Installation. Upphängning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation. Upphängning"

Transkript

1 Utförande och mått Installation & upphängning Utförande Thermopanel radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning. Thermopanel radiatorn levereras i standardutförande med galler, sidoplåtar och väggkonsoler. Konstruktion: EN - Material: Kallvalsad bandstål EN 00 Ytbehandling: Utföres i fem faser Alkalisk avfettning Fosfatering Kataforetisk grundmålning Pulverlackering med epoxypolyester Härdning i ca 00 C Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN Färg: Vit RAL 906 Tryckklass: PN 6 Höjder 00, 00, 00, 600, och mm. Bredder Höjd : 00,,, 000, 00, 00, 600, 800, 000, 00, 600, och 000 mm. Effektgrupper TP TP TP TP TP TP TP TP -Enkel panel med en konvektionsplåt -Två paneler med en konvektionsplåt -Två paneler med två konvektionsplåtar -Tre paneler med tre konvektionsplåtar Värmeavgivning i enlighet med Europanorm SS-EN. Se separat värmeavgivningstabell Installation Stålplåtsradiatorer är avsedda för installation i slutna värmesystem med max. framledningstemperatur 0 C. Systemet skall vara utfört så att kontinuerlig påfyllning och syresättning förhindras. Vid installation får inte någon del av radiatorn utsättas för mer än 0 C. Vid materialpåverkan orsakad av eventuella tillsatsmedel i systemet gäller ej Thermopanels produktansvar. Upphängning Väggfästen för Thermopanel består av konsoler med snäppfästen som griper om radiatorn för enkelt och snabbt montage. Överdelen kan förspännas och snäpper ned om överkanten när radiatorn fälls in mot väggen. Överfallshaken kan spärras med ett speciellt låsbleck som beställes separat. Förstärkt upphängning Vid risk för extrem belastning kan förstärkt upphängning levereras. Läs mer i Praktiska tillbehör. Monteringshöjd Antal konsoler Längd st konsoler Längd st konsoler Hålbild konsoler TP TP - Höjd : 00,,, 000, 00, 00, 600 mm. 0 0 A Byggmått Radiatortyp A radiatordjup B Ansl.centr. till vägg C Byggdjup X Golv X - mm ger monteringshöjd. TP TP TP 0 8 TP 8 ()* 8 * Siffror inom parantes anger byggmått vid montering med anslutning utåt. Avstånd vägg till Radiator: Mått C minus mått A. C B

2 Anslutningar Reglerdon Ventilarrangemang Thermopanel V radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning. V Botten och sida -rör 8 Artikelnamn ENH Förinställbar insats TIF Ventilhuset har förmonterad MMA-insats typ TIF som är inställningsbar enligt nedan. Insatsen passar till termostater med M8 x, gänga (t. ex. MMA, Danfoss eller TA). 0 MTW Inställningsområde K v 0,0-0,8* *Vid k P-band Kvs=0,8 Anslutningsgängor för kopplingar - Mx,. 0 6 MFK MTWZ NHN PBR Tvillingkoppel Tvillingkoppel ger möjlighet att ansluta en parallellkopplad radiator till V utan att använda T-rör. Radiatorerna regleras oberoende av varandra. Ett extra tryckfall uppstår i den anslutningsdel där fördelningen görs, därför bör ej vidarekoppling ske utan att detta föregås av noggrann dimensionering. Det tillkommande tryckfallet adderas till tryckfallet i tvillingkopplad radiatorventil och dess anslutningsrör. PBR Plomberingsring passar mutter på MTW och MTWZ. Förhindrar obehöriga ingrepp. MFK Förstärkningskåpa för MTW. Skyddar effektivt termostat och dess inställning. OBS! För montage av MFK behövs adapter WTP-MFK. Motstånd i V-fördelare vid tvillingkoppling: K v 0,9 Omställning -rör/-rör Som tillbehör finns H-stycke med omställnings möjlighet mellan - och -rörs anslutning. H 0 Mått reglerdon Typ Artikelnamn L H Handratt ENH 8 Ventilunderdelens kägla ställs in med en insexnyckel, mm. Vid -rörs inställning är den helt inskruvad och hålet är då täckt med en blå plastpropp. För att ändra till -rörs avlägsnas den blå plastproppen och därefter skruvas käglan ut. Utskruvad, varv blir det relativa radiatorflödet %. Efter inställning till -rörs skall hålet i käglan täckas med en röd plastpropp för att indikera -rörsutförande. L Termostat MTW 9 Danfoss RA760M 96 7 TA TRV 00/M8 80 8

3 Termostater Rak Termostat MTW Bygg- och anslutningsmått MTW är försedd med temperaturskala där inställt värde är tydligt markerat i ett avläsningsfönster. MTW är mekaniskt avstängd vid läge 0 och är försedd med markering för frostskydd. Termostaten kan begränsas till valfri max. eller min. temperatur. Max-min-begränsning 0 Maxbegränsning. Vrid ratten mot maxläge tills en röd indikering syns i ett av de båda fönstren.. Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur, se temperaturskala nedan.. Släpp indikeringen, termostaten är nu maxbegränsad. 0 6 Minbegränsning. Vrid ratten mot minläge tills en blå indikering syns i ett av de båda fönstren.. Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur, se temperaturskala nedan.. Släpp indikeringen, termostaten är nu minbegränsad. Kalibrering Termostaten är kalibrerad på fabrik och skall ej ändras. MTW kan levereras maxbegränsad från fabrik. Termostat MTWZ Tillverkas som standard med m kappilärrör. Andra längder (max. 0 m) på begäran. Ratten för inställning monteras på ventilen. Termostater - allmänt Temperaturskalor Skala 0 * MTW Stängd Frostskydd MTWZ Frostskydd Utförande Thermopanel Rak är en separat fördelare för att åstadkomma rördragning bakom radiator. Fördelaren har lekande mutter för anslutning mot ventilarrangemang och utvändig M x, gänga för anslutning mot värmesystem. Rör med dimension upp till 8 mm kan användas och avståndet c/c rör till vägg är 0 mm. På byggplatsen förenklas rördragningen till raka rör mellan radiatorerna vilket ger ett snabbt och enkelt montage. Radiatoranslutning och rördragning är placerad över radiatorns underkant för optimal platsbesparing i höjdled. Dimensionering och installation Värmeavgivning enligt TP standard. Normal hänsyn skall tas till värmeexpansion hos rörsystem. Anslutningar Thermopanels sortiment av standardkopplingar kan användas. OBS! Fritt mått mellan rör och radiator medger ej plats för skarvning av rör eller plats för pressmuff. Radiatorns standardkonsol skall användas, extra distanser behövs ej. Sortiment Samtliga temperaturer som anges avser ungefärliga stängningstemperaturer. Toleransen kan anges till ca ± C från inställt värde. Max-begränsade termostater stämplas med gradantalet för stängningstemperatur. Installationsexempel Rak - V 6606 TP Rak fördelare TP Rak fördelare - Beroende på termostatens omgivning kan rumstemperaturen bli till ºC lägre än stängningstemperaturen. MTWZ 9 Termostat och Tilluftsdon Om tilluftsdon skall användas tillsammans med radiatorn rekommenderas att termostaten min begränsas. Eftersom allt flöde går genom mittenradiatorns V-nederdel (ej genom ventil) måste tryckfallet noga beräknas. Tilläggsmotstånd: Kv 0,9. Extra tryckfall vid 000 W /:,8 kpa 6 7

4 TP Flex Anslutningskopplingar TX Bygg- och anslutningsmått Anslutningskopplingar TX För anslutning till befintligt rörsystem eller i de fall då en radiator utan ventilinsats önskas kan anslutningskopplingar TX användas. TX kopplingarna har /" invändig gänga mot rörsystem och bygger ut 6 mm från radiatorns sida. 6 0 Montering Befintlig insats och lock för returanslutning på sidan demonteras och anslutningskopplingarna monteras. Locket för returanslutningen flyttas till en av bottenanslutningarna och den andra bottenanslutningen proppas med täcklock, M x,. Rekommenderat åtdragningsmoment är Nm. Radiatorhöjd -0 mm Utförande TP Flex är en separat fördelare för att möjliggöra mittkoppling av radiatorer. Omställningsskruv ett- och tvårörssystem Utluftning Sortiment 6609 TP Ansl.koppling TX TIF TP Ansl.koppling TX TIF M x, OBS! TP Flex finns endast i höger utförande. Levereras som standard i -rörsutförande Täcklock M x, Radiatorns standardkonsol skall användas, extra distanser behövs ej. Omställning -rör/-rör Fördelaren är omställbar mellan ett- och tvårörssystem och försedd med st M x, utvändig gänga för tillopp och retur. 6 Ventilunderdelens kägla ställs in med en insexnyckel, mm. Vid -rörs inställning är den helt inskruvad och hålet är då täckt med en blå plastpropp. För att ändra till -rörs avlägsnas den blå plastproppen och därefter skruvas käglan ut. Utskruvad, varv blir det relativa radiatorflödet %. Efter inställning till -rörs skall hålet i käglan täckas med en röd plastpropp för att indikera -rörsutförande. Sortiment 6606 TP Flexfördelare TP Flexfördelare - 8 9

5 Inställning Beskrivningsunderlag Skyddsratt Vid leverans är ventilhuset försett med en grå skyddsratt som kan användas under byggnadstiden. Skyddsratten är försedd med tre låga och en hög vinge. Öppning av ratten / varv från stängt läge ger nominell lyfthöjd. Förinställning Ventilarrangemanget har inbyggd förinställning, dold för obehöriga, som kan justeras utan nedtappning av systemet. Förinställningen utföres med handverktyg F enligt punkterna,, och 6 eller med hjälp av förinställningsdon FV punkterna till 6.Respektive verktyg beställes separat Demontera packbox. Skruva försiktigt ned strypdonet i botten med handverktyget. Applicera förinställningsdonet. Nollställ skalan mot indexmarkering. Skruva upp strypdonet erforderligt antal varv så att önskat Kv-värde står mitt för indexmarkeringen. Om enbart handverktyg användes skruva upp erforderligt antal varv enligt diagram. Montera packbox. "Kv. Thermopanel" Kos AMA Pos. Mängd Enhet PT PTB PTB. PTB. RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE RUMSVÄRMEAPPARATER PANEL Ange med radiatorbeteckningar enligt Thermopanels beställningsbeteckningslista på följande sida. Radiatoreffektgrupp (TP, TP, TP, TP) Radiatorhöjd (höjd i moduler av 00 mm Radiatorbredd (bredd i moduler av 00 mm) Ventilplacering (H eller V) Sida: Förslag till beskrivningstext: Handverktyg F Förinställningsdon FV Panelradiatorer fabrikat Thermopanel typ TP enligt nedanstående radiatorförteckning. Radiatorerna skalla vara försedda med dolt integrerat ventilarrangemang typ V med anslutning i botten alt. sida. Ange för projektet aktuella radiatorbeteckningar och antal radiatorer av varje typ enligt följande beteckningssätt: Packbox Strypdon TP TP 6 st 7 st TP V TP 0 H st st Ventilhus Beställningsbeteckningar TP Exempel: TP 0 H Förinställningsdon FV Radiatortyp TP TP Höjd i =00 mm 6 9 TP TP TP TP 9 Bredd i =00 mm * Ventilplacering Höger H (gäller endast typer, ) Vänster V Handverktyg F * Höjd endast till 6. TP och TP är vändbara höger/vänster 0

6 Värmeavgivning,8,,9,,,7 7,0 7,9 0,,,,7,6,9 6, 7,8 8, 0,,7,0,0 6,9 9, ,6 6, 8, 9, 0,9,8, 6, 8, 0,9,6 7, 0,7,,,6,0,,6,0,,8,, ,6,6,0 6,8 8,,, 8,0, 6,, Höjd 00 Höjd 00 Höjd 600 Höjd ,9 8,6,0,,8 6,0 9,7,,6 8,,0 6,9 0,9,,9,,6,8,,8,,9, 6, ,, 6,9,, 0,0,8 7,, 6, , 0,9,0, 8,6 0,,8 7,9,0,7 0, 6,,,9,,7,,,,8, 6, 7,0 8, , 6,,, 8, 0,6 7,7, 7,, 6, 70, ,, 6,8 8,7,, 9,9,7 7,,0 8,6 6,,,,9,,8,,,8 6, 7, 8, 9, , 8,,,9,,7, 6,7,8 9,6 67, 77, ,, 8,,0 6,0,,8,,0,,,9 7, ,9 9,6 8,, 0,8,0 67,7,6 6, 8, 9,0 0,8,7,,,8,9, 6, 7, 8,7 0,9,, 6, Höjd ,,,7 6, 9,6, 6, 9,,6 7,, 8,9,,,,,,, 6, 6,8 7,8 0, ,,, 9,,0 9,, 9,0 6, 6,7 7,,0,6,6, 6, 6,6 8, 9, 0,,7,, ,,0 6, 8,6, 9,6,0 0,6 7, 66,0,8,,,,,8 7, 8, 8,9 0,,6, ,,, 9,7,0,9 9, 66, 76, 86,0 99,,7,7 6,0 6,7 8,0 8,7 0,7,0,, 7, 0, , 9,,9 7,7, 6,0, 9,9, 6,7 7, 8,,,9,0, 6,6 7, 8,9 0,0,,7, 6, ,7 9, 7,,6 0,0, 66,6 7,9 8, 08,,9,,8 7, 8, 9,9 0,7,,8 6, 8,9,, ,, 0,, 0,,, 60, 66,8 76,8 86,8 00,,6,6,9 6,6 7,9 8,6 0,,9,, 7, ,,, 0, 60, 6, 80, 90, 00,, 0, 0,6,9 6,7,8,7,7 7,6 9,6,, 9, ,,,6 0,7 60,8 6,0 8,,6 6, 8, 9,0 0,8,7, ,,, 60,6 7,7 96,0 97,0, 7, 9, 0,6,7,8 7,0 Höjd 00 Höjd 00 Höjd 600 Höjd Beteckning mm Bredd Typ RSK nr 7/6 / 60/ kg viktklass Rumstemp 0 RSK nr 7/6 / 60/ kg viktklass Rumstemp 0 Höger Vänster TP TP Höjd 00 TP TP 60/ / kg viktklass 7/6 Beteckning Höger Vänster mm 7/6 / 60/ kg viktklass Rumstemp 0 Rumstemp 0 RSK nr Typ Bredd RSK nr,,,0,,,, 6, 6,8 7,8 0,

Thermopanel radiatorer 1:1

Thermopanel radiatorer 1:1 : Rev.0 Dolt ventilarrangemang. Allt på plats - Anslutningsfärdig Thermopanels tillverkning är kvalitetssäkrad enligt EN :000 och miljöcertifierad EN 00:996 Vi förbehåller oss rätten att utifrån ständigt

Läs mer

Teknisk broschyr TEKNISK BROSCHYR

Teknisk broschyr TEKNISK BROSCHYR Teknisk broschyr 07 2010 TEKNISK BROSCHYR INNEHÅLLSFÖRTECKNING THERMOPANEL RADIATORER 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING THERMOPANEL RADIATORER Innehållsförteckning Kärnvärden 4 PanelRADIATORER 6 Inledning...8 Utförande

Läs mer

PRODUKTKATALOG. Thermopanel V4 ThermoCon ThermoAir Praktiska tillbehör

PRODUKTKATALOG. Thermopanel V4 ThermoCon ThermoAir Praktiska tillbehör PRODUKTKATALOG Thermopanel V4 ThermoCon ThermoAir Praktiska tillbehör 08 007 Innehåll KÄRNVÄRDEN...04 07 tempo, innovation och kvalitet RADIATORER... 08 enkelt, snabbt och effektivt i lättskött design

Läs mer

PURMO Planora har utvecklats helt enligt den Kvalitetsnorm ISO 9001 och ISO moderna människans krav på inredning och design.

PURMO Planora har utvecklats helt enligt den Kvalitetsnorm ISO 9001 och ISO moderna människans krav på inredning och design. PANELRADIATORER PURMO PLANORA 25 PURMO Planora Tekniska data Konstruktion EN 442-1 Material Kallvalsad bandstål EN 10130 Ytbehandling Ytbehandling utföres i fem faser Alkalisk avfettning Fosfatering Kataforetisk

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL MED FÖRINSTÄLLNING Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer

Läs mer

LP-Flex panelradiator

LP-Flex panelradiator LP-Flex panelradiator Teknisk broschyr med prislista Jan 2014 Lenhovda Radiatorfabrik har tillverkat radiatorer sedan 1936. Genom att förena vår hantverkskunskap med modern teknik, har vi möjliggjort rationell

Läs mer

MMA -koppel, för radiatorer

MMA -koppel, för radiatorer MMA, för radiatorer Miljövänligt material, lågblyad Dimension: DN 0 Tyst Temperatur: C till +00 C Noggrann och linjär Tryckklass: PN 0 Beskrivning Användningsområde Radiatorkoppel Evoflow är speciellt

Läs mer

Thermopanel radiatorer

Thermopanel radiatorer TEKNISK BROSCHYR Thermopanel radiatorer Teknisk broschyr 03.2012 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING THERMOPANEL RADIATORER 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING THERMOPANEL RADIATORER Innehållsförteckning OM THERMOPANEL 4 PanelRADIATORER

Läs mer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer Flexibelt Dimension: DN 10 Noggrant Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning MMA Flex Användningsområde Radiatorkoppel Flex

Läs mer

KONVEKTOR LAGER R T I M E N T PÅ L AG E T SO INRED MED VACKER VÄRME

KONVEKTOR LAGER R T I M E N T PÅ L AG E T SO INRED MED VACKER VÄRME MINI T SO R T I M E N T PÅ L AG E STOR KONVEKTOR ANS FÖR OM R LAGER EDELBAR LEVER 2015 INRED MED VACKER VÄRME 45 o C 35 o C Lågtemperatur Konvektion Mini är en robust och kraftfull konvektor med mycket

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

VENTIL COMPACT PANELRADIATORER

VENTIL COMPACT PANELRADIATORER PLAN RAMO Ventil Compact är en klassisk panelradiator. En verklig kvalitetsradiator med mycket hög finish. Denna radiator har integrerad ventil som standard. PURMO Ventil Compact levereras med monterade

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning Noggrann Dimension: DN 10-20 Dold förinställning Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning FVR, FVV, FVAV Användningsområde

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER TEKNISK BROSCHYR

TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER TEKNISK BROSCHYR TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER 01/2016 PURMO THERMOPANEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING PANELRADIATORER KONVEKTORER Generelt 12 Thermopanel V4 [TP] 13 Thermocon

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 1-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar. Ett konstant Kv-värde över fördelaren

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE Radiatorkoppel TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

EN FÖRDELARE- FYRA ANSLUTNINGAR. Inred med vacker värme

EN FÖRDELARE- FYRA ANSLUTNINGAR. Inred med vacker värme MODUL4 MODUL4 PLAN EN FÖRDELARE- FYRA ANSLUTNINGAR 01.2017 Inred med vacker värme TEknISk data Modul4 och Modul4 Plan -enkel och diskret rördragning Material: kallvalsad tunnplåt Tjocklek i paneler 1.15

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

RADIATORN MED MAXIMAL FLEXIBILITET

RADIATORN MED MAXIMAL FLEXIBILITET MODUL FLEX RADIATORN MED MAXIMAL FLEXIBILITET 02.2018 Inred med vacker värme TEknIsk DATA Epecon med marknadens största sortiment av radiatorer med flexibel anslutning - Modul Flex och Modul Flex Plan

Läs mer

INTEGRA40 INTEGRA40 PLAN

INTEGRA40 INTEGRA40 PLAN INTEGRA40 INTEGRA40 PLAN DEN NYA STANDARDRADIATORN Nya Integra40 Botten- och sidoanslutning i samma radiator Februari 11.2018 2019 TEknisk data integra40 och integra40 Plan - 40 mm mellan anslutningarna

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER TEKNISK BROSCHYR

TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER TEKNISK BROSCHYR TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER TEKNISK BROSCHYR THERMOPANEL RADIATORER 7/2017 PURMO THERMOPANEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING PANELRADIATORER KONVEKTORER Generelt 12 Thermopanel V4 [TP] 13 Thermocon

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50 STAD Injusteringsventiler DN 15-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem ROT-BOK En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem 1 Med några enkla handgrepp och våra ROT-produkter kan du göra underverk i gamla radiatorsystem Ett radiatorsystem behöver inte rivas

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Radiatorer KV Integra

Radiatorer KV Integra Radiatorer KV Integra Användningsområden Passar endast slutna värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. Installation - Montering - Underhåll Samtliga radiatorer levereras med

Läs mer

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Inred Med vacker värme

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Inred Med vacker värme HYGIENRADIATORER Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen JanuarI 2019 Inred Med vacker värme INTEGrA40 HyGIEN MODUL COMPACT HyGIEN epecons Modul Compact Hygien (MCH) och Integra40 Hygien (I40H) är panelradiatorer

Läs mer

STAG INJUSTERINGSVENTILER

STAG INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN SEGJÄRN En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. STAG är lämpad för användning

Läs mer

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN. compact. compact plan

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN. compact. compact plan MODUL COMPACT compact PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN compact plan 08.2016 Inred med vacker värme TEKNISK DATA Verklig effekt utan överdimensionering. radiatorerna fyller en viktig funktion

Läs mer

MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL Inred med vacker värme

MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL Inred med vacker värme MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL 09.201 Inred med vacker värme TEKNISK DATA Material: Ytbehandling: Färg: Max driftstemperatur: Max driftstryck: Anslutningar: Paneler, kallvalsad tunnplåt, tjocklek 1,1 mm.

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande...

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande... Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 10 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de fl esta radiatorer på marknaden och är avsett för

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

PANELRADIATORER För vattenburen värme

PANELRADIATORER För vattenburen värme PANELRADIATORER För vattenburen värme Sida 7:11 VIRAB s panelradiatorer levereras kompletta med monterade konsoller, sidoplåtar och galler. panelradiatorerna är tillverkade i stål med konvektor design

Läs mer

NY-BOK. Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem

NY-BOK. Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem NY-BOK Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem 2 Effektiv reglering av ditt radiatorsystem är viktig för att minska din energianvändning Ett väl balanserat värmesystem i fastigheten

Läs mer

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventiler STAD Injusteringsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hyronisk prestana

Läs mer

PV 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar.

PV 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar. Höjd 300 mm Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. PV Plan Integra En panelradiator i ett kompakt utförande och integrerat koppel,

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET THERMOPANEL ThermoCon Konvektorer ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET Stora glaspartier och öppna planlösningar. Det är 2000-talets boende, både i exklusiva villor och vanliga lägenheter. Här är det låga och

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN COMPACT COMPACT PLAN

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN COMPACT COMPACT PLAN MODUL COMPACT COMPACT PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN COMPACT PLAN 06.2017 Inred med vacker värme TEknIsk data Verklig effekt utan överdimensionering. Radiatorerna fyller en viktig funktion

Läs mer

Allmänt. Garanti 4 PURMO. God energiekonomi. Montering. Värmesystem. Driftsmiljö. Effekter och spårbarhet. Tryckklass

Allmänt. Garanti 4 PURMO. God energiekonomi. Montering. Värmesystem. Driftsmiljö. Effekter och spårbarhet. Tryckklass 4 PURMO Allmänt PURMO radiatorerna tillverkas av råmaterial och komponenter av hög kvalitet. Vid normal användning har radiatorerna en lång livslängd. God energiekonomi PURMO radiatorerna är anpassade

Läs mer

CK 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar.

CK 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar. RAD Höjd 300 mm Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. CK Curant Kompakt - En panelradiator i ett kompakt utförande, optimal för vattenburna

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 STAF, STAF-SG Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 IMI TA / Injusteringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En fl änsad injusteringsventil av gjutjärn (STAF) och segjärn (STAF-SG) som ger

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning TRV-2, TRV-2S Termostatventiler Med förinställning IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Det här är en extremt fl exibel och ytterst robust termostatventil som i

Läs mer

Januari Inred med vacker värme

Januari Inred med vacker värme LISA panel Januari 2019 Inred med vacker värme lisa panel och lisa panel Integra är två mycket robusta radiatorer som förenar den klasiska panelradiatorns funktion med designradiatorns form. Som standard

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp STAG Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp IMI TA / Injusteringsventiler / STAG STAG En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda

Läs mer

UPPSALA LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME. Oktober 2018

UPPSALA LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME. Oktober 2018 UPPSALA LISA Oktober 2018 RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME Uppsala Lisa är en mycket robust och kompakt radiator med en konvektorsutseende. Med sina rundade hörn har den blivit en populär produkt bland

Läs mer

Unik automatisk flödesbegränsning

Unik automatisk flödesbegränsning Unik automatisk flödesbegränsning Möt Max Skäggagamens små, mycket känsliga ägg måste hållas vid perfekt reglerad temperatur för att det ska kläckas. För en vanlig radiatorventil hade detta varit en tuff

Läs mer

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler MMAs handledning Injustering av radiatorventiler Handböcker för optimal energianvändning På MMA har vi i över 50 år arbetat med ett helhjärtat engagemang för att förbättra och effektivisera värme- och

Läs mer

Handdukstorkar El, Vattenburen eller Kombinerad. Fast eller Svängbar. Svensk design och tillverkning

Handdukstorkar El, Vattenburen eller Kombinerad. Fast eller Svängbar. Svensk design och tillverkning Handdukstorkar El, Vattenburen eller Kombinerad. Fast eller Svängbar. Svensk design och tillverkning Flex U Praktisk elvärmd handdukstork för alla Dryson Flex U en handdukstork med mycket goda torkegenskaper,

Läs mer

PV 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar.

PV 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar. Höjd 300 mm Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. Installation - Montering - Underhåll Samtliga radiatorer levereras med konsoler,

Läs mer

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Mars Inred med vacker värme

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Mars Inred med vacker värme HYGIENRADIATORER Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen Mars 2017 Inred med vacker värme INTEGRA40 HYGIEN MODUL COMPACT HYGIEN epecons Modul Compact Hygien (MCH) och Integra40 Hygien (I40H) är panelradiatorer

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning Trim Returventiler Med förinställning och avstängning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Trim Trim Robusta returventiler med gemensam kägla för förinställning och möjlighet till avstängning som

Läs mer

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör FLOWRETT, TA-UNI Radiatorkoppel 1-rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar.

Läs mer

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Fördelarskåp VT RF LK Fördelarskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar

Läs mer

RADIATORER. Radiator Integrerad. Tillverkning. Installationsskiss. Allmän information. Installation. Användning. Teknisk data

RADIATORER. Radiator Integrerad. Tillverkning. Installationsskiss. Allmän information. Installation. Användning. Teknisk data Tillverkning Watts panelradiatorer är pressade ur kallvalsat stål som är anpassat efter radiatorns höjd. Genom en anpassad kolhalt erhålles ett stål som lämpar sig för att kallpressas. Den framtagna panelen

Läs mer

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5 151005 sida 1 av 5 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs fördelarskåp med RSK 1881195, 1881196, 1881197 och övriga kundanpassade skåp. Exempel på hur skåp kan se ut Denna produkt

Läs mer

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME Lisa är en mycket robust och kompakt radiator med en konvektors utseende. Tack vare den låga bygghöjden passar Lisa utmärkt vid installationer med låga bröstningshöjder

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

PVM 15-50, Differenstryckspaket

PVM 15-50, Differenstryckspaket PVM 15-5, Differenstryckspaket Hög noggrannhet Dimension: DN 15-5 Lågt tryckfall Snabb att driftsätta Temperatur: Tryckklass: -1 C till +12 C PN 2(STV)/PN 25(PV) Beskrivning PVM DN 15-5 Användningsområde

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Inred med vacker värme

Inred med vacker värme LISA panel Inred med vacker värme lisa panel och lisa panel Integra är två mycket robusta radiatorer som förenar den klasiska panelradiatorns funktion med designradiatorns form. Som standard levereras

Läs mer

LP med integrerad ventil (LPI), TA alt. Danfoss ventil och bottenanslutning, c/c 50 mm. tillverkas.

LP med integrerad ventil (LPI), TA alt. Danfoss ventil och bottenanslutning, c/c 50 mm. tillverkas. LP-Kompakt LP-Radiatorn är en modern kompaktradiator med enkel grundkonstruktion, optimerad konvektorteknik från Sveriges enda radiatortillverkare. LP-Radiatorn är helt anpassad efter europeiska byggnormer

Läs mer

FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem

FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem Förinställningsbar Dimension: DN 12/12-15/15 Snabb att montera Temperatur: 5-90ºC Dold förinställning Tryckområde: PN10 Beskrivning MMA FVRF/FVVF Användningsområde Termostatventilen

Läs mer

Tekniska data. www.purmo.se. minikatalog DM021050000910

Tekniska data. www.purmo.se. minikatalog DM021050000910 www.purmo.se Tekniska data minikatalog Purmo, Rettig Sweden AB, Box 220 29, Garnisonsgatan 25 C, S-250 22 Helsingborg T +46 (0)42-15 30 00, F +46 (0)42-15 20 13 www.thewarmsociety.com DM021050000910 3

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA

PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA MODUL COMPACT compact PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA compact integra compact plan compact plan integra 01.2016 Inred med vacker värme TEKNISK

Läs mer

Radiatorer KV-M Integra

Radiatorer KV-M Integra Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. Installation - Montering - Underhåll Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv,

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

Dimensioneringsbroschyr DIMENSIONERING

Dimensioneringsbroschyr DIMENSIONERING Dimensioneringsbroschyr 11 2010 DIMENSIONERING Dimensionering Funktion, ventilinställningar och diagram THERMOPANEL DIMENSIONERING ThermoWin för databeräkning Thermopanel s beräkningsprogram ThermoWin

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

VÄRME FRÅN GOLV TILL TAK Från Sveriges enda radiatortillverkare LENHOVDA. Produkt broschyr

VÄRME FRÅN GOLV TILL TAK Från Sveriges enda radiatortillverkare LENHOVDA. Produkt broschyr VÄRME FRÅN GOLV TILL TAK Från Sveriges enda radiatortillverkare LENHOVDA Produkt broschyr Personalen vid fabriken 1936-1937. Lenhovda Radiatorfabrik har tillverkat radiatorer sedan 1936. Genom att förena

Läs mer

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning TWORETT Eclipse Radiatorkoppel För -rörssystem, med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT Eclipse TWORETT Eclipse Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

BÄNKKONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

BÄNKKONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME STABIL BÄNKKONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME Stabil är en kompakt och mycket robust radiator med god konvektion. Röranslutningar och ventiler är integrerade i golvkonsolerna vilket medför att Stabil lämpar

Läs mer

Generella anvisningar

Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 Generella anvisningar LK Golvvärmepaket L8/M5, 5 m 2 är ett komplett installationspaket för golvvärme. Paketet innehåller material som räcker för en installation på upp till

Läs mer

radiator Inred med vacker värme

radiator Inred med vacker värme LISA radiator Mars 2018 Inred med vacker värme Lisa är en mycket robust och kompakt radiator med en konvektors utseende. Tack vare den låga bygghöjden passar Lisa utmärkt vid installationer med låga bröstningshöjder

Läs mer

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING RADIATORVENTILER/TILLBEHÖR TILLBEHÖR RADIATORVENTILER INNEHÅLL Tillbehör och reservdelar: Injusteringsdon Radiatoranslutningar Övriga anslutningar (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad) Anslutningskopplingar

Läs mer

Radiatorer CK Kompakt

Radiatorer CK Kompakt Radiatorer CK Kompakt Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. CK Curant Kompakt - En panelradiator i ett kompakt utförande, optimal

Läs mer

PANEL INRED MED VACKER VÄRME

PANEL INRED MED VACKER VÄRME LISA PANEL INRED MED VACKER VÄRME Lisa Panel och Lisa Panel Integra är två mycket robusta radiatorer som förenar den klasiska panelradiatorns funktion med designradiatorns form. Som standard levereras

Läs mer

Radiatorer CK Kompakt

Radiatorer CK Kompakt Radiatorer CK Kompakt Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. CK Curant Kompakt - En panelradiator i ett kompakt utförande, optimal

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

CK 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar.

CK 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar. Höjd 300 mm Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. CK Curant Kompakt - En panelradiator i ett kompakt utförande, optimal för vattenburna

Läs mer

MANUAL AIR TILLUFTSDON. Tilluftsdon AIR. Installations- och bruksanvisning 11 2009

MANUAL AIR TILLUFTSDON. Tilluftsdon AIR. Installations- och bruksanvisning 11 2009 MANUAL AIR Tilluftsdon AIR Installations- och bruksanvisning 11 29 1 PANELRADIATOR Installation av Air tilluftsdon AIR System Air tilluftsdon Modeller AIR11, AIR21 och AIR22 Teleskopdel Modeller AIRT3

Läs mer

KONVEKTOR LAGER R T I M E N T PÅ L AG E T SO INRED MED VACKER VÄRME

KONVEKTOR LAGER R T I M E N T PÅ L AG E T SO INRED MED VACKER VÄRME MINI T SO R T I M E N T PÅ L AG E STOR KONVEKTOR ANS FÖR OM R LAGER EDELBAR LEVER 2018 INRED MED VACKER VÄRME 45 o C 35 o C Lågtemperatur 100% Konvektion Mini är en robust och kraftfull konvektor med mycket

Läs mer

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning Datablad Användning Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB Danfoss VVS Danfoss VVS V3-30A l AVTB är en självverkande proportionalregulator l Stänger vid stigande temperatur på givaren l Monteras i tillopp

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

AMA - Texter. PTB.1 Radiatorer. PTB.3 Konvektorer. Ver.2015.03

AMA - Texter. PTB.1 Radiatorer. PTB.3 Konvektorer. Ver.2015.03 Modul Compact, MC Sid 2 Modul Compact Integra, MCI Sid 2 Modul Compact Plan, MCP Sid 2 Modul Compact Plan Integra, MCPI Sid 2 Modul-4, M4 Sid 3 Modul Compact Plan Vertikal, MCPV Sid 3 Modul Compact Hygien,

Läs mer

HALRAD. Typ 11 Compact. Enkelradiator med en konvektionsplåt. Med toppgaller och sidoplåtar

HALRAD. Typ 11 Compact. Enkelradiator med en konvektionsplåt. Med toppgaller och sidoplåtar Radiatorer Höjd 300 mm (Blåmarkerat lagerhålls) 10-305 673 54 00 500 169 10-306 673 54 01 600 203 10-308 673 54 02 800 270 10-310 673 54 03 1000 338 10-312 673 54 04 1200 406 10-314 673 54 05 1400 473

Läs mer

Fluide PROJEKTERINGSHANDBOK

Fluide PROJEKTERINGSHANDBOK PROJEKTERINGSHANDBOK Fluide radiatorarmaturer är ett komplett sortiment av radiatorventiler och koppel. Produkterna kännetecknas av mycket hög kvalitet, reglernoggrannhet, driftssäkerhet och en lång livslängd.

Läs mer