. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? Antal svar i urvalet Positiv andel 21

22 Hemsida som informationskanal 9. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? ( Antal svar i urvalet Positiv andel 22

23 Information om fjärrvärme 10. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? Antal svar i urvalet Positiv andel 23

24 Tillgänglighet 11. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? Antal svar i urvalet Positiv andel 24

25 Bemötande kundtjänst 12. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur var då personalens engagemang och kunnighet? Antal svar i urvalet Positiv andel Obs! Viss justering har gjorts i frågan sedan mätningen års fråga: Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur blev du då bemött? 25

26 Goda råd om fjärrvärme 13. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om utrustning som inomhusgivare. Antal svar i urvalet Positiv andel Obs! Viss justering har gjorts i förklaringstexten till frågan sedan mätningen års text: Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder, etc. 26

27 Goda råd om fjärrvärme 13. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om utrustning som inomhusgivare. Medelvärde för frågans betyg Svarsfördelning för hur viktig frågan är Obs! Viss justering har gjorts i förklaringstexten till frågan sedan mätningen års text: Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder, etc. 27

28 Goda råd om fjärrvärme 13. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om utrustning som inomhusgivare. Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10,0 Obs! Viss justering har gjorts i förklaringstexten till frågan sedan mätningen års text: Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder, etc. 28

29 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn NÄRA som leverantör av fjärrvärme 1(2) Kommentarerna indelade per fastighetstyp Villa: För små bokstäver på fastighetsbeteckning, och anläggningsadress. Fick fel på vattnet och jag blev runtskickad innan rätt person kunde svara på mina frågor. Fick då veta att det var fel på varmvattenberedaren, när jag sa att vi inte hade någon sådan utan värmeväxlare blev personen i fråga (Peter Fryklund) väldigt förvånad och fundersam. Dagen efter kom dock 2 tekniker, trevliga och kunniga, som kunde förklara felet. Det kändes mycket tryggt och bra. Men att flera personer, inkl. Peter Fryklund som jag fick prata i telefon med inte visste el. förstod att vi inte hade varmvattenberedare kändes väldigt konstigt. Trodde att de som jobbar med fjärrvärme visste hur den fungerar! Vi har ingen dator. Under den korta tiden jag har behövt vara i kontakt med dem hittills tycker jag de har varit lite förvirrade. Lite information från dem när man blir ny husägare, inte lätt som nybörjare med hus. Även dåligt och slött mottagande från kundtjänst. Fakturan borde vara enklare/tydligare. Vad är fast avgift? Vad är effektavgift? Borde förklaras på fakturan. Betalar man i förskott eller efterskott numer? 1) Siten "mina sidor" verkar helt kass. Försökt logga in ett par gånger men omöjligt att nå servern. 2) Virkestransporterna (flis)- det måste kunna finnas en annan anslutningsväg genom stan? Bron vid f.d. jvg station måste kunna användas (infart genom tvärleden)!! Prisutvecklingen är inte bra- för stora ökningar relativt de allmänna kostnadsutvecklingen. Borde vara en självklarhet att höra när en fastighet byter ägare om instruktioner behövs. När man tar över en fastighet som redan är ansluten kan det vara svårt att veta hur man ska/om man ska sköta sin "anläggning". Dessutom saknar jag information om exempelvis hur miljövänligt alternativet fjärrvärme är generellt och i S-hamn. Svårt besvara frågor som inte varit aktuella... Fortsätt med informationsträffar för kunderna. 13. Har inte varit aktuellt under de senaste åren. En enkel instruktion hur man sköter utrustningen. T.ex. höjer eller sänker temp varmvatten i kranarna. Höjer och sänker värmen i huset. Jag är helt nöjd. Har haft kontakt en gång med dåligt bemötande. Bra personlig service när det gäller fjärrvärmefrågor. 12. Om autogiro. 29

30 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn NÄRA som leverantör av fjärrvärme 2(2) Kommentarerna indelade per fastighetstyp Tycker Tomi ska göra en video som visas på info kanalen. Jag har bara bott i huset i 1,5 år så kanske det inte funnits något att informera om. Flerbostadshus: Har ej varit i kontakt pkt Övriga: Goda råd får vi bara om vi söker det själva. Det kommer inga goda råd från Söderhamn Nära. Har ej varit i kontakt någon gång eftersom det har fungerat bra. Vi har aldrig behövt att rådfråga om detta. 30

31 Frågeområde: Övergripande omdöme Frågor

32 Frågeområde: Övergripande omdöme Medelvärden för betygsfrågor samt svarsfördelning Medelvärde för frågeområdet Antal svar i urvalet Positiv andel Positiv andel Mycket dåligt Mycket bra 32

33 Frågeområde: Övrigt Fråga 16 33

34 Göra bättre 1(3) 16. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Kommentarerna indelade per fastighetstyp Villa: Jag skulle vilja ha information om hur anläggningen sköts "rätt". Vet ej om det tillhandahålls idag! Hålla ner kostnaderna. Nej Ja, att Ni som jobbar med detta vet hur fjärrvärmen fungerar och skillnaden mellan värmeväxlare och vattenberedare! Skicka ut informationshäfte vid ny ägare av en fastighet där är leverantör för fjärrvärmen. Sänk kostnaderna så kanske fler ansluter sig. Det har blivit alldeles för dyrt senaste åren, var bättre från början. Pressa priserna så mycket det går. Inte för tillfället. Mer tips och upplysningar om anläggningen och ev värmejustering. Hålla priset på en rimlig nivå. 1) Se över transporten till verket! Ha konkurrenskraftigt pris! Nej. Lägre pris! Instruktioner och översyn av anläggning. Vore bra med någon sorts skriftlig info/beskrivning av hur systemet fungerar. Skulle också vilja ha en koll/hjälp att själv kolla om jag använder det optimalt/på rätt sätt. Se till att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Att kostnaderna inte rusar iväg. Vet ej! Pratar gärna i telefon, kanske något "kommer upp". * Ge mer info om t.ex. inkopplingstid o.s.v. vid beställning när man skriver kontrakt. * Lättare faktura där man ser hur mycket man gjort av med osv. Jag har ingen aning hur fakturan skrivs och beräknas. Det tar för lång tid att få varmt vatten. Det går åt många liter i onödan. Tillhandahålla reservdelar när man behöver, vore bra! Vet ej riktigt. Sänka priset. Nej mycket nöjd. Tydliggöra årsförbrukning/årskostnad på fakturan. Inte i dagsläget, det fungerar så bra. Vet ej. Skicka årlig information om er verksamhet, även i lokaltidningarna. 34

35 Göra bättre 2(3) 16. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Kommentarerna indelade per fastighetstyp I nuläget vet vi inte något. Att använda ett system hos kunden där möjlighet ges att komplettera systemet med annat energibesparande system t.ex. luftvärmepump som värmer vatten eller fastbränsleeldning för att värma vatten (kakelugn, öppen spis). Nej. Bli billigare. Enkla instruktioner för hantering av centralen! Nej. Nej, jag är nöjd. Handha tillsynen och skötseln av värmeskåpet. Årliga inspektioner, eller kanske vartannat år skulle kännas tryggt. Att allt fungerar som det skall. Gör om taxan så det finns pengar att spara på att hushålla med energi under icke värmesäsong = sänk effektavgiften! Återkommande (årliga) hembesök för kontroll/finjustering av "vår" utrustning. Mera bilder på Tomi. Se över priserna, man kan ju tycka, att ju fler kunder vi blir så kanske det skulle bli lite billigare med fjärrvärme istället för dyrare som det nu blivit. Kanske då? Nöjda (ni får ju gärna sänka priset =)). Nej. Hålla priset nere så mycket som möjligt. Nej. - Kontaktuppgifter på företag som man med fördel kontakter vid FV-problem. - Ev. upphandla en prislista för privatperson. Mycket bekvämt o bra, jag gjorde rätt val när jag övergick från olja. Någon form av servicebesök. Att få fram varmvattnet snabbare. Sänk priset. Jourtelefon: Om något händer med anläggningen? (Prisnivån.) Söderhamn som billigaste Fjärrvärmeleverantör i LANDET. (Det DU, vilken reklam för kommunen.) Tack för ordet. Vore bra med återkommande hembesök (ex 1/år eller vartannat år). Då skulle man kolla inställningar och få tips och råd samt möjlighet att fråga om saker inte går att göra på telefon. Eftersom det finns en hel del inställnings möjlighet så hör man från grannarna att ingen vet riktigt hur man skall göra och varför. Ja, bättre kundtjänst och inte hänvisa kunden till annat telefonnummer som inte svarar! 35

36 Göra bättre 3(3) 16. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Kommentarerna indelade per fastighetstyp Flerbostadshus: Besiktning av bef anläggning och ge råd till förbättringar. Redovisa förbrukningsstatistik i graddagar/år rullande fem år bakåt. Mwh och kronor. Sänka avgiften Sänka priset. Transporter av bränsle på kungsgatan. När fjärrvärmen stängs av av någon anledning finns sällan information om vår fastighet att vi är berörda, utan det är jag som får det hett om öronen. Det finns några i föreningen som har börjat prata om att borra för bergvärme, dom tycker att priset på fjärrv. stiger alltför snabbt. Vi får se vadd som händer. Jag skulle vilja ha en förklaring om erat tariffsystem på fasta kostnader. Övriga: Redovisa jämförande förbrukning/mån föregående år. Motivera prisökningarna Det bör finnas en träff varje år till den Privata industrin varför pris ökning är varje år. Nej, inte för tillfället. Nöjd! Sänka fasta kostnaderna. Sänka priset! 36

37 Jämförelse mellan kommuner 37

38 Betyg - jämförelse mellan kommuner 38

39 Positiv andel - jämförelse mellan kommuner 39

40 Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 40

41 Samtliga frågor 1(2) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, BPI=Priofaktor, F = fritext Produkten fjärrvärme AE 1. Anledning att ansluta till fjärrvärme. Har ni själva valt att ansluta fastigheten till fjärrvärme, vad var i så fall främsta anledningen? BPI 2. Produktion av miljövänlig fjärrvärme. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? B 3. Jämförelse kostnad. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? B 4. Fjärrvärmens värmekomfort. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Här syftar vi exempelvis på möjlighet att hålla tillräckligt hög inomhustemperatur vintertid, att man inte får vänta för länge på att vattnet skall bli varmt i kranen etc. AE 5. Gränsen för vårt åtagande. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. AE 6. Val av uppvärmningsalternativ. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? AE 7. Påverkan på fastighetens värde. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Söderhamn NÄRA som leverantör av fjärrvärme B 8. Fakturans utformning. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? B 9. Hemsida som informationskanal. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? ( B 10. Information om fjärrvärme. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? B 11. Tillgänglighet. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? B 12. Bemötande kundtjänst. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur var då personalens engagemang och kunnighet? Avser kontakt under det senaste året. BPI 13. Goda råd om fjärrvärme. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om utrustning som inomhusgivare. 41

42 Samtliga frågor 2(2) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, BPI=Priofaktor, F = fritext Övergripande omdöme B 14. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme. Vilket sammanfattande omdöme om fjärrvärme, jämfört med andra uppvärmningsalternativ, ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kostnad, komfort, miljöpåverkan etc? B 15. Sammanfattande omdöme om Söderhamn NÄRA som leverantör. Vilket sammanfattande omdöme om Söderhamn NÄRA som leverantör av fjärrvärme ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kundtjänst, information, rådgivning etc? Övrigt F 16. Göra bättre. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? AE 17. Kontakt. Vill du att någon från Söderhamn NÄRA kontaktar dig och i så fall beträffande vad? 42

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid 12-24 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi Fjärrvärme 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-11-13 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och distribution Sid 4 Redovisning av resultat Sid 5 Svarsfrekvens Sid 6-20 Fjärrvärme Sid 21-32

Läs mer

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-0-0 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun 2(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-06-01- Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1 Kund-/brukarundersökning Bygglov

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2010-06-10 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: SKELLEFTEÅ KRAFT AB Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen Arvidsjaur hösten 2009 Miljö- och byggenheten Cajsa Norman Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentraler Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Tips till dig med fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av användningen och skötseln av din fjärrvärmecentral. Vi hoppas att denna

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2012

BRUKARUNDERSÖKNING 2012 BRUKARUNDERSÖKNING 2012 SOCIAL- OCH ARBETSMARKNAD Innehåll Brukarundersökning 2012... 3 Bemötande och tillgänglighet... 3 Resultat handläggare AME... 4 Resultat tabell... 4 Resultat Handledare AME... 6

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt BILAGA 1 LÖPANDE INSIKT 2016-02-16 Dnr: 15/2592 1 (7) Tillväxt och samhällsbyggnad Jan Torége Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt Er kommun har anmält sig till Löpande Insikt som är

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

best practice 2004, köping

best practice 2004, köping demonstrationsprojekt 2 best practice 2004, köping Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:2 ISSN 1401-9264 Art nr 06-25 1. Beskrivning På Hagavägen i Köping har 46 av 57 fristående småhus anslutits

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Betalning med mobiltelefon

Betalning med mobiltelefon Betalning med mobiltelefon Utvärdering enkät till användare Meddelande 9:2005 2005-09-14 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Sedan Trafiknämnden under 2003 införde möjligheten att betala för parkering på

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Kundenkät Vatten och Avlopp

Kundenkät Vatten och Avlopp Kundenkät Vatten och Avlopp * Dokumenttyp Rapport Ämnesområde Systematiskt kvalitetsarbete Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling Lena Tegenfeldt Antagen av Förvaltning Kommunstyrelsen,

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Fjärrvärmeservice Småhus

Fjärrvärmeservice Småhus Fjärrvärmeservice Småhus Ta vara på fördelarna med fjärrvärme! Du har valt att värma ditt hus och varmvatten med fjärrvärme. Grattis till ett bra val! Fjärrvärme är enkelt, tryggt, prisvärt och har låg

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur november 2011 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91

Delaktighet och inflytande 97 52 54 100 87 85. Skolmiljö 82 50 48 72 68 66. Kunskap och lärande 100 73 84 100 91 89. Bemötande 97 66 84 100 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Antal svarande, n=1; Svarsfrekvens=1 per frågeområde samt NKI 211 212 2 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 9 9 1 93 93 Delaktighet och inflytande 9

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Ärlingheden förskola

Ärlingheden förskola Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 44 40 Medelvärde,,, 9, 4. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 4 Vårt miljöarbete

Läs mer