EcoZenith Parameterlista Modbus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EcoZenith Parameterlista Modbus"

Transkript

1 EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Dokumenthistorik Modbus Parametrar Datatyper Förklaring av lista Aktuell driftinfo Radiatorsystem Värmepumpar Extern bufferttank och extern panna Solvärme Övrigt Historisk driftinfo Inställningar Definiera systemet Definiera radiatorsystem Definiera värmepumpar Definiera elpatroner Definiera solvärme Definiera övrigt Värmepumpar Elpatroner Övre tank Solvärme Skydd kollektor Kalibrering givare Vedpanna Extern panna Extern tank Pool Komfortkyla Kodad meny Nedre tank Fjärrstyrning och semester

3 6.14 Laddpumpar till värmepumpar Radiatorsystem Radiatorsystem Radiatorsystem Radiatorsystem Nattsänkning Radiatorsystem Radiatorsystem Radiatorsystem Extra VV Dag för dag VVC Dag för dag VP laddning Dag för dag Larm och informationstexter Larm Informationstexter Dokumenthistorik Datum Ändring Av Ändrat i datatyp för register 347, 381, 421, 460. OL, Enertech AB Ändringar är grönmarkerade Fel med dubbla register med adress 428 är rättat. OL, Enertech AB Register 379 tillkommer. Register 428, 429, 430 är ändrade. Ändringar är gulmarkerade Rättat fel på numrering. Adress , tidigare OL, Enertech AB Rättat fel på Ändrat till VP2, inte VP3. OL, Enertech AB Startfördröjning har ändrat adress till 328 (tidigare 338). OL, Enertech AB Ändring i datatyp för blocksänkningstider och veckoschematider. OL, Enertech AB Ändrat register 1. Ändrat larmadresser. OL. Enertech AB Rättat till RS485 (ej RS232) Ändrad ordning i historisk driftinfo, kap 5. OL, Enertech AB Första versionen OL, Enertech AB 3

4 3 Modbus EcoZenith fungerar som Modbusmaster. Typ av Modbus: Modbus RTU över RS485 Hastighet: 9600 bps Paritet: Jämn Nodadress för fjärrstyrningsenhet är 10 som standard. Modbuskommandon som ska stödjas: Read Holding Registers (03) Write Single Register (06) Write Multiple Registers (16) Övriga förfrågningar ska besvaras med felmeddelande. 3.1 Parametrar Alla register är holdingregister. Då inget annat anges upptar en parameter ett Modbusregister. Parametrar skrivna med kursiv stil är inte tillgängliga i dagsläget men finns med för framåtkompabilitet. 3.2 Datatyper Ett Modbusregister ska om inget annat anges ses som en 16-bitars signed int. Återkommande typer: C i parameterlistan betyder att registret anger en temperatur. Värdet som skickas är temperaturen multiplicerat med 10, dvs. temperaturen 12,3 C skickas som 123. Börvärde för rumsgivare kan anges med halva grader medan övriga skrivbara temperaturer kan skrivas som hela grader. bar i parameterlistan betyder att registret anger ett tryck. Multiplicerat med 10 på samma sätt som temperaturer, dvs. trycket 4,3 bar skickas som 43. kw anger effekt. Fungerar som temperaturer, dvs. effekten 10,3 skickas som 103. A anger en ström som mäts i hela ampere. h (32 bitar) samt kwh (32 bitar) kan bli stora och kräver därför två register. 32-bitar signed int. Klockslag och hh:mm. Hög byte anger timme och låg byte anger minuter. Sänk-/höjtid. Antal halva timmar sedan 00:00. Min = 0, max = 48. 4

5 3.3 Förklaring av lista Adress (kolumn 1) anger modbusadressen för parametern. Funktion (kolumn 2) är parameterns namn. Datatyp (kolumn 3) anger typ av parameter. Nr (kolumn 4) anger vad parametern är kopplad till i systemöversikten av EcoZenith R/W (kolumn 5) anger skriv- och läsbarhet. R = läsbar (typiskt sensorvärden). R/W = läs- och skrivbar (typiskt inställningar). Inter. (kolumn 6) anger största tidsintervall mellan läsning av parametern. A = 10 sekunder B = 10 minuter C = Ingen gräns Variabelnamn i EcoLogic (kolumn 7) anger vilka variabler parametrarna motsvarar i EcoLogic. 5

6 4 Aktuell driftinfo 1 Produkt 0 = EcoLogic Nord R C 1 = EcoLogic Export 2 = EcoLogic Zaegel Held 10 = EcoEl/EcoHeat Nord 11 = EcoEl/EcoHeat Export 12 = EcoEl/EcoHeat Zaegel Held 20 = EcoZenith 2 Status EcoZenith 0 = VPNT R A 1 = VPÖT 2 = VPNT+VPÖT 3 = VPNT+spetsÖT 4 = Spets 5 = Ved 6 = Sol 3 Övre tank status 0 = Från 01 R A 1 = VP 2 = Spets 3 = Ved 4 Nedre tank status 1 = VP 02 R A 2 = Spets 3 = Ved 5 Ute temp. C 83 R A 6 Övre tank temp. C 77 R A 7 Övre tank börväde C 77 R A 8 Nedre tank temp. C 75 R A 9 Nedre tank börvärde C 75 R A 6

7 4.1 Radiatorsystem 10 Tillstånd radiatorsystem 1 0 = Värme 11 R A 1 = Värme från 11 Tillstånd radiatorsystem 2 0 = Värme 12 R A 1 = Värme från 12 Tillstånd radiatorsystem 3 0 = Värme 27 R A 1 = Värme från 13 Framledningsgivare 1 C 79 R A 14 Framledn. 1 börvärde C 79 R A 15 Framledningsgivare 2 C 80 R A 16 Framledn. 2 börvärde C 80 R A 17 Framledningsgivare 3(/kyla) C 74 R A 18 Framledn. 3(/kyla börvärde) C 74 R A 19 Radiatorreturgivare C 81 R A 20 Rumsgivare 1 C 84 R A 21 Rumsgivare 2 C 86 R A 22 Rumsgivare 3(/kyla) C 87 R A 23 Tank kyla C R A 24 Retur kyla C R A 25 Hygrostat R A 26 Shunt 1 0 = Stilla 59 R A 1 = Stänger 2 = Öppnar 27 Shunt 2 0 = Stilla 60 R A 1 = Stänger 2 = Öppnar 28 Shunt 3 0 = Stilla 57 R A (/Shunt kyla) 1 = Stänger 2 = Öppnar 29 Radiatorpump 1 0 = Från 36 R A 1 = Till 30 Radiatorpump 2 0 = Från 1 = Till 37 R A 7

8 31 Radiatorpump 3 (/Cirkulationspump kyla) 0 = Från 1 = Till 35 R A 4.2 Värmepumpar 40 VP1 Returtemperatur C 05 R A 41 VP1 Framledningstemperatur C 05 R A 42 VP1 Utegivare C 05 R A 43 VP1 Hetgastemperatur C 05 R A 44 VP1 Brine ut C 05 R A 45 VP1 Brine in C 05 R A 46 VP1 Returtemperatur, börvärde C 05 R A 47 VP1 Framledning maxtemp C 05 R A 48 VP1 Kompressor 0 = Från 05 R A 1 = Till 49 VP1 Fläkt 0 = Från 05 R A 1 = Låg 2 = Hög 50 VP1 Brinepump 0 = Från 05 R A 1 = Till 51 VP1 Effekt kw 50 R A 52 VP1 Lågtryck bar 05 R A 53 VP1 Högtryck bar 05 R A 54 VP1 Förångningstemperatur C 05 R A 55 VP1 Kondenseringstemperatur C 05 R A 56 VP1 Överhettning, börvärde C 05 R A 57 VP1 Överhettning C 05 R A 58 VP1 Laddpump Om 0-10V: % 31 R A Om relä: 0 = Från 1 = Till - 60 VP2 Returtemperatur C 06 R A 8

9 61 VP2 Framledningstemperatur C 06 R A 62 VP2 Utegivare C 06 R A 63 VP2 Hetgastemperatur C 06 R A 64 VP2 Brine ut C 06 R A 65 VP2 Brine in C 06 R A 66 VP2 Returtemperatur, börväde C 06 R A 67 VP2 Framledning maxtemp C 06 R A 68 VP2 Kompressor 0 = Från 06 R A 1 = Till 69 VP2 Fläkt 0 = Från 06 R A 1 = Låg 2 = Hög 70 VP2 Brinepump 0 = Från 06 R A 1 = Till 71 VP2 Effekt kw 06 R A 72 VP2 Lågtryck bar 06 R A 73 VP2 Högtryck bar 06 R A 74 VP2 Förångningstemperatur C 06 R A 75 VP2 Kondenseringstemperatur C 06 R A 76 VP2 Överhettning, börvärde C 06 R A 77 VP2 Överhettning C 06 R A 78 VP2 Laddpump Om 0-10V: % 32 R A Om relä: 0 = Från 1 = Till - 80 VP3 Returtemperatur C 07 R A 81 VP3 Framledningstemperatur C 07 R A 82 VP3 Utegivare C 07 R A 83 VP3 Hetgastemperatur C 07 R A 84 VP3 Brine ut C 07 R A 85 VP3 Brine in C 07 R A 86 VP3 Returtemperatur, börväde C 07 R A 87 VP3 Framledning maxtemp C 07 R A 88 VP3 Kompressor 0 = Från 07 R A 9

10 1 = Till 89 VP3 Fläkt 0 = Från 07 R A 1 = Låg 2 = Hög 90 VP3 Brinepump 0 = Från 07 R A 1 = Till 91 VP3 Effekt kw 07 R A 92 VP3 Lågtryck bar 07 R A 93 VP3 Högtryck bar 07 R A 94 VP3 Förångningstemperatur C 07 R A 95 VP3 Kondenseringstemperatur C 07 R A 96 VP3 Överhettning, börvärde C 07 R A 97 VP3 Överhettning C 07 R A 98 VP3 Laddpump Om 0-10V: % Om relä: 0 = Från 1 = Till 33 R A - 10

11 4.3 Extern bufferttank och extern panna 100 Tillstånd extern tank 0 = Från 09 R A extt_mode 2 = Från nedre till extern 3 = Från extern till nedre 4 = Från extern till övre 101 Laddtemp panna C 85 R A 102 Extern panna 0 = Från 04, 34 R A 1 = Till 103 Rökgastemp. C 73 R A 104 Extern tank övre temp. C 82 R A 105 Extern tank nedre temp. C 89 R A 106 Laddpump till tank 0 = Från 44 R A 1 = Till 107 Laddpump från tank 0 = Från 45 R A 1 = Till 108 Växelventil 0 = Ner 1 = Upp 56 R A 4.4 Solvärme 110 Sol status 0 = Från 24 R A sol_mode 1 = Till 2 = Återladdning 3 = Test 111 Solpanel temp. C 70 R A 112 Solpanel retur temp. C 71 R A 113 Tank solslinga temp. C 76 R A 114 Laddtemp sol C 72 R A 115 Solpanelpump % 30 R A 116 Laddpump sol % 42 R A 117 Effekt sol kw R A 11

12 4.5 Övrigt 118 Extern VV tank temp. C 78 R A 119 Extern VV, pump 0 = Från 38 R A 1 = Till 120 VVC pump 0 = Från 43 R A 1 = Till 121 Pooltemp. C 88 R A 122 Pooltemp. börvärde C 88 R A 123 Laddpump pool 0 = Från 41 R A 1 = Till 124 Shuntfördröjning Tid i hela minuter R A 125 Eleffekt övre kw R A 126 Eleffekt nedre kw R A 127 Strömuttag 1 A R A 128 Strömuttag 2 A R A 129 Strömuttag 3 A R A 12

13 5 Historisk driftinfo Address Funktion Datatyp Nr R/W Inter. Variabelnamn i EcoZenith 150 Programdatum (år) R B 151 Programdatum (månad) 1 12 R B 152 Programdatum (dag) 1 31 R B Total drifttid h (32 bitar) R B Elvärme kwh (32 bitar) R B 157 Högsta framledning C R B VP1 Drifttid h (32 bitar) R B 160 VP1 Drifttid/24h hh:mm R B 161 VP1 Starter/24h Antal starter R B VP1 Energi kwh (32 bitar) R B VP2 Drifttid h (32 bitar) R B 166 VP2 Drifttid/24h hh:mm R B 167 VP2 Starter/24h Antal starter R B VP2 Energi kwh (32 bitar) R B VP3 Drifttid h (32 bitar) R B 172 VP3 Drifttid/24h hh:mm R B 173 VP3 Starter/24h Antal starter R B VP3 Energi kwh (32 bitar) R B Solenergi kwh (32 bitar) R B 13

14 6 Inställningar 200 Veckodag 0 = Mån 6 = Sön 201 Klocka hh:mm Hög byte: 0 23 (timme) Låg byte: 0 59 (minut) 6.1 Definiera systemet Definiera radiatorsystem 202 Radiatorsystem 1 0 = Nej Rumsgivare 1 0 = Nej Radiatorsystem 2 0 = Nej Rumsgivare 2 0 = Nej Radiatorsystem 3 0 = Nej Rumsgivare 3 0 = Nej Definiera värmepumpar 208 Värmepump 1 0 = Nej VP1, typ 0 = EcoAir 1 = EcoPart 210 VP1, laddpump typ 0 = 0-10V 31 14

15 1 = Relä 211 Värmepump 2 0 = Nej 212 VP2, typ 0 = EcoAir 1 = EcoPart 213 VP2, laddpump typ 0 = 0-10V 1 = Relä 214 Värmepump 3 0 = Nej 215 VP3, typ 0 = EcoAir 1 = EcoPart 216 VP3, laddpump typ 0 = 0-10V 1 = Relä Definiera elpatroner 217 Övre elpatron (14) 0 = Nej Övre elpatron (15) 0 = Nej Nedre elpatron (13) 0 = Nej Definiera solvärme 220 Solvärme 0 = Nej Typ 0 = Slinga 1 = Växlare 222 Vakuumrör 0 = Nej 223 Borrhål återladdning 0 = Nej 15

16 6.1.5 Definiera övrigt 224 Vedpanna 0 = Nej Extern panna 0 = Nej Extern tank 0 = Nej 227 VVC 0 = Nej 228 Extern VV-tank 0 = Nej 229 Pool 0 = Nej Komfortkyla 0 = Nej 6.2 Värmepumpar 231 VP1, Kompressor 0 = Spärrad a[adr_instvp] 1 = Tillåten 232 VP1, Min utetemp. C a[adr_instvp+1] Min = -15/-20 Max = Prio EcoAir/Part C a[adr_instvp+2] Min = -15 Max = VP1-VP2 tid Minuter Min = 5 Max = 120 a[adr_instvp+3] 16

17 235 Tariff VP 0 = Nej 236 VP2, Kompressor 0 = Spärrad 1 = Tillåten 237 VP2, min utetemp. C Min = -15/-20 Max = VP3, Kompressor 0 = Spärrad 1 = Tillåten 239 VP3, Min utetemp. C Min = -15/-20 Max = 0 a[adr_instvp+4] a[adr_instvp+5] a[adr_instvp+6] a[adr_instvp+7] a[adr_instvp+8] 6.3 Elpatroner 240 Elpanna övre kw 0 = 0 kw 14, 15 a[adr_elsys] 1 = 3 kw 2 = 6 kw 3 = 9 kw 4 = 12 kw 5 = 15 kw 6 = 18 kw 241 Elpanna nedre kw 0 = 0 kw 13 a[adr_elsys+1] 1 = 3 kw 2 = 6 kw 3 = 9 kw 242 Elpanna nedre C C a[adr_elsys+2] Min = 30 Max = Fördröjning shunt Minuter Min = 30 Max = = Spärrad a[adr_elsys+3] 17

18 244 Huvudsäkring A Ampere Min = 16 Max = Matningsspänning 0 = 1x230V 1 = 3x400V 246 Tariff EL 0 = Nej a[adr_elsys+4] a[adr_elsys+5] a[adr_elsys+6] 6.4 Övre tank 247 Stopp temp C C a[adr_ovret] Min = 40 Max = Max tid övre tank Minuter a[adr_ovret+1] Min = 0 Max = Max tid nedre tank Minuter a[adr_ovret+2] Min = 10 Max = Stopp diff övre C C a[adr_ovret+3] Min = 0 Max = Min temp övre C C a[adr_ovret+4] Min = 35 Max = Spets övre tank C C a[adr_ovret+5] Min = 45 Max = Spets extra VV C C a[adr_ovret+6] Min = 50 Max = Laddpump min % % Min = a[adr_ovret+7] 18

19 Max = Laddpump max % % Min = 20 Max = Drifttid VVC Minuter Min = 1 Max = Periodtid VVC Minuter Min = 5 Max = Extern VV diff. C Min = Extern VV höjning (Legionellahöjning) Max = 15 Dagar mellan höjning Min = 0 (Från) Max = a[adr_ovret+8] a[adr_ovret+9] a[adr_ovret+10] a[adr_ovret+11] a[adr_ovret+12] 6.5 Solvärme 260 dt max sol C C a[adr_sol] Min = 3 Max = dt min sol C C a[adr_sol+1] Min = 2 Max = Min varvtal pump % % a[adr_sol+2] Min = 30 Max = Max nedre tank C C a[adr_sol+3] Min = 10 Max = Max temp brine C C Min = 1 a[adr_sol+4] 19

20 Max = dt max berg C C Min = 3 Max = dt min berg C C Min = 1 Max = Soltest tank C C Min = 1 Max = Testintervall Minuter Min = 30 Max = Vinterläge 0 = Nej Flöde (l/min) l/min Min = 1 Max = 50 a[adr_sol+5] a[adr_sol+6] a[adr_sol+7] a[adr_sol+8] a[adr_sol+9] a[adr_sol+12] Skydd kollektor 273 Max temp C a[adr_sol+13] Min =110 Max = Kylning 0 = Nej a[adr_sol+14] 275 Återkylning 0 = Nej a[adr_sol+15] 276 Frysskydd 0 = Nej a[adr_sol+16] 277 Frysskydd C C a[adr_sol+17] 20

21 Min = -30 Max = Kalibrering givare 278 Solpanel C a[adr_sol+18] Min = -3 Max = Solpanel retur C a[adr_sol+19] Min =-3 Max = Solpanel laddtemp C a[adr_sol+20] Min =-3 Max = Vedpanna 283 Start/Stopp RG C Min = 70 Max = 250 a[adr_ved] 6.7 Extern panna 284 Ext panna stopp C C a[adr_extpanna] Min = 50 Max = Ext panna diff. C C Min = 3 Max = 20 a[adr_extpanna+1] 21

22 286 Tariff ext panna 0 = Från 1 = Till 287 Min drifttid Minuter Min = 0 Max = Prio 0 = Låg 1 = Hög 289 Fördröjning prio låg Minuter Min = 30 Max = 240 a[adr_extpanna+2] a[adr_extpanna+3] a[adr_extpanna+4] a[adr_panna+5] 6.8 Extern tank 290 dt nedre ext C C a[adr_exttank] Min = 3 Max = dt start övre C C a[adr_exttank+1] Min = 3 Max = dt stopp övre C C a[adr_exttank+2] Min = 1 Max = Ladd start nedre C C a[adr_exttank+3] Min = 60 Max = dt start nedre C C a[adr_exttank+4] Min = 3 Max = dt stopp nedre C C a[adr_exttank+5] Min = 1 Max = dt börvärde nedre C C Min = 2 a[adr_exttank+6] 22

23 Max = VP laddning C Min = 19 (Från) Max = 60 a[adr_exttank Pool 298 Pool temp C C a[adr_pool] Min = 5 Max = Pool diff C C a[adr_pool+1] Min = 0,2 Max = 5,0 300 Pool prioritet 0 = Låg 1 = Hög a[adr_pool+2] 6.10 Komfortkyla 301 Diff värme/kyla C a[adr_komfk] Min = 1 Max = Min framledning C a[adr_komfk+1] Min = 2 Max = Kurva Min = 2 a[adr_komfk+2] Max = Lutning Min = -20 Max = 20 a[adr_komfk+3] 23

24 6.11 Kodad meny 305 Kod a[adr_kod] 306 Kod a[adr_kod+1] 307 Kod a[adr_kod+2] 308 VP1, max framledning C a[adr_kod+3] Min = 30 Max = VP1, max retur C a[adr_kod+4] Min =30 Max = VP1, larm hetgas C a[adr_kod+5] Min = 110 Max = VP1, max brine in C a[adr_kod+6] Min = -15 Max = VP1, min brine in C a[adr_kod+7] Min = -15 Max = VP1, maxdiff brine C a[adr_kod+8] Min = 0 Max = VP2, max framledning C a[adr_kod+9] Min = 30 Max = VP2, max retur C a[adr_kod+10] Min = 30 Max = VP2, larm hetgas C a[adr_kod+11] Min = 110 Max = VP2, max brine in C Min = -15 a[adr_kod+12] 24

25 Max = VP2, min brine in C Min = -15 Max = VP2, maxdiff brine C Min = 0 Max = VP3, max framledning C Min = 30 Max = VP3, max retur C Min = 30 Max = VP3, larm hetgas C Min = 110 Max = VP3, max brine in C Min = -15 Max = VP3, min brine in C Min = -15 Max = VP3, maxdiff brine C Min = 0 Max = Diff VP övre C Min = 1 Max = Diff VP nedre C Min = 1 Max = Startfördröjning Minuter Min = 10 Max = 60 a[adr_kod+13] a[adr_kod+14] a[adr_kod+15] a[adr_kod+16] a[adr_kod+17] a[adr_kod+18] a[adr_kod+19] a[adr_kod+20] a[adr_kod+21] a[adr_kod+22] a[adr_kod+23] 25

26 6.12 Nedre tank 330 Nedre tank min C C Min = 15 Max = 50 a[adr_kod+25] 6.13 Fjärrstyrning och semester 340 Fjärrstyrning 0 = NS (Nattsänkning) a[adr_inst0] 1 = RS (Rundstyrning) 2 = VV (Extra varmvatten) 341 Semester Antal dagar a[adr_inst0+1] Min = 0 (Från) Max = Extra VV aktiverad 0 = Nej a[adr_inst0+5] 346 Typ 0 = Tid a[adr_inst0+6] 1 = Dag för dag 347 Tid Antal halvtimmar 1 = 30 min 2 = 60 min 3 = 90 min 8 = 240 min a[adr_inst0+7] 26

27 6.14 Laddpumpar till värmepumpar 350 VP1, laddpump min% % a[adr_instvpladd1] Min = 20 Max = VP1, laddpump max % % a[adr_instvpladd1+1] Min = 20 Max = VP2, laddpump min % % a[adr_instvpladd1+2] Min = 20 Max = VP2, laddpump max% % a[adr_instvpladd1+3] Min = 20 Max = VP3, laddpump min% % a[adr_instvpladd1+4] Min =20 Max = VP3, laddpump max% % Min = 20 Max = 100 a[adr_instvpladd1+5] 27

28 6.15 Radiatorsystem Radiatorsystem Max framledning C C Min = 30 Max = Min framledning C C Min = 15 (Från) Max = Värme från, ute C C Min = 10 Max = Värme från, tid Minuter Min = 30 Max = Kurvlutning C C Min = 25 Max = Kurvjustering C C Min = -20 Max = Rumsgiv. 1börvärde C (jämn halv grad) Min = 0,0 Max = 35,

29 Radiatorsystem Max framledning C C Min = 30 Max = Min framledning C C Min = 15 (Från) Max = Värme från, ute C C Min = 10 Max = Värme från, tid Minuter Min = 30 Max = Kurvlutning C C Min = 25 Max = Kurvjustering C C Min = -20 Max = Rumsgiv. 2 börvärde C (jämn halv grad) Min = 0,0 Max = 35,

30 Radiatorsystem Max framledning C C Min = 30 Max = Min framledning C C Min = 15 (Från) Max = Värme från, ute C C Min = 10 Max = Värme från, tid Minuter Min = 30 Max = Kurvlutning C C Min = 25 Max = Kurvjustering C C Min = -20 Max = Rumsgiv. 3 börvärde C (jämn halv grad) Min = 0,0 Max = 35,

31 6.16 Nattsänkning 379 Höjtid 2 Sänk-/höjtid Radiatorsystem Aktiverad 0 = Nej 381 Typ 0 = Block 1 = Dag för dag 382 Rumstemp sänks C 383 Framledn. sänks C Blocksänkning 384 Sänkdag 1 0 = Mån 6 = Sön 385 Sänktid 1 Sänk-/höjtid 386 Höjdag 1 0 = Mån 6 = Sön 387 Höjtid 1 Sänk-/höjtid 388 Sänkdag 2 0 = Mån 6 = Sön 389 Sänktid 2 Sänk-/höjtid 390 Höjdag 2 0 = Mån 6 = Sön 391 Höjtid 2 Sänk-/höjtid Dag för dag 392 Måndag upp anger timme 25 = Ingen vald tid 31

32 393 Måndag ner 1 Samma 394 Måndag upp 2 Samma 395 Måndag ner 2 Samma 396 Tisdag upp 1 Samma 397 Tisdag ner 1 Samma 398 Tisdag upp 2 Samma 399 Tisdag ner 2 Samma 400 Onsdag upp 1 Samma 401 Onsdag ner 1 Samma 402 Onsdag upp 2 Samma 403 Onsdag ner 2 Samma 404 Torsdag upp 1 Samma 405 Torsdag ner 1 Samma 406 Torsdag upp 2 Samma 407 Torsdag ner 2 Samma 408 Fredag upp 1 Samma 409 Fredag ner 1 Samma 410 Fredag upp 2 Samma 411 Fredag ner 2 Samma 412 Lördag upp 1 Samma 413 Lördag ner 1 Samma 414 Lördag upp 2 Samma 415 Lördag ner 2 Samma 416 Söndag upp 1 Samma 417 Söndag ner 1 Samma 418 Söndag upp 2 Samma 419 Söndag ner 2 Samma 32

33 Radiatorsystem Aktiverad 0 = Nej 421 Typ 0 = Block 1 = Dag för dag 422 Rumstemp sänks C 423 Framledn. Sänks C Blocksänkning 424 Sänkdag 1 0 = Mån 6 = Sön 425 Sänktid 1 Sänk-/höjtid 426 Höjdag 1 0 = Mån 6 = Sön 427 Höjtid 1 Sänk-/höjtid 428 Sänkdag 2 0 = Mån 6 = Sön 429 Sänktid 2 Sänk-/höjtid 430 Höjdag 2 0 = Mån 6 = Sön 379 OBS! Ej i ordning!! Samma register som står på stör överst på sidan 31. Höjtid 2 Sänk-/höjtid Dag för dag 431 Måndag upp anger timme 25 = Ingen vald tid 432 Måndag ner 1 Samma 433 Måndag upp 2 Samma 434 Måndag ner 2 Samma 435 Tisdag upp 1 Samma 436 Tisdag ner 1 Samma 437 Tisdag upp 2 Samma 438 Tisdag ner 2 Samma 33

34 439 Onsdag upp 1 Samma 440 Onsdag ner 1 Samma 441 Onsdag upp 2 Samma 442 Onsdag ner 2 Samma 443 Torsdag upp 1 Samma 444 Torsdag ner 1 Samma 445 Torsdag upp 2 Samma 446 Torsdag ner 2 Samma 447 Fredag upp 1 Samma 448 Fredag ner 1 Samma 449 Fredag upp 2 Samma 450 Fredag ner 2 Samma 451 Lördag upp 1 Samma 452 Lördag ner 1 Samma 453 Lördag upp 2 Samma 454 Lördag ner 2 Samma 455 Söndag upp 1 Samma 456 Söndag ner 1 Samma 457 Söndag upp 2 Samma 458 Söndag ner 2 Samma 34

35 Radiatorsystem Aktiverad 0 = Nej 460 Typ 0 = Block 1 = Dag för dag 461 Rumstemp sänks C 462 Framledn. Sänks C Blocksänkning 463 Sänkdag 1 0 = Mån 6 = Sön 464 Sänktid 1 Sänk-/höjtid 465 Höjdag 1 0 = Mån 6 = Sön 466 Höjtid 1 Sänk-/höjtid 467 Sänkdag 2 0 = Mån 6 = Sön 468 Sänktid 2 Sänk-/höjtid 469 Höjdag 2 0 = Mån 6 = Sön 470 Höjtid 2 Sänk-/höjtid Dag för dag 471 Måndag upp anger timme 25 = Ingen vald tid 472 Måndag ner 1 Samma 473 Måndag upp 2 Samma 474 Måndag ner 2 Samma 475 Tisdag upp 1 Samma 476 Tisdag ner 1 Samma 477 Tisdag upp 2 Samma 478 Tisdag ner 2 Samma 479 Onsdag upp 1 Samma 35

36 480 Onsdag ner 1 Samma 481 Onsdag upp 2 Samma 482 Onsdag ner 2 Samma 483 Torsdag upp 1 Samma 484 Torsdag ner 1 Samma 485 Torsdag upp 2 Samma 486 Torsdag ner 2 Samma 487 Fredag upp 1 Samma 488 Fredag ner 1 Samma 489 Fredag upp 2 Samma 490 Fredag ner 2 Samma 491 Lördag upp 1 Samma 492 Lördag ner 1 Samma 493 Lördag upp 2 Samma 494 Lördag ner 2 Samma 495 Söndag upp 1 Samma 496 Söndag ner 1 Samma 497 Söndag upp 2 Samma 498 Söndag ner 2 Samma 36

37 6.17 Extra VV Dag för dag 499 Måndag upp anger timme 25 = Ingen vald tid 500 Måndag ner 1 Samma 501 Måndag upp 2 Samma 502 Måndag ner 2 Samma 503 Tisdag upp 1 Samma 504 Tisdag ner 1 Samma 505 Tisdag upp 2 Samma 506 Tisdag ner 2 Samma 507 Onsdag upp 1 Samma 508 Onsdag ner 1 Samma 509 Onsdag upp 2 Samma 510 Onsdag ner 2 Samma 511 Torsdag upp 1 Samma 512 Torsdag ner 1 Samma 513 Torsdag upp 2 Samma 514 Torsdag ner 2 Samma 515 Fredag upp 1 Samma 516 Fredag ner 1 Samma 517 Fredag upp 2 Samma 518 Fredag ner 2 Samma 519 Lördag upp 1 Samma 520 Lördag ner 1 Samma 521 Lördag upp 2 Samma 522 Lördag ner 2 Samma 523 Söndag upp 1 Samma 524 Söndag ner 1 Samma 525 Söndag upp 2 Samma 526 Söndag ner 2 Samma 37

38 6.18 VVC Dag för dag 527 Måndag upp anger timme 25 = Ingen vald tid 528 Måndag ner 1 Samma 529 Måndag upp 2 Samma 530 Måndag ner 2 Samma 531 Tisdag upp 1 Samma 532 Tisdag ner 1 Samma 533 Tisdag upp 2 Samma 534 Tisdag ner 2 Samma 535 Onsdag upp 1 Samma 536 Onsdag ner 1 Samma 537 Onsdag upp 2 Samma 538 Onsdag ner 2 Samma 539 Torsdag upp 1 Samma 540 Torsdag ner 1 Samma 541 Torsdag upp 2 Samma 542 Torsdag ner 2 Samma 543 Fredag upp 1 Samma 544 Fredag ner 1 Samma 545 Fredag upp 2 Samma 546 Fredag ner 2 Samma 547 Lördag upp 1 Samma 548 Lördag ner 1 Samma 549 Lördag upp 2 Samma 550 Lördag ner 2 Samma 551 Söndag upp 1 Samma 552 Söndag ner 1 Samma 553 Söndag upp 2 Samma 554 Söndag ner 2 Samma 38

39 6.19 VP laddning Dag för dag 555 Måndag upp anger timme 25 = Ingen vald tid 556 Måndag ner 1 Samma 557 Måndag upp 2 Samma 558 Måndag ner 2 Samma 559 Tisdag upp 1 Samma 560 Tisdag ner 1 Samma 561 Tisdag upp 2 Samma 562 Tisdag ner 2 Samma 563 Onsdag upp 1 Samma 564 Onsdag ner 1 Samma 565 Onsdag upp 2 Samma 566 Onsdag ner 2 Samma 567 Torsdag upp 1 Samma 568 Torsdag ner 1 Samma 569 Torsdag upp 2 Samma 570 Torsdag ner 2 Samma 571 Fredag upp 1 Samma 572 Fredag ner 1 Samma 573 Fredag upp 2 Samma 574 Fredag ner 2 Samma 575 Lördag upp 1 Samma 576 Lördag ner 1 Samma 577 Lördag upp 2 Samma 578 Lördag ner 2 Samma 579 Söndag upp 1 Samma 580 Söndag ner 1 Samma 581 Söndag upp 2 Samma 582 Söndag ner 2 Samma 39

40 7 Larm och informationstexter Varje larm och informationstext representeras av en bit där 0 = inget larm och 1 = larm. Varje larmregister innehåller upp till 16 larm. 7.1 Larm Address Funktion Datatyp R/W Inter. Variabelnamn i EcoZenith 600 Larmåterställning 0 = Inget R/W C 1 = Återställ larm För att återställa larm skrivs 1 till larmåterställningsregistret. Samma funktion som att trycka på larmåterställningsknappen på EcoLogic. Adress: 601 Larmregister 1 Bit Funktion Nr R/W Interv. Variabelnamn i EcoZenith 0 Givare tank övre 77 R A LarmBIT[0].0 1 Givare tank nedre 75 R A LarmBIT[0].1 2 Givare tank solslinga 76 R A LarmBIT[0].2 3 Givare solpanel 70 R A LarmBIT[0].3 4 Givare solpanel retur 71 R A LarmBIT[0].4 5 Givare solpanel laddtemp 50 R A LarmBIT[0].5 6 LarmBIT[0].6 7 Givare extern tank övre 82 R A LarmBIT[0].7 8 Givare extern tank nedre 89 R A LarmBIT[0].8 9 Givare extern panna 85 R A LarmBIT[0].9 10 Givare framledning 1 79 R A LarmBIT[0] Givare framledning 2 80 R A LarmBIT[0] Givare radiatorretur 81 R A LarmBIT[0] Givare utegivare 83 R A LarmBIT[0] Givare rumsgivare 1 84 R A LarmBIT[0] Givare rumsgivare 2 86 R A LarmBIT[0].15 40

41 Adress: 602 Larmregister 2 Bit Funktion Nr R/W Interv. Variabelnamn i EcoZenith 0 Givare extern VV 78 R A LarmBIT[1].0 1 Givare, rökgasgivare 73 R A LarmBIT[1].1 2 Givare pooltemp 88 R A LarmBIT[1].2 3 Givare framledning 3 74 R A LarmBIT[1].3 4 LarmBIT[1].4 5 Givare rumsgivare 3 87 R A LarmBIT[1].5 6 Givare H1 R A LarmBIT[1].6 7 Givare H2 R A LarmBIT[1].7 8 Överhettningsskydd R A LarmBIT[1].8 9 Fas 1 saknas R A LarmBIT[1].9 10 Fas 2 saknas R A LarmBIT[1] Fas 3 saknas R A LarmBIT[1] Flöde solpanel R A LarmBIT[1]

42 Adress: 603 Larmregister 3 Bit Funktion Nr R/W Interv. Variabelnamn i EcoLogic 0 VP1, Pressostat högtryck R A LarmBIT[2].0 1 VP1, Pressostat lågtryck R A LarmBIT[2].1 2 VP1, Motorskydd R A LarmBIT[2].2 3 VP1,Givare retur R A LarmBIT[2].3 4 VP1, Givare framledning R A LarmBIT[2].4 5 VP1, Givare ute R A LarmBIT[2].5 6 VP1, Givare brine ut R A LarmBIT[2].6 7 VP1, Givare brine in R A LarmBIT[2].7 8 VP1, Givare hetgas R A LarmBIT[2].8 9 VP1, Hög hetgastemperatur R A LarmBIT[2].9 10 VP1, Fel fasföljd R A LarmBIT[2] VP1, Låg brinetemperatur R A LarmBIT[2] VP1, Hög brinetemperatur R A LarmBIT[2] VP1, Hög diff brine R A LarmBIT[2] VP1, Givare avfrostning 1 R A LarmBIT[2] VP1, Givare avfrostning 2 R A LarmBIT[2].15 42

43 Adress: 604 Larmregister 4 Bit Funktion Nr R/W Interv. Variabelnamn i EcoLogic 0 VP2, Pressostat högtryck R A LarmBIT[3].0 1 VP2, Pressostat lågtryck R A LarmBIT[3].1 2 VP2, Motorskydd R A LarmBIT[3].2 3 VP2,Givare retur R A LarmBIT[3].3 4 VP2, Givare framledning R A LarmBIT[3].4 5 VP2, Givare ute R A LarmBIT[3].5 6 VP2, Givare brine ut R A LarmBIT[3].6 7 VP2, Givare brine in R A LarmBIT[3].7 8 VP2, Givare hetgas R A LarmBIT[3].8 9 VP2, Hög hetgastemperatur R A LarmBIT[3].9 10 VP2, Fel fasföljd R A LarmBIT[3] VP2, Låg brinetemperatur R A LarmBIT[3] VP2, Hög brinetemperatur R A LarmBIT[3] VP2, Hög diff brine R A LarmBIT[3] VP2, Givare avfrostning 1 R A LarmBIT[3] VP2, Givare avfrostning 2 R A LarmBIT[3].15 43

44 Adress: 605 Larmregister 5 Bit Funktion Nr R/W Interv. Variabelnamn i EcoLogic 0 VP3, Pressostat högtryck R A LarmBIT[4].0 1 VP3, Pressostat lågtryck R A LarmBIT[4].1 2 VP3, Motorskydd R A LarmBIT[4].2 3 VP3,Givare retur R A LarmBIT[4].3 4 VP3, Givare framledning R A LarmBIT[4].4 5 VP3, Givare ute R A LarmBIT[4].5 6 VP3, Givare brine ut R A LarmBIT[4].6 7 VP3, Givare brine in R A LarmBIT[4].7 8 VP3, Givare hetgas R A LarmBIT[4].8 9 VP3, Hög hetgastemperatur R A LarmBIT[4].9 10 VP3, Fel fasföljd R A LarmBIT[4] VP3, Låg brinetemperatur R A LarmBIT[4] VP3, Hög brinetemperatur R A LarmBIT[4] VP3, Hög diff brine R A LarmBIT[4] VP3, Givare avfrostning 1 R A LarmBIT[4] VP3, Givare avfrostning 2 R A LarmBIT[4].15 44

45 Adress 606 Larmregister 6 Ledig Adress 607 Larmregister 7 Ledig Adress 608 Larmregister 8 Ledig Adress 609 Larmregister 9 Ledig Adress 610 Larmregister 10 Ledig 45

46 7.2 Informationstexter Adress: 611 Informationsregister 1 Bit Funktion Nr R/W Interv. Variabelnamn i EcoLogic 0 Kommunikationsfel display R A DriftINFO[0].0 1 Kommunikationsfel VP R A DriftINFO[0].1 2 Värme från, rad sys 1 R A DriftINFO[0].2 3 Värme från, rad sys 2 R A DriftINFO[0].3 4 Värme från, rad sys 3 R A DriftINFO[0].4 5 Tariff, VP från R A DriftINFO[0].5 6 Tariff, EL från R A DriftINFO[0].6 7 Tariff, panna till R A DriftINFO[0].7 8 Rundstyrning R A DriftINFO[0].8 9 Hög temperatur panna R A DriftINFO[0].9 10 Periodisk höjning R A DriftINFO[0] Högt eluttag R A DriftINFO[0] Kommunikationsfel expansionskort R A DriftINFO[0]

47 Adress: 612 Informationsregister 2 Bit Funktion Nr R/W Interv. Variabelnamn i EcoLogic 0 VP1, Startfördröjning R A DriftINFO[1].0 1 VP1, Hög returtemperatur R A DriftINFO[1].1 2 VP1, Hög framledningstemperatur R A DriftINFO[1].2 3 VP1, Hög hetgastemperatur R A DriftINFO[1].3 4 DriftINFO[1].4 5 VP2, Startfördröjning R A DriftINFO[1].5 6 VP2, Hög returtemperatur R A DriftINFO[1].6 7 VP2, Hög framledningstemperatur R A DriftINFO[1].7 8 VP2, Hög hetgastemperatur R A DriftINFO[1].8 9 DriftINFO[1].9 10 VP3, Startfördröjning R A DriftINFO[1] VP3, Hög returtemperatur R A DriftINFO[1] VP3, Hög framledningstemperatur R A DriftINFO[1] VP3, Hög hetgastemperatur R A DriftINFO[1] DriftINFO[1] Adress 613 Informationsregister 3 Ledig 47

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70/2 2010-02-18 Innehållsförteckning För fastighetsägaren Välkommen... 3 Viktigt att tänka på!... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Trygghetspaket...

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

CCV Modbus Installations- och användarmanual CCV PRO programvara och senare

CCV Modbus Installations- och användarmanual CCV PRO programvara och senare CCV Modbus Installations- och användarmanual CCV PRO programvara 1.00.65 och senare JEFF Electronics AB 2009 Revision Page 1 of 7 ver: 10065 First issued: 2010-08-15 Date: 2009-10-22 Doc: 10067 File: 10067_2

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

Qvantum Modbus. CCV Modbus. Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus. CCV programvara och senare MB1508

Qvantum Modbus. CCV Modbus. Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus. CCV programvara och senare MB1508 1 Qvantum Modbus CCV Modbus CCV programvara 200.12 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera med

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Innehållsförteckning För fastighetsägaren

Läs mer

CTC EcoLogic Pro. Kortfattat systemval (Klicka på lämpligt system) Används till en värmepump som ska kopplas mot befintlig panna.

CTC EcoLogic Pro. Kortfattat systemval (Klicka på lämpligt system) Används till en värmepump som ska kopplas mot befintlig panna. CTC EcoLogic Pro Kortfattat systemval (Klicka på lämpligt system) System 1 Används till en värmepump som ska kopplas mot befintlig panna. System 2 System för värme med gradminutstyrning och en mindre spets

Läs mer

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Solstyrning/ Expansionskort tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-3 14.04.2014 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 162 201 62-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations- och skötselanvisning

Läs mer

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14 162 101 76-2 2014-02-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Läs mer

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 18-1 2014-06-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14

Läs mer

CTC EcoLogic Family/Pro

CTC EcoLogic Family/Pro CTC EcoLogic Family/Pro Kortfattat systemval (Klicka på lämpligt system) < System 1 > Används till en värmepump som ska kopplas mot befintlig panna. < System 2 > System för värme med gradminutstyrning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Innehållsförteckning Allmän information Checklista

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40 162 21 5-1 215-4-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V4 Kontrollera följande vid varje eldning: Kontrollera att tätningslisten på påfyllnadsluckan

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE LV-V Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering Luft/vatten Varvtalsreglerad Värmeeffekt 3-57 kw Automatisk

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Inledning...3 Input Status Register...4 Coil Status Register...5 Input Register...6 Holding Register...14

Inledning...3 Input Status Register...4 Coil Status Register...5 Input Register...6 Holding Register...14 PASCAL Regula Master Lindab Pascal Regula master EXOline / Modbus Signaler Inledning...3 Input Status Register...4 Coil Status Register...5...6 Holding Register...14 Rev. Pascal-Signals 15-12-2014-3 Inledning

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för installatören

CTC EcoZenith I 550 för installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för installatören 161 501 76/3 2010-09-03 Innehållsförteckning Transport, avemballering och montering... 3 Rörinstallation... 6 Principschema...

Läs mer

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40 En Prefab från SweTherm Gävle tel 026-66 24 40 Dokument avsedda för drift och skötsel Typ Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Prefabspecifikation Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

1 Allmänt Hårdvara och anslutning Modbus/RTU allmänt...2

1 Allmänt Hårdvara och anslutning Modbus/RTU allmänt...2 Innehåll 1 Allmänt... 2 1.1 Hårdvara och anslutning...2 1.2 Modbus/RTU allmänt...2 1.3 Variabler...3 1.4 Sammanfattning variabler...4 1.5 Operation Card...5 1.6 Hantering av Modbus inställningar i Operatörspanelen...6

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Översikt slutkund. CTC EcoZenith i350 Inomhusmodul med värmepumpsstyrning

Översikt slutkund. CTC EcoZenith i350 Inomhusmodul med värmepumpsstyrning 16230133-2 2016-08-23 Översikt slutkund CTC EcoZenith i350 Inomhusmodul med värmepumpsstyrning 1. Underteckna checklista installation. 2. Skicka in registrering Garanti & CTC Trygghet. Svarsbrevet eller

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

Alfa Laval Cetetherm IQHeat ModBus

Alfa Laval Cetetherm IQHeat ModBus Alfa Laval Cetetherm IQHeat ModBus Cetetherm IQHeat är anpassat efter ModBus/RTU. Det innebär att man kan hämta en del värden och ställa några värden i reglerenheten. Detta dokument går igenom hur man

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

Version history NIBE VVM 310/500

Version history NIBE VVM 310/500 Listed below changes are official software versions. Latest revision of this document: 2016-04-29 Version history Version: 7568R5 Release date: 2016-04-26 Ändrat Kompressorn i F135 stannar nu, om man sätter

Läs mer

MODBUSPROTOKOLL REGO 5001

MODBUSPROTOKOLL REGO 5001 MODBUSPROTOKOLL REGO 5001 Made by: Björn Nord IVT Revision 3.2-0-01 Date: 2007-04-20 REGO 5001 version 2.1-1-07 ------- Type, Scale, Offset & Function ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1155

Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggning: Värmepumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Pumpar (ska ställas lika i samtliga VP) KB

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 52-2 2015-09-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler Installations- och skötselanvisning Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler 161 501 60/4 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Trygghetspaket

Läs mer

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 42-5 2013-04-08 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och slangar. 2. Fäst de två bärhandtagen

Läs mer

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2.

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2. FKP-M Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 2.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP-M Modbus/RTU är kompatibelt med SCADA-system och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2016-12-01

Läs mer

162 201 61-3 2015-09-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump

162 201 61-3 2015-09-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump 162 201 61-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump Demontering kylmodul GSi 12! Ingrepp i produktens kylsystem

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning / CTC EcoLogic EXT 1

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning / CTC EcoLogic EXT 1 Installations- och skötselanvisning Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

161 501 52/3 2008-10-09. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoAir. Modell 115 I 120 I 125 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir

161 501 52/3 2008-10-09. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoAir. Modell 115 I 120 I 125 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir 161 501 52/3 2008-10-09 Installations- och skötselanvisning Modell 115 I 120 I 125 Uteluftsvärmepump Checklista FÖR DITT EGET MINNE Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

161 501 28-3 2015-09-18. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoMiniEl.

161 501 28-3 2015-09-18. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoMiniEl. 161 501 28-3 2015-09-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning Extern elpanna 161 501 28-3 2015-09-18 Installations- och skötselanvisning Extern elpanna CTC

Läs mer

Adress Beskrivning Enhet R/W k m

Adress Beskrivning Enhet R/W k m Modbusregisterlista för LINDINTELL - Från 1.13.x Skapad: 2014-09-25 15:48:04 Modbus RTU: RS-485-9600 8/N/1 Modbus TCP - Defaultport 502 - Max 200 sockets/anslutningar Funktionskoder: 0x03,0x06,0x10 Master

Läs mer

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning 161 501 91 06/1 2006-06-15 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s konstruktion 5 Husets

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Modbus Protocol EXHAUSTO AIR 2

ANVÄNDARHANDBOK Modbus Protocol EXHAUSTO AIR 2 Modbus Protocol, EXHAUSTO AIR 2 ANVÄNDARHANDBOK Modbus Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO AB Tel. +47 63 87 07 70 Verkstadsgatan Fax +47 63 87 07 71 S-542 33 Mariestad info@exhausto.se www.exhausto.se Översikt

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för ExoTrol MULTI C

Installations- och bruksanvisning för ExoTrol MULTI C Installations- och bruksanvisning för ExoTrol MULTI C 1310-123 SE 1.0 Innehåll Introduktion...3 Exotrol Multi C...3 Systemöversikt...4 Installation...5 Hydraulisk installation... 5 Värmepumpar...5 Elinstallation...

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

CTC EcoMiniEl Extern elpanna. Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC EcoMiniEl Extern elpanna. Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 28-5 2019-04-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning Extern elpanna VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRATIDA BRUK 161 501 28-5 2019-04-04

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 64-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-2 2014-02-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 61-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2015-11-02

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn

Läs mer

CTC EcoLogic Pro/Family

CTC EcoLogic Pro/Family 162 401 85-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2018-08-07 Installations-

Läs mer

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Systemet inlämnat av Svesol värmesystem / Solentek AB Provning genomförd vid SERC/Högskolan Dalarna

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-10 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-101

Läs mer

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1 Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Uppbyggnad 4 Viktigt! 5 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning 2017-12 06 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-5 2017-12 06 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

2012.03-18 Solstyrning SR1188. Upphovsrättsskyddad Sida 1. Electrotec Energy

2012.03-18 Solstyrning SR1188. Upphovsrättsskyddad Sida 1. Electrotec Energy Solstyrning SR1188 Sida 1 Innehåll 1 Beskrivning av solstyrning SR1188... 5 2 Leverans... 6 3 Montering... 6 3.1 Montera solstyrningen... 6 3.2 Kabelgenomföringen och ansluta ledningar... 6 3.3 Plintschema...

Läs mer