Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008"

Transkript

1 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på att tacka alla som har medverkat Tekniska kontoret VA-Renhållnings avdelningen Oskarshamns kommun

2 Din ålder? A ,5 B ,3 C ,8 D ,7 E. 66- över 3 2,5 Total

3 Markera om du är... A. Kvinna 69 58,5 B. Man 49 41,5 Total

4 Vilken typ av fastighet bor du i? A. Lägenhet 20 16,9 B. Villa/Radhus 98 83,1 Total

5 Vilken typ av hushåll tillhör du? A. Ensamhushåll 11 9,3 B. Hushåll utan 36 30,5 barn (dvs gift/sambo utan barn etc) C. Hushåll med 55 46,6 1-2 barn D. Hushåll med ,6 barn eller fler Total

6 Vart bor du? A. Tätort 88 74,6 B. Landsbygd 30 25,4 Total

7 Är räkningen för renhållning, vatten och avlopp utformad så att du/ditt hushåll lätt kan kontrollera de avgifter som tagits upp? (gäller ej dig som bor i hyreshus) A. Nej, inte tillräckligt detaljerad B. Nej, alltför detaljerad C. Ja, bra som det är D. Vet ej/ingen åsikt , ,6 Total

8 Hur vill du/ditt hushåll betala räkningen? A. Postgiro B. Bankgiro 36 32,1 C. Autogiro D. E-faktura 29 25,9 E. Får ingen 9 8 räkning Total

9 Ange i vilken grad du instämmer i påståendena. 5 betyder "Instämmer helt" och 1 betyder"instämmer inte alls" Kommunens hämtning av hushållsavfall fungerar bra A ,2 B ,7 C ,3 D E ,4 F. Ingen 4 3,4 åsikt/kan ej bedöma 6 Total

10 Återvinningscentraler = ÅVC (ÅVC är en bemannad anläggning där hushållen kan lämna sitt sorterade avfall) ÅVC har öppettider som passar mig. A ,1 B ,1 C ,1 D E ,6 F ,1 Total

11 Det geografiska läget gör att det är lätt för mig att åka till ÅVC. Namn A B ,8 C D ,3 E ,9 F ,9 Total

12 Det är bra skyltat på ÅVC. A ,9 B ,5 C ,6 D ,6 E ,9 F ,5 Total

13 Personalen på ÅVC är kunning och hjälpsam. A ,4 B ,5 C ,9 D ,8 E ,8 F ,6 Total

14 Det är rent och snyggt på ÅVC. A ,4 B ,8 C ,5 D ,9 E ,4 F Total

15 Återvinningsstationer = ÅVST (ÅVST är en obemannad station där man endast kan lämna förpackningar tex glas, plast och tidningar) Det är tillräckligt nära till ÅVST. A ,5 B ,5 C ,1 D ,9 E ,1 F. Ingen åsikt 0 0 kan ej bedöma 6 Total

16 Det är rent och snyggt på ÅVST. A B ,2 C ,7 D E ,2 F. Ingen åsikt 0 0 kan ej bedöma 6 Total

17 Det är bra skyltat på ÅVST. A ,8 B ,3 C ,3 D ,7 E F. Ingen åsikt 1 0,8 kan ej bedöma 6 Total

18 Behållarna på ÅVST töms tillräckligt ofta. A ,5 B ,2 C D ,6 E ,3 F. Ingen åsikt 4 3,4 kan ej bedöma 6 Total

19 Kommentar till återvinningshantering: Lördagsöppet! Tätare tömmningsintervall då det ofta är fullt Saknas belysning Fantastisk servic, personalen på åvc alltid hjälpsam Punktbevaka återvinningsstationerna Fler fraktioner Fastighetsnärainsamling vore bra Bättre öppettider Skräpigt ibland Bättre skyltning Tråkigt att folk slänger sopor utanför

20 Ange vilken grad du instämmer i påståendena. 5 betyder "Instämmer helt" och 1 betyder "Instämmer inte alls" Jag har goda kunskaper om hur jag ska källsortera......brännbart avfall (det som läggs i soppåsen). A ,7 B ,7 C ,6 D ,7 E ,6 F. Ingen 2 1,7 åsikt/kan ej bedöma Total

21 ...komposterbart avfall. A ,5 B ,7 C ,9 D ,8 E ,3 F. Ingen 2 1,7 åsikt/kan ej bedöma Total

22 ... restavfall/deponi (det som inte kan återvinnas utan läggs på tippen). A ,7 B ,9 C ,7 D ,1 E ,3 F. Ingen 5 4,2 åsikt/kan ej bedöma Total

23 ...farligt avfall. A ,5 B ,1 C ,3 D ,4 E ,9 F. Ingen 2 1,7 åsikt/kan ej bedöma Total

24 ...grovavfall. A ,7 B ,8 C ,5 D ,2 E ,1 F. Ingen 2 1,7 åsikt/kan ej bedöma Total

25 ...förpackningar och tidningar. A ,8 B C ,5 D ,8 E ,2 F. Ingen 2 1,7 åsikt/kan ej bedöma Total

26 Vad källsorterar du? brännbart avfall A. Ja 86 74,1 B. Nej 30 25,9 Total

27 komposterbart avfall A. Ja 55 47,8 B. Nej 60 52,2 Total

28 restavfall/deponi A. Ja 89 76,7 B. Nej 27 23,3 Total

29 grovavfall A. Ja ,6 B. Nej 12 10,4 Total

30 ofärgat glas A. Ja ,1 B. Nej 1 0,9 Total

31 färgat glas A. Ja ,3 B. Nej 2 1,7 Total

32 hård plastförpackning A. Ja ,8 B. Nej 14 12,2 Total

33 mjuk plastförpackning A. Ja 86 74,8 B. Nej 29 25,2 Total

34 tidningar A. Ja B. Nej 0 0 Total

35 metallförpackning A. Ja 94 82,5 B. Nej 20 17,5 Total

36 pappersförpackning A. Ja ,8 B. Nej 6 5,2 Total

37 elapparater A. Ja ,7 B. Nej 5 4,3 Total

38 batterier A. Ja ,8 B. Nej 6 5,2 Total

39 glödlampor/lysrör A. Ja 96 82,8 B. Nej 20 17,2 Total

40 kemikalier A. Ja ,9 B. Nej 7 6,1 Total

41 Om du komposterar, vad komposterar du? Fler alternativ får anges. A. Trädgårdsavfall B. Vegetabiliskt köksavfall (tex potatisskal, grönsaksrens, fruktskal och kaffesump) 70 93, ,7 C. Animaliskt köksavfall (tex kött och fiskrester) D. Matrester 22 29,3 Total ,3

42 Kan du tänka dig att sortera ut matavfallet till återvinning? A. Ja 60 50,8 B. Nej C. Vet ej 32 27,1 Total

43 Varför källsorterar du? Fler alternativ får anges A. Jag källsorterar eftersom det är viktigt för miljön B. Jag källsorterar eftersom det ger mig billigare renhållningsavgif t C. Jag källsorterar eftersom man måste följa reglerna D. Jag källsorterar inte , , ,2 1 0,8 Total ,8

44 Kommentar till källsortering: Gör det enklare att lämna Sortera ut matrester Hämtning hemma av sorterat avfall med flerfacksbil Tar mycket tid och plats Det är inte lönsamt att källsortera Billigare avgift om man sorterar Inför viktbaserad taxa Fastighetsnära insamling Känns meningslöst att sortera Gratis kompostbehållare

45 Vad skulle få dig att sortera ut mer till återvinning? Fler alternativ får anges A. Bättre 76 67,9 förvaringsmöjligheter B. Mer information 29 25,9 om vad som kan återvinnas C. Pant 34 30,4 D. Lägre renhållningsavgift E. Närmare till 35 31,2 insamlingsplats F. Insamling vid 59 52,7 bostaden G. Mer information 39 34,8 om vad som händer med det utsorterade avfallet Total ,9

46 Ange vilken grad du instämmer i påståendet. 5 betyder "Instämmer helt" och 1 betyder "Instämmer inte alls" Jag har tillit till att de olika avfallen hanteras miljöriktigt efter insamling A ,6 B ,6 C ,3 D ,7 E ,3 F. Ingen 10 8,5 åsikt/kan ej bedöma 6 Total

47 Har du varit i kontakt med kommunen under det senaste året gällande frågor som rör avfallshanteringen? A. Ja 30 25,4 B. Nej 87 73,7 C. Vet ej 1 0,8 Total

48 Ange vilken grad du instämmer i påståendet. 5 betyder "Instämmer helt" och 1 betyder "Instämmer inte alls" Detärlättatt kommai kontaktmed rättperson hos kommunen när man har frågor gällande avfallshantering A ,9 B ,6 C ,1 D ,6 E ,4 F. Ingen 63 53,4 åsikt/kan ej bedöma 6 Total

49 Tycker du att du får tillräckligt med information om källsortering samt avfallshantering i övrigt? A. Ja 63 53,4 B. Nej 40 33,9 C. Vet ej 15 12,7 Total

50 Vad vill du få mer information om? Fler alternativ får anges A. Taxan B. Sorteringstips 51 45,1 C. Vad som händer 53 46,9 med det sorterade och insamlade avfallet D. Varför jag ska 18 15,9 sortera mitt avfall E. Vem jag vänder 23 20,4 mig till F. Öppettider 43 38,1 G. Har inget behov 24 21,2 av ytterligare information Total ,7

51 Hur vill du bli informerad? Fler alternativ får anges A. Hemsidan 66 57,9 B. Trycksak i 58 50,9 brevlådan C. Med fakturan 56 49,1 D. Muntligen 2 1,8 E. Radio/TV 14 12,3 Total ,9

52 Ange vilken grad du instämmer i påståendet. 5 betyder "Instämmer helt" och 1 betyder "Instämmer inte alls" Hemsidan är en bra informationskanal gällande avfallsfrågor A ,1 B ,6 C D ,2 E ,3 F. Ingen 21 17,8 åsikt/kan ej bedöma 6 Total

53 Helhetsintryck Jag tycker som helhet att avfallshanteringen i kommunen fungerar bra. A ,9 B ,8 C ,3 D ,4 E ,2 F ,4 Total

54 Kommentarer till: Hur skulle du vilja påverka arbetet med avfallshanteringen i kommunen? Fler återvinningsstationer Lördagsöppet på Storskogens återvinningscentral Påverka genom enkäter Gratis varmkompost Bygg ut åvc på Storskogen Informera mer Bygg en biogasanläggning, gärna ihop med grannkommuner Använd kunniga entreprenörer för avfallshanteringen Generösare öppettider Ni sköter det bra Fastighetsnära insamling Mer information riktad till barn Utsortering av fler fraktioner ex matavfall

55 Kommunalt vatten och/eller avlopp A. Jag är ansluten till kommunalt vatten och/eller avloppsystem B. Jag är inte ansluten 96 81, ,6 Total

56 Hur är ditt hushåll anslutet till det kommunala vatten och/eller avloppssystemet? A. Både vatten och avlopp B. Enbart vatten 0 0 C. Enbart avlopp 0 0 Total

57 Vad tycker du om det kommunala dricksvattnet? A ,5 B ,3 C ,8 D ,2 E ,3 Total

58 Ange vilken grad du instämmer i påståendena. 5 betyder "Instämmer helt" och 1 betyder "Instämmer inte alls" Dricksvattnets kvalitet är alltid bra i dessa avseenden Lukt och smak. A ,4 B ,5 C ,8 D ,1 E ,2 F. Ingen 1 1 åsikt/kan ej bedöma 6 Total

59 Färg och/eller grumlighet. A ,2 B ,4 C ,5 D ,9 E ,9 F. Ingen 2 2,1 åsikt/kan ej bedöma 6 Total

60 Händer det att du oroar dig för dricksvattnets kvalitet? A. Ja, alltid 4 4,2 B. Ja, ibland 45 46,9 C. Nej, aldrig (om nej fortsätt till fråga 35) Total Kommentar: Vattenverket Har egenkontrollprogram enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, vilket bl a innebär täta provtagningar av dricksvattnet som lämnar vattenverken men också hushållen. Både bakteriologiska analyser och fysikalisk-kemiska analyser görs regelbundet. Så man kan lugnt fortsätta att dricka sitt kommunala vatten

61 Vad oroar du dig för? Fler alternativ får anges A. Bakterier/virus 33 68,8 B. Alger C. Tungmetaller 13 27,1 D. Smak och lukt 30 62,5 E. Grumlighet 13 27,1 F. Radon 9 18,8 G. Klor 14 29,2 H ,4 Bekämpningsmedel Total ,8 Kommentar: Varken radon eller tungmetaller förekommer i det kommunala vattnet i Oskarshamn kommun. Algblomning i sjöar kan förekomma men algerna i råvattnet rensas bort undre olika reningssteg på vattenverket. Grummlighet kan bero på att rost i ledningarna rivits loss på grund av kraftigt ökat flöde genom ledningen. Klor i liten mängd används för desinfektion för att förhindra tillväxt av bakterier i ledningsnätet.

62 Har du/ditt hushåll varit utsatt för störning i vattentillförseln under de senaste 12 månaderna? A. Nej (fortsätt 64 66,7 till fråga 37) B. Ja, avbrott 11 11,5 som jag inte har fått information om i förväg C. Ja, avbrott 7 7,3 som jag fått information om i förväg D. Ja, dåligt 9 9,4 tryck E. Ja, dålig 5 5,2 kvalité Total

63 Har du eller någon i ditt hushåll anmält störningen till kommunen eller fastighetsägaren? A. Nej 29 72,5 B. Ja, till kommunen C. Ja, till 1 2,5 fastighetsägaren Total

64 Tycker du att du har en bra eller dålig uppfattning av vad som är skadligt att spola ner i avloppet? A. Mycket bra 39 40,6 B. Ganska bra 44 45,8 C. Varken bra 10 10,4 eller dåligt D. Mycket dåligt 2 2,1 E. Vet inte 1 1 Total

65 Har du/ditt hushåll haft problem med avloppet från fastigheten under de senaste 12 månaderna? A. Nej (fortsätt 89 92,7 till fråga 40) B. Ja, flera 3 3,1 gånger C. Ja, en gång 4 4,2 Total

66 Vilken typ av problem har det varit? A. Stopp i fastighetens ledning (innanför tomtgräns) B. Stopp i kommunens del av ledning (utanför tomtgräns) 2 33,3 1 16,7 C. Stopp men vet 3 50 ej var Total 6 100

67 Hur stor del av kostnaden för att producera och distribuera dricksvattnet samt att ta hand om avloppsvattnet tror du är finasierad av skattemedel? A. En fjärdedel B. Hälften 31 32,3 C. Tre fjärdedelar D. Inget 18 18,8 Total Rätt svar är D inget

68 Hur mycket tror du att det kommunala dricksvattnet kostar per liter om du räknar in alla kostnader inklusive moms? A. 1 öre 2 2,1 B. 2 öre 20 20,8 C. 5 öre 14 14,6 D. 10 öre 13 13,5 E. 20 öre 12 12,5 F. 40 öre 6 6,2 G. mer än 40 öre 8 8,3 H. vet ej 21 21,9 Total Rätt svar är B 2 öre per lite

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Information om brf Berget från styrelsen nr 2 2010

Information om brf Berget från styrelsen nr 2 2010 Information om brf Berget från styrelsen nr 2 2010 I detta nummer Första sidan Ordförande har ordet Viktiga datum I detta nummer Visste du att Sid 2 Betala dina räkningar i tid! En liten påminnelse om

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? ISSN 1103-4092

Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? ISSN 1103-4092 Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? RAPPORT U2012:08 ISSN 1103-4092 Förord Viktbaserad avfallstaxa är i grunden ett styrmedel för att uppmuntra till avfallsprevention. Det ger en direkt

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer