Manual VVC. Part no.: Ver. 1.1 Uppdaterad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03"

Transkript

1 Manual VVC Part no.: Ver. 1.1 Uppdaterad:

2 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5 Plintblock... 5 Kablage... 6 Montering kontakter... 6 Installation av komponenter... 8 Anslutningsplintar... 8 VVC-pump... 8 Varmvattengivare... 8 Inställningar... 9 Upplåsning av tillbehör... 9 Installatörsinställningar Temperaturstyrd drift Tidsstyrd drift Aktuella värden Tekniska data cirkulationspump... 14

3 Sida 3 Inledning Mecaterms tillbehör VVC är ett komplett system för att kunna cirkulera varmvatten för att alltid ha varmt vatten tillgängligt på tappställen. Mecaterms VVC-styrning ger möjlighet att optimera VVCdriften genom att kunna erbjuda olika styrmöjligheter för cirkulationen. Drift kan styras både genom tidsinställningar eller med hjälp av den medföljande givaren. Systemprincip Varmvattencirkulation används med fördel om det är långa avstånd till de olika tappställena. Om inte varmvatten används kontinuerligt kommer temperaturen på vattnet i varmvattenröret att svalna och vid nästa tappning måste vattnet i röret först spolas ut innan varmvatten från pannan kommer fram. Desto längre avstånd till tappstället och desto grövre rör, desto längre tid tar det innan varmvattnet kommer fram. Genom att dra ett extra rör till tappställena fås möjlighet att cirkulera varmvattnet och därmed undvika att genomspolning av rören måste göras varje gång tappning ska ske. Mecaterms VVC styrning innehåller allt som behövs för att få en god funktion för varmvattencirkulation och kan installeras för Mecaterms samtliga tankar. Leveransomfattning Kontrollera noga innan påbörjande av installation att samtliga delar finns bipackat. Följande detaljer ska ingå: - Cirkulationspump, STAR Z-NOVA-A - Plintblock med kablage/kontakter på DIN-skena - Givare - Värdebevis med kod för upplåsning

4 Sida 4 För installatören Rörinstallation Figuren nedan visar schematisk figur för MasterQal 200/300 och AquaPaQ. Principen om tillbehöret monteras på MasterQal 500 är identisk. VVC-pumpen installeras på varmvattnets återledarrör enligt nedan figur. Observera! VVC-pumpen har inbyggd backventil. Ytterligare backventil behöver inte monteras. Pumpens framledningsrör monteras på tankens kallvattenanslutning. Om ett ventilrör ska monteras, monteras varmvattenreturen efter ventilröret. I figuren är endast backventil inritat på kallvattenanslutningen vilket oftast ingår i ventilrörskombinationen. Den medföljande givaren ska monteras med medföljande bulbband på varmvattnets returledningsrör minst 1m rörlängd ifrån tankens anslutning. VVC-pump Givare Backventil Kallvatten in Varmvatten ut Växlare varmvatten Cirkulationspump varmvattenväxlare

5 Sida 5 Elinstallation Plintblock 2st block med snabbkopplingsplintar finns tillgängliga på en DIN-skena. Blocken ska demonteras från skenan och monteras på tankens DIN-skena enligt bild nedan. Plintblocket med numrering 1-14 monteras på platsen BLOCK C Plintblocket med numrering 1-12 monteras på platsen BLOCK D Blocken låses fast i sin position med de medföljande låsplintarna. BLOCK C BLOCK D

6 Sida 6 Kablage Det medföljande kablaget monteras enligt figur nedan. - Plåtbiten för förskruvningarna demonteras och blindpluggen plockas bort. - Kablaget dras under DIN-skenans fassättningsplåt och genom hålet till kretskortet - Förskruvningen monteras med kontramuttern och plåtbiten återmonteras - Montera lös nollkabel från BLOCK C till inkommande nollplint enligt figur Kontakt A1 Avsäkring F1 (6A) Nollkabel Montering kontakter I ändan på kabelhärvan som nu finns inne i kretskortslådan finns följande kontakter/kablar Kabel nr6 Lös kabel nr 6 med monterat AMP-stift, se bild nedan. Detta stift ska monteras i kontakten A1, se figur ovan. Demontera kontakten genom att trycka på fastlåsningarna på kontaktens sidor. Montera stiftet i det lediga hålet och återmontera kontakten Kabel nr6 Kontakt A1

7 Sida 7 Kabel nr 13 En kabel i härvan (nr 13) som utgår från kontakt A2 har fri ända (ändstift). Denna kabel ska monteras direkt mot avsäkring F1, se figur nedan. Kontakt A2 Kabel nr 13 Avsäkring F1 Kontakter I kabelhärvan ska nu endast snabbkontakter finnas kvar. Snabbkontakterna monteras enligt figur nedan. Kontakterna är märkta med namn och ska monteras mot motsvarande märkning på kretskortet. Kontakt A2 Kontakt H Kontakt D

8 Sida 8 Installation av komponenter Då montering av plintblock/kablar och kontakter är avslutad kan VVC-pump och varmvattengivare Installeras. Anslutningsplintar Anslutningsplintarna är uppdelade i 2 våningarna med fjäderbelastad anslutning. Installation utförs enkelt genom att avlasta fjädern med en mindre flatmejsel, trycka in den avskalade kabeln och dra ut mejseln igen. Kontrollera att monteringen fungerat genom att dra hårt i kabeln. Se även bilder nedan. Observera även märkningen på inkopplingsdekalen gällande övre och nedre anslutning. Övre anslutning Nedre anslutning VVC-pump Kabel till VVC-pump monteras i Block C på nedre våningen, nummer 6 och 7, märkt HWC PUMP OBS! Jordkabel ska monteras på jordskena vid inkommande matning. Varmvattengivare Kabel till varmvattengivare monteras i Block D på övre våningen, nummer 9 och 10, märkt VVC SENSOR. Anslutning VVC pump Anslutning givare

9 Sida 9 Inställningar När rör och elinstallation är slutförd ska upplåsning/inställningar av VVC-styrningen göras. Upplåsning av tillbehör Pila dig till följande lokation: Inställningar För kunden Ange åtkomstkod! Aktuella värden För installatören Bekräfta med ENTER Info&Driftstider Service ^ Ange åtkomstkod: 3550 Du har nu kommit in i installatörsmenyn. Gå vidare in i menyn Lås upp tillbehör Systeminställningar Lås upp tillbehör Lås upp tillbehör Ange din kod: ^ Ange den 6-siffriga koden som finns på värdebeviset som följde med tillbehöret. Anges rätt kod visas följande visning: Koden är godkänd! VVC-styrning är installerad. Systemet är nu upplåst för VVC-styrning och fler menyer/visningar har blivit synliga. (Om tillbehöret av någon anledning skulle behöva avinstalleras anges samma kod igen.)

10 Sida 10 Installatörsinställningar Denna meny innehåller inställningar som endast bör ändras av installatören. Gå till följande meny för att komma in i installatörsmenyn för VVC-styrning. Inställningar För kunden Ange åtkomstkod! Aktuella värden För installatören Bekräfta med ENTER Info&Driftstider Service ^ Ange om nödvändigt åtkomstkod: 3550 Du har nu kommit in i installatörsmenyn. Gå vidare till inställningar för VVC genom följande val. Systeminställningar Standard inställn. Värmesystem 2 Lås upp tillbehör Tillbehör inställn. VVC Pool Solpaneler Du har nu kommit in i inställningsläget där olika inställningar för VVC-driften kan göras. Modell för styrning av varmvattencirkulation: 1 Temperaturstyrd Inställning för hur VVC-driften ska styras. 2 val finns tillgängliga: - Temperaturstyrd - Tidsstyrd Temperaturstyrd drift innebär att driften anpassas beroende på temperaturen på den monterade givaren på varmvattenröret. Tidsstyrd drift innebär att driften styrs med inställbara tidscykler. Se vidare nästa sida.

11 Sida 11 Temperaturstyrd drift Om detta val gjorts fås nedan inställningsmöjligheter Varmvattencirkulation aktiveras då temperaturen understiger: 33⁰C 2 Varmvattencirkulation stoppas då temperaturen uppnått: 48⁰C 3 Inställning 2 anger den lägsta temperatur som varmvattengivaren får ha innan VVC-pumpen ska startas. Drift kommer fortgå tills temperaturen på varmvattengivaren stigit till det inställda värdet i inställning C START 48 C STOPP

12 Sida 12 Tidsstyrd drift Om detta val gjorts fås nedan inställningsmöjligheter Cykeltid för varmvattencirkulation: 60min 4 Aktiv tid för varmvattencirkulation under cykeltiden: 5 3min Inställning 4 anger den tidsperiod man vill använda för att styra varmvattencirkulationen. Inställning 5 anger hur lång tid driften ska pågå under den inställda cykeltiden. I exemplet ovan innebär inställningarna att drift kommer pågå 3 minuter varje timme. Se även bild nedan. Aktiv tid (drift) Vilotid (ej drift)

13 Sida 13 Aktuella värden I menyn aktuella värden kan efter installation status för driften ses. Gå till följande meny: Inställningar Husvärme/Varmvatten Värmesystem 2 Aktuella värden Värmepump VVC Info&Driftstider Extra funktioner Pool Service Solpaneler Visningen beror på om driften är satt till tidstyrd eller temperaturstyrd. Temperaturstyrd Status: Till Aktuell temp: 38C Starttemp: 33C Stopptemp: 48C Tidsstyrd Status: Till Aktuell temp: 42C Cykeltid: 60min Aktivtid: 3min Status anger om VVC-pumpen är aktiv eller inte. Aktuell temperatur anger temperaturen på varmvattenröret där givaren är placerad. Start och stopptemp och cykel/aktivtid är de inställda värden som gjorts i installatörsmenyn i tidigare kapitel.

14 Sida 14 Tekniska data cirkulationspump Modell Star Z Nova A Max medietemperatur 65 C Max driftstryck 10 bar Kapslingsklass IP42 Anslutning Rp ½ Pumpkurva

15 Mecaterm Blidögatan Malmö

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Bonus Air Luft-attenvärmepump Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Innehåll Installation... 2 Uppackning... 2 Håltagning i vägg för köldbärarrör... 2 Håltagning

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S och översatt av CADMAC.SE Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S ELLER CADMAC. Svensk generalagent; CADMAC La

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer