AW Värmefläktar för värmevatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AW Värmefläktar för värmevatten"

Transkript

1 Värmefläktar för värme

2 Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former, gör att -serien även kan installeras i offentliga miljöer. Genom att komplettera -fläktarna med en blandningsdel som tillför friskluft kan de även användas som tilluftsaggregat. -serien finns i fyra olika storlekar och tre olika modeller. Samtliga fläktar är för 230V~ vilket gör installationen mycket enkel. Fläktarna har en låg ljudnivå och en säker drift. Fyra storlekar och tre modeller Finns med inbyggd styrutrustning för givarreglering eller för extern V:s styrsignal Låg ljudnivå passar i de flesta miljöer Tre fläkthastigheter som standard Enkel 230V~ installation Luftriktare styr luften i höjdled Inspektionslucka för rengöring av fläkt och batteri Utförande Höljet tillverkas i galvaniserad vitlackerad stålplåt. Vattenbatteriet har rör av koppar och flänsar av aluminium. Kullagrad fläkt med termoskydd ger låg ljudnivå och säker drift. För att tillföra friskluft kan -serien förses med blandningsdel och blir då ett utmärkt tilluftsaggregat, se modell -af, sidan 6 och 7. finns i tre modeller -a, -af samt -s. Kapacitet På sidorna 10 och 11 ges exempel på kapacitet för respektive storlek. Du kan också göra dina egna beräkningar via vårt webbaserade beräkningsprogram VEAB Select ( eller kontakta våra säljare för hjälp. Montering monteras på vägg med hjälp av väggkonsol V alternativt i taket med takkonsol T. Godkännande Värmefläktarna är tillverkade i enlighet med: LVD-direktivet: EN , EN och EN EMC-direktivet: EN och EN EMF-direktivet: EN Sid 2 Kap 15

3 Sortimentöversikt Typ Spänning 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ Strömförbrukning, max A 0,4 0,6 0,9 2,2 Luftmängd 1) (låg-/mellan-/högvarv) m³/h 600 / 900 / / 1500 / / 2500 / / 4500 / 6200 Ljudnivå 2) (låg-/mellan-/högvarv) dba 41 / 51 / / 52 / / 55 / / 57 / 68 Kastlängd 4) (högvarv) m 4,5 7,0 9,0 14,0 Anslutningsrör Ø mm Max. drifttemp., -a och -af C Max. drifttemp. -s C Max. drifttryck (på vattnet) bar Max omgivningstempertur C Kan beställas i utförande -a X X X X Kan beställas i utförande -af X X X Kan beställas i utförande -s X X X X Vikt kg Bredd mm Höjd mm Byggdjup mm Kapslingsklass IP44 3) IP44 3) IP44 3) IP44 3) 1) Luftmängden med blandningsdel och filter eller filter monterat i är cirka 20% lägre än angiven data för friblåsande fläktar. 2) Är uppmätt 5 meter framför :n. 3) Modellen -a levereras som standard med ventilställdon i IP20. Kan på begäran bytas till ventilställdon i IP54. 4) Redovisad kastlängd gäller tilluftstemperatur +40 C och rumstemperatur +18 C. Kastlängden är definierad som avståndet från fläktluftvärmaren till den punkt där lufthastigheten är 0,2 m/s. Styrning Inbyggd styrutrustning Extern styrutrustning -a Värmefläkt med inbyggd styrutrustning för extern givare och börvärdesinställning. Kan även styras av en extern V styrsignal. Se sidan 4 och 5. -s Värmefläkt för extern styrutrustning. Har tre fläkthastigheter. Se sidan 8 och 9. -af, vid frysrisk Värmefläkt med inbyggd styrutrustning för extern givare och börvärdesinställning. Används i kalla utrymmen och vid montage med blandningsdel. Se sidan 6 och 7. Kap 15 Sid 3

4 med inbyggd styrutrustning för fläkt och reglering -a Värmefläkt för värme med inbyggd styrutrustning för fläkt och reglering -a med inbyggd styrutrustning ger en enkel installation genom bl.a färre kabeldragningar. Detta sänker i sin tur installationskostnaden och minskar risken för felkoppling. -a kan styras av externa givare eller extern V:s styrsignal. Modell -a -a levereras med inbyggd automatik för fläkt och reglering komplett med ventil och ställdon. För ventilens kvs-värde, se tabell till höger. -a har automatiskt reglering av fläkthastigheten i tre steg beroende på värmebehovet. När inget värmebehov finns stannar fläkten och ventilen stänger flödet, vilket minskar värmeförlusterna och sparar energi och pengar. Detta ger dessutom en låg ljudnivå samt minskar nedsmutsningen av batteriet och fläkten. Reglering -a kompletteras med extern rumsgivare och börvärdesinställare, se nästa sida för exempel. -a kan även styras av en extern V:s styrsignal. En -a med inkopplad givare kan slavstyra ett obegränsat antal -a samt våra takmonterade värmefläktar typ C-a. De slavstyrda enheterna behöver då ingen givare utan får sin styrsignal från -a med givare. Se nästa sida för givare. T Ventilstorlek Kvs 12a 4,6 22a 4,6 42a 8,4 62a 8,4 Tillbehör Se nästa sida för tillbehör som passar till -a. Montering -a kan med konsol T monteras i tak och med konsol V monteras på vägg. Se nästa sida för mått. K V LH -a LH -a F PF Projektering/beställning Beskrivande text - -a Värmefläkt för värme, VEAB:s typ -a, med hölje i galvaniserad vitlackerad stålplåt. Vattenbatterier med rör av koppar och flänsar av aluminium. Inbyggd styrutrustning som reglerar fläkten i tre hastigheter efter värmebehovet, samt start/stopp för flödet. Börvärdesinställning sker externt. på givare eller via extern V:s styrsignal. Tillbehör som t.ex. givare, börvärdesinställare, filter, luftriktare och konsol beställes separat. Sid 4 Kap 15

5 med inbyggd styrutrustning för fläkt och reglering Tillbehör Produkt Kapslingsklass Rumsgivare TG-R430 Med börvärdesinställning. IP30 Rumsgivare TG-R530. Kompletteras med TG-R430 för börvärdesinställning. IP30 Rumsgivare TG-R630. Kompletteras med TG-R430 för börvärdesinställning. IP54 Produkt Filterdel K För filtrering av cirkulationsluften till. Filter beställes separat. Finns ej för 12. Filter F Veckat påsfilter för K och B. Stor filteryta ger långa bytesintervaller. Filtret minskar nedsmutsningen av fläkt och batteri. Finns ej för 12. Bygglängd: K 22 = 550 mm K 42 = 600 mm K 62 = 600 mm Filterklass G3 Filter PF Planfilter för montage i mellan fläkt och värmebatteri. Luftriktare LH Luftriktarblad av aluminium. Riktar luften i sidled. Väggkonsol V Takkonsol T Bygglängd: 12 = 205 mm 22 = 205 mm 42 = 265 mm 62 = 265 mm Avståndet mellan tak och är 150 mm. Kap 15 Sid 5

6 för installationer med frysrisk -af Värmefläkt för värme för installationer med frysrisk -af används vid installationer där det finns frysrisk t.ex. vid montage med blandningsdel. Modell -af -af arbetar mot en vid installationen vald fläkthastighet och fläktmotorn går kontinuerligt. Finreglering av temperaturen sköts av medföljande ventil och ställdon. -af har automatisk inkoppling av stilleståndsvärme samt frysskydd och larm. Vid fryslarm stängs blandningsdelen och ev. frånluftsfläkt. För att optimera frysskyddsregleringen rekommenderar vi att -af installeras i en sekundärkrets med cirkulationspump och backventil (ingår ej). 12 tillverkas inte i -af modellen. Reglering -af arbetar med rumsreglering och min. inblåsningstemperatur. Givaren som känner inblåsningstemperaturen är fabriksmonterad. -af kompletteras med en extern rumsgivare. Börvärdesinställning görs antingen på den inbyggda regulatorn eller externt på TG-R430. Tillbehör Se nästa sida för tillbehör som passar till -af. Montering När -af monteras med blandningsdel B skall medföljande pendelfäste monteras på :n och anslutas för att avlasta konstruktionen. B Y F LH -af Projektering/beställning Beskrivande text - -af Värmefläkt för värme, VEAB:s typ -af, med hölje i galvaniserad vitlackerad stålplåt. Vattenbatterier med rör av koppar och flänsar av aluminium. Inbyggd styrutrustning för rumsreglering och min. inblåsningstemperatur. Givaren som känner inblåsningstemperaturen är fabriksmonterad. Styrutrustningen justerar flödet efter värmebehovet i lokalen och har även stilleståndsvärme samt reglerande frysskydd med larm. Rumsgivare och börvärdesinställare ansluts externt. Tillbehör som t.ex. blandningsdel B, rumsgivare, börvärdesinställare, filter och luftriktare beställes separat. Sid 6 Kap 15

7 för installationer med frysrisk Tillbehör Produkt Kapslingsklass Rumsgivare TG-R430 Med börvärdesinställning. IP30 Rumsgivare TG-R530. Kompletteras med TG-R430 för börvärdesinställning. IP30 Rumsgivare TG-R630. Kompletteras med TG-R430 för börvärdesinställning. IP54 Driftomkopplare D 0 = avstängd 1 = cirkulationsuppvärmning 2 = ventilation Produkt Luftriktare LH Luftriktarblad av aluminium. Riktar luften i sidled. IP65 Ytterväggsgaller Y Levereras komplett med teleskopisk väggenomföring som passar direkt mot B. Blandningsdel B Fungerar med :n som ett tilluftsaggregat och förser lokalen med uppvärmd friskluft. B:n är kondensisolerad. Blandningsspjället öppnas automatiskt av en spjällmotor (beställes separat). Levereras med pendelfäste som skall monteras på :n. Håltagningsmått i vägg, B H mm: Y 22 = 495 x 495 Y 42 = 600 x 600 Y 62 = 735 x 735 Bygglängd: B 22 = 880 mm B 42 = 980 mm B 62 = 1105 mm Filter F Veckat påsfilter för K och B. Filtret minskar nedsmutsningen av fläkt och batteri. Finns ej för 12. Filterklass G3 Spjällmotor AF 230. För B 22, 42 och 62. Kapslingsklass IP54 Manöverenhet BH Handreglage till B. För B 22, 42 och 62. Kap 15 Sid 7

8 för extern styrutrustning -s Värmefläkt för värme för extern styrutrustning -s för extern styrutrustning är alternativet för dig som vill ha en enkel värmefläkt utan att göra avkall på kvalitén. Modell -s -s levereras utan automatik. -s har tre fläkthastigheter som standard. Hastigheten kan styras via omkopplare C eller väljas vid elinstallationen. Reglering -s kompletteras med rumstermostat, ventil och ställdon samt eventuell varvtalsomkopplare. Se nästa sida. Tillbehör Se nästa sida för tillbehör som passar -s. Montering -s kan med konsol T monteras i tak och med konsol V monteras på vägg. Se nästa sida för mått. Ventil Kvs TV 12-22, IP20 4,6 TV 42-62, IP20 8,4 TV 12-22, IP54 5,0 TV 42-62, IP54 8,0 T K V LH -s PF LH -s F Projektering/beställning Beskrivande text - -s Värmefläkt för värme, VEAB:s typ -s, med hölje i galvaniserad vitlackerad stålplåt. Vattenbatterier med rör av koppar och flänsar av aluminium. Fläktmotor med tre fläkthastigheter. Tillbehör som t.ex. termostat, filter, luftriktare och konsol beställes separat. Sid 8 Kap 15

9 för extern styrutrustning Tillbehör Produkt Kapslingsklass Ställdon och ventil TV 12-62, IP20 Används tillsammans med termostat TI-N eller SR 121/1, eller när -s styrs av en -a. Ställdon och ventil TV 12-62, IP54 Används tillsammans med termostat TI-N eller SR 121/1 när -s styrs av en -a. Varvtalsomkopplare C Styr upp till två -s. 1=lågvarv, 2=mellanvarv, 3=högvarv Termostat SR 121/1 Kan styra två -s. Max 94 C 10 bar Max 100 C 10 bar 0-40 C IP20 IP54 IP54 IP54 Rumstermostat TI-N Kan styra en -s C IP30 Produkt Filterdel K För filtrering av cirkulationsluften till. Finns ej för 12. Filter F Veckat påsfilter för K och B. Stor filteryta ger långa bytesintervaller. Filtret minskar nedsmutsningen av fläkt och batteri. Finns ej för 12. Bygglängd: K 22 = 550 mm K 42 = 600 mm K 62 = 600 mm Filterklass G3 Filter PF Planfilter för montage i mellan fläkt och värmebatteri. Luftriktare LH Luftriktarblad av aluminium. Riktar luften i sidled. Väggkonsol V Takkonsol T Bygglängd: 12 = 205 mm 22 = 205 mm 42 = 265 mm 62 = 265 mm Avståndet mellan tak och är 150 mm. Kap 15 Sid 9

10 Kapacitet 12 Vattentemp. in/ut 90 C/70 C in/ut 80 C/60 C in/ut 60 C/40 C Luftflöde Luft in m³/h C C kw l/s kpa C kw l/s kpa C kw l/s kpa ,2 24,4 0,3 32,2 37,8 21,5 0,3 26,0 25,1 15,8 0,2 15, ,0 19,9 0,2 22,4 42,2 17,6 0,2 18,2 28,3 12,9 0,2 10, ,5 14,7 0,2 13,2 48,0 13,1 0,2 10,7 32,7 9,6 0,1 6, ±0 48,7 21,1 0,3 25,0 42,3 18,4 0,2 19,6 29,3 12,7 0,2 10,5 900 ±0 53,1 17,3 0,2 17,4 46,1 15,0 0,2 13,7 32,0 10,4 0,1 7,4 600 ±0 59,0 12,8 0,2 10,2 51,3 11,1 0,1 8,1 35,8 7,8 0,1 4, ,3 16,5 0,2 16,2 48,7 13,8 0,2 11,9 35,2 8,3 0,1 5, ,8 13,5 0,2 11,3 51,7 11,3 0,1 8,3 37,1 6,8 0,1 3, ,7 10,0 0,1 6,6 55,9 8,4 0,1 4,9 39,7 5,1 0,1 2,1 Kapacitet 22 Vattentemp. in/ut 90 C/70 C in/ut 80 C/60 C in/ut 60 C/40 C Luftflöde Luft in m³/h C C kw l/s kpa C kw l/s kpa C kw l/s kpa ,0 43,2 0,5 31,0 34,1 38,1 0,5 25,0 22,2 27,8 0,3 14, ,3 32,2 0,4 18,3 40,6 28,4 0,3 14,8 27,0 20,8 0,3 8, ,3 25,7 0,3 12,2 45,1 22,7 0,3 9,9 30,5 16,7 0,2 5, ±0 45,0 37,4 0,5 24,0 39,1 32,4 0,4 18,7 26,9 22,3 0,3 9, ±0 51,5 27,9 0,3 14,2 44,7 24,2 0,3 11,1 30,9 16,8 0,2 5, ±0 56,1 22,3 0,3 9,5 48,8 19,4 0,2 7,4 33,8 13,4 0,2 4, ,2 29,3 0,4 15,4 46,0 24,4 0,3 11,2 33,4 14,5 0,2 4, ,5 21,8 0,3 9,1 50,6 18,3 0,2 6,7 36,2 10,9 0,1 2, ,3 17,4 0,2 6,1 53,8 14,6 0,2 4,5 38,2 8,8 0,1 1,9 Sid 10 Kap 15

11 Kapacitet 42 Vattentemp. in/ut 90 C/70 C in/ut 80 C/60 C in/ut 60 C/40 C Luftflöde Luft in m³/h C C kw l/s kpa C kw l/s kpa C kw l/s kpa ,5 71,0 0,9 38,0 32,9 62,7 0,8 30,7 21,3 45,8 0,6 18, ,1 52,6 0,6 22,2 39,6 46,5 0,6 18,0 26,4 34,1 0,4 10, ,7 43,2 0,5 15,6 43,7 38,2 0,5 12,7 29,4 28,1 0,3 7, ±0 43,7 61,6 0,8 29,5 37,9 53,4 0,7 23,1 26,2 36,9 0,4 12, ±0 50,5 45,6 0,6 17,2 43,9 39,6 0,5 13,5 30,4 27,5 0,3 7, ±0 54,6 37,5 0,5 12,1 47,5 32,6 0,4 9,6 33,0 22,7 0,3 5, ,1 48,2 0,6 19,0 45,1 40,3 0,5 13,9 33,0 24,0 0,3 5, ,7 35,7 0,4 11,1 49,9 29,9 0,4 8,2 36,0 18,0 0,2 3, ,1 29,3 0,4 7,8 52,8 24,6 0,3 5,8 37,8 14,8 0,2 2,5 Kapacitet 62 Vattentemp. in/ut 90 C/70 C in/ut 80 C/60 C in/ut 60 C/40 C Luftflöde Luft in m³/h C C kw l/s kpa C kw l/s kpa C kw l/s kpa ,6 108,4 1,3 43,2 31,2 95,7 1,2 34,8 20,1 69,9 0,8 20, ,1 87,9 1,1 29,5 36,0 77,6 1,0 23,8 23,7 56,9 0,7 13, ,9 66,3 0,8 17,7 42,1 58,6 0,7 14,3 28,3 43,0 0,5 8, ±0 42,0 94,1 1,2 33,4 36,4 81,6 1,0 26,0 25,1 56,2 0,7 13, ±0 46,9 76,2 0,9 22,8 40,7 66,2 0,8 17,8 28,2 45,8 0,6 9, ±0 53,1 57,5 0,7 13,7 46,1 50,0 0,6 10,7 32,0 34,7 0,4 5, ,7 73,6 0,9 21,4 43,9 61,4 0,8 15,6 32,2 36,6 0,4 6, ,7 59,7 0,7 14,6 47,4 49,9 0,6 10,7 34,4 29,9 0,4 4, ,8 45,0 0,6 8,8 51,7 37,7 0,5 6,5 37,1 22,7 0,3 2,7 Kap 15 Sid 11

12 VEAB Heat Tech AB Tel +46(0) Fax +46(0) Sweden

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla Värmefläktar för takmontage med värme som värmekälla Värmefläktar för värme takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, garage och butiker.

Läs mer

CAW Takmonterade värmefläktar för värmevatten

CAW Takmonterade värmefläktar för värmevatten Takmonterade värmefläktar för värme Takmonterade värmefläktar för värme takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, garage och butiker. Den

Läs mer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är en serie värmefläktar

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten Cirkulära kanalvärmare för värme Cirkulära kanalvärmare för värme med cirkulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare Vattenburen värme 3 modeller Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten Rektangulära kanalvärmare för värme Rektangulära kanalvärmare för värme med rektangulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan

Läs mer

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten Cirkulära kanalkylare för kyl Cirkulära kanalkylare för kyl med cirkulär kanalanslutning har kyl som energibärare och används för att kyla ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används för

Läs mer

ROBUST Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer

ROBUST Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Robust är en serie elektriska värmefläktar som passar i miljöer som ställer höga krav på säkerhet som t.ex. i brandfarliga

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler 3 20 30 Elvärme 5 modeller Värmefläkt Panther 20 30 Kraftfull värmefläkt för större lokaler Användningsområden Panther 20 30 är en serie kraftfulla och tysta värmefläktar för stationärt bruk. De är avsedda

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad ATD Effekttabell, vattenvärmare Översiktsdiagram för snabbval Effekt 1,59 m3/s Ljudnivå db(a) Varvtal rpm Storlek-66-1 65 kw 51 kw 1,11m 3 /s 60 52 908 630 44 kw 0,9 m 3 /s 45 515 1,3 m 3 /s Storlek-55-1

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

Luftvärmare SDLV. Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Snabbfakta

Luftvärmare SDLV. Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Snabbfakta Luftvärmare SDLV Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Allmänt Luftvärmare SDLV för pumpvarmvatten är avsedd för uppvärmning av industrilokaler, sporthallar, lagerlokaler, garage och liknande utrymmen.

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 0 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer Användningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

Värmefläkt Elektra. Värmefläkt Elektra. Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer. Produktfakta

Värmefläkt Elektra. Värmefläkt Elektra. Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer. Produktfakta Värmefläkt Elektra Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer 3 14 modeller 3-15 kw Elvärme Användningsområden Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. De olika

Läs mer

Värmefläkt Panther 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler

Värmefläkt Panther 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler Värmefläkt 6 15 3 6 15 kw Elvärme 5 modeller Värmefläkt 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler Användningsområden 6-15 är är en serie mycket tysta och effektiva värmefläktar för stationärt bruk.

Läs mer

Elektriska värmefläktar Avfuktare 2012 LEADING SOLUTIONS IN HEATING 172349-02

Elektriska värmefläktar Avfuktare 2012 LEADING SOLUTIONS IN HEATING 172349-02 SE Elektriska värmefläktar Avfuktare 2012 LEADING SOLUTIONS IN HEATING 172349-02 Leading Solutions in Heating VEAB Heat Tech AB är specialiserad på att utveckla, tillverka och marknadsföra värmeprodukter

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Fläktburen kyla och värme

Fläktburen kyla och värme Fläktburen kyla och värme Curant Estro samt Areo är ideala lösningar för att kyla och värma alla typer av utrymmen. I det breda modellprogrammet finner du produkter med modern design och låg ljudnivå.

Läs mer

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning Fläktluftvärmare Vattenburen värme 7 modeller Fläktluftvärmare Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslning Användningsområden Fläktluftvärmare är avsedd för vattenanslning och är lämplig i lokaler

Läs mer

Fläktluftvärmare. för vatten, termisk olja eller ånga

Fläktluftvärmare. för vatten, termisk olja eller ånga Fläktluftvärmare för vatten, termisk olja eller ånga Takhängda luftvärmare Fläktluftvärmare VEV för takmontage Avsedda för uppvärmning i industrin, i butiks lokaler och entréer. Fläktmotorerna är godkända

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör är Europas

Läs mer

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten Cirkulära kanalkylare för kyl Cirkulära kanalkylare för kyl har kyl som energibärare och används för att kyla ventilationsluften i ett ventilationssystem. används också för att dividuellt kyla luften i

Läs mer

Luftvärmare från Fläkt Woods

Luftvärmare från Fläkt Woods från Fläkt Woods Värmning/Kylning för moderna miljöer ATDA ATDC Kombinerad Luftkylare/ LVDV ATD med tillbehör Fläktluftvärmaren ATD är avsedd för uppvärmning och ventilation av industri-, verkstads-, butiksoch

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB 1 VÄRMEPRODUKTER PELLTEC Pelltecs vision är att leverera moderna, innovativa och effektiva värmeprodukter, särskilt utvalda för att möta industrins och lantbrukets behov. Våra produktområden är främst

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering Carisma CRC-MV Vägg / takmontering Elegant och mycket tystgående fläktkonvektor för uppvärmning eller kyla i kontor, hotell och bostäder. Carisma finns i 9 storlekar och med eller radigt vattenbatteri.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta Elztrip 00 Elztrip 00 Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. 3 modeller 3 600 1500 W Användningsområden 00 används för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras i miljöer, såsom

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för Veneto fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare ELEKTRISKA CIRKULÄRA KANALVÄRMARE Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum

Läs mer

Fläktluftkylare AURORA Carisma

Fläktluftkylare AURORA Carisma Fläktluftkylare AURORA Carisma Komplett hotellaggregat för måttliga effekter Denna hotellapparat kan användas vid våt kylning vid måttliga effekter. Vid större effekter används Aurora hotellapparat. Eftersom

Läs mer

Elektra - C/F/V/H Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer

Elektra - C/F/V/H Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer 3 3-15 kw Elvärme 14 modeller Elektra - C/F/V/H Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer Användningsområden Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. De olika

Läs mer

SAVANA INOX. För vägg- eller takmontage. Montering. Installation och reglering

SAVANA INOX. För vägg- eller takmontage. Montering. Installation och reglering SAVANA INOX För vägg- eller takmontage SAVANA INOX i miljöklass C5 är lämplig för uppvärmning i tvätthallar, stall, uppfödningsenheter, gruvor, livsmedelsindustrin och annan smutsig och aggressiv miljö.

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV DTV Takfläkt, vertikal avluft Hämta alla produktdata om DTV takfläkt Kapacitet överblick DTV Kapacitet l/s Min Max. DTV160-4-1 16 88 DTV200-4-1 33 189 DTV250-4-1EC

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme BRUKSANVISNING För vattenburen värme Objekt: 1 Komponentlista 2 Måttritning 3 Teknisk data 4 Värmedata 5 Zonventil 6 Frostskydd 7 Montage och anslutningar av el. och rör 8 Drift och underhåll 9 Garanti

Läs mer

Regleröversikt. Luftridåer - Reglering. Eveco I Tel I Fax I www. eveco.se SM DM RC2 DA. Manuell. Manuell.

Regleröversikt. Luftridåer - Reglering. Eveco I Tel I Fax I www. eveco.se SM DM RC2 DA. Manuell. Manuell. Regleröversikt SM DM RC2 DA Reglerpanel Manuell Manuell Automatisk Automatisk Fläkthastighet 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter Reglering av elvärme 2 steg 2 steg 2 steg 2 steg Anslutning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Fläktluftvärmare SWH Intelligent fläktluftvärmare med extremt låg ljudnivå, för vattenanslutning

Fläktluftvärmare SWH Intelligent fläktluftvärmare med extremt låg ljudnivå, för vattenanslutning 2 Vattenburen värme 5 modeller Fläktluftvärmare SWH Intelligent fläktluftvärmare med extremt låg ljudnivå, för vattenanslutning Användningsområden SWH tillhör en ny generation intelligenta värmefläktar

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

VFL, VFLPG, VTL och VRA Elektriska rektangulära kanalvärmare

VFL, VFLPG, VTL och VRA Elektriska rektangulära kanalvärmare VFL, VFLPG, VTL och VRA Elektriska rektangulära kanalvärmare E l e k t r i s k a r e k ta n g u l ä r a k a n a lvä r m a r e VFL, VFLPG, VTL och VRA Elektriska rektangulära kanalvärmare VEAB:s rektangulära

Läs mer

Industriinfra IR För stora lokaler med hög takhöjd

Industriinfra IR För stora lokaler med hög takhöjd 3 3000 6000 W Elvärme 3 modeller Industriinfra För stora lokaler med hög takhöjd Användningsområden är lämplig för totaluppvärmning eller tillskottsvärme i stora lokaler med hög takhöjd. Den kan också

Läs mer

LUFTRIDÅER. Luftridåer med integrerad manöverpanel och fjärrkontroll. Luftridåer utan värme, med elvärme alternativt vattenburen värme

LUFTRIDÅER. Luftridåer med integrerad manöverpanel och fjärrkontroll. Luftridåer utan värme, med elvärme alternativt vattenburen värme Luftridåer Luftridåer VEAB luftridåer skapar en effektiv avskiljande luftspärr mellan två temperaturzoner i entréer till varuhus, offentliga lokaler, kontor mm. Vintertid förhindrar luftridån värmen inomhus

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc.

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. 800 2200 W Elvärme 8 modeller Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. Användningsområden EZ200 är avsedd för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras

Läs mer

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION TM takprodukter Takprodukter för ett komplett ventilationssystem Takfläkt, radonfläkt, avluftshuv, luftningshuv. Med takgenomföringar för olika takbeläggningar. Smart lösning klarar alla taklutningar.

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat.

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat. Frisk luft från SAU Tilluftsaggregat www.ostberg.com Innehåll SAU TILLUFTSAGGREGAT.......3 SAU 125 A1......................4 SAU 125 C1......................4 SAU 200 B1/B3..................5 SAU 200 C3......................5

Läs mer

PA2500W PA2500E. Stilren luftridå med smarta funktioner, för entréer. 3 Elvärme: 5-16 kw 2 Vattenburen värme

PA2500W PA2500E. Stilren luftridå med smarta funktioner, för entréer. 3 Elvärme: 5-16 kw 2 Vattenburen värme R PA2500 PA2500 Stilren luftridå med smarta funktioner, för entréer Rekommenderad installationshöjd 2,5 m* Horisontellt montage Längder: 1, 1,5 och 2 m 3 Elvärme: 5-16 kw 2 Vattenburen värme Användningsområden

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

SONNIGERS VISION SONNIGER HEATING PARTNERS. Konkurrenskraftiga produkter Enkelt produktval Erfarenhet och kunskap Hjälpsam personal RYSSLAND BALTIKUM

SONNIGERS VISION SONNIGER HEATING PARTNERS. Konkurrenskraftiga produkter Enkelt produktval Erfarenhet och kunskap Hjälpsam personal RYSSLAND BALTIKUM F L Ä K T L U F T V Ä R M A R E O C H L U F T R I D Å E R RYSSLAND BALTIKUM POLEN TYSKLAND UKRAINA SONNIGERS VISION SONNIGER är en europeisk leverantör av modern, miljövänlig och optimalt anpassad uppvärmningsutrustning

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV Frånluftsdon SPW för renrum är avsedd för tak- eller väggmontering i lokaler där kraven på mycket ren luft är höga, till exempel renrum, läkemedelsindustrier etc. Donet innehåller HEPA-filter i klass H13

Läs mer

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Värmestrålare med tredubbla paneler, för lager, verkstäder etc.

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Värmestrålare med tredubbla paneler, för lager, verkstäder etc. 3600 4500 W Elvärme 2 modeller Elztrip EZ 300 Värmestrålare med tredubbla paneler, för lager, verkstäder etc. Användningsområden EZ300 är avsedd för totaluppvärmning och tillskottsvärme i industrimiljöer

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Fläktluftvärmare LVEV32 LVEV42 LVEV52

Fläktluftvärmare LVEV32 LVEV42 LVEV52 Fläktluftvärmare LVEV32 LVEV42 LVEV52 Anläggning Installationsdatum.. Inkopplingsbild nr Säkerhet Läs igenom hela anvisningen innan installationsarbetet påbörjas. De anvisningar och krav som gäller installation,

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Specifikationer. Innehållsförteckning

Specifikationer. Innehållsförteckning er Innehållsförteckning Luftbehandlingsaggregat... 192 Kylmaskiner... 197 Aggregatsektioner... 198 Kanaltillbehör... 198 Huvar... 205 Filter... 206 Utomhusmontage... 206 Extra tillbehör... 208 Rätten till

Läs mer

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar SFS Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar För karuselldörrar Vertikalt montage Höjd: 2,2 m 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL Användningsområden SFS är en luftridå med många

Läs mer

Högkvalitativa fläktar från PAX

Högkvalitativa fläktar från PAX Fläktar Högkvalitativa fläktar från PAX NYHET! Nu även i kromat utseende PAX marknadsledande på fläktar Med mer än 50 års erfarenhet av fläkttillverkning vet vi vad våra kunder kräver av en fläkt. Vi strävar

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt Fläktkonvektor / Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå -hastighetsfläkt Modellprogrammet motsvarar marknadens högt ställda krav på låg ljudnivå, funktion, kvalité och design. Modell är avseddd för

Läs mer

Låghastighetsdon BVRE

Låghastighetsdon BVRE Beskrivning, användningsområde BVRE är avsett för placering på golv eller hängande i tak. Donen tillverkas med front av kvadratperforerad plåt. Då donen placeras i undertak skall de förses med vinkelram.

Läs mer

Industriinfra IR. Industriinfra IR. För stora lokaler med hög takhöjd. Produktfakta

Industriinfra IR. Industriinfra IR. För stora lokaler med hög takhöjd. Produktfakta Industriinfra För stora lokaler med hög takhöjd Användningsområden är lämplig för totaluppvärmning eller tillskottsvärme i stora lokaler med hög takhöjd. Den kan också användas utomhus, till exempel på

Läs mer

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad 400-1900 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! 400-1900 aggregaten finns nu med nya styrfunktioner

Läs mer