Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

2

3 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i

4 Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION Checklista 6 Garanti 7 Viktigt att tänka på! 9 Säkerhetsföreskrifter 9 1. Husets värmeinställning Tekniska data Tabell 400V 3N~ Tabell 230V 1N~ Måttuppgifter CTC EcoZenith i250 konstruktion Parameterlista Styrsystemet Översikt menyer Detaljbeskrivning menyer Startsida Beskrivning av ikoner Rumstemperatur Inställning av rumstemperatur utan rumsgivare Nattsänkning temperatur Vid fel på utegivare/rumsgivare Varmvatten Veckoschema varmvatten Driftinfo Driftinfo EcoZenith Driftinfo Värmesystem Historisk driftinfo Driftinfo Värmepump Driftinfo värmesystem Avancerat Tid & Språk Inställningar Värmesystem 1 eller Värmepump Elpatron Övre tank Frikyla Solpaneler Difftermostatfunktion Pool Spara och hämta inställningar Definiera system Def värmesystem 1 eller Def värmepump (tillbehör) Definiera CTC SMS (tillbehör) Definiera frikyla (tillbehör) Definiera Solpaneler (tillbehör) Definiera Difftermostatfunktion Definiera Pool (tillbehör) Service Funktionstest Larmlogg Drift och skötsel Felsökning/lämpliga åtgärder Informationstexter Larmtexter 64 INSTALLATION 11. Installation Transport Avemballering Standardleverans Rörinstallation Påfyllning Tryckfall Shuntventil Pumpkurva laddpump Principschema Anslutning till värmepump VVC-system Energyflex Elinstallation Elinstallation 400V 3N~ Elinstallation 230V 1N~ Elektriska komponenters placering Elanslutning till värmepump Kommunikation Strömförsörjning värmepump 400V 3N~ Strömförsörjning värmepump 230V 1N~ Inkoppling av värmepumpens kontaktdon Skyddsklenspänning Anslutning strömkännare Inkopplingsplintar Inställningar som utförs av elinstallatören Inställning av eleffekt i reservläge Omkoppling till 18 kw elpatroneffekt Inkoppling pump(g46) till Difftermostatfunktion Inkoppling givare(b46) till Difftermostatfunktion Elschema 3x400 V Elschema 1x230 V Komponentlista elschema Resistanser för givare Inkoppling av värmepump CTC EcoAir 500M Menyfunktioner unikt för CTC EcoAir 500M Driftinfo värmepump Inställningar Värmepump Inst. värmepump fortsättning Inst Schema Ljudreducering Första start 101 Garantibestämmelser 103 Försäkran om överensstämmelse CTC EcoZenith i250

5 Allmän information Allmän information Grattis till din nya produkt Du har precis köpt en CTC EcoZenith i250, som vi hoppas att du ska bli mycket nöjd med. På följande sidor kan du läsa hur du sköter din värmepanna. Spara denna handbok med installations- och skötselanvisningar. Rätt skött kommer du att ha glädje av din CTC EcoZenith i250 i många år och det är här du hittar den information du behöver. Den kompletta systemtanken CTC EcoZenith i250 är en komplett systemtank som svarar för din villas uppvärmnings- och varmvattenbehov. Den har inbyggd elpatron på totalt 15 kw och är försedd med en motoriserad shuntventil som ser till att rätt och jämn temperatur når dina radiatorer. CTC EcoZenith i250 har en inbyggd cirkulationspump för anslutning till värmepump. CTC EcoZenith i250 är helt förberedd att kopplas samman med värmepumparna: CTC EcoAir 406 CTC EcoPart 406 CTC EcoAir 408 CTC EcoPart 408 CTC EcoAir 410 CTC EcoPart 410 CTC EcoAir 510M CTC EcoPart 412* CTC EcoAir 520M* *Beakta flödeskrav särskilt med modellerna CTC EcoAir 520M och CTC EcoPart 412. Se även funktion "Exakt framledning" och använd större cirkulationspump vid behov. All styrning av värmepumpen och laddpumpen är inbyggd i CTC EcoZenith i250. Med denna komplettering får du ett mycket miljövänligt och energisnålt uppvärmningssystem. För mer information, se separat avsnitt i denna bok. CTC EcoZenith i250 har ett styrsystem som: övervakar alla funktioner i systemtank, värmepump och värmesystem medger individuella inställningar visar önskade värden, till exempel temperaturer, drifttider, energiförbrukning, och felindikeringar. på ett enkelt och strukturerat sätt underlättar inställningar och felsökning Den inbyggda kopparslingan ger rikligt med varmvatten. CTC EcoZenith i250 har också en så kallad källarvärmefunktion sommartid och en golvvärmespärr, som maximerar temperaturen ut i golvslingorna. Med den inbyggda nattsänkningen kan du ställa in och ändra tempera turen i huset under dygnet, dag för dag. Tack vare lättåtkomliga elkomponenter samt bra felsökningsfunktioner i styrprogrammet är CTC EcoZenith i250 servicevänlig. Den levereras med rumsgivare som standard, vilken är försedd med en lysdiod som ger ett blinkande sken vid eventuella fel. Vill du komplettera din CTC EcoZenith i250 med annan uppvärmning kan du enkelt göra detta tack vare två unika anslutningar. Vi har valt att kalla detta Energyflex. Med Energyflex kan du t ex ladda ditt värmesystem med solenergi. låta en vattenmantlad kamin bidra med värme. koppla in en poolväxlare för att värma upp en swimmingpool. CTC EcoZenith i250 5

6 Allmän information Checklista Checklistan ska alltid fyllas i av installatören Vid eventuell service kan denna handling komma att efterfrågas. Installationen skall alltid följa de anvisningar som finns i installation & skötselanvisningen. Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis. Efter installationen skall anläggningen besiktigas, funktionen kontrolleras och kunden informeras. Punkterna nedan skall prickas av. Rörinstallation. CTC EcoZenith i250 påfylld, placerad och injusterad på fackmannamässigt sätt enligt anvisning. CTC EcoZenith i250 placerad så att service är möjlig. Cirkulationspump/-arnas kapacitet för erforderligt flöde. Öppna radiatorventiler och övriga berörda ventiler. Täthetsprov. Luftning och trycksättning av systemet. Funktionstest säkerhetsventil. Spillrör till golvbrunn monterad. Elinstallation Arbetsbrytare Korrekt stram kabeldragning Framledningsgivare, returgivare + ev erforderliga givare för valt system Utegivare Rumsgivare (valbar) Tillbehör Värmepump aktiverad och uppstartad Eleffekt och säkring, anpassad för fastigheten, i normal drift och reservläge Information till kund (Anpassas för aktuell installation) Uppstart tillsammans kund/installatör. Menyer/styrning för valt system Installations- och skötselanvisning överlämnad till kund Kontroll och påfyllning, värmesystem Intrimningsinformation, värmekurva Larminformation Blandningsventil Funktionstest säkerhetsventil Garanti och försäkring Information om tillvägagångssätt vid felanmälan Datum / Kund Datum / Installatör 6 CTC EcoZenith i250

7 För din garanti, fyll i och skicka in! Grattis till din nya produkt från CTC! Garanti Viktigt! Skickas in omg efter installation. Fyll i här eller på CTC:s webbplats ctc.se Installationsdatum: Produkter som är installerade: Modellbeteckning:... Serienr: Modellbeteckning:... Serienr:... Modellbeteckning:... Serienr:... Produkterna är installerade hos: Namn: Adress: Postnummer: Ort: Produkterna är installerade av: Privatperson Företag Hemtelefon: Mobiltelefon: E-Post Vik på mitten, tejpa och skicka portofritt till den förtryckta adressen på baksidan! Företag: Ansvarig installatör: Adress: E-Post Postnummer: Ort: Telefon: Organisationsnummer: Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen. Se vidare våra garantibestämmelser.

8 Tejpa här. Garantiregistrering. Viktigt! Fyll i och posta snarast. Fyll i uppgifterna på andra sidan, vik längs den streckade linjen, tejpa ihop och posta. CTC Svarspost Ljungby Tejpa här.

9 Allmän information Viktigt att tänka på! Kontrollera speciellt följande punkter vid leverans och installation: Produkten ska transporteras och lagerhållas stående. Vid intagning kan produkten under en kort stund läggas med baksidan nedåt. Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att produkten inte har blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören. Placera produkten på ett fast underlag, helst betongfundament. Om produkten ska stå på en mjuk matta ska underlagsplattor placeras under ställfötterna. Tänk på att det ska finnas ett serviceutrymme av minst 1 meter framför produkten. Produkten får heller inte sänkas under golvnivå. Vid installation i nyproducerat boende, måste Boverkets regler följas vid inställning av maximal eleffekt. Installatören ska knappa in den fyrsiffriga koden 8818, under meny: Service/Fabriksinst kodad, inom en vecka, detta låser maximal effekt Säkerhetsföreskrifter Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas vid hantering, installation och användning av produkten: Stäng av säkerhetsbrytaren före alla ingrepp i produkten. Produkten får inte spolas med vatten. Vid hantering av produkten med lyftögla eller liknande se till att lyftdon, öglor och övriga delar är oskadade. Vistas aldrig under upphissad produkt. Äventyra aldrig säkerheten genom att demontera fastskruvade kåpor, huvar eller annat. Äventyra aldrig säkerheten genom att sätta säkerhetsutrustningen ur spel. Ingrepp i produktens elsystem får endast utföras av behörig person. Kontroll av säkerhetsventil: -Säkerhetsventil för panna/system och tappvarmvatten ska kontrolleras regelbundet.se kapitel Drift och skötsel. Att notera för fastighetsägaren Fyll i nedanstående fält. Det är värdefull information om det krävs serviceåtgärd Produkt : Tillverkningsnr :! Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Enertech:s åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande Produkt : Tillverkningsnr : Installatörsfirma Tel.nr Datum Namn Elinstallatörsfirma Tel.nr Datum Namn Med reservation för eventuella skrivfel och med förbehåll för ändringar. CTC EcoZenith i250 9

10 Allmän information 1. Husets värmeinställning Husets värmeinställning Husets värmekurva Värmekurvan är en central del av produktens styrning, eftersom det är denna inställning som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt. En fastighet behöver 30 C på radiatorerna när det är 0 C ute, en annan fastighet behöver 40 C. Skillnaden mellan olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur välisolerat huset är.!inställd värmekurva priori teras alltid. Rums givaren kan endast till viss del öka eller sänka shuntens pådrag utöver inställd värmekurva. Vid drift utan rums givare är det vald värmekurva som bestämmer temperaturen ut till radiatorerna. Injustering av grundvärden för värmekurvan Du bestämmer själv värmekurvan för din fastighet genom att ställa in två värden i produktens styrsystem. Detta gör du i menyn Avancerat/Inställningar/ Värmesystem/ Kurvlutning resp. Kurvjustering. Be din installatör hjälpa dig att ställa in dessa värden. Injusteringen av värmekurvan är mycket viktig och kan i vissa fall tyvärr ta några veckor. Bästa sättet är att välja drift utan rumsgivare den första tiden. Systemet arbetar då enbart efter utomhustemperaturen och husets värmekurva. Under injusteringsperioden är det viktigt att: Nattsänkningsfunktionen inte är vald. Alla termostatventiler på radiatorerna är fullt öppna. Utomhustemperaturen inte är högre än +5 C. (Om utomhustemperaturen är högre vid installation, använder du fabriksinställd kurva tills dess att utomhustemperaturen sjunker ned till lämplig nivå.) Värmesystemet är fungerande och korrekt injusterat mellan olika slingor. Lämpliga grundvärden Vid installationen kan du sällan göra en exakt inställning av värmekurvan direkt. Då kan värdena nedan vara ett bra utgångsläge. Radiatorer med små värmeavgivande ytor kräver högre framledningstemperatur. Under Avancerat/ Inställningar/Värmesystem/ kan du ställa in kurvlutningen (värmekurvans lutning) för ditt värmesystem. Rekommenderade värden är: Endast golvvärme Lutning 35 Lågtemperatursystem (välisolerade hus) Lutning 40 Normaltemperatursystem (Fabriksinställning) Lutning 50 Högtemperatursystem (äldre hus, små radiatorer, dåligt isolerat) Lutning CTC EcoZenith i250

11 Allmän information Injustering av värmekurvan Metod enligt nedan kan användas för att justera in korrekt värmekurva. Injustering om det är för kallt inomhus Är utomhustemperaturen lägre än noll grader: Öka värdet vid Kurvlutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Är utomhustemperaturen högre än noll grader: Öka värdet vid Kurvjustering ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Injustering om det är för varmt inomhus Är utomhustemperaturen lägre än noll grader: Minska värdet vid Kurvlutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Är utomhustemperaturen högre än noll grader: Minska värdet vid Kurvjustering ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.! För lågt inställda vär den kan göra att öns kad rumstemperatur inte uppnås. Du får då justera värme kurvan efter behov enligt ovan. När grundvärden är någorlunda rätt inställda, kan kurvan finjusteras direkt i normalvisningsmenyn Rumstemperatur. Beskrivning av kurvlutning respektive kurvjustering Kurvlutning 50: Värdet som ställs in är utgående temperatur till radiatorena vid 15 C utomhustemperatur, t ex 50 C. Ett lägre värde väljs vid ett radiatorsystem med stora radiatorytor (sk lågtemperatursystem). Vid golvvärmesystem behövs låga temperaturer, värdet ska därför då väljas lågt. Har man ett högtemperatursystem måste värdet ökas för att få tillräcklig inomhustemperatur. Kurvjustering 0: Kurvjusteringen innebär att temperaturnivån kan höjas eller sänkas vid en viss utomhustemperatur. Kurvjustering 0 innebär 50 C framledning vid -15 C. Kurvjustering -5 innebär 45 C framledning vid -15 C. Detta innebär: Lutning 50 innebär att temperaturen fram till elementen blir 50 C då utetempen är 15 C (om kurvjusteringen ställs till 0). Om kurvjusteringen sätts till +5 blir temperaturen istället 55 C. Vid alla temperaturer ut ökas kurvan med 5 C, dvs kurvan parallellförskjuts med 5 C. CTC EcoZenith i250 11

12 Allmän information Exempel på värmekurvor I diagrammen nedan ser hur värmekurvan förändras vid olika inställningar av Kurvlutning och Kurvjustering. Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer. Framledningstemperatur Kurvlutning Värdet på lutningen som ställs in är framledningstemperaturen då utomhustemperaturen är 15 C Kurvjustering Kurvan kan parallellförskjutas (justeras) önskat antal grader för att anpassas till olika system/hus. Lutning 50 C Justering +5 C Lutning 50 C Justering 0 C Framledningstemperatur Utomhustemperatur Värme från, ute Ett exempel Kurvlutning 60 C Kurvjustering 0 C I detta exempel är max utgående framledningstemperatur ställd på 55 C. Minsta tillåtna framledning är 27 C. (till exempel sommarkällarvärme eller golvslingor i badrum). Framledningstemperatur Utomhustemperatur Värme från, ute Utomhustemperatur 12 CTC EcoZenith i250

13 Allmän information Sommarkörning Alla fastigheter har en egenuppvärmning (lampor, spis, personvärme etc.) som gör att värmen kan stängas av vid en lägre utomhustemperatur än önskad rumstemperatur. Ju mer välisolerat huset är desto tidigare kan värmen från värmepumpen stängas av. Exemplet visar produktens grundinställning på 18 C, detta värde "Värme från, ute" -kan ändras i meny Avancerat/Inställningar/Värmesystem. Avstängd värme innebär att radiatorpumpen stoppas. Värmen startas automatiskt då värme åter behövs. Framledningstemperatur Uppvärmning Utomhustemperatur Värmen avstängd Värme från, ute Automatik eller fjärrstyrd sommarperiod fabrik gäller att "sommar" inträder vid 18 ºC med automatik eftersom "Värme mode" är ställd på "Auto". Värme, mode Auto innebär automatik. Auto( Auto/Till/) Till innebär att värmen är på. Shunt arbetar till framledning börvärde och radiatorpumpen är på. innebär att värmen är avstängd och radiatorpumpen är avstängd. Värme, ext mode - (- /Auto/Till/) Möjlighet att fjärrstyra om värmen ska vara på eller av. Auto innebär automatik. Till innebär att värmen är på. Shunt arbetar till framledning börvärde och radiatorpumpen är på. innebär att värmen är avstängd och radiatorpumpen är avstängd. - Inget val innebär ingen funktion vid aktivering. CTC EcoZenith i250 13

14 Allmän information 2. Tekniska data 2.1 Tabell 400V 3N~ Elektriska data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Märkeffekt el Elpatron (inställbar, steg om 0.3 kw) Max elpatroneffekt vid gruppsäkring 16 / 20 / 25 A IP-klass 400V 3N~ 50Hz kw kw kw 3+6/6+6/9+6 IPX1 Värmebärarsystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vattenvolym panna (V) Max drifttryck panna (PS) Max temperatur panna (TS) Tryckfall shuntventil värembärare l 223 bar 2,5 C 110 Se tryckfallsdiagram under kapitel Rörinstallation Tappvarmvattensystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vattenvolym varmvattenslinga (V) l 5,7 Max drifttryck varmvattenslinga (PS) bar 10 Max temperatur varmvattenslinga (TS) C 110 Övriga data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vikt Bredd x Höjd x Djup Erforderlig reshöjd kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

15 Allmän information 2.2 Tabell 230V 1N~ Elektriska data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Eldata Märkeffekt el Elpatron (inställbar: 3, 5, 7, 9,12 kw) IP-klass 230V 1N~ 50 Hz kw 12,04 12,04 kw 0-12 IPX1 Värmebärarsystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vattenvolym panna (V) Max drifttryck panna (PS) Max temperatur panna (TS) Tryckfall shuntventil värmebärare l 223 bar 2,5 C 110 Se tryckfallsdiagram under kapitel Rörinstallation Varmvattensystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vattenvolym varmvattenslinga (V) l 5,7 Max drifttryck varmvattenslinga (PS) bar 10 Max temperatur varmvattenslinga (TS) C 110 Övriga data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vikt Bredd x Höjd x Djup Erforderlig reshöjd kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 15

16 Allmän information 3. Måttuppgifter 1904 / / Uttag (3/4) för energyflex (Bakom frontplåten) / Avluftning 2. Säkerhets / anslutning spilledning 3/ Kallvattenanslutning Ø22 4. Varmvatten Ø22 5. Radiatorframledning klämring Radiatorretur Ø22/ expansionsanslutning 7. värmepump Ø22 (CTC EcoZenith i250l) Till värmepump Ø22 (CTC EcoZenith i250l) 9. Lyftmuff Rp 3/4 10. Uttag för anslutning av externa system/energyflex CTC EcoZenith i250

17 Allmän information 4. CTC EcoZenith i250 konstruktion Bilden nedan visar CTC EcoZenith i250 principiella uppbyggnad. Om värmepump är ansluten tas energin i luften eller berget/marken upp av kylsystemet. Kompressorn höjer sedan temperaturen till en användbar nivå. Därefter lämnas energin till värmesystem och varmvatten. De inbyggda elpatronerna hjälper till då spetsvärme behövs eller då värmepump ej är ansluten. Värmepumpsrör CTC EcoZenith i250 L är utrustad med anslutningsrör för toppanslutning Färskvattenanslutningar Här ansluts fastighetens färskvattenanslutningar. Kallt vatten leds ner och förvärms i slingpaketens nedre del. Bivalent shuntventil Den automatiserade shuntventilen ser hela tiden till att jämn värme lämnas till värmesystemet. Övre del I slingans övre del eftervärms varmvattnet till önskad temperatur. Isolering Pannkärlet är isolerat med formgjuten polyuretanskum för små värmeförluster. Kamflänsslinga för varmvatten EcoZenith i250 är försedd med en väldimensionerad kamflänsslinga av koppar. Eftersom varmvatten ej lagras finns det ingen risk för legionellabakteriner. Nedre del I slingans nedre del förvärms varmvatten av det värmepumpsvärmda vattnet. Den större delen av slingan ligger i denna del. Elpatron övre Inbyggd övre elpatron. Vid sammankoppling med värmepump fungerar patronen som spetsvärme. Expansionsanslutning 15 mm. Elpatron nedre Inbyggd nedre elpatron. Används ej i normaldrift då värmepump är inkopplad. Flödesriktare Det uppvärmda vattnet från värmepumpen värmer växelvis den övre eller den nedre delen av tanken. Avtappning/ expansionskärlsanslutning Två anslutningar i produktens nedre del där vatten från panna och värmessystem kan avtappas samt expansionskärl anslutas. Värmebärarpump Den varvtalsstyrda laddpumpen transporterar pannans kalla vatten ut till värmepumpen där energin från luften eller berget/marken tas upp och förs tillbaka till pannan. Pannan levereras med cirkulationspump för värmepump upp till 12 kw! CTC EcoZenith i250 17

18 Allmän information 5. Parameterlista Värmesystem Fabriks värde Max framledning ºC 55 Min framledning ºC Värme från, ute ºC 18 Värme från, tid 120 Kurvlutning ºC 50 Kurvjustering ºC 0 Rumstemp sänks -2 Framledning sänks -3 Exakt framledning VV höjning Ja Inställt värde Värmepump CTC EcoPart Fabriksvärde Kompressor Spärrad Brinepump till Auto Tariff VP Minsta drifttid 6 Värmepump CTC EcoAir Fabriksvärde Kompressor Spärrad Min utetemp ºC -15 Tariff VP Minsta drifttid 6 Elpatroner Fabriks värde Elpanna övre ºC 50 Elpanna spets ºC 57 Elpanna XVV ºC 60 Elpanna övre max kw 5.5 Elpanna nedre ºC 55 Elpanna nedre kw 6.0 Fördröjning shunt 180 Huvudsäkring A 20 Matningsspänning 3x400v Tariff EL Övretank Fabriks värde Stopp temp VP ºC Max Start/stopp diff ºC 7 Max tid övre tank 20 Max tid nedre tank 40 Inställt värde Inställt värde Inställt värde Inställt värde 18 CTC EcoZenith i250

19 Allmän information Inställningar av rumstemperatur 6. Styrsystemet CTC EcoZenith i250 har ett avancerat men lättöverskådligt styrsystem med pekskärm där alla inställningar görs direkt på skärmen. Def Rumstemperatur Värmesystem 1 Värmesystem1 Ja Värmesystem 1 Rumsgivare Ja Typ Trådlös Rumsgivare Koppla ifrån Värmesystem 2 (50) Status Ansluten Signalstyrka Startsidan Batteri 85% Version CTC EcoZenith x0102 Måndag 09:35 Nattsänkning Semester Inst. D Laddstart d Laddstopp Laddtempe Styrsystemet i CTC EcoZenith i250: övervakar alla funktioner i systemtanken, värmepumpen och värmesystemet. medger individuella inställningar visar önskade värden, till exempel temperaturer, drifttider, energiförbrukning och felindikeringar. underlättar på ett enkelt och strukturerat sätt inställningar och felsökning. Fabriksvärden CTC EcoZenith i250 levereras med inställda fabriksvärden som motsvarar ett normalt hus med ett normalt värmesystem. CTC EcoZenith i250 anpassar automatiskt vattentemperaturen till det aktuella värmebehovet på framledningen. Detta övervakas av styrsystemet, som hela tiden ser till att du får optimal funktion och ekonomi. Dessa värden kan enkelt ändras vid behov. Ta hjälp av din installatör för korrekta värden. Värmepump Vid leverans är CTC EcoZenith i250 förberedd att anslutas till en CTC värmepump. Antingen uteluftvärmepumpen CTC EcoAir 400, CTC EcoAir 500M eller bergvärmepumpen CTC EcoPart 400. OBS! Notera att inkoppling av inverter CTC EcoAir 500M behandlas i ett separat avsnitt! Detta innebär att styrsystemet redan innehåller all styrning för värmepumpen. När värmepump är definierad (Till) så känner CTC EcoZenith i250 av vilken värmepump som ansluts Avancerat/Definiera/Värmepump När detta skett visas de menyer som gäller för värmepumpen. Vid leverans är kompressorn spärrad och måste tillåtas. Detta görs i menyn Avancerat/ Inställningar/Värmepump. Menystruktur På följande sidor beskrivs produktens menyer. Först kommer en översikt och sedan beskrivs varje meny i detalj. Val av varmvattenkomfort Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Varmvatten Tillfälligt 1 extra 2 varmvatten 22,2 ºC 21,2 ºC 0.0 tim58 ºC -5 ºC Till Temperatur Normal Inst. frikyla Inställningar Gemensam av kyla/värme rumstemperatur Kondenssäkrat system Rumstemperatur frikyla 25.0 Smart lågpris ºC Veckoschema 1 Smart överkap. ºC 2 Värmesystem 1 Information om värmesystemet Värmesystem 2 (50) Driftinfo system Definiera CTC Nattsänkning SMS Semester Aktivera Ja Signalnivå Telefonnummer Telefonnummer Val Hårdvaruversion av varmvattenkomfort 1 1 Mjukvaruversion 1 9 Varmvatten Tillfälligt extra Bilden visar driftinformation med varmvatten 0.0 värmepumpen CTC tim EcoAir Till ansluten. Meny för avancerade inställningar Temperatur Normal Avancerat Driftinfo system Veckoschema Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Information om värmesystemet Programversion Driftinfo system display: Programversion VP-styrkort: Bilden visar driftinformation med värmepumpen CTC EcoPart ansluten. Test D Pump över Temperatu H-tank (B6) Exempel m Värmesyst Frikyla Rum 1 Na Meny för avancerade inställningar Avancerat CTC EcoZenith i250 19

20 CTC EcoZenith Måndag 09:35 Allmän information 7. Översikt menyer Startsidan CTC EcoZenith Måndag 09:35 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Rumstemperatur 1 Varmvatten 2 Driftinfo Avancerat 2,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 22,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 2,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 Inställningar 2 av av rumstemperatur Inställningar av rumstemperatur 1 Inställningar 2 Rumstemperatur av rumstemperatur Inställningar Rumstemperatur av rumstemperatur Rumstemperatur Värmesystem Rumstemperatur 1 Värmesystem 1 Värmesystem 1 Värmesystem Värmesystem 2 1 (50) Värmesystem 2 (50) Värmesystem (50) 2 Värmesystem (50) 2 1 Nattsänkning 2 Semester 1 Nattsänkning 2 Semester Nattsänkning Semester Nattsänkning Semester Val av varmvattenkomfort Val av av Varmvatten varmvattenkomfort Val av varmvattenkomfort Val av Varmvatten varmvattenkomfort Varmvatten Tillfälligt extra varmvatten Varmvatten 0.0 tim Tillfälligt extra Tillfälligt varmvatten extra 0.0 tim varmvatten Temperatur Tillfälligt extra 0.0 tim Till Temperatur Normal varmvatten 0.0 tim Temperatur Normal Till Nattsänkning Värmesystem Normal Temperatur Normal Veckoschema Dag för dag NS Måndag Tisdag Veckoschema Onsdag Veckoschema Torsdag Veckoschema Fredag Lördag Veckoschema Information om Söndag värmesystemet Information Driftinfo 1 om 2värmesystemet Information om värmesystemet Information Driftinfo om värmesystemet Driftinfo system Driftinfo system Nattsänkning Värmesystem Inställningar av rumstemperatur Rumstemperatur Veckoschema Block NS Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 Värmesystem 1 Värmesystem 2 (50) Nattsänkning Semester Meny för avancerade Semester inställningar Meny för avancerade inställningar Meny för Avancerat avancerade inställningar Meny för Avancerat avancerade Semesterperiod inställningar Avancerat Avancerat 3 dagar Val av varmvattenkomfort Varmvatten Tillfälligt extra varmvatten Till Temperatur Normal 20 CTC EcoZenith i250 Veckoschema 0.0 tim Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Programversion display: Programversion VP-styrkort: Programversion display: Veckoschema varmvatten Programversion display: VP-styrkort: Programversion Programversion Veckoschema VP-styrkort: display: Dag för dag VV Programversion Måndag VP-styrkort: Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

21 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Fredag Lördag Söndag Allmän information 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsänkning Värmesystem Inställningar av rumstemperatur StartsidanRumstemperatur CTC EcoZenith Måndag 09:35 Värmesystem 1 rtsidan TC EcoZenith Måndag 09:35 Värmesystem 2 (50) Rumstemperatur 1 Varmvatten 2 Driftinfo Avancerat Startsidan CTC EcoZenith Måndag 09:35 Nattsänkning Semester umstemperatur Varmvatten 22,2 ºC Driftinfo 21,2 ºC Avancerat 58 ºC -5 ºC Val av varmvattenkomfort Rumstemperatur Varmvatten Varmvatten Driftinfo Avancerat 22,2 Inställningar ºC 21,2 av rumstemperatur ºC 58 ºC -5 ºC 1 2 Tillfälligt Rumstemperatur extra varmvatten 0.0 tim 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Till Värmesystem Temperatur 1 Normal tällningar av rumstemperatur Rumstemperatur Värmesystem 2 (50) ärmesystem 1 Inställningar av rumstemperatur Rumstemperatur Värmesystem Driftinfo 2 system (50) Val av varmvattenkomfort Veckoschema Värmesystem 1 ärmesystem 2 (50) Information om värmesystemet llfälligt extra rmvatten ill mperatur ormal Nattsänkning Semester Tillfälligt extra 0.0 Veckoschema tim varmvatten 0.0 tim Meny Till för avancerade inställningar Temperatur Normal Avancerat Information om värmesystemet Driftinfo system Varmvatten Nattsänkning Nattsänkning Tillfälligt extra varmvatten 0.0 tim Till l av varmvattenkomfort Temperatur Normal Val av varmvattenkomfort Varmvatten Varmvatten Driftinfo system Veckoschema Veckoschema Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Information om värmesystemet Programversion display: Programversion Driftinfo system VP-styrkort: ormation om värmesystemet Meny för avancerade inställningar Avancerat Semester Semester Veckoschema Block NS Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 Nattsänkning Värmesystem Veckoschema Dag för dag NS Måndag Nattsänkning Tisdag Värmesystem Onsdag Torsdag 2 Semester Veckoschema Fredag Dag för dag NS Måndag Lördag Tisdag Söndag Onsdag Semesterperiod Nattsänkning Värmesystem 322 dagar Torsdag Fredag Veckoschema Dag för 23 dag - 24 NS Lördag Måndag Söndag Tisdag Nattsänkning 00 Värmesystem Onsdag Torsdag Fredag Veckoschema Block NS Lördag Sänk Söndag : Söndag Höj Fredag : Nattsänkning Värmesystem 1 Sänk :00 Höj Veckoschema varmvatten 00:00 Veckoschema Veckoschema Block Dag NS för dag VV Sänk Måndag Nattsänkning Söndag Värmesystem 06 22: Höj Tisdag Fredag 07 14: Sänk Onsdag : Torsdag Veckoschema 08 Block - -- NS Höj :00 Fredag Sänk Semester 08 Söndag : Lördag Höj 10 Fredag : Söndag Sänk : Höj :00 Semesterperiod 3 dagar Semester Driftinfo EcoZenith Status: VP övre Semester Tank övre C 49 (58) Semesterperiod Tank nedre C 3 dagar 42 (45) Eleffekt kw Historisk driftinfo Ström Semesterperiod L1/L2/L dagar Diffterm. Pump / ºC 32 Pool Veckoschema ºC varmvatten 0(22) Veckoschema Dag för dag VV Värmesystem Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Driftinfo värmesystem Veckoschema Söndag varmvatten T ºC Veckoschema varmvatten Veckoschema Dag för dag VV Måndag Veckoschema Dag för 18 dag - 21 VV Tisdag Måndag Tisdag 20 Onsdag Onsdag Driftinfo EcoZenith Torsdag Torsdag Fredag Status: Fredag VP 08 övre Lördag Tank -20 Lördag övre C (58) Söndag Tank Söndag nedre C (45) Eleffekt kw Ute Rum Framl1 Retur Rum2 Framl2 Historisk driftinfo Ström L1/L2/L Diffterm. Pump / ºC 32 Pool ºC 0(22) Driftinfo Driftinfo EcoZenith EcoZenith Status: VP övre Status: VP övre Tank övre C 49 (58) Tank övre Tank C nedre C 49 (58) 42 (45) Tank nedre Eleffekt C kw 42 (45) Historisk driftinfo Eleffekt kw Driftinfo Ström L1/L2/L3 värmesystem Historisk 0.0 driftinfo Ström T ºCL1/L2/L3 Diffterm. Pump / ºC Diffterm. 60 Pump Pool ºC / ºC 32 0(22) Pool ºC 0(22) 40 Värmesystem 20 Värmesystem 0 Värmesystem T ºC -20 Driftinfo värmesystem T ºC CTC EcoZenith i250 Driftinfo värmesystem Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl

22 Temperatur rmation om värmesystemet Normal Driftinfo system Allmän information Information om värmesystemet Driftinfo system Semester ny för avancerade inställningar Tid & Språk Meny för avancerade Veckoschema inställningar varmvatten Inställningar Definiera system Service Avancerat Veckoschema Dag för dag VV Måndag Tisdag Programversion display: Onsdag Programversion VP-styrkort: Torsdag Fredag ttsänkning Värmesystem Tid & Språk Lördag Inställningar Definiera system Service Söndag hema Dag för dag NS Programversion display: Programversion VP-styrkort: Historisk 24 driftinfo Driftinfo EcoZenith Status: - 24 VP övre Total Tank övre drifttid C h: 49 (58) Högsta Tank nedre framledning C C: 42 (45) 51 Förbrukning Eleffekt kw kwh Historisk driftinfo Kompressor: Ström L1/L2/L ttsänkning VärmesystemDiffterm. Def Värmesystem Pump / ºC 1 32 Pool ºC Drifttid total (22) Värmesystem1 Ja hema Block Rumsgivare NS Ja Söndag Typ 22:00 Kabel Fredag 14: : :00 Driftinfo värmepump Driftinfo värmesystem T ºC Kompressor 60 Till Laddpump Till 47% Brinepump 40 Till VP in/ut C mester / 42.3 Ström L1 Def 0 Värmesystem rperiod hema Avancerat Veckoschema Block NS Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj Veckoschema :00 Semesterperiod 3 dagar -20 Värmesystem Ja Rumsgivare Ute Rum1 Framl1 Ja Retur Rum2 Framl2 Typ Trådlös Rumsgivare Koppla ifrån Status Avancerat Ansluten Signalstyrka Batteri 85% Version x0102 Tid 21:34 Datum ckoschema varmvatten Dag för dag VV Avancerat 23 Inst. frikyla 22 CTC EcoZenith i250 Inställning språk i Gemensam kyla/värme 3 dagar i Värmesystem i Driftinfo Tisdag EcoZenith Onsdag Kompressor Till Torsdag Status: VP övreladdpump Till 47% Fredag Tank övre C 49 (58) Brinepump Till Lördag Tank nedre C Söndag 42 (45) VP in/ut C 35.5 / Eleffekt kw Historisk driftinfo Ström L1/L2/L Ström 0.0 L1 4.0 Diffterm. Pump / ºC 32 Pool ºC 0(22) Driftinfo EcoZenith Värmesystem Status: VP övre Tank övre C Avancerat 49 (58) Tank nedre C 42 (45) Eleffekt kw Historisk driftinfo Ström L1/L2/L Driftinfo värmesystem Tid Diffterm. Pump / ºC 32 21:34 T ºC 60 Pool ºC 0(22) Datum Värmesystem T ºC Ute Rum1 Framl1 Retur Avancerat Rum2 Framl Historisk driftinfo Driftinfo värmesystem Svenska 0 Nederlands 4 8 English 12 Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Total drifttid h: Suomi Française Dansk Högsta framledning C: 51 Förbrukning kwh 32 Kompressor: Drifttid total 1540 Inställningar Värmesystem 1 Värmesystem 2 Värmepump Elpatron Övre tank Kommunikation Frikyla Driftinfo värmepump Solpaneler Driftinfo värmesystem Difftermostatfunktion Pool Kompressor Framledning 1 ºC 33(34) Till Spara mina inställningar Laddpump Returledning ºC 31 Till 47% Hämta mina inställningar Brinepump Radiatorpump Till Hämta fabriksinställningar VP Shunt in/ut C Öppna 35.5 / 42.3 Shuntfördröjning 180 Ström Framledning L1 2ºC 33(34) 4.0 Radiatorpump 2 Definiera system Shunt 2 Värmesystem 1 Värmesystem 2 Värmepump CTC SMS Avancerat Frikyla Solpaneler Difftermostatfunktion Tid 21:34 Pool (G50, G51, B50) Inst. Difftermostatfunktion Fjärrstyrning Datum Laddstart diff temp ºC Laddstopp diff temp ºC 3 Laddtemperatur C 60 Service Avancerat Inställning språk Svenska Nederlands English Deutsch Test Difftermostatfunktion Pump överladd. (G46) Temperaturer H-tank Suomi (B6) ºC Française Dansk 32 Norsk Inställningar Inställning språk Funktionstest Larmlogg Fabriksinst kodad Snabbstart kompressor. Uppdatera program, USB Skriv logg till USB Kontrollera strömkännare Ominstallation

23 Förbrukning kwh 32 Kompressor: Drifttid total 1540 Allmän information Driftinfo värmepump Meny för avancerade inställningar Kompressor Till Laddpump Till 47% Brinepump Till VP in/ut C 35.5 / 42.3 Meny för avancerade inställningar Avancerat Ström L1 4.0 Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Avancerat Tid 21:34 Programversion display: Programversion VP-styrkort: Datum Avancerat Inställning språk Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Inställningar Värmesystem 1 Värmesystem 2 Värmepump Elpatron Övre tank Kommunikation Frikyla Solpaneler Difftermostatfunktion Pool Spara mina inställningar Hämta mina inställningar Hämta fabriksinställningar Värmesystem 1 Max framledning C 55 Min framledning C Värme mode Auto Värme mode, Ext Värme från, ute C 18 Värme från, min 120 Kurvlutning C 50 >> << Kurvjustering C 0 Nattsänkning av 5 Rumstemp sänks C -2 Framl sänks C -3 Larm låg rumstemp ºC 5 Smart lågpris ºC 1 Smart överkap. ºC 2 >> << Exakt framledning VV höjning Ja Golvfunktion mode Golvfunktion temp ºC 25 Definiera system Värmesystem 1 Värmesystem 2 Värmepump CTC SMS Frikyla Solpaneler Difftermostatfunktion Pool (G50, G51, B50) Fjärrstyrning Def Värmesystem 1 Värmesystem1 Rumsgivare Typ Ja Ja Kabel Service Funktionstest Larmlogg Fabriksinst kodad Snabbstart kompressor. Uppdatera program, USB Skriv logg till USB Kontrollera strömkännare Ominstallation Funktionstest Värmesystem Värmepump Ventiler Elpatron Sol Difftermostatfunktion Pool CTC EcoZenith i250 23

24 Avancerat tällning språk Inställning språk Allmän information Svenska Nederlands English Deutsch enska Nederlands Suomi English Française Deutsch Dansk Norsk Meny för inställningar uomi Inställningar Française Värmesystem Dansk 1 Värmesystem 2 Värmepump Norsk Elpatron Inställningar Övre tank mesystem 1 Kommunikation mesystem 2 Frikyla mepump Solpaneler atron Difftermostatfunktion e tank Pool munikation Spara mina inställningar yla Hämta mina inställningar paneler Hämta fabriksinställningar termostatfunktion l ra mina inställningar ta mina inställningar Definiera system ta fabriksinställningar Värmesystem 1 Värmesystem 2 Värmepump Definiera system CTC SMS Frikyla mesystem 1 Solpaneler mesystem 2 Difftermostatfunktion mepump Pool (G50, G51, B50) SMS Fjärrstyrning yla paneler termostatfunktion l (G50, G51, B50) Service rstyrning Service ktionstest mlogg riksinst kodad bbstart kompressor. datera program, USB iv logg till USB trollera strömkännare installation Funktionstest Larmlogg Fabriksinst kodad Snabbstart kompressor. Uppdatera program, USB Skriv logg till USB Kontrollera strömkännare Ominstallation Def Värmesystem 1 Värmesystem1 Rumsgivare Typ Def Värmesystem 1 Ja Ja Kabel Värmesystem1 Ja Rumsgivare Ja Typ Trådlös Rumsgivare Koppla ifrån Status Ansluten Signalstyrka Batteri 85% Version x0102 Värmesystem Rumstemperatur 1 Värmesystem 1 Värmesystem 1 Värmesystem 1 Max framledning C 55 Nattsänkning Semester Min framledning C Värme mode Auto Värmesystem Nattsänkning 1 Semester Värme mode, Ext Värme från, ute C 18 Max framledning Nattsänkning C Värme från, 55 Semester min 120 Min framledning Rumstemperatur C Kurvlutning C 50 Värme mode >> Auto << Värme Rumstemperatur mode, Ext Kurvjustering C 0 Värme från, ute C Nattsänkning 18av 5 Värmesystem Rumstemperatur från, min 1 (50) Rumstemp 120 sänks C -2 Kurvlutning C Framl sänks 50 C -3 >> Värmesystem 1 (50) Larm << låg rumstemp ºC 5 Kurvjustering C Smart lågpris 0 ºC 1 Nattsänkning Värmesystem 1 av (50) Smart överkap. 5 ºC 2 Rumstemp sänks C >> -2 << Framl sänks C Exakt framledning -3 Larm låg rumstemp ºC VV höjning 5 Ja Smart lågpris Nattsänkning ºC Golvfunktion 1 Semester mode Smart överkap. ºC Golvfunktion 2 temp ºC 25 >> Nattsänkning << Semester Exakt framledning Nattsänkning Semester VV höjning Def Värmesystem Ja 1 Golvfunktion Inst. Värmepump mode Golvfunktion temp ºC 25 Inst. Värmepump Värmesystem1 Ja Kompressor Tillåten 1 Rumsgivare Ja Min utetemp Def Inst. Värmesystem Värmepump C Typ 1 Kabel Kompressor Brinepump till Tillåten Auto 1 Tariff Min utetemp VP C -15 Värmesystem1 Kompressor 2 Minsta Brinepump drifttid till Tillåten Auto 6Ja 1 Rumsgivare Tariff Smart Min utetemp VP Blockering C VP Ja Minsta Brinepump drifttid till Auto 6 Typ Tariff Smart VP Blockering VP Kabel Minsta drifttid 6 Smart Blockering VP Funktionstest Elpatron Värmesystem Värmepump Ventiler Elpanna Funktionstest Elpatron övre C Elpatron 50 Elpanna spets C 57 Sol Värmesystem Elpanna Elpatron övre XVV C Difftermostatfunktion Värmepump Elpanna spets övre max C kw Pool Ventiler Elpanna övre XVV nedre C C Elpatron Elpanna spets övre nedre max C kw kw Elpanna Fördröjning XVV nedre shunt C C Sol Elpanna Huvudsäkring övre nedre max A kw kw Difftermostatfunktion Elpanna Fördröjning Matningsspänning nedre shunt C x400V Pool Elpanna Huvudsäkring Tariff nedre A kw 925 Fördröjning Matningsspänning Smart Blockering shunt El 180 3x400V Huvudsäkring Tariff Smart El blockering A Shunt 25 Driftinfo värmesystem Matningsspänning Smart Blockering El 3x400V Tariff Smart El blockering Shunt Smart Framledning Blockering 1 ºC El 33(34) Smart Returledning blockering ºC Shunt 31 Övre tank Radiatorpump Till Shunt Öppna Shuntfördröjning Övre tank Stopp temp VP C 180 Max Start/stopp Framledning 2ºC 33(34) Radiatorpump Övre diff tank övre ºC 7 Stopp Max tid temp övre VP tank C 2 Max 20 Start/stopp Max Shunt tid 2 nedre diff tank övre ºC 40 7 Stopp Max Smart tid temp Lågpris övre VP tank ºC C Max Start/stopp Max Smart tid Överkap. nedre diff tank övre ºC ºC Max Smart tid Lågpris övre tank ºC Max Smart tid Överkap. nedre tank ºC Smart Lågpris ºC 10 Smart Överkap. ºC 10 Inst. Difftermostatfunktion Laddstart diff temp ºC 7 Laddstopp diff temp ºC 3 Laddtemperatur C 60 Ba MB Pa Ba Sto MB Pa Ba Sto Pa Sto Sp Hä Sp Hä Hä Sp Hä Hä Hä Vä Flö Vä Flö Vär Flö Shu Ra Shu Rad Shu Dio Rad Shu Dio Rad Dio I Po Po Po Po Sm Poo Sm Poo Sm Poo Sm Sm Sm I 24 CTC EcoZenith i250

25 Definiera Tariff VP system Svenska Svenska Nederlands Minsta Nederlands drifttid English English Deutsch6 Deutsch Smart Blockering VP Värmesystem 1 Värmesystem 2 Suomi Värmepump CTC Suomi Française SMS Française Dansk Dansk Norsk Norsk Frikyla Solpaneler Inställningar Difftermostatfunktion Inställningar Värmesystem Värmesystem Pool 1 (G50, G51, Elpatron 1 B50) Värmesystem Värmesystem Fjärrstyrning 2 2 Värmepump Värmepump Elpanna övre C 50 Elpatron Elpatron Elpanna spets C 57 Elpanna XVV C 60 Övre tank Övre tank Elpanna övre max kw 5.5 Kommunikation Kommunikation Elpanna nedre C 55 Frikyla FrikylaService Elpanna nedre kw 9 Solpaneler Solpaneler Fördröjning shunt 180 DifftermostatfunktionHuvudsäkring A 25 Pool Funktionstest Matningsspänning 3x400V Pool Tariff El Spara mina Spara inställningar Larmlogg mina Smart inställningar Blockering El Hämta mina Hämta Fabriksinst inställningar mina Smart inställningar kodad blockering Shunt Hämta fabriksinställningar Hämta Snabbstart fabriksinställningar kompressor. Uppdatera program, USB Skriv logg till USB Definiera Kontrollera system Definiera strömkännare Övre system tank Ominstallation Värmesystem Värmesystem 1 Stopp 1temp VP C Max Start/stopp diff övre ºC 7 Värmesystem Värmesystem 2 2 Max tid övre tank 20 Värmepump Värmepump Max tid nedre tank 40 CTC SMS CTC SMSSmart Lågpris ºC 10 Frikyla Frikyla Smart Överkap. ºC 10 Solpaneler Solpaneler Difftermostatfunktion Difftermostatfunktion Pool (G50, G51, Pool B50) (G50, G51, B50) Fjärrstyrning Fjärrstyrning Servicemeny Service Svenska Nederlands English Deutsch Service Nattsänkning Funktionstest Funktionstest Larmlogg Larmlogg Fabriksinst Fabriksinst kodad kodad Snabbstart Snabbstart kompressor. kompressor. Uppdatera Uppdatera program, USB program, USB Skriv logg till Skriv USBlogg till USB Kontrollera Kontrollera strömkännare strömkännare Ominstallation Ominstallation Kompressor 1 Min utetemp C Brinepump till Auto Tillåten Semester Suomi Française Dansk Norsk Avancerat Avancerat Rumstemperatur Tid Tid Inställningar 21:34 21:34 Datum Värmesystem 1 Värmesystem 1 (50) Datum Värmesystem Värmepump Elpatron Övre tank Kommunikation Frikyla Solpaneler Nattsänkning Semester Difftermostatfunktion Pool Avancerat Spara Avancerat mina inställningar Meny Hämta för mina att definiera Inst. inställningar Värmepump systemet Inställning språk Inställning Hämta fabriksinställningar språk Signalstyrka 4-vägsventil (Y Batteri 85% Pump överl Version Max framledning x0102 C 55 Temperatur Min framledning C H-tank (B6) Värme Allmän mode informationauto Inst. frikyla Värme mode, Ext Värme från, ute C 18 Gemensam kyla/värme Kondenssäkrat Inställningarsystem Värme från, min 120 Rumstemperatur frikyla Kurvlutning C Test ve Smart lågpris ºC >> 1 << Spara inställningar Smart överkap. ºC 2 Hämta mina inställningar Kurvjustering C 0 3-Ventil Hämta fabriksinställningarnattsänkning av 5 Tes Rumstemp sänks C -2 Pump ö Framl sänks C -3 Temper Larm låg rumstemp ºC 5 H-tank ( Smart lågpris ºC 1 Inst. frikylasmart överkap. ºC 2 Exempel m >> << Definiera Gemensam CTC kyla/värme SMS Exakt framledning Kondenssäkrat system Rum VV höjning Ja Rumstemperatur frikyla 25.0 Aktivera Smart lågpris ºC Golvfunktion Ja mode 1 Signalnivå Def Värmepump Smart överkap. ºC Golvfunktion temp 2 ºC 25 Test elp Värmesyst Telefonnummer Värmepump Telefonnummer Elpatron L1A Flöde Hårdvaruversion / nivåvakt Ingen 1 1 Elpatron L1B Mjukvaruversion Def Värmesystem Elpatron Frikyla L2A Värmesystem Värmesystem 1 1 Elpatron L2B Elpatron L3A 1 Värmesystem1 Ja Elpatron L3B Max framledning Max framledning C C Elpatron Exempe A13 Min framledning Min framledning C Rumsgivare C Ja Na Värme mode Värme mode Typ Auto Auto Kabel Värme mode, Definiera Värme Ext mode, CTC SMS Ext Ru Värme från, Värme ute C från, ute C Värme Aktivera från, Värme min från, min 120Ja 120 Kurvlutning Signalnivå Kurvlutning C C Värmes >> Telefonnummer >> 1 << << Kurvjustering Telefonnummer Test Värmesystem Driftinfo Kurvjustering C system C 0 0 Larmlog Hårdvaruversion 1 1 Nattsänkning Mjukvaruversion Nattsänkning av av Frikyla Rumstemp Shunt1 Rumstemp sänks C sänks C Öppnar -2-2 Senaste larm: Framl Radpump1 sänks Framl C sänks C Till-3-3 Lågt brine flöd Larm Shunt2 låg rumstemp Larm låg ºC rumstemp ºC 5 5 Tidigare larm: Radpump2 Fel fasföljd Smart lågpris Smart ºC lågpris ºC Funktionstest 1 1 Diod rumsgivare Till Kom.fel motors Smart överkap. Smart ºC överkap. ºC 2 2 >> >> << Värmesystem << Exakt framledning Exakt framledning Värmepump VV höjning VV höjning Ventiler Ja Ja Golvfunktion Golvfunktion mode Elpatron mode Golvfunktion Golvfunktion temp ºC Sol temp ºC Driftinfo Difftermostatfunktion system Pool Def Värmesystem Def Värmesystem 1 1 Inst. Pool Inställn Värmesystem1 Värmesystem1 Pool temp ºC 22 Pool Rumsgivare diff ºC Rumsgivare 1.0 Pool Typ prio Typ Låg Smart Lågpris ºC 1 Smart Överkap. ºC 2 Funktionstest Funktionstest Värmesystem Värmesystem Värmepump Värmepump Ventiler Ventiler Elpatron Elpatron Sol Sol Difftermostatfunktion Difftermostatfunktion Pool Pool Värmesystem 1 Ja Ja Kabel Ja Ja Kabel Kod Övre tank Nedre tank Kompressordri Expansionsven Logg kompress CTC EcoZenith i250 25

26 Allmän information 8. Detaljbeskrivning menyer På den lättöverskådliga manöverpanelen görs alla inställningar direkt på skärmen. De stora ikonerna fungerar som knappar på touch-displayen. Här visas också information om drift och temperaturer. Du kan enkelt gå in i de olika menyerna för att finna information om driften eller ställa in dina egna värden. 8.1 Startsida Denna meny är systemets startsida. Här visas en översikt av den aktuella driftinformationen. Om ingen knapptryckning sker inom 10 minuter återgår systemet att visa denna menybild. Alla andra menyer kan nås härifrån. OBS! Vissa menyer visas endast om värmepump är installerad. 8.2 Beskrivning av ikoner Rumstemperatur Inställningar för att höja eller sänka temperaturen inomhus, och även schemalägga temperaturändringar. Startsidan CTC EcoZenith Måndag 09:35 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Inställningar av rumstemperatur Rumstemperatur Retur Med Retur-knappen hoppar man tillbaka till Värmesystem föregående 1 nivå. OK Värmesystem 2 (50) Med OK-knappen markerar och bekräftar man text och val i menyerna. Varmvatten Inställningar för varmvattenproduktion. Driftinfo Här visas aktuella driftdata för både ditt värmesystem och din värmepump. Här finns även historiska driftdata. Avancerat Här görs inställningar och service av ditt värmesystem av installatören. 1 Rumstemperatur 2 Värmesystem 1 Om värmesystem 1 finns definierat visas här aktuell rumstemperatur. Rumstemperatur Värmesystem 2 Om värmesystem 2 finns definierat visas här aktuell rumstemperatur. Tanktemperatur Här visas aktuell varmvattentemperatur i övre delen av tanken. Utetemperatur Här visas aktuell utetemperatur. Hem Med Hem-knappen kommer man tillbaka till Startsidan Nattsänkning Semester Här schemaläggs nattsänkning om sådan valts. Semester Val av varmvattenkomfort Permanent sänkning av rums temperaturen Varmvatten kan göras här, t ex. under semestern när huset är obebott. Tillfälligt extra varmvatten Veckoschema 0.0 tim Till Sänkning av temperaturen under flera dagar Temperatur till exempel om man veckopendlar. Normal Historisk driftinfo Visning av lagrade data bakåt i tiden. Veckoschema Tid & Språk Inställning av datum, tid och önskat Information menyspråk. om värmesystemet Driftinfo Inställningar system Inställningar av EcoZeniths och systemets drift utförs vanligtvis av installatören. Definiera system Värmesystemets uppbyggnad kan ställas in/ ändras här. Service Avancerade inställningar utförs av fackmannamässig person. Meny för avancerade inställningar Avancerat 26 CTC EcoZenith i250

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Innehållsförteckning Allmän information Checklista

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14 162 101 76-2 2014-02-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 52-2 2015-09-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-3 14.04.2014 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-10 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-101

Läs mer

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 42-5 2013-04-08 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och slangar. 2. Fäst de två bärhandtagen

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-2 2014-02-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03

Läs mer

Översikt slutkund. CTC GSi 12

Översikt slutkund. CTC GSi 12 16230173-1 2017-02-14 Översikt slutkund CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump 1. Underteckna checklista installation. 2. Skicka in registrering Garanti & CTC Trygghet. Svarsbrevet eller via hemsidan: www.ctc.se/registrera-din-installation-for-garanti.

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

162 201 61-3 2015-09-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump

162 201 61-3 2015-09-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump 162 201 61-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump Demontering kylmodul GSi 12! Ingrepp i produktens kylsystem

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 61-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2015-11-02

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 162 201 62-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations- och skötselanvisning

Läs mer

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 18-1 2014-06-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2016-12-01

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70/2 2010-02-18 Innehållsförteckning För fastighetsägaren Välkommen... 3 Viktigt att tänka på!... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Trygghetspaket...

Läs mer

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Innehållsförteckning För fastighetsägaren

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler Installations- och skötselanvisning Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler 161 501 60/4 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Trygghetspaket

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-3 2014-04-11 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

162 101 14-6 2014-06-02. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex.

162 101 14-6 2014-06-02. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex. 162 101 14-6 2014-06-02 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex Pelletspanna CTC EcoFlex Pelletspanna 162 101 14-6 2014-06-02 42 15 03 CTC EcoFlex

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 52-8 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare 162 301 05-1 2015-10-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90 Tappvarmvattenberedare Garantibestämmelser Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40 162 21 5-1 215-4-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V4 Kontrollera följande vid varje eldning: Kontrollera att tätningslisten på påfyllnadsluckan

Läs mer

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Solstyrning/ Expansionskort tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 64-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02 Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02 Installations- och skötselanvisning CTC Eco El 161 101 13 02-02 161 501 12 03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1, installation av produkten Installationsbevis...

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om lexibla system. Det är därför du alltid får Energylex på köpet när du investerar i en

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 64-1 2013-10 24 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V20 Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011 Installations- och skötselanvisning CTC V20 162 101

Läs mer

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1 Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Uppbyggnad 4 Viktigt! 5 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith C 530 / 510. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith C 530 / 510. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 77-4 2015-11-16 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith C 530 / 510 VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations-

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 01-6 2015-11-18 Art.nr 579693001-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 162 201 62-8 2017-02-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning 3x400 V/ 1x230 V/ 3x 230V VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations-

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS1971201 SHP-TH90MDN-SW

Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS1971201 SHP-TH90MDN-SW Användarmanual Drift och skötsel Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW DS1971201 1 INNEHÅLL 01. Inledning... 3 Välkommen Allmän information Innan anläggningen tas i drift Säkerhetsföreskrifter 02. Huvudfunktioner...

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för installatören

CTC EcoZenith I 550 för installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för installatören 161 501 76/3 2010-09-03 Innehållsförteckning Transport, avemballering och montering... 3 Rörinstallation... 6 Principschema...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

CTC EcoEl Modell 1550 och 1800

CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Installations- och skötselanvisning Modell 1550 och 1800 161 501 34/3 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4

Läs mer

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning 161 501 91 06/1 2006-06-15 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s konstruktion 5 Husets

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Manual masterqal Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Sida 2 Innehåll Introduktion... 4 MasterQal... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt MasterQal 200... 6 Översikt MasterQal 300... 7 Handhavande...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning CTC EcoComfort för fastighetsägaren 162 101 66-1 2013-01 25 Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION 4 Försäkring och garanti 5 Grattis till din nya produkt! 7 Checklista

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

162 101 83-1 2014-02-21. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC CFA III.

162 101 83-1 2014-02-21. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC CFA III. 162 101 83-1 2014-02-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC CFA III Frånluftsaggregat Installations- och skötselanvisning CTC CFA III Frånluftsaggregat

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 1307 1404-121SE Ver. 1.4 Innehåll Introduktion... 4 VPX C... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt VPX 200C... 6 Översikt VPX 300C... 7 Översikt VPX

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

CTC EcoAir. Installations- och skötselanvisning. Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir. Gäller fr.o.m. tillv.nr.

CTC EcoAir. Installations- och skötselanvisning. Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir. Gäller fr.o.m. tillv.nr. Art.nr: 580886001/3 161 501 97 05-09 Sep. -05 Installations- och skötselanvisning Gäller fr.o.m. tillv.nr. 7312-0513-1011 Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

CTC Ecoheat. Installations- och skötselanvisning. Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01

CTC Ecoheat. Installations- och skötselanvisning. Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01 Art nr 580335003/5 Gäller fr o m tillv nr 7310-0209-181 Sep 03 Installations- och skötselanvisning CTC Ecoheat Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01 161 501 30 03-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

161 501 28-3 2015-09-18. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoMiniEl.

161 501 28-3 2015-09-18. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoMiniEl. 161 501 28-3 2015-09-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning Extern elpanna 161 501 28-3 2015-09-18 Installations- och skötselanvisning Extern elpanna CTC

Läs mer