Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "162 201 61-3 2015-09-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump

2 Demontering kylmodul GSi 12! Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av behörig person. Stäng av säkerhetsbrytaren före alla ingrepp i produkten. 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och slangar. 2. Fäst bärhandtagen i kylmodulens nederkant (10 x) 1, 2, Avlägsna kylmodulens fästskruvar. 4. Dra ut kylmodulen genom att med hjälp av bärhantagen först lyfta modulen något uppåt. 1, 2, Lyft kylmodulen med hjälp av bärhandtag och bärremmar. 6. Lyft in kylmodulen i produkten med hjälp av bärhandtag och bärremmar. Lossa bärhandtag samt återmontera elkabelkontakt, slangar och skruvar.

3 Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump

4 Allmän information Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION Checklista 8 Trygghetsgaranti 9 Viktigt att tänka på! 12 Säkerhetsföreskrifter 12 Husets värmeinställning Tekniska data Driftkuvert CTC GSi Konstruktion Parameterlista Översikt menyer Detaljbeskrivning menyer Startsida Rumstemperatur Inställning utan rumsgivare Vid fel på utegivare/rumsgivare Nattsänkning temperatur Semester Varmvatten Veckoschema varmvatten Driftinfo Driftinfo CTC GSi Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Värmesystem Driftinfo värmesystem Driftinfo Solpaneler Avancerat Tid & Språk Inställningar Värmepump Elpatron VV-tank Kommunikation Solpaneler (tillbehör) Inställningar EVK-tank Inställningar X-volym Difftermostatfunktion Pool (tillbehör) Extern värmekälla (EVK) Definiera systemet Definiera värmepump Definiera SMS (tillbehör) Definiera frikyla (tillbehör) Definiera Solpaneler (tillbehör) Definiera Difftermostatfunktion Definiera Fjärrstyrning Tillvägagångssätt fjärrstyrning Smartgrid Service Funktionstest Test värmesystem Test värmepump Test Elpatron Test Sol (Tillbehör) Test Difftermostat/EVK Larmlogg VP Inställningar kodad 66 4 CTC GSi 12

5 INSTALLATION 9. Installation Transport Avemballering Rörinstallation Principschema Påfyllningsventil värmesystem Backventil Avstängningsventiler Säkerhetsventil Manometer systemtryck (tillbehör) Anslutning av expansionskärl (tillbehör) Tryckfallsdiagram CTC GSi 12 - varma sidan Varmvattencirkulation (tillbehör) Extern värmekälla (EVK) Difftermostatfunktion Pool (tillbehör) Solvärme (tillbehör) Anslutning av köldbärarsystem Anslutningar Ventiler Kondensisolering Påfyllning och avluftning Tryck / nivåvakt Principskiss köldbärare Efterkontroll av brinesystemet Nivåkärl/Expansionskärl (96) Påfyllnadskoppel med smutsfilter Brinevätska Luftfickor Kontroll av brinedifferens Grundvattenvärme Tryckfallsdiagram CTC GSi 12 - kalla sidan Köldbärarpump Elinstallation Inkoppling av givare Kontroll av anslutna givare Tryck / nivåvakt Inställning av eleffekt i reservläge Grundvattenvärme Pump Difftermostatfunktion (G46) on/off Värmesystem 2 (tillbehör) Pool (tillbehör) Extern värmekälla (EVK) Solvärme (tillbehör) Anslutning strömkännare (tillbehör) Kopplingsschema tank (A2) Kopplingsschema VP-kylmodul (A5) Kopplingsschema Expansionskort (tillbehör) (A3) Komponentförteckning Resistanser för givare Första start Första start BBR Drift och skötsel Felsökning/lämpliga åtgärder Informationstexter Larmtexter 104 Garantibestämmelser 106 Försäkran om överensstämmelse 107 CTC GSi 12 5

6 6 CTC GSi 12

7 Allmän information Grattis till din nya produkt Du har precis köpt en CTC GSi 12, som vi hoppas att du ska bli mycket nöjd med. På följande sidor kan du läsa hur du sköter din värmepump. Spara denna handbok med installations- och skötselanvisningar. Rätt skött kommer du att ha glädje av din CTC GSi 12 i många år och det är här du hittar den information du behöver. Den kompletta värmepumpen CTC GSi 12 är en komplett värmepump som svarar för din villas uppvärmnings- och varmvattenbehov. Den har en inbyggd energieffektiv (A-klassad) cirkulationspump för anslutning till mark/bergslingan, det vill säga den kalla sidan. Anslutningen kan göras valfritt på vänster, höger eller på baksidan av värmepumpen. Tack vare lättåtkomliga elkomponenter och kylmodul samt bra felsökningsfunktioner i styrprogrammet är CTC GSi 12 servicevänlig. Den levereras med rumsgivare som standard, vilken är försedd med en lysdiod som ger ett blinkande sken vid eventuella fel. Vill du komplettera din CTC GSi 12 med annan uppvärmning kan du enkelt göra detta. Vi har valt att kalla detta Energyflex. Med Energyflex kan du t ex ladda ditt värmesystem med solenergi. låta en vattenmantlad kamin bidra med värme. koppla in en poolväxlare för att värma upp en swimmingpool. CTC GSi 12 har ett styrsystem som: övervakar alla funktioner i värmepumpen medger individuella inställningar visar önskade värden, till exempel temperaturer, drifttider, energiförbrukning, och felindikeringar. på ett enkelt och strukturerat sätt underlättar inställningar och felsökning Den inbyggda värmeväxlaren ger rikligt med varmvatten. CTC GSi 12 har också en så kallad källar värmefunktion sommartid och en golvvärmespärr, som maximerar temperaturen ut i golvslingorna. Med den inbyggda nattsänkningen kan du ställa in och ändra tempera turen i huset under dygnet, dag för dag. CTC GSi 12 7

8 Allmän information Checklista Checklistan ska alltid fyllas i av installatören Vid eventuell service kan denna handling komma att efterfrågas. Installationen skall alltid följa de anvisningar som finns i installation & skötselanvisningen. Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis. Efter installationen skall anläggningen besiktigas och funktionen skall kontrolleras. Punkterna nedan skall prickas av. Rörinstallation. Värmepumpen påfylld, placerad och injusterad på fackmannamässigt sätt enligt anvisning. Värmepumpen placerad så att service är möjlig. Radiatorpumpens kapacitet för erforderligt flöde. Öppna radiatorventiler och övriga berörda ventiler. Täthetsprov. Luftning av systemet. Funktionstest säkerhetsventil. Spillrör till golvbrunn monterad. Elinstallation Rotationsriktning kompressor Arbetsbrytare Värmepump aktiverad och uppstartad Eleffekt och säkring, anpassad för fastigheten, BBR, i normal drift och reservläge Korrekt stram kabeldragning Erforderliga givare för valt system Utegivare Rumsgivare (valbar) Tillbehör Information till kund (Anpassas för aktuell installation) Uppstart tillsammans kund/installatör. Menyer/styrning för valt system Installations- och skötselanvisning överlämnad till kund Kontroll och påfyllning, värmesystem Intrimningsinformation, värmekurva Larminformation Blandningsventil Funktionstest säkerhetsventil Garanti och försäkring Installationsbevis registrerat på ctc.se eller ifyllt och postat. För att ta del av garanti och CTC Trygghet skall Installationsbeviset registreras på ctc.se eller skickas in inom 6 mån från installationsdatumet. Information om tillvägagångssätt vid felanmälan Datum / Kund Datum / Installatör 8 CTC GSi 12

9 Garanti och CTC Trygghet! Grattis till din nya produkt från CTC! För snabb och säker handläggning registrera din produkt på CTC:s webbplats ctc.se Trygghetsgaranti Checklista kontrollerad och ifylld. (Gäller bara om det finns med en checklista i din manual.) Installationsdatum: Produkter som är installerade: Modellbeteckning:... Serienr:... Modellbeteckning:... Serienr:... Modellbeteckning:... Serienr:... Produkterna är installerade här: Privatperson Företag Namn: Hemtelefon: Adress: Mobiltelefon: Postnummer: Ort: Produkterna är installerade av: Företag: Adress: Postnummer: Ort: Organisationsnummer: E-Post Ansvarig installatör: E-Post Telefon: Vik på mitten, tejpa och skicka portofritt till den förtryckta adressen på baksidan! Viktigt! För att ta del av garantin och CTC Trygghet ska installationsbeviset inom 6 månader från installationsdatumet registreras på ctc.se eller skickas in portofritt. Bevaka att du får ett försäkringsbevis i retur.

10 Tejpa här. Registrering av Garanti och CTC Trygghet. Viktigt! Fyll i och posta snarast. Fyll i uppgifterna på andra sidan, vik längs den streckade linjen, tejpa ihop och posta. CTC Svarspost Ljungby Tejpa här.

11 Garanti och CTC Trygghet Kostnadsfri trygghet för din värmepumpanläggning! För att ta del av garanti och CTC Trygghet ska installationsbevis skickas in inom 6 månader från installationsdatumet.! Observera gäller i Sverige och på Åland När du köper en CTC-värmepump, ingår ett omfattande trygghetspaket. Med denna handbok medföljer en viktig handling: Installationsbevis för trygghetsgaranti. Det är mycket viktigt att formuläret fylls i och skickas in, för korrekt registrering och snabb handläggning av eventuella reklamations- eller garantiärenden. Om fel uppstår ska du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om denne i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar installatören kontakt med CTC för kontroll och åtgärd. 3 års Produktgaranti För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikationseller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen. Se vidare våra garantibestämmelser. CTC Trygghet Utöver den 3-åriga produktgarantin ingår CTC Trygghet för din nya CTC värmepump / CTC värmepumpsanläggning som installerats vid samma tillfälle. CTC Trygghet gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag. För mer information och villkor se CTC:s webbplats ctc.se I Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen hittar du regler om reklamation om det blir något fel på din värmepump. Du kan också fråga din återförsäljare som även ger information om garantivillkoren. Vid kontakt med CTC ange alltid: Serienummer Modell/Storlek Feltexten som anges i displayen Ditt telefonnummer För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer. Produkt: Serienummer: Rörinstallation utförd av: Datum: Namn: Tel. nr.: Elinstallation utförd av: Datum: Namn: Tel. nr.:

12 Allmän information Viktigt att tänka på! Kontrollera speciellt följande punkter vid leverans och installation: Produkten ska transporteras och lagerhållas stående. Vid intagning kan produkten under en kort stund läggas med baksidan nedåt. Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att produkten inte har blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören. Placera produkten på ett fast underlag, helst betongfundament. Om produkten ska stå på en mjuk matta måste underlagsplattor placeras under ställfötterna. Tänk på att det ska finnas ett serviceutrymme av minst 1 meter framför produkten. Produkten får heller inte sänkas under golvnivå. Undvik att ställa Värmepumpen i rum med lätt väggkonstruktion där intilliggande rum kan störas av kompressor och vibrationer. Vid installation i nyproducerat boende, måste Boverkets regler följas vid inställning av maximal eleffekt. Installatören ska knappa in den fyrsiffriga koden 8818, under meny: Service/Fabriksinst kodad, inom en vecka, detta låser maximal effekt Säkerhetsföreskrifter Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas vid hantering, installation och användning av produkten: Stäng av säkerhetsbrytaren före alla ingrepp i produkten. Produkten får inte spolas med vatten. Vid hantering av produkten med lyftögla eller liknande se till att lyftdon, öglor och övriga delar är oskadade. Vistas aldrig under upphissad produkt. Äventyra aldrig säkerheten genom att demontera fastskruvade kåpor, huvar eller annat. Äventyra aldrig säkerheten genom att sätta säkerhetsutrustningen ur spel. Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av behörig person. Kontroll av säkerhetsventil: -Säkerhetsventil för panna/system och tappvarmvatten ska kontrolleras regelbundet.se kapitel Drift och skötsel.! Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är Enertech:s åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande 12 CTC GSi 12

13 Allmän information Husets värmeinställning Husets värmekurva Värmekurvan är en central del av produktens styrning, eftersom det är denna inställning som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt. En fastighet behöver 30 C på radiatorerna när det är 0 C ute, en annan fastighet behöver 40 C. Skillnaden mellan olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur välisolerat huset är.!inställd värmekurva priori teras alltid. Rums givaren kan endast till viss del öka eller sänka shuntens pådrag utöver inställd värmekurva. Vid drift utan rums givare är det vald värmekurva som bestämmer temperaturen ut till radiatorerna. Injustering av grundvärden för värmekurvan Du bestämmer själv värmekurvan för din fastighet genom att ställa in två värden i produktens styrsystem. Detta gör du i menyn Avancerat/Inställningar/ Värmesystem/ Kurvlutning resp. Kurvjustering. Be din installatör hjälpa dig att ställa in dessa värden. Injusteringen av värmekurvan är mycket viktig och kan i vissa fall tyvärr ta några veckor. Bästa sättet är att välja drift utan rumsgivare den första tiden. Systemet arbetar då enbart efter utomhustemperaturen och husets värmekurva. Under injusteringsperioden är det viktigt att: Nattsänkningsfunktionen inte är vald. Alla termostatventiler på radiatorerna är fullt öppna. Utomhustemperaturen inte är högre än +5 C. (Om utomhustemperaturen är högre vid installation, använder du fabriksinställd kurva tills dess att utomhustemperaturen sjunker ned till lämplig nivå.) Värmesystemet är fungerande och korrekt injusterat mellan olika slingor. Lämpliga grundvärden Vid installationen kan du sällan göra en exakt inställning av värmekurvan direkt. Då kan värdena nedan vara ett bra utgångsläge. Radiatorer med små värmeavgivande ytor kräver högre framledningstemperatur. Under Avancerat/ Inställningar/Värmesystem/ kan du ställa in kurvlutningen (värmekurvans lutning) för ditt värmesystem. Rekommenderade värden är: Endast golvvärme Lutning 35 Lågtemperatursystem (välisolerade hus) Lutning 40 Normaltemperatursystem (Fabriksinställning) Lutning 50 Högtemperatursystem (äldre hus, små radiatorer, dåligt isolerat) Lutning 60 CTC GSi 12 13

14 Allmän information Injustering av värmekurvan Metod enligt nedan kan användas för att justera in korrekt värmekurva. Injustering om det är för kallt inomhus Är utomhustemperaturen lägre än noll grader: Öka värdet vid Kurvlutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Är utomhustemperaturen högre än noll grader: Öka värdet vid Kurvjustering ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Injustering om det är för varmt inomhus Är utomhustemperaturen lägre än noll grader: Minska värdet vid Kurvlutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs. Är utomhustemperaturen högre än noll grader: Minska värdet vid Kurvjustering ett par grader. Vänta sedan ett dygn om ytterligare justering behövs.! För lågt inställda vär den kan göra att öns kad rumstemperatur inte uppnås. Du får då justera värme kurvan efter behov enligt ovan. När grundvärden är någorlunda rätt inställda, kan kurvan finjusteras direkt i normalvisningsmenyn Rumstemperatur. Beskrivning av kurvlutning respektive kurvjustering Kurvlutning 50: Värdet som ställs in är utgående temperatur till radiatorena vid 15 C utomhustemperatur, t ex 50 C. Ett lägre värde väljs vid ett radiatorsystem med stora radiatorytor (sk lågtemperatursystem). Vid golvvärmesystem behövs låga temperaturer, värdet ska därför då väljas lågt. Har man ett högtemperatursystem måste värdet ökas för att få tillräcklig inomhustemperatur. Kurvjustering 0: Kurvjusteringen innebär att temperaturnivån kan höjas eller sänkas vid en viss utomhustemperatur. Kurvjustering 0 innebär 50 C framledning vid -15 C. Kurvjustering -5 innebär 45 C framledning vid -15 C. Detta innebär: Lutning 50 innebär att temperaturen fram till elementen blir 50 C då utetempen är 15 C (om kurvjusteringen ställs till 0). Om kurvjusteringen sätts till +5 blir temperaturen istället 55 C. Vid alla temperaturer ut ökas kurvan med 5 C, dvs kurvan parallellförskjuts med 5 C. 14 CTC GSi 12

15 Allmän information Exempel på värmekurvor I diagrammen nedan ser hur värmekurvan förändras vid olika inställningar av Kurvlutning och Kurvjustering. Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer. Framledningstemperatur Kurvlutning Värdet på lutningen som ställs in är framledningstemperaturen då utomhustemperaturen är 15 C Kurvjustering Kurvan kan parallellförskjutas (justeras) önskat antal grader för att anpassas till olika system/hus. Lutning 50 C Justering +5 C Lutning 50 C Justering 0 C Framledningstemperatur Utomhustemperatur Värme från, ute Ett exempel Kurvlutning 60 C Kurvjustering 0 C I detta exempel är max utgående framledningstemperatur ställd på 55 C. Minsta tillåtna framledning är 27 C. (till exempel sommarkällarvärme eller golvslingor i badrum). Framledningstemperatur Utomhustemperatur Värme från, ute Utomhustemperatur Sommarkörning Alla fastigheter har en egenuppvärmning (lampor, spis, personvärme etc.) som gör att värmen kan stängas av vid en lägre utomhustemperatur än önskad rumstemperatur. Ju mer välisolerat huset är desto tidigare kan värmen från värmepumpen stängas av. Exemplet visar produktens grundinställning på 18 C, detta värde "Värme från, ute" -kan ändras i meny Avancerat/Inställningar/Värmesystem. Avstängd värme innebär att radiatorpumpen stoppas. Värmen startas automatiskt då värme åter behövs. Framledningstemperatur Uppvärmning Värmen avstängd Utomhustemperatur Värme från, ute Automatik eller fjärrstyrd sommarperiod fabrik gäller att "sommar" inträder vid 18 ºC med automatik eftersom "Värme mode" är ställd på "Auto". CTC GSi 12 15

16 Allmän information 1. Tekniska data Elektriska data Eldata Märkeffekt Elpatron (inställbar, steg om 0.3 kw) Max elpatroneffekt vid gruppsäkring 10 / 16 / 20 / 25 A Max driftsström, kompressor IP-klass 400V 3N~ 50 Hz kw 5.8 kw 9 kw 0 / 2.1 / 5.2 / 9 A 8.4 IPX1 Driftdata värmepump Max avgiven effekt kw 11.8 Avgiven effekt 0/35 0/45 0/55 kw 6.13 I 5.68 I rps COP 0/35 0/45 0/ I 3.68 I rps Avgiven effekt 5/35 5/45 5/55 kw 7.10 I 6.65 I rps COP 5/35 5/45 5/ I 4.26 I rps SCOP 0/35 Pdesign cold climate 2) Pdesign = 12 kw, SCOP = 5.5 SCOP 0/55 Pdesign cold climate 2) Pdesign = 8 kw, SCOP = 4.4 SCOP 0/35 Pdesign average climate 2) Pdesign = 10 kw, SCOP = 5.4 SCOP 0/55 Pdesign average climate 2) Pdesign = 7 kw, SCOP = 4.1 1) EN14511:2011, inkl. värmebärarpump och brinepump 2) SCOP enligt EN14825 Värmebärarsystem Vattenvolym panna (V) Max drifttryck panna (PS) Max temperatur panna (TS) Värmebärarsystem min flöde t=10k Värmebärarsystem nominellt flöde 1) Värmebärarpump Tryckfall värmebärare 1) Vid t = 5 K och 0/35 C 50 rps Köldbärarsystem Vätskevolym (V) Köldbärarsystem min/max temp (TS) Köldbärarsystem min/max tryck (PS) Köldbärarsystem min flöde Köldbärarsystem nominellt flöde, t=3 Köldbärarpump Pumpkapacitet Tappvattensystem Vattenvolym (V) Max drifttryck (PS) Max drifttemperatur (TS) Varmvattenprestanda enligt EN16147 Mängd varmvatten (40 C) COP/Tappcykel Övriga data Köldmediemängd (R407C) Brytvärde pressostat HT Vikt med/ utan emballage Bredd x Höjd x Djup Erforderlig reshöjd Ljudeffekt (L WA ) enligt EN vid 0/35 kg 2.4 MPa 3.1 kg 270 / 253 mm 596 x 1907 x 673 mm 1910 db(a) l 229 bar 3.0 C 100 l/s 0.15 l/s 0.29 A-klassad lågenergipump Se diagram under Rörinstallation l 4.1 C -5 / +20 bar 0.2/3.0 l/s 0.29 l/s 0.39 A-klassad lågenergipump Se diagram under Rörinstallation l 1.7 bar 10 C 100 Ekonomi/Normal/Komfort 212/237/316 Min (20 rps): 35 db(a) Max (100 rps): 48 db(a) 16 CTC GSi 12

17 Allmän information 1.1 Driftkuvert CTC GSi 12 Kuvertet är baserat på standard driftsförhållanden och kan därför avvika något vid olika installationer. Alla värden gäller vid 50 rps. (t ci = temperatur brine in) t w C 70 Envelope GSi t wo t wi t ci C Water flow temp (t wo ) C *) Framledningstemperatur (t wo ) ºC Water return temp (t wi ) C *) Returtemperatur (t wi )ºC t wo t wi *) The envelope is based on standard rating running conditions, and may deviate at actual installation. All values at 50 rps. t ci = temperature cold side inlet. CTC GSi 12 17

18 Allmän information Kallvatten Ø22 2. Varmvatten Ø22 3. Retur Ø22 4. Framledning Ø22 5. Expansionsanslutning/ Lyftmuff G 3/ CTC GSi

19 Allmän information 2. Konstruktion Bilden nedan visar värmepumpens principiella uppbyggnad. Energin i berget eller marken tas upp av kylsystemet. Kompressorn höjer sedan temperaturen till en användbar nivå. Därefter lämnas energin till värmesystem och varmvatten. Tappvattenanslutningar Här ansluts fastighetens tappvattenanslutningar. Plint för givare Givarplinten är internt kopplad. Inkoppling av utomhusgivare, rumsgivare och andra givare görs på ett enkelt sätt här. Radiatoranslutningar Här ansluts fastighetens värmesystem. Tappvarmvattenväxlare Värmepumpen är försedd med en rostfri värmeväxlare. Direktupppvärmning av varmvattnet minimerar risken för legionellabakterier Display Växelventil Flödesriktare. Tappvattenpump Laddpump för tappvarmvatten Genomströmningsvärmare Här finns en 9 kw elpatron för spetsvärme. Ellåda Ellåda Modul CTC GSi 12 19

20 Allmän information 3. Parameterlista Värmesystem Max framledning C Fabriksvärde 55 Inställt värde VV-tank Stopp temp C Fabriksvärde 58 Inställt värde Min framledning C Start/stopp diff övre ºC 5 Värme mode Max tid VV 20 Värme mode, ext Tappvarmvatten ºC 58 Värme från, ute C 18 Smart Lågpris ºC 10 Värme från, tid 120 Smart Överkap ºC 10 Kurvlutning C 50 Drifttid VV-cirk. 4 Kurvjustering C 0 Periodtid VV-cirk. 15 Nattsänkning av C 5 Rumstemp sänks C Framl sänks C Larm låg rumstemp C Frikyla Gemensam kyla/värme Fabriksvärde Inställt värde Smart Lågpris ºC 1 Kondenssäkrat system Smart Överkap. ºC 2 Rumstemperatur frikyla 25.0 Max tid värme 40 Smart Lågpris ºC 1 Laddpump % 90 Smart Överkap. 2 Golvfunktion mode Golvfunktion temp ºC Värmepump Tariff VP 25 Fabriksvärde Inställt värde Difftermostatfunktion Laddstart diff temp ºC Laddstopp diff temp ºC Laddtemperatur ºC Fabriksvärde Inställt värde Smart blockering VP Start vid gradminut Max RPS Max RPS vid ljudreducering Pool Pool temp C Fabriksvärde 22 Inställt värde Pool diff C 1.0 Elpatron Max elpatron kw Max elpatron VV kw Start vid gradminut Fabriksvärde Inställt värde Max tid Pool Laddpump % Smart Lågpris ºC Smart Överkap. ºC Diff steg, gradminut Huvudsäkring A Matningsspänning x400V Extern värmekälla Laddstart ºC Fabriksvärde 70 Inställt värde Tariff El Start/ stopp diff. 5 Smart blockering EL Smart block kap. 20 CTC GSi 12

21 Allmän information Solvärme Laddstart diff temp C Fabriksvärde 7 Inställt värde Denna sida gäller endast inställningar för solpaneler. Laddstopp diff temp C 3 Laddpump min hast % 20 Sensortest aktiv -Test/Uppehåll, min 4 / 30 -Vinteruppehåll Nov- Feb Prioritera laddning EVK-tank Flöde l/min 6.0 Övertemp skydd panel -Max paneltemp C 120 Kyl bort övertemp i tank -Tank kyls ner till C 50 Antifrysskydd panel -Aktiv vid paneltemp C -25 Prioritera skydd EVK-tank EVK-tank Laddtemperatur ºC Fabriksvärde 60 Inställt värde Max tillåten tanktemp ºC 70 EcoTank Laddtemperatur ºC Fabriksvärde 60 Inställt värde Max tillåten tanktemp ºC 70 X-volym Laddtemperatur C Fabriksvärde 60 Inställt värde Max tillåten tanktemp C 70 Återladdning borrhål Återladdning aktiv Fabriksvärde Inställt värde -Laddstart diff temp C 60 -Laddstopp diff temp C 30 -Max tillåten brinetemp C 18 Laddar EVK-tank Laddstart diff temp, C Fabriksvärde 7 Inställt värde Laddstopp diff temp, C 3 Laddtemperatur C 60 CTC GSi 12 21

22 Allmän information 4. Översikt menyer Startsidan CTC GSi 12 Torsdag 09:47 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Nattsänkning värmesystem Veckoschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag för dag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Nattsänkning värmesystem 1 2 Inställningar av rumstemperatur Rumstemperatur Veckoschema Block Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 Värmesystem Värmesystem 2 (50) Schema semester 1 2 Schema semester 3 dagar Nattsänkning Semester Val av varmvattenkomfort Varmvatten Tillfälligt extra varmvatten Till Temperatur Normal 0.0 tim Veckoschema varmvatten Veckoschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag för dag Veckoschema Information om värmesystemet Driftinfo system Driftinfo Status VV VV-tank C 49 / 45 (60) Tappvarmvatten ºC 54 (55) Gradminut -60 Eleffekt kw 0.0 Ström L1/L2/L3 0.0 Diffterm. Pump / ºC 30 Pool ºC 0 (22) VV-cirkulation Extern värmekälla Aktiv 55 Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Värmesystem Driftinfo värmesystem Meny för avancerade inställningar Avancerat T ºC Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Programversion Displaykort: Programversion VP-styrkort: CTC GSi 12

23 Allmän information Avancerat Historisk driftinfo Tid Språk Total drifttid h: Högsta framledning C: 51 Förbrukning kwh 32 Kompressor: Drifttid total 1540 Driftinfo kompressor Kompressor Till 65 rps Laddpump Till 47% Brinepump Till VP in/ut C 35.5 / 42.3 Inställningar Värmesystem 1 Värmesystem 2 Värmepump Elpatron VV-tank Kommunikation Frikyla Solpaneler Difftermostatfunktion Pool Extern värmekälla Spara mina inställningar Hämta mina inställningar Hämta fabriksinställningar Definiera systemet Värmesystem Framledning 1 ºC 37 (38) Returledning ºC 31 Radiatorpump På Framledning 2 ºC 37 (38) Radiatorpump 2 På Shunt 2 Öppnar Värmesystem 1 Värmesystem 2 Värmepump CTC SMS Frikyla Solpaneler Difftermostatfunktion Pool VV-cirkulation Extern värmekälla (EVK) Fjärrstyrning Service Funktionstest Larmlogg Fabriksinst kodad Snabbstart kompressor. Uppdatera program, USB Skriv logg till USB Kontrollera strömkännare Ominstallation CTC GSi 12 23

24 Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Allmän information 5. Detaljbeskrivning menyer På den lättöverskådliga manöverpanelen görs alla inställningar direkt på skärmen. De stora ikonerna fungerar som knappar på touch-displayen. Här visas också information om drift och temperaturer. 5.1 Startsida Denna meny är systemets startsida. Här visas en översikt på den aktuella driftinformationen. Om ingen knapptryckning sker inom 10 minuter återgår systemet att visa denna menybild. 1 2 Startsidan CTC GSi 12 Torsdag 09:47 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC! Första siffran är det förinställda Inställningar fabriksvärdet, av rumstemperatur värdena inom parantes är värdets inställningsområde. Rumstemperatur Rumstemperatur Inställningar för att höja eller sänka temperaturen inomhus, och även schemalägga temperaturändringar. Varmvatten Inställningar för varmvatten-produktionen. Driftinfo Här visas aktuella driftdata för både ditt värmesystem och din värmepump. Här finns även historiska driftdata. Avancerat Här görs inställningar och service av ditt värmesystem av installatören. 1 Rumstemperatur 2 Värmesystem 1 Om värmesystem 1 finns definierat visas här aktuell rumstemperatur. Värmesystem 1 OK Med OK-knappen markerar och bekräftar Värmesystem man 2 text (50) och val i menyerna. Nattsänkning Här schemaläggs nattsänkning om sådan Nattsänkning Semester valts. 1 2 Semester Permanent sänkning av rumstemperaturen Val av varmvattenkomfort kan göras här, t ex. under semestern när huset är obebott. Varmvatten Veckoschema Tillfälligt extra Sänkning av temperaturen under flera dagar varmvatten till exempel om man 0.0 veckopendlar. tim Till Temperatur Normal Historisk driftinfo Visning av lagrade data bakåt i tiden. 1 2 Rumstemperatur Värmesystem 2 Om värmesystem 2 finns definierat visas här aktuell rumstemperatur. Tanktemperatur Här visas aktuell varmvattentemperatur i övre delen av tanken. Utetemperatur Här visas aktuell utetemperatur. Hem Med Hem-knappen kommer man tillbaka till Startsidan Retur Med Retur-knappen hoppar man tillbaka till föregående nivå. Tid & SpråkVeckoschema Inställning av datum, tid och önskat menyspråk. Information Inställningar om värmesystemet Driftinfo Instälningar system av värmepumpens och systemets drift utförs vanligtvis av installatören. Definiera system Värmesystemets uppbyggnad kan ställas in/ ändras här. Service Avancerade inställningar utförs av fackmannamässig person. Meny för avancerade inställningar Avancerat 24 CTC GSi 12

25 Allmän information Rumstemperatur Rumstemperatur Här ställs önskad rumstemperatur in. Använd plus och minus knapparna för att ställa in den önskade temperaturen. Det så kallade börvärdet står inom parantesen. Framför parantesen syns det aktuella värdet. Finns det två värmesystem installerade så syns båda här. Vill man ha schemalagd sänkning av temperatur kan man gå vidare till undermenyerna Nattsänkning eller Semester. Rumsgivare definieras i menyn Avancerat/Definiera system/värmesystem. Välj rumsgivare om rumsgivaren är svårplacerad, om golvvärmesystem har separata rumsgivare eller om man eldar i braskamin eller öppen spis. Larmdioden på rumsgivaren fungerar dock som vanligt. Eldar man sporadiskt i braskamin eller öppen spis kan eldningen påverka rumsgivaren att dra ner temperaturen till radiatorerna. Då kan det bli kallt i rummen i andra delar av huset. Rumsgivaren kan då tillfälligt väljas bort under eldningen. Värmepumpen ger då värme till radiatorerna enligt inställd värmekurva. Radiatortermostaterna stryper i den del av huset där man eldar Inställning utan rumsgivare Om rumsgivare inte har installerats (valts i meny Inställningar) justeras rumstemperaturen in här, med hjälp av en procentsats som visar en del av det inställbara området. Räcker inte detta område till måste grundinställningen justeras under Avancerat/ Inställningar/Värmesystem. Ändra små steg i taget (ca 2-3 steg) och invänta resultatet (ca 1 dygn) då systemet har en tröghet. Flera justeringar kan bli nödvändiga vid olika utomhustemperaturer, men efter hand erhålls en korrekt inställning som inte behöver ändras Vid fel på utegivare/rumsgivare Om fel uppstår på utegivare simuleras en utomhustemperatur på -5 C för att huset inte skall bli utkylt. Produkten larmar. Om fel uppstår på rumsgivare går Värmepumpen automatiskt över i drift enligt inställd kurva. Produkten larmar. 1 2 Värmesystem 1 Exemplet ovan visar att rumstemperaturen är 22,4 C, men önskat värde (börvärde) är 23,5 C. Startsidan CTC GSi 12 Torsdag 09:47 Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Kompressor: Tillåten Brinepump 22,2 till ºC 21,2 ºC Auto 58 ºC -5 ºC Tariff VP Smart blockering VP Start vid gradminut Max RPS 90 Max RPS vid ljudreducering 50 Inställningar Timer ljudreducering av rumstemperatur Värmesystem 1 Värmesystem Elpatron2 (50) Max elpatron kw Max elpatron VV kw 0 Start vid gradminut -500 Diff steg gradminut Nattsänkning -50 Semester Huvudsäkring A 20 Matningsspänning 3x400V Exemplet Tariff El ovan visar drift med två värmesystem. Värmesystem 1 Smart med rumsgivare blockering EL och värmesystem 2 utan rumsgivare. Normal! Nattsänkning Rumstemperatur Värmesystem 1 (50) Nattsänkning Värmepump Rumstemperatur Val av varmvattenkomfort Varmvatten Tillfälligt extra varmvatten 0.0 tim Till VV-tank Temperatur Stopp temp C 55 Start/stopp diff övre ºC 5 Max tid VV 20 Tappvarmvatten ºC 50 Laddpump % 100 Smart Lågpris ºC 10 Smart Överkap ºC 10 Drifttid VV-cirk. 4 Periodtid VV-cirk. 15 Timer VV-cirk. Radiatorernas termostater måste alltid vara helt öppna och väl fungerande vid injustering av systemet. Veckoschema Information om värmesystemet Driftinfo system Semester Semester CTC GSi MB Ba Pa Sto Må Tis On Tor Fre Lör Sö Flö Sh Ra Dio Lad Lad Lad

26 Allmän information Nattsänkning temperatur tartsidan TC GSi 12 Torsdag 09:47 I denna meny aktiverar och ställer du in nattsänkning av temperaturen. Nattsänkning innebär att man sänker temperaturen inomhus under schemalagda perioder, till Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat exempel på natten eller då man arbetar. Det värde som temperaturen sänks med, -Rumstemp 22,2 ºC sänks, 21,2 ºC ställs in under 58 ºC Avancerat/inställningar/ -5 ºC Värmesystem/ Fabriksvärde: -2 C Alternativen är, Dag för dag eller Block. Vid val ställningar av rumstemperatur sker ingen sänkning alls. tartsidan Rumstemperatur TC GSi 12 Torsdag 09:47 Meny Dag för Dag I denna meny schemaläggs veckans dagar. Schemat Värmesystem 1 återkommer vecka efter vecka. tartsidan Värmesystem 2 (50) Tiden som ställs in är när man vill ha nattsänkning, övrig Rumstemperatur TC GSi 12 Varmvatten tid är normaltemperatur. Driftinfo Torsdag Avancerat 09: Block Nattsänkning 2 Semester I denna meny kan man ställa in sänkning under flera 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC dagar i veckan, till exempel om man arbetar på annan Rumstemperatur Varmvatten ort vardagar Driftinfo och är hemma Avancerat på helgerna. al av varmvattenkomfort ställningar Varmvatten av rumstemperatur ,2 ºC 21,2 ºC Rumstemperatur 58 ºC -5 ºC illfälligt extra armvatten 0.0 tim Värmesystem ill 1 emperatur ställningar ormal av rumstemperatur Värmesystem 2 (50) Rumstemperatur 1 2 Värmesystem 1 Veckoschema Nattsänkning formation Avancerat om värmesystemet Semester Semester Värmesystem 2 (50) formation om värmesystemet 1 2 al av Driftinfo varmvattenkomfort system Här ställer man in antalet dagar som man vill ha ständig VarmvattenNattsänkning Semester sänkning av den inställda nattsänkningstemperaturen. Till exempel om man åker på semester. illfälligt extra armvatten 0.0 tim Upp till 300 dagar kan ställas in. al illav varmvattenkomfort emperatur Driftinfo system Veckoschema 26 CTC GSi 12 Tid & Språk Inställningar Definiera system Service formation om värmesystemet 1 2 Exempel: på måndagskvällen klockan 22 sänks temperaturen till inställd Nattsänkning nattsänkningstemperatur. värmesystempå tisdag klockan 06 höjs den till normal temperatur. Nattsänkning värmesystem! Nattsänkning Dag för med dag en värmepump är en komfortinställning, som i regel inte -- leder - -- till -- minskad - -- energiförbrukning Nattsänkning Schema semester värmesystem Veckoschema Måndag 1 2 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckoschema 1 2Måndag Schema semester Nattsänkning värmesystem Veckoschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag för dag Veckoschema Block 2 Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj : Dag för dag dagar Tisdag Onsdag Torsdag FredagNattsänkning värmesystem Lördag Söndag Veckoschema Block Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 Nattsänkning Veckoschema värmesystem varmvatten Veckoschema Dag för dag Veckoschema Måndag Block Sänk Tisdag Söndag : Höj Onsdag Fredag : På Sänk söndagen klockan 22:00 sänks temperaturen med inställt Torsdag : värde Höj på Schema Rumstemp semester Fredag sänks På fredag 00: :00 21 höjs temperaturen till Lördag inställt värde igen Söndag Schema semester Schema Driftinfo semester 3 dagar Status VV VV-tank Schema C semester 3 49 / 45 (60) dagar Tappvarmvatten ºC 54 (55) Gradminut -60 Historisk driftinfo Eleffekt kw 0.0 Ström Veckoschema L1/L2/L3 varmvatten0.0 Diffterm. Pump / ºC 30 Driftinfo kompressor Pool ºC 0 (22) Veckoschema Dag för dag VV-cirkulation Måndag Extern värmekälla Aktiv 55 Tisdag Värmesystem Onsdag Torsdag Tiden börjar räkna från det klockslag då man gör ormal Varmvatten inställningen Fredag Veckoschema 06 varmvatten Lördag illfälligt extra Söndag Driftinfo värmesystem armvatten 0.0 tim Veckoschema Dag för dag! Veckoschema Det Måndag ill värde som temperaturen sänks med, -Rumstemp T Tisdag ºC sänks, ställs 20 in - 23under emperatur 60 Avancerat/inställningar/Värmesystem/ Onsdag ormal Torsdag 40 eny för avancerade inställningar Fabriksvärde: -2 C. Driftinfo Fredag Lördag Status 0 VV Söndag VV-tank -20 C 49 / 45 (60) Tappvarmvatten ºC 54 (55) Gradminut -60 Historisk driftinfo Eleffekt kw 0.0 Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Ström L1/L2/L3 0.0 Diffterm. Driftinfo Pump / ºC 30 Driftinfo kompressor Pool ºC 0 (22) VV-cirkulation Status VV

27 Startsidan Värmesystem 2 (50) CTC GSi 12 Torsdag 09: Allmän information Nattsänkning Semester Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat tartsidan 5.3 Varmvatten Här ställer man in önskad varmvattenkomfort och tillfälligt extra varmvatten. TC GSi 12 Temperatur Torsdag 09:47 Här gör man inställningar som gäller för normaldrift av värmepumpen. Det finns tre lägen: Ekonomi - Om man har litet varmvattenbehov. Rumstemperatur Varmvatten Driftinfo Avancerat Normal - Normalt varmvattenbehov. 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Komfort - Stort varmvattenbehov. Temperaturen kan även ändras i menyn Avancerat/ ställningar av rumstemperatur Inställningar/VV-tank. Om detta görs syns det genom Rumstemperatur att den gröna ramen runt ikonen på denna menybild försvinner. Värmesystem 1 Tillfälligt extra varmvatten (Till/) Här väljer du om du vill aktivera funktionen Värmesystem 2 (50) Tillfälligt extra varmvatten. Då funktionen aktiveras 1 börjar 2 värmepumpen att skapa extra varmvatten omgående. Man har även möjlighet att schemalägga Nattsänkning Semester varmvattenproduktion till bestämda tider genom funktionen veckoschema, vilket rekommenderas. al av varmvattenkomfort Varmvatten Tillfälligt extra varmvatten Till Temperatur Normal Veckoschema varmvatten 0.0 tim I denna meny schemaläggs perioder under veckans dagar då man önskar extra varmvatten. Schemat återkommer vecka efter vecka. Bilden visar fabriksvärden som kan ändras. Önskas ytterligare period någon dag, t ex på kvällen, programmeras de Veckoschema återstående tiderna in. Alternativen är eller Dag för dag. formation om värmesystemet - Ingen schemalagd varmvattenproduktion. Driftinfo system Dag för dag - ett veckoschema som du själv programmerar. Används om du alltid vet då du återkommande behöver extra varmvatten, till exempel på morgonen och kvällen Val av varmvattenkomfort Varmvatten 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Tillfälligt extra 1 2varmvatten 0.0 tim 1 2Till Inställningar Temperatur av rumstemperatur Normal Nattsänkning värmesystem Rumstemperatur Veckoschema Dag för dag Måndag Tisdag Onsdag Värmesystem Veckoschema Torsdag Fredag Lördag Värmesystem 2 (50) Söndag Information! Tips: Ställ in Ekonomi från början, om 1 om varmvattnet värmesystemet 2 upplevs otillräckligt, Driftinfo system öka till Nattsänkning Normal osv. Semester Nattsänkning värmesystem Veckoschema Block Val Sänk av varmvattenkomfort Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk Varmvatten :00 Höj :00 Tillfälligt extra varmvatten tim Till Temperatur Normal Schema semester Meny för avancerade inställningar Schema Avancerat semester Veckoschema Exemplet ovan visar att Tillfälligt extra varmvatten är Till i 3,5 timmar. Information Tid & Språk om värmesystemet Inställningar Definiera system Service Driftinfo system Programversion Veckoschema Displaykort: varmvatten Programversion VP-styrkort: Veckoschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 3 dagar Dag för dag På Meny måndagsmorgonen för Driftinfo avancerade kl inställningar 6 börjar produkten producera mer varmvatten fram till klockan 9 då temperaturen återgår till det Status normala Avancerat VV VV-tank igen. C Mellan kl 18 och erhåller / 45 (60) man ytterligare en höjning. Tappvarmvatten ºC 54 (55) Gradminut -60 Historisk driftinfo Eleffekt kw 0.0 Ström! L1/L2/L3 Tips: Ställ in tiden ca timme Diffterm. Pump / ºC 30 Tid & tidigare Språk Inställningar än du behöver Definiera system varmvattnet, Driftinfo Service kompressor Pool ºC 0 (22) VV-cirkulation då det tar en viss tid att värma Extern värmekälla Aktiv 55 vattnet. Värmesystem Programversion Displaykort: Programversion VP-styrkort: Driftinfo värmesystem T ºC 60 eny för avancerade inställningar Avancerat CTC GSi 12 27

28 Temperatur Normal Allmän information Veckoschema 5.4 Driftinfo Information om värmesystemet Driftinfo system Denna meny visar aktuella temperaturer och driftdata för ditt värmesystem. Bilden visar in och utgående temperaturer från värmepumpen. Brine in Överst till vänster om värmepumpen (2 C) visas aktuell temperatur på brinevätskan från kollektorn in i värmepumpen. Brine retur Det nedre vänstra värdet (-1 C) är returtemperaturen på brinen tillbaka i kollektorslangen. Värdena varierar under året, beroende på värmekällans kapacitet och uttagen energi. Framledning radiatorer Till höger om värmepumpen (42 C) visas temperaturen på framledningen ut till husets radiatorer. Beroende av inställda parametrar och aktuell utomhustemperatur kommer detta värde att variera under året. Retur radiatorer Underst till höger (34 C) visas returtemperaturen på radiatorvattnet när värmesystemet laddas, annars visas inget värde. Beroende av inställda parametrar, värmesystemets kapacitet och aktuell utomhustemperatur kommer detta värde att variera under driften. Meny för avancerade Information inställningar Avancerat Tryck på Informationsknappen så visas driftinformation om det aktuella objektet. Aktuell utomhustemperatur. Tid & Språk Inställningar Visar aktuell Definiera utomhustemperatur system Service Produkten använder detta värde för att bestämma olika driftdata. Programversion Displaykort: Programversion Aktuell VP-styrkort: inomhustemperatur Visar aktuell rumstemperatur (om rumsgivare valts i driften). Finns det två värmesystem installerade så syns båda CTC GSi 12

29 illfälligt extra armvatten ill emperatur ormal 0.0 tim Veckoschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Dag för dag Allmän information Veckoschema formation om värmesystemet Driftinfo CTC GSi 12 Driftinfo system Denna meny visar aktuella temperaturer och driftdata. Första siffran är det aktuella driftvärdet, värdet inom parantes är börvärdet som värmepumpen arbetar mot. Status Visar driftstillstånd. De olika driftstillstånden är: -> VV Varmvatten (VV) produceras. -> VS Värme produceras till Värmesystemet (VS). eny för avancerade inställningar Avancerat -> Pool Värme produceras till poolen. Driftinfo Status VV VV-tank C 49 / 45 (60) Tappvarmvatten ºC 54 (55) Gradminut -60 Eleffekt kw 0.0 Ström L1/L2/L3 0.0 Diffterm. Pump / ºC 30 Pool ºC 0 (22) VV-cirkulation Extern värmekälla Aktiv 55 T ºC Driftinfo värmesystem Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Värmesystem -> Ingen uppvärmning sker. Tid & Språk Inställningar Definiera system Service VV-tank C 49/ 45 (60) Visar varmvattentemperaturerna i tanken: övre del och Programversion Displaykort: nedre del. Värdet inom parantes är börvärdet (Stopp Programversion VP-styrkort: temp) Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Tappvarmvatten C 54 (55) Visar aktuell temperatur på tappvarmvattnet. Om inget varmvatten tappas visas ingen temperatur, utan endast inställt börvärde. Gradminut -60 Visar aktuellt värmeunderskott i gradminuter. Eleffekt kw Visar effekt på elpatron (0 9.0 kw). Ström L1/L2/L3 Visar husets totala strömuttag på de olika faserna L1/L2/L3, förutsatt att tre strömkännare (tillbehör) monterats på inkommande ledningar till huset. Om strömkännare ej är identifierade så visas bara den högst belastade fasen. Om strömmen överstiger huvudsäkringarnas storlek kopplar elpannan automatiskt ner effekt för att skydda säkringarna, till exempel då flera effektkrävande apparater i huset används. Diffterm. Pump / ºC /Till /30 Difftermostatfunktion. Visar om laddningspumpen från extern tank är tillslagen. Visar även den externa tankens temperatur. CTC GSi 12 29

30 Allmän information Pool ºC 19 (22) Nattsänkning värmesystem Visning av pooltemperatur och (börvärde). ckoschema Dag för dag Varmvattencirkulation /Till ndag dag 00 Visar - 06 om VVC-pumpen är tillslagen. sdag rsdag dag -- - Extern -- värmekälla Aktiv/ /55 rdag Visar om externa värmekällan levererar värme. Visar ndag även den externa tankens temperatur. Ava Nattsänkning värmesystem ckoschema Block nk Söndag 22:00 j Fredag 14:00 nk :00 j : Historisk driftinfo I denna meny redovisas driftvärden för värmepumpen under lång tid. Total drifttid h Schema semester Visar total tid som produkten varit spänningssatt. hema semester Högsta 3 framledning C dagar Visar den högsta temperatur som levererats till radiatorerna. Värdet kan indikera värmesystemets/ husets temperaturkrav. Ju lägre värde under vintersäsongen desto bättre lämpat för värmepumpsdrift. Förbrukning kwh Veckoschema varmvatten Visar hur mycket elenergi som produkten använt. ckoschema Dag för dag ndag 06 Drifttid - 09 total dag sdag 06 Visar - 09 kompressorns totala drifttid. rsdag edag rdag ndag Driftinfo tus VV -tank C 49 / 45 (60) pvarmvatten ºC 54 (55) dminut -60 Historisk driftinfo ffekt kw 0.0 öm L1/L2/L3 0.0 fterm. Pump / ºC 30 ol ºC 0 (22) Driftinfo kompressor -cirkulation ern värmekälla Aktiv 55 Värmesystem Historisk driftinfo Total drifttid h: Högsta framledning C: 51 Förbrukning kwh 32 Kompressor: Drifttid total 1540 Driftinfo kompressor Kompressor Till 65 rps Laddpump Till 47% Brinepump Till VP in/ut C 35.5 / 42.3 Värmesystem Framledning 1 ºC 37 (38) Returledning ºC 31 Radiatorpump På Framledning 2 ºC 37 (38) Radiatorpump 2 På Shunt 2 Öppnar Inst Värmesy Värmesy Värmep Elpatron VV-tank Kommu Frikyla Solpane Diffterm Pool Extern v Spara m Hämta m Hämta f Def Värmesy Värmesy Värmepu CTC SM Frikyla Solpane Diffterm Pool VV-cirku Extern v Fjärrstyr Ser Funktion Larmlog Fabriksi Snabbst Uppdate Skriv log Kontrolle Ominsta Driftinfo värmesystem Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 30 CTC GSi 12

31 nk :00 j :00 Schema semester hema semester 3 dagar Driftinfo kompressor Denna meny är avsedd för service och avancerad felsökning. Veckoschema varmvatten Kompressor (Till/ /65 rps) ckoschema Dag Visar för dag om kompressorn är i drift eller inte, samt även ndag kompressorns varvtal i RPS (varv per sekund. dag sdag rsdag 06 Laddpump (Till/ /47%) dag rdag 10 Visar - 12 laddpumpens drifttillstånd och flöde i procent. ndag Brinepump (Till/) Visar om brinepumpen är i drift eller inte. Driftinfo tus VP in/ut C Visar värmepumpens VV temperatur på retur respektive tank C 49 / 45 (60) pvarmvatten ºC framledning. 54 (55) dminut -60 Historisk driftinfo ffekt kw 0.0 öm L1/L2/L3 0.0 term. Pump / ºC 30 l ºC 0 (22) Driftinfo kompressor cirkulation ern värmekälla Aktiv 55 Värmesystem Total drifttid h: Högsta framledning C: 51 Förbrukning kwh 32 Kompressor: Drifttid total 1540 Driftinfo kompressor Kompressor Till 65 rps Laddpump Till 47% Brinepump Till VP in/ut C 35.5 / 42.3 Värmesystem Framledning 1 ºC 37 (38) Returledning ºC 31 Radiatorpump På Framledning 2 ºC 37 (38) Radiatorpump 2 På Shunt 2 Öppnar Allmän information Inst Värmesy Värmesy Värmepu Elpatron VV-tank Kommun Frikyla Solpane Diffterm Pool Extern v Spara m Hämta m Hämta f Def Värmesy Värmesy Värmepu CTC SM Frikyla Solpane Difftermo Pool VV-cirku Extern v Fjärrstyr Ser Funktion Larmlog Fabriksin Snabbst Uppdate Skriv log Kontrolle Ominsta Driftinfo värmesystem Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 CTC GSi 12 31

32 Allmän information 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 2Kompressor Till 65 rps Laddpump Till 47% Brinepump Till VP in/ut C 35.5 / 42.3 Nattsänkning värmesystem Extern v Spara m Hämta m Hämta f ckoschema ställningar av rumstemperatur ndag dag Rumstemperatur sdag rsdag dag Värmesystem 1 rdag ndag Veckoschema varmvatten Värmesystem 2 (50) Dag för dag Värmesystem Framledning C Visar temperaturen ut till husets radiatorer, samt den temperatur som systemet arbetar mot. Beroende av inställda parametrar och aktuell utomhustemperatur 1 2 Driftinfo tus Nattsänkning VV Semester kommer detta värde att variera under året. tank C 49 / 45 (60) pvarmvatten ºC 54 (55) dminut Returledning -60 C Historisk driftinfo ffekt kw 0.0 öm L1/L2/L3 Visar temperaturen 0.0 på vattnet som kommer tillbaka från al av varmvattenkomfort fterm. Pump / ºC 30 värmesystemet in till Driftinfo värmepumpen. kompressor ol ºC 0 (22) Varmvatten cirkulation ern värmekälla Radiatorpump Aktiv 55 Värmesystem illfälligt extra Visar radiatorpumpens drifttillstånd. armvatten 0.0 tim ill emperatur Tillbehör: Driftinfo värmesystem ormal Framledning 2 C Visar temperaturen ut till värmesystem 2 om det finns installerat. Veckoschema Radiatorpump 2 Visar radiatorpumpens drifttillstånd formation om värmesystemet Shunt 2 Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Driftinfo systemvisar om shuntventilen ökar (öppnar) eller minskar (stänger) värmen ut till värmesystem 2. Veckoschema Block Sänk Söndag 22:00 Höj Fredag 14:00 Sänk :00 Höj :00 Värmesystem 1 2Framledning 1 ºC 37 (38) Returledning ºC 31 Radiatorpump På Schema semester Framledning 2 ºC 37 (38) Radiatorpump 2 På Shunt 2 Öppnar Schema semester Veckoschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 3 dagar Veckoschema varmvatten Driftinfo Dag för dag Status VV VV-tank C 49 / 45 (60) Tappvarmvatten ºC 54 (55) Gradminut -60 Eleffekt kw 0.0 Ström L1/L2/L3 0.0 Diffterm. Pump / ºC 30 Pool ºC 0 (22) VV-cirkulation Extern värmekälla Aktiv 55 Historisk driftinfo Driftinfo kompressor Värmesystem Def Värmesy Värmesy Värmepu CTC SM Frikyla Solpane Diffterm Pool VV-cirku Extern v Fjärrstyr Ser Funktion Larmlog Fabriksin Snabbst Uppdate Skriv log Kontrolle Ominsta Driftinfo värmesystem Driftinfo värmesystem eny för avancerade Här inställningar visas värmesystemets driftinformation de senaste 24 timmarna. Längst till höger är nutid, till vänster visas Avancerat de senaste 24 timmarna. Tiden "rullas" fram. T ºC Blå kurva visar aktuell utetemperatur. Grön/ Rosa kurva visar rumstemperatur 1 resp. 2. Tid & Språk Inställningar Definiera system Service Röd kurva visar framledningstemperaturen Ute Rum1 Framl1 Retur Rum2 Framl2 Grå kurva visar framledningstemperatur på Programversion Displaykort: värmesystem 2 om det finns installerat. Programversion VP-styrkort: Gul kurva visar returtemperaturen. 32 CTC GSi 12

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12. Modulerande bergvärmepump. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 61-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2015-11-02

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-3 14.04.2014 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 52-2 2015-09-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Innehållsförteckning Allmän information Checklista

Läs mer

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14 162 101 76-2 2014-02-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Läs mer

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 42-5 2013-04-08 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och slangar. 2. Fäst de två bärhandtagen

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-2 2014-02-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Översikt slutkund. CTC GSi 12

Översikt slutkund. CTC GSi 12 16230173-1 2017-02-14 Översikt slutkund CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump 1. Underteckna checklista installation. 2. Skicka in registrering Garanti & CTC Trygghet. Svarsbrevet eller via hemsidan: www.ctc.se/registrera-din-installation-for-garanti.

Läs mer

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-10 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-101

Läs mer

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 18-1 2014-06-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-2 2015-07-03

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 162 201 62-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations- och skötselanvisning

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70/2 2010-02-18 Innehållsförteckning För fastighetsägaren Välkommen... 3 Viktigt att tänka på!... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Trygghetspaket...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 12-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2016-12-01

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Innehållsförteckning För fastighetsägaren

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 52-8 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 I 400V 3N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR

Läs mer

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler Installations- och skötselanvisning Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler 161 501 60/4 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Trygghetspaket

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 64-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

162 101 14-6 2014-06-02. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex.

162 101 14-6 2014-06-02. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex. 162 101 14-6 2014-06-02 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoFlex Pelletspanna CTC EcoFlex Pelletspanna 162 101 14-6 2014-06-02 42 15 03 CTC EcoFlex

Läs mer

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare 162 301 05-1 2015-10-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90 Tappvarmvattenberedare Garantibestämmelser Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser.

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40

162 201 05-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V40 162 21 5-1 215-4-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V22 CTC V4 Kontrollera följande vid varje eldning: Kontrollera att tätningslisten på påfyllnadsluckan

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Solstyrning/ Expansionskort tillbehör till CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 162 201 22

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-3 2014-04-11 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump 400V 3N~ Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump 400V 3N~ Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 301 75-1 2017-02-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump 400V 3N~ VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02 Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02 Installations- och skötselanvisning CTC Eco El 161 101 13 02-02 161 501 12 03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1, installation av produkten Installationsbevis...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning CTC EcoComfort för fastighetsägaren 162 101 66-1 2013-01 25 Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION 4 Försäkring och garanti 5 Grattis till din nya produkt! 7 Checklista

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC V20. Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 64-1 2013-10 24 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V20 Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011 Installations- och skötselanvisning CTC V20 162 101

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex 161 501 43 07/1 2007-09-19 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat Kylmodul CTC EcoFlex Innehåll Innehållsförteckning Konvertingssatsens innehåll 3 Montering av ljudskivor 4 Montage av brineanslutningsrör

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer