Vatten och Avlopp Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB"

Transkript

1 Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB

2 Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor vatten Sid Kvalitetsfrågor avlopp Sid Kunskap, attityd och värderingar Sid Information och påverkan Sid Sammanfattande omdöme Sid Attitydfrågor köpt dricksvatten på flaska Sid Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 2

3 Hur värderas kundens svar i enkäten? I enkätformulären används svarsskalor med olika antal svarsalternativ, beroende på syftet med frågan, vilket ger skillnader i gradering av skalan. När enkätsvaren matas in i analysverktyget redovisas alltid medelvärden för betygsskalor på en skala där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Detta görs för att underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken mätskala man valt att använda i enkätformuläret. 3-gradig insamlingsskala i enkäten 5-gradig insamlingsskala i enkäten Redovisningsskala i systemet Redovisningsskala i systemet 10 Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 3

4 Urval och svarsfrekvens Enkäten distribuerades postalt i oktober 2009 till 300 slumpvist utvalda kunder med fastighet i kommunen. Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. Svarsfrekvens: Antal utskickade enkäter: 300 Antal svar totalt: 195 Svarsfrekvens totalt: 65,0% Antal svar per kategori: Antal Skriven i kommunen 162 Ja, skriven i kommunen 25 Nej, inte skriven i kommunen Antal Din ålder 2 30 år eller yngre år år år eller äldre Antal Kundkategori 178 Privatkund 7 Företags-/verksamhetskund Antal Typ av fastighet 157 Villa eller radhus 0 Flerfamiljshus/lägenhet 22 Enbart fritidshus 8 Annan fastighet Antal Fastighetens ålder eller tidigare eller senare Antal Ort/stadsdel 10 Bergkarlås, Centrala Mora, Nusnäs, Våmhus, Sollerön, Venjan, Öna, Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis skriven i kommunen ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 4

5 Samtliga frågor Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 5

6 Samtliga frågor 1(2) B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Kvalitetsfrågor vatten B 1. Smaken på ditt dricksvatten. Hur tycker du att ditt dricksvatten smakar? AF 2. Vattenkvalitet. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på vattnet i er fastighet? AF 3. Leveranssäkerhet vatten. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på vattenleveransen i er fastighet? AE 4. Dricksvattnet ur hälsosynpunkt. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? Kunskap, attityd och värderingar B 8. Kunskapsnivå. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? AF 9. Ofarligt att spola ner. Vilka av följande saker/ämnen kan du med gott samvete spola ner i ditt avlopp, dvs både vask och toalett? AE 10. Ansvar för vatten och avlopp. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? AE 11. Ansluten till dagvatten. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Kvalitetsfrågor avlopp B 5. Avlopp - lukt. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? B 6. Avlopp - stopp. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? B 7. Problem med kommunala avloppsnätet. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 6

7 Samtliga frågor 2(2) B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Information och påverkan B 12. Fakturans utformning. Vilket omdöme ger du utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? B 13. Information om Vatten och avlopp. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss om vatten och avlopp? B 14. Hemsidan som informationskanal. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? B 15. Tillgänglighet. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? B 16. Bemötande kundtjänst. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör vatten och avlopp, hur blev du då bemött? F 17. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen. AE 18. Kontakt angående Vatten- och avloppsfrågor. Vill du att vi kontaktar dig angående Vatten- och avloppsfrågor? Sammanfattande omdöme B 19. Sammanfattande omdöme kvalitetsfrågor vatten. Vilket sammanfattande omdöme ger du vattenkvalitet och leveranssäkerhet för vattnet i er fastighet? B 20. Sammanfattande omdöme kvalitetsfrågor avlopp. Vilket sammanfattande omdöme ger du för hur avloppet fungerar i er fastighet? B 21. Sammanfattande omdöme leverantör Vatten och avlopp. Vilket sammanfattande omdöme ger du oss som leverantör av vatten och avlopp, om du väger samman faktorer som tillgänglighet, bemötande kundtjänst, information om VA, fakturornas utformning etc? Attitydfrågor köpt vatten på flaska AE 22. Vatten ur hälsosynpunkt. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? AE 23. Attityd till vatten på flaska. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? AE 24. Val av dricksvatten. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 7

8 Frågeområde: Kvalitetsfrågor vatten Frågor 1-4 Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 8

9 Smaken på ditt dricksvatten 1. Hur tycker du att ditt dricksvatten smakar? (Antal svar på frågan) Mycket illa Mycket gott Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 9

10 Smaken på ditt dricksvatten 1. Hur tycker du att ditt dricksvatten smakar? Positiv andel: 98% (2007: 92%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 10

11 Vattenkvalitet 2. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på vattnet i er fastighet? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 11

12 Leveranssäkerhet vatten 3. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på vattenleveransen i er fastighet? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 12

13 Dricksvattnet ur hälsosynpunkt 4. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 13

14 Kommentarer till frågeområdet: Kvalitetsfrågor vatten Väldigt dåligt vattentryck Trycket kan variera vissa dagar kan det vara lågt Svarta flagor i vattnet i källarplan, sägs bero på att vi bor sist på ledningen, verkar inte ha någon negativ inverkan Ofta dåligt tryck i ledningarna. Eget vatten. Skulle önska kommunalt vatten! Tar ofta vatten från bostad i Mora. Ofta avbrott i leveransen, verkar höra ihop åskväder runt omkring. När vi inte varit här på någon/några veckor och vi spolar vatten i kranarna är det till en början brunt. Byvatten. Trycket varierar en del, är ofta lite väl lågt. Det märks speciellt på somrarna då fler kör vattenspridare samtidigt. Vattenkvaliteten har blivit sämre. Relativt ofta är det sand i vattnet. Tryckfall. Läckage och ledningsbrott förekommer årligen i Gesunda. Colibakterier har förekommit sista året samt mycket missfärgat (gult) för två år sedan. Jag har egen brunn. Vattnet måste spolas någon minut på morgon annars smakar vattnet järnaktigt, kan bero på gamla ledningar i huset. Vattentrycket kan variera ibland. Någon gång, då arbeten gjorts på ledningsnätet, har det tagit väldigt lång tid (mer än en dag) innan vattnet varit rent och klart igen. Inflyttade 15 April - 09 Lågt vattentryck där jag bor Violvägen Morkarleby. Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 14

15 Frågeområde: Kvalitetsfrågor avlopp Frågor 5-7 Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 15

16 Frågeområde: Kvalitetsfrågor avlopp Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet (Antal svar på frågan) Ofta Aldrig Ja, flera gånger Nej, aldrig (2007: 8,8) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 16

17 Avlopp - lukt 5. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? (Jmf 2007) (74%) (25%) (1%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 17

18 Avlopp - stopp 6. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? (Jmf 2007) (75%) (24%) (1%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 18

19 Problem med kommunala avloppsnätet 7. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? (Jmf 2007) (83%) (16%) (1%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 19

20 Kommentarer till frågeområdet: Kvalitetsfrågor avlopp Inte i själva bostadshuset utan i en liten gäst stuga på gården Har eget system med slamtömning Vi har inte tillgång till kommunala avloppsnätet. Egen brunn 6. Ofta stopp i tvättstugeavlopp. Efter spolbil, läcka med utbyte av avloppsstam från gjutjärn till plast. Det är nu åtgärdat genom att en pump installerats i avloppsbrunnen till fastigheten. Fastigheten ligger lägre än omgivande fastigheter. Golvbrunnarna torkar ut. Vi har eget avlopp tre kammarbrunn. Ej ansluten till kommunala avloppsnätet. Vid två tillfällen när man spolat ledningarna har avloppsvatten gått baklänges in i huset. 1 gång. Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 20

21 Frågeområde: Kunskap, attityd och värderingar Frågor 8-11 Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 21

22 Kunskapsnivå 8. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? (Jmf 2007) (41%) (52%) (0%) (2%) (5%) för självskattning Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 22

23 Ofarligt att spola ner 9. Vilka av följande saker/ämnen kan du med gott samvete spola ner i ditt avlopp, dvs både vask och toalett? 1. Inga av dessa alternativ är ofarliga att spola ner 2. Frityrolja 3. Våtstarkt hushållspapper 4. Pappersservetter 5. Matrester från avfallskvarn 6. Bomullstussar 7. Kondomer Tamponger 9. Dambindor 10. Lösningsmedel (mindre mängder) 11. Färgrester (mindre mängder) 12. Bomullspinnar (topz) 13. Kaffesump 14. Cigarettfimpar, snus 15. Medicin Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 23

24 Ansvar för vatten och avlopp 10. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 24

25 Ansluten till dagvatten 11. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 25

26 Kommentarer till frågeområdet: Kunskap, attityd och värderingar Alt 9: Vi spolar ej ned något av dessa saker Spolar endast ner toapapper Varför får sommargäster enbart fast taxa? Önskar samma taxa som permanent boende dvs en fast del och en rörlig del Nuvarande fritidstaxa är orättvist då vi enbart är i Mora ca 3 veckor per år. Fast taxa stimulerar inte till sparsamhet med vatten Har ej avfallskvarn, lägger matrester och kaffesump i komposten. Det lönar sig inte att spara vatten. Dom fasta avgifterna är alldeles för höga (nästan 3/4 av räkningen). Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 26

27 Frågeområde: Information och påverkan Frågor Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 27

28 Frågeområde: Information och påverkan Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet (Antal svar på frågan) (2007: 6,8) Mycket dåligt Mycket bra Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 28

29 Fakturans utformning 12. Vilket omdöme ger du utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? Positiv andel: 79% (2007: 70%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 29

30 Information om Vatten och avlopp 13. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss om vatten och avlopp? Positiv andel: 70% (2007: 57%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 30

31 Hemsidan som informationskanal 14. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? Positiv andel: 41% (2007: 53%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 31

32 Tillgänglighet 15. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? Positiv andel: 74% (2007: 69%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 32

33 Bemötande kundtjänst 16. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör vatten och avlopp, hur blev du då bemött? Positiv andel: 82% (2007: 76%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 33

34 Förbättra inom Vatten och Avlopp 17. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen Det är gott nog som det är Billigare Spoling av avlopp i fastigheten Informationen mera lättillgänglig (kort återkommande information om vart man kan vända sig genom annonsblad och dyl) Sänkning av den fasta avgiften Taxesystem lika för alla permanent och fritidsboende Fråga 14: Kollar ej på hemsidan Priset Sänk avgiften för fritidshus utan vattenmätare! Ingen kommentar. Bra som det är. Vattenreningen! Vet ej. Ni borde vända vattenmätaren rättvänd. Räknar den rätt om den sitter felvänd? Den sitter iallafall fel i min fastighet. Skicka fakturan i förskott för hela året så att jag kan lägga in betalningen på datorn för hela året. Har fast avgift och därför borde det inte vara något problem. Själv kan jag vara bortrest och fakturor bli liggande obetalda. Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 34

35 Kontakt angående Vatten och avlopp 18. Vill du att vi kontaktar dig ang Vatten- och avloppsfrågor? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 35

36 Kommentarer till frågeområdet: Information och påverkan Detta är mitt fritidshus 1) "Repeterade "återkommande översiktlig information (se ovan fråga 14) Har inte varit inne på hemsidan Äldre personer har sällan dator, kan heller inte använda sådan. Vore bättre med information tillgänglig för alla Slopa lägenhetsavgiften! 16. Har inte fått tag i några. Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 36

37 Frågeområde: Sammanfattande omdöme Frågor Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 37

38 Frågeområde: Sammanfattande omdöme Vatten och Avlopp Medelvärden för betygsfrågor samt svarsfördelning Positiv andel: 97% (2007: 95%) (Antal svar på frågan) Positiv andel: 96% (2007: 94%) (2007: 8,5) Mycket dåligt Mycket bra Positiv andel: 90% (2007: 81%) Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 38

39 Frågeområde: Attitydfrågor köpt dricksvatten på flaska Frågor Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 39

40 Vatten ur hälsosynpunkt 22. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 40

41 Attityd till vatten på flaska 23. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 41

42 Val av dricksvatten 24. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 42

43 Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 43

44 Betyg - jämförelse mellan kommunerna Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 44

45 Positiv andel jämförelse mellan kommunerna Presentation av resultat, Enkät Vatten och Avlopp 2009, Moravatten AB 45

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medlemsundersökning SGA

Medlemsundersökning SGA Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer