Installatörshandbok SMO 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok SMO 40"

Transkript

1 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE

2 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 35. Ställa in inomhusklimatet INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN 2X MIN ANLÄGGNING INFO Du kommer till läget för inställning av inomhustemperaturen genom att, när du står i grundläget i huvudmenyn, trycka två gånger på OK-knappen. Öka varmvattenmängden 1X INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN MIN ANLÄGGNING INFO 2X För att tillfälligt öka mängden varmvatten (om varmvattenberedare är installerad till din ), vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen. Vid komfortstörning Om du råkar ut för en komfortstörning av något slag finns det några åtgärder du själv kan utföra innan du behöver kontakta din installatör. Se sida 52 för instruktioner.

3 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 4 4 Pool SG Ready Leverans och hantering Upphängning Bipackade komponenter Styrning - Introduktion Displayenhet Menysystem Styrmodulens konstruktion Elkomponenter 4 Röranslutningar Allmänt Dockningsalternativ Styrning Meny 1 - INOMHUSKLIMAT Meny 2 - VARMVATTEN Meny 3 - INFO Meny 4 - MIN ANLÄGGNING Meny 5 - SERVICE Elinkopplingar Allmänt Service Serviceåtgärder Anslutningar Anslutningsmöjligheter Anslutning av tillbehör 6 Igångkörning och justering Komfortstörning Hantera larm Felsökning Endast tillsats Förberedelser Igångkörning med NIBE luft/vattenvärmepump Igångkörning med endast tillsats Kontrollera växelventilen Kontrollera AUX-utgång Kyldrift Startguide Inställning av kyl-/värmekurva Tillbehör 12 Tekniska uppgifter Mått och avsättningskoordinater Tekniska data Elschema Index Inställning av varmvattencirkulation 31 Innehållsförteckning 3

4 1 Viktig information Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIBE Symboler Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. TÄNK PÅ! Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning. TIPS! Märkning Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten. är CE-märkt och uppfyller IP21. CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade. IP21 innebär att produkten är säker för att föremål med en diameter större än eller lika med 12,5 mm inte kan tränga in och orsaka skada samt att produkten har skydd mot lodrätt fallande vattendroppar. Serienummer Serienumret hittar du på ovansidan av locket till styrmodulen. Serienummer TÄNK PÅ! Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan. Landsspecifik information Installatörshandboken Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden. Sverige Garanti- och försäkringsinformation Mellan dig som privatperson och företaget du köpt av gäller konsumentlagarna. För fullständiga villkor se Mellan NIBE och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer. Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till den du köpte produkten av. 4 Kapitel 1 Viktig information

5 ... Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i Användarhandboken. Beskrivning El (sida 15) Övrigt Kommunikation, värmepump Ansluten matning 230 V Utegivare Rumsgivare Temperaturgivare, varmvattenladdning Temperaturgivare, varmvatten topp Temperaturgivare, extern framledning Temperaturgivare, extern returledning Laddpump Växelventil AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5 AUX 6 AA3-X7 Dipswitch Kontroll av tillsats Kontroll av växelventilsfunktion Kontroll av laddpumpsfunktion Genomförd installationskontroll av värmepump och kringutrustning Anmärkning Signatur Datum Kapitel 1 Viktig information 5

6 Kontaktinformation AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera för mer information. 6 Kapitel 1 Viktig information

7 Tillbehörskort IHB SE Leverans och hantering Upphängning Bipackade komponenter Vid upphängning på vägg ska fastsättning anpassat för underlaget användas. Utegivare Rumsgivare Isolertejp Temperaturgivare Aluminiumtejp Buntband Värmeledningspasta Strömkännare Använd alla fästpunker och montera upprätt plant mot vägg utan att någon del av styrmodulen sticker ut utanför kanten på väggen. Lämna minst 100 mm fritt utrymme runt styrmodulen för att underlätta åtkomst samt kabeldragning vid installation och service. 120 Installatörshandbok Tillbehör Åtkomst till skruvar för montering av frontlucka sker underifrån. IHB Tillbehörskort Kapitel 2 Leverans och hantering 7

8 L N PE L N PE Styrmodulens konstruktion PF3 AA4 Elkomponenter AA2 Grundkort AA5 AA3 AA3 AA4 Ingångskort Displayenhet AA4-XJ3 USB-uttag SF1 X1 X2 AA5 AA7 FA1 AA4-XJ4 Serviceuttag (ingen funktion) Tillbehörskort Extra reläkort Automatsäkring AA4-XJ3 AA2 AA7 AA4-XJ4 K2 X1 X2 Reservlägesrelä Kopplingsplint, inkommande elektrisk matning Kopplingsplint, AUX4 - AUX6 UB1 UB2 SF1 PF3 Strömställare Serienummerskylt FA1 UB1 Kabelgenomföring, inkommande el, kraft för tillbehör UB2 Kabelgenomföring, signal K2 Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC och X2 X1 AA7 AA2 8 Kapitel 3 Styrmodulens konstruktion

9 4 Röranslutningar Allmänt Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler. Se manual för kompatibel NIBE luftvattenvärmepump för installation av värmepumpen. Kompatibla NIBE luftvattenvärmepumpar Kompatibel NIBE luftvattenvärmepump ska vara försedd med styrkort som lägst har programvaruversion enligt följande lista. Vilken version styrkortet har visas i värmepumpens display (om sådan finns) vid uppstart. Produkt F2020 F2025 F2026 F2030 Programvaruversion alla versioner Montering av temperaturgivare på rör Temperaturgivarna monteras med värmeledningspasta, buntband (första buntbandet fästs mot röret mitt på givaren och det andra buntbandet fästs ca 5 cm efter givaren) och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. F2040 F2300 alla versioner 55 Symbolnyckel Symbol Betydelse Avstängningsventil Trimventil Shunt-/växelventil Säkerhetsventil P Temperaturgivare Manometer Cirkulationspump Smutsfilter Hjälprelä Kapitel 4 Röranslutningar 9

10 Dockningsalternativ kan anslutas tillsammans med andra produkter från NIBE på flera olika sätt varav några visas nedan (tillbehör kan krävas). Mer om alternativen finns på samt i respektive monteringsanvisning för de tillbehör som används. Se sida 54 för lista över de tillbehör som kan användas till. Anläggningar med kan producera värme och varmvatten. Kyla kan även produceras, men det beror på vilken värmepump som används. Kalla dagar under året när tillgången på energi från luften är lägre kan tillsatsvärme kompensera och hjälpa till och producera värme. Tillsatsvärmen är även bra att ha som hjälp om värmepumpen skulle hamna utanför sitt arbetsområde eller om den har blockerats av någon annan orsak. Värmebärarsidan och tappvarmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande regler. Detta är principscheman. Verklig anläggning ska projekteras enligt gällande normer. Förklaring AA25 BT1 BT6 BT7 BT25 BT50 BT63 BT71 GP10 QN10 CL11 till 12 AA25 BT51 EP5 GP9 HQ4 QN10 RN10 EB1 CM5 EB1 FL10 KA1 RN11 QM42 till 43 EB101 till 104 AA25 BT3 BT12 EB101 till 104 FL10 GP10 GP12 HQ1 QM1 QM31 QM32 QM43 RM11 EP21 till 22 AA25 BT2 BT3 GP20 QN25 Utegivare 1) Temperaturgivare, varmvattenladdning 1) Temperaturgivare, varmvatten topp 1) Temperaturgivare, extern framledning 1) Rumsgivare 1) Temperaturgivare, extern framledning efter elektrisk värmare Temperaturgivare, extern returledning 1) Cirkulationspump, Värmebärare Växelventil, Varmvatten/Värmebärare 2) Poolsystem 1 till 2 Apparatlåda med tillbehörskort 2) Temperaturgivare, pool 2) Växlare, pool Cirkulationspump, pool Smutsfilter, pool Växelventil, pool 2) Trimventil Tillsatsvärme Expansionskärl Elkassett Säkerhetsventil Hjälprelä/Kontaktor 2) Trimventil Avstängningsventil Värmepumpsystem Apparatlåda med tillbehörskort 2) Temperaturgivare, returledning 3) Temperaturgivare, kondensor framledning 3) Värmepump Säkerhetsventil Extern cirkulationspump, klimatsystem Laddpump 2) Smutsfilter 3) Avtappningsventil, Värmebärare Avstängningsventil, Värmebärare, Fram Avstängningsventil, Värmebärare, Retur Avstängningsventil Backventil Klimatsystem 2 till 3 Apparatlåda med tillbehörskort 2) Temperaturgivare, värmebärare fram 2) Temperaturgivare, värmebärare retur 2) Cirkulationspump 2) Shuntventil 2) 10 Kapitel 4 Röranslutningar

11 EQ1 AA25 BT64 CP6 GP13 QN12 QZ1 AA25 BT70 Kylsystem Apparatlåda med tillbehörskort 2) Temperaturgivare, kyla framledning 2) Enkelmantlad ackumulatortank, kyla Cirkulationspump, kyla Växelventil, Kyla/Värme 2) Varmvattencirkulation Apparatlåda med tillbehörskort 2) Temperaturgivare, utgående varmvatten 2) GP11 Cirkulationspump, varmvattencirkulation FQ1 Blandningsventil, varmvatten RM23 till 24 Backventil RN20 till 21 Trimventil Övrigt CM1 Expansionskärl slutet, Värmebärare CP5 Utjämningskärl (UKV) CP10 till 11 Ackumulatortank med varmvattenberedning EB10 Varmvatten-/spetsberedare EB20 Elpatron FL2 Säkerhetsventil, Värmebärare KA1 Hjälprelä/Kontaktor RN10, Trimventil RN43, RN60 till 63 1) Ingår i och medlevereras 2) Ingår i och medlevereras tillbehör 3) Ingår i och medlevereras NIBE värmepump (kan variera beroende på värmepump). Beteckningar enligt standard IEC och Kapitel 4 Röranslutningar 11

12 Kompatibel NIBE luftvattenvärmepump tillsammans med dockning stegstyrd tillsats före växelventil för varmvatten samt kylfunktion (4-rör-system) -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -FL10 -QM31 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -QM1 NIBE levererar inte alla komponenter i detta principschema. Detta installationsalternativ tillämpas på enklare anläggningar med fokus på låg installationskostnad. (AA25) startar och stannar värmepumpen (EB101) för att uppfylla värme och varmvattenbehov till anläggningen. Vid samtida värme- och varmvattenbehov växlar växelventilen (AA25-QN10) periodiskt mellan klimatsystem och varmvattenberedare/ackumulatortank (CP10). Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (CP10) växlar växelventilen (AA25- QN10) mot klimatsystemet. Tillsats (EB1) kopplas in automatiskt om effektbehovet för anläggningen överstiger värmepumpens kapacitet. Den används för både uppvärmning och laddning av varmvatten. Tillsatsen kan även användas om det krävs en högre temperatur på varmvattnet än vad värmepumpen klarar av att producera. 12 Kapitel 4 Röranslutningar

13 Kompatibel NIBE luftvattenvärmepump tillsammans med dockning stegstyrd tillsats efter växelventil för varmvatten och tilllbehör för extra klimatsystem, pool samt kyla -CP5 -EB1 -KA1 -EB1 -EP21 -AA25 -AA25 -GP10 -BT25 -BT71 -BT2 -GP20 -QN25 -BT3 -CL11 -AA25 -EQ1 -CP6 -AA25 -CL11-QN19 -AA25-QN10 -RN10 -EP5 -RN10 -GP9 BT51 -HQ4 POOL -GP13 -FL2 -CM1 -CP10 -BT64 -AA25 -BT1 -AA25 -BT50 -EQ1-QN12 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -BT3 -FL10 -QM32 -QM31 -GP12 -HQ1 -QM43 -KA1 -EB20 -QM1 NIBE levererar inte alla komponenter i detta principschema. Detta installationsalternativ tillämpas på mer komplexa anläggningar med fokus på komfort. (AA25) startar och stannar värmepumpen (EB101) för att uppfylla värme och varmvattenbehov till anläggningen. Vid samtida värme- och varmvattenbehov växlar växelventilen (AA25-QN10) periodiskt mellan klimatsystem och varmvattenberedare/ackumulatortank (CP10). Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (CP10) växlar växelventilen (AA25- QN10) mot klimatsystemen samt pool. Vid behov för uppvärmning av pool växlar växelventilen (CL11-QN19) från klimatsystemen till pool-systemet. Tillsats (EB1) kopplas in automatiskt om energibehovet för anläggningen överstiger värmepumpens kapacitet. Elpatron (EB20) i varmvattenberedaren/ackumulatortanken (CP10) används då under tiden för att producera varmvatten om värmepumpen (EB101) samtidigt används för uppvärmning av bostaden. Elpatron (EB20) kan även användas om det krävs en högre temperatur på varmvattnet än vad värmepumpen klarar av att producera. Vid kyldrift (kräver kompatibel värmepump) växlar växelventil (EQ1-QN12) mot kylsystemet (EQ1). Om flera samtida behov skulle uppstå samtidigt som kylbehov finns reagerar anläggningen olika. Vid varmvattenbehov växlar växelventilen (EQ1-QN12) tillbaka och varmvatten produceras tills behovet är uppfyllt. Vid värmebehov växlar växelventilen istället (EQ1-QN12) periodiskt mellan behoven. Vid uppfyllt kylbehov växlar växelventilen tillbaka till grundläget (värme/varmvatten). Kapitel 4 Röranslutningar 13

14 Kompatibla NIBE luftvattenvärmepumpar tillsammans med och elkassett efter växelventil för varmvatten samt pool och extra klimatsystem (flytande kondensering) -EQ1 -AA25 -BT64 -CP6 -GP13 -EB1 -CM5 -EB1 -FL10 -QM42 -QM43 -RN11 -EP22 -AA25 -QN25 -BT2 -GP20 -EP21 -AA25 -BT2 -BT3 -GP20 -QN25 -BT3 -AA25-BT71 -AA25-BT25 -RN43 -CP5 -AA25-GP10 -EQ1 -QN12 -CL12 -QN19 -CL12 -EP5 -EB104 >-EB104 -BT12 -QM31 -RM11 -CL11 -AA25 -RN10 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL2 -FL10 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -CL11-QN19 -EP5 -QM1 -RN10 -GP9 -BT51 -HQ4 POOL1 -EB103 >-EB103 -EB102 >-EB102 -BT12 -FL10 -BT3 -BT12 -FL10 -BT3 -QM31 -QM32 -GP12 -QM1 -QM31 -QM32 -GP12 -HQ1 -EB103-AA25 -RM11 -HQ1 -QM43 -RM11 -QM43 -AA25-QN10 -AA25 -QZ1 -AA25 -RN61 -RN60 -CP10 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -RN63 -RN62 -CP11 -RM23 -RN20 -RM24 -EB10 -GP11 -RN21 -FQ1 -BT70 -QM1 -EB101 >-EB101 -BT12 -FL10 -BT3 -QM31 -QM32 -GP12 -RM11 -HQ1 -QM43 -AA25 -BT1 -QM1 -FL2 -CM1 NIBE levererar inte alla komponenter i detta principschema. Olika typer av behov (värme, varmvatten etc.) medför olika fram-och returledningstemperaturer samt olika flöden till värmepumpen. Säkerställ vid rörinkopplingen i anläggningar med flera kompressorer och olika värmebehov att dessa förblir separerade så olika returledningstemperaturer inte blandas med varandra. Annars kan värmeanläggningens effektivitet påverkas. Se principschema för exempel. Detta installationsalternativ tillämpas på mer komplexa anläggningar med fokus på komfort. (AA25) startar och stannar värmepumparna (EB101) och (EB102) för att uppfylla värme och varmvattenbehov till anläggningen. Värmepumpen (EB103) används för värme och pooluppvärmning och värmepump (EB104) används för kyla, värme och pooluppvärmning. Vid samtida värme- och varmvattenbehov växlar växelventilen (AA25-QN10) periodiskt mellan klimatsystem och varmvattenberedare/ackumulatortank (CP10). Vid fulladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (CP10) växlar växelventilen (AA25-QN10) mot klimatsystemen. Vid behov för uppvärmning av pool växlar växelventilen (CL11-QN19) eller (CL12-QN19) från klimatsystemen till pool-systemet. Tillsats (EB1) kopplas in automatiskt om energibehovet för anläggningen överstiger värmepumpens kapacitet. Varmvattentillsats erhålls i spetsberedare (EB10). Vid kyldrift (kräver kompatibel värmepump) växlar växelventil (EQ1-QN12) mot kylsystemet (EQ1). Om flera samtida behov skulle uppstå samtidigt som kylbehov finns reagerar anläggningen olika. Vid värmebehov växlar växelventilen istället (EQ1-QN12) periodiskt mellan behoven. Vid uppfyllt kylbehov växlar växelventilen tillbaka till grundläget (värme/varmvatten). Vid behov av pooluppvärmning växlar växelventilen (EQ1- QN12) tillbaka samtidigt som växelventilen (CL12- QN19) växlar mot pool-systemet (CL12) och poolvärme produceras tills behovet är uppfyllt. 14 Kapitel 4 Röranslutningar

15 L N PE Elinkopplingar Allmänt Före isolationstest av fastigheten ska bortkopplas. Om fastigheten har jordfelsbrytare bör förses med en separat sådan. skall installeras via allpolig arbetsbrytare med minst 3 mm brytavstånd. För elschema för styrmodulen, se sida 59. Kommunikations- och givarkablar till externa anslutningar får inte förläggas i närheten av starkströmsledning. Minsta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande. Använd en skärmad treledarkabel för kommunikation med värmepump. Vid kabeldragning in i ska kabelgenomföringar (UB1 och UB2, utmärkta på bild) användas. Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "" eller " " innan pannvatten fylls på i systemet. Kompressorn i värmepumpen och eventuell extern tillsats kan skadas. FA1 AA5 SF1 UB1 Automatsäkring UB2 Styrmodulens manöverkrets och delar av dess interna komponenter är internt avsäkrade med en automatsäkring (FA1). Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Bryt strömmen med arbetsbrytaren innan eventuell service. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser. Vid installation av ska NIBEs luftvattenvärmepump och eventuell tillsats vara spänningslös. Se principschema för ditt system för fysisk placering av temperaturgivare som ska installeras. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet (AA5) får max belastas med 2 A (230 V) totalt. Kapitel 5 Elinkopplingar 15

16 Åtkomlighet, elkoppling Locket på styrmodulen öppnas med hjälp av en Torx 25-mejsel. Montering sker i omvänd ordning. 3 För enklare åtkomst vid elanslutning kan displayen behöva flyttas på. Detta gör du enkelt genom att följa dessa steg. 1. b a 2 1 Luckan för att komma åt bland annat grundkortet öppnas med hjälp av en Torx 25-mejsel. b 2. Tryck in spärren på displayenhetens övre baksida mot dig (a) och för displayenheten uppåt (b) så fästena hakar loss från plåten. a b Lyft av displayenheten från dess fäste. 3. a Passa in de två undre fästena på displayenhetens baksidan mot de två övre hålen i plåten enligt bild. 16 Kapitel 5 Elinkopplingar

17 4. Kabellåsning Använd lämpligt verktyg för att lossa/låsa fast kablarna i värmepumpens plintar. Kopplingsplint på elkort Fäst displayen på plåten. 5. När elinkopplingen är klar måste displayen återmonteras med dess tre fästpunkter igen, annars går det inte att montera frontluckan Kopplingsplint 3,5 mm 1 mm 3,5 mm 1 mm Kapitel 5 Elinkopplingar 17

18 L N PE L N PE L N PE Anslutningar AA2-X För att undvika störningar får oskärmade kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 20 cm från starkströmsledningar. Externt PE N L Kraftanslutning ska installeras via allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Minsta kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används. X1 AA2-X4 EB101-GP12 AA2-X L N 1 Externt PE N L EB102-GP12 L N PE X1 AA3-X Tariffstyrning Om spänningen till kompressorn i värmepumpen försvinner under en viss tid, måste samtidigt blockering av denna ske via mjuvarustyrd ingång (AUX-ingång) för att undvika larm, se sida 24. Anslutning av laddpump för värmepump 1 och 2 Anslut cirkulationspump (EB101-GP12) enligt bild till plint X4:5 (PE), X4:6 (N) och X4:7 (230 V) på grundkortet (AA2). Styrsignal för (EB101-GP12) ansluts till plint X4:7 (GND) och X4:8 (PWM) på ingångskortet (AA3) enligt bild. Om två värmepumpar är anslutna till ska cirkulationspump (EB102-GP12) anslutas enligt bild till plint X4:12 (PE), X4:13 (N) och X4:15 (230 V) på grundkortet (AA2). Styrsignal för (EB102-GP12) ansluts då till plint X4:5 (GND) och X4:6 (PWM) på ingångskortet (AA3) enligt bild. AA3-X4 Externt EB101-GP12 AA3-X4 Externt 8 EB102-GP TIPS! Två laddpumpar (fyra om det interna tillbehörskortet används) kan anslutas till och styras av. Flera laddpumpar kan anslutas om tillbehörskort används, två pumpar per kort. 18 Kapitel 5 Elinkopplingar

19 PE PE 8 -X4 L 7 -X1 N X8 -X2 24 -X10 -X L N PE Kommunikation med värmepump Anslut värmepumpen (EB101) med en skärmad treledarkabel enligt bild till kopplingsplint X4:1 (A), X4:2 (B) och X4:3 (GND) på tillbehörskortet (AA5). Om flera värmepumpar ska anslutas till ska dessa anslutas i kaskad enligt bild. Med tillbehör kan upp till 8 värmepumpar styras av. TÄNK PÅ! Värmepump med inverterstyrd kompressor kan endast kombineras med andra inverterstyrda värmepumpar av samma modell. AA5-X4 ON F2040 GND B A GND B A AA23-X4 F2040 GND B A GND B A AA23-X4 F2030 F A B GND X A B GND X F2026 F A B GND X A B GND X5 F2020/F2025/F2300 F2020/F2025/F2300 AA21-J2 A B GND AA21-J2 A B GND GND B A AA5-X4 Kapitel 5 Elinkopplingar 19

20 L N PE L N PE L N PE L N PE L N PE Utegivare Utetemperaturgivaren (BT1) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Anslut givaren till plint X6:1 och X6:2 på ingångskortet (AA3). Använd en tvåledare med minst 0,5 mm² kabelarea. Eventuellt kabelrör bör tätas för att inte orsaka kondens i utegivarkapseln. AA3-X SMO AA3-X6 Externt BT1 Temperaturgivare, varmvattenladdning Temperaturgivare, varmvattenladdning (BT6) placeras i dykrör på varmvattenberedaren. Anslut givaren till plint X6:7 och X6:8 på ingångskortet (AA3). Använd en tvåledare med minst 0,5 mm² kabelarea. Varmvattenladdning aktiveras i meny 5.2 eller i startguiden. SMO Externt Temperaturgivare, extern framledning Anslut temperaturgivare, extern framledning (BT25) (krävs vid tillsats efter växelventil (QN10)), till plint X6:5 och X6:6 på ingångskortet (AA3). Använd en tvåledare med minst 0,5 mm² kabelarea. AA3-X SMO AA3-X6 Externt BT25 Temperaturgivare, extern returledning Anslut temperaturgivare, extern returledning (BT71) till plint X6:17 och X6:18 på ingångskortet (AA3). Använd en tvåledare med minst 0,5 mm² kabelarea. AA3-X SMO AA3-X6 Externt BT71 AA3-X BT6 Vid dockning som kräver inkoppling av andra givare. Se "Möjliga val för AUX-ingångar" på sidan 24. AA3-X6 Temperaturgivare, varmvatten topp En temperaturgivare för varmvatten topp (BT7) kan kopplas till för visning av vattentemperaturen i toppen av tanken (om möjlighet att montera givare i toppen av tanken finns). Anslut givaren till plint X6:15 och X6:16 på ingångskortet (AA3). Använd en tvåledare med minst 0,5 mm² kabelarea. SMO Externt AA3-X BT7 AA3-X6 20 Kapitel 5 Elinkopplingar

21 L N PE L N PE L N PE Anslutningsmöjligheter Effektvakt När många elförbrukare är inkopplade i fastigheten samtidigt som eltillsatsen är i drift finns det risk att fastighetens huvudsäkringar löser ut. Styrmodulen är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen till eltillsatsen genom att koppla ur den steg för steg vid överbelastning på någon fas. Återinkoppling sker när den övriga strömförbrukningen minskar. Anslutning av strömkännare För att mäta strömmen ska en strömkännare (BE1 - BE3) monteras på vardera inkommande fasledare till elcentralen. Detta görs lämpligen i elcentralen. Anslut strömkännarna till en mångledare i en kapsling i direkt anslutning till elcentralen. Använd en mångledare med minst 0,5 mm² från kapslingen till värmepumpen. Anslut kabeln till plint X4:1 till 4 där X4:1 är den gemensamma plinten för de tre strömkännarna. Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 Rumsgivare levereras med en rumsgivare (BT50). Rumsgivaren har upp till tre funktioner: 1. Redovisa aktuell rumstemperatur i styrmodulens display. 2. Ger möjlighet att ändra rumstemperaturen i C. 3. Ger möjlighet att förädla/stabilisera rumstemperaturen. Montera givaren på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca. 1,5 m över golv. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning. Även stängda radiatortermostater kan orsaka problem. Styrmodulen fungerar utan givaren, men om man vill kunna läsa av bostadens inomhustemperatur i s display måste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in på plint X6:3 och X6:4 på ingångskortet (AA3). Om givaren ska användas till att ändra rumstemperaturen i C och/eller för att förädla/stabilisera rumstemperaturen måste givaren aktiveras i meny Om rumsgivaren används i rum med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur. SMO Externt Elcentral AA3-X BT50 Styrmodul Värmepump AA3-X6 TÄNK PÅ! Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen. AA3-X AA3-X4 Externt BE3 BE2 BE1 Kapitel 5 Elinkopplingar 21

22 L N PE L N PE Stegstyrd tillsats Märk upp aktuell ellåda med varning för extern spänning. Extern stegstyrd tillsats kan styras med upp till tre potentialfria reläer i styrmodulen (3 steg linjärt eller 7 steg binärt). Alternativt kan två reläer (2 steg linjärt eller 3 steg binärt) användas till stegstyrd tillsats vilket gör att det tredje reläet kan användas för att styra elpatron i varmvattenberedare/ackumulatortank. Med tillbehöret AXC 30 kan ytterligare tre potentialfria reläer användas för tillsatsstyrning, vilket då ger ytterligare 3 linjära eller 7 binära steg. Instegningen sker med minst 1 minuts mellanrum och urstegning med minst 3 sekunders mellanrum. Steg 1 ansluter du till kopplingsplint X2:2 på extra reläkortet (AA7). Steg 2 ansluter du till kopplingsplint X2:4 på extra reläkortet (AA7). Steg 3 eller elpatron i varmvattenberedare/ackumulatortank ansluter du till kopplingsplint X2:6 på extra reläkortet (AA7). Inställningar för stegstyrd tillsats gör du i meny och meny All tillsats kan blockeras genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till mjukvarustyrd ingång på plint X6 på ingångskortet (AA3) eller kopplingsplint X2 (se sida 24) som väljs i meny 5.4. Shuntstyrd tillsats Märk upp aktuell ellåda med varning för extern spänning. Denna inkoppling möjliggör att en extern tillsats, t.ex. en oljepanna, gaspanna eller fjärrvärmeväxlare, hjälper till med uppvärmningen. styr en shuntventil och startsignal till tillsatsvärmen med hjälp av tre reläer. Om anläggningen inte klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas tillsatsen. När panngivaren (BT52) visar ca 55 C skickar signal till shunten (QN11) att öppna från tillsatsen. Shunten (QN11) reglerar så att verklig framledningstemperatur stämmer överens med styrsystemets teoretiskt framräknade börvärde. När värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme ej behövs stänger shunten (QN11) helt. Fabriksinställd minsta gångtid för pannan är 12 timmar (ställbart i meny ). Inställningar för shuntstyrd tillsats gör du i meny och meny Anslut shuntmotorn (QN11) till kopplingsplint X2:4 (230 V, stäng) och 6 (230 V, öppna) på extra reläkortet (AA7) samt kopplingsplint X1:0 (N). För att styra till- och frånslag av tillsats ansluts denna till kopplingsplint X2:2 på extra reläkortet (AA7). All tillsats kan blockeras genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till mjukvarustyrd ingång på plint X6 på ingångskortet (AA3) eller kopplingsplint X2 (se sida 24) som väljs i meny X1 X1 AA7-X2 X1 AA7-X X2 AA7-X2 1 0 PE X X2 AA7-X2 1 0 PE L N PE X1 Externt A1 A1 A1 -K1 -K2 -K3 A2 A2 A2 L N PE X1 Externt Om reläerna ska användas för manöverspänning byglar du matningen från kopplingsplint X1:1 till X2:1, X2:3 och X2:5 på extra reläkortet (AA7). Anslut nollan från den externa tillsatsen till kopplingsplint X1:0. Vid stegstyrd tillsats före växelventil Eltillsatsen kommer att ladda med maximal tillåten elpatronseffekt tillsammans med kompressorn för att snarast avsluta varmvattenladdningen och återgå till värmeladdning. Detta sker enbart när antalet gradminuter befinner sig under startvärde för tillsats. QN11 Om reläerna ska användas för manöverspänning, byglar du matningen från kopplingsplint X1:1 till X2:1, X2:3 och X2:5 på extra reläkortet (AA7). 22 Kapitel 5 Elinkopplingar

23 L N PE L N PE L N PE L N PE Reläutgång för reservläge Märk upp aktuell ellåda med varning för extern spänning. Då strömställaren (SF1) ställs i läge " " (reservläge) aktiveras följande komponenter (om de är anslutna): cirkulationspumparna (EB101-GP12 och EB102-GP12) extern cirkulationspump (GP10) potentialfria växlande reservlägesreläet (K2). Extern cirkulationspump Anslut den externa cirkulationspumpen (GP10) enligt bild till kopplingsplint X4:9 (PE), X4:10 (N) och X4:11 (230 V) på grundkortet (AA2). AA2-X4 Externt 8 9 PE N L Externa tillbehör är frånkopplade. AA2-X4 GP10 TÄNK PÅ! Inget varmvatten produceras vid aktivering av reservläge. Reservlägesreläet kan användas för att aktivera extern tillsats, en extern termostat måste då kopplas in i manöverkretsen för att styra temperaturen. Säkerställ att värmebäraren cirkulerar genom den externa tillsatsen. A2 Växelventil kan kompletteras med en extern växelventil (QN10) för varmvattenstyrning (se sida 54 för tillbehör). Varmvattenproduktion väljs i meny Anslut den externa växelventilen (QN10) enligt bild till kopplingsplint X4:2 (N), X4:3 (manöver) och X4:4 (L) på grundkortet (AA2). A1 AA2-X PE X1 Externt Externt N L L N PE QN10 X1 AA2-X4 NIBE Uplink X1 A2 A1 Anslut en nätverksansluten kabel (rak, Cat.5e UTP) med RJ45-kontakt (hane) till kontakt AA4-X9 på displayenheten (enligt bild). Använd kabelgenomföring (UB2) på styrmodulen för kabeldragning. 1 0 PE L N PE Externt AA4-X9 X1 N L Om reläet ska användas för manöverspänning byglar du matningen från kopplingsplint X1:1 till X1:2 samt ansluter nollan och manöverspänning från den externa tillsatsen till X1:0 (N) respektive X1:4 (L). Kapitel 5 Elinkopplingar 23

24 L N PE Externa anslutningsmöjligheter På plint (X6) på ingångskortet (AA3) och kopplingsplint X2 har mjukvarustyrda in- och utgångar för anslutning av givare och extern kontaktfunktion. Detta innebär att en givare eller en extern kontaktfunktion kan anslutas till en av 6 specialanslutningar där funktionen för anslutningen bestäms i styrmodulens mjukvara. TÄNK PÅ! Ska en extern kontaktfunktion kopplas till måste funktionen för använd in- eller utgång väljas i meny 5.4. Valbara ingångar på ingångskortet (AA3) för dessa funktioner är AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12) och AUX3 (X6:13-14). På kopplingsplint X2 återfinns följande valbara ingångar AUX4 (X2:1), AUX5 (X2:2) och AUX6 (X2:3). Jord för AUX4 till 6 ansluts till kopplingsplint X2:4. Valbar utgång är plint X7 på ingångskortet (AA3). mjuka in-/utgångar5.4 AA3-X6 blockera värme aktivera tillfällig lyx ej använd ej använd ej använd ej använd SMO AA3-X6 Externt I exemplet ovan används ingångarna AUX1 (X6:9-10) och AUX2 (X6:11-12) på ingångskortet (AA3). TÄNK PÅ! Vissa av de följande funktionerna kan även aktiveras och schemaläggas via menyinställningar. Möjliga val för AUX-ingångar Följande funktioner kan anslutas till AUX-ingångarna på ingångskortet (AA3) eller kopplingsplint X2. Dessa funktioner väljs sedan i meny 5.4. Använd en 2- ledare med minst 0,5 mm² kabelarea. B A Temperaturgivare, kyla/värme Om ett enskilt rum ska avgöra hur hela anläggningen ska arbeta, används rumsgivare (BT74). Kopplas rumsgivare (BT74) till, avgör rumsgivare (BT74) när det är dags att byta mellan kyl- och värmedrift för hela anläggningen. Alternativet visas bara om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla. Temperaturgivare, extern framledning vid tillsats före växelventil (QN10) En temperaturgivare, framledning efter tillsatsvärme (BT63) kan kopplas till för att mäta temperaturen efter tillsatsen. Temperaturgivare, framledning kyla I de fall funktion aktiv kyla 4-rörsystem används på AUX-utgång, ska en temperaturgivare framledning kyla (BT64) kopplas till. Alternativet visas bara om kylfunktion på värmepumen har aktiverats. Om tillbehörskort används till kylfunktion kopplas givaren in där. Temperaturgivare, panna En temperaturgivare, panna (BT52) kan kopplas till. Alternativet visas bara om shuntstyrd tillsats är valt i meny Kontakt för extern tariffblockering I de fall extern tariffblockering önskas ska denna kopplas in på ingångskortet (AA3) eller kopplingsplint X2. Tariffblockering innebär att tillsatsen, kompressorn, värme och kyla kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4. Sluten kontakt medför bortkopplad effekt. Kontakt för "SG ready" Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden. "SG Ready" kräver två AUX-ingångar. I de fall denna funktion önskas ska den kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) eller på kopplingsplint X2. "SG Ready" är en smart form av tariffstyrning där din elleverantör kan påverka inomhus-, varmvattenoch/eller pooltemperaturen (om sådan finns) eller helt enkelt blockera tillsatsvärmen och/eller kompressorn i värmepumpen under vissa tider på dygnet (kan väljas i meny efter att funktionen är aktiverad). Aktivera funktionen genom att ansluta potentialfria kontaktfunktioner till två ingångar som väljs i meny 5.4 (SG Ready A och SG Ready B), se sida 46. Sluten eller öppen kontakt medför något av följande: 24 Kapitel 5 Elinkopplingar

25 Blockering (A: Sluten, B: Öppen) "SG Ready" är aktiv. Kompressorn i värmepumpen och tillsatsvärme blockeras som dagens tariffblockering. Normalläge (A: Öppen, B: Öppen) "SG Ready" är inte aktiv. Ingen påverkan på systemet. Lågprisläge (A: Öppen, B: Sluten) "SG Ready" är aktiv. Systemet fokuserar på kostnadsbesparing och kan t.ex. utnyttja en låg tariff från elleverantören eller överkapacitet från eventuell egen strömkälla (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.1.5). Överkapacitetsläge (A: Sluten, B: Sluten) "SG Ready" är aktiv. Systemet tillåts att gå med full kapacitet vid överkapacitet (riktigt lågt pris) hos elleverantören (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.1.5). Kontakt för extern blockering av I de fall extern blockering av funktion önskas ska denna kopplas in på ingångskortet (AA3) eller kopplingsplint X2. Funktionen kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5,4. Sluten kontakt medför bortkopplad funktion. Möjliga funktioner som kan blockeras: tillsats kompressor i värmepump EB101 och/eller EB102 värme kyla varmvatten (A = SG Ready A och B = SG Ready B ) Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx" En extern kontaktfunktion kan kopplas till för aktivering av varmvattenfunktionen "tillfällig lyx". Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på ingångskortet (AA3) eller kopplingsplint X2. "tillfällig lyx" är aktiverad under den tid som kontakten är sluten. Kontakt för aktivering av "extern justering" En extern kontaktfunktion kan kopplas till för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen. Då kontakten är sluten ändras temperaturen i C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av "temperatur" (förskjutning av värmekurva) med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10. klimatsystem 1 Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på ingångskortet (AA3) eller kopplingsplint X2. Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2, "extern justering". klimatsystem 2 till 8 Extern justering för klimatsystem 2 till 8 kräver tillbehör (ECS 40 eller ECS 41). Se tillbehörets installatörshandbok för installationsanvisning. Kontakt för externt larm Larm från externa enheter kan kopplas till styrningen och visas som ett infolarm. Potentialfri signal av typ NO eller NC kan kopplas in. Kapitel 5 Elinkopplingar 25

26 L N PE L N PE L N PE Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä) Möjlighet finns till extern anslutning genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max 2 A vid resistiv last) på plint X7 på ingångskortet (AA3). Valbara funktioner för extern anslutning: Indikering av summalarm. Funktionen ger signal under tiden ett bestående larm indikeras av styrmodulen. Kyllägesindikering. Detta alternativ kräver att någon form av kylfunktion har aktiverats. Funktionen ger signal när systemet tillåter kyldrift och kan användas t.ex. för att styra externa pumpar. Aktiv kyla (4 rör). Detta alternativ kräver att någon form av kylfunktion har aktiverats och kan användas för enkla 4-rör-system (en utedel). Funktionen ger signal när någon tillkopplad värmepump gör kyla och inga andra behov finns samt kyla är tillåten. Denna funktion kan användas för att styra växelventil för kyla EP25-QN12. TÄNK PÅ! Vid detta alternativ styrs laddpumpen (GP12) alltid i driftläge "auto", vilket medför att pumpen är igång när växelventilen (QN12) står mot kylsystemet. Varmvattencirkulationspump eller extern värmebärarpump ansluts till summalarmsreläet enligt bild nedan. Märk upp aktuell ellåda med varning för extern spänning. AA3-X7 Externt AA3-X7 PE N L NC NO C Växelventil för kyla ansluts till summalarmsreläet enligt bild nedan. PE N L Extern värmebärarpump. Funktionen ger signal när en extern cirkulationspump (GP10) ska köras enligt inställningar för driftläget. Styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation. Funktionen ger signal när en cirkulationspump för varmvattencirkulation (GP11) ska köras enligt inställningar i meny "varmvattencirk." (2.9.2). Ansluts något av ovanstående till plint X7 på ingångskortet (AA3) måste funktionen väljas i meny 5.4. AA3-X7 Externt AA3-X7 N L NC NO C N L Summalarm är förvalt från fabrik. Tillbehörskort krävs om flera funktioner ska anslutas till plint X7 samtidigt som indikering av summalarm är aktiverat (se sida 54). TÄNK PÅ! Reläutgången får max belastas med 2 A vid resistiv last (230V AC). Anslutning av tillbehör Externt Instruktioner för inkoppling av övriga tillbehör finns i den medföljande installationsanvisningen. Se sida 54 för lista över de tillbehör som kan användas till. AA3-X7 AA3-X7 NC NO C Bilden visar reläet i larmläge. Är strömställaren (SF1) i läge " " eller " " är reläet i larmläge. 26 Kapitel 5 Elinkopplingar

27 6 Igångkörning och justering Förberedelser Kompatibel NIBE luftvattenvärmepump ska vara försedd med styrkort som lägst har programvaruversion enligt listan på sida 9. Vilken version styrkortet har visas i värmepumpens display (om sådan finns) vid uppstart. ska vara färdiginkopplad och ansluten. Klimatsystemet ska vara vattenfyllt och urluftat. Igångkörning med NIBE luft/vattenvärmepump NIBE F2020/F2025 Följ instruktionerna i värmepumpens Monteringsoch skötselanvisning under avsnitt Igångkörning och injustering Uppstart och kontroll. Kontrollera AUX-utgång För att kontrollera ev funktion inkopplad på AUX-utgången 1. Aktivera "AA3-X7" i meny Kontrollera den önskade funktionen. 3. Avaktivera "AA3-X7" i meny 5.6. Kyldrift Om anläggningen innehåller en eller flera NIBE luft- /vattenvärmepumpar som kan producera kyla (exempelvis NIBE F2040) kan kyldrift tillåtas i aktuell undermeny till meny Nu kan du välja kyllägesindikering i meny 5.4 för AUXutgången. NIBE F2026/F2030/F2040/F2300 Följ instruktionerna i värmepumpens Installationshandbok under avsnitt Igångkörning och justering Uppstart och kontroll. 1. Spänningssätt värmepumpen. 2. Spänningssätt. 3. Följ startguiden i displayen på alternativt starta startguiden i meny 5.7. Igångkörning med endast tillsats Vid första uppstart följer du startguiden, annars följer du listan nedan. 1. Gå till meny 4.2 driftläge. 2. Markera endast tillsats med hjälp av manöverratten och tryck sedan på OK-knappen. 3. Återgå till huvudmenyerna genom att trycka på Bakåt-knappen. TÄNK PÅ! Vid igångkörning utan NIBE luft/vattenvärmepump kan larmet kommunikationsfel visas i displayen. Larmet återställs om aktuell värmepump avaktiveras i meny ("installerade slavar"). Kontrollera växelventilen 1. Aktivera "AA2-K1 (QN10)" i meny Kontrollera att växelventilen öppnar eller är öppen mot varmvattenladdning. 3. Avaktivera "AA2-K1 (QN10)" i meny 5.6. Kapitel 6 Igångkörning och justering 27

28 Startguide Vatten måste finnas i klimatsystemet innan strömställaren sätts till "". Manövrering i startguiden A. Sida B. Namn och menynummer språk Ställ styrmodulens strömställare () i läge "". 2. Följ instruktionerna i startguiden i styrmodulens display. Om startguiden inte går igång när du startar styrmodulen, kan du starta den manuellt i meny 5.7. TIPS! Se sida 33 för en mer ingående introduktion av anläggningens styrsystem (manövrering, menyer etc.). Igångkörning Första gången anläggningen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av anläggningens grundläggande inställningar. Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över. Startguiden kan startas i efterhand i meny 5.7. Detta gäller för en värmepump med cirka 4 kw avgiven effekt. För en 15 kw värmepump är motsvarande flöden från 0,09 l/s (324 l/h) till 0,14 l/s (504 l/h). Under uppstartguiden körs växelventiler och shunten fram och tillbaka för att hjälpa till med avluftning av värmepumpen. TÄNK PÅ! Så länge startguiden är aktiv kommer ingen funktion i värmepumpen automatiskt att starta. Guiden kommer att dyka upp vid varje omstart av värmepumpen tills detta väljs bort på sista sidan. Om startguiden lämnas på denna sida så avslutas den automatiskt om 60 min C. Alternativ / inställning A. Sida Här kan du se hur långt du har kommit i startguiden. För att bläddra mellan sidorna i startguiden gör du följande: 1. Vrid manöverratten tills en av pilarna i det övre vänstra hörnet (vid sidnumret) blir markerad. 2. Tryck på OK-knappen för att hoppa mellan sidorna i startguiden. B. Namn och menynummer Här läser du av vilken meny i styrsystemet denna sida i startguiden bygger på. Siffrorna inom parentes är menyns nummer i styrsystemet. Vill du läsa mer om berörd meny läser du antingen i dess hjälpmeny eller i användarhandboken. C. Alternativ / inställning Här gör du inställningar för systemet. D. Hjälpmeny I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå. För att komma åt hjälptexten: 1. Använd manöverratten för att markera hjälpsymbolen. 2. Tryck på OK-knappen. Hjälptexten består ofta av flera fönster som du kan bläddra mellan med hjälp av manöverratten. 28 Kapitel 6 Igångkörning och justering

29 Inställning av kyl-/värmekurva system framledningstemp. C system framledningstemp. C värmekurva utetemp. C kylkurva utetemp. C värmekurva Inställningsområde: 0-15 Fabriksinställning: 9 kylkurva (tillbehör krävs) Inställningsområde: 0-9 Fabriksinställning: 0 I menyn värmekurva kan du se den s.k. värmekurvan för ditt hus. Värmekurvans uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och därmed energisnål drift. Det är utifrån denna värmekurva som styrmodulens reglerdator bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet, framledningstemperaturen, och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer. Om tillgång till kyla finns kan liknande inställningar göras för kylkurvan. Kurvlutning Värme- respektive kylkurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturen sjunker/ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur för värme eller en lägre framledningstemperatur för kyla vid en viss utetemperatur. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Framledningstemperatur C 70 Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR Utetemperatur Den optimala kurvlutningen är beroende av din orts klimatförhållanden, om huset har radiatorer eller golvvärme och hur välisolerat huset är. Kurvan ställs in när anläggningen installeras, men kan behöva efterjusteras. Sedan ska kurvan i normala fall inte behöva ändras. TÄNK PÅ! Vid finjusteringar av inomhustemperaturen ska i stället kurvan förskjutas uppåt eller nedåt, vilket görs i meny 1.1 temperatur. Kurvförskjutning En förskjutning av kurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5 C vid alla utetemperaturer. Framledningstemperatur maximum- och minimumvärden Eftersom framledningstemperaturen inte kan beräknas högre än det inställda maximivärdet eller lägre än det inställda minimivärdet planar värmekurvan ut vid dessa temperaturer. TÄNK PÅ! Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan 35 och 45 C. Vid golvkyla ska min. framledningstemp. begränsas för att undvika kondens. Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör. Siffran längst ut på kurvan anger kurvlutningen. Siffran bredvid termometern anger kurvförskjutningen. Använd manöverratten för att ställa in ett nytt värde. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OKknappen. Kurva 0 är en egen kurva skapad i meny För att välja en annan kurva (kurvlutning): Om det bara finns ett klimatsystem är kurvans nummer redan markerat när menyfönstret öppnas. 1. Välj det klimatsystem (om det finns mer än ett) för vilket kurvan ska ändras. 2. När valet av klimatsystem bekräftats blir kurvans nummer markerat. 3. Tryck på OK-knappen för att komma till inställningsläget. 4. Välj en ny kurva. Kurvorna är numrerade från 0 till 15, där högre nummer ger brantare lutning och högre framledningstemperatur. Kurva 0 innebär att egen kurva (meny 1.9.7) används. 5. Tryck på OK-knappen för att avsluta inställningen. För att läsa av en kurva: 1. Vrid manöverratten så att ringen på axeln med utetemperaturen markeras. Kapitel 6 Igångkörning och justering 29

30 2. Tryck på OK-knappen. 3. Följ den grå linjen upp till kurvan och ut till vänster för att avläsa värdet för framledningstemperaturen vid vald utetemperatur. 4. Det går nu att göra avläsningar för olika temperaturer genom att vrida på manöverratten till höger eller vänster och avläsa motsvarande framledningstemperatur. 5. Tryck på OK- eller Bakåt-knappen för att komma ur avläsningsläget. TIPS! Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg. Utgångsvärden för värmeautomatik Värdena som anges på kartan gäller för "värmekurva" i meny Första värdet gäller för lågtempererat* radiatorsystem. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1 ställs på -2. Värde inom parentes avser golvvärmesystem** installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentes men måste då minska detta värde med två enheter. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1, ställs i dessa fall på -1. TÄNK PÅ! Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 20 C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras. Exempel på val av utgångsvärden: Hus med lågtempererat* radiatorsystem Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 10 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -2 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva). Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 5 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva). Hus med golvvärme** installerat i träbjälklag Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 8 (se tredje punkten i listan ovan) i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva). TÄNK PÅ! En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna på radiatorerna eller golvvärmen. Öppna därför termostatventilerna helt, utom i de rum där en svalare temperatur önskas, t.ex. i sovrum. * Med lågtempererat radiatorsystem menas ett system där framledningstemperaturen behöver vara 55 C den kallaste dagen. ** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exemplet ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca C resp C den kallaste dagen. De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på att husen byggs och isoleras på annat sätt än i södra delen av landet samt att klimatsystemen dimensioneras på annat sätt. 9 (4) 9 (5) Göteborg 10 (5) 8 (4) Halmstad Helsingborg 11 (5) Malmö Borås 8 (4) Karlstad Örebro Jönköping Linköping Växjö Kalmar Markaryd Hässleholm 9 (4) Östersund Falun Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall Gävle Västerås Stockholm Norrköping Visby Karlskrona Simrishamn Ystad Söderhamn Uppsala 9 (5) Kiruna Gällivare 11 (5) 12 (6) Luleå 30 Kapitel 6 Igångkörning och justering

31 Inställning av varmvattencirkulation varmvattencirk. (tillbehör krävs) drifttid Inställningsområde: 1-60 min Fabriksinställning: 60 min stilleståndstid Inställningsområde: 0-60 min Fabriksinställning: 0 min Här kan du ställa in varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn. Under inställda perioder kommer varmvattencirkulationspumpen att gå enligt inställningarna ovan. "drifttid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle. "stilleståndstid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena. Varmvattencirkulation aktiveras i meny 5.4 "mjuka inoch utgångar". Pool pool 1 - pool 2 (tillbehör krävs) starttemperatur Inställningsområde: 5,0-80,0 C Fabriksinställning: 22,0 C stopptemperatur Inställningsområde: 5,0-80,0 C Fabriksinställning: 24,0 C max antal kompressorer Inställningsområde: 1 8 Fabriksinställning: 8 Här väljer du om poolstyrningen ska vara aktiverad, inom vilka temperaturer (start- och stopptemperatur) pooluppvärmning ska ske och hur många kompressorer som får arbeta mot denna pool samtidigt. Maximalt antal ger möjlighet att begränsa det antal kompressorer som tillåts att arbeta mot pool. Inställningen justeras t.ex. om andra behov bredvid pool ska prioriteras. När pooltemperaturen har sjunkit under inställd starttemperatur och inget varmvatten- eller värmebehov finns påbörjar pooluppvärmning. Bocka ur "aktiverad" för att stänga av pooluppvärmningen. TÄNK PÅ! Starttemperaturen kan inte ställas in på ett värde som är högre än stopptemperaturen. Kapitel 6 Igångkörning och justering 31

32 SG Ready SG Ready Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden. Här gör du inställningar för funktionen "SG Ready". Lågprisläge innebär att elleverantören har en låg tariff och systemet använder detta för att minska kostnader. Överkapacitetläge innebär att elleverantören har satt tariffen riktigt lågt och systemet använder detta för att minska kostnaderna så mycket som möjligt. påverka rumstemperatur Här väljer du om rumstemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 1 C. Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+2". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 2 C. påverka varmvatten Här väljer du om temperaturen på varmvattnet får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift (elpatron tillåts ej). Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet i "lyx" (elpatron tillåts). påverka kyla (tillbehör krävs) Här väljer du om rumstemperaturen vid kyldrift får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid lågprisläge på "SG Ready" och kyldrift påverkas inte inomhustemperaturen. Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" och kyldrift minskas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "-1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad minskas istället önskad rumstemperatur med 1 C. påverka pooltemperatur (tillbehör krävs) Här väljer du om pooltemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready". Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas önskad pooltemperatur (start- och stopptemperatur) med 1 C. Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas önskad pooltemperatur (start- och stopptemperatur) med 2 C. Funktionen måste vara ansluten till två AUXingångar och aktiverad i meny Kapitel 6 Igångkörning och justering

33 7 Styrning - Introduktion Displayenhet A B C D E INOMHUSKLIMAT MIN ANLÄGGNING Display VARMVATTEN INFO A B C D E F Display Statuslampa OK-knapp Bakåtknapp Manöverratt Strömställare G USB-port På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Med hjälp av den tydliga displayen och ett lättanvänt menysystem kan du enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar. Statuslampa Statuslampan indikerar styrmodulens status. Den: lyser grönt vid normal funktion. lyser gult vid aktiverat reservläge. lyser rött vid utlöst larm. OK-knapp OK-knappen används för att: bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde/sida i startguiden. Bakåt-knapp Bakåtknappen används för att: backa till föregående meny. ångra en inställning som ej bekräftats. Manöverratt Manöverratten kan vridas åt höger eller vänster. Du kan: förflytta dig i menyer och mellan alternativ. öka eller minska värden. byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjälptexter och serviceinfo). F G Strömställare (SF1) Strömställaren har tre lägen: På () Standby ( ) Reservläge ( ) Reservläget ska endast användas vid fel på styrmodulen. I detta läge stängs kompressorn i värmepumpen av och eventuell elpatronen tar vid. Styrmodulens display är släckt och statuslampan lyser gult. USB-port USB-porten är dold under plastbrickan med produktnamnet. USB-porten används för att uppgradera mjukvaran. Besök och klicka på fliken "Mjukvara" för att ladda ner senaste mjukvaran till din anläggning. Kapitel 7 Styrning - Introduktion 33

34 Menysystem När dörren till styrmodulen öppnas visas menysystemets fyra huvudmenyer samt viss grundinformation på displayen. Utetemperatur Inomhustemperatur - (om rumsgivare är installerad) Symboler i displayen Följande symboler kan dyka upp i displayen under drift. Symbol Beskrivning Denna symbol visas vid informationstecknet om det finns information i meny 3.1 som du borde vara uppmärksam på. INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN Varmvattentemperatur Dessa två symboler visar om kompressorn i utedelen eller tillsatsen i anläggningen är blockerade via. SERVICE MIN ANLÄGGNING INFO Information om drift Dessa kan t.ex. vara blockerade beroende på vilket driftläge som är valt i meny 4.2, om blockering är schemalagd i meny eller om ett larm har inträffat som blockerar någon av dem. Tillfällig lyx (om aktiverad) Uppskattad mängd varmvatten Blockering av kompressor. Meny 1 - INOMHUSKLIMAT Inställning och schemaläggning av inomhusklimatet. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok. Meny 2 - VARMVATTEN Inställning och schemaläggning av varmvattenproduktionen. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok. Den här menyn visas bara om varmvattenberedare är installerad i systemet. Meny 3 - INFO Visning av temperatur och annan driftinformation samt tillgång till larmloggen. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok. Meny 4 - MIN ANLÄGGNING Inställning av tid, datum, språk, display, driftläge m.m. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok. Meny 5 - SERVICE Avancerade inställningar. Dessa inställningar är ej åtkomliga för slutanvändaren. Menyn blir synlig genom att Bakåt-knappen trycks in i 7 sekunder då man står i startmenyn. Se sida 40. Blockering av tillsats. Denna symbol visar om periodisk höjning eller lyxläge för varmvatten är aktiverad. Denna symbol visar om "semesterinställning" är aktiv i meny 4.7. Denna symbol visar om har kontakt med NIBE Uplink. Denna symbol visar om soluppvärmning är aktiv. Tillbehör krävs. Denna symbol visar om pooluppvärmning är aktiv. Tillbehör krävs. Denna symbol visar om kyla är aktiv. Värmepump med kylfunktion krävs. 34 Kapitel 7 Styrning - Introduktion

35 Menynummer - markerad undermeny Namn och menynummer - huvudmeny INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN INOMHUSKLIMAT 1 Symbol - huvudmeny temperatur schemaläggning från avancerat MIN ANLÄGGNING INFO Markerad huvudmeny Symboler - undermenyer Namn - undermenyer Statusinformation - undermenyer Manövrering För att flytta markören vrider du på manöverratten åt höger eller vänster. Den markerade positionen är vit och/eller har en uppvikt flik. Välja meny För att komma vidare i menysystemet väljer du en huvudmeny genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen. Då öppnas ett nytt fönster med undermenyer. Välj en av undermenyerna genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen. Ställa in ett värde tid datum dag månad år tid & datum h 12 h Välja alternativ Värde som ska ändras ekonomi normal lyx Alternativ komfortläge2.2 För att ställa in ett värde: 1. Markera med hjälp av manöverratten det värde du vill ställa in. 2. Tryck på OK-knappen. Värdets bakgrund blir grön, vilket betyder att du kommit till inställningsläget. 3. Vrid manöverratten åt höger för att öka värdet eller åt vänster för att minska värdet. 4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta värdet du ställt in. För att ångra och återgå till ursprungsvärdet, tryck på Bakåt-knappen. I en meny med alternativ visas det valda alternativet med en grön bock. För att välja annat alternativ: 1. Markera det alternativ du vill ska gälla. Ett av alternativen är förvalt (vitt). 2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt alternativ. Det valda alternativet får en grön bock. Kapitel 7 Styrning - Introduktion 35

36 Använda det virtuella tangentbordet Olika tangentbord Hjälpmeny I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå. För att komma åt hjälptexten: 1. Använd manöverratten för att markera hjälpsymbolen. 2. Tryck på OK-knappen. Hjälptexten består ofta av flera fönster som du kan bläddra mellan med hjälp av manöverratten. I vissa menyer där text kan behöva matas in finns det ett virtuellt tangentbord. Beroende på meny får du tillgång till olika teckenuppsättningar som du väljer med hjälp av manöverratten. Vill du byta teckentabell till en annan trycker du på Bakåt-knappen. Om en meny bara har en teckenuppsättning visas tangentbordet direkt. När du har skrivit klart markerar du "OK" och trycker på OK-knappen. Bläddra mellan fönster En meny kan bestå av flera fönster. Vrid manöverratten för att bläddra mellan fönstren. Aktuellt menyfönster Antal fönster i menyn Bläddra mellan fönster i startguiden språk 4.6 Pil för att bläddra bland fönster i startguiden 1. Vrid manöverratten tills en av pilarna i det övre vänstra hörnet (vid sidnumret) blir markerad. 2. Tryck på OK-knappen för att hoppa mellan punkterna i startguiden. 36 Om startguiden lämnas på denna sida så avslutas den automatiskt om 60 min Kapitel 7 Styrning - Introduktion

37 8 Styrning Meny 1 - INOMHUSKLIMAT 1 - INOMHUSKLIMAT temperatur schemaläggning avancerat värme kyla * värme kyla * kurva extern justering värmekurva kylkurva * min. framledningstemp värme rumsgivarinställningar kylinställningar * kyla * egen kurva punktförskjutning värme kyla * * Värmepump med kylfunktion krävs. Kapitel 8 Styrning 37

38 Meny 2 - VARMVATTEN 2 - VARMVATTEN tillfällig lyx komfortläge schemaläggning avancerat periodisk höjning varmvattencirk. * Meny 3 - INFO 3 - INFO serviceinfo kompressorinfo tillsatsinfo larmlogg inomhustemperaturlogg * Tillbehör krävs. 38 Kapitel 8 Styrning

39 Meny 4 - MIN ANLÄGGNING 4 - MIN ANLÄGGNING plusfunktioner driftläge mina ikoner tid & datum språk semesterinställning avancerat pool * pool 2 * internet sms * SG Ready smart price adaption driftprioritering autolägesinställning gradminutinställning fabriksinställning användare schema blockering schema tyst läge nibe uplink tcp/ip-inställningar proxy-inställningar * Tillbehör krävs. Kapitel 8 Styrning 39

40 Meny 5 - SERVICE Översikt 5 - SERVICE driftinställningar varmvatteninst. * max framledningstemp max diff. framl.temp larmåtgärder tillsats flödesinst. klimatsystem heat pump testing kompressorkurva systeminställningar installerade slavar dockning tillbehör tillbehörsinställningar mjuka in-/utgångar fabriksinställning service tvångsstyrning startguide snabbstart golvtorksfunktion ändringslogg shuntstyrd tillsats * extra klimatsystem * solvärme * stegstyrd tillsats varmvattenkomfort * Flow sensor slavinställningar land EB EB EB EB EB EB EB EB värmepump laddpump (GP12) * Tillbehör krävs. Ställ dig i huvudmenyn och håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn. Undermenyer Menyn SERVICE har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. driftinställningar Driftinställningar för styrmodulen. systeminställningar Systeminställningar för styrmodulen, aktivering av tillbehör etc. tillbehörsinställningar Driftsinställningar för olika tillbehör. mjuka in-/utgångar Inställning av mjukvarustyrda inoch utgångar på ingångskort (AA3) respektive kopplingsplint (X2). fabriksinställning service Total återställning av alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden. 40 Kapitel 8 Styrning

41 tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i inomhusmodulen. startguide Manuell start av startguiden som körs första gången styrmodulen startas. snabbstart Snabbstart av kompressorn. Felaktiga inställningar i servicemenyerna kan skada anläggningen. Meny driftinställningar I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för styrmodulen. Meny varmvatteninst. ekonomi Inställningsområde starttemp. ekonomi: 5 55 C Fabriksinställning starttemp. ekonomi: 42 C Inställningsområde stopptemp. ekonomi: 5 60 C Fabriksinställning stopptemp. ekonomi: 48 C normal Inställningsområde starttemp. normal: 5 60 C Fabriksinställning starttemp. normal: 46 C Inställningsområde stopptemp. normal: 5 65 C Fabriksinställning stopptemp. normal: 50 C lyx Inställningsområde starttemp. lyx: 5 70 C Fabriksinställning starttemp. lyx: 49 C Inställningsområde stopptemp. lyx: 5 70 C Fabriksinställning stopptemp. lyx: 53 C stopptemp. per. höjning Inställningsområde: C Fabriksinställning: 55 C instegningsdiff. kompressorer Inställningsområde: 0,5 4,0 C Fabriksinställning: 1,0 C laddmetod Inställningsområde: måltemp, deltatemp Fabriksinställning: deltatemp Här ställer du in start- och stopptemperatur på varmvattnet för de olika komfortalternativen i meny 2.2 samt stopptemperatur för periodisk höjning i meny Här väljer du laddmetoden för varmvattendrift. "deltatemp" rekommenderas för beredare med laddslinga, "måltemp" för beredare med tappslinga. Meny max framledningstemp. klimatsystem Inställningsområde: 5-70 C Fabriksinställning: 60 C Här ställer du in max framledningstemperatur för klimatsystemet. Om anläggningen har fler än ett klimatsystem kan individuella max framledningstemperaturer ställas in för varje system. Klimatsystem 2-8 kan inte ställas in till en högre max framledningstemperatur än klimatsystem 1. TÄNK PÅ! Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan 35 och 45 C. Kontrollera max temperatur för golvet med golvleverantören. Meny max diff. framl.temp. max diff. kompressor Inställningsområde: 1 25 C Fabriksinställning: 10 C max diff. tillsats Inställningsområde: 1 24 C Fabriksinställning: 7 C Här ställer du in max tillåten differens mellan beräknad och aktuell framledningstemperatur vid kompressorrespektive tillsatsdrift. Max diff. tillsats kan aldrig överstiga max diff. kompressor. max diff. kompressor Om aktuell framledningstemperatur avviker från inställt värde mot beräknad tvingar man värmepumpen att stanna oavsett gradminutvärde. Om aktuell framledningstemperatur överstiger beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutvärdet till 0. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn i värmepumpen. max diff. tillsats Om tillsats är vald och aktiverad i meny 4.2 och aktuell framledningstemperatur överstiger beräknad med inställt värde tvångsstoppas tillsatsen. Meny larmåtgärder Här väljer du på vilket sätt du vill att styrmodulen ska göra dig uppmärksam på att det finns ett larm i displayen. De olika alternativen är att värmepumpen slutar producera varmvatten och/eller sänker rumstemperaturen. TÄNK PÅ! Om ingen larmåtgärd väljs kan det medföra högre energiförbrukning vid larm. Kapitel 8 Styrning 41

42 Meny tillsats Här gör du inställningar för ansluten tillsats (stegstyrd eller shuntstyrd tillsats). Först väljer du om stegstyrd eller shuntstyrd tillsats är ansluten. Därefter kan du göra inställningar för de olika alternativen. tillsatstyp: stegstyrd max steg Inställningsområde (binär stegning avaktiverad): 0 3 Inställningsområde (binär stegning aktiverad): 0 7 Fabriksinställning: 3 säkringsstorlek Inställningsområde: A Fabriksinställning: 16 A omsättningstal Inställningsområde: Fabriksinställning: 300 Detta alternativ väljer du om stegstyrd tillsats är ansluten och om den är placerad före eller efter växelventilen för varmvattenladdning (QN10). Stegstyrd tillsats är t.ex. extern elpanna. Då binär stegning är avaktiverad (off) avser inställningarna linjär stegning. Här ställer du in max antal tillåtna tillsatssteg, om det finns intern tillsats i tank (enbart tillgänglig om tillsatsen är placerad efter QN10), om binär stegning ska användas, säkringsstorlek samt omsättningstal. tillsatstyp: shuntstyrd prioriterad tillsats Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off minsta gångtid Inställningsområde: 0 48 h Fabriksinställning: 12 h minsta temperatur Inställningsområde: 5 90 C Fabriksinställning: 55 C shuntförstärkning Inställningsområde: 0,1 10,0 Fabriksinställning: 1,0 shuntväntetid Inställningsområde: s Fabriksinställning: 30 s säkringsstorlek Inställningsområde: A Fabriksinställning: 16 A omsättningstal Inställningsområde: Fabriksinställning: 300 Detta alternativ väljer du om shuntstyrd tillsats är ansluten. Här ställer du in när tillsatsen ska starta, minsta gångtid och minsta temperatur för extern tillsats med shunt. Extern tillsats med shunt är t.ex. ved-/olje-/gas-/pelletspanna. För shunten kan du ställa in shuntförstärkning och shuntväntetid. Om du väljer "prioriterad tillsats" används värmen från den externa tillsatsen istället för värmepumpen. Shunten reglerar så länge värme finns tillgängligt, i annat fall är shunten stängd. TIPS! Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. 42 Kapitel 8 Styrning

43 Meny flödesinst. klimatsystem förinst. Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. + golvvärme, DUT C Fabriksinställning: radiator Inställningsområde DUT: -40,0 20,0 C Fabriksinställning av DUT-värde är beroende av vilket land som angivits för produktens placering. Exemplet nedan avser Sverige. Fabriksinställning DUT: -20,0 C egen inst. Inställningsområde dt vid DUT: 0,0 25,0 Fabriksinställning dt vid DUT: 10,0 Inställningsområde DUT: -40,0 20,0 C Fabriksinställning DUT: -20,0 C Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem värmebärarpumpen arbetar mot. dt vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur. Meny heat pump testing Meny installerade slavar Om en slav är ansluten till masteranläggningen, ställer du in det här. Det finns två sätt att aktivera anslutna slavar. Du kan antingen markera alternativet i listan eller använda den automatiska funktionen "sök installerade slavar". sök installerade slavar Markera "sök installerade slavar" och tryck på OKknappen för att automatiskt hitta anslutna slavar till master-värmepumpen. Meny dockning Här ställer du in hur ditt system är dockat rörmässigt mot exempelvis pooluppvärmning, varmvattenladdning och uppvärmning av fastigheten. TIPS! Exempel på dockningsalternativ kan du hitta på Denna meny har ett dockningsminne vilket innebär att styrsystemet kommer ihåg hur en viss växelventil är dockad och lägger automatiskt in rätt dockning när du använder samma växelventil nästa gång. Slav (värmepump) Arbetsyta för dockning Denna meny är avsedd för testning av enligt olika standarder. slav 1 s2 dockning5.2.3 s3 s4 s5 s6 s7 s8 Användande av denna meny i andra avseenden kan resultera i att din anläggning inte fungerar som avsett. Denna meny innehåller flera undermenyer, en för varje standard. Meny kompressorkurva Här ställer du in om kompressorn i värmepumpen ska arbeta efter en viss kurva vid vissa behov eller om den ska arbeta efter fördefinierade kurvor. Du ställer in en kurva för ett behov (värme, varmvatten etc.) genom att bocka ur "auto", vrider manöverratten tills en temperatur är markerad och trycker på OKknappen. Nu kan du ställa in vid vilka temperaturer max- respektive minfrekvenserna ska inträffa. Denna meny kan bestå av flera fönster (ett för varje tillgängligt behov), använd navigeringspilarna uppe i vänstra hörnet för att byta mellan fönstren. Denna meny visas endast om är ansluten till en värmepump med inverterstyrd kompressor. Kompressor Markeringsram Slav: Här väljer du för vilken värmepump dockningsinställningen ska göras. Kompressor: Här väljer du om kompressorn i värmepumpen är blockerad (fabriksinställning) eller standard (dockad mot exempelvis pooluppvärmning, varmvattenladdning och uppvärmning av fastigheten). Markeringsram: Du flyttar runt markeringsramen med manöverratten. Använd OK-knappen för att välja vad du vill ändra på samt att bekräfta inställning i alternativrutan som dyker upp till höger. Arbetsyta för dockning: Här ritas systemets dockning upp. Meny systeminställningar Här kan du göra olika systeminställningar för din anläggning, t.ex. aktivera anslutna slavar och vilka tillbehör som är installerade. Kapitel 8 Styrning 43

44 Symbol Beskrivning Kompressor (blockerad) Kompressor (standard) Växelventiler för varmvatten-, kyl- respektive poolstyrning. Beteckningarna ovanför växelventilen berättar var den är elektriskt ansluten (EB101 = Slav 1, CL11 = Pool 1 etc.). Varmvattenladdning Pool 1 Pool 2 Värme (uppvärmning av fastigheten, inkluderar eventuella extra klimatsystem) Kyla Meny shuntstyrd tillsats prioriterad tillsats Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off startdifferens tillsats Inställningsområde: GM Fabriksinställning: 400 GM minsta gångtid Inställningsområde: 0 48 h Fabriksinställning: 12 h minsta temperatur Inställningsområde: 5 90 C Fabriksinställning: 55 C shuntförstärkning Inställningsområde: 0,1 10,0 Fabriksinställning: 1,0 shuntväntetid Inställningsområde: s Fabriksinställning: 30 s Meny tillbehör Här kan du tala om för din anläggning vilka tillbehör som är installerade. Om varmvattenberedare är dockad till måste varmvattenladdning aktiveras här. Det finns två sätt att aktivera anslutna tillbehör. Du kan antingen markera alternativet i listan eller använda den automatiska funktionen "sök installerade tillbehör". sök installerade tillbehör Markera "sök installerade tillbehör" och tryck på OKknappen för att automatiskt hitta anslutna tillbehör till. Meny tillbehörsinställningar I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för tillbehör som är installerade och aktiverade. Här ställer du in när tillsatsen ska starta, minsta gångtid och minsta temperatur för extern tillsats med shunt. Extern tillsats med shunt är t.ex. ved-/olje-/gas-/pelletspanna. För shunten kan du ställa in shuntförstärkning och shuntväntetid. Om du väljer "prioriterad tillsats" används värmen från den externa tillsatsen istället för värmepumpen. Shunten reglerar så länge värme finns tillgängligt, i annat fall är shunten stängd. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. Meny extra klimatsystem använd i värmeläge Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: on använd i kylläge Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off shuntförstärkning Inställningsområde: 0,1 10,0 Fabriksinställning: 1,0 shuntväntetid Inställningsområde: s Fabriksinställning: 30 s 44 Kapitel 8 Styrning

45 Här väljer du vilket klimatsystem (2-8) som du vill ställa in. I nästa meny gör du inställningar för det klimatsystem som du valt. Aktiveras denna funktion kan du nu ställa in "kylframledning vid +20 C" och "kylframledning vid +40 C" för varje klimatsystem där funktionen är aktiverad. TÄNK PÅ! Detta inställningsalternativ visas enbart om "kyla tillåtet" är aktiverad i meny Här ställer du även in shuntförstärkning och shuntväntetid för de olika extra klimatsystemen som är installerade. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. Meny solvärme start delta-t GP4 Inställningsområde: 1-40 C Fabriksinställning: 8 C stopp delta-t GP4 Inställningsområde: 0-40 C Fabriksinställning: 4 C max tanktemperatur Inställningsområde: C Fabriksinställning: 95 C max solfångartemperatur Inställningsområde: C Fabriksinställning: 125 C frysskyddstemperatur Inställningsområde: C Fabriksinställning: 2 C start solfångarkylning Inställningsområde: C Fabriksinställning: 110 C solfångarkylning start solfångarkylning: Om temperaturen i solfångaren är högre än denna inställning samtidigt som temperaturen i soltanken är högre än inställd maxtemperatur så aktiveras extern funktion för kylning. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. Meny stegstyrd tillsats start tillsats Inställningsområde: GM Fabriksinställning: 400 GM diff. mellan tillsatssteg Inställningsområde: GM Fabriksinställning: 30 GM max steg Inställningsområde (binär stegning avaktiverad): 0 3 Inställningsområde (binär stegning aktiverad): 0 7 Fabriksinställning: 3 binär stegning Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off Här gör du inställningar för stegstyrd tillsats. Stegstyrd tillsats är då t.ex. extern elpanna. Du kan t.ex. välja när tillsatsen ska starta, ställa in max antal tillåtna tillsatssteg samt om binär stegning ska användas. Då binär stegning är avaktiverad (off) avser inställningarna linjär stegning. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. start delta-t, stopp delta-t: Här kan du ställa vid vilken temperaturskillnad mellan solfångare och soltank som cirkulationspumpen ska starta och stoppa. max tanktemperatur, max solfångartemperatur: Här kan du ställa vid vilka maxtemperaturer i tank respektive solfångare som cirkulationspumpen ska stanna. Detta för att skydda mot övertemperatur i soltanken. Om anläggningen har funktion för frysskydd och/eller solfångarkylning kan du aktivera dessa här. Då funktionen är aktiverad kan du göra inställningar gällande dem. frysskydd frysskyddstemperatur: Här kan du ställa vid vilken temperatur i solfångaren som cirkulationspumpen ska starta för att skydda mot förfrysning. Kapitel 8 Styrning 45

46 Meny varmvattenkomfort aktivering av elpatron Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off Meny flow sensor FLOW SENSOR aktivering av elpatron i värme Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off aktivering av blandningsventil Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off flow sensor Huba DN25 utgående varmvatten Inställningsområde: C Fabriksinställning: 55 C shuntförstärkning Inställningsområde: 0,1 10,0 Fabriksinställning: 1,0 shuntväntetid Inställningsområde: s Fabriksinställning: 30 s Här gör du inställningar för varmvattenkomfort. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. aktivering av elpatron: Här aktiveras elpatronen om en sådan är installerad i varmvattenberedaren. aktivering av elpatron i värme: Här aktiverar du om elpatronen i tanken (krävs att alternativet ovan är aktiverat) ska tillåtas ladda varmvatten om kompressorerna i värmepumpen prioriterar värmedrift. aktivering av blandningsventil: Här aktiverar du om en blandningsventil för begränsning av temperaturen på varmvattnet från varmvattenberedaren är installerad. Om detta alternativ har aktiverats, kan du ställa in utgående varmvattentemperatur, shuntförstärkning och shuntväntetid för blandningsventilen. utgående varmvatten: Här kan du ställa till vilken temperatur blandningsventilen ska begränsa varmvattnet från varmvattenberedaren. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. Flow sensor Inställningsval: Huba DN25; Huba DN20; Huba DN15 Fabriksinställning: Huba DN25 Här väljer du vilken storlek på flödesgivare som används för energimätningen. Meny mjuka in-/utgångar Här kan du välja vilken in-/utgång på ingångskortet (AA3) samt kopplingsplint (X2) extern kontaktfunktion (sida 24) ska kopplas till. Valbara ingångar på plint AUX1-6 (AA3-X6:9-14 och X2:1-4) och utgång AA3-X7. Meny fabriksinställning service Här kan du återställa alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden. Vid återställning visas startguiden nästa gång styrmodulen startas. Meny tvångsstyrning Här kan du tvångsstyra de olika komponenterna i styrmodulen och eventuellt anslutna tillbehör. Meny startguide När styrmodulen startas första gången går startguiden automatiskt igång. Här kan du starta den manuellt. Se sida 28 för mer information om startguiden. 46 Kapitel 8 Styrning

47 Meny snabbstart Här kan du möjliggöra för start av kompressorn. TÄNK PÅ! Värme- eller varmvattenbehov måste föreligga för start av kompressorn. TÄNK PÅ! Snabbstarta inte kompressorn för många gånger under kort tid, kompressorn och dess kringliggande utrustning kan skadas av det. Meny golvtorksfunktion längd period 1 7 Inställningsområde: 0 30 dagar Fabriksinställning, period 1 3, 5 7: 2 dagar Fabriksinställning, period 4 : 3 dagar temperatur period 1 7 Inställningsområde: C Fabriksinställning: temperatur period 1 temperatur period 2 temperatur period 3 temperatur period 4 temperatur period 5 temperatur period 6 temperatur period 7 Här ställer du in funktion för golvtork. 20 C 30 C 40 C 45 C 40 C 30 C 20 C Du kan ställa in upp till sju periodtider med olika beräknade framledningstemperaturer. Om färre än sju perioder ska användas ställer du in resterande periodtider till 0 dagar. För att aktivera golvtorksfunktionen bockar du i rutan för aktiv. Längst ner visas en räknare som visar antal hela dygn som funktionen varit aktiv. TIPS! Om driftläget "endast tillsats" ska användas väljer du detta i meny 4.2. Meny ändringslogg Här kan du läsa av tidigare gjorda ändringar i styrsystemet. För varje ändringstillfälle visas datum, tid, id-nr (unikt för en viss inställning) och det nya inställda värdet. Ändringsloggen sparas vid omstart och ligger kvar oförändrad efter fabriksinställning. Meny slavinställningar I undermenyerna till denna gör du inställningar för installerade slavar. Meny EB EB108 Här gör du inställningar specifika för installerade slavar samt laddpumpsinställningar. Meny värmepump Här gör du inställningar för den installerade slaven. För att se vilka inställningar du kan göra, se installatörshandbok för respektive installerad slav. Meny laddpump (GP12) driftläge Värme/kyla Inställningsområde: auto / intermittent Fabriksinställning: intermittent Här ställer du in driftläge på laddpumpen. auto: Laddpumpen går enligt aktuellt driftläge för. intermittent: Laddpumpen startar och stannar 20 sekunder före respektive efter kompressorn i värmepumpen. hastighet vid drift värme, varmvatten, pool, kyla Inställningsområde: auto / manuellt Fabriksinställning: auto Manuell inställning Inställningsområde: % Fabriksinställning: 70 % hast. i vänteläge Inställningsområde: % Fabriksinställning: 30 % högsta tillåtna hastighet Inställningsområde: % Fabriksinställning: 100 % Här ställer du in med vilken hastighet laddpumpen ska gå i aktuellt driftläge. Välj "auto" om hastigheten på laddpumpen ska regleras automatiskt (fabriksinställning) för optimal drift. Om "auto" är aktiverat för värmedrift, kan du även göra inställningen "högsta tillåtna hastighet" vilket begränsar laddpumpen och tillåter den att inte gå med högre hastighet än inställt värde. För manuell drift av laddpumpen avaktiverar du "auto" för aktuellt driftläge och ställer in värdet till mellan 1 och 100 % (nu gäller inte längre tidigare inställda värdet för "högsta tillåtna hastighet"). Kapitel 8 Styrning 47

48 Hastighet i vänteläge (används enbart om "Driftläge" har valts till "auto") innebär att laddpumpen arbetar med inställd hastighet under tiden det varken finns behov av kompressor- eller tillsatsdrift land Här väljer du i vilket land produkten har installerats. Detta möjliggör tillgång till landspecifika inställningar i din produkt. Språkinställningen kan göras oberoende av detta val. Detta val låses efter 24 timmar, omstart av display eller programuppdatering. 48 Kapitel 8 Styrning

49 9 Service Serviceåtgärder Reservläge Eventuell service får bara utföras av en person med kompetens för uppgiften. Vid utbyte av komponenter på får enbart reservdelar från NIBE användas. Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "" eller innan anläggningen fyllts med vatten. Kompressorn i värmepumpen kan skadas. Reservläget används vid driftstörningar och i samband med service. Varmvatten produceras inte i detta läge. Reservläget aktiveras genom att ställa strömbrytaren (SF1) i läge " ". Detta innebär att: Statuslampan lyser gult. Displayen är släckt och reglerdatorn bortkopplad. Varmvatten produceras inte. Kompressorerna är avstängda. Laddpump (EB101- GP12) och laddpump (EB102-GP12) (om finns) är i gång. Tillbehör är avstängda. Värmebärarpumpen är aktiv. Reservlägesreläet (K1) är aktivt. Extern tillsats är aktiv om den är inkopplad till reservlägesreläet (K1, kopplingsplint X1). Säkerställ att värmebäraren cirkulerar genom den externa tillsatsen. Data för temperaturgivare Temperatur ( C) Resistans (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Spänning (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0,414 Kapitel 9 Service 49

50 USB-serviceuttag Meny uppdatera programvaran uppdatera programvaran7.1 starta uppdatering välj annan fil Här kan du uppgradera programvaran i. är utrustad med USB-uttag i displayenheten. I dessa USB-uttag kan du t.ex. ansluta ett USB-minne och använda det till att uppdatera programvaran, spara loggad information och hantera inställningarna i. INOMHUSKLIMAT MIN ANLÄGGNING USB uppdatera programvaran loggning hantera inställningar VARMVATTEN INFO USB 7 För att följande funktioner ska fungera krävs att USB-minnet innehåller filer med programvara för från NIBE. I en faktaruta överst i displayen visas information (alltid på engelska) om den mest troliga uppdateringen som uppdateringsprogramvaran har valt från USB-minnet. Denna information berättar för vilken produkt programvaran är avsedd, vilken version programvaran har och allmän information om dem. Om du önskar någon annan fil än den som är vald kan du välja rätt fil genom "välj annan fil". starta uppdatering Välj "starta uppdatering" om du vill starta uppdateringen. Du får först upp en fråga om du verkligen vill uppdatera programvaran. Svara "ja" för att gå vidare eller "nej" för att ångra. Om du svarat "ja" på den tidigare frågan startar uppdateringen och nu kan du följa uppdateringsförloppet på displayen. När uppdateringen är klar startar om. En uppdatering av programvaran nollställer inte menyinställningarna i. Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott etc.) kan programvaran återställas till tidigare version om OKknappen hålls in under uppstart tills den gröna lampan börjar lysa (tar ca. 10 sekunder). När ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 7) upp i displayen. 50 Kapitel 9 Service

51 välj annan fil Meny hantera inställningar uppdatera programvaran7.1 hantera inställningar7.3 spara inställningar återställ inställningar Välj "välj annan fil" om du inte vill använda dig av föreslagen programvara. När du bläddrar bland filerna visas precis som tidigare, information om markerad programvara i en faktaruta. När du valt en fil med OK-knappen kommer du tillbaka till föregående sida (meny 7.1) där du kan välja att starta uppdateringen. Meny loggning aktiverad loggning7.2 Här kan du hantera (spara till eller hämta från) samtliga menyinställningar (användar- respektive servicemenyerna) i med ett USB-minne. Via "spara inställningar" sparar du ner menyinställningarna till USB-minnet för att kunna återställa senare eller för att kopiera inställningarna till en annan. När du sparar ner menyinställningarna till USBminnet ersätter du eventuella tidigare sparade inställningar på USB-minnet. Via "återställ inställningar" återställs samtliga menyinställningarna från USB-minnet. intervall 5 s Återställning av menyinställningarna från USBminnet går inte att ångra. Inställningsområde intervall: 1 s 60 min Fabriksinställning intervall: 5 s Här kan du ställa in hur aktuella mätvärden från ska sparas ner i en logg på USB-minnet. 1. Ställ in önskat intervall mellan loggningarna. 2. Bocka i "aktiverad". 3. Nu sparas aktuella mätvärden från i en fil på USB-minnet med inställt intervall tills "aktiverad" bockas ur. Bocka ur "aktiverad" innan du tar ut USB-minnet. Kapitel 9 Service 51

52 10 Komfortstörning I de allra flesta fallen märker styrmodulen av en driftstörning och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i dess display. Se "Hantera larm" för information om hur du hanterar larm. Om driftstörningen inte visas i displayen, eller om displayen är släckt, kan följande felsökningsschema användas. Hantera larm larm Lågtryckslarm Felsökning Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas: Grundläggande åtgärder Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor: Strömställarens (SF1) läge. Bostadens grupp- och huvudsäkringar. Bostadens jordfelsbrytare. Styrmodulens automatsäkring (FA1). Korrekt inställd effektvakt (om den är installerad). 52 info / åtgärd återställ larm hjälpdrift Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått, vilket visas genom att statuslampan inte längre lyser med ett fast grönt sken utan istället lyser med ett fast rött sken. Dessutom visas en larmklocka i informationsfönstret. Larm Vid larm med röd statuslampa har det inträffat en driftstörning som värmepumpen och/eller styrmodulen inte kan åtgärda själv. I displayen kan du, genom att vrida på manöverratten och trycka på OK-knappen, se vilken typ av larm det är samt återställa larmet. Du kan även välja att sätta anläggningen i hjälpdrift. info / åtgärd Här kan du läsa vad larmet beror på och få tips på vad du kan göra för att rätta till problemet som orsakade larmet. återställ larm I många fall räcker det att välja återställ larm för att problemet som orsakade larmet ska rättas till. Om det börja lysa grönt efter du valt återställ larm är larmet borta. Om det fortsätter lysa rött och en meny som heter larm syns i displayen, är problemet som orsakade larmet fortfarande kvar. Om larmet först försvinner och sen återkommer, se avsnitt felsökning (sida 52). hjälpdrift hjälpdrift är en typ av reservläge. Detta innebär att anläggningen gör värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Det är i så fall eventuell eltillsats som gör värme och/eller varmvatten. För att kunna välja hjälpdrift måste någon larmåtgärd vara vald i meny TÄNK PÅ! Att välja hjälpdrift är inte samma sak som att rätta till problemet som orsakade larmet. Statuslampan kommer därför fortsätta att lysa rött. Kapitel 10 Komfortstörning Låg temperatur på varmvattnet, eller uteblivet varmvatten Denna del av felsökningskapitlet gäller endast om varmvattenberedare är installerad i systemet. Stängd eller strypt påfyllningsventil till varmvattenberedaren. Öppna ventilen. Blandningsventil (om sådan finns installerad) för lågt ställd. Justera blandningsventilen. Styrmodulen i felaktigt driftläge. Om läge "manuellt" är valt, välj till "tillsats". Stor varmvattenåtgång. Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. Tillfälligt ökad varmvattenkapacitet (tillfällig lyx) kan aktiveras i meny 2.1. För låg varmvatteninställning. Gå in i meny 2.2 och välj ett högre komfortläge. För låg eller ingen driftprioritering av varmvatten. Gå in i meny och öka tiden för när varmvatten ska driftprioriteras. Låg rumstemperatur Stängda termostater i flera rum. Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt. Justera rumstemperaturen via meny 1.1 istället för att strypa termostaterna. Styrmodulen i felaktigt driftläge. Gå in i meny 4.2. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp av värme" i meny Om läge "manuellt" är valt, välj till "värme". Skulle inte det räcka, välj då även till "tillsats". För lågt inställt värde på värmeautomatiken. Gå in i meny 1.1 "temperatur" och justera upp förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är låg vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny "värmekurva" behöva justeras upp. För låg eller ingen driftprioritering av värme. Gå in i meny och öka tiden för när värme ska driftprioriteras. "Semesterläge" aktiverat i meny 4.7. Gå in i meny 4.7 och välj "Från". Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad. Kontrollera eventuella externa kontakter.

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1616-1 331762 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen husets

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1549-3 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 40

Användarhandbok NIBE SMO 40 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1546-3 231579 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 20

Användarhandbok NIBE SMO 20 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1322-1 231578 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 9. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 12.

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 27. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 29.

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1546-1 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 22 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 22 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1211-3 231002 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 6 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300

Installatörshandbok VPD 150, 300 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1545-3 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 3 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 05

Användarhandbok NIBE SMO 05 LEK Användarhandbok Tillbehör LEK UHB SE 1144-1 031891 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Tappman

Användar- och installatörshandbok Tappman LEK Användar- och installatörshandbok Vattenautomat med värmeväxlare CHB SE 1625-5 411087 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Användarhandbok Allmänt 3 Installatörshandbok

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1025-1 031590 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1025-1 031590 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1025-1 031590 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 37. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370

Installatörshandbok NIBE F370 Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1549-3 231432 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1335-2 231513 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1549-3 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 20 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 20 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F470

Installatörshandbok NIBE F470 Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1338-1 231483 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1202-3 031494 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1202-3 031494 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1202-3 031494 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK MOS SE 02-7 NIBE ELK 23 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 23 LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på frontpanelen Strömställare

Läs mer

Byte av beredare F1245/F1255 LEK

Byte av beredare F1245/F1255 LEK SIT SE 1413-1 yte av beredare F1245/F1255 431300 SERVICEINSTRUKTION yte av beredare F1245/F1255 llmänt llmänt Vid byte av beredare i F1245/F1255 flyttas kylmodul, rörkopplingar, isolering och all elektrisk

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 320 3x400V

Användarhandbok NIBE VVM 320 3x400V Användarhandbok 3x400V Inomhusmodul APH UHB SE 1415-2 231421 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1255

Användarhandbok NIBE F1255 Användarhandbok Bergvärmepump LEK UHB SE 1419-3 231514 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 40

Användarhandbok NIBE SAM 40 Användarhandbok Tilluftsmodul LEK UHB SE 1549-1 331750 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information Kontaktinformation Ett

Läs mer

Användarhandbok NIBE F750

Användarhandbok NIBE F750 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK UHB SE 1536-2 331471 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 41

Användarhandbok NIBE SAM 41 Användarhandbok NIBE SAM 41 Tilluftsmodul LEK UHB SE 1623-1 331771 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation NIBE SAM 41 - Ett bra val 2 Skötsel av NIBE SAM 41 Regelbundna

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK MOS SE 119- ER : 100, 00, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 00, 300 Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK MAV SE 0941-11 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul UHB SE 1209-1 431239 APH

Användarhandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul UHB SE 1209-1 431239 APH Användarhandbok Inomhusmodul APH UHB SE 1209-1 431239 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 500 Sverige

Användarhandbok NIBE VVM 500 Sverige Användarhandbok Sverige Inomhusmodul APH UHB SE 1415-3 431239 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1624-4 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1348-1 Styrmodul SMO 40 TM 639588 NIBE SMO 40 5 Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Externa styrmöjligheter, SMS, Modbus, Uplink. Hanterar flera tillbehör,

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1435-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Uppställning 6 Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip Komponenter Systemprincip 3 3 3 Rörinstallation

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1415-2 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 2 AHP och AHPS Installationsalternativ 10 11 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 0926-3 031303 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-4 231580 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 24. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 26.

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 LEK Användar- och installatörshandbok Varmvattenberedare CHB SE 1618-3 331585 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation Allmänt 2 Användarhandbok Tillsyn och skötsel Åtgärder vid driftstörning

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 38-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031593 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

NIBE SMO 20 Styrmodul

NIBE SMO 20 Styrmodul NIBE SMO 20 Styrmodul 5 Enkel styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med en NIBE luft/vatten-värmepump, en varmvattenberedare och en extern, stegstyrd

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 546-5 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1227-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031963 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Ifylles när produkten är installerad 2 beskrivning Funktionsprincip 3 Frontpanel Displayförklaring

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS

Installatörshandbok VPB/VPBS Installatörshandbok Varmvattenberedare LEK IHB SE 1544-8 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 5 Elektrisk installation 15 Säkerhetsinformation 3 Givare 15 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1536-3 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 12 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 14 2 Leverans och hantering

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-3 231580 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 23. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 25.

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03154 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt

Läs mer

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK MOS SE 1545-5 ER57 STEATIT 331289 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron Svenska Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1212-1 431266 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2040

Installatörshandbok NIBE F2040 Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1315-2 231024 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport och förvaring 6 Uppställning 6 Bipackade

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM Москва, Русаковская ул., 13А2 Тел\факс: +7 (499)703-4288 E-mail sales@grenergy.ru Веб-сайт www.grenergy.ru Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1214-2 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1211-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025 MOS SE 0840-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031183 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören Allmänt för

Läs mer

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 0949-3 03256 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt VPB är en serie varmvattenberedare

Läs mer

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning PBD SE 1533-2 NIBE TM F110 639603 Varmvattenvärmepump NIBE TM F110 3 Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning Tre olika inkopplingsalternativ Frånluft Uteluft Omgivande

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH Installatörshandbok Inomhusmodul APH IHB SE 1338-4 031990 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM. Frånluftsmodul IHB SE 1214-3 031372 LEK

Installatörshandbok NIBE FLM. Frånluftsmodul IHB SE 1214-3 031372 LEK Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1214-3 031372 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter 5

Läs mer

Användarhandbok NIBE F130. Varmvattenvärmepump

Användarhandbok NIBE F130. Varmvattenvärmepump LEK Användarhandbok Varmvattenvärmepump UHB SE 1433-1 231983 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Upp-/nedknappar (flytta/öka/minska) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) En detaljerad förklaring

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK TIF SE 0927-3 M10506 Teknisk information LEK Innehållsförteckning Måttskiss NIBE / TMV 3 FOKUS / TMV 4 ALBIN 5 AQUATOR 5 ARIMAX 5 ATMOS 5 AUTOTERM 6 BAXI / PERIFAL 6 OMBIFIRE / VEDSOL 6 T / BENTONE 7

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1315-2 231026 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer