Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK"

Transkript

1 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE -

2

3 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Stegstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema 0 Elinkoppling Programinställningar Elschema Extra klimatsystem Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Varmvattenkomfort 0 Allmänt 0 Röranslutning 0 Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Grundvattenpump Allmänt Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Passiv kyla (-rör) Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling 0 Programinställningar Elschema Passiv kyla (-rör) Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema 0 Passiv/aktiv kyla (-rör) Allmänt Röranslutning Principschema 0 Elinkoppling Programinställningar Elschema AXC 0 Innehållsförteckning

4 Allmänt Detta tillbehör används för att möjliggöra inkoppling och styrning av (en AXC 0 behövs för varje av nedanstående tillbehörsfunktioner som ska utnyttjas): Shuntstyrd tillsatsvärme Stegstyrd tillsatsvärme Passiv kyla (-rör) Passiv kyla (-rör) Passiv/aktiv kyla (-rör) Extra klimatsystem Varmvattenkomfort Grundvattenpump Innehåll st Buntband Komponentplacering AA-S AA-X EK FA st st st st st Värmeledningspasta Isoleringstejp Kit för tillbehörskort Aluminiumtejp Temperaturgivare AA AA-X AA-F AA-X X Elkomponenter FA Automatsäkring, 0A X Anslutningsplint, spänningsmatning AA Tillbehörskort AA-X AA-X AA-X AA-S AA-F Anslutningsplint, givare och extern blockering Anslutningsplint, kommunikation Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä DIP-switch Finsäkring, TAH0V Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Kapitel Allmänt AXC 0

5 EK N N Gemensam elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. X Elscheman finns i slutet av kapitlet för varje inkopplingsmöjlighet. Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N A B GND AA-X A B GND A B GND -X ON -X -X -X0 -X -X Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på plint X i F. Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt på plint X i F. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. AA-X A B GND A B GND -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Gemensam elinkoppling

6 Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Denna inkoppling möjliggör att en extern tillsats, t.ex. en oljepanna, gaspanna eller fjärrvärmeväxlare, hjälper till med uppvärmningen. Värmepumpen styr en shuntventil och en cirkulationspump via AXC 0. Om värmepumpen ej klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas tillsatsen. När panntemperaturen höjts till ca C skickar värmepumpen signal till shunten (QN) att öppna från tillsatsen. Shunten (QN) reglerar in sig så att verklig framledningstemperatur stämmer överens med styrsystemets teoretiskt framräknade börvärde. När värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme ej behövs stänger shunten (QN) helt. Minsta inkopplingstid för pannan är timmar. Röranslutning Den externa cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Shuntventil Shuntventilen (QN) placeras på framledningen till klimatsystemet efter värmepumpen enligt principschema. Anslut framledningen från värmepumpen till den externa tillsatsvärmen viaa T-rör till port B på shuntventilen (stänger vid minskasignal). Anslut framledningen till klimatsystemet från shuntventilen till gemensam B port AB (alltid öppen). Anslut framledningen från den externa tillsatsvärmen till shuntventilen till port A (öppnar vid ökasignal). AB Temperaturgivare Panngivaren (BT) monteras på lämplig plats i den externa tillsatsen. Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter shuntventil (QN). K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

7 Principschema EM Olje-/gaspanna F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida Förklaring KA Hjälprelä, extern tillsats EB00 Värmepumpsystem (Master) QN Shuntventil, tillsats BT Temperaturgivare, ute Övrigt BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BP Manometer, köldbärarsida BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT0 Temperaturgivare, varmvatten fram BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern CP0, CP Ackumulatortank med varmvattenslinga EB00 Värmepump, F CP0 Utjämningskärl, UKV EP Kylmodul A CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida EP Kylmodul B EP Kollektor, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern HQ - HQ Smutsfilter GP Cirkulationspump, värmebärare extern QM0 - QMAvstängningsventil, köldbärarsida QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram QN0 Växelventil, värme/varmvatten QM Avstängningsventil, köldbärare retur RM0 - RM Backventil RM Backventil EM Extern tillsats RN0 - RN Trimventil AA Tillbehörskort (AXC 0) X - X Anslutning, påfyllning köldbärare BT Temperaturgivare, panna CM Expansionskärl slutet Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med AXC 0 och extern tillsats -EM -F0 -CM -EM -KA -BT -QN -GP0 -EM-AA -EB00-BT -CP0 -GP -RM -EB00-BT -EB00-BT -CM -BP P -QM -F -QM -X -X -QM -EB00 -EB00 -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -EB00-QN0 -RN0 -CP0 -EB00 -BT -RN -RN -RN -CP -F0 -QM0 -RM0 -F -HQ -QM -EP AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

8 ON Elinkoppling -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Panngivare (BT) Anslut panngivaren till AA-X:-. Extern blockering (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. När kontakten sluts blockeras tillsatsen. -X0 -X N -X Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). N Anslutning av shuntmotor (QN) Anslut shuntmotorn (QN) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: (N) och AA-X: (0 V, stäng). Anslutning av hjälprelä för tillsatsvärme Anslut hjälprelä för till- och frånslag av tillsats till AA- X: (0 V) och AA-X: (N). 0 External auxiliary relay A A Additional N Heating TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

9 0 0 N DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "shuntstyrd tillsats". Meny.. - shuntstyrd tillsats Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Minsta gångtid. Minsta panntemperatur för att shunten ska börja reglera. Diverse shuntinställningar. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EM-AA-K: Aktivering av relä för extra värme. EM-AA-K: Signal (stäng) till shunt (QN). EM-AA-K: Signal (öppna) till shunt (QN). EM-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄNK PÅ! Se även Drifthandboken för F. AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

10 Elschema Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

11 Stegstyrd tillsatsvärme Allmänt Med AXC 0 kan ytterliggare tre potentialfria reläer användas för tillsatsstyrning, vilket då ger max + linjära eller + binära steg. Röranslutning Den extra cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter tillsatsvärmen. K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

12 Principschema Förklaring EB Extern tillsats AA Tillbehörskort (AXC 0) CM Expansionskärl slutet EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida RN Trimventil EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QMAvstängningsventil, köldbärarsida QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida QN0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil Övrigt BP Manometer, köldbärarsida CP0, CP Ackumulatortank med varmvattenslinga CP0 Utjämningskärl, UKV CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida EP Kollektor, köldbärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern GP Cirkulationspump, värmebärare extern QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram QM Avstängningsventil, köldbärare retur RM, RM -Backventil RM RN0 - RN Trimventil X - X Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med AXC 0 och extern tillsats -EB -CM -EB -F0 -QM -QM -RN -GP0 -RM -EB-AA -EB00-BT -EB00-BT -CP0 -GP -EB00-BT -CM -BP P -QM -F -X -QM -X -QM -EB00 -EB00 -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -EB00-QN0 -RN0 -CP0 -EB00 -BT -RN -RN -RN -CP -F0 -QM0 -RM0 -F -HQ -QM -EP 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

13 ON 0 0 N Elinkoppling Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. -X0 -X N -X N Anslutning av tillsatssteg Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. Anslutning av extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Extern blockering (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. När kontakten sluts blockeras tillsatsen. A A A A A A STEG STEG STEG DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. ON -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

14 Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "stegstyrd tillsats AXC 0". Meny.. - stegstyrd tillsats AXC 0 Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Ställa in max antal tillåtna tillsatssteg. Om binär stegning ska användas. TÄNK PÅ! "startdifferens tillsats" i menyerna.. (ansluten till AXC 0) och.. (ansluten internt i F) är fabriksställda på 00GM. Om båda anslutningsmöjligheterna används och man önskar fler steg behöver startdifferensen ändras i en av menyerna. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄNK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

15 Elschema AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

16 Extra klimatsystem Allmänt Detta tillbehör används då F installeras i hus med upp till fyra olika klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, t.ex. då huset har både radiatorsystem och golvvärmesystem. TÄNK PÅ! Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan och C. Kontrollera max temperatur för ditt golv med din golvleverantör. TÄNK PÅ! Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur. Röranslutning Allmänt Vid anslutning av extra klimatsystem måste de kopplas så att de har lägre arbetstemperatur är klimatsystem. Cirkulationspump Den extra cirkulationspumpen (GP0) placeras i det extra klimatsystemet enligt principschema. Shuntventil Shuntventilen (QN) placeras på framledningen efter värmepumpen/innemodulen, före första radiator på klimatsystem. Returledningen från det extra klimatsystemet kopplas till shuntventilen samt till returledningen från värmesystem, se bild samt principschema. Anslut framledningen till klimatsystemet AB från värmepumpen till port A på shuntventilen (öppnar vid ökasignal). Anslut returledningen från klimatsystemet B till port B på shuntventilen via T-rör (stänger vid minskasignal). Anslut framledningen till klimatsystemet till A gemensam port AB på shuntventilen (alltid öppen). Temperaturgivare Framledningsgivaren (BT) monteras på röret mellan cirkulationspumpen (GP0) och shuntventil (QN). Returledningsgivaren (BT) monteras på röret från det extra klimatsystemet. K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Extra klimatsystem AXC 0

17 Principschema Förklaring EB Extern tillsats CM Expansionskärl, slutet EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - Avstängningsventil, värmebärarsida QM RN Trimventil EB Innemodul EB Innemodul EB00 Värmepumpsystem BT Temperaturgivare, utomhus BT Temperaturgivare, varmvatten BT Temperaturgivare, extern framledning BT Temperaturgivare, extern returledning EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - Säkerhetsventil, köldbärarsida F F - Säkerhetsventil, värmebärarsida F HQ Smutsfilter HQ - HQ QM0 - Avstängningsventil, köldbärarsida QM QM - Avstängningsventil, värmebärarsida QM QN0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - Backventil RM EP Klimatsystem AA Tillbehörskort (AXC 0) BT Framledningsgivare, extra klimatsystem BT Returledningsgivare, extra klimatsystem GP0 Cirkulationspump, extra klimatsystem QN Shuntventil EP Klimatsystem EP Klimatsystem Övrigt BP Manometer, köldbärarsida CM Expansionskärl, värmebärarsida CM Nivåkärl CM Expansionskärl, köldbärarsida CP0, Ackumulatortank med solslinga CP CP0 Utjämningskärl EP Bergvärme/Jordkollektor F Säkerhetsventil, värmebärare F Säkerhetsventil, köldbärare GP0, Cirkulationspump, värmebärare extern GP QM Påfyllningsventil, köldbärare QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, värmebärare fram QM Avstängningsventil, värmebärare retur QM Avstängningsventil, köldbärare retur QM Avstängningsventil, köldbärare fram QM Avstängningsventil RM, Backventil RM RN0 - Trimventiler RN X Påfyllnadsventilsats, köldbärare X - Anslutning, påfyllning köldbärare X Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. AXC 0 Kapitel Extra klimatsystem

18 Principschema F med AXC 0 och upp till tre extra klimatsystem -EP -AA -BT -GP0 -QN -BT -EP -AA -BT -GP0 -QN -BT -EP -AA -BT -GP0 -EB -CM -EB -F0 -QM -QM -RN -GP0 -RM -EB00-BT -EB00-BT -CP0 -GP -QN -BT -EB00-BT -CM -BP P -QM -F -QM -X -X -QM -EB00 -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EB00 -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -EB00-QN0 -RN0 -CP0 -EB00 -BT -RN -RN -RN -CP -QM0 -RM0 -F0 -F -HQ -QM -EP Kapitel Extra klimatsystem AXC 0

19 ON 0 0 N Elinkoppling Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. -X0 -X N -X N Anslutning av shuntmotor (QN) Anslut shuntmotorn (QN) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: (N) och AA-X: (0 V, stäng). Anslutning av givare och extern justering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Framledningsgivare, extra klimatsystem (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:-. Returledningsgivare, extra klimatsystem (BT) Anslut returledningsgivaren till AA-X:-. Rumsgivare, extra klimatsystem (BT0) (valfritt) Anslut rumsgivaren till AA-X:-0. Extern justering (valfritt) En potentialfri kontakt kan anslutas till AA-X:- för extern justering av klimatsystemet. DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. AA-S -X ON -X -X -X -X0 -X Klimatsystem 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. ON ON ON AXC 0 Kapitel Extra klimatsystem

20 Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumps- /innemodulsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "klimatsystem ", "klimatsystem " och/eller "klimatsystem " beroende hur många klimatsystem som är installerade. Meny.. - max framledningstemp. Inställning av högsta framledningstemperatur till varje klimatsystem. Meny.. - extra klimatsystem Shuntinställningar för extra installerade klimatsystem. Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur. Meny.. - värmekurva Inställning av värmekurva. Meny.. - extern justering Inställning av extern justering. Meny.. - min. framledningstemp. Inställning av lägsta framledningstemperatur till varje klimatsystem. Meny.. - rumsgivarinställningar Aktivering och inställning av rumsgivare. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP är klimatsystem, EP är klimatsystem, EP är klimatsystem. EP#-AA-K: Ingen funktion. EP#-AA-K: Signal (stäng) till shunt (QN). EP#-AA-K: Signal (öppna) till shunt (QN). EP#-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för respektive värmepump/innemodul. Kapitel Extra klimatsystem AXC 0

21 Elschema AXC 0 Kapitel Extra klimatsystem

22 Varmvattenkomfort Allmänt Denna funktion ger möjlighet för tillfällig lyx, blandningsventil och varmvattencirkulation. Tillfällig lyx (extra varmvatten) Om en elpatron är installerad i tanken kan den tillåtas producera varmvatten samtidigt som värmepumpen prioriterar värmedift. Blandningsventil En temperaturgivare läser av temperaturen på utgående varmvatten till tappvattenkranarna och justerar blandningsventilen från varmvattenberedaren tills inställd temperatur har uppnåtts. Varmvattencirkulation (VVC) En pump kan styras för cirkulation av varmvattnet under valbara perioder. Röranslutning Blandningsventil Blandningsventilen (FQ) placeras på utgående varmvattenledning från varmvattenberedaren enligt principschema. Anslut inkommande kallvatten via T- rör till port B på blandningsventilen B AB (stänger vid signal). Anslut blandat vatten till tappvarmvattenkranarna från blandningsventilen A till gemensam port AB (alltid öppen). Anslut utgående varmvatten från varmvattenberedare till blandningsventilen till port A (öppnar vid signal). Temperaturgivare Temperaturgivare, utgående varmvatten, (BT0) monteras på lämplig plats efter blandningsventilen (FQ). K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. 0 Kapitel Varmvattenkomfort AXC 0

23 Principschema Förklaring EB Extern tillsats AA Tillbehörskort (AXC 0) CM Expansionskärl, slutet EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - Avstängningsventil, värmebärarsida QM RN Trimventil EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, utomhus BT Temperaturgivare, varmvatten BT Temperaturgivare, extern framledning BT Temperaturgivare, extern returledning EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - Säkerhetsventil, köldbärarsida F F - Säkerhetsventil, värmebärarsida F HQ - Smutsfilter HQ QM0 - Avstängningsventil, köldbärarsida QM QM - Avstängningsventil, värmebärarsida QM QN0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM QZ AA BT0 EB EB0 FQ GP KA RM RN0 XD Övrigt BP CM CP0, CP CP0 F GP0 GP QM QM QM RM RN0 - RN X - X Backventil Varmvattenkomfort Tillbehörskort (AXC 0) Temperaturgivare, utgående varmvatten Elpatron Varmvattenberedare Blandningsventil, varmvatten Cirkulationspump, varmvattencirkulation Hjälprelä, elpatron Backventil Trimventil Kopplingsbox Manometer, köldbärarsida Expansionskärl, köldbärarsida Ackumulatortank med solslinga Utjämningskärl, UKV Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, värmebärare extern Cirkulationspump, värmebärare extern Avluftningsventil, köldbärarsida Avstängningsventil, köldbärare retur Avstängningsventil, köldbärare fram Backventil Trimventiler Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med AXC 0 och varmvattenkomfort -EB -CM -EB -F0 -QM -QM -RN -GP0 -RM -EB00-BT -EB00-BT -CP0 -GP -EB00-BT -QZ-AA -QZ -GP -BP P -QM -F -CM -QM -X -X -QM -EB00 -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -QM0 -RM0 -F0 -EB00 -EP -EP -F -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -HQ -QM -RN0 -CP0 -EB00 -BT -EB00-QN0 -QZ-XD -QZ-KA -QZ-EB -RN -RN -RN -CP -RN0 -RM -EB0 -FQ -BT0 -EP AXC 0 Kapitel Varmvattenkomfort

24 ON Elinkoppling -X 0 0 -X -X Anslutning av varmvattencirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). Apparatlåda Externt -X OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. Anslutning av givare Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Varmvattengivare, framledning(bt0) Anslut varmvattengivaren till AA-X:-. 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. -X0 -X N AA-X X N GP Anslutning av blandningsventil (FQ) Anslut blandningsventilmotorn (FQ) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: (N) och AA-X: (0 V, stäng). Anslutning av hjälprelä för tillfällig lyx (extra varmvatten) Anslut hjälprelä för till- och frånslag av tillsats till AA- X: (N) och AA-X: (0 V). External auxiliary relay A A Additional Hot water N Kapitel Varmvattenkomfort AXC 0

25 0 0 N DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. TÄNK PÅ! Se även Drifthandboken för F. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "varmvattenkomfort". Meny.. - varmvattencirk. Här kan du exempelvis göra följande inställningar för varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn: Hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle Hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena. Meny.. - varmvattenkomfort Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Om elpatron är installerad i tanken och huruvida den ska tillåtas ladda varmvatten om kompressorerna i värmepumpen prioriterar värmedrift. Om en blandningsventil för begränsning av temperaturen på varmvattnet från varmvattenberedaren är installerad. Diverse shuntinställningar och utgående varmvattentemperatur från tanken för blandningsventilen. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. QZ-AA-K: Aktivering av relä för extra varmvatten. QZ-AA-K: Signal (stäng) till blandningsventil (FQ). QZ-AA-K: Signal (öppna) till blandningsventil (FQ). QZ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). AXC 0 Kapitel Varmvattenkomfort

26 Elschema Kapitel Varmvattenkomfort AXC 0

27 Grundvattenpump Allmänt Med AXC 0 kan en grundvattenpump anslutas till värmepumpen om den mjukvarustyrda utgången (AUX-utgång) används för något annat. Denna inkoppling möjliggör användning av grundvatten som värmekälla. Grundvattnet pumpas upp till en mellanliggande värmeväxlare. Mellanväxlare används för att skydda värmepumpens växlare från smuts och nerfrysning. Vattnet släpps ut i grävd infiltration, alternativt borrad brunn. Grundvattenpumpen går samtidigt som köldbärarpumpen. Principschema Förklaring EB Extern tillsats AA Tillbehörskort (AXC 0) CM Expansionskärl slutet EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida RN Trimventil EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A Principschema F med AXC 0 och grundvattenpump EP Kylmodul B F - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QMAvstängningsventil, köldbärarsida QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida QN0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil EP Kollektor, köldbärarsida, grundvatten AA Tillbehörskort (AXC 0) EP Växlare, grundvatten GP Cirkulationspump, grundvatten HQ0 Smutsfiler Övrigt BP Manometer, köldbärarsida CP0, CP Ackumulatortank med varmvattenslinga CP0 Utjämningskärl, UKV CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern GP Cirkulationspump, värmebärare extern QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram QM Avstängningsventil, köldbärare retur RM Backventil RN0 - RN Trimventil X - X Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. -EB -CM -EB -F0 -QM -QM -RN -GP0 -RM -EB-AA -EB00-BT -EB00-BT -CP0 -GP -EB00-BT -BP P -QM -F -CM -QM -X -X -QM -EB00 -EB00 -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -EP -EP -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -EB00-QN0 -RN0 -CP0 -EB00 -BT -RN -RN -RN -CP -EP -AA -HQ0 -EP -QM0 -RM0 -F0 -F -HQ -QM -EP -GP AXC 0 Kapitel Grundvattenpump

28 ON 0 0 N Elinkoppling Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. -X -X 0 0 -X -X Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. -X0 -X N Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Hjälprelä (HR0) krävs vid högre belastning än A (0 V). Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "grundvattenpump". Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). TÄNK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Anslutning av grundvattenpump (GP) Anslut grundvattenpumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). N DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON AA-S -X ON -X -X -X0 -X -X Kapitel Grundvattenpump AXC 0

29 Elschema AXC 0 Kapitel Grundvattenpump

30 Passiv kyla (-rör) Allmänt Kylsystemet är anslutet till värmepumpens köldbärarkrets, varvid tillförsel av kyla från kollektor sker via cirkulationspumpen och shuntventilen. Vid kylbehov (aktiveras från utegivare och eventuell rumsgivare) aktiveras cirkulationspumpen. Shunten reglerar så att kylgivaren når aktuellt börvärde motsvarande utetemperatur och inställt min-värde för kyltemperatur (för att undvika kondens). TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är eller högre. Röranslutning Allmänt För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. Köldbärarkretsen skall förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Backventil Montera en backventil mellan två T-rörsanslutningarna till den passiva kylan på köldbärare ut (se principschema). Shuntventil Shuntventilen (QN) placeras i köldbärarsystemet på framledningen från värmepumpen via T-rörsanslutningar enligt principschema. Anslut köldbärare ut från värmepumpen via T-rör till port A på shuntventi-alen (öppnar vid ökasignal). A Anslut framledningen till fläktkonvektorn från shuntventilen till gemensam B port AB (alltid öppen). Anslut returledningen från fläktkonvektorn till shuntventilen och köldbärare ut till kollektorn till port B via T-rör (stänger vid minskasignal). Temperaturgivare Framledningsgivaren för kylsystemet (BT) monteras på röret efter cirkulationspumpen (GP) i flödesriktningen. Returledningsgivaren för kylsystemet (BT) monteras på röret från kylsystemet. K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Cirkulationspump Montera den extra cirkulationspumpen (GP) efter shuntventilen (QN) på framledningen till fläktkonvektorn. Kapitel Passiv kyla (-rör) AXC 0

31 Principschema EQ Passiv kyla -rör AA Tillbehörskort (AXC 0) Förklaring BT Temperaturgivare, kyla framledning EB Extern tillsats BT Temperaturgivare, kyla returledning AA Tillbehörskort (AXC 0) EP Fläktkonvektor CM Expansionskärl slutet GP Cirkulationspump, kyla EB Extern eltillsats QM0 - QMAvstängningsventil F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QN Shuntventil, kyla QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida RM0 Backventil RN Trimventil Övrigt EB00 Värmepumpsystem (Master) BP Manometer, köldbärarsida BT Temperaturgivare, ute CP0, CP Ackumulatortank med varmvattenslinga BT Temperaturgivare, varmvattenladdning CP0 Utjämningskärl (UKV) BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EP Kollektor, köldbärarsida EB00 Värmepump, F F Säkerhetsventil, köldbärare EP Kylmodul A GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern EP Kylmodul B GP Cirkulationspump, värmebärare extern F - F Säkerhetsventil, köldbärarsida QM Avluftningsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram HQ - HQ Smutsfilter QM Avstängningsventil, köldbärare retur QM0 - QMAvstängningsventil, köldbärarsida RN0 - RN Trimventil QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida X - X Anslutning, påfyllning köldbärare QN0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med AXC 0 och passiv kyla (-rör) -EB -CM -EB -F0 -QM -QM -RN -GP0 -RM -EB00-BT -EB00-BT -CP0 -GP -EQ-AA -EB00-BT -EQ -EP -EQ -BT -GP -BT -CM -QN -QM0 -QM -BP P -QM -F -X -X -QM -RM0 -QM -EB00 -QM -HQ -F -QM -RM -QM -HQ -QM0 -RM0 -EB00 -F0 -EP -EP -F -F -RM -QM -HQ -QM -RM -QM -HQ -QM -EB00-QN0 -RN0 -CP0 -EB00 -BT -RN -RN -RN -CP -EP AXC 0 Kapitel Passiv kyla (-rör)

32 ON 0 0 N Elinkoppling Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). -X -X 0 0 -X -X -X0 -X N N OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Framledningsgivare, kyla (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:-. Returledningsgivare, kyla (BT) Anslut returledningsgivaren till AA-X:-0. Extern blockering En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera kyldriften. När kontakten sluts blockeras kyldriften. Anslutning av shuntmotor (QN) Anslut shuntmotorn (QN) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: (N) och AA-X: (0 V, stäng). DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON AA-S -X ON -X -X -X0 -X -X 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Reläutgång för kyllägesindikering Möjlighet finns till extern indikering av kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max A) på kopplingsplint X. Ansluts kyllägesindikering till kopplingsplint X måste det väljas i meny.. 0 Kapitel Passiv kyla (-rör) AXC 0

33 Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "passiv kyla -rör". Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Diverse shuntinställningar. Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). EQ-AA-K: Signal (stäng) till shunt (QN). EQ-AA-K: Signal (öppna) till shunt (QN). EQ-AA-K: Ingen funktion. TÄNK PÅ! Se även Drifthandboken för F. AXC 0 Kapitel Passiv kyla (-rör)

34 Elschema Kapitel Passiv kyla (-rör) AXC 0

35 Passiv kyla (-rör) Allmänt Köldbärarkretsen är ansluten till en värmeväxlare via en växelventil. Andra sidan av växlaren är ansluten till värmebärarkretsen via en shuntventil och en cirkulationspump. Vid kylbehov (aktiveras från utegivare och eventuell rumsgivare eller rumsenhet) aktiveras växelventilen och cirkulationspumpen. Shunten reglerar så att kylgivaren når aktuellt börvärde motsvarande utetemperatur och inställt min-värde för kyltemperatur (för att undvika kondens). TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är eller högre. Röranslutning p -EQ -QN AB B A -EP B A -GP -RM AB -QN ) Köldbärare från värmepump ) Köldbärare till köldbärarsystem ) Värmebärare till och från värmepump ) Värmebärare till och från klimatsystemet Växelventil Växelventilen (QN) placeras i köldbärarsystemet på framledningen från värmepumpen enligt principschema. Anslut port A på växelventilen (öppen vid signal) till växlaren (EP). AB A Anslut gemensam port AB på växelventilen (alltid öppen) till framledningen B (köldbärare) från värmepumpen. Anslut port B på växelventilen (normalt öppen, motor i viloläge) via T-rör till köldbärare ut till kollektorn från växlaren (EP). Shuntventil Shuntventilen (QN) placeras på returen till värmepumpen från klimatsystemet enligt principschema. Anslutport A på shuntventilen (öppnar B vid ökasignal) till växlaren (EP). Anslut gemensam port AB på shuntventilen (alltid öppen) till returledningen A AB från klimatsystemet. Anslut port B på shuntventilen (stänger vid minskasignal) via T-rör till framledningen till klimatsystemet från växlaren. AXC 0 Kapitel Passiv kyla (-rör)

36 Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter shuntventil (QN). K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Passiv kyla (-rör) AXC 0

37 Principschema RM0 - RM Backventil EQ Passiv kyla -rör Förklaring AA Tillbehörskort (AXC 0) EB Extern tillsats EP Växlare, kyla AA Tillbehörskort (AXC 0) QN Växelventil, kyla/värme CM Expansionskärl slutet QN Shuntventil, kyla EB Extern eltillsats RM Backventil F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida Övrigt QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida BP Manometer, köldbärarsida RN Trimventil CP0, CP Ackumulatortank med varmvattenslinga EB00 Värmepumpsystem (Master) CP0 Utjämningskärl (UKV) BT Temperaturgivare, ute CM Expansionskärl slutet, värmebärarsida BT Temperaturgivare, varmvattenladdning CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern EP Kollektor, köldbärarsida BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern F Säkerhetsventil, värmebärarsida EB00 Värmepump, F F Säkerhetsventil, köldbärare EP Kylmodul A GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern EP Kylmodul B QM Avluftningsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare retur HQ - HQ Smutsfilter RN0 - RN Trimventil QM0 - QMAvstängningsventil, köldbärarsida X - X Anslutning, påfyllning köldbärare QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida QN0 Växelventil, värme/varmvatten Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med AXC 0 och passiv kyla (-rör) -EB00-BT -CP0 -EB00-BT -X -X -QM -CM -BP P -QM -F -QM -EQ -AA -QN -EP -GP -RM -QN -EB00-BT -EB00 -QM -HQ -EB00 -EP -RM -QM -RN -RN0 -CP0 -RN -RN -CP -F -QM -RM -QM -HQ -EP -F -HQ -QM -RM -QM -EB00-QN0 -EB00 -BT -F0 -QM0 -RM0 -F -HQ -QM -EP -F -CM AXC 0 Kapitel Passiv kyla (-rör)

38 ON Elinkoppling Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). -X -X 0 0 -X -X -X0 -X N N OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Extern blockering En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera kyldriften. När kontakten sluts blockeras kyldriften. Anslutning av växelventilmotor (QN) Anslut växelventilmotorn (QN) till AA-X: (manöver), AA-X: (N) och AA-X0: (). Anslutning av shuntmotor (QN) Anslut shuntmotorn (QN) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: (N) och AA-X: (0 V, stäng). 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Kapitel Passiv kyla (-rör) AXC 0

39 0 0 N DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Reläutgång för kyllägesindikering Möjlighet finns till extern indikering av kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max A) på kopplingsplint X. Ansluts kyllägesindikering till kopplingsplint X måste det väljas i meny.. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "passiv kyla -rör". Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Diverse shuntinställningar. Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). EQ-AA-K: Signal (stäng) till shunt (QN). EQ-AA-K: Signal (öppna) till shunt (QN). EQ-AA-K: Signal till växelventil (QN). TÄNK PÅ! Se även Drifthandboken för F. AXC 0 Kapitel Passiv kyla (-rör)

40 Elschema Kapitel Passiv kyla (-rör) AXC 0

41 0 Passiv/aktiv kyla (-rör) Allmänt Värme-/kylläge styrs av stycken växelventiler som beroende på utetemperaturen och/eller rumstemperaturen växlar mellan olika lägen. Reglering av kyltillförsel till huset sker enligt inställd kurvlutning i styrsystemet. Efter injustering tillförs huset rätt kylmängd för den aktuella utomhustemperaturen. Framledningstemperaturen från växelventilerna kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet (ställbart i styrsystemet). Vid övertemperatur räknar F fram ett överskott i form av gradminuter vilket innebär att inkoppling av kylproduktion påskyndas ju större övertemperatur som för tillfället råder. F går automatiskt över till kyldrift när utomhustemperaturen överstiger inställt värde. Passiv kyla innebär att F med hjälp av cirkulationspumparna cirkulerar vätska från mark-/bergkollektorn in i husets distributionssystem och kyler huset. Vid stort kylbehov då passiv kyla inte är tillräcklig kopplas aktiv kyla in vid inställt gränsvärde. En kompressor startar då och den producerade kylan cirkulerar till husets klimatsystem och värmen cirkulerar ut till mark-/bergkollektorn. Om fler kompressorer finns att tillgå kommer dessa starta med en differens på inställda gradminuter. OBS! Denna systemlösning innebär att köldbäraren kommer att cirkulera även genom värmesystemet. Kontrollera att alla ingående komponenter är konstruerade för aktuell köldbärare. TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är eller högre. Röranslutning Växelventiler -EQ A -QN AB B -QN Köldbärare Kollektor B B -QN AB AB A A -QN Köldbärare Värmepump A AB B Värmebärare Värmepump Installera växelventilerna enligt principskiss ovan. A: Öppen vid signal. B: Normalt öppen (motor i viloläge). AB: Alltid öppen. Kondensisolering För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Då systemet kan köras med låga temperaturer måste en eventuell fläktkonvektor vara utrustad med droppskål och avloppsanslutning. Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till klimatsystemet, efter växelventilerna (QN) - (QN). K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. AXC 0 Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

42 Principschema Förklaring EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QMAvstängningsventil, köldbärarsida QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida QN0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil EQ Passiv/aktiv kyla -rör AA QN - QN Övrigt BP CP0, CP CP0 CM CM EP F F GP0 QM QM QM RN0 - RN X - X Principschema F med AXC 0 och passiv/aktiv kyla (-rör) -EQ Tillbehörskort (AXC 0) Växelventil, kyla/värme Manometer, köldbärarsida Ackumulatortank med varmvattenslinga Utjämningskärl (UKV) Expansionskärl slutet, värmebärarsida Expansionskärl slutet, köldbärarsida Kollektor, köldbärarsida Säkerhetsventil, värmebärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, värmebärare extern Avluftningsventil, köldbärarsida Avstängningsventil, köldbärare fram Avstängningsventil, köldbärare retur Trimventil Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. -GP -EB00-BT -EB00-BT -CP0 -CM -BP P -QM -F -EQ-AA -QN -QN -QN -QN -QM -X -X -QM -EB00-BT -EB00 -QM -HQ -EB00 -EP -RM -QM -RN -RN0 -CP0 -RN -RN -CP -F -QM -RM -QM -HQ -EP -F -HQ -QM -RM -QM -EB00-QN0 -EB00 -BT -F0 -QM0 -RM0 -F -HQ -QM -EP -F -CM 0 Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör) AXC 0

43 ON Elinkoppling -X 0 0 -X -X Anslutning av toppklämmor OBS! För att kunna ansluta växelventilerna till tillbehörskortet krävs toppklämmor (st -poliga och st -poliga). -X OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. Anslutning av extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Extern blockering, passiv kyla (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera passiv kyla. När kontakten sluts blockeras passiv kyla. Extern blockering, aktiv kyla (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera aktiv kyla. När kontakten sluts blockeras aktiv kyla. -X0 -X N Anslut toppklämma X: till X: (), toppklämma X: till AA-X0: (), toppklämma X: till AA-X: (manöver), toppklämma X: till AA-X: (N) och toppklämma X: till AA-X: (manöver). Anslutning av växelventilmotor (QN) Anslut växelventilmotorn (QN) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (N). N 0 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. AXC 0 Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

44 0 0 N Anslutning av växelventilmotor (QN) Anslut växelventilmotorn (QN) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (N). Anslutning av växelventilmotor (QN) Anslut växelventilmotorn (QN) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (N). N N Anslutning av växelventilmotor (QN) Anslut växelventilmotorn (QN) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (N). N Anslutning av eventuell cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). DIP-switch N DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Reläutgång för kyllägesindikering Möjlighet finns till extern indikering av kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max A) på kopplingsplint X. Ansluts kyllägesindikering till kopplingsplint X måste det väljas i meny.. Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör) AXC 0

45 Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "passiv/aktiv kyla -rör". Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Gradminutnivåer för kyla. Diverse shuntinställningar. Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ-AA-K: Signal till växelventilerna (QN) och (QN). EQ-AA-K: Signal till växelventilerna (QN) och (QN). EQ-AA-K: Ingen funktion. EQ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). TÄNK PÅ! Se även Drifthandboken för F. AXC 0 Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE 0- Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 Installatörshandbok Tillbehör LEK IHB SV - 00 Innehållsförteckning Viktig information Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok XC 0 Tillbehör IH SE - 00 Innehållsförteckning llmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling nslutning av kommunikation nslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Tillbehörskort Tillbehör IHB SE - 0 Innehållsförteckning Allmänt Komponentplacering Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE EK Installatörshandbok AXC0 Tillbehör IHBSE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1546-3 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1211-3 231002 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 6 Bipackade komponenter

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1327-1 Styrmodul SMO 20 639562 SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Version history NIBE VVM 310/500

Version history NIBE VVM 310/500 Listed below changes are official software versions. Latest revision of this document: 2016-04-29 Version history Version: 7568R5 Release date: 2016-04-26 Ändrat Kompressorn i F135 stannar nu, om man sätter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 0926-3 031303 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1049-1 031752 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 27. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 29.

Läs mer

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 122-3 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1348-1 Styrmodul SMO 40 TM 639588 NIBE SMO 40 5 Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Externa styrmöjligheter, SMS, Modbus, Uplink. Hanterar flera tillbehör,

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 40

Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE SMO 40 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för hem och fastighet.

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

NIBE SMO 40 Styrmodul

NIBE SMO 40 Styrmodul NIBE SMO 40 Styrmodul 5 Avancerad styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar och varmvattenberedare SMO 40 är en intelligent styrmodul som tillsammans med en eller flera NIBE luft/vatten-värmepumpar, varmvattenberedare

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 20

Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE SMO 20 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för ditt hem. Styrmodulen,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

NIBE SMO 20 Styrmodul

NIBE SMO 20 Styrmodul NIBE SMO 20 Styrmodul 5 Enkel styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med en NIBE luft/vatten-värmepump, en varmvattenberedare och en extern, stegstyrd

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-1 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 25. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 27.

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1624-4 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar.

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar. Tillbehörskort AXC 5 Tillbehörskort krävs om passiv/aktiv kyla 2-rör, passiv kyla 2- respektive 4-rör, stora poolsystem, stora extra klimatsystem eller om varmvattenkomfort (t.ex. extra varmvatten och

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 5 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1534-9 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 5 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1335-2 231513 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1316-5 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1314-3 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport 7 Uppställning 8 Bipackade komponenter

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1251-4 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 40 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Artikelnummer 11 34 41 01, RSK nr 686 18 99 Ventilpaket Laddomat 41-100 med: Laddnings- och urladdningsventil med 2 st backventiler samt

Läs mer

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 128-1 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE

NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 148-7 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn.

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn. PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1155 NIBE TM 63957 F1155 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. n Minimala driftskostnader,

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 155-7 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1025-1 031590 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1025-1 031590 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1025-1 031590 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 37. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 936-3 Bergvärmepump 4 F124 TM 63932 NIBE F124 FLIK 4 FLIK FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Ny displayenhet med tydlig

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm Expansionskort för shuntstyrning ARITERM Expansionskort Innehållsförteckning Allmänt... 2 Inkoppling - elschema... 4 Värme shuntgrupp 1... 6-7 Shunt - Shuntgrupp

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 546-5 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1155

Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggning: Värmepumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Pumpar (ska ställas lika i samtliga VP) KB

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 624-6 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer