Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03"

Transkript

1 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i

2

3 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i

4 Innehållsförteckning Allmän information Checklista 6 Garanti 7 Viktigt att tänka på! 9 Säkerhetsföreskrifter 9 1. Husets värmeinställning Tekniska data Tabell 400V 3N~ Tabell 230V 1N~ Måttuppgifter CTC EcoZenith i250 konstruktion Parameterlista Styrsystemet Översikt menyer Detaljbeskrivning menyer Startsida Beskrivning av ikoner Rumstemperatur Inställning av rumstemperatur utan rumsgivare Vid fel på utegivare/rumsgivare Nattsänkning temperatur Varmvatten varmvatten Driftinfo Driftinfo EcoZenith Historisk driftinfo Driftinfo Värmepump Driftinfo värmesystem Avancerat Tid & Språk Inställningar Radiatorsystem 1 eller Värmepump Elpatron Övre tank Fjärrstyrning Kommunikation Spara inställningar Hämta inställningar Hämta fabriksinställningar Definiera system Def radiatorsystem 1 eller Def värmepump Definiera SMS Definiera frikyla Service Drift och skötsel Felsökning/lämpliga åtgärder Informationstexter Larmtexter 49 Installation 11. Installation Transport Avemballering Rörinstallation Påfyllning Tryckfall Shuntventil Pumpkurva laddpump Principschema Anslutning till värmepump Röranslutning CTC EcoAir Röranslutning CTC EcoPart Externa system (solvärme, pooluppvärmning) Elinstallation Elinstallation 400V 3N~ Elinstallation 230V 1N~ Elanslutning till värmepump Kommunikation Strömförsörjning värmepump 400V 3N~ Strömförsörjning värmepump 230V 1N~ Inkoppling av medföljande kontaktdon för värmepumpen Skyddsklenspänning Fjärrstyrd temperatursänkning Anslutning strömkännare Inkopplingsplintar Inställningar som utförs av elinstallatören Inställning av eleffekt i reservläge Elschema 3x400 V Elschema 1x230 V Komponentlista elschema Resistanser för givare Första start 70 Garantibestämmelser 72 Försäkran om överensstämmelse 73 Anteckningar 74 4 CTC EcoZenith i250

5 Allmän information Allmän information Grattis till din nya produkt Du har precis köpt en CTC EcoZenith i250, som vi hoppas att du ska bli mycket nöjd med. På följande sidor kan du läsa hur du sköter din värmepanna. Ett kapitel vänder sig till dig som är fastighetsägare och ett kapitel till din installatör. Spara denna handbok med installations- och skötselanvisningar. Rätt skött kommer du att ha glädje av din CTC EcoZenith i250 i många år och det är här du hittar den information du behöver. Den kompletta systemtanken CTC EcoZenith i250 är en komplett systemtank som svarar för din villas uppvärmnings- och varmvattenbehov. Den har inbyggd elpatron på totalt 15kW och är försedd med en motoriserad shuntventil som ser till att rätt och jämn temperatur når dina radiatorer. CTC EcoZenith i250 har en inbyggd cirkulationspump för anslutning till värmepump. CTC EcoZenith i250 är helt förberedd att kopplas samman med uteluftvärmepumpen CTC EcoAir eller bergvärmepumpen CTC EcoPart även CTC EcoPart 412 med exakt framledning. All styrning av värmepumpen och laddpumpen är inbyggd i CTC EcoZenith i250. Med denna komplettering får du ett mycket miljövänligt och energisnålt uppvärmningssystem. För mer information, se separat avsnitt i denna bok. CTC EcoZenith i250 har ett styrsystem som: övervakar alla funktioner i systemtank, värmepump och värmesystem medger individuella inställningar visar önskade värden, till exempel temperaturer, drifttider, energiförbrukning, och felindikeringar. på ett enkelt och strukturerat sätt underlättar inställningar och felsökning Den inbyggda kopparslingan ger rikligt med varmvatten. CTC EcoZenith i250 har också en så kallad källarvärmefunktion sommartid och en golvvärmespärr, som maximerar temperaturen ut i golvslingorna. Med den inbyggda nattsänkningen kan du ställa in och ändra tempera turen i huset under dygnet, dag för dag. Tack vare lättåtkomliga elkomponenter samt bra felsökningsfunktioner i styrprogrammet är CTC EcoZenith i250 servicevänlig. Den levereras med rumsgivare som standard, vilken är försedd med en lysdiod som ger ett blinkande sken vid eventuella fel. Vill du komplettera din CTC EcoZenith i250 med annan uppvärmning kan du enkelt göra detta tack vare två unika anslutningar. Vi har valt att kalla detta Energyflex. Med Energyflex kan du t ex ladda ditt värmesystem med solenergi. låta en vattenmantlad kamin bidra med värme. koppla in en poolväxlare för att värma upp en swimmingpool. CTC EcoZenith i250 5

6 Allmän information Checklista Checklistan ska alltid fyllas i av installatören Vid eventuell service kan denna handling komma att efterfrågas. Installationen skall alltid följa de anvisningar som finns i installation & skötselanvisningen. Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis. Efter installationen skall anläggningen besiktigas, funktionen kontrolleras och kunden informeras. Punkterna nedan skall prickas av. Rörinstallation. CTC EcoZenith i250 påfylld, placerad och injusterad på fackmannamässigt sätt enligt anvisning. CTC EcoZenith i250 placerad så att service är möjlig. Radiatorpumpens kapacitet för erforderligt flöde. Öppna radiatorventiler och övriga berörda ventiler. Täthetsprov. Luftning och trycksättning av systemet. Funktionstest säkerhetsventil. Spillrör till golvbrunn monterad. Elinstallation Arbetsbrytare Korrekt stram kabeldragning Erforderliga givare för valt system Utegivare Rumsgivare (valbar) Tillbehör Information till kund (Anpassas för aktuell installation) Uppstart tillsammans kund/installatör. Menyer/styrning för valt system Installations- och skötselanvisning överlämnad till kund Kontroll och påfyllning, värmesystem Intrimningsinformation, värmekurva Larminformation Blandningsventil Funktionstest säkerhetsventil Garanti och försäkring Information om tillvägagångssätt vid felanmälan Datum / Kund Datum / Installatör 6 CTC EcoZenith i250

7 för din garanti, fyll i och skicka in! Grattis till din nya produkt från CTC! Garanti Viktigt! Skickas in omg efter installation. Fyll i här eller på CTC:s webbplats ctc.se Installationsdatum: Produkter som är installerade: Modellbeteckning:... Serienr: Modellbeteckning:... Serienr:... Modellbeteckning:... Serienr:... Produkterna är installerade hos: Namn: Adress: Postnummer: Ort: Produkterna är installerade av: Privatperson Företag Hemtelefon: Mobiltelefon: E-Post Vik på mitten, tejpa och skicka portofritt till den förtryckta adressen på baksidan! Företag: Ansvarig installatör: Adress: E-Post Postnummer: Ort: Telefon: Organisationsnummer: Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen. Se vidare våra garantibestämmelser.

8 Tejpa här. Garantiregistrering. Viktigt! Fyll i och posta snarast. Fyll i uppgifterna på andra sidan, vik längs den streckade linjen, tejpa ihop och posta. CtC Svarspost Ljungby Tejpa här.

9 Allmän information Viktigt att tänka på! Kontrollera speciellt följande punkter vid leverans och installation: Produkten ska transporteras och lagerhållas stående. Vid intagning kan produkten under en kort stund läggas med baksidan nedåt. Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att produkten inte har blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören. Placera produkten på ett fast underlag, helst betongfundament. Om produkten ska stå på en mjuk matta måste underlagsplattor placeras under ställfötterna. Tänk på att det ska finnas ett serviceutrymme av minst 1 meter framför produkten. Produkten får heller inte sänkas under golvnivå. Vid installation i nyproducerat boende, måste Boverkets regler följas vid inställning av maximal eleffekt. Installatören ska knappa in den fyrsiffriga koden 8818, under meny: Service/Fabriksinst kodad, inom en vecka, detta låser maximal effekt Säkerhetsföreskrifter Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas vid hantering, installation och användning av produkten: Stäng av säkerhetsbrytaren före alla ingrepp i produkten. Produkten får inte spolas med vatten. Vid hantering av produkten med lyftögla eller liknande se till att lyftdon, öglor och övriga delar är oskadade. Vistas aldrig under upphissad produkt. Äventyra aldrig säkerheten genom att demontera fastskruvade kåpor, huvar eller annat. Äventyra aldrig säkerheten genom att sätta säkerhetsutrustningen ur spel. Ingrepp i produktens elsystem får endast utföras av behörig person. Kontroll av säkerhetsventil: -Säkerhetsventil för panna/system och tappvarmvatten ska kontrolleras regelbundet.se kapitel Drift och skötsel.! Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Enertech:s åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande CTC EcoZenith i250 9

10 Allmän information 1. Husets värmeinställning Husets värmeinställning Husets värmekurva Värmekurvan är en central del av produktens styrning, eftersom det är denna inställning som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt. En fastighet behöver 30 C på radiatorerna när det är 0 C ute, en annan fastighet behöver 40 C. Skillnaden mellan olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur välisolerat huset är.!inställd värmekurva priori teras alltid. Rums givaren kan endast till viss del öka eller sänka shuntens pådrag utöver inställd värmekurva. Vid drift utan rums givare är det vald värmekurva som bestämmer temperaturen ut till radiatorerna. Injustering av grundvärden för värmekurvan Du bestämmer själv värmekurvan för din fastighet genom att ställa in två värden i produktens styrsystem. Detta gör du i menyn Avancerat/Inställningar/ Radiatorsystem/ Kurvlutning resp. Kurvjustering. Be din installatör hjälpa dig att ställa in dessa värden. Injusteringen av värmekurvan är mycket viktig och kan i vissa fall tyvärr ta några veckor. Bästa sättet är att välja drift utan rumsgivare den första tiden. Systemet arbetar då enbart efter utomhustemperaturen och husets värmekurva. Under injusteringsperioden är det viktigt att: Nattsänkningsfunktionen inte är vald. Alla termostatventiler på radiatorerna är fullt öppna. Utomhustemperaturen inte är högre än +5 C. (Om utomhustemperaturen är högre vid installation, använder du fabriksinställd kurva tills dess att utomhustemperaturen sjunker ned till lämplig nivå.) Radiatorsystemet är fungerande och korrekt injusterat mellan olika slingor. Lämpliga grundvärden Vid installationen kan du sällan göra en exakt inställning av värmekurvan direkt. Då kan värdena nedan vara ett bra utgångsläge. Radiatorer med små värmeavgivande ytor kräver högre framledningstemperatur. Under Avancerat/ Inställningar/Radiatorsystem/ kan du ställa in kurvlutningen (värmekurvans lutning) för ditt värmesystem. Rekommenderade värden är: Endast golvvärme Lutning 35 Lågtemperatursystem (välisolerade hus) Lutning 40 Normaltemperatursystem (Fabriksinställning) Lutning 50 Högtemperatursystem (äldre hus, små radiatorer, dåligt isolerat) Lutning CTC EcoZenith i250

11 Allmän information Injustering av värmekurvan Metod enligt nedan kan användas för att justera in korrekt värmekurva. Injustering om det är för kallt inomhus Är utomhustemperaturen lägre än noll grader: Öka värdet vid Kurvlutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Är utomhustemperaturen högre än noll grader: Öka värdet vid Kurvjustering ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Injustering om det är för varmt inomhus Är utomhustemperaturen lägre än noll grader: Minska värdet vid Kurvlutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Är utomhustemperaturen högre än noll grader: Minska värdet vid Kurvjustering ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.! För lågt inställda vär den kan göra att öns kad rumstemperatur inte uppnås. Du får då justera värme kurvan efter behov enligt ovan. När grundvärden är någorlunda rätt inställda, kan kurvan finjusteras direkt i normalvisningsmenyn Rumstemperatur. Beskrivning av kurvlutning respektive kurvjustering Kurvlutning 50: Värdet som ställs in är utgående temperatur till radiatorena vid 15 C utomhustemperatur, t ex 50 C. Ett lägre värde väljs vid ett radiatorsystem med stora radiatorytor (sk lågtemperatursystem). Vid golvvärmesystem behövs låga temperaturer, värdet ska därför då väljas lågt. Har man ett högtemperatursystem måste värdet ökas för att få tillräcklig inomhustemperatur. Kurvjustering 0: Kurvjusteringen innebär att temperaturnivån kan höjas eller sänkas vid en viss utomhustemperatur. Kurvjustering 0 innebär 50 C framledning vid -15 C. Kurvjustering -5 innebär 45 C framledning vid -15 C. Detta innebär: Lutning 50 innebär att temperaturen fram till elementen blir 50 C då utetempen är 15 C (om kurvjusteringen ställs till 0). Om kurvjusteringen sätts till +5 blir temperaturen istället 55 C. Vid alla temperaturer ut ökas kurvan med 5 C, dvs kurvan parallellförskjuts med 5 C. CTC EcoZenith i250 11

12 Allmän information Exempel på värmekurvor I diagrammen nedan ser hur värmekurvan förändras vid olika inställningar av Kurvlutning och Kurvjustering. Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer. Framledningstemperatur Kurvlutning Värdet på lutningen som ställs in är framledningstemperaturen då utomhustemperaturen är 15 C Kurvjustering Kurvan kan parallellförskjutas (justeras) önskat antal grader för att anpassas till olika system/hus. Lutning 50 C Justering +5 C Lutning 50 C Justering 0 C Framledningstemperatur Utomhustemperatur Värme från, ute Ett exempel Kurvlutning 60 C Kurvjustering 0 C I detta exempel är max utgående framledningstemperatur ställd på 55 C. Minsta tillåtna framledning är 27 C. (till exempel sommarkällarvärme eller golvslingor i badrum). Framledningstemperatur Utomhustemperatur Värme från, ute Utomhustemperatur Sommarkörning Alla fastigheter har en egenuppvärmning (lampor, spis, personvärme etc.) som gör att värmen kan stängas av vid en lägre utomhustemperatur än önskad rumstemperatur. Ju mer välisolerat huset är desto tidigare kan värmen från värmepumpen stängas av. Exemplet visar produktens grundinställning på 18 C, detta värde Värme från, ute -kan ändras i meny Avancerat/Inställningar/Radiatorsystem. Avstängd värme innebär att radiatorpumpen stoppas och shuntventilen stängs. Värmen startas automatiskt då värme åter behövs. Framledningstemperatur Utomhustemperatur Värme från, ute 12 CTC EcoZenith i250

13 Allmän information 2. Tekniska data 2.1 Tabell 400V 3N~ Elektriska data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Märkeffekt el Elpatron (inställbar, steg om 0.3 kw) Max elpatroneffekt vid gruppsäkring 16 / 20 / 25 A IP-klass 400V 3N~ kw kw kw 9+6 (3) 9+6 (3) IPX1 Värmebärarsystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vattenvolym panna (V) Max drifttryck panna (PS) Max temperatur panna (TS) Tryckfall shuntventil värembärare l 223 bar 2,5 C 110 Se tryckfallsdiagram under kapitel Rörinstallation Tappvarmvattensystem Vattenvolym varmvattenslinga (V) Max drifttryck varmvattenslinga (PS) Max temperatur varmvattenslinga (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Övriga data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vikt Bredd x Höjd x Djup Erforderlig reshöjd kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 13

14 Allmän information 2.2 Tabell 230V 1N~ Elektriska data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Märkeffekt el Elpatron (inställbar: 3, 5, 7, 9,12 kw) Max elpatroneffekt vid gruppsäkring 16 / 20 / 25 A IP-klass 230V 1N~ kw 12,04 12,04 kw 0-12 kw IPX1 Värmebärarsystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vattenvolym panna (V) Max drifttryck panna (PS) Max temperatur panna (TS) Tryckfall shuntventil värmebärare l 223 bar 2,5 C 110 Se tryckfallsdiagram under kapitel Rörinstallation Varmvattensystem Vattenvolym varmvattenslinga (V) Max drifttryck varmvattenslinga (PS) Max temperatur varmvattenslinga (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Övriga data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vikt Bredd x Höjd x Djup Erforderlig reshöjd kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

15 Allmän information 3. Måttuppgifter 1904 / / CTC EcoZenith i250 15

16 Allmän information 4. CTC EcoZenith i250 konstruktion Bilden nedan visar CTC EcoZenith i250 principiella uppbyggnad. Om värmepump är ansluten tas energin i luften eller berget/marken upp av kylsystemet. Kompressorn höjer sedan temperaturen till en användbar nivå. Därefter lämnas energin till värmesystem och varmvatten. De inbyggda elpatronerna hjälper till då spetsvärme behövs eller då värmepump ej är ansluten. Färskvattenanslutningar Här ansluts fastighetens färskvattenanslutningar. Kallt vatten leds ner och förvärms i slingpaketens nedre del. Bivalent shuntventil Den automatiserade shuntventilen ser hela tiden till att jämn värme lämnas till radiatorsystemet. Övre del I slingans övre del eftervärms varmvattnet till önskad temperatur. Kamflänsslinga för varmvatten EcoZenith 250 är försedd med en väldimensionerad kamflänsslinga av koppar. Eftersom varmvatten ej lagras finns det ingen risk för legionellabakteriner.. Elpatron övre Inbyggd övre elpatron. Vid sammankoppling med värmepump fungerar patronen som spetsvärme. Elpatron nedre Inbyggd nedre elpatron. Används ej i normaldrift då värmepump är inkopplad. Isolering Pannkärlet är isolerat med formgjuten polyuretanskum för små värmeförluster. Nedre del I slingans nedre del förvärms varmvatten av det värmepumpsvärmda vattnet. Den större delen av slingan ligger i denna del. Flödesriktare Det uppvärmda vattnet från värmepumpen värmer växelvis den övre eller den nedre delen av tanken. Avtappning/ expansionskärlsanslutning Två anslutningar i produktens nedre del där vatten från panna och radiatorssystem kan avtappas samt expansionskärl anslutas. Värmebärarpump Den varvtalsstyrda laddpumpen transporterar pannans kalla vatten ut till värmepumpen där energin från luften eller berget/marken tas upp och förs tillbaka till pannan. 16 CTC EcoZenith i250

17 Allmän information 5. Parameterlista Radiatorsystem Fabriks värde Max framledning ºC 55 Min framledning ºC Värme från, ute ºC 18 Värme från, tid 120 Kurvlutning ºC 50 Kurvjustering ºC 0 Rumstemp sänks -2 Framledning sänks -3 Inställt värde Värmepump Kompressor Spärrad Brinepump till 10 dagar 0 Tariff VP Minsta drifttid 6 Elpatroner Fabriks värde Elpanna övre ºC 50 Elpanna spets ºC 57 Elpanna XVV ºC 60 Elpanna övre max kw 5,5 Elpanna nedre ºC 55 Elpanna nedre kw 6,0 Fördröjning shunt 180 Huvudsäkring A 20 Matningsspänning 3x400v Tariff El Inställt värde Övretank Fabriks värde Stopptemp VP ºC Max Start/stopp diff ºC 7 Max tid övre tank 20 Max tid nedre tank 40 Inställt värde CTC EcoZenith i250 17

18 Allmän information Inställningar av rumstemperatur Def Rumstemperatur radiatorsystem 6. Styrsystemet CTC EcoZenith i250 har ett avancerat men lättöverskådligt styrsystem med pekskärm där alla inställningar görs direkt på skärmen. Radiatorsystem1 Ja Radiatorsystem 1 Rumsgivare Ja Typ Trådlös Rumsgivare Koppla ifrån Radiatorsystem 2 (50) Status Ansluten Signalstyrka Startsidan Batteri 85% Version CTC EcoZenith x0102 Måndag 09:35 Nattsänkning Styrsystemet i CTC EcoZenith i250: övervakar alla funktioner i systemtanken, värmepumpen och värmesystemet. medger individuella inställningar visar önskade värden, till exempel temperaturer, drifttider, energiförbrukning, och felindikeringar. på ett enkelt och strukturerat sätt underlättar inställningar och felsökning. Fabriksvärden CTC EcoZenith i250 levereras med inställda fabriksvärden som motsvarar ett normalt hus med ett normalt radiatorsystem. CTC EcoZenith i250 anpassar automatiskt vattentemperaturen till det aktuella värmebehovet på framledningen. Detta övervakas av styrsystemet, som hela tiden ser till att du får optimal funktion och ekonomi. Dessa värden kan enkelt ändras vid behov. Ta hjälp av din installatör för korrekta värden. Värmepump Vid leverans är CTC EcoZenith i 250 förberedd att anslutas till en CTC värmepump, uteluftvärmepumpen CTC EcoAir 400 eller bergvärmepumpen CTC EcoPart 400. Detta innebär att styrsystemet redan innehåller all styrning för värmepumpen. När värmepumpen ansluts ställer EcoZenith i250 automatiskt in sig för värmepumpsdrift. När detta skett visas de menyer som gäller för värmepumpen. Vid leverans är kompressorn spärrad och måste tillåtas. Detta görs i menyn Avancerat/Inställningar/Värmepump. Menystruktur På följande sidor beskrivs produktens menyer. Först kommer en översikt och sedan beskrivs varje meny i detalj. Val av varmvattenkomfort Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Varmvatten Tillfälligt 1 extra 2 varmvatten 22,2 ºC 21,2 ºC 0.0 tim58 ºC -5 ºC Till Temperatur 1 Normal Definiera frikyla 2 Inställningar Frikyla av rumstemperatur Nej Gemensam Rumstemperatur kyla/värme Nej Kondenssäkrat system Nej Radiatorsystem Rumstemperatur 1 frikyla 25 Information om värmesystemet Radiatorsystem 2 (50) Driftinfo system Definiera Nattsänkning SMS Aktivera GSM? Ja Signalnivå Val Telefonnummer av varmvattenkomfort Telefonnummer Varmvatten Hårdvaruversion 1 1 Mjukvaruversion 1 5 Tillfälligt extra varmvatten 0.0 tim CTC EcoAir ansluten. Meny Till för avancerade inställningar Temperatur Normal Avancerat Information om värmesystemet Programversion Driftinfo system display: Programversion VP-modul: Bilden visar driftinformation med värmepumpen Driftinfo system Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Bilden visar driftinformation med värmepumpen CTC EcoPart ansluten. Meny för avancerade inställningar Avancerat 18 CTC EcoZenith i250

19 CTC EcoZenith Måndag 09:35 7. Översikt menyer Startsidan CTC EcoZenith Måndag 09:35 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Radiatorsystem 1 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Inställningar av rumstemperatur Rumstemperatur Radiatorsystem 2 (50) Tillfälligt extra varmvatten Till Temperatur Normal Varmvatten Nattsänkning Val av varmvattenkomfort 0.0 tim Allmän information Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Rumstemperatur 1 Varmvatten 2 Driftinfo Avancerat 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 22,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 122,2 ºC ,2 ºC 58 ºC -5 ºC 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Inställningar av av rumstemperatur Nattsänkning radiatorsystem Inställningar av rumstemperatur 1 Inställningar 2 Rumstemperatur av rumstemperatur Dag för dag Måndag Inställningar Rumstemperatur av rumstemperatur Tisdag Rumstemperatur Onsdag Radiatorsystem Rumstemperatur 1 Torsdag Radiatorsystem 1Fredag Radiatorsystem 1 Lördag Radiatorsystem Radiatorsystem 2 1 (50) Söndag Radiatorsystem (50) Radiatorsystem (50) 2 Radiatorsystem (50) 2 1 Nattsänkning Nattsänkning 2 radiatorsystem 1 Nattsänkning 2 Nattsänkning Block Nattsänkning Sänk Söndag 22:00 Val av varmvattenkomfort Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Val av av varmvattenkomfort Höj :00 Val av Varmvatten varmvattenkomfort Val av Varmvatten varmvattenkomfort Varmvatten Tillfälligt extra varmvatten Varmvatten 0.0 tim Tillfälligt extra Tillfälligt varmvatten extra 0.0 tim varmvatten Temperatur Tillfälligt extra Schema semester 0.0 tim Till varmvatten 0.0 tim Temperatur Normal Temperatur Normal Till Normal Temperatur Schema semester Normal 3 dagar Information om värmesystemet Information om värmesystemet Information Driftinfo om värmesystemet Information Driftinfo om värmesystemet varmvatten Driftinfo system Driftinfo system Dag för dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Information om värmesystemet Driftinfo system Meny för avancerade inställningar Avancerat Driftinfo EcoZenith Meny för avancerade inställningar Meny för avancerade Status inställningar VP övre tank Meny för Avancerat avancerade Tank övre inställningar C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Meny för Avancerat avancerade Framledning inställningar C 42 (43) Historisk driftinfo Avancerat Returledning C 34 Avancerat Radiatorpump Till Shunt Öppna Shuntfördröjning 180 Tid & Språk Eleffekt Inställningar kw Definiera 0.0 system Service Radiatorsystem 2 Tid & Språk Ström L1/L2/L Inställningar Definiera system Service Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Programversion display: Programversion VP-modul: Driftinfo värmesystem Programversion display: Programversion T ºCdisplay: VP-modul: Programversion 60 Programversion VP-modul: display: Programversion 40VP-modul: CTC EcoZenith i250 Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 19

20 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Allmän information Torsdag Fredag Lördag Söndag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsänkning radiatorsystem Inställningar av rumstemperatur StartsidanRumstemperatur CTC EcoZenith Måndag 09:35 Radiatorsystem 1 rtsidan TC EcoZenith Måndag 09:35 Radiatorsystem 2 (50) Rumstemperatur 1 Varmvatten 2 Driftinfo Avancerat Startsidan CTC EcoZenith Måndag 09:35 Nattsänkning umstemperatur Varmvatten 22,2 ºC Driftinfo 21,2 ºC Avancerat 58 ºC -5 ºC Val av varmvattenkomfort Rumstemperatur Varmvatten Varmvatten Driftinfo Avancerat 22,2 Inställningar ºC 21,2 av rumstemperatur ºC 58 ºC -5 ºC 1 2 adiatorsystem 1 Tillfälligt Rumstemperatur extra varmvatten 22,2 ºC Till 0.0 tim 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Radiatorsystem Temperatur 1 Normal Radiatorsystem 2 (50) Inställningar av rumstemperatur tällningar av rumstemperatur Rumstemperatur Rumstemperatur Radiatorsystem Driftinfo 2 system (50) Val av varmvattenkomfort Radiatorsystem 1 adiatorsystem 2 (50) Information om värmesystemet Nattsänkning Nattsänkning 0.0 tim Till l av varmvattenkomfort Temperatur Val av varmvattenkomfort Varmvatten Normal Varmvatten llfälligt extra rmvatten ill mperatur ormal Tillfälligt extra varmvatten Tillfälligt extra 0.0 tim varmvatten 0.0 tim Meny Till för avancerade inställningar Temperatur Avancerat Information Normal om värmesystemet Driftinfo system Varmvatten Nattsänkning Driftinfo system Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Information om värmesystemet Programversion display: Programversion Driftinfo system VP-modul: ormation om värmesystemet Meny för avancerade inställningar Avancerat Block Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 Nattsänkning radiatorsystem Dag för dag Måndag Nattsänkning Tisdag radiatorsystem Onsdag Schema semester Torsdag Dag 06 för - -- dag Måndag Fredag Tisdag Lördag Schema semester 3 dagar Onsdag Söndag Nattsänkning radiatorsystem Torsdag Dag -- för - 21 dag Fredag Måndag Lördag Tisdag Nattsänkning 10 radiatorsystem Söndag Onsdag Torsdag Fredag Block Sänk Lördag Söndag : Höj Nattsänkning Söndag Fredag radiatorsystem : Sänk varmvatten 00:00 Höj :00 Block Dag för dag Sänk Måndag Nattsänkning Söndag radiatorsystem 22: Höj Tisdag Fredag 14: Onsdag Sänk Block 00:00 Torsdag Höj Sänk Söndag 00: : Fredag Schema semester Höj Fredag : Lördag Sänk : Söndag Höj : Schema semester 3 dagar Schema Driftinfo semester EcoZenith Status VP övre tank Schema semester Tank övre C 49 (60) Schema semester Tank nedre C 42 3 (45) dagar Framledning C 42 (43) Historisk driftinfo Returledning Schema semester C 34 3 dagar Radiatorpump varmvatten Till Shunt Öppna Shuntfördröjning 180 Eleffekt kw Dag för dag 0.0 Radiatorsystem 2 Måndag Ström L1/L2/L Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Driftinfo varmvatten värmesystem Lördag T ºC varmvatten Söndag Dag för dag Måndag 40 Dag för dag Tisdag Måndag Tisdag Onsdag Driftinfo EcoZenith Onsdag Torsdag 0 Torsdag Fredag Status VP övre tank Tank -20 Fredag övre C (60) Lördag Tank Lördag nedre C (45) Söndag Framledning SöndagUte C Rum1 42 Framl1 Retur Rum2 Framl (43) Historisk driftinfo Returledning C 34 Radiatorpump Till Shunt Öppna Shuntfördröjning 180 Driftinfo Eleffekt kw Driftinfo EcoZenith EcoZenith Radiatorsystem 2 Ström L1/L2/L Status VP övre tank Status VP övre tank Tank övre C 49 (60) Tank övre Tank C nedre C 49 (60) 42 (45) Tank nedre Framledning C C 42 (45) 42 (43) Historisk driftinfo Framledning Driftinfo Returledning C värmesystem C 42 (43) 34 Historisk driftinfo Returledning T ºC Radiatorpump C 34 Till Radiatorpump 60 Shunt Till Öppna Shunt Shuntfördröjning Öppna 180 Shuntfördröjning 40 Eleffekt kw Radiatorsystem 2 Eleffekt kw Ström L1/L2/L Radiatorsystem 2 20 Ström L1/L2/L CTC EcoZenith i250 T ºC -20 Driftinfo värmesystem T ºC Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 60 Driftinfo värmesystem

21 Till Nattsänkning radiatorsystem Dag för dag Temperatur Måndag Normal Tisdag Block Sänk Onsdag Söndag :00-00 Höj Torsdag Fredag :00-00 Sänk Fredag :00-00 Höj Lördag :00-00 Söndag Information om värmesystemet Driftinfo Driftinfo systemecozenith Schema semester Status VP övre tank Tank övre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Schema Framledning semester C 42 (43) Returledning C 34 Radiatorpump Till Shunt Öppna Shuntfördröjning 180 Eleffekt kw Ström L1/L2/L Meny för avancerade Driftinfo värmesystem inställningar varmvatten T ºC 60 Avancerat Dag för dag Måndag Tisdag Onsdag 20 Torsdag Fredag 0 ttsänkning Test värmepump radiatorsystem Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Lördag mpr hema Dag för dag Söndag inep/fläkt Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 ddp Programversion display: ell avfrostning Programversion VP-modul: ressorvärmare Historisk Driftinfo EcoZenith driftinfo are kondensskål ekabel Status - 23 VP övre tank sventil (Y11) Total Tank - 23 övre drifttid C h: 49 (60) Högsta Tank nedre framledning C C: 42 (45) 51 Framledning C 42 (43) Historisk driftinfo Förbrukning Returledning kwh C ttsänkning radiatorsystem Radiatorpump Till Kompressor: Shunt Öppna Shuntfördröjning 180 hema Block Eleffekt Drift kw /24 h:m :00Radiatorsystem 2 Test ventiler Ström L1/L2/L Söndag 22:00 Fredag 14:00 til :00Ner :00 Driftinfo värmesystem värmepump hema semester T ºC 60 Kompressor Till Laddpump 40 Till 47% Brinepump Till VP 20 in/ut C 35.5 / dagar Historisk driftinfo Radiatorsystem 2 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag T ºC Historisk driftinfo Driftinfo värmepump Kompressor Till Laddpump Till 47% Brinepump Svenska Nederlands Till English VP in/ut C / Allmän information Suomi Française Dansk Ström L1 4.0 Driftinfo EcoZenith Status VP Inställningar övre tank Tank övre C 49 Avancerat (60) Tank nedre C 42 (45) Radiatorsystem 1 Framledning C 42 (43) Radiatorsystem 2 Historisk driftinfo Returledning C 34 Radiatorpump Tid Värmepump Till 21:34 Shunt Elpatron Öppna Shuntfördröjning Datum Övre 180tank Eleffekt kw Fjärrstyrning Radiatorsystem NS 2 Ström L1/L2/L3 Kommunikation Spara mina inställningar Hämta mina inställningar Hämta fabriksinställningar Driftinfo värmesystem Definiera system Avancerat Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Värmepump SMS Frikyla Svenska Nederlands English Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Total drifttid h: Suomi Française Dansk Högsta framledning C: 51 Service Förbrukning kwh 32 Kompressor: Funktionstest Inställningar Larmlogg Drift /24 h:m Fabriksinst Radiatorsystem kodad1 Snabbstart 01:00 Radiatorsystem kompressor. 2 Uppdatera Värmepumprogram, USB Skriv Elpatron logg till USB Kontrollera Övre tank strömkännare Driftinfo värmepump Ominstallation Fjärrstyrning NS Kommunikation Spara mina inställningar Kompressor Till Hämta mina inställningar Laddpump Hämta fabriksinställningar Driftinfo värmesystem Till 47% 2 T Brinepump ºC Till VP 60 in/ut C 35.5 / 42.3 Definiera system 40 Ström 20 L1 4.0 Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 0 Värmepump SMS -20 Frikyla Avancerat Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Tid 21:34 semester Test elpatron 3-20 dagar Ström L Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Avancerat ron L1A ron L1B ron L2A Tid 21:34 ron L2B ron ckoschema L3A varmvattendatum ron L3B ron A13 hema Dag för dag Larmlogg Avancerat Datum Avancerat Service Funktionstest Larmlogg Fabriksinst kodad Snabbstart kompressor. Uppdatera program, USB Skriv logg till USB Kontrollera strömkännare Ominstallation Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk CTC EcoZenith i250 21

22 2 Nattsänkning radiatorsystem Allmän information Block Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 Schema semester Schema semester Meny för avancerade inställningar Avancerat 3 dagar Radiatorpump Till Shunt Öppna Driftinfo värmepump Shuntfördröjning 180 Eleffekt kw Ström L1/L2/L Kompressor Till Laddpump Till 47% Brinepump Till VP in/ut C 35.5 / 42.3 Driftinfo värmesystem T ºC 60 Ström L Avancerat 20 0 Radiatorsystem 2-20 Tid 16 21: Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Datum Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Programversion display: Programversion VP-modul: varmvatten Avancerat Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag för dag Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Status VP övre tank Tank övre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Framledning C 42 (43) Returledning C 34 Radiatorpump Till Shunt Öppna Shuntfördröjning 180 Eleffekt kw Ström L1/L2/L Driftinfo värmesystem T ºC Driftinfo EcoZenith Historisk driftinfo Radiatorsystem 2 Inställningar Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Värmepump Elpatron Övre tank Fjärrstyrning NS Kommunikation Spara mina inställningar Hämta mina inställningar Hämta fabriksinställningar Definiera system Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Värmepump SMS Frikyla Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Service Funktionstest Larmlogg Fabriksinst kodad Snabbstart kompressor. Uppdatera program, USB Skriv logg till USB Kontrollera strömkännare Ominstallation 22 CTC EcoZenith i250

23 Avancerat Avancerat Radiatorsystem 1 Allmän information Ba Pa Sto enska Nederlands Svenska English Nederlands DeutschEnglish Deutsch Nattsänkning uomi Française Suomi Dansk Française Norsk Dansk Norsk Inställningar iatorsystem 1 iatorsystem 2 mepump atron e tank rrstyrning munikation ra mina inställningar ta mina inställningar ta fabriksinställningar Meny för inställningar Inställningar Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Värmepump Elpatron Övre tank Fjärrstyrning NS NS Kommunikation Spara mina inställningar Hämta mina inställningar Hämta fabriksinställningar Rumstemperatur Rumstemperatur Radiatorsystem Radiatorsystem Max Värmesystem Radiatorsystem framledning 1 Öka/Minska 1 C (50) Max 55 framledning 50/0 C 55 Min framledning C Min framledning C Värme från, ute C Värme 18 från, ute C 18 Värmesystem ºC (20.7 ºC) Värme från, min Värme 120 från, min 120 Kurvlutning C Kurvlutning 50 C 50 Kurvjustering 1 C Kurvjustering 0 2 C 0 Rumstemp sänks C Rumstemp -2 sänks C -2 eller eller Nattsänkning Framl sänks C Nattsänkning Framl -3 sänks C -3 3 Sp Definiera system Definiera system Def Värmepump radiatorsystemdef radiatorsystem iatorsystem 1 iatorsystem 2 epump yla Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Värmepump SMS Frikyla Radiatorsystem1 Kompressor Radiatorsystem1 Nattsänkning Tillåten Ja radiatorsystem Ja Rumsgivare Brinepump till 10 dagar Rumsgivare 0Ja Ja Dag för dag Typ Tariff VP Typ Kabel Kabel Måndag Minsta drifttid 6 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Vä Flö Service Service ktionstest Funktionstest mlogg Larmlogg riksinst kodad Fabriksinst kodad bbstart kompressor. Snabbstart kompressor. datera program, USB Uppdatera program, USB iv logg till USB Skriv logg till USB trollera strömkännare Kontrollera strömkännare installation Ominstallation Funktionstest Funktionstest Elpatron Radiatorsystem Värmepump Elpanna övre C Radiatorsystem Värmepump 50 Ventiler Elpanna övre spets C Ventiler 57 Elpatron Elpanna övre XVV C Elpatron period 60 3 dagar Elpanna övre max kw 5.5 Elpanna nedre C 55 Elpanna nedre kw 9 Fördröjning shunt 180 Huvudsäkring A 25 Matningsspänning 3x400V Tariff El Shu Rad Shu Rad Dio Övre tank Stopp temp VP C Max Start/stopp diff övre ºC 7 Max tid övre tank 20 Max tid Varmvatten nedre tank 40 Vec Tillfälligt extra varmvatten Till Temperatur Normal 0.0 tim Veckosc Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag CTC EcoZenith i250 23

24 Ström L1 Ström L Allmän information Nattsänkning Svenska Nederlands English Deutsch Avancerat Avancerat Suomi Rumstemperatur Française Rumstemperatur Dansk Norsk Tid Tid 21:34 21:34 Värmesystem Radiatorsystem 1 Öka/Minska 1 (50) 50/0 Datum Inställningar Datum Värmesystem ºC (20.7 ºC) Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Värmepump Elpatron Övre tank Nattsänkning Nattsänkning Fjärrstyrning NS Kommunikation Spara mina inställningar Hämta mina inställningar Avancerat Avancerat Hämta fabriksinställningar Meny för att definiera Värmepump systemet Inställningar Inställningar Elpatron Service Radiatorsystem Radiatorsystem 1 1 Radiatorsystem Radiatorsystem 2 2 Funktionstest Värmepump Larmlogg Värmepump Elpatron Fabriksinst Elpatron kodad Övre tank Snabbstart Övre tank kompressor. Fjärrstyrning Uppdatera Fjärrstyrning program, NSUSB NS Kommunikation Skriv logg Kommunikation till USB Spara Kontrollera mina Spara inställningar strömkännare mina Matningsspänning inställningar Hämta Ominstallation mina Hämta inställningar mina Tariff inställningar El Hämta fabriksinställningar Hämta fabriksinställningar Definiera system Definiera Övre system tank Kompressor Nattsänkning Tillåten radiatorsystem Definiera system Brinepump till 10 dagar 0 Dag för dag Tariff VP Radiatorsystem Minsta 1 Måndag drifttid 6 Svenska Radiatorsystem Svenska Nederlands 2 Nederlands English English Deutsch Tisdag Deutsch Värmepump Onsdag SMS Torsdag Frikyla Fredag Lördag Suomi Suomi Française Française Dansk Dansk Norsk Söndag Norsk Elpanna övre C 50 Elpanna övre spets C 57 Elpanna övre XVV C period 60 3 dagar Elpanna övre max kw 5.5 Elpanna nedre C 55 Elpanna nedre kw 9 Fördröjning shunt 180 Huvudsäkring A 25 3x400V 3 Signalstyrka Batteri 85% Version x0102 Definiera frikyla Frikyla Nej Spara mina inställningar Gemensam kyla/värme Nej Spara inställningar? Kondenssäkrat system Nej Radiatorsystem Rumstemperatur frikyla 25 Max framledning C 55 Min framledning C Värme från, ute C 18 Värme från, min 120 Kurvlutning C Definiera 50frikyla Kurvjustering C 0 Rumstemp sänks C -2 Frikyla Nej eller Definiera SMS Framl sänks C -3 Gemensam kyla/värme Nej Aktivera Def Värmepump GSM? Ja Kondenssäkrat system Nej Signalnivå Värmepump Def Telefonnummer Rumstemperatur radiatorsystem Nattsänkning 1 frikyla radiatorsystem 25 Flöde / nivåvakt Ingen Telefonnummer Block Radiatorsystem1 Hårdvaruversion Sänk 1 1JaSöndag 22:00 Rumsgivare Höj JaFredag 14:00 Mjukvaruversion Sänk 1 5 Typ Kabel :00 Höj :00 Definiera SMS Aktivera GSM? Ja Signalnivå Radiatorsystem Test Telefonnummer radiatorsystem Radiatorsystem Driftinfo system Max Funktionstest framledning Telefonnummer Max framledning C C 55 Min Shunt1 framledning Hårdvaruversion Min framledning C 1 C Öppnar 1 Radiatorsystem Värme Radpump1 från, Värme ute C från, 18 ute C Till 18 Mjukvaruversion 1 5 Värmepump Shunt2 från, Värme min från, 120 min 120 Ventiler Kurvlutning Radpump2 Kurvlutning C C Elpatron Diod rumsgivare Till Kurvjustering Kurvjustering C 0 C 0 Rumstemp Rumstemp sänks C sänks -2 C -2 eller eller Framl sänks Framl C sänks -3 C -3 Driftinfo system Def radiatorsystem Def radiatorsystem Värmekabel 4-vägsventil (Y 3-Ventil Test ve Test elp Elpatron L1A Elpatron L1B Elpatron L2A Elpatron L2B Elpatron L3A Elpatron L3B Elpatron A13 Larmlog Senaste larm: Lågt brine flöd Tidigare larm: Fel fasföljd Kom.fel motors Inställn Radiatorsystem Radiatorsystem 1 Stopp temp 1 VP C Max Radiatorsystem Radiatorsystem 2 Start/stopp 2 diff övre ºC 7 Värmepump Värmepump Max tid övre tank 20 SMS SMS Max tid Varmvatten nedre tank 40 Frikyla Frikyla Servicemeny Normal Service Tillfälligt extra varmvatten Till Temperatur Service 0.0 tim Radiatorsystem1 Radiatorsystem1 Rumsgivare Rumsgivare Typ Typ varmvatten Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag för dag Funktionstest Funktionstest Ja Ja Kabel Ja Ja Kabel Kod Övre tank Nedre tank Kompressordri Expansionsven Logg kompress Funktionstest Funktionstest Larmlogg Larmlogg Fabriksinst Fabriksinst kodad kodad Snabbstart Snabbstart kompressor. kompressor. Uppdatera Uppdatera program, USB program, USB Skriv logg till Skriv USBlogg till USB Kontrollera Kontrollera strömkännare strömkännare Ominstallation Ominstallation Radiatorsystem Radiatorsystem Värmepump Värmepump Ventiler Ventiler Elpatron Elpatron 24 CTC EcoZenith i250

25 Allmän information 8. Detaljbeskrivning menyer På den lättöverskådliga manöverpanelen görs alla inställningar direkt på skärmen. De stora ikonerna fungerar som knappar på touch-displayen. Här visas också information om drift och temperaturer. Du kan enkelt gå in i de olika menyerna för att finna information om driften eller ställa in dina egna värden. 8.1 Startsida Denna meny är systemets startsida. Här visas en översikt på den aktuella driftinformationen. Om ingen knapptryckning sker inom 10 minuter återgår systemet att visa denna menybild. Alla andra menyer kan nås härifrån. OBS! Vissa menyer visas endast om värmepump är installerad. 8.2 Beskrivning av ikoner Rumstemperatur Inställningar för att höja eller sänka temperaturen inomhus, och även schemalägga temperaturändringar. Startsidan CTC EcoZenith Måndag 09:35 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Inställningar av rumstemperatur Rumstemperatur Retur Med Retur-knappen hoppar man tillbaka till Radiatorsystem föregående 1 nivå. OK Radiatorsystem 2 (50) Med OK-knappen markerar och bekräftar man text och val i menyerna. Varmvatten Inställningar för varmvatten-produktionen. Driftinfo Här visas aktuella driftdata för både ditt värmesystem och din värmepump. Här finns även historiska driftdata. Avancerat Här görs inställningar och service av ditt värmesystem av installatören. 1 Rumstemperatur 2 Radiatorsystem 1 Om radiatorsystem 1 finns definierat visas här aktuell rumstemperatur. Rumstemperatur Radiatorsystem 2 Om radiatorsystem 2 finns definierat visas här aktuell rumstemperatur. Tanktemperatur Här visas aktuell varmvattentemperatur i övre delen av tanken. Utetemperatur Här visas aktuell utetemperatur. Hem Med Hem-knappen kommer man tillbaka till Startsidan Nattsänkning Här schemaläggs nattsänkning om sådan valts. Val av varmvattenkomfort Permanent sänkning av rums-temperaturen Varmvatten kan göras här, t ex. under semestern när huset är obebott. Tillfälligt extra varmvatten 0.0 tim Till Sänkning av temperaturen under flera dagar Temperatur till exempel om man veckopendlar. Normal Historisk driftinfo Visning av lagrade data bakåt i tiden. Tid & Språk Inställning av datum, tid och önskat Information menyspråk. om värmesystemet Driftinfo Inställningar system Inställningar av EcoZeniths och systemets drift utförs vanligtvis av installatören. Definiera system Värmesystemets uppbyggnad kan ställas in/ ändras här. Service Avancerade inställningar utförs av fackmannamässig person. Meny för avancerade inställningar Avancerat CTC EcoZenith i250 25

26 Allmän information 8.3 Rumstemperatur Rumstemperatur Här ställer du in önskad rumstemperatur. Använd plus och minus knapparna för att ställa in den önskade temperaturen, det så kallade börvärdet, inom parantesen. Framför parantesen ser du det aktuella värdet. Finns det två radiatorsystem installerade visas båda. Vill man ha schemalagd sänkning av temperatur kan man gå vidare till undermenyerna Nattsänkning eller. Du kan välja Rumsgivare Nej i menyn Avancerat/ Definiera system/radiatorsystem. Detta kan göras om rumsgivaren är svårplacerad, om golvvärmesystem har separata rumsgivare eller om man eldar i braskamin eller öppen spis. Larmdioden på rumsgivaren fungerar dock som vanligt. Eldar man sporadiskt i braskamin eller öppen spis kan eldningen påverka rumsgivaren att dra ner temperaturen till radiatorerna. Då kan det bli kallt i rummen i andra delar av huset. Rumsgivaren kan då tillfälligt väljas bort under eldningen. EcoZenith i250 ger då värme till radiatorerna enligt inställd värmekurva. Radiatortermostaterna stryper i den del av huset där man eldar Inställning av rumstemperatur utan rumsgivare Om rumsgivare inte har installerats (valts i meny Inställningar) justeras rumstemperaturen in här, med hjälp av en procentsats som visar en del av det inställbara området. Räcker inte detta område till måste grundinställningen justeras under Avancerat/ Inställningar/Radiatorsystem. Ändra små steg i taget (ca 2-3 steg) och invänta resultatet (ca 1 dygn) då systemet har en tröghet. Flera justeringar kan bli nödvändiga vid olika utomhustemperaturer, men efter hand erhålls en korrekt inställning som inte behöver ändras. 26 CTC EcoZenith i250 Radiatorsystem 1 Nattsänkning Nattsänkning Exemplet ovan visar att rumstemperaturen är 22,4 C, men önskat värde (börvärde) är 23,5 C. Rumstemperatur Rumstemperatur Värmesystem Radiatorsystem 1 Öka/Minska 1 (50) 50/0 Värmesystem 2 Startsidan CTC EcoZenith Måndag 09:35 Nattsänkning Nattsänkning 3 Värmepump Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Kompressor Nattsänkning Tillåten radiatorsystem Brinepump till 10 dagar 0 Dag för dag Tariff 1VP 2 Måndag Minsta drifttid 22,2 ºC 21,2 ºC 6 58 ºC -5 ºC Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Inställningar av rumstemperatur Söndag Radiatorsystem Elpatron1 Elpanna övre C 50 Elpanna Radiatorsystem övre spets 2 (50) C 57 Elpanna övre XVV C period 60 Elpanna övre max kw 5.5 Elpanna nedre C 55 3 dagar Elpanna nedre kw 9 Fördröjning shunt Nattsänkning 180 Huvudsäkring A 25 Exemplet Matningsspänning ovan visar drift med två radiatorsystem. 3x400V Radiatorsystem Tariff El 1 med rumsgivare och radiatorsystem 2 utan rumsgivare. Val av varmvattenkomfort Varmvatten Övre tank Tillfälligt extra varmvatten Stopp temp VP C 0.0 Max tim Till Start/stopp diff övre ºC 7 Temperatur Max tid övre tank 20 Max tid Varmvatten nedre tank 40 Normal Tillfälligt extra varmvatten Till Temperatur Normal 20.4 ºC (20.7 ºC) Rumstemperatur 0.0 tim Information om värmesystemet MB Ba Pa Sto Sp Vä Flö Sh Ra Sh Ra Dio Ve Veckosc Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

27 Allmän information Vid fel på utegivare/rumsgivare Om fel uppstår på utegivare simuleras en utomhustemperatur på -5 C för att huset inte skall bli utkylt. Produkten larmar. Om fel uppstår på rumsgivare går EcoZenith i250 automatiskt över i drift enligt inställd kurva. Produkten larmar.! Radiatorernas termostater måste alltid vara helt öppna och väl fungerande vid injustering av systemet Nattsänkning temperatur n ozenith Måndag 09:35 I denna meny aktiverar och ställer du in nattsänkning av temperaturen. Nattsänkning innebär att man sänker temperaturen inomhus under schemalagda perioder, till exempel på natten eller då man arbetar. peratur Varmvatten Driftinfo Avancerat Det värde som temperaturen sänks med, -Rumstemp sänks, ställs in under Avancerat/inställningar/ 2 Radiatorsystem/ 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Fabriksvärde: -2 C. Alternativen är, Dag för dag eller Block. Vid val sker ingen sänkning alls. gar n av rumstemperatur Meny Dag för Dag ozenith Måndag 09:35 mstemperatur I denna meny schemaläggs veckans dagar. Schemat återkommer vecka efter vecka. system 1 Tiden som ställs in är när man vill ha normaltemperatur. Övrig tid är nattsänkning aktiverad. system peratur 2 Varmvatten (50) Driftinfo Avancerat Block I denna meny kan man ställa in sänkning under flera dagar i veckan, till exempel om man arbetar på annan 2 22,2 ºC 21,2 ort ºC vardagar 58 och ºC är hemma -5 på ºC helgerna. Nattsänkning Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Nattsänkning radiatorsystem Dag för dag På måndagsmorgonen kl 6 höjs temperaturen till den normala, klockan Nattsänkning 9 sänks den till radiatorsystem inställd nattsänkningstemperatur. Klockan 18 höjs temperaturen igen, tills klockan 21 då nattsänkningen åter sänker temperaturen. Block Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Nattsänkning radiatorsystem Sänk! Tiden som ställs in 00:00 är när man Höj :00 vill ha normaltemperatur. Dag för dag Övrig Måndag tid är nattsänkning aktiverad Tisdag Onsdag Nattsänkning med en värmepump Torsdag är en komfortinställning, som Fredagi regel inte leder till -- minskad - 21 Lördag Schema semester energiförbrukning Söndag Schema semester 3 dagar Nattsänkning radiatorsystem rmvattenkomfort ar av rumstemperatur mstemperatur rmvatten extra en system tim tur system 2 (50) Nattsänkning Block Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 varmvatten Dag för dag Måndag På söndagen klockan 22:00 sänks temperaturen med inställt Tisdag värde på Schema Rumstemp semester sänks. På fredag 14: höjs temperaturen Onsdag till inställt värde igen. Torsdag Fredag Schema Lördag semester dagar Söndag Driftinfo EcoZenith on rmvattenkomfort värmesystemet rmvatten iftinfo system Status VP övre tank Tank övre C 49 (60) Tank nedre C 42 (45) Framledning C varmvatten 42 (43) Returledning C 34 CTC EcoZenith i250 Historisk driftinfo 27

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14 162 101 76-2 2014-02-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Läs mer

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10

Läs mer

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-3 14.04.2014 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-10 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-101

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 52-2 2015-09-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-2 2014-02-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 42-5 2013-04-08 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och slangar. 2. Fäst de två bärhandtagen

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03

Läs mer

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 18-1 2014-06-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

Översikt slutkund. CTC GSi 12

Översikt slutkund. CTC GSi 12 16230173-1 2017-02-14 Översikt slutkund CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump 1. Underteckna checklista installation. 2. Skicka in registrering Garanti & CTC Trygghet. Svarsbrevet eller via hemsidan: www.ctc.se/registrera-din-installation-for-garanti.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 61-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2015-11-02

Läs mer

162 201 61-3 2015-09-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump

162 201 61-3 2015-09-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump 162 201 61-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump Demontering kylmodul GSi 12! Ingrepp i produktens kylsystem

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 162 201 62-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2016-12-01

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Innehållsförteckning För fastighetsägaren

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70/2 2010-02-18 Innehållsförteckning För fastighetsägaren Välkommen... 3 Viktigt att tänka på!... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Trygghetspaket...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler Installations- och skötselanvisning Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler 161 501 60/4 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Trygghetspaket

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-3 2014-04-11 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

162 101 14-6 2014-06-02. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex.

162 101 14-6 2014-06-02. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex. 162 101 14-6 2014-06-02 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex Pelletspanna CTC EcoFlex Pelletspanna 162 101 14-6 2014-06-02 42 15 03 CTC EcoFlex

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40 162 21 5-1 215-4-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V4 Kontrollera följande vid varje eldning: Kontrollera att tätningslisten på påfyllnadsluckan

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 52-8 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om lexibla system. Det är därför du alltid får Energylex på köpet när du investerar i en

Läs mer

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare 162 301 05-1 2015-10-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90 Tappvarmvattenberedare Garantibestämmelser Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser.

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1 Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Uppbyggnad 4 Viktigt! 5 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 64-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02 Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02 Installations- och skötselanvisning CTC Eco El 161 101 13 02-02 161 501 12 03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1, installation av produkten Installationsbevis...

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 162 201 62-8 2017-02-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning 3x400 V/ 1x230 V/ 3x 230V VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations-

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Manual masterqal Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Sida 2 Innehåll Introduktion... 4 MasterQal... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt MasterQal 200... 6 Översikt MasterQal 300... 7 Handhavande...

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

CTC EcoEl Modell 1550 och 1800

CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Installations- och skötselanvisning Modell 1550 och 1800 161 501 34/3 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4

Läs mer

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Solstyrning/ Expansionskort tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22

Läs mer

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning 161 501 91 06/1 2006-06-15 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s konstruktion 5 Husets

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS1971201 SHP-TH90MDN-SW

Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS1971201 SHP-TH90MDN-SW Användarmanual Drift och skötsel Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW DS1971201 1 INNEHÅLL 01. Inledning... 3 Välkommen Allmän information Innan anläggningen tas i drift Säkerhetsföreskrifter 02. Huvudfunktioner...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 1307 1404-121SE Ver. 1.4 Innehåll Introduktion... 4 VPX C... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt VPX 200C... 6 Översikt VPX 300C... 7 Översikt VPX

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith C 530 / 510. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith C 530 / 510. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 77-4 2015-11-16 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith C 530 / 510 VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations-

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning CTC EcoComfort för fastighetsägaren 162 101 66-1 2013-01 25 Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION 4 Försäkring och garanti 5 Grattis till din nya produkt! 7 Checklista

Läs mer

CTC EcoAir. Installations- och skötselanvisning. Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir. Gäller fr.o.m. tillv.nr.

CTC EcoAir. Installations- och skötselanvisning. Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir. Gäller fr.o.m. tillv.nr. Art.nr: 580886001/3 161 501 97 05-09 Sep. -05 Installations- och skötselanvisning Gäller fr.o.m. tillv.nr. 7312-0513-1011 Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 64-1 2013-10 24 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V20 Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011 Installations- och skötselanvisning CTC V20 162 101

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 01-6 2015-11-18 Art.nr 579693001-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoComfort. för fastighetsägaren. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoComfort. för fastighetsägaren. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 66-2 2015-11 16 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoComfort för fastighetsägaren VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 IVT 290 Elpanna Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Från utsidan Manöverpanelen... 6 Från insidan Kopplingsutrymmet...

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för installatören

CTC EcoZenith I 550 för installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för installatören 161 501 76/3 2010-09-03 Innehållsförteckning Transport, avemballering och montering... 3 Rörinstallation... 6 Principschema...

Läs mer