INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING"

Transkript

1 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol

2 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt Systemlösning - principschema Inkoppling - elschema...6 Översikt kontrollpanel...7 Värme shuntgrupp Sammanställning menytexter Värmeproduktion...17 Justering av Kurva-värde...17 Inställning Min och Max -värde.. 18 Inställning Värmestopp...18 Rumsgivare (tillval)...18 Start- och Stopp-funktioner...19 Allmänt Expansionskortet är till för att komplettera Ariterms pelletspannor och brännare med funktioner för sol-, laddnings- och shuntstyrning. Förvara denna instruktionsbok så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken noga före idrifttagande av produkten. Följ instruktionsbokens anvisningar noga och utför rekommenderad skötsel och underhåll. Anmälan till Byggnadsnämnd OBS! Vid varje byte av värmeanläggning skall kommunens byggnadsnämnd kontaktas och en s.k. Bygganmälan göras. Ingående komponenter Solfångarstyrning med expansionskort, givarsats för shuntautomatik solfångarstyrning, laddstryning och anslutningskabel (art.nr 7024) Tillbehör Normkapsling för expansionskort (art.nr 2453) Shuntmotor Nr V 2min 5 nm (art.nr 5780) Laddpump pellets UPS (art.nr 7056) Cirkulationspump värmesystem UPS (art.nr 7057) Ariterm 8000 drivenhet för solfångare (art.nr 7029) Elpatron (art.nr 7059) Elinstallation Kortet monteras i LagraSol Teknikmodul alt. i separat normkapsling. Inkoppling enligt elschema sid 6. All elinstallation skall utföras av behörig elinstallatör. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

3 Expansionskort för Pellets-Sol (art.nr 7024) Kabelsats Expansionskort monterat på elektronikplåt i LagraSol. Kommunikationskabel ansluts med kontaktdon i kopplingsutrymmet på Bionet. Normkapsling Expansionskort för Pellets-Sol monterat i normkapsling. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

4 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Principschema Ariterm solsystem Användningsområde: Villa. Värmekälla: Pellets och sol. Funktion: Värmen från solens strålar överförs i solfångaren via ett cirkulerande system med värmeväxlare och lagras i en teknikmodul. Där kan solvärmen användas för varmvattenproduktion och uppvärmning. Som tillsatsvärme när solvärmen ej är tillräcklig producerar pelletspannan värme till övre delen av solvärmetanken. Tillsatsvärme kan även produceras med elpatron. Därmed säkerställs varmhållningen i ackumulatortanken och värmeöverföringen till tankens varmvattenslinga. Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta shunten på två olika nivåer efter behov och för att säkerställa varmvattenkapacitet. Solfångare 7 4 3a RD 3b 3 Bionet b Kv RC a 5 5b 1 2a 15 2a LagraSol 360 Teknikmodul 7b Radiator 14 Exp ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

5 OBS! Schemat avser ej installationsritning Systemlösning Ariterm Bionet, solfångare och solvärmetank Pos Benämning Ant. Specifikation Leverantör Art.nr Anm. 1 Teknikmodul 1 LagraSol 360 Ariterm a Slavtank LagraModul 360 Ariterm Expansionskort 1 Sol-, laddning- och shuntstyrning Ariterm 7024 Bipackas a Temperaturgivare 3 Ariterm (5292) Ingår i pos 2 2b Givare för solfångare 1 Ariterm (5338) Ingår i pos 2 3 Pelletspanna 1 Bionet 12+ Ariterm a RD 1 Reglerdator Ariterm Ingår i pos 3 3b Panngivare 1 Ariterm Ingår i pos 3 4 Solfångare Enligt dimensionering Ariterm 5 Shuntventil 1 Ariterm Ingår i pos 1 5b Shuntmotor 1 Motor ARA 661, 230V Ariterm 5820 Bipackas Framledningsgivare 1 Ariterm (5292) Ingår i pos 2 7 Utegivare 1 Ariterm (5291) Ingår i pos 2 7b Rumsgivare 1 Tillbehör Ariterm Laddpump pellets 1 UPS25-40 Ariterm 7056 Bipackas a Rörsats med passbit 1 Inkl T-rör och böj, klämring 22 mm Ariterm 7067 Bipackas Radiatorpump 1 UPS25-60 Ariterm 7057 Bipackas Säkerhetspaket panna 1 Säk.ventil, avluftare, manometer Ariterm 7055 Bipackas Drivpaket Sol 1 Säk.ventil, avluftare, justerventil Ariterm 7029 Bipackas 7020 manometer, cirk.pump UPS25-60, konsol o flexibel slang till exp.kärl 12 Ventilkombination 1 Blandnings-, säkerhets-, påfylln.-, Ariterm 7054 Bipackas 7020 avstängnings- och backventil 12a Flexslang 3/4 utv. x 15 mm 1 Påfylln. värmesystem, l. 330 mm Ariterm 7064 Bipackas Expansionskärl Sol 1 Volym 12, 18 alt 24 liter Ariterm 7051, 7052, a Avstängningsventil 1 I vinkel med 1 st löpmutter 3/4 Ariterm 7066 Bipackas Expansionskärl 1 Enligt dimensionering 15 Elpatron 1 9 kw (3 steg) Ariterm 7059 Bipackas a Temperaturbegränsare 1 1-polig Ariterm 5239 Bipackas Flexibel slang 1 x 22 mm 1 Returslang, längd 500 mm Ariterm 7065 Bipackas 7020 ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

6 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Inkoppling - Elschema Avbrott i kommunikation till reglerdator 600 i 120s stänger av funktioner och lysdiod på kort 606 blinkar. Lyser den konstant är matning / kommunikation i drift. Anslutning kommunikationskabel SH+ SH- N M Shuntmotor värmesystem Sol2 Sol Tank topp Tank mitten Tank botten Effektmätning solretur Framledningsgivare Utegivare 1 CP N PE R1 N PE P N PE SOL N PE M M M M Cirkulationspump värmesystem Cirkulationspump 2 Tillval Cirkulationspump till pelletspanna Cirkulationspump till solpanel Rumsgivare 18 L N PE Inkommande matning 230V 1-fas L2 L1 EL1 EL2 EL2 EL1 ELin L1 EL2 L1 EL1 L1 EL1 L2 EL2 L2 ELin L2 EL in 400V/16A ELsteg2a 16A ELsteg1a 16A ELsteg1b 16A ELsteg2b 16A El in 400V/16A Elpatron 6 kw Elpatron 3 kw Överhettningsskydd L1 L2 L3 Inkommande matning 400V 3-fas All elinstallation skall utföras av behörig elinstallatör. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

7 Översikt kontrollpanelen 1 Display. För visning av inställda värden, larm m.m. 2 Drift och larmindikering Grön: Brännaren är i drift Röd: Larm (brännaren ur drift) - info i display Blinkar: Varningslampa (stoppar ej brännaren) 3 Pil-knapp framåt. Förflyttning framåt i menyerna 4 Pil-knapp bakåt. Förflyttning bakåt i menyerna 5 Plus-knapp. Öka börvärden 6 Minus-knapp. Minska börvärden Till (-Från) Service 1 3 Reglerdatorn och menyer Grundinställningar i reglerdatorn De inställningar som gjorts vid fabrik täcker de flesta av reglerdatorns användningsområden. Nedanstående individuella justeringar bör utföras: 1 Inställning av driftläge (bränsleval). 2 Inställning av börvärdet för panntemperaturen (önskad panntemperatur). 3 Inställning av önskade värden för påminnelselarm. 4 Värmekurva, solstyrning och laddtemperatur pellets/el. Inställning av menynivå Service Servicenivåer Kontrollenheten har olika menynivåer för inställning och visning av styrsystemets parametrar. Beskrivning av de menyer som visas i kontrollpanelens teckenfönster finns i sammanställning menytexter. Normalt befinner sig kontrollenheten på menynivå 1. För att komma till menynivå 2 Service i panelens teckenfönster görs följande: Tryck samtidigt på pilknapparna framåt och bakåt. Texten Service visas i teckenfönstret. Kontrollenheten befinner sig nu i servicemenyn. Gå vidare i servicemenyn genom att trycka på pilknapp framåt. Om ingen av manöverknapparna används, återgår kontrollenheten efter 8 minuter automatiskt till menynivå 1. Det finns ytterligare två servicenivåer men dessa är endast avsedda för servicetekniker. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

8 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Sammanställning menytexter Menytexter med expansionskort Pellets-Sol anslutet. Tillkommande menyer i fet stil. TEMPERATUR PANNA 78(80) C VÄRME 38 (40) C Visar aktuell temperatur (önskad temperatur) Ute-Rum Växlar mellan ute- och rumstemperatur om rumsgivare är ansluten JUSTERA 0 C Tryck +. Parallellförskjutning av värmekurva. Ej vid ansluten rumsgivare. SOL on 34 C Visning av solgivartemperatur (on = solpump igång) TankB 20 (34) C Visar temp. i tankbotten, om tanktopp begränsar visas denna UNDERHÅLL KURVA tryck + (visas om givare ansluten) KURVA KURVA MIN KURVA MAX KURVA 5 Knäckning av kurva vid utetemperatur +5 C. KURVA 0 Knäckning av kurva vid utetemperatur 0 C. KURVA -5 Knäckning av kurva vid utetemperatur -5 C. VÄRMESTOPP Stoppar radiatorpump vid inställd temperatur SOL tryck + (visas om givare ansluten) SOL diff Differens start solpump (mot Tankbotten) TankM s p 55 C Visning TankMitten vilken styr mot, s = pellet tillåten, p = laddpump igång PelletStart 55 C Inställning starttemperatur pelletspanna TankM s p 55 C Visning TankMitten PelletStopp 75 C Inställning stopptemperatur pelletspanna Laddpump stoppar vid inställd panntemp -2 C TankM s 45 C Visning TankMitten vilken styr mot, s = el tillåten ELSTART 45 C Inställning starttemperatur el TankT s 65 C Visning TankTopp EL STOPP 65 C Inställning stopptemperatur el SERVICE LADDPUMP DIFF PELLET-TankM 5 C Differens för start av laddpump pellets PannTemp(bör) Differens = starttemperatur ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

9 Värme shuntgrupp 1 Om givaren är ansluten, styr shunt efter inställd värmekurva 1. Stoppas av värmestopp. Följande menyer visas i display om shuntgruppsgivare är ansluten: Kurva Önskad framledningstemperatur vid 0 utetemperatur utan kompensering. Kurva Min Lägsta tillåtna framledningstemperatur. Om framledningen trots detta visar (1) som önskad framledningstemperatur beror detta på att värmestopp är aktivt. Kurva Max Högsta tillåtna framledningstemperatur. Komponsering av kurvan Kurva 5: Kompensering av kurvan vid +5. Kurva 0: Kompensering av kurvan vid +0. Kurva -5: Kompensering av kurvan vid -5. Vid ovanstående temperaturer kan kurvan knäckas för att kompensera den ökande känslan av värme som upplevs vid temperaturer runt 0 p.g.a det ofta blåsiga och fuktiga vädret. Anger hur många C kurvan skall ändras ( knäckas ). Värmestopp Cirkulationspumpen stannas om utetemperaturen uppnått inställd stopptemperatur. Återstart om temperaturen sjunkit 3 grader. Shuntgruppen stänger och beräknad framledningstemperatur sätts till 1. Pumpen motionskörs 10s/48h. Om Värmestopp ställs upp på max tas funktionen bort och cirkulationspumpen går kontinuerligt. Nattsänkning Möjliggör nattsänkning, 3 alternativa tidsinställningar finns dag 1-7 alternativt uppdelat dag 1-5 och 6-7 med dygnsur. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

10 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Displaytexter och inställningsmöjligheter Följande tabeller ger en översikt över de meddelanden som kan visas i kontrollen-hetens teckenfönster när Expansionskort Pellets-Sol är inkopplat. De anger också vilka parametrar som användaren själv kan eller får ändra och vilka parametrar som användaren endast får ändra efter att ha rådgjort med behörig installatör. Översikt över menyerna i nivå 1 Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Temperatur panna Temperatur panna Är-värde (Börvärde) C Panntemperaturens Är-värde visar verklig temperatur, inom parentes Bör-värdet visar önskad temperatur. Justerbar mellan C Värme 38 (40) Visar aktuell framledningstemperatur (Visar önskad framledningstemperatur) Information Information Ute 0 - rum 21 Rum 20 Växlande Justera Sol 34 Tank B 20 (34) Till / Från Bränsleval Driftläge Temperatur rökgas 110 C Visar aktuell utomhustemperatur och rumstemperatur (visar önskad rumstemperatur). Parallellförskjutning av värmekurva. Visar aktuell temperatur solgivare Visar aktuell temperatur tankbotten. Inom parantes visas starttemperatur för solpump. Driftläge. Vid Till startar brännaren vid behov. Vid Från visar nästa meny Skruv extern manuell Pellets, pellets + el alt. el Från, Startfas, Stopp, Varmhållning, Hög, Låg, Min, El Visar aktuell rökgastemperatur Endast om rumsgivare är monterad. Genom att trycka + eller kan man justera framledningstemperaturen. Information solgivare Starttemperatur inställes i meny Sol tryck + Valbar Valbar om elsteg är aktiverat ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

11 Drifttid tryck plus Drifttid total Drifttid hög Drifttid låg Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Tryck på + knapp och därefter pil-framåt för vidare visning Brännarens totala drifttid Drifttid på effektläge hög Drifttid på effektläge låg Drifttiden nollställes genom att + och knapparna intryckes samtidigt i tre sekunder. Drifttid min Drifttid effektläge min (visas enbart vid aktiverat min driftläge) Drifttid el 1 Drifttid eleffekt 1 Drifttid el 2 Drifttid eleffekt 2 Pelletslager tryck plus Uppskattad tid kvar Tryck på + knapp och därefter pil-framåt för vidare visning Visar antal driftdagar kvar vid nuvarande medelförbrukning Information Pelletslager Visar mängd pellet kvar i lager Information Matningsfaktor Visar externskruvens matningskapacitet Inställbar 0,0-76,7 kg/h Förbrukning medel Visar medelförbrukning under de senaste 8 dagarna Information Totalförbrukning Visar totalförbrukning av pellets Information Skruv extern total Alarm pellets Visar totala antal drifttimmar för externskruven Larmar vid inställd minimal mängd pellets kvar i förråd Information Inställbar 0,0-3,0 t Underhåll tryck plus Alarm aska ur 0 (0) h Alarm rengöring Tryck på + knapp och därefter pil-framåt för vidare visning Larmar för tömning av asklåda vid inställt börvärde Larmar för rengöring av brännkopp vid inställt börvärde Inställbar 0h-250h, drifttid externskruv Inställbar 0h-250h, drifttid externskruv Alarm ljud Ljudlarm för pelletsbrist Valbar Ja / Nej Rökgas max 110 C max 250 C Larmar för hög rökgastemperatur. Rengör konvektionsdelar vid larm. Inställbart maxvärde för larm C OBS! Denna information är inte aktuell för Bionet 12+ och BeQuem 12D. Gäller endast vid inkoppling via externskruv. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

12 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Kurva 1 tryck + Kurva 1 40 C Öppnar menyn för inställning av värmekurva Visar inställd framledningstemperatur. Önskad framledningstemperatur vid 0 C ute utan kompensering. Min Kurva Visar lägsta framledningstemperatur. Börvärde för lägsta framledningstemperatur. Ställbar mellan 10 till 50 C. Max Kurva Visar högsta framledningstemperatur. Börvärde för högsta framledningstemperatur. Ställbar mellan 30 till 85 C. Kurva 5 Knäckning av kurva vid + 5 C. Genom att trycka + eller knäcker man kurvorna. Kurva 0 Knäckning av kurva vid 0 C. Ändrar framledningstemperaturen med Kurva -5 Knäckning av kurva vid - 5 C. -5 till +5 C. Värmestopp Sänkning från Sänkning 1 (1-7) alt (1-5) och (6-7) Sänkning Start Sänkning Stopp Funktionen stoppar cirkpumpen när temperaturen stiger över inställt värde. Möjliggör nattsänkning. Tryck + knappen Visar vilka veckodagar sänkningen skall gälla. Ställ in tiden för start av första sänkningen. Ställ in tiden för stopp av första sänkningen. Genom att trycka + eller ändrar man temperaturen. Från nej till 40 C. Fabriksinställd på 17 C. Sänkning 1 och 2, start och stopp, antal C Genom att trycka + och kan man välja dag 1-7 alt 1-5, 6-7 eller från. Genom att trycka + eller ställes tiden in då sänkningen skall börja (går bara att ställa in hela timmar). Genom att trycka + och ställes tiden in då sänkningen skall sluta (går bara att ställa in hela timmar). ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

13 Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Sänkning 2 Start Sänkning 2 Stopp Temperatur Sänkning C Kurva 1 och Sol Tryck + Ställ in tiden för start av andra sänkningen. Välj hur många C temperaturen skall sänkas i huset. Utan rumsgivare motsvarar 1 sänkning ca 4 sänkning av framledningstemperaturen. Passera dessa menyer för att ställa in klockan. Genom att trycka + eller ställes tiden in då sänkningen skall börja (går bara att ställa in hela timmar). Ställ in tiden för stopp av andra sänkningen. Genom att trycka + eller ställes tiden in då sänkningen skall sluta (går bara att ställa in hela timmar). Genom att trycka + eller ställes temperatursänkningen in i C. Valbar Tid 15:30 Tryck + Inställning av klocka. Menyn visas när tider angivits vid sänkning. Efter att tiden är inställd, visas en symbol för klocka i menyn värme är (bör). Tryck sedan på pilknapp höger för att ställa in rätt timma, därefter pilknapp höger för att ställa in rätt minuter. Tryck pilknapp höger igen och klockan är inställd. Timmar och minuter ändras med + och knapparna. Sol Tryck + Sol Diff 8 C Sol Topp 95 C Öppnar menyn för inställning av starttemperatur laddpump Sol. Starttemperatur = tankbotten + differens i förhållande till solgivartemperatur. Stopptemperatur = halva differensen. Inställning av maxtemperatur för stopp av laddpump Sol. Valbar 3-20 Valbar 8-97 ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

14 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Tank M Pellets Start 55 Tank M Pellets Stopp 75 Tank M El Start 45 Tank T El Stopp 65 Visar aktuell temperatur C Visar inställd starttemperatur C Visar aktuell temperatur C Visar inställd stopptemperatur C Visar aktuell temperatur C Visar inställd starttemperatur C Visar aktuell temperatur C Visar inställd stopptemperatur C Information Valbar Information Valbar Information mittgivare Valbar Information toppgivare Valbar Översikt över meny 2 - Service SERVICE: För tillträde till denna meny håll inne båda pilknapparna 3 sek. Därefter pil-framåt för vidare visning. Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter El steg 0 (3) Är-värde visar inkopplad eleffekt (visar antal valda eleffektsteg) Inställbart 0-3 steg. Nivåvakt 9 (50) Är-värde=uppmätt ljuskänslighet i % (Bör-värde=inställd ljuskänslighet i %) Optovakt 99 (20) Är-värde=uppmätt ljusstyrka i % (Bör-värde=inställd ljusstyrka i %) Inställbar % Inställbar 1-98 % Test utgångar tryck + Tryck på + knapp och därefter pil-framåt för vidare visning Skruv extern 0/1 Manuell test Aktiveras med tryckning Skruv extern 0/1 Manuell test Aktiveras med tryckning Fläkt % Manuell test Aktiveras med tryckning Skruv brännare 0/1 Manuell test Aktiveras med tryckning ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

15 Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Tändning % Manuell test Aktiveras med tryckning OBS! Skall endast testas med aktiverad fläkt Alarm El steg Cirk.pump Värme 1 Cirk.pump pellets Cirk.pump sol 0/1 Manuell test av larmdiod 0/1 Manuell test 0/1 Manuell test Radiatorpump 0 + Manuell test Shuntmotor 0/1 Manuell test Laddpump pellets 0/1 Manuell test Laddpump sol Aktiveras med tryckning Aktiveras med tryckning Aktiveras med tryckning Aktiveras med tryckning Aktiveras med tryckning Aktiveras med tryckning Översikt över meny 3 - Effekt OBS! Får ej ändras utan kontakt med återförsäljare eller Ariterm Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Effekt 0 Aktiveras med kod 5, vänta i 5 sek. - gå vidare genom tryckning på pil-knapp framåt Brännartyp kw 15, 20, 25 och 50 kw Effekt hög skruv Effekt hög fläkt Inställning av bränslematning hög effekt i % Inställning av fläkthastighet hög effekt i % % inställes med + / knapparna. OBS! Max 70% för 15 kw, max 90% för 20 kw % inställes med + / knapparna ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

16 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Meddelande Beskrivning Inställningsmöjligheter Effekt låg skruv Inställning av bränslematning låg effekt i % % Blockeras med 0 Effekt låg fläkt Inställning av fläkthastighet låg effekt i % % Effekt min skruv Inställning av bränslematning min effekt i % 0-40 % Blockeras med 0 Effekt min fläkt Inställning av fläkthastighet min effekt i % % Rengöring fläkt Renblåsning av brännarhuvud Från, 1/h, 2/h, 1/2h, 1/3h Glödhållning tid Intervall mellan underhållsperiod av glödbädd 0 = Off, ger alltid kallstart min, inställes med tryckningar på + / knapparna Skruv extern tid Inställning av gångtid för externskruv sek Skruv extern tid manuell Inställning av gångtid för externskruv vid manuell körning 3-60 min, inställes med tryckningar på + / knapparna Varmstart antal Visar antal utförda varmstarter Nollställes genom intryckning av + / knapparna samtidigt i 3 sek Kallstarter antal Visar antal utförda kallstarter Nollställes genom intryckning av + / knapparna samtidigt i 3 sek Sekvens 0, fabriksinställningar får ej ändras Aktiveras med kod Svenska engelska, tyska, italienska, finska Aktiveras med tryckning Adress Adressangivelse vid inkoppling till Online 0-30 Aktiveras med tryckning Fabriksinställning v0742 NEJ Laddpump diff Pellets - Tank M 10 Återställning till fabriksvärden, programversion 10 C Visar inställd differens. Laddpump startar vid inställd panntemperatur differens. Laddpump stoppar (eftergång) vid inställd panntemperatur -2 C. Ja / nej Aktiveras med tryckning Valbar 5-20 ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

17 Värmeproduktion Du justerar inomhustemperaturen genom att påverka anläggningens värmekurva. Värmekurvan är reglerdatorns verktyg för att beräkna vilken framledningstemperatur det är på vattnet som skickas ut i värmesystemet. Värmekurvan ställs in när anläggningen installeras, men det är viktigt att den senare justeras så att inomhustemperaturen blir behaglig vid all väderlek. En rätt inställd värmekurva minimerar skötseln och ger en energisnål drift. Värmekurvan bestämmer framledningstemperaturen beroende av utomhustemperaturen. Det vill säga ju kallare det är utomhus desto varmare blir framledningstemperaturen. Med det menas att framledningstemperaturen ut till radiatorerna ökar exponentionellt när utomhustemperaturen sjunker. Justering av KURVA -värde Du kan ställa in värmekurvan genom att ändra värdet för KURVA. Värdet för KURVA anger vilken framledningstemperatur som ska skickas ut i radiatorerna vid utomhustemperaturen 0 C. Vid kallare utomhustemperatur än 0 C skickas varmare framledningsvatten än 40 C ut i radiatorerna och vid varmare utomhustemperatur än 0 C skickas svalare framledningsvatten än 40 C ut. När man höjer värdet för KURVA blir värmekurvans lutning brantare och om värdet minskas blir lutningen flackare. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

18 ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Inställning av MIN och MAX värde Framledningens MIN - och MAX -temperaturer är det minsta, respektive det högsta värdet för framledningstemperaturen. Det är speciellt viktigt att ställa in minsta och högsta temperaturerna för framledningstemperaturen om du har golvvärme. Har du golvvärme och parkettgolv i huset ska framledningstemperaturen inte överstiga 45 C. Det finns annars risk att parkettgolvet skadas. Har du golvvärme och stengolv bör MIN ställas på C även sommartid när ingen uppvärmning krävs. Detta för att få en behaglig golvtemperatur. Om du har hus med källare bör MIN -temperaturen även sommartid ställas till en lämplig temperatur för att undvika att inomhusklimatet i källaren känns rått. Tänk på att även VÄRMESTOPP behöver justeras upp för att få värme sommartid. Inställning av VÄRMESTOPP Värmestopp är en funktion som stoppar all produktion av radiatorvärme då utetemperaturen är lika med eller högre än det inställda värmestoppvärdet. När värmestoppfunktionen tas i bruk stängs cirkulationspumpen av, förutom när varmvatten produceras. Cirkulationspumpen motioneras dock 1 minut/dygn. Fabriksinställt värde är 17 C. Rumsgivare (tillval) Värmepumpsystemet kan utrustas med en rumsgivare som tillval. Den ska installeras av behörig installatör. Vid normal drift visas inställd rumstemperatur (t.ex. 20.0). En knapptryckning visar inställt värde med blinkande siffror och sedan kan ändring göras med + eller knapparna. Utetemperaturen visas i 10 sekunder om båda knapparna trycks in samtidigt. ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

19 Sol Laddpump SOL startar om SOL > TankBotten + Diff. Laddpump SOL stoppar om SOL < TankBotten + Diff/2. Laddpump SOL stoppar alltid om TankTopp > SOLmaxtemp. Pelletspanna Pelletspanna startar om TankMitten < PelletStart. Pelletspanna stoppar om TankMitten > PelletStopp. (Bränsleval PELLET alternativt PELLET + EL och ej bara EL) Laddpump pellets Laddar från pelletspanna till tank Laddpump PELLET startar om: Pelletspanna är tillåten och PannTemp > PannTemp(bör) Diff, stoppar om PannTemp < PannTemp(bör) Diff. Pelletspanna ej är tillåten men PannTemp > PannTemp(bör) 2, stoppar om PannTemp < PannTemp(bör) 2. Elpatroner EL startar om TankMitten < ELstart. EL stopp om TankTopp > ELstopp. (Bränsleval PELLET + EL alternativt EL och ej bara PELLET) ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning /20

20 Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Ariterm Sweden ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Ariterm förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. Ariterm Sweden AB Flottiljvägen 15, SE Kalmar Box 993, SE Arvika

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm Expansionskort för shuntstyrning ARITERM Expansionskort Innehållsförteckning Allmänt... 2 Inkoppling - elschema... 4 Värme shuntgrupp 1... 6-7 Shunt - Shuntgrupp

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Solfångare Teknikmodul Tillsatsvärme Zenit RF SP Aquasol solvarmvattenberedare HW00T Elpatron Big L Aquasol solvarmvattenberedare 00 L Elpatron Big 6 L Aquasol 60

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Bionet 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...3 Funktionsbeskrivning...4 Installationsexempel...5

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

IWABO FASTIGHET 48 kw

IWABO FASTIGHET 48 kw INSTRUKTIONSBOK 2008-09/utg.3 IWABO FASTIGHET 48 kw PELLETSBRÄNNARE Kompletterande manual för servicetekniker/installatörer METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 40 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Artikelnummer 11 34 41 01, RSK nr 686 18 99 Ventilpaket Laddomat 41-100 med: Laddnings- och urladdningsventil med 2 st backventiler samt

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

ARITERM SOLSYSTEM. ARITERM SWEDEN AB Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar Box 993 (Mötterudsvägen 5), 671 29 Arvika Tel 0771-44 28 50, www.ariterm.

ARITERM SOLSYSTEM. ARITERM SWEDEN AB Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar Box 993 (Mötterudsvägen 5), 671 29 Arvika Tel 0771-44 28 50, www.ariterm. RITERM SOLSYSTEM Solenergi är den absolut renaste energikällan och pellets är en förnyelsebar energikälla Pellets och solenergi eliminerar nästan helt elförbrukningen Solenergi är i princip gratis och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING. Ariterm Biomatic+ 40 Light Ariterm Biomatic+ 40 Ultra Light

INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING. Ariterm Biomatic+ 40 Light Ariterm Biomatic+ 40 Ultra Light INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING Ariterm Biomatic+ 40 Light Ariterm Biomatic+ 40 Ultra Light INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT Allmänt... 2 Transport, förvaring och uppackning... 2 Tekniska data... 3 Beskrivning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

KONSUMENTBROSCHYR 2015

KONSUMENTBROSCHYR 2015 KONSUMENTBROSCHYR 2015 AUTOMIX 10 Reglerautomatik med utegivare Pris: 2 940:- AUTOMIX 20 Reglerautomatik med rumsgivare Pris: 2 940:- AUTOMIX 30 Reglerautomatik med utegivare och veckoprogram. Pris: 3

Läs mer

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 1 Förvara anvisningen så att den är lätt tillgänglig vid behov. Läs noga igenom anvisningen innan du tar FarmJet-brännaren i drift. Följ råden i

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

AQUASOL. Prislista exkl. moms 2012.03.01. Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare.

AQUASOL. Prislista exkl. moms 2012.03.01. Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. AQUASOL Prislista exkl. moms 2012.03.01 Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. Leveransvillkor: Frakt tillkommer Leveransbestämmelser: NL01 Betalningsvillkor: 30 dagar

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA Utförande LK Styr v.3 och LK Styr v.3 -RA är en komplett enhet för utetemperaturkompenserad värmereglering anpassad och förprogrammerad för LKs golvvärmesystem/shuntprogram

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

AQUASOL. Rekommenderade priser

AQUASOL. Rekommenderade priser AQUASOL Rekommenderade priser 2010.02.20 Återförsäljare För ytterligare information om priser och möjliga systemkombinationer - kontakta din närmaste Aquasol återförsäljare. Solfångare Aquasol Big AR Liggande

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank.

Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank. Artikel nr Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank. RSK nr Skiktning* i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

El-styrningslåda EL 23 plc

El-styrningslåda EL 23 plc Beskrivning: Alt. 1. Succé silo med mittuttag som matar en pelletsbrännare/panna. Försedd med en separat, dragande alt. skjutande Maflex90-skruv från mittuttaget. Funktion: Drift 1. Den höger/vänstergängade

Läs mer

SNABBGUIDE T 100 19 SE. Vidi. Veni. Mini MRL. Hydroware Support: 0472-45156. Hydroelite 3G-1 Snabbguide Driv och styrsystem. 2014-10-20 Utgåva: 10.

SNABBGUIDE T 100 19 SE. Vidi. Veni. Mini MRL. Hydroware Support: 0472-45156. Hydroelite 3G-1 Snabbguide Driv och styrsystem. 2014-10-20 Utgåva: 10. Hydroware Elevation Technology AB Box 66, SE-34221 ALVESTA, Sweden Hydroelite 3G-1 Driv och styrsystem INSTALLATION T 100 19 SE 2014-10-20 Utgåva: 10.1 FE/LAK Sida 1/12 SNABBGUIDE Veni Vidi MRL Mini This

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Commissioning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT Innehållsförteckning 1. Beskrivning...2 1.1 Ingående delar...3 1.2 Tekniska data...3 2. Installation...4 2.1 Placering...4 2.2 Åtkomlighet...4 2.3 Brandsäkerhet...4

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Svenska 5. Komfortläge (Co) 6. Läge EcoHome och EcoOffice

Svenska 5. Komfortläge (Co) 6. Läge EcoHome och EcoOffice NRG-Temp Svenska 1. Tekniska data...187 2. Beskrivning...188 3. Montering och installation...189 4. Programalternativ...192 5. Komfortläge (Co)...196 5.1 Komma igång...196 5.2 Alternativa funktioner...198

Läs mer

Servicemanual och reservdelslista. Torkskåp FC 18 Firedryer

Servicemanual och reservdelslista. Torkskåp FC 18 Firedryer Servicemanual och reservdelslista Torkskåp FC 18 Firedryer Tack för att ni har valt torkskåp FC 18 Firedryer från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje. PODAB 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40 En Prefab från SweTherm Gävle tel 026-66 24 40 Dokument avsedda för drift och skötsel Typ Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Prefabspecifikation Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer