Avfallshantering 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallshantering 2011"

Transkript

1 Avfallshantering 2011 Presentation av enkätresultat Karlstads Energi

2 Rapportens innehåll Sid 3 Hur kundens svar värderas i enkäten Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-17 Kvalitetsfrågor Sid Kunskap, attityd och värderingar Sid Information och påverkan Sid Farligt avfall Sid Sammanfattande omdöme Sid Övriga frågor Sid Jämförelse mellan kommuner Sid Värden för inmatning i Avfall Web Sid Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 2

3 Hur kundens svar värderas i enkäten I enkätformulären kan svarsskalor med olika antal svarsalternativ användas, beroende på syftet med frågan, vilket ger skillnader i gradering av skalan. När enkätsvaren matas in i analysverktyget redovisas alltid medelvärden för betygsskalor på en skala där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Detta görs för att underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken mätskala man valt att använda i enkätformuläret. Nedan visas sambandet mellan en 5-gradig betygsskala, som är det vanliga i denna enkät, och redovisning på skalan gradig insamlingsskala i enkäten Redovisningsskala i systemet 5 10 I fördelningsdiagrammen för betygsfrågor markeras i denna sammanställning även den positiva andel, dvs andelssumman av de positiva svarsalternativen 4 och 5 på en 5-gradig insamlingsskala. 3

4 Urval och svarsfrekvens Enkäten distribuerades postalt i september 2011 till 300 slumpvist utvalda kunder med fastighet i kommunen. Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. Svarsfrekvens: Antal utskickade enkäter: 300 Antal svar totalt: 194 Svarsfrekvens totalt: 65% Antal svar per kategori: Antal Folkbokförd i kommunen 190 Ja, folkbokförd i kommunen 0 Nej, inte folkbokförd i kommunen Antal Din ålder 4 30 år eller yngre år år år eller äldre Antal Kundkategori 184 Privatkund 5 Företags-/verksamhetskund Antal Typ av fastighet 178 Villa eller radhus 4 Flerfamiljshus/lägenhet 2 Enbart fritidshus 6 Annan fastighet Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis Fastighetens ålder ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. Antal Fastighetens ålder eller tidigare eller senare Antal Ort/område 18 Landsbygd: Grava, Nor eller Segerstad 22 Landsbygd: Alster, Nyed, Väse, Älvsbacka eller Östra Fågelvik 39 Tätort: Skåre, Vålberg eller Edsvalla 19 Tätort: Alster, Skattkärr, Molkom, Väse eller Vallargärdet/Ulvsby 93 Tätort: Karlstad 4

5 Frågeområde: Kvalitetsfrågor Frågor 1-9 5

6 Återvinningsstationer - privatperson 1. Vilka av följande påståenden tycker du som privatperson stämmer in på återvinningsstationerna i kommunen? 6

7 Återvinningscentral 3. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på den av kommunens återvinningscentraler som du brukar besöka? 1. Det är rent och snyggt på återvinningscentralen 2. Personalen är kunnig och har servicekänsla 3. Skriftlig information och anvisningar på återvinningscentralen är tydliga 4. Geografiskt placerad så att den är lätt för mig att nå 5. Generösa öppettider som passar mig 6. Framkomligheten och avlämningsmöjligheterna på återvinningscentralen är goda 7. Jag instämmer inte i något av dessa påståenden 7

8 Frågeområde: Kvalitetsfrågor Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar i urvalet ll 8. Obs! Endast 4svarande på frågan 9. Obs! Endast 4 svarande på frågan Mycket dåligt Mycket bra 8

9 Samlat omdöme besök vid återvinningsstation 2. Hur tycker du att det fungerar att lämna förpackningar etc. vid återvinningsstationerna i kommunen? Antal svar i urvalet Positiv andel 9

10 Tillgänglighet återvinningscentralen 4. Hur bedömer du tillgängligheten till kommunens återvinningscentral, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Antal svar i urvalet Positiv andel 10

11 Samlat omdöme besök vid återvinningscentralen 5. Hur tycker du att ett besök vid kommunens återvinningscentral fungerar? Antal svar i urvalet Positiv andel 11

12 System för hushållsavfall - privatperson 6. Hur tycker du att kommunen sköter hämtning av kärl-, säckavfall eller liknande från ditt hushåll? Antal svar i urvalet Positiv andel 12

13 Övriga tjänster - privatperson 7. Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot privatpersoner såsom exempelvis slamtömning och hämtning av grovavfall. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? Antal svar i urvalet Positiv andel 13

14 System för verksamhetsavfall - företag 8. Hur väl tycker du att systemet för företagens verksamhetsavfall i kommunen är anpassat för ditt eller ditt företags behov? (Besvaras endast av dig som är företagare) Antal svar i urvalet Positiv andel Obs! Endast 4 svarande på frågan 14

15 Övriga tjänster - företag 9. Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot företag såsom exempelvis rådgivning. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? (Besvaras endast av dig som är företagare) Antal svar i urvalet Positiv andel Obs! Endast 4 svarande på frågan 15

16 Kommentarer till frågeområdet: Kvalitetsfrågor 1(2) Kraftig serviceförsämring med stora, tunga kärl som man själv får släpa alternativt låta stå framme och skräpa/vara i vägen. Bättre med en bil som hämtar samtliga fraktioner - det måste minska tot. antal transporter. Tömning 1 gång/vecka = inte så tungt för privatpersoner. Varför stängt på söndagar? Det är ofta då som jag och flera med mig vill och kan slänga. För oss lång till heden & djupdalen. Efter ombyggnad sämre vid Kasernhöjden. Får inte lämna trädgårdsavfall. måste därför välja stn där allt tas emot för att slippa åka till flera. Problem med all matavfall fryser fast under vintern. Någon kvällstid på djupdalen vore bra, I2 är ju numera begränsad. När man bara är ledig på helgerna och man måste hyra släp 2mil från hemmet så blir det mycket åkande och ont om tid med de öppet tider som är i molkom. Vid återvinningsstationerna är det ofta fullt (sökt flera) så jag har fått ta med skräpet hem, speciellt tidningar och plast. tätare tömning. Önskvärt med bättre öppettider i Djupdalen, dit jag har närmast väg. Öppettiderna i Molkoms återvinningscentral är bedrövliga. Eftersom centralen öppnar 11 betyder det att vi som bor utanför Molkon måste ha skåpet i bilen hela dagen om vi vill tömma vardagar. På lördagar är det ofta köer långt ut på vägen. När man tar bussen in till stan. Alternativt blir att tömma i stan vilken medger mer bilåkning till stan. Öppettiderna vid ÅC bör kunna vara mer flexibla. personalens önskan att vara helgledig kan ej få stå över allmänhetens behov vid tex storhelgen. Fråga 6: Tömning av kärl sker ofta mycket tidigt, ca 6.30 vilket är mycket störande. Tycker det skall va veckohämtning av sopor bla pga lukt. Tyvärr blir det fort skräpigt runt återvinningsstationerna, papp/kartong kunde tömmas oftare i skåre (ica). Återvinningscentralerna kräver att jag har bil för att kunna utnyttja För dåliga öppettider på Djupdalen eftersom trädgårdsavfall inte kan lämnas på Tingvalla Skulle vara helgöppet mer Dåliga öppettider då det krävs av mig som privatperson att sopsortera 16

17 Kommentarer till frågeområdet: Kvalitetsfrågor 2(2) Öppettiderna på Djupdalen är en skandal. Stängt varje dag klockan 15 Att man måste åka till Djupholm för att kasta ris drar ner omdömena Jag tycker att det är skitdåligt att man inte kan slänga grenar och liknande på I2 centralen Kommunens lösning på det arbetsmiljöproblem som uppstått pga fastfrusna påsar är fruktansvärt dåligt. Man lämpar över problemet på hushållen istället Trångt lördagar på ÅC. Synd att man måste lämna ris där 17

18 Frågeområde: Kunskap, attityd och värderingar Frågor

19 Avfallshantering jämfört med andra kommuner 10. Vad är din uppfattning om din kommuns system för avfall och återvinning, jämfört med andra kommuner i landet? Har du en bild av att din kommun ligger före, jämsides eller efter andra kommuner? 19

20 Kommunens ambitionsnivå för källsortering 11. Vad anser du om ambitionsnivån på kommunens system för källsortering av hushållsavfall? 20

21 Extra ansträngning källsortering 12. I vilken mån är du villig att göra en extra ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla källsorteringen ytterligare? 21

22 Motivationsfaktorer för källsortering 13. Vilket av följande påståenden tycker du passar bäst in på dina åsikter? 22

23 Förtroende för kommunens avfallshantering 14. Hur stort förtroende har du för att det avfall kommunen samlar in återvinns på ett riktigt sätt? Antal svar i urvalet Positiv andel 23

24 Kunskap om källsortering 15. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende hur du skall källsortera olika typer av hushållsavfall? Antal svar i urvalet Svarsfördelning för självskattning 24

25 Påståenden om källsortering 16. Markera de av följande påståenden som du anser är korrekta. 1. Tomma Crème Fraicheburkar ska helst lämnas i plaståtervinningen 2. Kuvert ska slängas som brännbart hushållsavfall 3. Kattsand får slängas som matavfall 4. Glödlampor ska lämnas på en återvinningscentral 5. Halvfull glasflaska med nagellack ska lämnas i glasåtervinningen 6. Trasig leksak med inbyggt batteri ska lämnas på en återvinningscentral 7. Trasigt dricksglas ska lämnas i glasåtervinningen 8. Mitt gamla kylskåp kan lämnas i affären där jag köper det nya kylskåpet 9. Trasig mobiltelefon ska lämnas på en återvinningscentral eller i affären där jag köper min nya mobiltelefon 10. Inga av dessa påståenden är korrekta 25

26 Källsortering matavfall 17. Vilka av följande saker/ämnen kan du med gott samvete kasta i kärlet för matavfall? 1. Frågan ej relevant då vi saknar kärl/behållare för matavfall 2. Möglig ost (utan plastfolie) 3. Ljusstumpar 4. Cigarettfimpar 5. Snus 6. Kaffesump i pappersfilter 7. Använd blöja 8. Död fågel 9. Större köttben 10. Liten plastflaska innehållande frityrolja 11. Plastpåse med mögligt bröd 12. Hundbajs 13. Vissna blommor 14. Hushållspapper nerkladdat med matrester 15. Inga av dessa saker/ämnen bör slängas i kärlet för matavfall 26

27 Kommentarer till frågeområdet: Kunskap, attityd och värderingar Det handlar inte om den extra ansträngningen, se fråga 12, utan huruvida det sammantaget miljömässigt är hållbart att köra runt i bil med alla fraktioner. Jag måste vara övertygad om att miljönyttan av att köra yoghurtburkar och mjölkkartonger är positiv. Har svårt att tro att bränslet som bilen drar för alla extraturer folk kör verkligen hämtas igen av att återvinna materialet relativt att man lägger det i sopfraktionen och låter det eldas på Heden för fjärrvärmeproduktion. Vad gör vi med maskarna? Det stinker! Är det miljövänligt att köra matavfall till Jönköping för sluthantering? Är det gjort någon konsekvensanalys? Om samtliga kostnader och intäkter inräknas hur är förhållandet mellan att ta vara på värme energin i soporna genom värmeverket och att ta fram fordonsgas? Svara helst i tidningen. Fråga 16:8 Mot betalning. Papperspåsar för matavfall en katastrof. Beträffande ambition: Ej miljövänligt med transporter till Jönköping. Nuvarande tunnor passa ej till ursprungligt konstruerade och inbyggda soputrymmen i fastigheten. Måste stå ute och tar in regnvatten och fryser på vintern. Lägger så lite som möjligt i tunnan. Har kompost. Tidningarna pressar vi till paket (att elda med) Tycker det känns konstigt att få dessa frågor utan att få svaren. Opedagogiskt. Tycker inte om att behöva köra sorterade sopor till återvinning själv. Den bör hämtas vid hushållen. Som det är nu är det som att det enda kommunen vill ha är matavfall till biogas. Frågorna har väl rätt svar. Var finns de? Jag vill ha bättre påsar för matavfall. vet att andra kommuner har miljövänlig plast. Som det nu är går det år dubbla påsar för att få det att fungera. Ett antal gånger har matresterna legat kvar när jag lyft påsen. Det fungerar inte. Vill ha repetition på var och hur man skall sortera vid källsortering. Eftersom vi inte har husdjur eller snusar/röker är det svårt att svara på just dessa påståenden men jag tror att det är som ovan. Jag källsorterar gärna mer om ni har fler behållare i soptunnan. Allt borde gå att källsortera i soptunnan. Det hade verkligen miljön tjänat på. Batterier, plast, papper, metall Allt borde kunna slängas i soptunnan som givetvis har olika kärl/fack för detta. Trädgårdsavfall borde också kunna hämtas vid tomten ett par utvalda tillfällen på sommarsäsongen. Man skulle till och med kunna boka gratis hämtning vid ett par tillfällen. Jag lägger i Te-sump varje dag. Jag har tre lager med hushållspapper i botten av påsen Vi har ju inga djur så därför har jag inte tagit reda på vad jag gör med deras avföring 27

28 Frågeområde: Information och påverkan Frågor

29 Frågeområde: Information och påverkan Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar i urvalet Mycket dåligt Mycket bra 29

30 Fakturans utformning 18. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor du får avseende avfallshantering? Antal svar i urvalet Positiv andel 30

31 Tillgänglighet 19. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande avfallshantering? Antal svar i urvalet Positiv andel 31

32 Information om källsortering 20. Vilket omdöme ger du den information du får från oss om källsortering och avfallshantering i övrigt? Antal svar i urvalet Positiv andel 32

33 Bemötande kundtjänst 21. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör avfall, hur blev du då bemött? Antal svar i urvalet Positiv andel 33

34 Hemsidan som informationskanal 22. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om avfallshantering? Antal svar i urvalet Positiv andel 34

35 Öppettider på återvinningscentralen 23. Om du har behov av att ta reda på vilka öppettider som gäller återvinningscentralen, vart vänder du dig då i första hand? 35

36 Förbättra inom avfallshantering 1(3) 24. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? Andra, bättre påsar till matavfall. Öppettider. Att ni inte slarvar, har för bråttom vid hämtningen så att kärlet tar skada. Har lagat kärlet 1 gång. Bättre påsar till matavfall. Se till att det återigen går att slänga kvistar och grenar på återvinningscentralen på Wåxnäs. Det är onödigt att behöva åka till två olika centraler. Ha mer konsumentvänliga öppettider, kvällar & helger. Det gäller framförallt djupdal som annars är bäst. Maskarna! Gör något! 1 till plats för grövre trä som kan ta lång tid att lasta av. Gör stopp & köer. Städningen och tömningsintervall på återvinningsstationerna. Konstant information om vad man kan och inte kan slänga. Om inte varje faktura så i alla fall var tredje. Ringde för öppettider men telefonsvararen talade bara om kommunens öppettider. Ringde på en helg. Har inte haft någon kontakt. Besöker inte hemsidan. Hämta avfall samma veckodag. Lägg ett galler ex 4-5cm över botten i tunnan så att matavfallet ej fryser fast under vintertid. Fukten samlar under gallret i botten på tunnan. Varför ska tunnan vara större i toppen än i botten? Kilas fast. Byte till plastpåsar. Grön till matavfall, röd till övrigt brännbart. Tunnor som inte läcker in. Ta hand om avfallet i Karlstad istället för långa vägtransporter. Tunnor felkonstruerade. Vet ej Kolla med fast frysning av påsar under vintern. Vatten och fukt i botten har varit ett problem under kalla vintrar. Tätare tömning utan höjning som det nu är dvs man kan få extra tömning på sommaren fast då mot extra kostnad. Förut hade vi ju tömning varje vecka. Jag anser att priset för sophantering är hög. Vi vill ha möjlighet att lämna ris på Vårnäs. Att inte bara fakturera gångavstånd. Måste vara klara med att ha klart underlag. Betala avgift för detta. Har kärlet vid staket. Avstånd till % prileu 30cm. Deb 6-10? Bättre öppettider återvinningscentralerna. Bättre information av vad som händer med och utvinns av matavfallet. Fler återvinningsstationer i Vålberg och gärna någon i Segerstad. Utökade öppettider på djupdalen. De kärl som vi själva ska sortera i att det töms oftare det är ofta fullt och det placeras kassar bredvid. 36

37 Förbättra inom avfallshantering 2(3) 24. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? Containrarna på återvinningsstationerna är ofta överfulla, många ställer då skräpet bredvid. Detta blåser sedan omkring. Tätare kontroller och tömning önskas. Ta emot ris på alla stationer eller öppna områdes komposter för trädgårdsavfall. Rent och fint! Tydligare info. Skylta när man kör in genom grinden vid djupdalen. Man blir lite vilsen och går och letar vart man ska slänga avfallet. Påsarna för matavfallet. Det luktade om vår tunna och matavfallet så vi kunde inte vara ute. Blir det inte bättre vägrar vi fortsätta. Bättre öppettider på återvinningsstationen. Kärlen är alldeles för små, andra kommuner har två kärl Utöka möjligheterna att källsortera för egna hemägare vid fastigheten. Påverka mängden förpackningar från leverantör. Längre öppettider lördagar. Vi tycker det är för långt att åka till heden eller djupdalen med ris som det blir mycket utav i en trädgård. Förr hade vi kunnat lämna det vid Våxnäs återvinningscentral vid isstadion och det var bra. Vill ha bättre påsar till matavfall. Gärna majspåsar, har hört sägas att de ska vara bra. Generösare öppettider på helger i alla fall söndag eftermiddag. Öppettider, kvällsöppet en dag i veckan (kan vara stängt på dagen istället) söndagsöppet året runt. Vet ej. Uppdatera hemsidan med bättre information om öppettider, vad man kan slänga vart, skillnaden på återvinningscentral/station. Ok En återvinningscentral med bussförbindelse, eller möjlighet att till en rimlig penning få hämtat elektronik m.m. som är bärbart Bättre öppettider på återvinningscentralen dvs även öppet söndagar Pappersförpackningarna/påsarna, det krävs två st för att det inte skall bli för blöta och gå sönder. Omkretsen på påsen är alldeles för litet - barn som skall skrapa av rester från tallriken får problem (det hamnar utanför) Praktiska saker som måste fungera. Ingen människa kan förstå varför Djupdalen stänger klockan 15! Renare, snyggare, bättre öppettider. Tömma oftare på min återvinningsstation 37

38 Förbättra inom avfallshantering 3(3) 24. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? Fler möjligheter att bli av med ris Öppettider på sopstation (återvinningsstation) Att det ska vara öppet någon mer vardagskväll Öppettider på återvinningscentralen Måste vara när folk som arbetar har möjlighet att komma. Helgöppet Djupdalens öppettider är katastrof Att man får lämna ris på Våxnäs återvinningscentral. De är ej miljövänligt att köra till hedens Förbättra tillgängligheten och servicen genom att möjliggöra sortering i soptunnan så man i så stor utsträckning som möjligt slipper ta bilen till station/central Tillåt ris/grenar på I2 centralen Den vi hade på I2 var förträfflig= allt på en transport. Ni byggde om den för ett antal miljoner. Varför det? Som det är nu får ni hela Sannaskogen full i skräp (buskar, träd, grenar och till jul även julgranar) Smartare kärl som är bra både för kund och personal För äldre eller rörelsehindrade eller icke bilburna är det för långt hår och svårt att bära pappersavfall och glasavfall. Invånare över 75 skulle få sitt avfall hämtat 1/gång per månad Att man får lämna löv på 12 igen Bättre öppettider på kvällar/helger Fler återvinningsstationer, oftare tömning eller kontroll av tömningsbehov. Samla "allt" på återvinningscentralen. Glas och tidningsåtervinning till återvinningscentralerna. Återvinningsstationerna vid livsmedelsaffärerna sköts inte, brist på uppsilat gör att folk slänger utan kontroll samt att alla containrar och glas insamling ofta är överfulla. 38

39 Kommentarer till frågeområdet: Information och påverkan Helt ok. Vid informations träffen inför införande av avfallshanteringen fick vi bla upplysning om att under sommarmånaderna skulle kärlet tömmas varje vecka. Detta skedde ej! Vid kontakt med kommunen så skulle det ske endast om vi begärde extra tömning mot en avgift. Som ni ställt till det. Nu skall tusentals boende åka halvvägs till Kristinehamn för att bli av med grenar och delar av träd. Julgranar med mera. Är det miljötänkande? 39

40 Frågeområde: Farligt avfall Frågor

41 Frågeområde: Farligt avfall Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar i urvalet 26. Hur mycket av ditt farliga avfall lämnar du in? Mycket lite eller inget alls Väldigt mycket eller allt 27. I vilken grad har du fått information om hur hushållet skall hantera farligt avfall? 29. Hur bedömer du tillgängligheten till det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Mycket liten eller ingen alls Mycket dåligt Mycket stor Mycket bra 41

42 Inlämning av farligt avfall 26. Hur mycket av ditt farliga avfall lämnar du in? Antal svar i urvalet Positiv andel 42

43 Information om farligt avfall 27. I vilken grad har du fått information om hur hushållet skall hantera farligt avfall? Antal svar i urvalet Positiv andel 43

44 Tillgänglighet inlämningsställe för farligt avfall 29. Hur bedömer du tillgängligheten till det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Antal svar i urvalet Positiv andel 44

45 Inlämningsställe för farligt avfall 28. Vilket eller vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja? 45

46 Kommentarer till frågeområdet: Farligt avfall Det hade varit skönt om det gick att lämna på stationerna. Känns olustigt att samla allt hemma tills man kan "försvara" en tur för att man har tillräckligt mycket att lämna på centralen. Lördagsöppet vore bra,tex. Måste ha bil för att lämna in farligt avfall. 28 och 29 kräver tillgång till bil! Definiera farligt avfall. Har inte något farligt avfall att lämna mer än batterier och tomma målarburkar och det finns ju tillgängligt. Dåliga öppettider. Öppettiderna borde vara bättre Jag saknar bussförbindelse för att bli av med detta. Vore bra med möjlighet att få farligt avfall hämtat Öppettiderna är begränsade. Ha öppet när folk är lediga Dåliga öppettider Låt mig slänga batterier, glödlampor, lågenergilampor och annat smått i ett litet fack/kärl i soptunnan Inlämningsställe för långt borta Mer landvänlig personal Söndagsöppet några timmar vore bra! tex. 46

47 Frågeområde: Sammanfattande omdöme Frågor

48 Frågeområde: Sammanfattande omdöme Medelvärden för betygsfrågor samt svarsfördelning Antal svar i urvalet Positiv andel Positiv andel Mycket dåligt Mycket bra 48

49 Frågeområde: Övriga frågor Frågor

50 Hämtning av förpackningar och tidningar 32. Skulle du vara beredd att betala för att dina förpackningar och tidningar hämtas regelbundet vid din fastighet i stället för att du åker med dem till en återvinningsstation? 50

51 Sortering av förpackningar och tidningar 33. Sorterar du i dagsläget alla eller nästan alla dina förpackningar och tidningar för återvinning? 1. Ja 2. Nej, jag vet inte hur jag ska sortera 3. Nej, jag vet inte var jag ska lämna förpackningar och tidningar till återvinning 4. Nej, det är för långt till närmaste återvinningsstation 5. Nej, jag har inte plats hemma 6. Nej, jag tror inte det spelar någon roll för miljön att sortera 7. Nej, jag orkar inte sortera 8. Nej, av annan orsak, nämligen Kommentarer till svarsalternativ 8: Jag sorterar inte mjölk/filkartonger och mindre plastburkar/påsar eftersom jag inte tror att det är miljömässigt hållbart att sköljatransportera relativt att bränna och göra fjärrvärme. Övrigt sorteras, även papp. Sorterar bara tidningar. Eldar med Pressas till paket att elda med Det är för krångligt att ta en extra tur till återvinningsstation. lådan för pappersåtervinning hemma är alltid full. Helt enkelt ännu ett jobbigt extrajobb. 51

52 Separat insamling av matavfall 34. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? 1. Nej, jag tycker att insamlingssystemet för matavfall fungerar bra 2. Ja, jag är osäker på vad som ska läggas i påsen för matavfall 3. Ja, påsen för matavfall är för liten 4. Ja, antalet påsar för matavfall räcker inte till 5. Ja, påsen för matavfall läcker/går sönder ibland 6. Ja, i köket kommer det ibland dålig lukt från påsen för matavfall 7. Ja, det kommer ibland dålig lukt från sopkärlet 8. Ja, det blir ibland larver i sopkärlet 9. Ja, påsarna för matavfall fryser ibland fast i sopkärlet 10. Ja, annat, nämligen 52

53 Separat insamling av matavfall 1(2) 34. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? Kommentarer till svarsalternativ 10. Ja, annat, nämligen: Tömningen, även om vi har varje vecka, har inte skötts enligt avtal. Det regnar in i sopkärlet så att jag måste vända upp och ner på detta. Extremt mycket regn denna period, kanske går att täta eller omforma kärllocket. Men skulle vilja ha en annan typ av påse. Finns ju tydligen en sorts plastpåse som förmultnar, eller något sådant. Jag sorterar ej längre mat avfallet i de alltför små påsarna som hade lätt för att gå sönder. Frös ofta vintertid fast i tunnan och besvärliga att få loss. Utrymmet alldeles för litet vilket jag vet att många klagat på. Betalar således ett betydligt större belopp. Allt för stort tycker jag. Vi har egen varmkompost för matavfall med tillstånd ifrån kommunen. Helt tokigt att köra till Jönköping. Återvinn energin i hedenpannan fram till dess. Det finns en lokal gasanläggning. Har ingen insamling för matavfall. Det blir ofta äckligt i botten också, sommartid. Mycket rent fint kommunalt vatten slösas på att rengöra plastbehållare. Någon sorts stor papperspåse där man lägger matavfallspåsarna i plastbehållare? Det kommer ofta dålig lukt från sopkärlet, även om jag rengör det efter varje tömning. Grannar gör inte rent så det kommer lukt även därifrån. Sätt en spol på varje sopbil så det sker rengöring efter tömning. Töm mat avfall oftare. Anm. Beror på att luften i sopkärlet blir fuktigt och luckrar upp ihop vikningen av påsarna. Borde häftas ihop med häftklammer. Osäker på matavfall med utgånget datum, tex mjöl, gryn, torrförpackningar, soppor, campingmat. Rester på sylt konserver, kaffesump, teblad mm. Går ej att lämna i matavfall. Under sommaren luktar inte så himla gott. Info om att man kan rengöra kärlet när man tömt det, typ spola rent. Används dubbla påsar. Vatten tar sig in i sopkärlet när det regnar. Värdelöst med 14 dagars tömning sommartid. Sommartid bör hushållsavfall tömmas veckovis. Inget avloppshål i botten av tunna. När man öppnar locket efter regn, rinner vatten in i tunnan. Ingen åsikt, har privat matavfall Riktigt ohygieniskt på sommaren när det är varmt. Komposterar själv I huvudsak fungerar det bra. 53

54 Separat insamling av matavfall 2(2) 34. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? Kommentarer till svarsalternativ 10. Ja, annat, nämligen: Fruktansvärt dåligt system med pappåsar som ständigt går sönder trots att det inte är fulla pga fukt från mat. Larver i sopkärl ska man som kunde inte behöva hantera varje vecka under sommarmånaderna. Därtill kommer fastfrusna påsar under vintern det är kommunens lösning är att göra behållaren för hushållssopor mindre så att man nästan tvingas att ha en större behållare för att få plats. Andra kommuner har plastpåsar som är nedbrytbara, vilken även Karlstad skulle kunna ha. Systemet som det är nu är en sanitär olägenhet och inte som kunde egentligen ska behöva hantera. Lite tråkigt att notera att sorterade sopor blandas i sopbilen vid tömning. Har för egen räkning köpt komposterbara plastpåsar för att slippa obehaget med papperspåsarna. Vi hade larver förra sommaren när vi hade sophämtningen var 14:e dag. Har inte haft några i år när vi haft hämtning 1gång/veckan. Påsarna tål ingen fukt. Vi använder numera alltid dubbla påsar. Detta har gjort att problemet med trasiga påsar och påsar och som frusit fast har minskat betydligt. Skulle önska att påsarna vore tjockare och mer rejäla. Jag har önskemål om fyrkantig botten på påsarna. Då står de lättare. Påsarna är för små och går sönder Saknar en vettig placering av kärlet som är lika bra som mitt gamla sopskåp. Svårt att bygga något snyggt och fungerande och snöröjningen vintertid är så usel så det är ett slit att hålla kärlet tillgängligt. Entreprenören tar inte ut snön utom lägger en meter vall framför mitt kärl vid varje plogning. Irriterande Vi har ännu inte fått kärl för matavfall. Jag tycker att matavfallsutrymmet i soptunnan är för stort. Jag hade hellre haft det utrymme till brännbart och minskat matavfallsutrymmet till häften eller ännu mindre av vad det är idag Jag ringde till er så fort vi fick de nya tunnorna. Jag såg ju att utrymmet till matavfallet var för litet (16 cm) och jag påpekade för er att ni borde haft minst cm. Men ni förstod ingenting. Nu skall ni ha 50/50. Varför inte best. rätta mått i tunnorna från början??? Dåligt system med papperspåsar. Borde finnas bättre lösningar Kommunen borde tömma oftare sommartid. Gärna komma på ett medel som gör att det inte blir maskar. Fruktansvärt obehagligt med dessa larver både i och utanpå kärlet Är lite bekymrad över plats för normala sopor nu när väggen i kärlet flyttats till mitten. 54

55 Jämförelse mellan kommuner 55

56 Betyg - jämförelse mellan kommuner * * * Obs! Få svarande på frågan. Därför bör dessa resultat tolkas med viss försiktighet. 56

57 Positiv andel - jämförelse mellan kommuner * * * Obs! Få svarande på frågan. Därför bör dessa resultat tolkas med viss försiktighet. 57

58 Värden för inmatning i avfall web 58

59 Värden för inmatning i Avfall Web Fråga i enkäten Kod i Avfall Web Fråga Positiv andel, betyg 4 och 5 30 K16 Nöjdhet avfallshantering (en- och tvåfamiljshus) 80% 30 K17 Nöjdhet avfallshantering (lägenhet) 100% 30 K18 Nöjdhet avfallshantering (fritidshus) 100% Obs! Endast 4 svarande på frågan Obs! Endast 2 svarande på frågan 6 K19 Nöjdhet hämtning kärl- och säckavfall (samtliga) 87% 5 K20 Nöjdhet besök ÅVC (samtliga) 88% 4 K21 Nöjdhet tillgänglighet ÅVC (samtliga) 73% 2 K22 Nöjdhet ÅVS (samtliga) 70% 14 K23 Förtroende återvinning (samtliga) 65% 26 F16 Inlämningsgrad farligt avfall (samtliga) 82% 27 F17 Informationsgrad farligt avfall (samtliga) 59% 29 F18 Tillgänglighet inlämning farligt avfall (samtliga) 75% 59

60 Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 60

61 Samtliga frågor 1(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Kvalitetsfrågor AF 1. Återvinningsstationer - privatperson. Vilka av följande påståenden tycker du som privatperson stämmer in på återvinningsstationerna i kommunen? B 2. Samlat omdöme besök vid återvinningsstation. Hur tycker du att det fungerar att lämna förpackningar etc. vid återvinningsstationerna i kommunen? AF 3. Återvinningscentral. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på den av kommunens återvinningscentraler som du brukar besöka? B 4. Tillgänglighet återvinningscentralen. Hur bedömer du tillgängligheten till kommunens återvinningscentral, dvs ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? B 5. Samlat omdöme besök vid återvinningscentralen. Hur tycker du att ett besök vid kommunens återvinningscentral fungerar? B 6. System för hushållsavfall - privatperson. Hur tycker du att kommunen sköter hämtning av kärl-, säckavfall eller liknande från ditt hushåll? B 7. Övriga tjänster privatperson. Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot privatpersoner såsom exempelvis slamtömning och hämtning av grovavfall. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? B 8. System för verksamhetsavfall - företag. (Besvaras endast av dig som är företagare/ansvarig för ett företags avfallshantering inom kommunen.) Hur väl tycker du att systemet för företagens verksamhetsavfall i kommunen är anpassat för ditt eller ditt företags behov? B 9. Övriga tjänster - företag. (Besvaras endast av dig som är företagare/ansvarig för ett företags avfallshantering inom kommunen.) Kommunen tillhandahåller även andra tjänster mot företag såsom exempelvis rådgivning. Hur tycker du att kommunen sköter dessa tjänster? 61

62 Samtliga frågor 2(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Kunskap, attityd och värderingar AE 10. Avfallshantering jämfört med andra kommuner. Vad är din uppfattning om din kommuns system för avfall och återvinning, jämfört med andra kommuner i landet? Har du en bild av att din kommun ligger före, jämsides eller efter andra kommuner? AE 11. Kommunens ambitionsnivå för källsortering. Vad anser du om ambitionsnivån på kommunens system för källsortering av hushållsavfall? AE 12. Extra ansträngning källsortering. I vilken mån är du villig att göra en extra ansträngning om kommunen skulle vilja utveckla källsorteringen ytterligare? AE 13. Motivationsfaktorer för källsortering. Vilket av följande påståenden tycker du passar bäst in på dina åsikter? B 14. Förtroende för kommunens avfallshantering. Hur stort förtroende har du för att det avfall kommunen samlar in återvinns på ett riktigt sätt? B 15. Kunskap om källsortering. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende hur du skall källsortera olika typer av hushållsavfall? AF 16. Påståenden om källsortering. Markera de av följande påståenden som du anser är korrekta. AF 17. Källsortering matavfall. Vilka av följande saker/ämnen kan du med gott samvete kasta i kärlet för matavfall? Information och påverkan B 18. Fakturans utformning. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor du får avseende avfallshantering? (Här syftar vi i första hand på om de är lätta att tyda och förstå) B 19. Tillgänglighet. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande avfallshantering? (Avser kontakt under det senaste året) B 20. Information om källsortering. Vilket omdöme ger du den information du får från oss om källsortering och avfallshantering i övrigt? B 21. Bemötande kundtjänst. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör avfall, hur blev du då bemött? (Avser kontakt under det senaste året) B 22. Hemsidan som informationskanal. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om avfallshantering? AE 23. Öppettider på återvinningscentralen. Om du har behov av att ta reda på vilka öppettider som gäller återvinningscentralen, vart vänder du dig då i första hand? F 24. Förbättra inom avfallshantering. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende kommunens avfallshantering? AE 25. Kontakt angående avfallshantering. Vill du att vi kontaktar dig angående avfallshantering? 62

63 Samtliga frågor 3(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, AF = alternativ flerval, F = fritext Farligt avfall B 26. Inlämning av farligt avfall. Hur mycket av ditt farliga avfall lämnar du in? B 27. Information om farligt avfall. I vilken grad har du fått information om hur hushållet skall hantera farligt avfall? AF 28. Inlämningsställe för farligt avfall. Vilket eller vilka av följande påståenden tycker du stämmer in på det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja? B 29. Tillgänglighet inlämningsställe för farligt avfall. Hur bedömer du tillgängligheten till det inlämningsställe för farligt avfall som du brukar utnyttja, d v s ett samlat omdöme gällande öppettider och närhet till din bostad? Övriga frågor AE 32. Hämtning av förpackningar och tidningar. Skulle du vara beredd att betala för att dina förpackningar och tidningar hämtas regelbundet vid din fastighet i stället för att du åker med dem till en återvinningsstation? AF 33. Sortering av förpackningar och tidningar. Sorterar du i dagsläget alla eller nästan alla dina förpackningar och tidningar för återvinning? AF 34. Separat insamling av matavfall. Upplever du några problem med systemet för separat insamling av matavfall? Sammanfattande omdöme B 30. Sammanfattande omdöme system för avfallshantering. Vilket sammanfattande omdöme ger du kommunens system för avfallshantering? B 31. Sammanfattande omdöme leverantör av tjänster för avfallshantering. Vilket sammanfattande omdöme ger du oss som leverantör av tjänster för avfallshantering, om du väger samman faktorer som tillgänglighet, bemötande kundtjänst, information om källsortering, fakturornas utformning etc? 63

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Avfallshantering 2014

Avfallshantering 2014 Avfallshantering 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-13 Återvinningsstationer (ÅVS) Sid 14-25 Återvinningscentral

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen Enkät 213 Återvinningscentral Returen Lördagen den tolfte oktober lämnade personal på återvinningscentralen ut enkäten och ett svarskuvert till 5 besökare. Syftet med enkäten var att ta reda på vad återvinningscentralens

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Anvisningar för utsortering av matavfall

Anvisningar för utsortering av matavfall Anvisningar för utsortering av matavfall Bakgrund Enligt gällande avfallsplan ska de resurser som finns i avfallet tas tillvara och utnyttjas bättre. Mot bakgrund av denna plan har beslutats att införa

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Fjärrvärme 2011 Presentation av enkätresultat Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5 Urval och distribution Sid 6 Svarsfrekvens Sid 7-18 Produkten fjärrvärme

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid 12-24 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram EKONOMI+MILJÖ=SANT Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram Att kombinera ekonomi och miljötänkande Hur kan du spara pengar och miljö? Att källsortera sopor är inte bara en insats för miljön utan även

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen. www.stockholm.se/gronapasen

Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen. www.stockholm.se/gronapasen Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen www.stockholm.se/gronapasen Hej igen! Under en nio månaders testperiod kommer du att kunna slänga dina matrester i Gröna påsen som du sen slänger i samma

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Sammanställning av kundenkät 2012

Sammanställning av kundenkät 2012 BILAGA 7 Sammanställning av kundenkät 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Förutsättningar och avgränsningar... 3 1.3 Metod... 3 2 Frågor om bakgrund, fråga 1 5...

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer