En Prefab från SweTherm. Gävle tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40"

Transkript

1 En Prefab från SweTherm Gävle tel Dokument avsedda för drift och skötsel Typ Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö

2 Prefabspecifikation Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Prefabbeskrivning Parallellkopplad enhet med kombivärmeväxlare för varmvatten och värme. Vägghängd modell, komplett med rörledningar, armatur och reglerutrustning. Rörledningarna är oisolerade. Växlaren isolerad med mineralull VVX: Varmvatten Hårdlödd plattvärmeväxlare i kombiutförande för varmvatten och värme. Växlare typ B25/24+14 Effekt kw 56 Temp prim/sek gr C 65-22/10-55 Flöden prim/sek kg/s 0.31/0.3 Tryckfall prim/sek kpa 8/9 VVX: Värme (RAD) Hårdlödd plattvärmeväxlare i kombiutförande för varmvatten och värme. Växlare typ B25/24+14 Effekt kw 30 Temp prim/sek gr C /60-80 Flöden prim/sek kg/s 0.19/0.36 Tryckfall prim/sek kpa 11/28 Reglerutrustning Siemens RVD135/SQS359.04/SQY31/VVG549-ventiler, flödesvakt och givare VV-primärventil typ/kvs/tr-fall VVG549-15/1.0/133 kpa RAD-primärventil typ/kvs/tr-fall VVG549-15/1.0/47 kpa KV / VV-sida KV ansl.= R 3/4" VV ansl.= R 3/4" Kulbackventil för KV (inv. gg), säkerhetsventil R15, 10 bar, VV-givare, rund termometer (instickstyp) och kulventil för KV (inv. gg). Värme-sida (RAD) VS-RAD tillopp ansl.=klämkoppling 28 VS-RAD retur ansl.= klämkoppling 28 Framledningsgivare av anliggningstyp, RAD-pump, smutsfilter, expansionsanslutning, påfyllning med kulbackventil DN15. Primär-sida VP-tillopp ansl.= Plantätn.koppl 28mm VP retur ansl.= Plantätn.koppl 28mm Reglerventiler på returen, uttag för givare. VVC-pump Ingår ej. Mått lxbxh mm 560x400x1100 Vikt ca kg 75 Prefabtillägg Intern elkoppling ingår. Anm Rad-pump Grundfos UPS25-60, 1-fas, monterad och elkopplad. Inkl. rad/termometersats och primärfilter. Passbit för mätare R1"x190mm Vitlackerats skåp 1100x595x390mm med lucka. Medlev löst: 25 l exp-kärl inkl säk-utr.

3 Kopplingsschema för: Prefab 3P/V31V, väggmodell Objekt: "Stor villaprefab"växjö Kallvatten: Varmvatten: R 3/4" R 3/4" Till radiatorer: klämkoppling 28 Från radiatorer: klämkoppling 28 B25/24+14 Hårdlödd plattvärmeväxlare i kombiutförande för varmvatten och värme. Reglerutrustning: Siemens RVD135/SQS359.04/SQY31/VV G549-ventiler, flödesvakt och givare Primär radventil: VVG549-15/1.0/47 kpa VVC-pump: Ingår ej. Primär retur: Plantätn.koppl 28mm Primär varmvattenventil: VVG549-15/1.0/133 kpa Primärt tillopp: Plantätn.koppl 28mm Intern elkoppling ingår. Rad-pump Grundfos UPS25-60, 1-fas, monterad och elkopplad. Inkl. rad/termometersats och primärfilter. Passbit för mätare R1"x190mm Vitlackerats skåp 1100x595x390mm med lucka.

4 REGLER-Siemens -SQS SQY31-VVG549 Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Objekt:... Fjärrvärme S AVSEDD TILL: Reglering av tappvarmvatten och värmekrets i parallellkopplad villacentral. FUNKTION: - konstanthållning av tappvarmvattentemperatur, samt via ute- och framledningsgivare regleras värmekretsens framledningstemperatur efter inställd reglerkurva. Med kopplingsuret kan omkoppling mellan normal och sänkt temperatur erhållas. Max- eller minbegränsning av framledningstemperaturen kan inställas. LEVERANSOMFATTNING: 1st inkl. sockel AGS13X 1st QAD21/209 1st QAD26.220/209 1st QAC31/101 1st SQS st SQY31 1st FRN Reglercentral, tappvarmvatten och värme Anliggningsgivare, tappvarmvatten Anliggningsgivare, värme framledning Utegivare Ställdon, primär tappvarmvatten Ställdon, primär värme Flödesvakt, Honeywell 1st VVG.549 VVG549-15/1.0/133 kpa Ventil SV2, primär tappvarmvatten 1st VVG.549 VVG549-15/1.0/47 kpa Ventil SV3, primär värme ANMÄRKNING: För ytterligare beskrivning av reglerutrustningen hänvisas till reglerfabrikantens broschyrmaterial. den 2 juni 2003 SweTherm AB Produktion och försäljning Lötängsgatan 1, Gävle tel fax Teknisk support/försäljning Westmansgatan 37, Linköping tel fax

5 Villaprefab och prefab Bruksanvisning för slutanvändare DRIFT:S RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning ECO Sänkning Normaldrift ECO R V Z0 2 Ändring av menyrader Ändring av värden Manuell styrning TILL/FRÅN Rumstemperaturbörvärde Utan rumsgivare- Parallellförskjutning av reglerkurva

6 Villaprefab och prefab Bruksanvisning för slutanvändare DRIFT:S Vill Du starta värmeprogrammet och tappvarmvattenregleringen? 1. Är värmeanläggningen driftklar? Kontrollera huvudbrytaren. 2. Kontrollera tiden och veckodagen (Justera: se "skall tiden ställas in". 3. Tryck in knappen för automatikdrift. (knappen lyser) 4. Tryck in knappen för tappvarmvattenreglering. (knappen lyser) Vill Du reglera värmen med automatikdrift? Vid automatikdrift regleras rumstemperaturen enligt inställt värmeprogram. 1. Tryck in knappen för automatikdrift. (knappen lyser) Vill Du reglera värmen med kontinuerlig drift? Vid kontinuerlig drift hålls den inställda rumstemperaturen på ett konstant värde. 1. Tryck in knappen för kontinuerlig drift. (knappen lyser) 2. Ställ in önskad rumstemperatur på inställningsratten. Är Du borta på obestämd tid? Sätt anläggningen i läge beredskapsläge Anläggningen är avstängd men frysskyddad. 1. Tryck in knappen. (knappen lyser) Vad betyder informationen i teckenrutan? Lyser stapeln under så betyder detta: Värmen hålls på normal börvärdestemperatur (inställningen på inställningsratten) Värmen hålls på sänkt temperatur. Vill Du ändra komforttemperaturen i dina rum eller tappvarmvattentemperaturen? 1. Önskad temperatur för normalbörvärde ställs in på inställningsratten. Inställningen är aktiv: I automatikdrift under de värmefaser som har matats in i värmeprogrammet. Ständigt i kontinuerlig drift. 2. Övriga temperaturer samt reglerkurvan ställs in med knapparna enligt följande: Välj med Indikering (rad nr) Ändra med Önskad temperatur 01 Indikering av inställd temperatur. 02 Rumstemperatur för sänkt börvärde. 03 Rumstemperatur för helg- /semester, frysskydd. 04 Tappvarmvatten-temperatur. 05 Reglerkurvans lutning. Är rummen för kalla eller varma? Huvudsakligen vid mild väderlek. Justera rumstemperaturen med inställningsratten Huvudsakligen vid kall väderlek. Justera styrkurvans lutning på betjäningsraden. rad nr 05 Rumstemperaturen är för hög: Sänk lutningen med ca 0.5. Rumstemperaturen är för låg: Höj lutningen med ca 0.5. Huvudsakligen nattetid. Justera temperaturen för sänkt börvärde på betjäningsraden. Obs! Obs! Obs! Vänta två dagar efter varje justering av rumstemperaturen tills regleringen stabiliserat sig. rad nr 02 Visas i teckenrutan! ECO så betyder detta: Värmen hålls på frysskyddstemperatur. Inget värmebehov föreligger för närvarande. Välj med Skall tiden och veckodag ställas in? Indikering (rad nr) Ändra med Tiden och veckodagen 13 Tid 14 Veckodag

7 Villaprefab och prefab Bruksanvisning för slutanvändare DRIFT:S Vill Du ändra värmetiderna? 1. Välj den veckodag vars värmetider skall ändras: Välj med Ändra med Resp. dag eller hela veckan Indikering (rad nr) 1=måndag 2=tisdag, osv. 1-7=hel vecka 2. Mata in de önskade tider för den valda dagens värmefaser: Välj med Välj med Indikering (rad nr) Ändra med Början och slut av de dagliga värmfaserna 07 Början värmefas Slut värmefas Början värmefas Slut värmefas Början värmefas Slut värmefas 3. Vill Du avläsa temperaturen? Indikering (rad nr) Temperaturen visas i C 24 Rumstemperatur. (endast då rumsgivare är ansluten) 25 Utetemperatur. 26 Tappvarmvattentemperatur. 27 Framledningstemperatur. (Rad) Reglerkurva (12.5=normalkurva, inställd av SweTherm) T V S = , , TV = Framledningstemperatur TAM =Utetemperatur Problem? Alla inställningar verkar vara OK men det fungerar i alla fall inte som det borde. Du bör ställa om reglercentralen till manuell drift. Tryck in knappen så att indikeringslampan lyser. I detta läge så stängs tappvarmvattenregleringen av. (annars finns skållningsrisk, för hög temperatur) Värmetillförseln kan DU styra genom att manuellt ändra med knapparna , ,5 10 7,5 5 2,5 T AM 2381D05 Kontakta snarast din servicetekniker/installatör

8 Villaprefab och prefab Bruksanvisning för slutanvändare DRIFT:S Följande värden är grovinställda men kan individuellt anpassas för fastigheten. Om Du tycker att grovinställningarna verkar vara OK så är det endast tid och veckodag (rad 13 och 14) som behöver ställas in. Tryck knappen eller och välj sedan menykortsraderna. Rad Funktion, Indikering Från fabrik Område SweTherm prefab 1 Aktuell rumstemp. börvärde. Indikering. Indikering. C (rumsenhet ingår ej) Inkl. rumsenhet 2 Sänkt rumstemperaturbörvärde 18 C variabel* 18 C 3 Börvärde frysskydds/helg/semesterdrift 8 C 8 C..variabel C (rumsenhet ingår ej) Från 8 C till sänkt börvärde, helg semesterinmatning endast med rumsman.enhet QAW70 4 Börvärde tappvarmvatten 55 C C 52 C Villaprefab 50 C och prefab 55 C 5 Lutning reglerkurva , ,5 6 Veckodag för inmatning av värmeprogram Aktuell veckodag 1...7, = Måndag, 2 = Tisdag, osv. 7 Värmefas 1 början 6:00 00: :00 00 : 00 Tidstyrprogram för värmekrets 8 Värmefas 1 slut 22:00 00: :00 24:00 Tidstyrprogram för värmekrets 9 Värmefas 2 början... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 10 Värmefas 2 slut... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 11 Värmefas 3 början... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 12 Värmefas 3 slut... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 13 Tid aktuellt klockslag 00: :00... :... Inställning av klocka 14 Veckodag aktuellt dag = måndag, 2 = Tisdag, osv. 17 Veckodag för inmatning av tappv.program Aktuell veckodag 1 7, = Måndag, 2 = Tisdag, osv. 18 Aktiveringsfas 1 början 6:00 00: :00... : Aktiveringsfas 1 slut 22:00 00: :00... : Aktiveringsfas 2 början... :... 00: :00... : Aktiveringsfas 2 slut... :... 00: :00... : Aktiveringsfas 3 början... :... 00: :00... : Aktiveringsfas 3 slut... :... 00: :00... : Rumstemperatur. Indikering. Indikering. C Inkl. rumsmanöverenhet (rumsenhet ingår ej) 25 Utetemperatur. Indikering. Indikering. C Håll - och + knapparna nertryckta i 3 sek: Aktuell utetemperatur kommer att upptagas som dämpad utetemperatur. 26 Tappvarmvattentemperatur. Indikering. Indikering. C 27 Framledningstemperatur värme. Indikering. Indikering. C Håll - och + knapparna nertryckta: Aktuellt börvärde kommer att visas. 49 Återställning av betjäningsraderna 2.23 Håll - och + knapparna nertryckta tills indikeringen växlar: 0 (blinkande)=normaltillstånd 1= Återställning till fabriksinställningar kommer att ske. Om det står felindikering "ER" på displayen kan Du på rad 50 se vad som är fel. 50 Felindikering Indikeringsfunktion 10 = Fel i utegivare 30 = Fel i framledningstemperaturgivare 40 = Fel i returtemperaturgivare i primärkretsen 42 = Fel i returtemperaturgivare i sekundärkretsen Tips vid fel. Vid fel 10 kontrollera att givaren är monterad. 50 = Fel i tappvarmvattentemperaturgivare 61 = Fel i rumsenhet 145 = Enhet med fel PPS-adress ansluten

9 Prefab Bruksanvisning för slutanvändare Tillägg Landis & Staefa Division DRIFT:S Förtydliganden vad det gäller inställning av värmefaser, normal rumstemperatur, nattsänkning. Du kan ställa in max tre olika perioder (värmefaser) med normal rumstemperatur. Perioden utanför inställda tider blir det sänkt rumstemperaturbörvärde (nattsänkning/dagsänkning) Exempel: Värmefas 1, rad nr 07 är inställd på 00:00 och rad nr 08 är inställd på 24:00 (inställt från SweTherm) Detta innebär att ingen nattsänkning är inställd. Värmefas 1, rad nr 07 är inställd på 05:00 och rad nr 08 är inställd på 22:00 Detta innebär att det blir nattsänkning mellan 22:00 till 05:00 Värmefas 1, rad nr 07 är inställd på 05:00 och rad nr 08 är inställd på 07:00 Värmefas 2, rad nr 09 är inställd på 11:00 och rad nr 10 är inställd på 14:00 Värmefas 3, rad nr 11 är inställd på 18:00 och rad nr 12 är inställd på 22:00 Detta innebär att det blir nattsänkning mellan 22:00 till 05:00, "dagsänkning" mellan 07:00 till 11:00 och "dagsänkning" 14:00 till 18:00. ***Kom ihåg att värmfaserna för varje dag måste ställas in.**** Golvvärme. Har Du golvvärme så bör reglerkurvan ändras till 7.5 Framledningstemperaturen bör max-begränsas till ca 45 C. Kontrollera med leverantören av golvvärmesystem vilken framledningstemperatur som rekommenderas. Ändra pumpens hastighet till kurva 2 eller 3. Tryck knappen eller och välj sedan menykortsraderna. Rad Funktion, Indikering Från fabrik Område Villaprefab 5 Lutning reglerkurva , Inställningar på inställningsnivå «Servicetekniker» Håll knapparna och intryckta samtidigt i 3 sekunder. Därigenom aktiveras inställningsnivån «Servicetekniker» för konfiguration av anläggningstypen samt inställning av anläggningsspecifika storheter. Rad Funktion, Indikering Från fabrik Område Villaprefab 95 Max.begränsning av framledningstemperatur variabel 45 C OBS! När Du är inne på denna nivå så får inga andra parametrar ändras. (ett felaktigt värde kan sabotera reglerfunktionen)

10 Prefab 3-20P/V För fastigheter upp till ca 20 nlght Fjärrvärme 3-20P: ANVÄNDNINGSOMRÅDE Prefab för värmeväxling och styrning av fjärrvärme till en fastighets tappvarmvatten och radiatorsystem. Beskrivning Parallellkopplad enhet med hårdlödd kombiväxlare typ B25 för tappvarmvatten och radiatorkrets. Väggmodell. Monterad på plåt avsedd för upphängning på vägg, komplett med rörledningar, armatur, termometrar, cirkulationspump och regler-utrustning. Primärfilter och passbit R1"x190 mm för energimätare kan väljas bort. Rörledningarna i enheten är oisolerade, växlaren är isolerad med mineralull och avtäckt med avtagbara isolerplåtar ELMONTAGE Internt elmontage mellan reglerutrustning, pump och strömställare. KV VV REGLERUTRUSTNING Kan fås med olika alternativ Finns normalt på lager eller med kort leveranstid Danfoss AVTQ + ECL C100 (vid system utan VVC-krets) Siemens /SQS359.04/SQY31 (vid system utan VVC-krets) Siemens /SQS35.53/SQS35.00 (vid system med VVC-krets) Med leveranstid ca 2-3 arbetsveckor TAC2222 med Forta-ställdon Danfoss ECLComfort 300 MÅTT OCH VIKT Typ, bredd x höjd x djup, vikt: 3-10P, 600x1400x400 mm, vikt ca 60-70kg 15-20P, 700x1400x400 mm, vikt ca 75-80kg EXTRA TILLVAL *Vitlackerat skåp med lucka för 3-10P/V 600x1100x400 mm VVC VP in Exp SweTherm AB Produktion och försäljning Lötängsgatan 1, Gävle tel fax Teknisk support/försäljning Westmansgatan 37, Linköping tel fax

11 Villaprefab 1P-5 och prefab 3-20P/V31 V Råd idrifttagning vid installation 1 DRIFT:S5020 RVD135-SQS SQY31-flödesswitch RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning ECO Sänkning Normaldrift ECO R V Z0 2 Ändring av menyrader Ändring av värden Manuell styrning TILL/FRÅN Rumstemperaturbörvärde Utan rumsgivare- Parallellförskjutning av reglerkurva

12 Villaprefab 1P-5 och prefab 3-20P/V31 V Råd idrifttagning vid installation 2 DRIFT:S5020 RVD135-SQS SQY31-flödesswitch RVD ECO Knappar för programval 2 Teckenruta 3 Knappar för val av betjäningsrader 4 Knapp för manuell drift TILL/FRÅN 5 Knapp för tappvarmvattenberedning TILL/FRÅN 6 Knappar för ändring av värden 7 Inställningsratt för normalbörvärde rumstemperatur Z02 Anläggningstyp 4 Reglerkurva (12.5=normalkurva) B9 M M Y1 Y5 N1 B7 B1 B71 Q1 B3 Q7 B71 H5 A6 2381S04 T V S = , , , ,5 10 7,5 5 (generellt schema för anläggningstyp 4) ,5 T AM 2381D05 Klenspänningsschema ingångar Nätspänningsschema utgångar B3 H5 F1 2381A05 AC 230 V D1 D2 B9 B3 B7 B71 H5 N2 H5 2381A02 AC 230 V F1 Y1 Y2 F4 Y5 Y6 Y5 F3 Q1 Q3/Y7 Q1 Q3 F7 Q7/Y8 N2 Y7 Q7 A6 B1 B3 B7 B71 B9 F1 H5 Rumsmanöverenhet QAW 50 eller QAW70 Framledningsgivare. QAD26.220/109 Tappvarmvattengivare. QAD21/209 Returtemperaturgivare i primärkretsen Returtemperaturgivare i sekundärkretsen eller Tappvarmvattentemperaturgivare 2 eller Framledningstemperaturgivare 2 Utegivare QAC31/101 Tappvarmvattentermostat Flödesgivare. N2 Q1 Q3 Q7 Y1 Y5 Y7 komponenter med kursiv text ingår ej Regulator RVD 135/209 Radpump 1-fas 220V Laddningspump tappvarmvatten Cirkulationspump tappvarmvatten Ställdon för primär radventil. SQY31 Ställdon för primär tappvarmvattenventil. SQS Ställdon för fördelningsventil (anläggningstyp 3) resp blandningsventil i tappvarmvttenkretsen (anl.typ 5)

13 Villaprefab 1P-5 och prefab 3-20P/V31 V Råd idrifttagning vid installation 3 DRIFT:S5020 RVD135-SQS SQY31-flödesswitch INSTÄLLNINGAR AV PARAMETERVÄRDEN Det finns tre inställningsnivåer. Nivå 1 «Slutanvändare» är avsedd för fastighetsägaren, parametervärdena ställs här in individuellt för fastigheten. Nivå 2 «Servicetekniker» är avsedd för tillverkaren och värmeinstallatören, parametervärdena är inställda speciellt för SweTherm Villaprefab och skall ej ändras. Nivå 3 «Spärrfunktioner» är avsedd för tillverkaren, värmeinstallatören och fjärrvärmeleverantören, parametervärdena är inställda speciellt för SweTherm Villaprefab och skall ej ändras. enkel att öppna enkel knappkombination för att öppna kräver en knappkombination plus kod för att öppna Nedan följer de parametrar som är förinställda från SweTherm Nivå 1: «Slutanvändare» menyrad 1-50 Följande värden är grovinställda men kan individuellt anpassas för fastigheten. Om Du tycker att grovinställningarna verkar vara OK så är det endast tid och veckodag (rad 13 och 14) som behöver ställas in. Tryck knappen eller och välj sedan menykortsraderna. Rad Funktion, Indikering Från fabrik Område Inställt av SweTherm 1 Aktuell rumstemp. börvärde. Indikering. Indikering. C (rumsenhet ingår ej) Inkl. rumsenhet 2 Sänkt rumstemperaturbörvärde 18 C variabel* 18 C 3 Börvärde frysskydds/helg/semesterdrift 8 C 8 C..variabel C (rumsenhet ingår ej) Från 8 C till sänkt börvärde, helg semesterinmatning endast med rumsman.enhet QAW70 4 Börvärde tappvarmvatten 55 C C 50 C 5 Lutning reglerkurva , ,5 6 Veckodag för inmatning av värmeprogram Aktuell veckodag 1...7, = Måndag, 2 = Tisdag, osv. 7 Värmefas 1 början 6:00 00: :00 00 : 00 Tidstyrprogram för värmekrets 8 Värmefas 1 slut 22:00 00: :00 24:00 Tidstyrprogram för värmekrets 9 Värmefas 2 början... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 10 Värmefas 2 slut... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 11 Värmefas 3 början... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 12 Värmefas 3 slut... :... 00: :00... :... Tidstyrprogram för värmekrets 13 Tid aktuellt klockslag 00: :00... :... Inställning av klocka 14 Veckodag aktuellt dag = måndag, 2 = Tisdag, osv. 17 Veckodag för inmatning av tappv.program Aktuell veckodag 1 7, = Måndag, 2 = Tisdag, osv. 18 Aktiveringsfas 1 början 6:00 00: :00... : Aktiveringsfas 1 slut 22:00 00: :00... : Aktiveringsfas 2 början... :... 00: :00... : Aktiveringsfas 2 slut... :... 00: :00... : Aktiveringsfas 3 början... :... 00: :00... : Aktiveringsfas 3 slut... :... 00: :00... : Rumstemperatur. Indikering. Indikering. C Inkl. rumsmanöverenhet (rumsenhet ingår ej) 25 Utetemperatur. Indikering. Indikering. C Håll - och + knapparna nertryckta i 3 sek: Aktuell utetemperatur kommer att upptagas som dämpad utetemperatur. 26 Tappvarmvattentemperatur. Indikering. Indikering. C

14 Villaprefab 1P-5 och prefab 3-20P/V31 V Råd idrifttagning vid installation 4 DRIFT:S5020 RVD135-SQS SQY31-flödesswitch 27 Framledningstemperatur värme. Indikering. Indikering. C Håll - och + knapparna nertryckta: Aktuellt börvärde kommer att visas. 49 Återställning av betjäningsraderna Håll - och + knapparna nertryckta tills indikeringen växlar: 0 (blinkande)=normaltillstånd 1= Återställning till fabriksinställningar kommer att ske. Om det står felindikering "ER" på displayen kan Du på rad 50 se vad som är fel. 50 Felindikering Indikeringsfunktion 10 = Fel i utegivare 30 = Fel i framledningstemperaturgivare 40 = Fel i returtemperaturgivare i primärkretsen 42 = Fel i returtemperaturgivare i sekundärkretsen 50 = Fel i tappvarmvattentemperaturgivare 61 = Fel i rumsenhet 145 = Enhet med fel PPS-adress ansluten Tips vid fel Vid fel 10. Kontrollera att givaren är monterad Nivå 2: «Servicetekniker» menyrad (värmeinstallatör) För SweTherm Villaprefab är nedanstående speciella värden inställda och skall normalt inte ändras. (Om man av någon anledning behöver kontrollera eller ändra värdena följ nedan. Kontakta dock SweTherm innan ändring utföres, felaktigt värde kan sabotera reglerfunktionen.) Inställningar på inställningsnivå «Servicetekniker» Håll knapparna och intryckta samtidigt i 3 sekunder. Därigenom aktiveras inställningsnivån «Servicetekniker» för konfiguration av anläggningstypen samt inställning av anläggningsspecifika storheter. Inställningsnivån «Slutanvändare» är fortsatt aktiverad. Konfigurera anläggning: Börja med att granska/ställa in rad 51 och de nedan följande. Obs! Dessa är de som krävs för att anläggningen skall fungera i normalfallet. Rad Funktion, Indikering Från fabrik Område Inställt av SweTherm 51 Anläggningstyp Applikation givare 1 0 / Flödesgivare ansluten Snabbsänkning utan rumsgivare Gångtid ställdon värmekrets 150 s s 150 s SQY31 92 P-band värmekretsreglering 35 K K 20 K Normalt 20, Ökas vid tröga system 93 I-tid värmekretsreglering 120 s s 150 s 102 Aktivering VVC-pump Öppningstid ställdon,tappvarmvatten 19s 19 s SQS Stängningstid ställdon tappvarmvatten 19s 19 s SQS P-band tappvarmvattenreglering 50 K K 85 K 114 I-tid tappvarmvattenreglering 19 s s 19 s 115 D-tid tappvarmvattenladdning 5 s s 4 s 124 Tvångsöppning av ställdon tappvarmvatten, vid flöde 20% 0-60% 20 % Ex Öppnar ventilen 20% oberoende av temperaturen på givaren. Övriga parametrar på denna nivå är inställda från fabrik (Siemens) och skall normalt ej ändras. Komplett parameterlista se separat installatörsinstruktion.

15 Villaprefab 1P-5 och prefab 3-20P/V31 V Råd idrifttagning vid installation 5 DRIFT:S5020 RVD135-SQS SQY31-flödesswitch Nivå 3: «Spärrfunktioner» menyrad 163 (Energiverk/servicetekniker/värmeinstallatör) För SweTherm Villaprefab är nedanstående värde inställda och skall normalt inte ändras. (Om man av någon anledning behöver kontrollera eller ändra värdet följ nedan. Kontakta dock SweTherm innan ändring utföres, felaktigt värde kan sabotera reglerfunktionen.) Inställningar på inställningsnivå «Spärrfunktioner» Håll knapparna och intryckta samtidigt i 6 sekunder. I teckenrutan visas Cod Koden består av 5 knappar: skall tryckas in i ordningsföljd. Därigenom aktiveras inställningsnivån «Spärrfunktioner» för konfiguration. Inställningsnivån «Slutanvändare» och «Servicetekniker» är fortsatt aktiverad. Konfigurera anläggning: Granska/ställa in rad 163. Obs! Denna krävs för att anläggningen skall fungera i normalfallet. Rad Funktion, Indikering Från fabrik Område Inställt av SweTherm 163 Avkylningsskydd primär framledning min 30 min Ex. Öppnar VV-ventilen 25% i 30 sek var 30 min Övriga parametrar på denna nivå är inställda från fabrik (Siemens) och skall normalt ej ändras. Komplett parameterlista se separat installatörsinstruktion. Elschema (elkopplat av SweTherm) Givare ute QAC 31/101 QAC 22 (Medlev. löst) Givare värmekrets QAD26.220/109 Givare B71 (värmekrets) QAD26.220/109 Givare tappvattenkrets QAD 21/209 Flödesswitch B M B M Jordad Nätanslutning 1 x 230V AC Effektförbr. max. 145 W A6 MD B9 B1 M B3 B7 B71 M M H5 Regulator RVD 135/209 GRÖNGUL N L F1 Y1 Y2 F3 Q1 Q3Y7 F4 Y5 Y6 F7 Q7Y8 BRUN BLÅ GRÖNGUL BRUN BLÅ BRUN BLÅ GRÖNGUL RÖD (ej ansluten) BLÅ GRÅ SVART BRUN SVART BLÅ RÖD (ej ansluten) N L N Y1 Y L N L Brytare 2-pol med dragavl. Cirk.pump värmekrets Ställdon tappvattenkrets SQS Ställdon värmekrets SQY-31

Villaprefab 1P-5/S (15 sek VV-ställdon) Råd idrifttagning vid installation Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten

Villaprefab 1P-5/S (15 sek VV-ställdon) Råd idrifttagning vid installation Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning ECO Sänkning

Läs mer

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 2 5 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning Sänkning

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

RVD110, RVD115 och RVD130, RVD135 Fjärrvärme- och tappvarmvattenregulator Basdokumentation

RVD110, RVD115 och RVD130, RVD135 Fjärrvärme- och tappvarmvattenregulator Basdokumentation RVD110, RVD115 och RVD130, RVD135 Fjärrvärme- och tappvarmvattenregulator Basdokumentation Utgåva: 3.0 Regulatorserie: C CE1P2381S / 000505 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

RVD265/109-A Anläggningstyp 1-4. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM. Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten

RVD265/109-A Anläggningstyp 1-4. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM. Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten 1 Knappar för val av driftprogram 2 Indikering (LCD) 3 Knappar för val av betjäningsrader 4 Knapp för manuell drift TILL/FRÅN 5 Knapp för tappvarmvattenberedning TILL/FRÅN 6 Inställningsratt för normalbörvärde

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA Utförande LK Styr v.3 och LK Styr v.3 -RA är en komplett enhet för utetemperaturkompenserad värmereglering anpassad och förprogrammerad för LKs golvvärmesystem/shuntprogram

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

Drift och skötselanvisning till: Villaprefab 1P-5/S (15 sek ställdon för VV) 1P-5/S-TPD (15 sek ställdon för VV och temp-pendl-dämpare)

Drift och skötselanvisning till: Villaprefab 1P-5/S (15 sek ställdon för VV) 1P-5/S-TPD (15 sek ställdon för VV och temp-pendl-dämpare) Drift och skötselanvisning till: 2003-10-15/ Rev nr 01 Villaprefab 1P-5/S (15 sek ställdon för VV) 1P-5/S-TPD (15 sek ställdon för VV och temp-pendl-dämpare) Reglerutrustning Siemens RVD135/209 avsedd

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr /980309/

Villacentral typ 2000/03. Art.nr /980309/ 1(12) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 81121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(12) Komponentförteckning- typ 2000/03.

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

RVD140. 74 319 0681 0 G2510sv. Montering. Bestämning av monteringsplats. Elektrisk installation. Tillåtna ledningslängder

RVD140. 74 319 0681 0 G2510sv. Montering. Bestämning av monteringsplats. Elektrisk installation. Tillåtna ledningslängder 74 39 068 0 G250sv sv Installationsinstruktion Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten RVD40 Instruktionen skall förvaras tillsammans med apparaten! Montering Bestämning av monteringsplats I torrt

Läs mer

Drift och skötselanvisning. Villaprefab 1P-5, 1P-5/SB (med och utan säkerhetsblandare)

Drift och skötselanvisning. Villaprefab 1P-5, 1P-5/SB (med och utan säkerhetsblandare) 2001-08-15/ Rev nr 0 Drift och skötselanvisning, 1P-5/SB (med och utan säkerhetsblandare) Reglerutrustning Siemens RVD135/209 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Allmän beskrivning / installationsanvisning

Läs mer

Den nya generationens regulatorer och ventiler

Den nya generationens regulatorer och ventiler Den nya generationens regulatorer och ventiler Vexve - Den nya generationens regulatorer och ventiler Då du önskar värma ditt hem energieffektivt har valet av rätta anordningar och övriga delar en stor

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Matilda

Drift och skötselanvisning Primex Matilda 2012-03 Drift och skötselanvisning Primex Matilda Vägghängd V1-R2 t. om V2-R2 (Övre bilden visar central med elektronisk varmvattenreglering) Golvmonterad V2-R3 t. om V2-R4 Vid behov av service kontakta...

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

RVD144/109-A Anläggningstyp 4 För anläggning med VVC-pump. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM

RVD144/109-A Anläggningstyp 4 För anläggning med VVC-pump. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM 1 2 2 5 6 1 1 7 C 1 Knappar för programval 2 Teckenruta 3 Knappar för val av betjäningsrader 4 Knapp för manuell drift TILL/FRÅN 5 Knapp för tappvarmvattenberedning TILL/FRÅN 6 Knappar för ändring av värden

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UCB Styrfunktionsenhet för temperatur 353.1 QAC34/101 QAA78.610/101 AVS71.390/109 QAD36/101 SQK349.00/209 RVS46.530/11 Reglercentral QAA55.110/101 RVS46.530/11 Villasystem

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

RVD144/109-A Reglercentral för reglering av värmesystem och tappvarmvatten i fjärrvärmecentraler

RVD144/109-A Reglercentral för reglering av värmesystem och tappvarmvatten i fjärrvärmecentraler 1 2 5 6 1 7 C 20 16 24 12 RVD144/109-A Reglercentral för reglering av värmesystem och tappvarmvatten i fjärrvärmecentraler Användarmanual SE1U2512sv1 2011-11-21 Building Technologies 2/20 Innehållsförteckning

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Teknisk beskrivning Primex Matilda, E

Teknisk beskrivning Primex Matilda, E Teknisk beskrivning Primex Matilda, E 2012-03 Vägghängd V1-R2 t. om V2-R2 Golvmonterad V2-R3 t. om V2-R4 (Nedre bilden visar central med termostatisk varmvattenreglering) 1 (9) Primex Matilda Allmänt:

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/99. Art.nr /980309/

ABB Villacentral typ 2000/99. Art.nr /980309/ 1(13) ABB Villacentral typ 2000/99. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning - typ

Läs mer

SweTherm Villaprefab. RF/D standard. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C100M, AVTQ15, VS2 samt givare

SweTherm Villaprefab. RF/D standard. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C100M, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5015 2005-03-11/REV 02 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D standard Reglerutrustning Danfoss ECL C100M, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle DRIFT: D5015 2005-01-01/REV

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212

Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212 1(12) Villacentral typ 2000/08 Siemens RVA36 / Redan PTC Art.nr 41321212 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(12) Komponentförteckning-

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

Villacentral typ 2000/04. Art.nr /980309/

Villacentral typ 2000/04. Art.nr /980309/ 1(12) Villacentral typ 2000/04. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(12) Komponentförteckning- typ 2000/04.

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

Betjäningsinstruktion Reglercentral RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Betjäningsinstruktion Reglercentral RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Betjäningsinstruktion Reglercentral RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Innehållsförteckning Apparatöversikt, Indikering, Symboler... 4 Infoknapp... 7 Driftprogram... 8 Inkoppla värmereglering... 9 Bereda tappvarmvatten...

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges G3181sv sv Installationsinstruktion Applikationer Rumsregulator Värme eller kyla - Kyltak / radiator Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Styrutgång Väljs med DIPomkopplare 4 och 5 DC

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Installation Guide. ECL Comfort 310, applikation A390. 1.0 Innehållsförteckning

Installation Guide. ECL Comfort 310, applikation A390. 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Innehållsförteckning... 1 1.1 Viktig säkerhets- och produktinformation...................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Före start.............................................................

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Alfa Laval Lund AB Att. Per-Ola Helin Box

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Installation Guide. ECL Comfort 310, applikation A376. 1.0 Innehållsförteckning

Installation Guide. ECL Comfort 310, applikation A376. 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Innehållsförteckning... 1 1.1 Viktig säkerhets- och produktinformation...................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Före start.............................................................

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

Fjärrvärmeregulator för värmekretsar och tappvarmvatten. Siemens RVD144/289. Bruksanvisning

Fjärrvärmeregulator för värmekretsar och tappvarmvatten. Siemens RVD144/289. Bruksanvisning Fjärrvärmeregulator för värmekretsar och tappvarmvatten Siemens RVD144/289 Bruksanvisning 1/9 Bruksanvisning RVD144/289 12.11.2011 Inställningselement 1 5 2 1 2 5 6 7 8 1 6 7 C 3 7 6 3 Prog 20 16 24 4

Läs mer

Betjäningsinstruktion Reglercentral RVL472

Betjäningsinstruktion Reglercentral RVL472 Betjäningsinstruktion Reglercentral RVL472 Apparatöversikt, Indikering, Symboler... 2 Infoknapp... 5 Driftprogram... 6 Inkoppla värmereglering... 7 Bereda tappvarmvatten... 8 Rumstemperaturen visar fel

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

BROEN-LAB MAXI - NÖDDUSCHSTATION MED TEMPERERAT VATTEN

BROEN-LAB MAXI - NÖDDUSCHSTATION MED TEMPERERAT VATTEN BROEN-LAB Maxi är en komplett nödduschstation bestående av en eller flera kombinerade kropps- & ögon/ ansiktsduschar, skyddsblandare samt värmeväxlare inkl. styrutrusning och VVC. Avloppsanslutning: inv.

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

ECL Comfort-regulatorn har utvecklats av Danfoss för automatisk styrning av temperaturen i värmesystem.

ECL Comfort-regulatorn har utvecklats av Danfoss för automatisk styrning av temperaturen i värmesystem. Instruktion ECL CIOOM 1. Före start Spara energi spara pengar förbättra komforttemperaturen ECL Comfort-regulatorn har utvecklats av Danfoss för automatisk styrning av temperaturen i värmesystem. Reglersystemet

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

R204. Manual för R204-01.000. Manual för R204-01.000 v.2.40 - Manualutgåva v.1.9 - G17076. Versioner 2.40-2.49

R204. Manual för R204-01.000. Manual för R204-01.000 v.2.40 - Manualutgåva v.1.9 - G17076. Versioner 2.40-2.49 Manual för R204-01.000 Versioner 2.40-2.49 R204 Manual för R204-01.000 v.2.40 - Manualutgåva v.1.9 - G17076 Tel: 08-448 56 20 Fax: 08-777 36 55 info@zc.se www.zc.se Innehållsförteckning Så här läser Du

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

SlEMENS. Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok. Building Technologies HVAC Products. SE1 G2455sv

SlEMENS. Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok. Building Technologies HVAC Products. SE1 G2455sv SlEMENS Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok SE1 G2455sv1 1 Inledning Denna instruktion gäller reglercentral RVA36.S31 avsedd för temperaturreglering i villor med system för vattenburen

Läs mer