Avfallshantering 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallshantering 2011"

Transkript

1 Avfallshantering 2011 Presentation av enkätresultat Karlstads Energi

2 Rapportens innehåll Sid 3 Hur kundens svar värderas i enkäten Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-17 Kvalitetsfrågor Sid Kunskap, attityd och värderingar Sid Information och påverkan Sid Farligt avfall Sid Sammanfattande omdöme Sid Övriga frågor Sid Jämförelse mellan kommuner Sid Värden för inmatning i Avfall Web Sid Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 2

3 Hur kundens svar värderas i enkäten I enkätformulären kan svarsskalor med olika antal svarsalternativ användas, beroende på syftet med frågan, vilket ger skillnader i gradering av skalan. När enkätsvaren matas in i analysverktyget redovisas alltid medelvärden för betygsskalor på en skala där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Detta görs för att underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken mätskala man valt att använda i enkätformuläret. Nedan visas sambandet mellan en 5-gradig betygsskala, som är det vanliga i denna enkät, och redovisning på skalan gradig insamlingsskala i enkäten Redovisningsskala i systemet 5 10 I fördelningsdiagrammen för betygsfrågor markeras i denna sammanställning även den positiva andel, dvs andelssumman av de positiva svarsalternativen 4 och 5 på en 5-gradig insamlingsskala. 3

4 Urval och svarsfrekvens Enkäten distribuerades postalt i september 2011 till 300 slumpvist utvalda kunder med fastighet i kommunen. Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. Svarsfrekvens: Antal utskickade enkäter: 300 Antal svar totalt: 194 Svarsfrekvens totalt: 65% Antal svar per kategori: Antal Folkbokförd i kommunen 190 Ja, folkbokförd i kommunen 0 Nej, inte folkbokförd i kommunen Antal Din ålder 4 30 år eller yngre år år år eller äldre Antal Kundkategori 184 Privatkund 5 Företags-/verksamhetskund Antal Typ av fastighet 178 Villa eller radhus 4 Flerfamiljshus/lägenhet 2 Enbart fritidshus 6 Annan fastighet Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis Fastighetens ålder ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. Antal Fastighetens ålder eller tidigare eller senare Antal Ort/område 18 Landsbygd: Grava, Nor eller Segerstad 22 Landsbygd: Alster, Nyed, Väse, Älvsbacka eller Östra Fågelvik 39 Tätort: Skåre, Vålberg eller Edsvalla 19 Tätort: Alster, Skattkärr, Molkom, Väse eller Vallargärdet/Ulvsby 93 Tätort: Karlstad 4

5 Frågeområde: Kvalitetsfrågor Frågor 1-9 5

6 Återvinningsstationer - privatperson 1. Vilka av följande påståenden tycker du som privatperson stämmer in på återvinningsstationerna i kommunen? 6

7 Återvinningscentral 3. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på den av kommunens återvinningscentraler som du brukar besöka? 1. Det är rent och snyggt på återvinningscentralen 2. Personalen är kunnig och har servicekänsla 3. Skriftlig information och anvisningar på återvinningscentralen är tydliga 4. Geografiskt placerad så att den är lätt för mig att nå 5. Generösa öppettider som passar mig 6. Framkomligheten och avlämningsmöjligheterna på återvinningscentralen är goda 7. Jag instämmer inte i något av dessa påståenden 7

8 Frågeområde: Kvalitetsfrågor Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar i urvalet ll 8. Obs! Endast 4svarande på frågan 9. Obs! Endast 4 svarande på frågan Mycket dåligt Mycket bra 8

9 Samlat omdöme besök vid återvinningsstation 2. Hur tycker du att det fungerar att lämna förpackningar etc. vid återvinningsstationerna i kommunen? Antal svar i urvalet Positiv andel 9

10 Tillgänglighet återvinningscentralen 4. Hur bedömer du tillgängligheten till kommunens återvinningscentral, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Antal svar i urvalet Positiv andel 10

11 Samlat omdöme besök vid återvinningscentralen 5. Hur tycker du att ett besök vid kommunens återvinningscentral fungerar? Antal svar i urvalet Positiv andel 11

12 System för hushållsavfall - privatperson 6. Hur tycker du att kommunen sköter hämtning av kärl-, säckavfall eller liknande från ditt hushåll? Antal svar i urvalet Positiv andel 12

13 Övriga tjänster - privatperson 7. Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot privatpersoner såsom exempelvis slamtömning och hämtning av grovavfall. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? Antal svar i urvalet Positiv andel 13

14 System för verksamhetsavfall - företag 8. Hur väl tycker du att systemet för företagens verksamhetsavfall i kommunen är anpassat för ditt eller ditt företags behov? (Besvaras endast av dig som är företagare) Antal svar i urvalet Positiv andel Obs! Endast 4 svarande på frågan 14

15 Övriga tjänster - företag 9. Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot företag såsom exempelvis rådgivning. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? (Besvaras endast av dig som är företagare) Antal svar i urvalet Positiv andel Obs! Endast 4 svarande på frågan 15

16 Kommentarer till frågeområdet: Kvalitetsfrågor 1(2) Kraftig serviceförsämring med stora, tunga kärl som man själv får släpa alternativt låta stå framme och skräpa/vara i vägen. Bättre med en bil som hämtar samtliga fraktioner - det måste minska tot. antal transporter. Tömning 1 gång/vecka = inte så tungt för privatpersoner. Varför stängt på söndagar? Det är ofta då som jag och flera med mig vill och kan slänga. För oss lång till heden & djupdalen. Efter ombyggnad sämre vid Kasernhöjden. Får inte lämna trädgårdsavfall. måste därför välja stn där allt tas emot för att slippa åka till flera. Problem med all matavfall fryser fast under vintern. Någon kvällstid på djupdalen vore bra, I2 är ju numera begränsad. När man bara är ledig på helgerna och man måste hyra släp 2mil från hemmet så blir det mycket åkande och ont om tid med de öppet tider som är i molkom. Vid återvinningsstationerna är det ofta fullt (sökt flera) så jag har fått ta med skräpet hem, speciellt tidningar och plast. tätare tömning. Önskvärt med bättre öppettider i Djupdalen, dit jag har närmast väg. Öppettiderna i Molkoms återvinningscentral är bedrövliga. Eftersom centralen öppnar 11 betyder det att vi som bor utanför Molkon måste ha skåpet i bilen hela dagen om vi vill tömma vardagar. På lördagar är det ofta köer långt ut på vägen. När man tar bussen in till stan. Alternativt blir att tömma i stan vilken medger mer bilåkning till stan. Öppettiderna vid ÅC bör kunna vara mer flexibla. personalens önskan att vara helgledig kan ej få stå över allmänhetens behov vid tex storhelgen. Fråga 6: Tömning av kärl sker ofta mycket tidigt, ca 6.30 vilket är mycket störande. Tycker det skall va veckohämtning av sopor bla pga lukt. Tyvärr blir det fort skräpigt runt återvinningsstationerna, papp/kartong kunde tömmas oftare i skåre (ica). Återvinningscentralerna kräver att jag har bil för att kunna utnyttja För dåliga öppettider på Djupdalen eftersom trädgårdsavfall inte kan lämnas på Tingvalla Skulle vara helgöppet mer Dåliga öppettider då det krävs av mig som privatperson att sopsortera 16

17 Kommentarer till frågeområdet: Kvalitetsfrågor 2(2) Öppettiderna på Djupdalen är en skandal. Stängt varje dag klockan 15 Att man måste åka till Djupholm för att kasta ris drar ner omdömena Jag tycker att det är skitdåligt att man inte kan slänga grenar och liknande på I2 centralen Kommunens lösning på det arbetsmiljöproblem som uppstått pga fastfrusna påsar är fruktansvärt dåligt. Man lämpar över problemet på hushållen istället Trångt lördagar på ÅC. Synd att man måste lämna ris där 17

18 Frågeområde: Kunskap, attityd och värderingar Frågor

19 Avfallshantering jämfört med andra kommuner 10. Vad är din uppfattning om din kommuns system för avfall och återvinning, jämfört med andra kommuner i landet? Har du en bild av att din kommun ligger före, jämsides eller efter andra kommuner? 19

20 Kommunens ambitionsnivå för källsortering 11. Vad anser du om ambitionsnivån på kommunens system för källsortering av hushållsavfall? 20

21 Extra ansträngning källsortering 12. I vilken mån är du villig att göra en extra ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla källsorteringen ytterligare? 21

22 Motivationsfaktorer för källsortering 13. Vilket av följande påståenden tycker du passar bäst in på dina åsikter? 22

23 Förtroende för kommunens avfallshantering 14. Hur stort förtroende har du för att det avfall kommunen samlar in återvinns på ett riktigt sätt? Antal svar i urvalet Positiv andel 23

24 Kunskap om källsortering 15. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende hur du skall källsortera olika typer av hushållsavfall? Antal svar i urvalet Svarsfördelning för självskattning 24

25 Påståenden om källsortering 16. Markera de av följande påståenden som du anser är korrekta. 1. Tomma Crème Fraicheburkar ska helst lämnas i plaståtervinningen 2. Kuvert ska slängas som brännbart hushållsavfall 3. Kattsand får slängas som matavfall 4. Glödlampor ska lämnas på en återvinningscentral 5. Halvfull glasflaska med nagellack ska lämnas i glasåtervinningen 6. Trasig leksak med inbyggt batteri ska lämnas på en återvinningscentral 7. Trasigt dricksglas ska lämnas i glasåtervinningen 8. Mitt gamla kylskåp kan lämnas i affären där jag köper det nya kylskåpet 9. Trasig mobiltelefon ska lämnas på en återvinningscentral eller i affären där jag köper min nya mobiltelefon 10. Inga av dessa påståenden är korrekta 25

26 Källsortering matavfall 17. Vilka av följande saker/ämnen kan du med gott samvete kasta i kärlet för matavfall? 1. Frågan ej relevant då vi saknar kärl/behållare för matavfall 2. Möglig ost (utan plastfolie) 3. Ljusstumpar 4. Cigarettfimpar 5. Snus 6. Kaffesump i pappersfilter 7. Använd blöja 8. Död fågel 9. Större köttben 10. Liten plastflaska innehållande frityrolja 11. Plastpåse med mögligt bröd 12. Hundbajs 13. Vissna blommor 14. Hushållspapper nerkladdat med matrester 15. Inga av dessa saker/ämnen bör slängas i kärlet för matavfall 26

27 Kommentarer till frågeområdet: Kunskap, attityd och värderingar Det handlar inte om den extra ansträngningen, se fråga 12, utan huruvida det sammantaget miljömässigt är hållbart att köra runt i bil med alla fraktioner. Jag måste vara övertygad om att miljönyttan av att köra yoghurtburkar och mjölkkartonger är positiv. Har svårt att tro att bränslet som bilen drar för alla extraturer folk kör verkligen hämtas igen av att återvinna materialet relativt att man lägger det i sopfraktionen och låter det eldas på Heden för fjärrvärmeproduktion. Vad gör vi med maskarna? Det stinker! Är det miljövänligt att köra matavfall till Jönköping för sluthantering? Är det gjort någon konsekvensanalys? Om samtliga kostnader och intäkter inräknas hur är förhållandet mellan att ta vara på värme energin i soporna genom värmeverket och att ta fram fordonsgas? Svara helst i tidningen. Fråga 16:8 Mot betalning. Papperspåsar för matavfall en katastrof. Beträffande ambition: Ej miljövänligt med transporter till Jönköping. Nuvarande tunnor passa ej till ursprungligt konstruerade och inbyggda soputrymmen i fastigheten. Måste stå ute och tar in regnvatten och fryser på vintern. Lägger så lite som möjligt i tunnan. Har kompost. Tidningarna pressar vi till paket (att elda med) Tycker det känns konstigt att få dessa frågor utan att få svaren. Opedagogiskt. Tycker inte om att behöva köra sorterade sopor till återvinning själv. Den bör hämtas vid hushållen. Som det är nu är det som att det enda kommunen vill ha är matavfall till biogas. Frågorna har väl rätt svar. Var finns de? Jag vill ha bättre påsar för matavfall. vet att andra kommuner har miljövänlig plast. Som det nu är går det år dubbla påsar för att få det att fungera. Ett antal gånger har matresterna legat kvar när jag lyft påsen. Det fungerar inte. Vill ha repetition på var och hur man skall sortera vid källsortering. Eftersom vi inte har husdjur eller snusar/röker är det svårt att svara på just dessa påståenden men jag tror att det är som ovan. Jag källsorterar gärna mer om ni har fler behållare i soptunnan. Allt borde gå att källsortera i soptunnan. Det hade verkligen miljön tjänat på. Batterier, plast, papper, metall Allt borde kunna slängas i soptunnan som givetvis har olika kärl/fack för detta. Trädgårdsavfall borde också kunna hämtas vid tomten ett par utvalda tillfällen på sommarsäsongen. Man skulle till och med kunna boka gratis hämtning vid ett par tillfällen. Jag lägger i Te-sump varje dag. Jag har tre lager med hushållspapper i botten av påsen Vi har ju inga djur så därför har jag inte tagit reda på vad jag gör med deras avföring 27

28 Frågeområde: Information och påverkan Frågor

29 Frågeområde: Information och påverkan Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar i urvalet Mycket dåligt Mycket bra 29

30 Fakturans utformning 18. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor du får avseende avfallshantering? Antal svar i urvalet Positiv andel 30

31 Tillgänglighet 19. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande avfallshantering? Antal svar i urvalet Positiv andel 31

32 Information om källsortering 20. Vilket omdöme ger du den information du får från oss om källsortering och avfallshantering i övrigt? Antal svar i urvalet Positiv andel 32

33 Bemötande kundtjänst 21. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör avfall, hur blev du då bemött? Antal svar i urvalet Positiv andel 33

34 Hemsidan som informationskanal 22. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om avfallshantering? Antal svar i urvalet Positiv andel 34

35 Öppettider på återvinningscentralen 23. Om du har behov av att ta reda på vilka öppettider som gäller återvinningscentralen, vart vänder du dig då i första hand? 35

36 Förbättra inom avfallshantering 1(3) 24. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? Andra, bättre påsar till matavfall. Öppettider. Att ni inte slarvar, har för bråttom vid hämtningen så att kärlet tar skada. Har lagat kärlet 1 gång. Bättre påsar till matavfall. Se till att det återigen går att slänga kvistar och grenar på återvinningscentralen på Wåxnäs. Det är onödigt att behöva åka till två olika centraler. Ha mer konsumentvänliga öppettider, kvällar & helger. Det gäller framförallt djupdal som annars är bäst. Maskarna! Gör något! 1 till plats för grövre trä som kan ta lång tid att lasta av. Gör stopp & köer. Städningen och tömningsintervall på återvinningsstationerna. Konstant information om vad man kan och inte kan slänga. Om inte varje faktura så i alla fall var tredje. Ringde för öppettider men telefonsvararen talade bara om kommunens öppettider. Ringde på en helg. Har inte haft någon kontakt. Besöker inte hemsidan. Hämta avfall samma veckodag. Lägg ett galler ex 4-5cm över botten i tunnan så att matavfallet ej fryser fast under vintertid. Fukten samlar under gallret i botten på tunnan. Varför ska tunnan vara större i toppen än i botten? Kilas fast. Byte till plastpåsar. Grön till matavfall, röd till övrigt brännbart. Tunnor som inte läcker in. Ta hand om avfallet i Karlstad istället för långa vägtransporter. Tunnor felkonstruerade. Vet ej Kolla med fast frysning av påsar under vintern. Vatten och fukt i botten har varit ett problem under kalla vintrar. Tätare tömning utan höjning som det nu är dvs man kan få extra tömning på sommaren fast då mot extra kostnad. Förut hade vi ju tömning varje vecka. Jag anser att priset för sophantering är hög. Vi vill ha möjlighet att lämna ris på Vårnäs. Att inte bara fakturera gångavstånd. Måste vara klara med att ha klart underlag. Betala avgift för detta. Har kärlet vid staket. Avstånd till % prileu 30cm. Deb 6-10? Bättre öppettider återvinningscentralerna. Bättre information av vad som händer med och utvinns av matavfallet. Fler återvinningsstationer i Vålberg och gärna någon i Segerstad. Utökade öppettider på djupdalen. De kärl som vi själva ska sortera i att det töms oftare det är ofta fullt och det placeras kassar bredvid. 36

37 Förbättra inom avfallshantering 2(3) 24. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? Containrarna på återvinningsstationerna är ofta överfulla, många ställer då skräpet bredvid. Detta blåser sedan omkring. Tätare kontroller och tömning önskas. Ta emot ris på alla stationer eller öppna områdes komposter för trädgårdsavfall. Rent och fint! Tydligare info. Skylta när man kör in genom grinden vid djupdalen. Man blir lite vilsen och går och letar vart man ska slänga avfallet. Påsarna för matavfallet. Det luktade om vår tunna och matavfallet så vi kunde inte vara ute. Blir det inte bättre vägrar vi fortsätta. Bättre öppettider på återvinningsstationen. Kärlen är alldeles för små, andra kommuner har två kärl Utöka möjligheterna att källsortera för egna hemägare vid fastigheten. Påverka mängden förpackningar från leverantör. Längre öppettider lördagar. Vi tycker det är för långt att åka till heden eller djupdalen med ris som det blir mycket utav i en trädgård. Förr hade vi kunnat lämna det vid Våxnäs återvinningscentral vid isstadion och det var bra. Vill ha bättre påsar till matavfall. Gärna majspåsar, har hört sägas att de ska vara bra. Generösare öppettider på helger i alla fall söndag eftermiddag. Öppettider, kvällsöppet en dag i veckan (kan vara stängt på dagen istället) söndagsöppet året runt. Vet ej. Uppdatera hemsidan med bättre information om öppettider, vad man kan slänga vart, skillnaden på återvinningscentral/station. Ok En återvinningscentral med bussförbindelse, eller möjlighet att till en rimlig penning få hämtat elektronik m.m. som är bärbart Bättre öppettider på återvinningscentralen dvs även öppet söndagar Pappersförpackningarna/påsarna, det krävs två st för att det inte skall bli för blöta och gå sönder. Omkretsen på påsen är alldeles för litet - barn som skall skrapa av rester från tallriken får problem (det hamnar utanför) Praktiska saker som måste fungera. Ingen människa kan förstå varför Djupdalen stänger klockan 15! Renare, snyggare, bättre öppettider. Tömma oftare på min återvinningsstation 37

38 Förbättra inom avfallshantering 3(3) 24. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? Fler möjligheter att bli av med ris Öppettider på sopstation (återvinningsstation) Att det ska vara öppet någon mer vardagskväll Öppettider på återvinningscentralen Måste vara när folk som arbetar har möjlighet att komma. Helgöppet Djupdalens öppettider är katastrof Att man får lämna ris på Våxnäs återvinningscentral. De är ej miljövänligt att köra till hedens Förbättra tillgängligheten och servicen genom att möjliggöra sortering i soptunnan så man i så stor utsträckning som möjligt slipper ta bilen till station/central Tillåt ris/grenar på I2 centralen Den vi hade på I2 var förträfflig= allt på en transport. Ni byggde om den för ett antal miljoner. Varför det? Som det är nu får ni hela Sannaskogen full i skräp (buskar, träd, grenar och till jul även julgranar) Smartare kärl som är bra både för kund och personal För äldre eller rörelsehindrade eller icke bilburna är det för långt hår och svårt att bära pappersavfall och glasavfall. Invånare över 75 skulle få sitt avfall hämtat 1/gång per månad Att man får lämna löv på 12 igen Bättre öppettider på kvällar/helger Fler återvinningsstationer, oftare tömning eller kontroll av tömningsbehov. Samla "allt" på återvinningscentralen. Glas och tidningsåtervinning till återvinningscentralerna. Återvinningsstationerna vid livsmedelsaffärerna sköts inte, brist på uppsilat gör att folk slänger utan kontroll samt att alla containrar och glas insamling ofta är överfulla. 38

39 Kommentarer till frågeområdet: Information och påverkan Helt ok. Vid informations träffen inför införande av avfallshanteringen fick vi bla upplysning om att under sommarmånaderna skulle kärlet tömmas varje vecka. Detta skedde ej! Vid kontakt med kommunen så skulle det ske endast om vi begärde extra tömning mot en avgift. Som ni ställt till det. Nu skall tusentals boende åka halvvägs till Kristinehamn för att bli av med grenar och delar av träd. Julgranar med mera. Är det miljötänkande? 39

40 Frågeområde: Farligt avfall Frågor

41 Frågeområde: Farligt avfall Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar i urvalet 26. Hur mycket av ditt farliga avfall lämnar du in? Mycket lite eller inget alls Väldigt mycket eller allt 27. I vilken grad har du fått information om hur hushållet skall hantera farligt avfall? 29. Hur bedömer du tillgängligheten till det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Mycket liten eller ingen alls Mycket dåligt Mycket stor Mycket bra 41

42 Inlämning av farligt avfall 26. Hur mycket av ditt farliga avfall lämnar du in? Antal svar i urvalet Positiv andel 42

43 Information om farligt avfall 27. I vilken grad har du fått information om hur hushållet skall hantera farligt avfall? Antal svar i urvalet Positiv andel 43

44 Tillgänglighet inlämningsställe för farligt avfall 29. Hur bedömer du tillgängligheten till det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Antal svar i urvalet Positiv andel 44

45 Inlämningsställe för farligt avfall 28. Vilket eller vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja? 45

46 Kommentarer till frågeområdet: Farligt avfall Det hade varit skönt om det gick att lämna på stationerna. Känns olustigt att samla allt hemma tills man kan "försvara" en tur för att man har tillräckligt mycket att lämna på centralen. Lördagsöppet vore bra,tex. Måste ha bil för att lämna in farligt avfall. 28 och 29 kräver tillgång till bil! Definiera farligt avfall. Har inte något farligt avfall att lämna mer än batterier och tomma målarburkar och det finns ju tillgängligt. Dåliga öppettider. Öppettiderna borde vara bättre Jag saknar bussförbindelse för att bli av med detta. Vore bra med möjlighet att få farligt avfall hämtat Öppettiderna är begränsade. Ha öppet när folk är lediga Dåliga öppettider Låt mig slänga batterier, glödlampor, lågenergilampor och annat smått i ett litet fack/kärl i soptunnan Inlämningsställe för långt borta Mer landvänlig personal Söndagsöppet några timmar vore bra! tex. 46

47 Frågeområde: Sammanfattande omdöme Frågor

48 Frågeområde: Sammanfattande omdöme Medelvärden för betygsfrågor samt svarsfördelning Antal svar i urvalet Positiv andel Positiv andel Mycket dåligt Mycket bra 48

49 Frågeområde: Övriga frågor Frågor

50 Hämtning av förpackningar och tidningar 32. Skulle du vara beredd att betala för att dina förpackningar och tidningar hämtas regelbundet vid din fastighet i stället för att du åker med dem till en återvinningsstation? 50

51 Sortering av förpackningar och tidningar 33. Sorterar du i dagsläget alla eller nästan alla dina förpackningar och tidningar för återvinning? 1. Ja 2. Nej, jag vet inte hur jag ska sortera 3. Nej, jag vet inte var jag ska lämna förpackningar och tidningar till återvinning 4. Nej, det är för långt till närmaste återvinningsstation 5. Nej, jag har inte plats hemma 6. Nej, jag tror inte det spelar någon roll för miljön att sortera 7. Nej, jag orkar inte sortera 8. Nej, av annan orsak, nämligen Kommentarer till svarsalternativ 8: Jag sorterar inte mjölk/filkartonger och mindre plastburkar/påsar eftersom jag inte tror att det är miljömässigt hållbart att sköljatransportera relativt att bränna och göra fjärrvärme. Övrigt sorteras, även papp. Sorterar bara tidningar. Eldar med Pressas till paket att elda med Det är för krångligt att ta en extra tur till återvinningsstation. lådan för pappersåtervinning hemma är alltid full. Helt enkelt ännu ett jobbigt extrajobb. 51

52 Separat insamling av matavfall 34. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? 1. Nej, jag tycker att insamlingssystemet för matavfall fungerar bra 2. Ja, jag är osäker på vad som ska läggas i påsen för matavfall 3. Ja, påsen för matavfall är för liten 4. Ja, antalet påsar för matavfall räcker inte till 5. Ja, påsen för matavfall läcker/går sönder ibland 6. Ja, i köket kommer det ibland dålig lukt från påsen för matavfall 7. Ja, det kommer ibland dålig lukt från sopkärlet 8. Ja, det blir ibland larver i sopkärlet 9. Ja, påsarna för matavfall fryser ibland fast i sopkärlet 10. Ja, annat, nämligen 52

53 Separat insamling av matavfall 1(2) 34. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? Kommentarer till svarsalternativ 10. Ja, annat, nämligen: Tömningen, även om vi har varje vecka, har inte skötts enligt avtal. Det regnar in i sopkärlet så att jag måste vända upp och ner på detta. Extremt mycket regn denna period, kanske går att täta eller omforma kärllocket. Men skulle vilja ha en annan typ av påse. Finns ju tydligen en sorts plastpåse som förmultnar, eller något sådant. Jag sorterar ej längre mat avfallet i de alltför små påsarna som hade lätt för att gå sönder. Frös ofta vintertid fast i tunnan och besvärliga att få loss. Utrymmet alldeles för litet vilket jag vet att många klagat på. Betalar således ett betydligt större belopp. Allt för stort tycker jag. Vi har egen varmkompost för matavfall med tillstånd ifrån kommunen. Helt tokigt att köra till Jönköping. Återvinn energin i hedenpannan fram till dess. Det finns en lokal gasanläggning. Har ingen insamling för matavfall. Det blir ofta äckligt i botten också, sommartid. Mycket rent fint kommunalt vatten slösas på att rengöra plastbehållare. Någon sorts stor papperspåse där man lägger matavfallspåsarna i plastbehållare? Det kommer ofta dålig lukt från sopkärlet, även om jag rengör det efter varje tömning. Grannar gör inte rent så det kommer lukt även därifrån. Sätt en spol på varje sopbil så det sker rengöring efter tömning. Töm mat avfall oftare. Anm. Beror på att luften i sopkärlet blir fuktigt och luckrar upp ihop vikningen av påsarna. Borde häftas ihop med häftklammer. Osäker på matavfall med utgånget datum, tex mjöl, gryn, torrförpackningar, soppor, campingmat. Rester på sylt konserver, kaffesump, teblad mm. Går ej att lämna i matavfall. Under sommaren luktar inte så himla gott. Info om att man kan rengöra kärlet när man tömt det, typ spola rent. Används dubbla påsar. Vatten tar sig in i sopkärlet när det regnar. Värdelöst med 14 dagars tömning sommartid. Sommartid bör hushållsavfall tömmas veckovis. Inget avloppshål i botten av tunna. När man öppnar locket efter regn, rinner vatten in i tunnan. Ingen åsikt, har privat matavfall Riktigt ohygieniskt på sommaren när det är varmt. Komposterar själv I huvudsak fungerar det bra. 53

54 Separat insamling av matavfall 2(2) 34. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? Kommentarer till svarsalternativ 10. Ja, annat, nämligen: Fruktansvärt dåligt system med pappåsar som ständigt går sönder trots att det inte är fulla pga fukt från mat. Larver i sopkärl ska man som kunde inte behöva hantera varje vecka under sommarmånaderna. Därtill kommer fastfrusna påsar under vintern det är kommunens lösning är att göra behållaren för hushållssopor mindre så att man nästan tvingas att ha en större behållare för att få plats. Andra kommuner har plastpåsar som är nedbrytbara, vilken även Karlstad skulle kunna ha. Systemet som det är nu är en sanitär olägenhet och inte som kunde egentligen ska behöva hantera. Lite tråkigt att notera att sorterade sopor blandas i sopbilen vid tömning. Har för egen räkning köpt komposterbara plastpåsar för att slippa obehaget med papperspåsarna. Vi hade larver förra sommaren när vi hade sophämtningen var 14:e dag. Har inte haft några i år när vi haft hämtning 1gång/veckan. Påsarna tål ingen fukt. Vi använder numera alltid dubbla påsar. Detta har gjort att problemet med trasiga påsar och påsar och som frusit fast har minskat betydligt. Skulle önska att påsarna vore tjockare och mer rejäla. Jag har önskemål om fyrkantig botten på påsarna. Då står de lättare. Påsarna är för små och går sönder Saknar en vettig placering av kärlet som är lika bra som mitt gamla sopskåp. Svårt att bygga något snyggt och fungerande och snöröjningen vintertid är så usel så det är ett slit att hålla kärlet tillgängligt. Entreprenören tar inte ut snön utom lägger en meter vall framför mitt kärl vid varje plogning. Irriterande Vi har ännu inte fått kärl för matavfall. Jag tycker att matavfallsutrymmet i soptunnan är för stort. Jag hade hellre haft det utrymme till brännbart och minskat matavfallsutrymmet till häften eller ännu mindre av vad det är idag Jag ringde till er så fort vi fick de nya tunnorna. Jag såg ju att utrymmet till matavfallet var för litet (16 cm) och jag påpekade för er att ni borde haft minst cm. Men ni förstod ingenting. Nu skall ni ha 50/50. Varför inte best. rätta mått i tunnorna från början??? Dåligt system med papperspåsar. Borde finnas bättre lösningar Kommunen borde tömma oftare sommartid. Gärna komma på ett medel som gör att det inte blir maskar. Fruktansvärt obehagligt med dessa larver både i och utanpå kärlet Är lite bekymrad över plats för normala sopor nu när väggen i kärlet flyttats till mitten. 54

55 Jämförelse mellan kommuner 55

56 Betyg - jämförelse mellan kommuner * * * Obs! Få svarande på frågan. Därför bör dessa resultat tolkas med viss försiktighet. 56

57 Positiv andel - jämförelse mellan kommuner * * * Obs! Få svarande på frågan. Därför bör dessa resultat tolkas med viss försiktighet. 57

58 Värden för inmatning i avfall web 58

59 Värden för inmatning i Avfall Web Fråga i enkäten Kod i Avfall Web Fråga Positiv andel, betyg 4 och 5 30 K16 Nöjdhet avfallshantering (en- och tvåfamiljshus) 80% 30 K17 Nöjdhet avfallshantering (lägenhet) 100% 30 K18 Nöjdhet avfallshantering (fritidshus) 100% Obs! Endast 4 svarande på frågan Obs! Endast 2 svarande på frågan 6 K19 Nöjdhet hämtning kärl- och säckavfall (samtliga) 87% 5 K20 Nöjdhet besök ÅVC (samtliga) 88% 4 K21 Nöjdhet tillgänglighet ÅVC (samtliga) 73% 2 K22 Nöjdhet ÅVS (samtliga) 70% 14 K23 Förtroende återvinning (samtliga) 65% 26 F16 Inlämningsgrad farligt avfall (samtliga) 82% 27 F17 Informationsgrad farligt avfall (samtliga) 59% 29 F18 Tillgänglighet inlämning farligt avfall (samtliga) 75% 59

60 Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 60

61 Samtliga frågor 1(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Kvalitetsfrågor AF 1. Återvinningsstationer - privatperson. Vilka av följande påståenden tycker du som privatperson stämmer in på återvinningsstationerna i kommunen? B 2. Samlat omdöme besök vid återvinningsstation. Hur tycker du att det fungerar att lämna förpackningar etc. vid återvinningsstationerna i kommunen? AF 3. Återvinningscentral. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på den av kommunens återvinningscentraler som du brukar besöka? B 4. Tillgänglighet återvinningscentralen. Hur bedömer du tillgängligheten till kommunens återvinningscentral, dvs ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? B 5. Samlat omdöme besök vid återvinningscentralen. Hur tycker du att ett besök vid kommunens återvinningscentral fungerar? B 6. System för hushållsavfall - privatperson. Hur tycker du att kommunen sköter hämtning av kärl-, säckavfall eller liknande från ditt hushåll? B 7. Övriga tjänster privatperson. Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot privatpersoner såsom exempelvis slamtömning och hämtning av grovavfall. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? B 8. System för verksamhetsavfall - företag. (Besvaras endast av dig som är företagare/ansvarig för ett företags avfallshantering inom kommunen.) Hur väl tycker du att systemet för företagens verksamhetsavfall i kommunen är anpassat för ditt eller ditt företags behov? B 9. Övriga tjänster - företag. (Besvaras endast av dig som är företagare/ansvarig för ett företags avfallshantering inom kommunen.) Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot företag såsom exempelvis rådgivning. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? 61

62 Samtliga frågor 2(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Kunskap, attityd och värderingar AE 10. Avfallshantering jämfört med andra kommuner. Vad är din uppfattning om din kommuns system för avfall och återvinning, jämfört med andra kommuner i landet? Har du en bild av att din kommun ligger före, jämsides eller efter andra kommuner? AE 11. Kommunens ambitionsnivå för källsortering. Vad anser du om ambitionsnivån på kommunens system för källsortering av hushållsavfall? AE 12. Extra ansträngning källsortering. I vilken mån är du villig att göra en extra ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla källsorteringen ytterligare? AE 13. Motivationsfaktorer för källsortering. Vilket av följande påståenden tycker du passar bäst in på dina åsikter? B 14. Förtroende för kommunens avfallshantering. Hur stort förtroende har du för att det avfall kommunen samlar in återvinns på ett riktigt sätt? B 15. Kunskap om källsortering. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende hur du skall källsortera olika typer av hushållsavfall? AF 16. Påståenden om källsortering. Markera de av följande påståenden som du anser är korrekta. AF 17. Källsortering matavfall. Vilka av följande saker/ämnen kan du med gott samvete kasta i kärlet för matavfall? Information och påverkan B 18. Fakturans utformning. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor du får avseende avfallshantering? (Här syftar vi i första hand på om de är lätta att tyda och förstå) B 19. Tillgänglighet. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande avfallshantering? (Avser kontakt under det senaste året) B 20. Information om källsortering. Vilket omdöme ger du den information du får från oss om källsortering och avfallshantering i övrigt? B 21. Bemötande kundtjänst. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör avfall, hur blev du då bemött? (Avser kontakt under det senaste året) B 22. Hemsidan som informationskanal. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om avfallshantering? AE 23. Öppettider på återvinningscentralen. Om du har behov av att ta reda på vilka öppettider som gäller återvinningscentralen, vart vänder du dig då i första hand? F 24. Förbättra inom avfallshantering. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? AE 25. Kontakt angående avfallshantering. Vill du att vi kontaktar dig angående avfallshantering? 62

63 Samtliga frågor 3(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Farligt avfall B 26. Inlämning av farligt avfall. Hur mycket av ditt farliga avfall lämnar du in? B 27. Information om farligt avfall. I vilken grad har du fått information om hur hushållet skall hantera farligt avfall? AF 28. Inlämningsställe för farligt avfall. Vilket eller vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja? B 29. Tillgänglighet inlämningsställe för farligt avfall. Hur bedömer du tillgängligheten till det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Övriga frågor AE 32. Hämtning av förpackningar och tidningar. Skulle du vara beredd att betala för att dina förpackningar och tidningar hämtas regelbundet vid din fastighet i stället för att du åker med dem till en återvinningsstation? AF 33. Sortering av förpackningar och tidningar. Sorterar du i dagsläget alla eller nästan alla dina förpackningar och tidningar för återvinning? AF 34. Separat insamling av matavfall. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? Sammanfattande omdöme B 30. Sammanfattande omdöme system för avfallshantering. Vilket sammanfattande omdöme ger du kommunens system för avfallshantering? B 31. Sammanfattande omdöme leverantör av tjänster för avfallshantering. Vilket sammanfattande omdöme ger du oss som leverantör av tjänster för avfallshantering, om du väger samman faktorer som tillgänglighet, bemötande kundtjänst, information om källsortering, fakturornas utformning etc? 63

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer

ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014

ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014 ANVÄNDARUNDERSÖKNING 2014 Hur ser användarnas attityder ut till gas som drivmedel? Vilka förbättrings- och utvecklingspunkter finns kring användandet av gas som drivmedel i Skellefteå och Sundsvall? För

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2012

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2012 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2012 Hållbara Nyköping VI BLIR ALLT BÄTTRE PÅ ATT SORTERA SOPOR GAMLA VATTENRÖR BYTS OCH RENOVERAS HÄMTA BRUNA PÅSEN I LIVSMEDELSBUTIKEN

Läs mer

Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? ISSN 1103-4092

Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? ISSN 1103-4092 Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? RAPPORT U2012:08 ISSN 1103-4092 Förord Viktbaserad avfallstaxa är i grunden ett styrmedel för att uppmuntra till avfallsprevention. Det ger en direkt

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet Miljö VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi reder ut missförstånden SOLCELLER Skapa egenproducerad el information som bidrar till en enklare vardag från västervik miljö

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer