INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN"

Transkript

1 INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK (6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral. Hetvattnets temperatur varierar beroende på årstiden och görs om till varmvatten och värme i undercentralens värmeväxlare. Varmvattnet till våra kranar från undercentralen håller c:a 60 grader. Varmvattnet cirkulerar i systemet, så att alla hus ska ha ungefär samma temperatur. Cirkulationen styrs av termoventiler i varje slinga som gör att temperaturen i torpargrunden är lägst 53,5 grader. Temperaturen på vattnet i våra element, styrs från undercentralen, beroende på yttertemperatur, enligt en förprogrammerad kurva. På sommaren stängs värmen av. I varje hus finns huvudkranar, mätare och sekundärkranar för kall- varmvatten. För värmen finns en kran för värme till huset och en strypventil för returvärme. Samfälligheten ansvarar för ledningar fram till och med huvudkranar, samt för mätare. Kranarna efter mätarna och ledningsnät i husen är husägarens ansvar. Vid användning av diskmaskin, kan det vara bra att veta att vårt vatten är mjukt med hårdheten 4-5 dh. 2. VARMVATTENDISTRIBUTION Varmvattnet går ut i 5 slingor. (SG 7-51), (ÖG 35-85), (ÖG 1-33, ), (ÖG ) och (ÖG , ). Alla slingor har en returledning som går till en s.k. VVC pump i undercentralen. Varmvattnet i torpargrunden är alltså minst 53,5 grader. Det kan sedan finnas kallt vatten i rörledningarna från slingan till huset som försenar varmvattnet till tappställena. En annan orsak till sent varmvatten vid tappstället, är de grova varmvattenrören i husen. I hustyp 308, ryms det c:a 10 liter vatten i röret från huvudkran till köket. Ett sätt att förbättra detta är att dra ett separat klenare rör från strax efter mätaren, via torpargrunden till det tappställe som är längst bort från inkommande varmvatten. Ett 12 mm rör rymmer bara c:a 1,5 liter. Man måste då se till att det inte finns kvar rörledningar med stillastående vatten. Eftersom förbrukning i slingan påverkar vattentrycket, kan den blandade temperaturen variera. Ytterligare en orsak till varmvattenproblem är om ett hus har en gammal läckande termostatblandare utan backventil. Eftersom kallvattnet har högre tryck, trycks då kallvatten ut i varmvattenslingan, via den läckande termostatblandaren. Detta påverkar sedan alla hus i slingan. Detta kan kontrolleras av varje hus, genom att stänga av alla tappställen och sedan kontrollera att både kall- och varmvattenmätarna står still. En läckande termostatblandare gör att varmvattenmätaren går baklänges.

2 INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK (6) 3. VÄRMEDISTRIBUTION Värmen distribueras på liknande sätt som varmvattnet i 5 slingor. Cirkulationspumparna stängs av när utetemperaturen överstiger 18 grader. Det är förbjudet att använda cirkulationspumpar i husens värmesystem. De sänker framledningstrycket, ökar returtrycket och påverkar cirkulationen i efterkommande hus. 4. VÄRMEREGLERING I HUS 4.1. ALLMÄNT Det finns ingen enkel lösning som garanterat sparar värme. Det finns ett antal saker man kan tänka på som tillsammans sparar värme, men som också kan påverka luftväxling i huset negativt. T.ex. Lägre innertemperatur Kortare vädringsperioder Fungerande reglering av värme på elementen Minskad ventilation i kök och våtutrymmen Rätt inställning av strypventilen (se nedan). Byte till modernare fönster. Besparing c:a 2 MWh per år KRANAR OCH RÖR Värmeretur från övervåning Värme till övervåning Värmeretur från undervåning Värme till undervåning Flödesmätare för värme Huvudkran för varmvatten alt. kallvatten (beroende på hus) Huvudkran för kallvatten alt. varmvatten (beroende på hus) Strypventil för värme OBS. Bilden är spegelvänd i vissa hus Huvudkran för värme Värmen distribueras i huset genom två slingor. En för övervåningen och en för undervåningen. Vissa hus har installerat en central termostat på returledningen mellan värmeflödesmätaren och husets rör. Eventuellt kan värmeförbrukningen sänkas på detta sätt. Eftersom samfälligheten inte vet vilka som installerat central termostat, kan vi inte visa någon statistik. De vi känner till, visar inte på någon generell besparing. En strypventil för övervåningen kan ev. också minska värmeförbrukningen. Värmeförbrukningen är en produkt av flödet genom systemet och skillnaden mellan ingående och utgående temperatur, som sammanställs i den elektroniska värmemängdsmätaren i varje hus.

3 INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK (6) 4.3. NYA FJÄRRAVLÄSTA MÄTARE Med början sommaren 2009 kommer samtliga senast sommaren 2011 att få fjärravlästa mätare för kallvatten, varmvatten och värme. Man kan givetvis själv fortfarande läsa av mätarna. Via integreringsverket kan man bl.a. läsa av energi MWh, effekt kw, totalflöde, flöde i kubikmeter per timme, inkommande och utgående temperatur. Se anvisningen som finns vid mätaren. Fjärravläsning av värme, kallvatten och varmvatten görs av samfälligheten via radio. Kall- och varmvatten kan man bara läsa av på mätarnas räkneverk. Dessa är anslutna till integreringsverket INSTÄLLNING AV KRANAR Samtliga kranar, även de som inte är visade i bild och sitter på kall- och varm-vattenrören, ska vara helt öppna, med ett undantag. Strypventil för värme ska vara så stängd som möjligt för att få önskad värme i huset. Vrid den fullt medurs och öppna sedan något. Om den är för mycket öppen, förbrukas onödig värme i husets rörsystem. En för mycket stängd strypventil, sänker flödet i systemet, men sänker också temperaturen på elementen i slutet av slingan på både över och undervåning. En grundinställning är 2 liter per minut. Om det är för kallt i slutet på slingan, som regel på norrsidan, prova att strypa elementkranarna på sydsidan, för att tvinga över värmen till norrsidan. Justera sedan den fyrkantiga kranen försiktigt, så ni får lagom temperatur i huset. På sommaren kan värmecirkulationen i huset oftast vara helt stängd. I stället för att röra strypventilen, är det bättre att helt stänga tilloppet av värme. Se Huvudkran på föregående bild 4.5. ELEMENT Det finns olika lösningar i husen. Från början fanns bara manuell reglering av värmen per element. Senare installerade de flesta termostat på elementen. Fördelen är en automatisk värmereglering och nackdelen är att termostaten öppnar, när man vädrar. Bakom ratten eller termostaten, sitter en axiell ventil som kan kärva. Om inte värmeregleringen fungerar, måste man se till att pinnen inte fastnat. Kan göras med någon form av oxidlösning och sedan en lätt knackning på pinnen. Pinnen ska kunna tryckas in c:a 5 mm. Den är fjäderbelastad. MANUELL VENTIL TERMOSTATVENTIL REGLERVENTIL

4 INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK (6) Pinne som kan kärva Om man måste byta elementratt, finns det att köpa på Stuvsta Rör i Huddinge, och Hornbach. Ratten heter MMA Handratt ENH och kostar c:a 45:-. Delarna till vänster om ratten ingår i en sats som heter MMA Adapter MMA-M Minor och kostar c:a 35:- Delarna är billigare på Hornbach, men man får mer hjälp på Stuvsta Rör. VIKTIGT VID BYTE! Följande delar finns också på Stuvsta Rör: Lock, i de fall man monterat bort elementet men behållit ventilen. Se foto nedan. Packbox som sitter runt den lilla pinnen i centrum, c:a 60:- Helt ny ventil som passar på elementet och rören, c:a 600:-, utan ratt. Ta bort den yttre ratten, genom att skruva ut centrumskruven. Skruva helt ut den lilla mässingsskruven och skruva sedan av den svarta inre ratten Om inte den svarta ratten går att skruva av med lätt handkraft, måste den försiktigt sågas sönder och bändas bort. Om man använder för stor kraft, eller gör fel, kan den bakomvarande ventilen lossna, vilket medför läckage.

5 INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK (6) Se till att pinnen bakom ej kärvar innan ni monterar den nya ratten med tillbehör enligt anvisningarna som följer med i förpackningen.

6 INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK (6) 5. DAGVATTENSYSTEMET Inom samfälligheten finns 36 st gårdsbrunnar, 39 st spolbrunnar och 14 st slamavskiljare. De fyrkantiga galler som syns vid vägar och planteringar är gårdsbrunnar. Dess funktion är att samla upp sand etc. och förhindra att detta går ut i dagvattenavloppet. Om brunnen blir full, måste systemet spolas rent, annars uppstår översvämning. Gårdbrunnarna är alltså inga avloppsbrunnar. Allt material, förutom vatten, som kommer ner i brunnarna, måste antingen sugas eller grävas upp. Detta är en kostsam åtgärd för samfälligheten. Om brunnarna blir fulla, är det ännu dyrare att återställa systemet. 6. AVLOPPSSYSTEMET Vårt avloppssystem är ej dimensionerat för avfallskvarnar. Dessa är alltså förbjudna. Reparation av avloppssystemet orsakat av avfallskvarn, kommer att debiteras husägaren. Var noga med att kontrollera era golvbrunnar. Speciellt dom i bottenvåningen som är av gjutjärn. Om vattnet i vattenlåset försvinner, kan det betyda att det blivit hål på brunnen och att vatten går ut i bottenbjälklaget. Gjutjärnsbrunnar är inte godkända enl. försäkringsvillkoren. Om ni renoverar våtrummen, byt golvbrunnar.

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett till tank Monteringsanvisning OBS, läs hela anvisningen innan beställning eller monteringen påbörjas. Styrenhet Vakuumenhet Toalett Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, där avfallet transporteras

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Om vattenkranar Innehåll Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Det är skillnad på kranar och blandare Vad

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer