Fluide PROJEKTERINGSHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fluide PROJEKTERINGSHANDBOK"

Transkript

1 PROJEKTERINGSHANDBOK Fluide radiatorarmaturer är ett komplett sortiment av radiatorventiler och koppel. Produkterna kännetecknas av mycket hög kvalitet, reglernoggrannhet, driftssäkerhet och en lång livslängd. RADIATORARMATURER Fluide mars 00 En av de utmärkande detaljerna är att termostatens känselkropp är vätskebaserad. Fluide är ett säkert alternativ för såväl ny- som ROTinstallationer och passar alla radiatorfabrikat. TEKN ISKA DATA Koppel och ventiler Användningsmnråde: Värmeanläggningar med pumpcirkulation. Max statiskt drifttryck: 0 bar (,0 MPa). Max differenstryck*: 0,6 bar (60 kpa). Max drifttemperatur: 0 C Avstängning: Fördelaren har inbyggd mekanisk avstängning utförd helt i mässing *För undvikande av ljudproblem skall differenstrycket ej överstiga 0, bar (0 kpa, mvp). F ÖRI NSTÄLLN I NGSOM RÅDE I koppel: (m /h bar) S (m /h bar) DN 0 0,0 0,4 0,7 DN 0,07 0,6 0,8 Lös ventil: DN 0 0,0 0, 0,78 DN 0,07 0,7,0

2 MODELLER Fluide radiatorkoppel Fluide radiatorkoppel är ett komplett ventilarrangemang för anslutning av radiatorn till rörsystemet. Då radiatorkoppel används i värmesystem erhålles alltid fasta mått för röranslutningarna till samtliga radiatorer, vilket underlättar betydligt vid projektering och rördragning. Fluide radiatorkoppel finns i utförande för ettrörs- och tvårörssystem. I båda fallen kan sido- eller bottenanslutning väljas med ett brett sortiment av röranslutningar. Fluide radiatorventil Fluide termostatventiler finns i tre dimensioner, /8, / samt /4. Helt steglös förinställning för balansering av radiatorflödet. Kan monteras med så kallad snabel eller nippel och mutter. Dold säker injustering av radiatorflödet som endast kan ändras av fackman. Samtliga Fluide koppel och ventiler kan förses med termostatisk, elektrisk eller manuell reglerdel. REGLERD ON F ÖR VENTI L Fluide Termostat Obegränsad, blå skala. 9 C, RSK Temperaturbegränsad enligt önskemål, röd skala. < C, RSK < C, RSK < 4 C, RSK Fluide Termostat med lös givare Temperaturbegränsad enligt önskemål. Kapillärrörets längd: meter. RSK meter. RSK meter. RSK FluideTermostat med lös ratt och givare Kapillärrörets längd: meter. RSK meter. RSK meter. RSK Fluide Elektrotermiskt ställdon RSK Anslutningskabel meter Matningsspänning: 4 VAC ± 0% Strömförbrukning: 0 ma, W Öppningstid/stängningstid ca. min Strömlöst stängd Fluide Handratt RSK Fluide Handratt med lös nyckel Manövreras med insexnyckel 6 mm RSK Stöldskydd för termostat Fluide Skyddskåpa för termostat Skyddskåpan skyddar termostaten mot yttre åverkan samt mot stöld. RSK Fluide Stöldring för termostat Stöldringen monteras över överfallsmuttern till termostaten så att den inte kan avlägsnas. RSK EPECON PROJEKTERINGSHANDBOK FLUIDE

3 Röranslutn i ngar Fluide kona/tryckskruv till lös ventildel Tryckskruv/kona: DN 0 x mm Tryckskruv/kona: DN x mm Tryckskruv/kona: DN x mm Ventildelen finns för koppelmontage i dimension DN 0 och DN. För fritt montage även i dimension DN 0. Fluide rak röranslutning för gängade rör Lekande mutter till fördelaren, Mx, Invändig rörgänga DN l0 (/8 ) RSK Invändig rörgänga DN (/ ) RSK Fluide röranslutning för koppar eller tunnväggiga stålrör (Mx,) Kona 0 RSK Tryckmutter 0 Kona Tryckmutter 4 Kona 7 Tryckmutter 6 Kona 8 Tryckmutter 8 0 Fluide röranslutning för PEX-rör. (Mx,) Mutter, kona och stödhylsa x, Mutter, kona och stödhylsa 6x 0 8 mm d y Fig. Fluide flexkoppling för sockelmontage Lekande mutter till fördelaren, Mx, Fluide Röranslutning fig. ska användas. RSK Fluide excenterkoppling Lekande mutter till fördelaren, Mx, Fluide Röranslutning fig. ska användas. RSK Fluide vinkel 90 för gängade rör Lekande mutter till fördelaren, Mx, Invändig rörgänga DN 0 (/8 ) RSK Invändig rörgänga DN ) (/ ) RSK /8" 0 /" Fluide kona/tryckskruv till ovanstående vinkel 90, för anslutning av släta rör Tryckskruv/kona DN 0 x 0 mm DN 0 x mm DN x mm 8 Fyrvägsfördelare för montage på fördelare För skarvfri rördragning i -rörssystem. Röranslutning Mx, RSK DI M ENSION ERI NG 4-VÄGSF ÖRDELARE Rördragning Rördragning kan göras enligt nedanstående princip. Observera att flödesriktningen genom fördelaren kan vändas, c. Den yttersta radiatorn i slingan ska ej förses med fyrvägskoppling, a. Rördragningen är logisk och utan korsningar. e d c b a T ryckfall (kpa ),, 0, -HEL -HALV -KVARTS / / / / / Vattenflöde (l/h) EPECON PROJEKTERINGSHANDBOK FLUIDE

4 Byggmått vi d kop p elmontage A 6 DN 0, 7 mm DN, 80 mm Avsättningsmått för panelradiatorerna i Epecon Modul serien. Typ 0 Typ 8 67 Underkant 0 40 radiator Underkant radiator Typ 67 Typ / 77 Typ A (mm) Termostat 4 Handratt 97 Lös givare 08 Elektroterm ställdon 09 Handratt med lös nyckel 84 Måtten gäller för Fluide koppel Byggmått vi d venti lmontage Rak ventil (med böj och mutter) Rak med böj A B C D DN 0 Termostat Handratt Lös givare 66 Elektroterm. ställdon 77 Handratt m. lös nyckel 4 A C B D DN Termostat Handratt 7 Lös givare 68 Elektroterm. ställdon 79 Handratt m. lös nyckel 44 DN 0 Termostat Handratt 8 Lös givare 69 Elektroterm. ställdon 80 Handratt m. lös nyckel 4 Rak ventil (med nippel och mutter) A C Böj, nippel och mutter ingår ej i Epecons leverans D Rak med nippel A C D DN 0 Termostat Handratt Lös givare 66 Elektroterm. ställdon 77 Handratt m. lös nyckel 4 DN Termostat 88 0 Handratt 7 Lös givare 68 Elektroterm. ställdon 79 Handratt m. lös nyckel 44 DN 0 Termostat Handratt 8 Lös givare 69 Elektroterm. ställdon 80 Handratt m. lös nyckel 4 EPECON PROJEKTERINGSHANDBOK FLUIDE

5 f öri nställn i ng Fluide radiatorventiler är försedda med mekanism för balansering av vattenflödet till radiatorn. Förinställning görs enkelt med förinställningsverktyget. Efter att förinställningen är utförd, kan ändring av inställningen endast göras av fackman.. Följ illustrationerna:. Vrid verktyget så att aktuellt inställningsvärde, t ex på ratten (C), svarar mot j jacket (D) på ventilhuset. Inställningsvärde till 0 avläses i tabellerna nedan.. Demontera den orangefärgade skyddskåpan som sitter monterad över ventilen. Sätt förinställningsverktyget över ventilens packbox/ kranshjul. Ursparing (A) i verktyget skall placeras över vita indikeringen (B) på kranshjulet. Kontrollera inställningen. Vit markering (B) mot inställningsvärde (E). Återmontera den orangefärgade skyddskåpan eller montera termostat på ventilen. i nställn i ngsvärden Koppel DN 0 KV-värde 0,0 0,0 0,04 0,0 0,068 0,09 0, 0, 0,8 0, 0,9 0, 0,8 0,4 0,4 Inst.värde,,,7,, Koppel DN Kv-värde 0,07 0,087 0,0 0,6 0, 0,8 0, 0, 0,9 0, 0,4 0,47 0, 0,7 0,6 Inst.värde,,,7,, Lös ventil DN 0 Kv-värde 0,0 0,0 0,04 0,0 0,07 0,09 0, 0, 0,8 0,6 0, 0,6 0,4 0,4 0, Inst.värde,,,7,, Lös ventil DN och DN 0 Kv-värde 0,07 0,088 0,0 0,8 0, 0,9 0, 0,6 0, 0,6 0,4 0, 0,6 0,6 0,7 Inst.värde,,,7,, P-band = C EPECON PROJEKTERINGSHANDBOK FLUIDE

6 f öri nställn i ngsdiagram kop p el DN 0 (/8 ) DN 0 monterad i koppel Motsvarande inställningsvärde ventil:,,,7,, K S V TRYCKFALL kpa mmvp : 0,0 0,0 0,04 0,0 0,068 0,09 0, 0, 0,8 0, 0,9 0, 0, 0 0,4,4 8 0,7 0 0,0 0 0, 0 0, l/h 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0, l/s Vattenflöde DN (/ ) DN monterad i koppel Motsvarande inställningsvärde ventil:,,,7,, S TRYCKFALL kpa mmvp : 0,07 0,087 0,0 0,6 0, 0,8 0, 0, 0,9 0,,47 0,4 0, 0 0,6 0, 7 0,8 0 0,0 0 0, 0 0, l/h 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0, l/s Vattenflöde EPECON PROJEKTERINGSHANDBOK FLUIDE

7 f öri nställn i ngsdiagram radiatorventi l DN 0 (/8 ) DN 0 monterad med böj eller nippel i radiatorn Motsvarande inställningsvärde ventil:,,,7,, S TRYCKFALL kpa mmvp : 0,0 0,0 0,04 0,0 0,07 0,09 0, 0, 0,8 0,6 0, 0,6 0,4 0,4 0,0 0,78 0 0,0 0 0, 0 0, l/h 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0, l/s Vattenflöde DN (/ ) och DN 0 (/4 ) DN /DN 0 monterad med böj eller nippel i radiatorn Motsvarande inställningsvärde ventil:,,,7,, S TRYCKFALL kpa mmvp : 0,07 0,088 0,0 0,8 0, 0,9 0, 0,6 0, 0,6 0,4 0, 0,6 0,6 0,7,0 0 0,0 0 0, 0 0, l/h 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0, l/s Vattenflöde EPECON PROJEKTERINGSHANDBOK FLUIDE

8 Tekn isk data termostater Temperaturinställning obegränsad termostat, blå skala. Pos. * 4 C Avser stängd ventil Temperaturinställning temperaturbegränsad termostat, röd skala. Pos. *, C Avser stängd ventil Hysteres: < 0, C Lyfthöjd:,7 mm (0, mm/ C) Temperaturtålighet: 0 till + C Värmeledning ventil - känselkropp: < 0,6 C ELEKTROTERM ISKT STÄLLD ON ø 4 66,7, M8x, Epecon AB, Florettgatan 8, 4 67 Helsingborg. Telefon Telefax Vi reserverar oss för oupptäckta felaktigheter samt för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna skrift.

MMA -koppel, för radiatorer

MMA -koppel, för radiatorer MMA, för radiatorer Miljövänligt material, lågblyad Dimension: DN 0 Tyst Temperatur: C till +00 C Noggrann och linjär Tryckklass: PN 0 Beskrivning Användningsområde Radiatorkoppel Evoflow är speciellt

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer Flexibelt Dimension: DN 10 Noggrant Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning MMA Flex Användningsområde Radiatorkoppel Flex

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE Radiatorkoppel TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 1-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar. Ett konstant Kv-värde över fördelaren

Läs mer

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning TWORETT Eclipse Radiatorkoppel För -rörssystem, med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT Eclipse TWORETT Eclipse Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning Noggrann Dimension: DN 10-20 Dold förinställning Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning FVR, FVV, FVAV Användningsområde

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de fl esta radiatorer på marknaden och är avsett för

Läs mer

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör FLOWRETT, TA-UNI Radiatorkoppel 1-rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar.

Läs mer

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning TRV-2, TRV-2S Termostatventiler Med förinställning IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Det här är en extremt fl exibel och ytterst robust termostatventil som i

Läs mer

EN FÖRDELARE- FYRA ANSLUTNINGAR. Inred med vacker värme

EN FÖRDELARE- FYRA ANSLUTNINGAR. Inred med vacker värme MODUL4 MODUL4 PLAN EN FÖRDELARE- FYRA ANSLUTNINGAR 01.2017 Inred med vacker värme TEknISk data Modul4 och Modul4 Plan -enkel och diskret rördragning Material: kallvalsad tunnplåt Tjocklek i paneler 1.15

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

Installation. Upphängning

Installation. Upphängning Utförande och mått Installation & upphängning Utförande Thermopanel radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning. Thermopanel radiatorn levereras i standardutförande

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak

Läs mer

FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem

FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem Förinställningsbar Dimension: DN 12/12-15/15 Snabb att montera Temperatur: 5-90ºC Dold förinställning Tryckområde: PN10 Beskrivning MMA FVRF/FVVF Användningsområde Termostatventilen

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL MED FÖRINSTÄLLNING Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer

Läs mer

Radiatorkoppel RA-K-VB 2-rörs

Radiatorkoppel RA-K-VB 2-rörs Radiatorkoppel RA-K-VB 2-rörs RA-K-VB med avstängning Användning Radiatorkoppel RA-K-VB med vändbar botten- eller sidoanslutning. RA-K-VB används i tvårörsanläggningar med pumpcirkulation. Passar till

Läs mer

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventil RA-N/RA-U med förinställning Ventil RA-G utan förinställning EN 215-1 HD 1215-2 Användning Danfoss VVS V2-10D RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U

Läs mer

ZONREGLERING / 2-VÄGS

ZONREGLERING / 2-VÄGS ZONREGERING / 2-VÄGS TERMINAVENTI FÖR ON/OFF-REGERING TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem och för en noggrann hydronisk reglering och optimal kapacitet. TAs avzinkningshärdiga

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning Trim Returventiler Med förinställning och avstängning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Trim Trim Robusta returventiler med gemensam kägla för förinställning och möjlighet till avstängning som

Läs mer

Tempo KONVEKTORER PROJEKTERINGSHANDBOK

Tempo KONVEKTORER PROJEKTERINGSHANDBOK PROJEKTERINGSHANDBOK KONVEKTORER Tempo AP RI L 2006 Bilden visar konvektor med Jaga ventilkoppel. Tempo skapar en effektiv luftridå vilket förhindar kallras från stora fönsterpartier. Tempo monteras fristående

Läs mer

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Datablad Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Användning V2-10D Certifierade enligt EN 215 RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U Inbyggnadsmått enligt Euronormen HD 1215-2 serie S. Tekniska data

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler

Tillbehör radiatorventiler Termostatventiler Tillbehör radiatorventiler Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Innehåll Tillbehör och reservdelar: Injusteringsdon Radiatoranslutningar

Läs mer

Vekotec. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler

Vekotec. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler Vekotec Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / Vekotec Vekotec Vektotec anslutningsset är framtaget

Läs mer

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING RADIATORVENTILER/TILLBEHÖR TILLBEHÖR RADIATORVENTILER INNEHÅLL Tillbehör och reservdelar: Injusteringsdon Radiatoranslutningar Övriga anslutningar (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad) Anslutningskopplingar

Läs mer

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN. compact. compact plan

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN. compact. compact plan MODUL COMPACT compact PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN compact plan 08.2016 Inred med vacker värme TEKNISK DATA Verklig effekt utan överdimensionering. radiatorerna fyller en viktig funktion

Läs mer

NY-BOK. Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem

NY-BOK. Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem NY-BOK Den lilla idéboken om hur du får ett effektivt radiatorsystem 2 Effektiv reglering av ditt radiatorsystem är viktig för att minska din energianvändning Ett väl balanserat värmesystem i fastigheten

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

Radiatorkoppel RA-K-VB

Radiatorkoppel RA-K-VB Datablad Radiatorkoppel RA-K-VB V2-30E Användning RA-K-VB med avstängning. Vändbar botten- eller sidoanslutning RA-K-VB används i tvårörsanläggningar med pumpcirkulation. Passar till alla termostater i

Läs mer

RADIATORN MED MAXIMAL FLEXIBILITET

RADIATORN MED MAXIMAL FLEXIBILITET MODUL FLEX RADIATORN MED MAXIMAL FLEXIBILITET 02.2018 Inred med vacker värme TEknIsk DATA Epecon med marknadens största sortiment av radiatorer med flexibel anslutning - Modul Flex och Modul Flex Plan

Läs mer

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN COMPACT COMPACT PLAN

PANELRADIATOR. Inred med vacker värme MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN COMPACT COMPACT PLAN MODUL COMPACT COMPACT PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT PLAN COMPACT PLAN 06.2017 Inred med vacker värme TEknIsk data Verklig effekt utan överdimensionering. Radiatorerna fyller en viktig funktion

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler. Termostatventiler

Tillbehör radiatorventiler. Termostatventiler Tillbehör radiatorventiler Termostatventiler IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler För TRV-2/TRV-2S, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, TA-UNI,

Läs mer

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-C Terminalventil för ON/OFF-reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C är konstruerad för användning

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering LK OptiFlow EVO II Utförande LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering av t.ex. golvvärmesystem, traditionella värmesystem samt kylsystem. Ventilen finns i två olika flödesområden, 2-16

Läs mer

PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA

PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA MODUL COMPACT compact PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA compact integra compact plan compact plan integra 01.2016 Inred med vacker värme TEKNISK

Läs mer

TRV 300. Termostater Med inbyggd eller lös givare

TRV 300. Termostater Med inbyggd eller lös givare TRV 300 Termostater Med inbyggd eller lös givare IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV 300 TRV 300 Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och

Läs mer

Injusteringsventil PVM

Injusteringsventil PVM Injusteringsventil PVM Användningsområde MMA PVM används för att fördela flöden inom olika områden i värme- och kylsystem. Beskrivning PVM är ett dynamiskt ventilpaket utvecklat för att reglera tryckfallet.

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler

Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler För Calypso TRV-3, Eclipse, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, Tworett Eclipse,

Läs mer

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-CM Terminalventil för modulerande reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-CM är konstruerad för

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

PURMO Planora har utvecklats helt enligt den Kvalitetsnorm ISO 9001 och ISO moderna människans krav på inredning och design.

PURMO Planora har utvecklats helt enligt den Kvalitetsnorm ISO 9001 och ISO moderna människans krav på inredning och design. PANELRADIATORER PURMO PLANORA 25 PURMO Planora Tekniska data Konstruktion EN 442-1 Material Kallvalsad bandstål EN 10130 Ytbehandling Ytbehandling utföres i fem faser Alkalisk avfettning Fosfatering Kataforetisk

Läs mer

MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL Inred med vacker värme

MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL Inred med vacker värme MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL 09.201 Inred med vacker värme TEKNISK DATA Material: Ytbehandling: Färg: Max driftstemperatur: Max driftstryck: Anslutningar: Paneler, kallvalsad tunnplåt, tjocklek 1,1 mm.

Läs mer

TOV DN 15-50, Tryckoberoende ventil

TOV DN 15-50, Tryckoberoende ventil TOV DN 5-5, Tryckoberoende ventil Hög noggrannhet Dimension: DN 5-5 Hög auktoritet Temperatur: C till + C Snabb att driftsätta Tryckklass: PN 5 November 7rev. Beskrivning TOV DN 5-5 Användningsområde Den

Läs mer

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Inred Med vacker värme

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Inred Med vacker värme HYGIENRADIATORER Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen JanuarI 2019 Inred Med vacker värme INTEGrA40 HyGIEN MODUL COMPACT HyGIEN epecons Modul Compact Hygien (MCH) och Integra40 Hygien (I40H) är panelradiatorer

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och hållbara.

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och hållbara. Termostater TRV 300 Termostater Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är

Läs mer

Nostalgi är en modern radiator i form av en klassisk sektionsradiator. Nostalgi har flexibla upphängningsmöjligheter och kan levereras med

Nostalgi är en modern radiator i form av en klassisk sektionsradiator. Nostalgi har flexibla upphängningsmöjligheter och kan levereras med NOSTALGI SEKTIONSRADIATOR Oktober 2012 Nostalgi är en modern radiator i form av en klassisk sektionsradiator. Den har en fantastisk finish och passar bra både i äldre fastigheter och i moderna miljöer.

Läs mer

KONVEKTOR. ByggIn är en konvektorserie för inbyggnad, som gör det

KONVEKTOR. ByggIn är en konvektorserie för inbyggnad, som gör det ByggIn KONVEKTOR Januari 09 ByggIn är en konvektorserie för inbyggnad, som gör det möjligt att helt dölja uppvärmningssystemet bakom skåp, bänkar, en front eller nerfällt i golvet. ByggIn är idealisk i

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL 1- OCH 2-RÖR RADIETT-S/U finns som både 1- och 2-rörsventiler för optimal injustering som ger full kontroll över rumstemperaturen.

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag STAD-C Injusteringsventiler DN 15-50 med dubbelsäkrade mätuttag IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-C STAD-C Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar,

Läs mer

Eclipse. Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning

Eclipse. Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning Eclipse Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Eclipse Eclipse Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad flödesbegränsare

Läs mer

Eclipse. Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning

Eclipse. Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning Eclipse Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Eclipse Eclipse Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad flödesbegränsare som förhindrar

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12 Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12, Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Golvvärmeinstallation i enstaka rum Pump- och shuntgruppen Uponor

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

CK 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar.

CK 11. Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur C. Maximalt drifttryck 10 bar. RAD Höjd 300 mm Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. CK Curant Kompakt - En panelradiator i ett kompakt utförande, optimal för vattenburna

Läs mer

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar, men är precis lika effektiv i kyldiskar och kylrum. Oavsett applikation ger STAD-C samma

Läs mer

INTEGRA40 INTEGRA40 PLAN

INTEGRA40 INTEGRA40 PLAN INTEGRA40 INTEGRA40 PLAN DEN NYA STANDARDRADIATORN Nya Integra40 Botten- och sidoanslutning i samma radiator Februari 11.2018 2019 TEknisk data integra40 och integra40 Plan - 40 mm mellan anslutningarna

Läs mer

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop Hydrocontrol gruppventil G-86/2 R reglerar olika värme-, kyl- och tappvarmvattensystem. Inregleringen görs genom förinställning av Ov-värdet (strypvärdet),

Läs mer

PVM 15-50, Differenstryckspaket

PVM 15-50, Differenstryckspaket PVM 15-5, Differenstryckspaket Hög noggrannhet Dimension: DN 15-5 Lågt tryckfall Snabb att driftsätta Temperatur: Tryckklass: -1 C till +12 C PN 2(STV)/PN 25(PV) Beskrivning PVM DN 15-5 Användningsområde

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem ROT-BOK En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem 2 Med några enkla handgrepp och våra ROT-produkter kan du göra underverk i gamla radiatorsystem Ett radiatorsystem behöver inte rivas

Läs mer

Unik automatisk flödesbegränsning

Unik automatisk flödesbegränsning Unik automatisk flödesbegränsning Möt Max Skäggagamens små, mycket känsliga ägg måste hållas vid perfekt reglerad temperatur för att det ska kläckas. För en vanlig radiatorventil hade detta varit en tuff

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD-C. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventiler STAD-C Injusteringsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för

Läs mer

Inred med vacker värme

Inred med vacker värme LISA panel Inred med vacker värme lisa panel och lisa panel Integra är två mycket robusta radiatorer som förenar den klasiska panelradiatorns funktion med designradiatorns form. Som standard levereras

Läs mer

UPPSALA LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME. Oktober 2018

UPPSALA LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME. Oktober 2018 UPPSALA LISA Oktober 2018 RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME Uppsala Lisa är en mycket robust och kompakt radiator med en konvektorsutseende. Med sina rundade hörn har den blivit en populär produkt bland

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

KONVEKTOR LAGER R T I M E N T PÅ L AG E T SO INRED MED VACKER VÄRME

KONVEKTOR LAGER R T I M E N T PÅ L AG E T SO INRED MED VACKER VÄRME MINI T SO R T I M E N T PÅ L AG E STOR KONVEKTOR ANS FÖR OM R LAGER EDELBAR LEVER 2018 INRED MED VACKER VÄRME 45 o C 35 o C Lågtemperatur 100% Konvektion Mini är en robust och kraftfull konvektor med mycket

Läs mer

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler

MMAs handledning Injustering av radiatorventiler MMAs handledning Injustering av radiatorventiler Handböcker för optimal energianvändning På MMA har vi i över 50 år arbetat med ett helhjärtat engagemang för att förbättra och effektivisera värme- och

Läs mer

SEKTIONSRADIATOR. April 2015 INRED MED VACKER VÄRME

SEKTIONSRADIATOR. April 2015 INRED MED VACKER VÄRME Epecolonna SEKTIONSRADIATOR April 2015 INRED MED VACKER VÄRME TEKNISK DATA Material: Ytbehandling: Färg: Max driftstemperatur: Max driftstryck: Anslutningar: Kvalitet: Emballage: Leveransvilkor: Garantitid:

Läs mer

PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA

PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA MODUL COMPACT compact PANELRADIATOR MODUL COMPACT MODUL COMPACT INTEGRA MODUL COMPACT PLAN MODUL COMPACT PLAN INTEGRA compact integra compact plan compact plan integra 02. Inred med vacker värme TEKNISK

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA YRKES SM 2018 BESKRIVNING VVS. Handläggare: POE Datum: TÄVLINGSUPPGIFT VVS, VÄRME OCH SANITET

FÖRHANDSKOPIA YRKES SM 2018 BESKRIVNING VVS. Handläggare: POE Datum: TÄVLINGSUPPGIFT VVS, VÄRME OCH SANITET Handläggare: POE : 2018-04-25 YRKES SM 2018 TÄVLINGSUPPGIFT, VÄRME OCH SANITET BESKRIVNING FÖRHANDSKOPIA 2017-11-28 -Branschens Yrkesnämd Box 17090 Telefon: 08-564 854 30 Org.nr: www.vvsyn.se 104 62 Stockholm

Läs mer

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Mars Inred med vacker värme

Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen. Mars Inred med vacker värme HYGIENRADIATORER Integra40 HygIen Modul CoMpaCt HygIen Mars 2017 Inred med vacker värme INTEGRA40 HYGIEN MODUL COMPACT HYGIEN epecons Modul Compact Hygien (MCH) och Integra40 Hygien (I40H) är panelradiatorer

Läs mer

Januari Inred med vacker värme

Januari Inred med vacker värme LISA panel Januari 2019 Inred med vacker värme lisa panel och lisa panel Integra är två mycket robusta radiatorer som förenar den klasiska panelradiatorns funktion med designradiatorns form. Som standard

Läs mer

Värmedistribution/Värmecentral

Värmedistribution/Värmecentral Värmedistribution/Värmecentral Centraliserad distribution och styrning av värmesystem Balanserad och injusterad från fabrik Färdigmonterad och installationsklart Temperatur: Max 90 C Tryckklass: PN 6 Utförande:

Läs mer

Termostat K. med anliggningsgivare eller dykgivare. Termostater För temperaturstyrning av medie

Termostat K. med anliggningsgivare eller dykgivare. Termostater För temperaturstyrning av medie Termostat K med anliggningsgivare eller dykgivare Termostater För temperaturstyrning av medie IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / Termostat K med anliggningsgivare eller dykgivare Termostat

Läs mer

PANELRADIATORER För vattenburen värme

PANELRADIATORER För vattenburen värme PANELRADIATORER För vattenburen värme Sida 7:11 VIRAB s panelradiatorer levereras kompletta med monterade konsoller, sidoplåtar och galler. panelradiatorerna är tillverkade i stål med konvektor design

Läs mer

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem ROT-BOK En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem 2 Med några enkla handgrepp och våra ROT-produkter kan du göra underverk i gamla radiatorsystem Ett radiatorsystem behöver inte rivas

Läs mer

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende IMI TA / Styrventiler / Den tryckoberoende injusterings- och styrventilen,, säkerställer optimal systemprestanda och lång livslängd.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

MODUL COMPACT HYGIEN MODUL COMPACT HYGIEN INTEGRA. Maj Inred med vacker värme

MODUL COMPACT HYGIEN MODUL COMPACT HYGIEN INTEGRA. Maj Inred med vacker värme HYGIENRADIATORER MODUL COMPACT HYGIEN Maj 2017 Inred med vacker värme MODUL COMPACT HYGIEN Epecons Modul Compact Hygien (MCH) och Modul Compact Hygien Integra (MCHI) är panelradiatorer speciellt lämpade

Läs mer

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE

Läs mer

Inred med vacker värme

Inred med vacker värme PRE-Serie PRE Plan-Serie november 2017 Inred med vacker värme Välj en billigare totallösning välj PRE-Serie Oavsett om du är beställare, installatör, arkitekt eller konsult så ska du alltid vara nöjd efter

Läs mer

PANEL INRED MED VACKER VÄRME

PANEL INRED MED VACKER VÄRME LISA PANEL INRED MED VACKER VÄRME Lisa Panel och Lisa Panel Integra är två mycket robusta radiatorer som förenar den klasiska panelradiatorns funktion med designradiatorns form. Som standard levereras

Läs mer

BÄNKKONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

BÄNKKONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME STABIL BÄNKKONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME Stabil är en kompakt och mycket robust radiator med god konvektion. Röranslutningar och ventiler är integrerade i golvkonsolerna vilket medför att Stabil lämpar

Läs mer

Inred med vacker värme

Inred med vacker värme PRE-Serie PRE Plan-Serie Juni 2019 Inred med vacker värme Välj en billigare totallösning välj PRE-Serie Oavsett om du är beställare, installatör, arkitekt eller konsult så ska du alltid vara nöjd efter

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

SEKTIONSRADIATOR. November 2018 INRED MED VACKER VÄRME

SEKTIONSRADIATOR. November 2018 INRED MED VACKER VÄRME Epecolonna SEKTIONSRADIATOR November 2018 INRED MED VACKER VÄRME TEKNISK DATA Material: Ytbehandling: Färg: Max driftstemperatur: Max driftstryck: Anslutningar: Kvalitet: Emballage: Leveransvilkor: Garantitid:

Läs mer

Thermopanel radiatorer 1:1

Thermopanel radiatorer 1:1 : Rev.0 Dolt ventilarrangemang. Allt på plats - Anslutningsfärdig Thermopanels tillverkning är kvalitetssäkrad enligt EN :000 och miljöcertifierad EN 00:996 Vi förbehåller oss rätten att utifrån ständigt

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Differenstrycksoberoende injusterings- och styrventil Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE är

Läs mer