Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013"

Transkript

1 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

2 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013

3 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du så önskar. Vi ber dig att inte hoppa över någon fråga. För vissa frågor har du möjlighet att markera svarsalternativet Vet ej / ingen åsikt. Du är anonym i undersökningen, såvida du inte markerar att vi skall kontakta dig och att du även skriver in ditt namn och andra kontaktuppgifter. Vi ber dig fylla i enkäten och returnera i det bifogade portofria svarskuvertet senast det datum som anges i följebrevet. I enkäten syftar benämningen kommunen även på kommunala bolag. Tack på förhand för att du ställer upp och hjälper till att utveckla oss så att vi kan bli en ännu bättre leverantör till dig! Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att besöka Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Ja, folkbokförd i kommunen Nej, inte folkbokförd i kommunen Din ålder Hur gammal är du som fyller i enkäten? 30 år eller yngre år år 61 år eller äldre Kvinna/man Är du som fyller i enkäten kvinna eller man? Kvinna Man Typ av fastighet Enkätens svar avser i huvudsak: Villa eller radhus Flerfamiljshus / lägenhet Enbart fritidshus Annan fastighet Fastighetens ålder När byggdes fastigheten? 1940 eller tidigare eller senare Tätort/landsbygd Tätort Landsbygd Samhälle/område Hillared Holsljunga Håcksvik Kalv Mjöbäck Mårdaklev Redslared Revesjö Ringestena Roasjö Sexdrega Svenljunga Ullasjö Örsås Överlida Östra Frölunda

4 Återvinningsstationer (ÅVS) Återvinningsstation avser de platser i kommunen där du kan lämna tidningar, glas och andra förpackningar. Ansvaret för återvinningsstationerna ligger hos FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), inte på kommunen. Vi vill dock gärna veta hur du tycker att återvinningsstationerna i kommunen sköts. (Återvinningsstationerna benämns också ÅVS i enkäten.) 1. Återvinningsstationer (ÅVS) 1a....tillgängligheten till en återvinningsstation, dvs närhet till din bostad? 1 5 1b....hur återvinningsstationerna fungerar när det gäller att lämna tidningar, glas och andra förpackningar till återvinning? 1c....hur ofta behållarna/containrarna på återvinningsstationerna töms? 1d.... hur rent och snyggt det är på återvinningsstationerna? Samlat omdöme besök vid ÅVS Hur nöjd är du sammanfattningsvis efter ett besök vid en återvinningsstation? 1 5 Ev kommentar till frågeområdet Återvinningsstationer (ÅVS) : Återvinningscentral (ÅVC) Återvinningscentralen avser den centrala plats i kommunen där man kan lämna grovavfall (skrymmande avfall), farligt avfall, elektronik etc. (Återvinningscentralen benämns också ÅVC i enkäten.) 3. Tillgänglighet ÅVC 3a....närheten till återvinningscentralen (räknat från din bostad)? 1 5 3b....öppettiderna på återvinningscentralen? 1 5 Vänd

5 4. Återvinningscentral (ÅVC) 4a....framkomligheten på återvinningscentralen? 1 5 4b....den skriftliga information och de anvisningar som finns på återvinningscentralen? 4c.... ÅVC-personalens kunnighet och servicekänsla? 4d.... hur rent och snyggt det är på återvinningscentralen? Samlat omdöme besök vid ÅVC Hur nöjd är du sammanfattningsvis efter ett besök vid kommunens återvinningscentral? 1 5 Ev kommentar till frågeområdet Återvinningscentral (ÅVC) :_ Avfallsslag 6. Sophämtning Hur nöjd är du med hur sophämtningen från din fastighet sköts? 1 5 GROVAVFALL Med grovavfall avses skrymmande föremål som inte ryms i avfallskärlet, t ex trasiga möbler. Här ingår också verktyg utan sladd eller batteri samt metallskrot som stekpannor mm. 7. Lämning av grovavfall Hur enkelt tycker du att det är att lämna, eller på annat sätt bli av med ditt grovavfall? Mycket om- Ganska Varken Ganska Mycket Vet ej / ständligt omständligt eller enkelt enkelt Ingen åsikt 1 5

6 FARLIGT AVFALL I det avfall som räknas som farligt avfall ingår färgrester, lösningsmedel, diverse kemikalier, oljerester, impregnerat trä mm. 8. Inlämning av farligt avfall Hur stor del av ditt farliga avfall lämnar du in till kommunens insamlingssystem? Mycket Ganska Något Ganska Väldigt Vet ej / lite eller lite mycket mycket Ingen åsikt inget alls eller allt Information om farligt avfall Hur nöjd är du med den information du får från oss om hur du ska sortera hushållets farliga avfall? Tillgänglighet inlämningsställe för farligt avfall Hur nöjd är du med tillgängligheten till det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar nyttja, d v s öppettider och närhet till din bostad? 1 5 ELAVFALL I det avfall som räknas som elavfall ingår allt som har sladd eller drivs med batteri. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall. 11. Inlämning av elavfall Mycket Ganska Något Ganska Väldigt Vet ej / lite eller lite mycket mycket Ingen åsikt inget alls eller allt Hur stor del av ditt elavfall lämnar du till återvinning? 1 5 Ev. kommentar till frågeområdet Avfallsslag : Sammanfattande omdöme - avfallshantering 12. Sammanfattande omdöme kommunens avfallshantering Sammanfattningsvis, hur nöjd är du med avfallshanteringen i din kommun (exkl. återvinningsstationer; tidningar, glas och andra förpackningar)? Vad tycker du är viktigast att förbättra avseende kommunens avfallshantering? Vänd

7 Kunskap, attityd och värderingar avfallshantering 14. Avfallshantering jämfört med andra kommuner Vad är din uppfattning om din kommuns system för avfall och återvinning, jämfört med andra kommuner i landet? Har du en bild av att din kommun ligger före, jämsides eller efter andra kommuner? Vet ej / Mycket efter Något efter Jämsides Något före Mycket före Ingen åsikt Kommunens ambitionsnivå för källsortering Vad anser du om ambitionsnivån på kommunens system för källsortering av hushållsavfall? Alldeles för hög, Något för hög, Lagom Något för låg, Alldeles för låg, Vet ej / ambitionsnivån ambitionsnivån ambitionsnivå ambitionsnivån ambitionsnivån Ingen åsikt bör sänkas rejält bör sänkas lite bör höjas lite bör höjas rejält Förändringsbenägenhet Är du villig att ändra ditt levnadssätt för att minimera avfallsmängderna, exempelvis ditt matavfall? Mycket Ganska Något Ganska Väldigt Vet ej / lite eller lite mycket mycket Ingen åsikt inte alls Förtroende för kommunens avfallshantering Hur stort förtroende har du för att det avfall kommunen samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt? Mycket Ganska Något Ganska Mycket Vet ej / litet litet stort stort Ingen åsikt 1 5 Ev kommentar till frågeområdet Kunskap, attityd och värderingar avfallshantering : Leverantör av avfallstjänster 18a...utformningen av de fakturor ni får avseende avfallshantering? Här syftar vi i första hand på om de är lätta att tyda och förstå b...den information du får från oss om hur du ska sortera hushållets avfall? 18c...vår hemsida som informationskanal gällande frågor om avfallshantering? 18d... det bemötande du fått från vår kundtjänst då du kontaktat oss gällande avfall. Avser kontakt under de senaste 12 månaderna. 18e... hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande avfallshantering? Avser kontakt under de senaste 12 månaderna

8 19. Sammanfattande omdöme leverantör av tjänster för avfallshantering Tänk på all erfarenhet du har av Svenljunga Kommun som leverantör av avfallstjänster, hur nöjd är du då? Prisvärdhet Avfallstjänsterna betalar du via avfallstaxan. Hur prisvärda anser du att tjänsterna för avfallshantering är? Inte alls Ganska Något Ganska Mycket Vet ej / prisvärda lite mycket prisvärda Ingen åsikt Om du har behov av att ta reda på vilka öppettider som gäller för återvinningscentralen, vart vänder du dig då i första hand? (Markera endast ett alternativ) Internet Ringer kommunen/kundtjänst Tittar i miljö-/avfallskalendern Frågar bekant Åker dit och chansar på Annat: att det är öppet Ev kommentar till frågeområdet Leverantör av avfallstjänster : Övriga frågor 22. ÅVS Trädgård (vegetationstipp) ÅVS Trädgård avser de platser i kommunens tätorter där du kan lämna komposterbart och brännbart trädgårdsavfall. Gräs och löv komposteras för att omvandlas till jord, buskar och träd förbränns för att omvandlas till el och fjärrvärme. ÅVS Trädgård finns i tätorterna Hillared (Såkensvägen), Sexdrega (Källeredsvägen), Svenljunga (Friggas väg och Hasselgatan/Tallstigen), Överlida (Svensåsvägen) och Mjöbäck (Lindsbovägen). 22a...tillgängligheten till ÅVS Trädgård, dvs närheten till din bostad? b...hur rent och snyggt det är vid ÅVS Trädgård? 1 5 Ev kommentar till ÅVS Trädgård: Vänd

9 23. Vill du att vi kontaktar dig angående avfallshantering? Vill du bli kontaktad ber vi dig att, under frågan, notera ditt namn, telefon/e-post samt varför du vill bli kontaktad. Obs! Om du väljer att bli kontaktad innebär det att du inte längre är anonym i undersökningen. Nej Ja, kontakta mig Namn: Telefon / e-post: Ärende:

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % Så sorterar du avfallet på ÅVC i Göteborg. Anvisningar för företag

ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % Så sorterar du avfallet på ÅVC i Göteborg. Anvisningar för företag ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % Ma Y Så sorterar du avfallet på ÅVC i Göteborg Anvisningar för företag Företag på Göteborgs återvinningscentraler För att komma in på återvinningscentralerna

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

RVF Utveckling 2004:14

RVF Utveckling 2004:14 Branschindex Ett sätt att arbeta med jämförelsetal inom renhållningssektorn i Sverige RVF Utveckling 2004:14 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:14 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Din guide till. För företag gäller särskilda regler och avgifter, som du kan läsa mer om i broschyren.

Din guide till. För företag gäller särskilda regler och avgifter, som du kan läsa mer om i broschyren. Din guide till återvinningscentralen Det finns avfall, som inte får plats i soptunnan eller sopnedkastet. Och så finns det sådant som helt enkelt inte får slängas i soppåsen, exempelvis elektriska prylar

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer