Vatten och avlopp 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten och avlopp 2016"

Transkript

1 Vatten och avlopp 2016 Presentation av enkätresultat Järfälla kommun

2 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-16 Vatten Sid Avlopp Sid Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Sid Leverantör av VA-tjänster Sid Attitydfrågor - köpt dricksvatten på flaska Sid Övriga frågor Sid Jämförelse mellan kommuner Sid Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 2

3 Urval och resultat Enkäten distribuerades postalt till 600 slumpvist utvalda kunder från VAregistret. Utskicket gjordes i november 2016 och efter några veckor fick de som inte svarat en påminnelse. Enkätsvaren är anonyma om kunderna inte valt att bli kontaktade och lämnat sina kontaktuppgifter. Beakta vid jämförelser med mätningar före 2014 att i flertalet betygsfrågor har benämningarna på svarsalternativen förändrats, vilket gör att de inte är fullt jämförbara. I denna sammanställning redovisas resultatet som positiv andel och/eller svarsfördelning. Den positiva andelen innebär att man på betygsfrågor anger andel svar på den positiva delen av insamlingsskalan. I denna enkät förekommer mest 5-gradiga skalor. Antalet skalsteg som ingår i den positiva andelen i en 5-gradig skala är skalsteg Positiv andel 5-gradig insamlingsskala Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd

4 Svarsfrekvens Svarsfrekvens: Antal utskickade enkäter: 600 Antal svar totalt: 352 Svarsandel totalt: 59% Antal svar per kategori: Antal Antal Skriven i kommunen Fastighetens ålder Ja, folkbokförd i kommunen eller tidigare 18 Nej, inte folkbokförd i kommunen Din ålder 1991 eller senare år eller yngre år 71 Ort/stadsdel år 152 Stäket år eller äldre 123 Kallhäll 21 Jakobsberg 76 Kvinna/Man Polhem/Berghem 12 Kvinna 134 Viksjö 134 Man 212 Skälby 49 Barkarby 27 Typ av fastighet Barkarbystaden 2 Villa eller radhus 338 Flerfamiljshus/lägenhet 3 Enbart fritidshus 0 Annan fastighet 8 Kommentar: Om summan av antalet svar inom en variabel (exempelvis Fastighetens ålder ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera någon kategori under den variabeln. 4

5 Frågeområde: Vatten Frågor 1-4 5

6 Frågeområde: Vatten Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Hur nöjd är du med Antal svar i urvalet (Svarsskala fråga 3: Ja, mycket stor oro - Nej, ingen oro alls) (Svarsskala: Mycket missnöjd - Mycket nöjd) 6

7 Smaken på ditt dricksvatten 1. Hur nöjd är du med hur ditt dricksvatten smakar? Antal svar i urvalet Positiv andel 7

8 Rent och klart vatten 2a. Hur nöjd är du med hur rent och klart vattnet är? Antal svar i urvalet Positiv andel 8

9 Neutral/frisk lukt - vatten 2b. Hur nöjd är du med hur neutral alt. frisk lukt vattnet har? Antal svar i urvalet Positiv andel 9

10 Temperatur kallvatten 2c. Hur nöjd är du med hur kallt kallvattnet är året om? Antal svar i urvalet Positiv andel 10

11 Vattentryck 2d. Hur nöjd är du med vattentrycket i ledningarna? Antal svar i urvalet Positiv andel 11

12 Pålitlig vattenleverans 2e. Hur nöjd är du med hur pålitlig vattenleveransen är? Positiv andel Antal svar i urvalet 12

13 Dricksvatten ur hälsosynpunkt 3. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? Antal svar i urvalet Positiv andel 13

14 Samlat omdöme dricksvatten 4. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med kvalitet och leveranssäkerhet för vattnet i er fastighet? Antal svar i urvalet Positiv andel 14

15 Kommentarer till frågeområdet: Vatten 1(2) Allt bra tack Rädd för läckage från båtar i Mälaren Återkommande klorsmak. UV-filtrering borta? Kalkrikt. Vattnet har en gul/brunaktig ton emellan åt. Luktar klor ibland. Viss oro/effekt efter bakterieutbrottet i Helsingborgs dricksvatten. Vi köper dricksvatten från affären ICA. 2d: Trycket är ibland väl högt. Det slår i ledningarna. Vattentrycket är lite lågt. Kommer från Umeå och tycker att vattnet smakar godare där. Jag är orolig att ge kranvattnet till nyfödda utan att koka. Behöver man koka? Sommartid om vattnet stått still kan det vara brunaktigt/lukta illa. Ibland smakar vattnet trädgårdsslang. Hade dock vid ett tillfälle sand/jord i vattnet som försvann efter någon/några dagar. Dricker aldrig kranvatten. Vid något tillfälle har vattnet varit grumligt nästan brunt. troligtvis pga det pågående bygget i området. Luktar och smakar illa/klor. För dåligt vattentryck även efter löfte om förändring sommaren 16. Som jag angett är jag mycket nöjd med vattnet. Men undrar trots allt: ser att vattnet lämnar en liten beläggning som är brun tonad. Vad är det? Gul, missfärgat. Vi har väldigt dåligt tryck i vår inkommande sevis speciellt om tappning sker på två ställen samtidigt i fastigheten. Jag är överhuvudtaget nöjd men allting kan ju alltid bli bättre. Periodisk missfärgning kan förekomma, typ brunt humus/rostfärgat. Vi får rost i vattnet emellanåt. Vi har dåligt tryck i vattenledningarna. Märks främst på dusch och utevattning dock förbättrat efter senaste pumpstationen. Har egen borrat brunn. För många fastigheter i längan som tar mycket vatten, trycker pendlar. Vore intressant att få info om dricksvattenkvalitet, mineral innehåll, hårdhet osv. 15

16 Kommentarer till frågeområdet: Vatten 2(2) Förstörde en hel vittvätt i höstas. Vattnet hade tydligen varit avstängt. Kommunen skyllde på en privat aktör och ville inte ersätta. Fick ingen information om avstängningen. Vårt vatten är ofta brunt och smakar lite sump. Oftare sämre på sommarhalvåret. Färgen är brun året om. 16

17 Frågeområde: Avlopp Frågor

18 Frågeområde: Avlopp Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Antal svar i urvalet (Svarsskala fråga 8: Mycket missnöjd - Mycket nöjd) (Svarsskala: Ofta/Flera gånger - Aldrig) 18

19 Avlopp - lukt 5. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? Antal svar i urvalet Positiv andel 19

20 Avlopp - stopp 6. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? Antal svar i urvalet Positiv andel 20

21 Problem med kommunala avloppsnätet 7. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? Positiv andel Antal svar i urvalet 21

22 Samlat omdöme Avlopp 8. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med hur avloppet fungerar i er fastighet? Antal svar i urvalet Positiv andel 22

23 Kommentarer till frågeområdet: Avlopp Stopp har varit inom fastigheten. Externt problem relaterat till grannar. Brustna cementrör har resulterat i vattenläcka och dyra reparationer. Stopp i duschavlopp har jag inte anmärkt om i denna enkät. Vilket ofta/alltid beror på/orsakas av de boende. Spolbil. Önskar att kommunen tar över avloppsledning från samfällighet, att vi äger är det enda som oroar. Fastigheten ingår i en samfällighet som äger alla slamledningar och dagvattenledningar varför det ej går att svara på frågor om avlopp. Samma här, efter stillestånd i ca 2 veckor. Blev det stopp, dock endast i vattenlåset? Dålig lukt från avloppet: orsak, vattnet i golvbrunnens vattenlås har dunstat bort. När påbörjar ni membranrening som Stockholms vatten/henriksdal inför? När någon oanvänd brunn torkat ut, vilket är lätt avhjälpa. Stopp, blupprar ofta. Avrinningen på dagbrunnen på Junivägen är för dålig. Översvämningar vid kraftigt regn är vanligt. Stopp för några år sedan, men åtgärdat. Endast lokala stopp i handfat = eget ansvar. Det uppstod dålig lukt i samband med att ni spolade/tryckte rent i avloppssystemet. Tidigare problem med samfällighetens avlopp, nu åtgärdat. Lukt från avloppet någon eller några gånger per månad. Har hänt två gånger att vattnet stängts av 2 gånger utan info. Filmning av avloppsledningarna påvisade fel i kommunala ledningen. Detta är omlagt och åtgärdat. 23

24 Frågeområde: Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Frågor

25 Kunskapsnivå Avlopp 9. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? Antal svar i urvalet 25

26 Ansvar för vatten och avlopp 10. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? Antal svar på frågan 26

27 Ansluten till dagvatten 11. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Antal svar på frågan 27

28 Vattenförbrukning 12. Hur viktigt tycker du att det är att varje hushåll håller ner sin vattenförbrukning så långt det går? Antal svar i urvalet Positiv andel 28

29 Anledning att spara på vattnet 13. Om du själv skulle spara på vattnet, vad är då den främsta anledningen? Antal svar på frågan Kommentarer till Annan orsak: Tillgång, t.ex. vid torka Använda sunt förnuft 29

30 Kommentarer till frågeområdet: Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp Vi har i princip obegränsad tillgång på bra vatten från Norrvatten ( Mälaren) Eftersom Norrvatten tar sitt vatten från Mälaren och ej från grundvatten så gör jag en mindre tydlig koppling mellan vattenkonsumtion och miljö än vad jag annars hade gjort. Jag är dock osäker på om det är korrekt att resonera på det sättet. Kommunalt problem med dagvattenanslutning. Tvångsanslöts till sista brunn före dikesanslutning!!! Blev problem! Förstår inte fråga 11. Räknas diket vid vägen som "kommunalt ledningsnät"? Hitta bra/billigt sätt för småhusägare att hushålla med regnvatten, för att användas till bevattning sommartid. Bör kunna spara åtskilliga miljoner liter kommunalt vatten per år. Fråga 11: Vad innebär det att fastigheten är ansluten? Jag har jobbat med VA i 40 år. Vattenfrågan jätteviktig, både nationens och global och hälsosynpunkt. Rent vatten är en ödesfråga. Osäker på om VA ritningen gäller för dagvattnet då det är uppför mot gatan. Jag förstår inte varför det skulle vara miljövänligt att spara på vattnet. Vi betalar ju för dagvatten kopplat till tomtens storlek då måste vi väl vara anslutna. Vattnet är vårt billigaste livsmedel och ändå förstör vi det med kemikalier och med tvätt och hygienartiklar och med medicin och med tobak. Jag förstår inte vad som menas med dagvatten. 10: Kommunens dagvatten och avloppsbrunnar finns inne på min tomt. Vem ansvarar för detta. 30

31 Frågeområde: Leverantör av VA-tjänster Frågor

32 Frågeområde: Leverantör av VA-tjänster Positiv andel för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Hur nöjd är du med Antal svar i urvalet (Svarsskala fråga 16: Inte alls prisvärda - Mycket prisvärda) (Svarsskala: Mycket missnöjd - Mycket nöjd) 32

33 Fakturans utformning 14a. Hur nöjd är du med utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? Antal svar i urvalet Positiv andel 33

34 Information om VA 14b. Hur nöjd är du med den information du får från oss om vatten och avlopp? Antal svar i urvalet Positiv andel 34

35 Hemsidan som informationskanal 14c. Hur nöjd är du med vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? Antal svar i urvalet Positiv andel 35

36 Bemötande kundtjänst 14d. Hur nöjd är du med det bemötande du fått från vår kundtjänst då du kontaktat oss gällande vatten och/eller avlopp? Antal svar i urvalet Positiv andel 36

37 Tillgänglighet personal 14e. Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? Antal svar i urvalet Positiv andel 37

38 Sammanfattande omdöme leverantör av VA-tjänster 15. Tänk på all erfarenhet du har av Järfälla kommun som leverantör av vatten och avlopp, hur nöjd är du då? Antal svar i urvalet Positiv andel 38

39 Prisvärdhet 16. VA-tjänsterna (vatten och avlopp) betalar du via VA-avgiften. Hur prisvärda anser du att VA-tjänsterna är? Antal svar i urvalet Positiv andel 39

40 Kommentarer till frågeområdet: Leverantör av VA-tjänster Jag tycker att vi inom kommunen borde ha fjärravläsbara vattenmätare. VA kostnaden är ganska substantiell per år, bra om det blir billigare med bibehållen kvalitet Jag skulle iof kunna betala mer för lyxen att ha ett super bra dricksvatten men kostnaden har mer än fördubblats på 5 år. För högt pris. Fel att räkna in dagvatten speciellt när det baseras på tomt areal och inte tak areal. Det vatten som faller på tomten går ej in i dagvattensystemet. Har ej behövt kontakta er gällande VA-tjänster. Varför är dagvatten så dyrt jämfört med kranvatten? Leveransen kostar er ingenting. För mig kostar dagvatten lika mycket som kranvatten. Löjligt att ta betalt för avloppsvatten. Vattnar hur mycket? Det höjda priset leder till missnöje med hela kommunen. Det är på ett sätt smyghöjning av boende priser i Järfälla. Har inte haft nå kontakt med kommunen det sista året. 14a: Gärna att det framgår historik bakåt i flera år, förbättring år x, år x +1, år x d & 14e: Har aldrig behövt vara i kontakt Det är löjligt att få betala för att ni tar han om tomtens dagvatten. Priserna har gått upp rejält. Inga förklaringar eller förvarningar, känns som en kommunalskatt höjning i smyg. 14c: Har ingen dator. 14d+e: Har ej varit i kontakt med kundtjänst. Varför får man betala för all returvatten vi som bor i eget hus med trädgård vattnar ju gräs + blommor + ev liten pool som en går i retur. Fattar inte att man betalar en avgift för dagvatten dvs regnvatten. För dåligt vattentryck. Pris = självkostnad antar jag. Vi är inte anslutna till dagvattennätet men måste betala en sån avgift. Vem ansluter oss så vi får valuta för pengarna? Vet ej vad konkurrenterna tar i andra kommuner. Detta är en svår fråga att svara på eftersom man inte ha möjlighet att i så fall anlita någon annan leverantör. Kommer ej ihåg hur fakturor ser ut. Tips att skicka ut enkät i samband med faktura. Har ej tid att gräva fram. Digitala fakturor viktigt. Så lite papper som möjligt. Oklarheter om ni tillhandahåller vattenanalyser eller ej. 40

41 Frågeområde: Attitydfrågor - köpt dricksvatten på flaska Frågor

42 Vatten ur hälsosynpunkt 17. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? Antal svar på frågan 42

43 Attityd till vatten på flaska 18. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? Antal svar på frågan 43

44 Val av dricksvatten 19. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Antal svar på frågan 44

45 Frågeområde: Övriga frågor Fråga 20 45

46 Förbättra inom Vatten och Avlopp 1(4) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? Jag vill ha dagvattenavlopp från min fastighet Ta bort den där regnavgiften den är ju helt galen Ibland luktar vattnet klor och smakar inte så friskt. Inte alltid men det händer då och då. Jag är nöjd men jag tror att vi med inflyttningen av människor från andra delar av världen behöver utbilda dessa i frågor gällande vårt vatten, vattnet som ett värde och vad man ex. får (och inte får) spola ner i toaletten eller avloppet i stort. Ingen åsikt Underhållet Underhållet av både vattenledningsnätet och avloppsnätet. Säkra kvaliteten på vattnet. Se till avlopp och dagvatten rinner undan i händelse av mycket regn. Skydd mot att vatten tränger in i källare via avloppet vid översvämningar. Möjligen kallare vatten på sommaren men inte viktigt Tydlig information innan sericearbeten då vattnet förorenas vid arbeten i rörsystemet. Så att man kan bunkra upp med vattenflaskor. Ingen åsikt Modernaste möjliga teknik för att underlätta vattenreningen eftersom jag "vet" att konsumenterna slänger fel saker i avloppet Pga ett äldre avloppsystem ute i gatan har vi vid flertal tillfällen fått stopp i vårat avlopp. Att det blir lättare att komma i kontakt med rätt personer. Uppföljning av vad folk egentligen häller ner i dagvattenbrunnar mm. Bra som det är, men behåll verksamheten i kommunal ägo Sänk priset Stopp för enkelskrovade fartyg med bränsletrp, samt utsläpp från båtar Jämna och låga klornivåer. Insyn och förståelse kring hur och var vatten och avlopp är påkopplade till fastigheter - gärna med tillgängliga (och korrekta) kartor online. Vet ej Det enda vi är missnöjda med är att det ibland luktar ur avloppet (framför allt i duschen) så det skulle vi vilja förbättrades. Mindre kalk i vattnet. Jag ser fortfarande folk och företag som tvättar bilar och annat lite varstans. Jag tycker att man ska vara hård i stävjandet av detta. Inga översvämningar eller på verkan från stora regn i framtiden. 46

47 Förbättra inom Vatten och Avlopp 2(4) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? VA funkar bra tycker jag. Ha en ny enkät angående avfall och ert samarbete med Renonorden. Där finns mycket mer att önska. Går igenom alla rören och byter ut där det behövs, i förebyggande syfte, för att undvika stopp/brott. Viktigt att vi har ett fungerande dricksvatten- samt avloppssystem information inför leveransavbrott vägbrunnarna Klart och rent vatten. Vattentrycket. Avloppsbrunnarna är återkommande uppgrävda inom vårt område vilket inte är bra. Bra som det fungerar idag. Fortsätt förnya gamla dåliga ledningar. Både avlopps och vattenledningar. Vårda kvalitén. Helt nöjd idag. Ta över allt VA, kom med prisförslag till samfälligheter, jag tror många hade tyckt det var en god ide. Att ha säkra vatten och avloppsledningar. Laga trasig asfalt runt era brunnar. Dagvatten rinner in i carporten. Jag skulle gärna se mer information gällande hur bra vårt kranvatten är jämfört med vatten på flaska. Informationsblad har tidigare lämnat att huvudkran till respektive fastighet/radhus ska bytas av fastighetsägaren. Detta har inte utförts av alla fastighetsägare. Kontroll av att byten är utförda? Risk för vattenskador? Detta problem finns i Nyalands samfällighetsförening. Russing - Äppelvägen. Medvetenheten hos invånarna om hur piss viktigt det är att dra ner på vatten konsumtionen för miljön och ekonomin. Tycket att det fungerar bra. Priset, som ökat väldigt mycket. Aldrig kolsyrat kranvatten. Priset, annars ganska nöjd. Vill inte ha kolsyrat vatten i kran. Det är mycket bra så som det är, men det blir bättre om kommunen minskar avgiften. Dikning och avlopp på gator i Skälby är inte väl utfört. Det har blivit nivåskillnad till uppfarten på huset samt att vägen är underminerad i vägkanten pga för brant lutning på diken. Fortlöpande underhåll så att inga olyckor sker. Autogiro på fakturan. Jag skulle gärna läsa elektroniskt nyhetsbrev en gång i halvåret om den skickades till min epost. 47

48 Förbättra inom Vatten och Avlopp 3(4) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? Att man hellre väljer kolsyrat kranvatten än kolsyrat flaskvatten kan ändå innebär att okarbonerat vatten kan vara önskvärt. Fungerar bra men säkerheten är viktig. Sänk priset. Dagvattnet i kommun katastrof. Smak. Öka info om vad som ej skall spolas ned. Inget speciellt, bra som det är men kan ni göra det mer miljövänligt så är det kanske en idé. Om ekonomiskt försvarbart. Rena bort mediciner och droger tack. Kommunicera vattenkvalitet. Nöjd. Rent och hälsosammare. Om möjligt minska bildningen av avlagringar i golvbrunnen och vattenlås. Att underhåll av befintligt vatten & avloppssystem sköts enligt någon form av plan. Behåll säkerheten kring vattnets tjänlighet, dvs minimera risken för föroreningar och säkerställa att vattnet är drickbart. Ta bort viss retur vatten pga trädgård. Spolning av avloppssystem oftare. Information om att inte biltvätt och dylikt är tillåtet. Många förstår inte att dagvatten rinner ut i Mälaren. Smak och lukt inte bra. Jag har läst att rester av mediciner finns i vårat dricksvatten, inte bra. Ohälsosamma ingredienser i vattnet borde elimineras. Vill ej betala för dagvatten (regnvatten). Vattentryck. Beredskap med bakterier & skadedjur. Rening av nya miljögifter och läkemedelsrester. Vattentemperaturen. Informera om var gränsen går mellan kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Att avloppsvattnet är ordentligt renat. Att kostnaden är så låg som möjligt. Behåll vattnet rent. Säkerställa att ledningarna byts efterhand. Rådgivning och proaktivt arbete gentemot/med samfälligheter med eget ledningsnät till anslutningspunkt. Håll den goda kvalitén. Bättre tryck. Information om ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare. 48

49 Förbättra inom Vatten och Avlopp 4(4) 20. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? Sänk prisnivån. Gradera priset för vatten efter förbrukning. Tala om när det är avbrott på vattenledning pga arbeten i gatan. Ledningar i AV nätet samt VA nätet med tanke på dåligt underhåll, dvs byta ledning ej reling. Billigare miljövänligare, mer digital inte on demand. Vänligen skicka framtida info och undersökningar digitalt. Få bort dåligt lukt som kommer ibland från avloppet. Håll nere pris, bibehåll kvalité och leveranssäkerhet. Se till att vårt vatten inte är missfärgat. Det är ofräsch även om jag tror att det är rent. 49

50 Jämförelse mellan kommuner 50

51 X Järfälla 2016 Borlänge Falun Flen Gagnef Gävle Hofors Katrineholm Leksand Ljusdal Ludvika Mora Nordanstig Ockelbo Orsa Rättvik Sundsvall Timrå Vansbro Vingåker Älvdalen Älvkarleby Positiv andel jämförelse mellan kommuner Positiv andel (%) Vatten och Avlopp Järfälla 2016 jmf kommuner Min Max Medel Smaken på ditt dricksvatten Rent och klart vatten 2a Neutral/frisk lukt - vatten 2b Temperatur kallvatten 2c Vattentryck 2d Pålitlig vattenleverans 2e Dricksvatten ur hälsosynpunkt Samlat omdöme dricksvatten Problem med kommunala avloppsnätet Samlat omdöme avlopp Vattenförbrukning (viktigt att hålla ner) Fakturans utformning 14a Information om VA 14b Hemsidan som informationskanal 14c Bemötande kundtjänst 14d Tillgänglighet personal 14e Sammanfattande omdöme leverantör av VA-tjänster Prisvärdhet Samtliga

52 Bilaga: Samtliga frågor i enkäten 52

53 Samtliga frågor 1(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Vatten 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt B 1. Smaken på ditt dricksvatten. Hur nöjd är du med hur ditt dricksvatten smakar? Hur nöjd är du med B 2a. Rent och klart vatten....hur rent och klart vattnet är? B 2b. Neutral/frisk lukt - vatten....hur neutral alt. frisk lukt vattnet har? B 2c. Temperatur kallvatten....hur kallt kallvattnet är året om? B 2d. Vattentryck....vattentrycket i ledningarna? B 2e. Pålitlig vattenleverans....hur pålitlig vattenleveransen är? B 3. Dricksvatten ur hälsosynpunkt. Känner du oro ur hälsosynpunkt över ditt dricksvatten? 5-gradig betygsskala där: 1=Ja, mycket stor oro, och 5=Nej, ingen oro alls + Vet ej/ingen åsikt B 4. Samlat omdöme dricksvatten. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med kvalitet och leveranssäkerhet för vattnet i er fastighet? 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt Avlopp 3-gradig betygsskala där: 1=Ofta, 2=Någon enstaka gång, 3=Aldrig + Vet ej/ingen åsikt B 5. Avlopp - lukt. I vilken grad är du drabbad av dålig lukt från avloppet i er fastighet? B 6. Avlopp - stopp. I vilken grad är du drabbad av stopp i avloppet i er fastighet? B 7. Problem med kommunala avloppsnätet. Har du någon gång drabbats av problem kopplade till det kommunala avloppsnätet? 3-gradig betygsskala där: 1=Ja, flera gånger, 2=Ja, någon enstaka gång, 3=Nej, aldrig + Vet ej/ingen åsikt B 8. Samlat omdöme Avlopp. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med hur avloppet fungerar i er fastighet? 5- gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt 53

54 Samtliga frågor 2(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Kunskap, attityd och värderingar - vatten och avlopp B 9. Kunskapsnivå Avlopp. Hur bedömer du din kunskapsnivå avseende vad du får spola ner i avloppet? 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket dålig, 2=Ganska dålig, 3=Varken eller, 4=Ganska bra, 5=Mycket bra + Vet ej/ingen åsikt AE 10. Ansvar för vatten och avlopp. Har du en tydlig bild av var gränsen går mellan ditt eget ansvar och kommunens ansvar om det uppstår problem med er vattenleverans eller ert avlopp? Ja Nej AE 11. Ansluten till dagvatten. Känner du till om er fastighet är ansluten till ett kommunalt ledningsnät för dagvatten? Ja, jag vet att fastigheten är ansluten Ja, jag vet att fastigheten INTE är ansluten Nej, det känner jag inte till B 12. Vattenförbrukning. Hur viktigt tycker du att det är att varje hushåll håller ner sin vattenförbrukning så långt det går? 5- gradig betygsskala där: 1=Helt oviktigt, 3=Varken eller, 5=Mycket viktigt + Vet ej/ingen åsikt AE 13. Anledning att spara på vattnet. Om du själv skulle spara på vattnet, vad är då den främsta anledningen? Ekonomiskt Miljövänligt Till lika delar miljö och ekonomi Annan orsak: Sparar inte på vattnet Leverantör av VA-tjänster Hur nöjd är du med 5-gradig betygsskala där: 1=Mycket missnöjd, 2=Ganska missnöjd, 3=Varken eller, 4=Ganska nöjd, 5=Mycket nöjd + Vet ej/ingen åsikt B 14a. Fakturans utformning....utformningen av de fakturor ni får avseende vatten och avlopp? Här syftar vi i första hand på om de är lätta att tyda och förstå B 14b. Information om VA....den information du får från oss om vatten och avlopp? B 14c. Hemsidan som informationskanal....vår hemsida som informationskanal gällande vatten- och avloppsfrågor? B 14d. Bemötande kundtjänst....det bemötande du fått från vår kundtjänst då du kontaktat oss gällande vatten och/eller avlopp. Avser kontakt under de senaste 12 månaderna B 14e. Tillgänglighet personal....hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av att diskutera frågor gällande vatten och avlopp? Avser kontakt under de senaste 12 månaderna B 15. Sammanfattande omdöme leverantör av VA-tjänster. Tänk på all erfarenhet du har av Järfälla kommun som leverantör av vatten och avlopp, hur nöjd är du då? B 16. Prisvärdhet. VA-tjänsterna (vatten och avlopp) betalar du via VA-avgiften. Hur prisvärda anser du att VA-tjänsterna är? 5-gradig betygsskala där: 1=Inte alls prisvärda, 2=Ganska lite, 3=Något, 4=Ganska mycket, 5=Mycket prisvärda + Vet ej/ingen åsikt 54

55 Samtliga frågor 3(3) Förklaring till koder för frågetyper: B = betyg, AE = alternativ enval, YN = Ja eller nej, F = fritext Attitydfrågor köpt dricksvatten på flaska AE 17. Vatten ur hälsosynpunkt. Hur hälsosamt anser du att vatten från din kran är jämfört med kolsyrat/neutralt vatten du köper på flaska? Mitt kranvatten är mycket hälsosammare Mitt kranvatten är något hälsosammare Båda alternativen är lika hälsosamma Flaskvatten är något hälsosammare Flaskvatten är mycket hälsosammare AE 18. Attityd till vatten på flaska. I vilken mån har din attityd till kolsyrat/neutralt vatten du kan köpa på flaska förändrats under det senast året? Mycket mer negativ Något mer negativ Ej förändrats Något mer positiv Mycket mer positiv Vet ej/ingen åsikt AE 19. Val av dricksvatten. Om någon erbjuder dig kolsyrat kranvatten, med eller utan smak, som ett alternativ till köpt vatten på flaska, med eller utan smak, vilket alternativ väljer du då? Helt säkert kolsyrat kranvatten Troligen kolsyrat kranvatten Det går bra vilket som Troligen kolsyrat flaskvatten Helt säkert kolsyrat flaskvatten Övriga frågor F 20. Förbättra inom vatten och avlopp. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende vatten och avlopp i kommunen? YN 21. Vill du att vi kontaktar dig angående vatten- och avloppsfrågor? 55

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Vatten och avlopp 2013

Vatten och avlopp 2013 Vatten och avlopp 2013 Presentation av enkätresultat Järfälla kommun 2013-11-08 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-12 Kvalitetsfrågor vatten Sid 13-18 Kvalitetsfrågor

Läs mer

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi Fjärrvärme 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-11-13 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och distribution Sid 4 Redovisning av resultat Sid 5 Svarsfrekvens Sid 6-20 Fjärrvärme Sid 21-32

Läs mer

Avfallshantering 2015

Avfallshantering 2015 Avfallshantering 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-10-30 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-14 Förpacknings- och tidningsåtervinning Sid 15-25 Återvinningscentral

Läs mer

Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet.

Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet. Kosterboendes erfarenheter av tillgången till och kvalitén på vattnet. Under april och maj besvarade 253 fastighetsägare / boende en enkät om vattentillgång och om upplevd kvalitet på sitt vatten. Enkäten

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Kundenkät Vatten och Avlopp

Kundenkät Vatten och Avlopp Kundenkät Vatten och Avlopp * Dokumenttyp Rapport Ämnesområde Systematiskt kvalitetsarbete Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling Lena Tegenfeldt Antagen av Förvaltning Kommunstyrelsen,

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Felkopplat regnvatten

Felkopplat regnvatten Felkopplat regnvatten Ordlista Bräddning Om spillvattennätet fylls, släpps orenat avloppsvatten ut till närliggande vattendrag eller sjö. Dagvatten Regn- och smältvatten. Det kommunala dagvattnet leds

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Benchmarking med VA-plan 2050

Benchmarking med VA-plan 2050 Benchmarking med VA-plan 2050 Tage Hägerman, Smedjebackens Kommun Var finns vi? Smedjebacken 10700 inv Södra Dalarna 1 Smedjebackens kommun Barkensjöarna- avrinningsområde Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid 12-24 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Avfallshantering 2016

Avfallshantering 2016 Avfallshantering 2016 Presentation av enkätresultat Gislaveds Kommun 2017-01-23 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-16 Avfallstjänster Sid 17-28 Återvinningscentral (ÅVC)

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Sammanställning av Helsingborgs Dagblads läsarenkät om dricksvattnet i maj 2013. Vattenkollen. i Bjuvs och Åstorps kommun.

Sammanställning av Helsingborgs Dagblads läsarenkät om dricksvattnet i maj 2013. Vattenkollen. i Bjuvs och Åstorps kommun. Sammanställning av Helsingborgs Dagblads läsarenkät om dricksvattnet i maj 2013. Vattenkollen i Bjuvs och Åstorps kommun Fredrik Lassen HD:s enkät Vattenkollen, skapad via Google drive, låg öppen på hd.se/bjuv

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Avfallshantering 2015

Avfallshantering 2015 Avfallshantering 2015 Presentation av enkätresultat BORAB 2015-10-30 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Förpacknings- och tidningsåtervinning Sid 16-27 Återvinningscentral

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att...

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att... Alla kunskapstester En sammanställning av samtliga kunskapstester Mälaren 1. Varifrån kommer ditt kranvatten? Mälaren Östersjön Stockholms ström 2. Hur stor är Mälaren? Sveriges största sjö Sveriges andra

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Fjärrvärme 2011 Presentation av enkätresultat Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5 Urval och distribution Sid 6 Svarsfrekvens Sid 7-18 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Agenda. 3) Faktureringsrutiner kommunala avgifter och medlemsavgifter samt kravrutiner. 4) Anmälan om förändring av antal bostadslägenheter (hus)

Agenda. 3) Faktureringsrutiner kommunala avgifter och medlemsavgifter samt kravrutiner. 4) Anmälan om förändring av antal bostadslägenheter (hus) Agenda 1) Ekonomi 2) Våra åtaganden gentemot kommun 3) Faktureringsrutiner kommunala avgifter och medlemsavgifter samt kravrutiner 4) Anmälan om förändring av antal bostadslägenheter (hus) 5) Kontaktuppgifter

Läs mer

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 Den 15 juni föll ett 66-årsregn över Bjuv och Hyllinge 66-årsregn innebär: Regnets omfång är för stort för ledningarnas kapacitet. Regnvattnet som inte får

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Att tänka på om man drabbas av översvämning Informationsskrift om källaröversvämningar. Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning: 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. 2. Vatten

Läs mer

Kristianstads kommun har behandlat ditt ärende

Kristianstads kommun har behandlat ditt ärende Uppgift 2 Bilaga Svarade 13 november 2014 Kristianstads kommun har behandlat ditt ärende Information om ditt ärende Rapportnummer: UP201427393 Registreringsdatum: 2014-11-13 klockan 12:10:29 Ärenderubrik:

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor Fastighet Fastigh typ Anslutna_enheter Typ_av_slamavskilj. Reningsanläggning Byggnadsår GNARPS MASUGN 1:129//1: Camping WC+BDT 3 kammar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Hållbara Vatten & Avfallstjänster. Micael Löfqvist Vd, MSVA-gruppen

Hållbara Vatten & Avfallstjänster. Micael Löfqvist Vd, MSVA-gruppen Hållbara Vatten & Avfallstjänster Micael Löfqvist Vd, MSVA-gruppen Vår mission För ett hållbart samhälle (En del i Sundsvalls kommuns hållbara tillväxtstrategi, RIKARE 2021) Bakgrund Micael Löfqvist Vd

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Bilaga 3. VA-enkät 2011

Bilaga 3. VA-enkät 2011 Bilaga 3 VA-enkät 211 I följande text ges en sammanställning över de viktigaste frågorna och svaren som Ale kommuns VA-abonnenter svarade på våren 211. Enkäten berörde det kommunala dricksvattnet, information

Läs mer

Sammanställning Enkätsvar VA 2014

Sammanställning Enkätsvar VA 2014 Kommunledningskontoret Utvecklingsenheten/Eva Larsson Sammanställning Enkätsvar VA 04 04-0-6 version.0 Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... 4 Resultat... 4 Slutsats... 5 Bilaga Följebrev

Läs mer

VASS med VA web i planeringsarbetet

VASS med VA web i planeringsarbetet VASS med VA web i planeringsarbetet Tage Hägerman, VA chef Smedjebacken Energi & Vatten AB 1 Smedjebacken Smedjebacken Energi & Vatten AB Södra Dalarna 10 700 invånare medlem i Dala VA alla 15 kommuner

Läs mer

1 Högåsen vattenverk.

1 Högåsen vattenverk. Högåsen vattenverk. 1 Högåsen vattenverk. 2 Vattenverket vid Högåsen ägs av Nyköpings- och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF (Nyköping Oxelösund Vattenverks Förbund). Vattenverket producerar cirka

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare Den funktionella staden Som en del av vår utställning den hållbara staden finns tre interaktiva skärmar, alla tre med samma innehåll. Skärmarna består av 7 faktafilmer och 6 interaktiva uppdrag. Punkterna

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Var med och spara på vårt vatten! Från hav till moln VAR KOMMER VATTNET IFRÅN? VATTENKRIG LAGA MAT DUSCHA DRICKA SPOLA TVÄTTA BILEN PLASKA DISKA

Var med och spara på vårt vatten! Från hav till moln VAR KOMMER VATTNET IFRÅN? VATTENKRIG LAGA MAT DUSCHA DRICKA SPOLA TVÄTTA BILEN PLASKA DISKA Dricksvattnet i våra kranar är vårt viktigaste livsmedel. Men här på Gotland har vi dåligt med vatten. Grundvattennivåerna är mycket låga och de rinner inte till tillräckligt med till våra insjöar (träsk)

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Vårt vatten I HÖÖR OCH HÖRBY

Vårt vatten I HÖÖR OCH HÖRBY Vårt vatten I HÖÖR OCH HÖRBY Vad gäller för dig som fastighetsägare? Vad gör du om det blir översvämning? Vad kan du kräva av oss på Mittskåne Vatten? Detta och mycket mer får du svar på i denna broschyr.

Läs mer

RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN

RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN RENT SOM KLARASTE KÄLLVATTEN Nordaqs affärsidé är att förädla det vanliga kranvattnet till ett dricksvatten av högsta kvalitet, på plats hos kunden. På sikt är målsättningen att finnas på alla marknader

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun En sammanställning gjord av boende i området Norra Mälarstrandens

Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun En sammanställning gjord av boende i området Norra Mälarstrandens Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun En sammanställning gjord av boende i området Norra Mälarstrandens arbetsgrupp VA alternativa lösningar Kommunens sjöförlagda

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Lärarhandledning Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Välkomna att bli våra Vattenvänner! Bli Vattenvän! en Vattenvän! Experiment, kluriga frågor och pyssel om ett vatten i världsklass Kul

Läs mer

Var med och spara på. vårt fina vatten! Tips och information till boende och verksamma i Eksjö kommun om att spara på vattnet

Var med och spara på. vårt fina vatten! Tips och information till boende och verksamma i Eksjö kommun om att spara på vattnet Var med och spara på vårt fina vatten! Tips och information till boende och verksamma i Eksjö kommun om att spara på vattnet Maj 2017 Begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö tätort Den 1 december 2016

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer