Installatörshandbok AXC 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok AXC 40"

Transkript

1 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00

2

3 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Varmvattencirkulation Allmänt Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Stegstyrd tillsatsvärme Allmänt Grundvattenpump Allmänt Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Röranslutning AXC 0 Innehållsförteckning

4 Allmänt Detta tillbehör används för att möjliggöra inkoppling och styrning av (en AXC 0 behövs för varje av nedanstående tillbehörsfunktioner som ska utnyttjas): Shuntstyrd tillsatsvärme Stegstyrd tillsatsvärme Pump för varmvattencirkulation Grundvattenpump Innehåll Komponentplacering AA-S FA st Buntband AA-X st Värmeledningspasta st Isoleringstejp EK st Apparatlåda med tillbehörskort st Aluminiumtejp AA AA-X AA-F AA-X X st Temperaturgivare Elkomponenter FA Automatsäkring, 0A X Anslutningsplint, spänningsmatning AA Tillbehörskort AA-X Anslutningsplint, givare och extern blockering AA-X Anslutningsplint, kommunikation AA-X Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä AA-S DIP-switch AA-F Finsäkring, TAH0V Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Kapitel Allmänt AXC 0

5 N N VVM N N Gemensam elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Inomhusmodulen ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. Elscheman finns i slutet av kapitlet för varje inkopplingsmöjlighet. Anslutning av kommunikation Bergvärmepumpar Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X) i F/F/F/F. Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till ingångskortets plint (AA-X) i F/F/F/F. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. A B GND A B GND A B GND AA-X AA-X -X ON -X -X -X0 -X -X uft/vattenvärmepumpar Innemoduler Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till inomhusmodulen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till inomhusmodulens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. [ EB A B GND A B GND A B GND A B GND A B GND AA-X Tillbehörskort Tillbehörskort AA-X AA-X VVM 0 AA-X AA-X -X -X ON -X ON -X -X -X AA-X Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X0 -X -X0 -X -X -X AA-X A B GND A B GND -X ON -X -X -X0 -X -X -X 0V 0Hz N AXC 0 Kapitel Gemensam elinkoppling

6 Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Denna funktion möjliggör att en extern tillsats, t.ex. en oljepanna, gaspanna eller fjärrvärmeväxlare, hjälper till med uppvärmningen. Värmepumpen styr en shuntventil och en cirkulationspump (GP0) via AXC 0. Om värmepumpen ej klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas tillsatsen. När panntemperaturen höjts till ca C skickar värmepumpen signal till shunten (QN) att öppna från tillsatsen. Shunten (QN) regleras så att verklig framledningstemperatur stämmer överens med styrsystemets teoretiskt framräknade börvärde. När värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme ej behövs stänger shunten (QN) helt. Fabriksinställd minsta gångtid för pannan är timmar (ställbart i meny..). Röranslutning Den externa cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Shuntventil Shuntventilen (QN) placeras på framledningen till klimatsystemet efter värmepumpen enligt principschema. Anslut framledningen från värmepumpen till den externa tillsatsvär-men via T-rör till port B på shuntven- AB tilen (stänger vid minska signal). Anslut framledningen till klimatsystemet från shuntventilen till ge- B mensam port AB (alltid öppen). Anslut framledningen från den externa tillsatsvärmen till shuntventilen till port A (öppnar vid öka signal). Temperaturgivare Panngivaren (BT) monteras på lämplig plats i den externa tillsatsen. Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F/F/F/F/VVM0) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter shuntventil (QN). K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

7 Principschema Förklaring EB00 Värmepumpsystem BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, extern CM Expansionskärl, värmebärarsida EB00 Värmepump F Säkerhetsventil, värmebärarsida GP0 Cirkulationspump, extern HQ Smutsfilter QM - Avstängningsventil, värmebärarsida QM EM Extern tillsats AA Tillbehörskort (AXC 0) BT Temperaturgivare, panna CM EM F0 KA QN Övrigt CM CP0 EP F QM QM QM RM X Principschema F/F med AXC 0 och extern tillsats -EM -F0 -CM -EM -BT Expansionskärl slutet Olje-/gaspanna Säkerhetsventil, värmebärarsida Hjälprelä, extern tillsats Shuntventil, tillsats Nivåkärl, köldbärarsida Ackumulatortank med varmvattenslinga Kollektor, köldbärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Påfyllningsventil Avstängningsventil, köldbärare retur Avstängningsventil Backventil Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. -QN -EB00-BT -RM -EB00-GP0 -KA -AA -QM -CM -QM -F -X -EB00-BT -EB00 -QM -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -CM -F -EB00 -BT -EP AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

8 Principschema F/F med AXC 0 och NIBE GBM 0- -EM -BT -QN -EB00 -BT -EB00 -GP0 -QM -EB00-BT -KA -AA -RM -RM -CM -QM -F -X -EB00 -QM -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -CM -F -EB00 -BT -EP Principschema F/F med AXC 0 och extern tillsats -EM -F0 -CM -EM -BT -QN -EB00-BT -RM -EB00-GP0 -KA -AA -EB00-BT -QM -EB00 -F -CM -QM -F -X -QM -CM -HQ -QM -QM -EB00 -EP Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

9 Principschema F/F med AXC 0 och NIBE GBM 0- -EM -BT -QN -EB00 -BT -EB00 -GP0 -KA -AA -RM -RM -EB00-BT -EB00 -QM -F -CM -QM -F -X -QM -CM -HQ -QM -QM -EB00 -EP Principschema VVM0 med AXC 0 och extern tillsats -EM -F -CM -BT -EM -QN -EB -BT -KA -AA -X -EB -X AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

10 Principschema VVM0 med AXC 0 och NIBE GBM 0- -EM -BT -QN -EB -BT -KA -AA -RM -EB Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

11 ON VVM0 Elinkoppling -X -X 0 0 -X -X -X0 Extern framledningsgivare (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:- på ingångskortet i värmepumpen. F/F -X N AA-X BT OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F/F/F/VVM0 ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. F/F BT BT AA-X Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. AA-X Panngivare (BT) Anslut panngivaren till AA-X:-. Extern blockering (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. När kontakten sluts blockeras tillsatsen. VVM0 BT BT AA-X AA-X 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: () N AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

12 0 0 N Anslutning av shuntmotor (QN) Anslut shuntmotorn (QN) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: (N) och AA-X: (0 V, stäng). DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Anslutning av hjälprelä för tillsatsvärme Anslut hjälprelä för till- och frånslag av tillsats till AA- X: (0 V) och AA-X: (N). External auxiliary relay A A N Additional Heating Anslutning av hjälprelä för NIBE GBM 0- Anslut hjälprelä för till- och frånslag av NIBE GBM 0- till AA-X: (0 V) och AA-X: (N). AXC 0 Externt Externt hjälprelä A A AA-X NIBE GBM 0-0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

13 Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "shuntstyrd tillsats". Meny.. - shuntstyrd tillsats Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Minsta gångtid. Minsta panntemperatur för att shunten ska börja reglera. Diverse shuntinställningar. TÄNK PÅ! "start tillsats" i menyerna.. (extern) och.. (intern) är fabriksställda på 00GM. Om båda tillsatsmöjligheterna används och man önskar att den ena startar före den andra behöver startdifferensen ändras i en av menyerna. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen EM-AA-K: Aktivering av relä för extra värme EM-AA-K: Signal (stäng) till shunt (QN). EM-AA-K: Signal (öppna) till shunt (QN). EM-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F/F/F/VVM0. AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

14 Elschema Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

15 Stegstyrd tillsatsvärme Allmänt Med AXC 0 kan tre potentialfria reläer användas för tillsatsstyrning, vilket då ger max linjära eller binära steg. Röranslutning Den extra cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F/F/F/F/VVM0 K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

16 Principschema Förklaring EB Extern tillsats AA Tillbehörskort (AXC 0) CM Expansionskärl slutet EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM0 - Avstängningsventil, värmebärarsida QM RN Trimventil EB00 Värmepumpsystem BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, extern CM Expansionskärl, värmebärarsida EB00 Värmepump F GP0 HQ QM - QM Övrigt CM CP0 EP F QM QM QM RM X Säkerhetsventil, värmebärarsida Cirkulationspump, extern Smutsfilter Avstängningsventil, värmebärarsida Nivåkärl, köldbärarsida Ackumulatortank med varmvattenslinga Kollektor, köldbärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Påfyllningsventil Avstängningsventil, köldbärare retur Avstängningsventil Backventil Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F/F med AXC 0 och extern tillsats -EB -F0 -CM -EB -QM0 -QM-RN -AA -EB00 -GP0 -EB00-BT -RM -QM -EB00-BT -CM -QM -F -X -EB00 -QM -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -CM -F -EB00 -BT -EP Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

17 Principschema F/F med AXC 0 och extern tillsats -EB -F0 -CM -EB -QM0 -EB00 -GP0 -EB00-BT -QM -RN -RM -AA -EB00-BT -QM -EB00 -F -CM -QM -F -X -QM -CM -HQ -QM -QM -EB00 -EP AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

18 Principschema VVM0 med AXC 0 och extern tillsats -EB -CM -EB -F0 -QM0 -QM -RN -AA -EB -BT -X -X -EB -X -X -EB0 -QM -X -QM0 -X -F0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

19 ON VVM0 Elinkoppling -X -X 0 0 -X -X -X0 Extern framledningsgivare (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:- på ingångskortet i värmepumpen. F/F -X N AA-X BT OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F/F/F/VVM0 ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. F/F BT BT AA-X Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. AA-X Extern blockering (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. När kontakten sluts blockeras tillsatsen. VVM0 BT BT AA-X AA-X 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: () N AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

20 0 0 N Anslutning av tillsatssteg Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. DIP-switch A A A A A A STEG STEG STEG DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "stegstyrd tillsats". Meny.. - stegstyrd tillsats Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Ställa in max antal tillåtna tillsatssteg. Om binär stegning ska användas. ON -X ON -X -X -X0 -X -X TÄNK PÅ! "start tillsats" i menyerna.. (extern) och.. (intern) är fabriksställda på 00GM. Om båda tillsatsmöjligheterna används och man önskar fler steg behöver startdifferensen ändras i en av menyerna. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F/F/F/VVM0. Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

21 Elschema AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

22 Varmvattencirkulation Allmänt En pump kan styras för cirkulation av varmvattnet under valbara perioder. Principschema Förklaring EB00 BT BT BT CM EB00 F GP0 HQ QM - QM QZ AA GP QN RM - RM RN - RN Övrigt CM CP0 EP F QM QM QM RM X Värmepumpsystem Temperaturgivare, ute Temperaturgivare, varmvattenladdning Temperaturgivare, värmebärare fram, extern Expansionskärl, värmebärarsida Värmepump Säkerhetsventil, värmebärarsida Cirkulationspump, extern Smutsfilter Avstängningsventil, värmebärarsida Varmvattencirkulation Tillbehörskort (AXC 0) Cirkulationspump, varmvattencirkulation -vägsventil, varmvattencirkulation Backventil Reglerventil Nivåkärl, köldbärarsida Ackumulatortank med varmvattenslinga Kollektor, köldbärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Påfyllningsventil Avstängningsventil, köldbärare retur Avstängningsventil Backventil Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC -. 0 Kapitel Varmvattencirkulation AXC 0

23 Principschema F/F med AXC 0 och varmvattencirkulation -QM -EB00-BT -CM -QM -F -X -EB00 -QM -QZ -AA -RN -RM -GP -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -RN -RM -QN -CM -F -EB00 -BT -EB0 -EP Principschema F/F med AXC 0 och varmvattencirkulation -EB00-BT -QM -CM -QM -F -X -EB00 -QM -CM -F -HQ -QM -QZ -AA -GP -RN -RM -QM -RN -RM -QN -EB00 -EB0 -EP AXC 0 Kapitel Varmvattencirkulation

24 Principschema VVM0 med AXC 0 och varmvattencirkulation -EB -QZ -AA -GP -RN -RM -EB0 -QM -X -QM0 -X -F0 -RN -RM -EB0 -QN Kapitel Varmvattencirkulation AXC 0

25 ON 0 0 N Elinkoppling Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. -X -X 0 0 -X -X Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. -X0 -X N Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F/F/F/VVM0 ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "varmvattencirk.". Meny.. - varmvattencirk. Inställning av drifttid, stilleståndstid och periodtider. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F/F/F/VVM0. Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). Apparatlåda Externt N GP AA-X X DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON AA-S -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Varmvattencirkulation

26 Elschema Kapitel Varmvattencirkulation AXC 0

27 Grundvattenpump Allmänt Med AXC 0 kan en grundvattenpump anslutas till värmepumpen om den mjukvarustyrda utgången (AUXutgång) används för något annat. Denna inkoppling möjliggör användning av grundvatten som värmekälla. Grundvattnet pumpas upp till en mellanliggande värmeväxlare. Mellanväxlare används för att skydda värmepumpens växlare från smuts och nerfrysning. Vattnet släpps ut i grävd infiltration, alternativt borrad brunn. Grundvattenpumpen går samtidigt som köldbärarpumpen. OBS! Detta alternativ gäller ej VVM 0. Principschema Förklaring EB00 Värmepumpsystem BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, extern CM Expansionskärl, värmebärarsida EB00 Värmepump F Säkerhetsventil, värmebärarsida GP0 Cirkulationspump, extern HQ Smutsfilter QM - Avstängningsventil, värmebärarsida QM EP Kollektor, köldbärarsida, grundvatten AA Tillbehörskort (AXC 0) EP Växlare, grundvatten GP Cirkulationspump, grundvatten HQ Smutsfilter Övrigt CM Nivåkärl, köldbärarsida CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga F Säkerhetsventil, köldbärare QM Påfyllningsventil QM Avstängningsventil, köldbärare retur QM Avstängningsventil RM Backventil X Anslutning, påfyllning köldbärare Principschema F/F med AXC 0 och grundvattenpump Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. -QM -CM -QM -F -X -EB00-BT -EB00 -QM -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -CM -F -EB00 -BT -EP -AA -HQ -EP -GP AXC 0 Kapitel Grundvattenpump

28 Principschema F/F med AXC 0 och grundvattenpump -EB00-BT -QM -EB00 -F -CM -QM -F -X -QM -CM -HQ -QM -QM -EB00 -EP -AA -HQ -EP -GP Kapitel Grundvattenpump AXC 0

29 ON 0 0 N Elinkoppling Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. -X -X 0 0 -X -X Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. -X0 -X N Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F/F/F/VVM0 ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Hjälprelä (HR0) krävs vid högre belastning än A (0 V). Anslutning av grundvattenpump (GP) Anslut grundvattenpumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "grundvattenpump". Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F/F/F. N DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON AA-S -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Grundvattenpump

30 Elschema Kapitel Grundvattenpump AXC 0

31

32 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd Phone Telefax

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok XC 0 Tillbehör IH SE - 00 Innehållsförteckning llmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling nslutning av kommunikation nslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 Installatörshandbok Tillbehör LEK IHB SV - 00 Innehållsförteckning Viktig information Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE 0- Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Tillbehörskort Tillbehör IHB SE - 0 Innehållsförteckning Allmänt Komponentplacering Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema

Läs mer

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE EK Installatörshandbok AXC0 Tillbehör IHBSE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1546-3 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1049-1 031752 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1327-1 Styrmodul SMO 20 639562 SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1211-3 231002 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 6 Bipackade komponenter

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

Version history NIBE VVM 310/500

Version history NIBE VVM 310/500 Listed below changes are official software versions. Latest revision of this document: 2016-04-29 Version history Version: 7568R5 Release date: 2016-04-26 Ändrat Kompressorn i F135 stannar nu, om man sätter

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 27. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 29.

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

NIBE SMO 40 Styrmodul

NIBE SMO 40 Styrmodul NIBE SMO 40 Styrmodul 5 Avancerad styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar och varmvattenberedare SMO 40 är en intelligent styrmodul som tillsammans med en eller flera NIBE luft/vatten-värmepumpar, varmvattenberedare

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-1 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 25. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 27.

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1546-1 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 22 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 22 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 0926-3 031303 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1348-1 Styrmodul SMO 40 TM 639588 NIBE SMO 40 5 Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Externa styrmöjligheter, SMS, Modbus, Uplink. Hanterar flera tillbehör,

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 40

Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE SMO 40 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för hem och fastighet.

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1549-3 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 20 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 20 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Installatörshandbok ELK 213 Elkassett

Installatörshandbok ELK 213 Elkassett Installatörshandbok ELK 213 LEK IHB SE 1535-8 611146 Innehållsförteckning 1 Svenska, IHB - ELK 213 Allmänt Komponentplacering Röranslutning Elinkoppling 2 2 3 5 10 Aktivering av ELK 213 tillsammans med

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 20

Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE SMO 20 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för ditt hem. Styrmodulen,

Läs mer

NIBE SMO 20 Styrmodul

NIBE SMO 20 Styrmodul NIBE SMO 20 Styrmodul 5 Enkel styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med en NIBE luft/vatten-värmepump, en varmvattenberedare och en extern, stegstyrd

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 40 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Artikelnummer 11 34 41 01, RSK nr 686 18 99 Ventilpaket Laddomat 41-100 med: Laddnings- och urladdningsventil med 2 st backventiler samt

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1223-3 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För uppgradering

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1624-4 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1321-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1314-3 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport 7 Uppställning 8 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 16495 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Elschema, 3x400V 24 60 49 Symboler Märkning 3 3 Sakregister 60 Säkerhetsföreskrifter Serienummer 4 5 Kontaktinformation

Läs mer

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41 IHB 1114-1 031560 LEK

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41 IHB 1114-1 031560 LEK SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE Installateurhandbuch SOAR IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då F0/F0 installeras tillsammans

Läs mer

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK MOS SE 02-7 NIBE ELK 23 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 23 LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på frontpanelen Strömställare

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1444-6 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved).

Läs mer

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning PBD SE 1533-2 NIBE TM F110 639603 Varmvattenvärmepump NIBE TM F110 3 Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning Tre olika inkopplingsalternativ Frånluft Uteluft Omgivande

Läs mer

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 122-3 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1338-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 14-4 Frånluftsmodul 4 NIBE FLM TM 639316 NIBE FLM FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1533-7 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Avancerad inomhusmodul för fastighetens värme- och varmvattenbehov.

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1209-2 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE F2300/F2026 Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För stora hus och fastigheter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1335-2 231513 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Installationsanvisning CS- stokeranläggning

Installationsanvisning CS- stokeranläggning Installationsanvisning CS- stokeranläggning Version 2.0 fr.o.m. mars 2007 Läs noggrant igenom hela manualen innan installationen påbörjas! Generalagent Sverige BN Energikonskult AB Norbergsvägen 30 * Box

Läs mer

PCS 44. Installatörshansbok Passiv kyla för NIBE F1145, F1245. Installer manual Passive cooling for NIBE F1145, F1245

PCS 44. Installatörshansbok Passiv kyla för NIBE F1145, F1245. Installer manual Passive cooling for NIBE F1145, F1245 0V- 0Hz.uF GRUNDFOS m() P,(W) 0.0 0.0 0.0 0 HEJSN PC;00NI DK IP TF 0 Class H Max. 0bar EK Type UPS - 0 0 P/N: EK PCS SE G DE Installatörshansbok Passiv kyla för NIE F, F Installer manual Passive cooling

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar.

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar. Tillbehörskort AXC 5 Tillbehörskort krävs om passiv/aktiv kyla 2-rör, passiv kyla 2- respektive 4-rör, stora poolsystem, stora extra klimatsystem eller om varmvattenkomfort (t.ex. extra varmvatten och

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 5 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 15443 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information Symboler Märkning 3 3 3 Värmebärarsida Varmvattenberedare Dockningsalternativ 18 18 19 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 16064 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information Symboler Märkning 3 3 3 Värmebärarsida Varmvattenberedare Dockningsalternativ 18 18 19 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer