FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5"

Transkript

1 PBD SE Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor i berg eller mark. NIBE FLM är avsedd att dockas mot bergvärmepumpar typ NIBE F1145/F1155/F1245/F1255/F1345. Den inbyggda fläkten i NIBE FLM suger luft från husets våtutrymmen till återvinnings enheten. Här överförs energi till värmepumpens köldbärare som på detta sätt ökar i temperatur och höjer värmepumpens värmefaktor. Även om värmepumpen inte är i drift lagras energin i mark- eller bergkollektorn och frånluftsenergin tillvaratages på detta sätt maximalt. Värmepumpens dimensionering är inte bunden till luftmängden, utan effekten på värmepumpen kan anpassas optimalt efter husets storlek. NIBE FLM kan placeras direkt på NIBE F1145/F1155/F1245/ F1255 och bildar då en komplett enhet. NIBE FLM kan även monteras fristående med konsoler (tillbehör) hängande på vägg. Fördelar Höjer temperaturen på inkommande köldbärare vilket ökar verkningsgraden på värmepumpen. Ger en komplett lösning av frånluft och mark/bergvärme. NIBE FLM kan dockas till NIBE bergvärmepumpar oberoende av effekstorlek. Frånluftsenergin ackumuleras i marken. Kollektorlängden kan vid behov minskas. Enkel installation. Automatisk avfrostning. Hög fläktkapacitet och låg ljudnivå med hjälp av den energieffektiva likströmsfläkten. NIBE FLM monterad på bergvärmepump F1245/F1255

2 Systemprincip E Uteluft tas in i huset. F Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon. A Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet. C När rumsluften passerat NIBE FLM släpps den ut. Tempera turen på luften har då sänkts eftersom NIBE FLM har tagit tillvara energi i rums luften. D NIBE FLM höjer temperaturen på köldbäraren till värme pumpen. B Den varma rums luften leds till NIBE FLM. G Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild kanal. F1145/F1155 med NIBE FLM och NIBE VPB 3. 2

3 Mått Bipackningssats 6 6 Kondensvattenslang (Ø 25/2) Ø Backventil (DN32) Trimventil (DN15) 2 st skruv (T25) för montering av NIBE FLM på F1145/F1155/F1245/F1255 Ø Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! 3

4 Uppställning och placering NIBE FLM kan monteras på F1126/F1145/F1155/F1226/ F1245/F1255 eller fristående på konsoler (tillbehör). Till övriga bergvärmeprodukter än ovan nämnda monteras FLM på konsoler. Vid stora vattenbehov då F1145/F1155 kompletterats med varmvattenberedaren NIBE VPB, placeras NIBE FLM på varmvattenberedaren alt. på F1145/F1155. Ljud från cirkulationspump eller fläkt kan överföras till konsolen. Välj därför om möjligt yttervägg för upphängningen. Om det inte är möjligt att montera NIBE FLM mot yttervägg bör vägg mot sovrum och vardagsrum undvikas. Rördragning bör utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum. Kondensvattenslangen skall dras direkt till golvbrunn eller annat vattenlås. Tillse att slang änden mynnar ovan vattennivån i golvbrunnen. Anslutning till F1145/F1155/F1245/F Ta bort frontplåten. 2. Ta bort topplåten (monterad med 6 st. skruvar). 3. Montera NIBE FLM uppifrån och skjut den på plats. 4. Fäst NIBE FLM med de 2 medlevererade skruvarna. 5. Koppla in köldbärar- samt ventilationsrör. 6. Montera tillbaka frontplåten. NIBE FLM kan även monteras fristående på konsoler. Framför NIBE FLM krävs ett fritt utrymme på 5 mm och ovanför NIBE FLM 3 mm för underhåll och eventuell service. Elanslutning I de fall NIBE FLM monteras tillsammans med F1145/F1155/ F1245/F1255/F1345 är det möjligt att ansluta matningen för NIBE FLM på plint i värmepumpen. Om så är fallet avlägsnas stickproppen på anslutningskabeln och därefter ansluts kabeln på ett kretskort i värmepumpen. I de fall NIBE FLM monteras tillsammans med en annan värmepump ansluts frånluftsmodulen till ett jordat 1-fas vägguttag eller genom fast installation. Vid fast installaton måste NIBE FLM föregås av en allpolig arbetsbrytare med minst 3 mm brytaravstånd. Vid eventuell isolationstest av fastigheten skall frånluftsmodulen bortkopplas. Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Åtgärder bakom fastskruvade luckor får endast utföras under överinseende av behörig elinstallatör. 4

5 PF1 HQ1 AA1 Komponentplacering XL32 QM21 XL31 AA5 SF3 AA5-S2 SF3 AA5-S2 PF1 HQ1 BT26 XL6 BT27 XL7 SF2 SF1 EP16 GQ2 GP2 W6 W1 XL4 Komponentlista Frånluftsmodul AZ NIBE FLM Röranslutningar XL6 Anslutning, köldbärare in, klämring Ø 15 mm XL7 Anslutning, köldbärare ut, klämring Ø 15 mm XL31 Ventilationsanslutning frånluft, Ø 16 mm XL32 Ventilationsanslutning avluft, Ø 16 mm XL4 Droppskålsavlopp VVS-komponenter QM21 Avluftning köldbärare GP2 Cirkulationspump EP16 Värmeväxlare Givare etc. BT26 Temperaturgivare, kollektor in BT27 Temperaturgivare, kollektor ut Elkomponenter AA5-S2 Dip-switch SF1 Strömställare, läge - 1, huvudbrytare SF2 Strömställare, läge - 1, cirkulationspump SF3 Potentiometer W1 Anslutningskabel W6 Styrkabel Ventilation GQ2 Fläkt HQ1 Luftfilter Övrigt PF1 Typskylt Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC och

6 Tryckexpansionskärl Köldbärarkretsen skall förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Köldbärarsidan skall trycksättas till minst,5 bar. Tryckexpansionskärlet bör dimensioneras enligt diagram, för att undvika driftstörningar. Tryckexpansionskärlet täcker ett temperaturområdet från -1 C till +2 C på köldbärarvätskan vid förtrycket,5 bar och säkerhetsventilens öppningstryck 3 bar. Tryckexpansionskärl l Köldbärar volym l Rörkoppling standard (köldbärare) Köldbärarflöde Köldbärarflödet över NIBE FLM regleras in med hjälp av cirkulationspump och trimventil så att temperaturdifferensen på köldbäraren in och ut genom NIBE FLM blir 2 4 grader. Injusteringen görs när värmepumpen är i drift. Temperaturdifferensen gäller vid 2 gradig rumstemperatur och grader i köldbäraren. Beroende på ventilationsflödet blir köldbärarflödet genom NIBE FLM från,1 l/s (36 l/h) till,15 l/s (54 l/h) vid ovanstående temperaturdifferens. Druckausdehnungsgefäß När värmepumpen l står stilla ger den interna cirkulationspumpen i 5 NIBE FLM från,85 l/s (36 l/h) till,125 l/s (45 l/h) i återladdningsflöde till kollektorn. Detta gäller för 4 en värmepump med cirka 4 kw avgiven effekt. För en 15 kw värmepump 3 är motsvarande flöden från,9 l/s (324 l/h) till 2,14 l/s (54 l/h). Wärme- Lägsta tillåtna 1 inkommande köldbärartemperatur är -8 C. quellen- volumen l Effektöverföring till köldbärare Effektöverföring till köldbärare Överförd effekt (kw) 2 Pressu l QM21 Överförd effekt (kw) 1,5 1,5 Köldbärare in vid C Köldbärare in vid 5 C BP6 P CM3 FL3 RN1 Serviceanslutning Luftflöde (m 3 /h) Luftflöde (m3/h) Diagrammet visar den effekt som överförs från ventilationsluften till köldbäraren och gäller för lufttemperaturen +2 C och relativa luftfuktigheten 5%. Vid passiv svalka gäller denna rördragning QM21 RM1 HQ2 Köldbäraren ansluts till NIBE FLM enligt principschema. BP6 P FL3 RN1 BP6 Manometer CM3 Tryckexpansionskärl Enligt rekommendationer FL3 Säkerhetsventil, köldbärarsida HQ2 Smutsfilter QM21 Avluftning, köldbärare RM1 Backventil Ingår i NIBE FLM RN1 Trimventil Ingår i NIBE FLM CM3 RM1 Serviceanslutning HQ2 6

7 Ventilation NIBE FLM anslutes så att all ventilationsluft förutom köksfläkt passerar värmeväxlaren. Nor merat min flöde är,35 l/s per m 2 bostadsyta. För att frånluftsmodulen skall arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet inte under stiga 11 m 3 /h (31 l/s). Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade. Om frånluftsmodulen är ansluten till F1145/F1155/F1245/ F1255/F1345 görs inställningen av ventilationskapacitet i värmepumpens menysystem. I annat fall ställs ventilationskapaciteten med potentiometer. Anslutningar bör ske via flexibla slangar, förlagda lätt utbytbart. Avluftskanalen och kanaler avsedda för tilluft vid passiv svalka ska isoleras diffusionstätt i hela sin längd. Frånluftskanal som förläggs i kalla utrymmen skall isoleras. Möjlighet till kanalinspektion krävs. Se till att areaminskningar i form av veck, snäva böjar m m ej förekommer, detta medför minskad ventilationskapacitet. Fläktdiagram Nedanstående diagram visar tillgänglig ventilationskapacitet. Tillgänglig tryck (Pa) 5 Kapacitet likströmsfläkt Alla ka nal skarvar skall vara täta och popnitas för att undvika läckageflöden. Kanalsystemet skall utföras enligt gällande normer. Lägst täthetsklass B rekommenderas. För att undvika att fläktljud leds till frånluftsdonen är det lämpligt att montera in en ljuddämpare i kanalen. För att erhålla erforderlig luftväxling i husets samtliga rum krävs korrekt placering och injustering av frånluftsdon. En felaktig ventilationsinstallation kan medföra sämre utbyte från frånluftsmodulen och därmed en sämre driftsekonomi, samt även skada huset. Avluftskanalen får inte dras till rökkanal. Om braskamin eller motsvarande installeras måste den vara försedd med tätslutande luckor samt ha möjlighet att ta förbränningsluft utifrån. För att erhålla god komfort är det också viktigt att använda uteluftsdon med god luftspridning och att se till att man har tillräckligt många don. Imkanal Imkanal får inte anslutas till NIBE FLM % 8% 1% 6% Effekt (watt) 8 2% Effekt likströmsfläkt 7% 9%/1% 8% Luftflöde (m³/h) (l/s) 6 6% 4 2 5% 4% 3% 1% 2% Luftflöde (l/s) Luftflöde (l/s) 7

8 Tillbehör Konsolpaket För vägghängning av NIBE FLM RSK nr Tekniska data FLM IP 21 Elektriska data Matningsspänning V 23 V NAC 5 Hz Max driveffekt cirkulationspump W 75 Max driveffekt fläkt W 175 Kapslingsklass IP21 Ventilation Max luftflöde m 3 /h 35 Köldbärarkrets Min inkommande köldbärartemperatur C -8 Max rekommenderad inkommande köldbärartemperatur C 15 Max utgående köldbärartemperatur C 3 Min tryck köldbärare MPa/bar,2/,2 Max tryck köldbärare MPa/bar,3/3 Ljudeffekt enligt EN Ljudeffektnivå (L w(a) ) 1 db (A) Mått och vikt Bredd mm 6 Djup mm 556 Höjd mm 396 Vikt kg 35 RSK nr Värdet varierar med vald fläktkurva. NIBE AB - Energy Systems Box 14, Markaryd Tel Fax

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 99- Frånluftsmodul 4 FLM 3 63954 NIBE FLM 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM 3 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

EVR-CA Plint Reglersystem

EVR-CA Plint Reglersystem A01026 Teknisk data Reglercentral EVR-CA är en elektronisk enhet för automatisk reglering av framledningsvattnets temperatur. Centralen arbetar med signaler från givare för utomhustemperatur, framledningstemperatur

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer