JEFF Electronics AB Box Mölnlycke Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80"

Transkript

1 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög returtemperatur 7 * Begränsning av drift mot värmesystem 8 * Begränsning av tillsatsvärmedrift 8 * Hysteres för värmepump och tillsatsvärme 8 * Top-up 8 * Tappvarmvattenladdning 8 * Reglerpressostat för varmvattenproduktion 8 * Tappvarmvattenladdning med tillsatsvärme 8 * Toppvärme 9 * Köldbärarpump (KB) 9 * Värmebärarpump (CP) 9 * Ordlista 9 * Grundinställning av parametrar 10 * Mätområde for temperaturgivare 10 * Omvandlingstabell for temperaturgivare 10 * Inkoppling, el 11 JEFF Electronics AB Box Mölnlycke Tel: Fax: :22

2 2 INLEDNING RD50 TVL är en reglerdator avsedd att styra en värmepump (VP) och tillsatsvärme (TS), i form av en elkassett med ett eller två steg, på ett så ekonomisk sätt som möjligt. Den reglerar produktion av tappvarmvatten till en fast temperatur och värme till värmesystemet efter utetemperaturen. Regleringen är optimerad så att värmepumpen levererar så mycket av värmebehovet som möjligt innan elkassetten kopplas in och hjälper till. Driftparametrar, temperaturer osv. kan läsas av i ett teckenfönster och eventuellt ändras. Nedanstående ritning beskriver principen för ett system som RD50TVL är konstruerad att reglera. RD50TVL FUNKTIONSKNAPPAR STAND-BY: Viloläge; värmepump, elkassett och cirkulationspumpar är ej i drift. Programmering kan utföras (Röd lysdiod på knappen indikerar rådande driftsfall) VARMVATTEN: Värmepumpen producerar endast varmvatten. AUTO: Normalläge. Datorn styr värmepump och elkassett enl. programmerade värden. VÄRMEPUMP: Endast drift med värmepump, elkassetten inkopplas ej. TILLSATSVÄRME: Endast drift med elkassett. Elkassetten alltid är "aktiv" för drift mot värmesystemet. Tappvarmvattenproduktion avslutas på temperaturen inställd i 99%76VWRSS Förflyttning baköver i parameterlistan Förflyttning framöver i parameterlistan Ökar börvärde eller ändrar funktion Minskar börvärde eller ändrar funktion

3 3 MENYLISTA För att förflytta sig mellan raderna används pilknapparna. Värden och parametrar ändras genom att använda knapparna och. För att få tillgång de olika menyerna måste man trycka så att * visas i fönstret. Menyn stängs genom att trycka så att * försvinner. De värden som visas är standardvärden vid leverans. 0 RD50 TVL 3.01SV Rad 0 visar programmets namn och versionnummer RUM giv kortslut RUM giv avbrott UTE giv kortslut UTE giv avbrott FL giv kortslut eraturgivare är kortsluten, ej inkopplad eller felaktig. Vid flera givarfel kommer menyraden att växla mellan dessa. Raden med felinformation kommer automatisk fram några sekunder efter en tryckning på reglerdatorns knappar. Raden kommer endast fram vid fel på givare eller vid larm på värmepump. FL giv avbrott RL giv kortslut RL giv avbrott VVB giv kortslut VVB giv avbrott VP LARM 1 RUMbör t:20 C 1 RUM t 21(20) C 5 UTE t 0 C 6 KURVA:40 7 SERVICE:* 8 INTEGRAL FL t 41(43) C 11 RETURt 32(48) 12 VVB 49(44,48) Rad 15: driftfall 15 DF Manuell 15 DF Standby 15 DF VP, TS från 15 DF VP rad 15 DF VP TS rad 15 DF VP vvb 15 DF VP TS vvb 15 DF TS rad 15 DF VP vvb 15 DF TS rad 15 DF TS vvb 15 DF VP larm Visar inställd, önskad rumstemperatur (börvärde). Kan justeras. Rumgivarens är-värde (bör-värde inom parentes) [utseende då rumsgivare finns med] Visar aktuell utetemperatur. Visar inställd temperaturkurva för framledningstemperaturen. OBS: Gäller endast vid värmeproduktion. Kan justeras. Öppnar meny-raderna 8 till 18 Visar anläggningens aktuella värmeöverskott eller underskott ( C minuter). Visar framledningstemperatur vid drift mot värmesystemet; är-värde (börvärde). Visar värmesystemets returtemperatur; är-värde (inställd max tillåten returtemperatur för drift av värmepumpen). Visar varmvattenberedarens temperatur Är-värde ( inställd starttemperatur, stopptemperatur ). Denna rad kan visa en av nedanstående texter Reglerdatorn står i MANUELL-läge. Reglerdatorn står i vilo- / STANDBY-LÄGE Ej driftbehov för tillfället VP producerar värme till värmesystemet VP och TS producerar värme till värmesystemet VP producerar varmvatten till varmvattenberedaren VP och TS producerar varmvatten till varmvattenberedaren TS producerar värme till värmesystemet VP producerar varmvatten till varmvattenberedaren TS producerar värme till värmesystemet TS producerar varmvatten till varmvattenberedaren Larmingång är aktiv (=utlöst motorskydd eller/och pressostat i VP)

4 Rad 16: VP status 16 VP.Manuell 16 VP.LARM 16 VP ej aktiv 16 VP till rad 16 VP till vvb 16 VP vilar n 16 VP fördröjd 16 VP hög RETUR 16 VP UTE t>17 16 VP ej behov Rad 17: TS status 17 TS.Manuell 17 TS ej aktiv 17 TS. 2 till vvb 17 TS. 1 till vvb 17 TS. 2 till rad 17 TS. 1 till rad 17 TS. 0 till vvb 17 TS. 0 till rad 17 TS UTE t>10 17 TS ej behov 18 CPfrån KBfrån 19 DRIFTTID:* DT.VP:12345t DTVPrad78vvb22 DTTS:12345 t DTTSrad78vvb22 24 ACCESS: VP:* VP.A1:-60 VP.RETURmax:52 VP.hysteres:7 TS:* TS.A2:-250 TS2.DIFF: 0 TS.UTEmax:6 TS.hysteres:15 VVB:* VVB.:ej vald/vald VVB.start:46 VVB.stopp: 50 VVB.VVBtid:20 VVB.RADtid:10 VVB.TSladd:55 VVB.TSstopp:50 4 Denna rad visar vad Värmepumpen gör just nu MANUELL-meny är aktiverad. Automatisk reglering satt ur funktion Larm på VP Reglerdatorn i läge STANDBY eller TILLSATSVÄRME VP producerar värme till värmesystemet VP producerar varmvatten till beredaren VP vilar; tid kvar till starttillstånd av VP seden senaste start / stopp. Tidsfördröjning som säkrar att köldbärarpumpen alltid är i drift innan kompressorn startar Returtemperaturen högre än VP.RETURmax. Utetemperaturen är högre än KURV.RADstopp. Ej behov för VP-drift Denna rad visar vad Elkassetterna gör just nu MANUELL-meny är aktiverad. Automatisk reglering är satt ur funktion RD i läge STANDBY eller endast TILLSATS. TS ej aktiv för tillfället. Två steg elkassett producerar varmvatten Ett steg elkassett producerar varmvatten Två steg elkassett producerar värme till värmesystemet. Ett steg elkassett producerar värme till värmesystemet. TS STANDBY mot varmvattenberedaren TS STANDBY mot värmesystemet TS kopplas ej in så länge utetemperaturen är högre än TS.UTEmax Ej behov för TS Visar driftstatus for värmebärarpump (CP) och köldbärarpump (KB). Öppnar meny för avläsning av drifttid Drifttid för värmepump Fördelning (i procent) av kompressorns drifttid; värme / varmvatten Tillsatsvärmens drifttid Fördelning (i procent) av tillsatsvärmens drifttid; värme / varmvatten Ger tillgång (=Access) till följande inställningsparametrar. Öppnas genom att trycka och tills visas i fönstret. Öppnar värmepumpsmeny med. Stänger med. Önskad tröghet som måste uppnås innan start av VP ( C min) Högsta tillåtna returtemperatur för drift av VP.diff. mellan är- och börvärde på framledning innan tvångsstart VP Öppnar tillsatsvärmemeny. Önskad tröghet som måste uppnås innan start av tillsatsvärmen ( C x min) Elkassett 2 inkopplingsdifferens (0=EJ aktiverad funktion) Max tillåten utetemperatur för start av TS (gäller ej vid larm VP).diff. mellan är- och börvärde på framledning innan tvångsstart TS Öppnar tappvarmvattenmeny. Bestämmer om det skall produceras varmvatten eller ej. Starttemperatur för varmvattenproduktion. Stopptemperatur för varmvattenproduktion Max tid för VVB-drift vid samtidigt värmebehov Max tid för drift mot värmesystem vid samtidigt VVB-behov. Framledningstemperaturens börvärde när TS är med mot VVB. Stopptemperaturen i VVB när TS är med och producerar varmvatten.

5 5 KURVA:* KURVA.+20:0 KURVA.+10:0 KURVA.0:0 KURVA.-10 KURVA.-20:0 KURVA.-30:0 KURVA.min:10 KURVA.max:70 KURV.RADstopp:17 KURVA.RUMvikt:0 TOPPVÄRME:* TOPPV.: vald/ej vald TOPPV.TSladd:62 TOPPV.TSstopp:60 TOPPV.interv.:14 KALIBRERING:* KALIB.FL: 0 KALIB.RETUR: 0 KALIB.UTE: 0 KALIB.VVB:0 KALIB.RUM: 0 MANUELL:* MANU.INTEG:-150 MANUELL.VP:till/från MANUELL.VX:till/från MANUELL.CP:till/från MANUELL.TS:till/från MANUELL.KB:till/från VP är till KE50: SNABBLÄGE:* Öppnar kurv-menyn. Justering av värmekurva i området kring +20 C ute Justering av värmekurva i området kring +10 C ute Justering av värmekurva i området kring +0 C ute Justering av värmekurva i området kring -10 C ute Justering av värmekurva i området kring -20 C ute Justering av värmekurva i området kring -30 C ute Lägsta tillåtna framledningstemperatur till värmesystemet. Högsta tillåtna framledningstemperatur till värmesystemet. Högsta tillåtna utetemperatur för värmeproduktion. Faktor för rumsgivarens inverkan 0=ingen 6=max Öppnar toppvärmemeny. Kopplar in / kopplar ur toppvärmefunktion Framledningstemperaturens börvärde när TS toppvärmer VVB Stoppar toppvärme vid denna temperatur på varmvattengivaren. Dagar mellan varje toppvärme-driftfall Öppnar kalibreringsmeny Kalibrering av framledningsgivare Kalibrering av returgivare Kalibrering av utegivare Kalibrering av varmvattengivare Kalibrering av rumsgivare Öppnar manuellmeny. Manuell inställning av integralvärdet VP på / av (MANUELL.KB: måste vara till innan VP får starta) Växelventil för varmvatten till / från. Cirkulationspump för värmesystem till / från. Elkassett till / från. Köldbärarpump till / från. Varningstext vid försök att stoppa KB när MANUELL VP: till. Nej/Direkt : Anslut PC direkt till KE, Modem: Anslut via modem Öppnar snabbläget; dvs. de flesta tider i RD blir 60 ggr.kortare

6 FRAMLEDNINGENS BÖRVÄRDE 6 Framledningstemperaturen är beroende av utetemperaturen. Utifrån inställd värmekurva räknar regulatorn själv ut vilken temperatur värmesystemet behöver. En gång per minut uppdateras framledningstemperaturens börvärde (FLbör). Denna ändras endast 1 C upp eller ned vid varje tillfälle, tills den når det börvärde som gäller vid aktuella förhållandet. Börvärdeskurvan väljs i menyrad 6 KURVA:, där framledningstemperaturens börvärde anges vid 0 C utetemperatur. Kurvan kan parallellförskjutas upp eller ner genom att ändra temperaturen i menyrad 1 RUMbör:. En eventuell kurvjustering kommer att adderas till det framräknade börvärdet. Denna kurvjustering utförs i menyraderna KURVA KURVA.-30:. Om rumsgivare (extra tillbehör) är inkopplad och KURVA.RUMvikt har en inställning över 0, dvs. värde mellan 1 och 6, kommer också avvikelse mellan rummets börvärde och ärvärde att beräknas. Detta medför att kurvan justeras upp eller ned. Nedan visas FLbör beroende av utetemperaturen vid olika inställningar av KURVA. Exemplet visar vilken bör-temperatur framledningen strävar efter när det är -7 C ute och KURVA: 40 C är vald (= Kurva 40 betyder ca 45 C när det är - 7 C ute) INTEGRAL För att undvika onödigt många till- och frånslag på värmepump och tillsatsvärme, har det lagts in en temperatur/tidsfördröjning i RD kallad integral. Integralvärdet beräknas som skillnaden mellan äroch bör-temperaturen ut till värmesystemet (framledningstemperaturen) multiplicerat med tiden [ C minuter]. Så länge är-temperaturen är lägre än bör-temperaturen, kommer värmeunderskottet att öka. När integralen är lika med det inställda värdet i menyrad 93$, kommer värmepumpen att starta. Om värmeunderskottet fortsätter att öka även om värmepumpen är i drift, kommer tillskottsvärmen att starta när värmeunderskottet är lika med det inställda värdet i menyrad 76$ plus värdet$. När är-temperaturen är högre än bör, får vi ett värmeöverskott i värmesystemet. Det resulterar i att värmeunderskottet minskar, och att tillsatsvärmen + värmepumpen stannar. Tillsatsen urkopplas vid integralvärdet $och värmepumpen på integralvärdet noll (0 Integralen beräknas och summeras en gång varje minut. 0 A1 A2 VP EL

7 RUMSGIVARE 7 Om rumsgivare är inkopplad (extra tillbehör), måste menyraden.859$580ylnw ställas in på ett värde över 0. Menyrad 1 kan då ha följande utseende: 580Wƒ& och man kan läsa av både rumsgivarens temperatur (är) och önskad rumstemperatur (bör). Faktorn som är angiven i.859$580ylnw, avgör hur stor betydelse skillnaden mellan rummets är- och bör-värde skall ha enl. formeln: FLbör = Framräknad KURVA(vid aktuell utetemp) + [(RUMvikt ) (RUMbör - RUMär)]. Exempel: Kurva: 40, Ute: -7, Rum vikt: 2, RUMbör: 22 och RUMär: 19 FLbör : 45 + [2 x (22-19)] = 51 C Nedanstående figur visar grafiskt hur en avvikelse i rumstemperaturen påverkar FLbör..859$580YLNW 2 och.859$ 40. eraturskillnaden i rumstemperaturen är 1 C över inställd i ena fallet och 1 C under inställd i andra fallet. TILLSATS DRIFT Tillsatsenergi (TS) i form av en Elkassett med ett eller två steg kopplas in då värmepumpen inte ensam orkar med att försörja huset. TS får starttillstånd via integralberäkningen, se Integral, och kopplas sedan in och ur beroende på framledningstemperaturen. Vid drift mot Radiator kopplas TS in då framledningstemperaturen är mer än en (1) grad under uträknat börvärde och kopplas ur vid en (1) grad över börvärde. Vid varmvattenbehov och aktiv TS kommer TS att hjälpa till för att snabbt värma varmvattnet. 'XEEOD(ONDVVHWWHU RD50TVL kan även hantera Tillsats med två steg elkassett. Denna funktion aktiveras genom att i TS-menyn sätta 76',)) till ett tal större än noll. Elkassett steg två kopplas in då framledningstemperaturen är mer än 1+TS2.DIFF grader under börvärdet och kopplas ur då framledningstemperaturen nått upp till börvärde. Vid varmvattenbehov och aktiv TS kommer båda stegen elkassett att hjälpa till med uppvärmningen. HÖG RETURTEMPERATUR På menyraden 935(785PD[ ställs högsta tillåtna returtemperatur för drift med med värmepump för värmeproduktion; normalt 52 C (motsvarar ca 55 C framledningstemperatur).

8 8 BEGRÄNSNING FÖR DRIFT MOT VÄRMESYSTEMET SOMMARTID. På menyraden.8595$'vwrs ställs den högsta utetemperaturen för drift mot värmesystemet. Över denna temperatur kommer varken värmepump eller tillsatsvärmen att producera värme till värmesystemet. Spärren upphävs när utetemperaturen åter har sjunkit 3 C under.8595$'vwrs BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLSATSVÄRME På menyraden 7687(PD[ ställs högsta tillåtna utetemperaturför in drift av tillsatsvärmen. Detta gäller både värme- och varmvattendrift. Gäller både läge AUTO och läge VVB. Tillsatsvärmen tillåts om larmsignal från värmepumpen finns. HYSTERES VP OCH TILLSATSVÄRME (TS) På menyraderna 93K\VWHUHV och 76K\VWHUHV ställs den största skillnaden mellan framledningens är- och bör-värde innan överstyrning av integralen sker, som medför att av värmepump och tillsatsvärme tvångsinkoppas. En tidsfördröjning på 5 minuter ser till att tillfälliga temperaturändringar inte medför tvångsinkoppling. TOP UP När värmepumpen har varit i drift mot värmesystemet och uppfyllt värmebehovet, mäter reglerdatoren temperaturen i varmvattenberedaren. Om denna är mindre än 3 C över inställd starttemperatur, kommer reglerdatoren att växla om till varmvattendrift och avsluta driften när reglerpressostaten bryter. Detta reglersätt ger värmepumpen färre antal starter. TAPPVARMVATTENLADDNING (VVB) Tappvarmvattenladdning startas då givaren i beredaren är kallare än inställt värde på menyrad 99%VWDUWƒ& Laddningen stoppas då temperaturen uppnått inställt värde på menyrad 99%VWRSSƒ& REGLERPRESSOSTAT (RP) Funktionen att stoppa tappvarmvattenladdning med driftspressostat eller reglerpressostat finns INTE i denna produkt. Om tryckstyrt VVB-stopp önskas skall RD50 VILLA väljas i stället för RD50 TVL. TAPPVARMVATTENLADDNING med TILLSATSVÄRME Om tillsatsvärme är igång för radiator då VVB-fallet startar eller om värmepumpen inte kan starta, går tillsatsvärmens elsteg in och laddar tappvarmvatten. Laddningstemperaturen, som mäts med framledningsgivaren, ställs in på menyrad 99%76ODGGƒ& Laddningen med tillsats upphör vid inställt värde 99%76VWRSSƒ&

9 9 TOPPVÄRME Funktionen skall normalt EJ aktiveras i värmepumpar utan förrådsberedare för varmvatten ( t ex fabrikat Terrawatt ). Toppvärmefunktionen kan användas att efter avslutat tappvattenuppvärming med värmepump, med hjälp av elkassetten värma upp varmvattnet ytterligare till en högre temperatur jämfört med vad värmepumpen klarar av. Detta inträffar normalt en gång varje 14:e dag. När inställda antal dagar gått aktiveras toppvärmen i samband med första varmvattenbehovet efter inställd tid. Kompressoren stannar när RP bryter, men elkassetten fortsätter att höja temperaturen på varmvattnet. Tappvarmvattnet laddas med den temperatur som är inställd i menyraden ODGG och avslutas när temperaturen i beredaren är enligt inställningen i menyraden VWRS. Toppvärmedriften inträffar första gången ca ett dygn efter att den är aktiverad. Därefter sker toppvärmning i samband med första varmvattendriftfallet efter inställd intervalltid i menyraden 72339LQWHUYDOO. KÖLDBÄRARPUMP För att undvika isbildning i förångaren, kopplas köldbärarpumpen in ca 30 sekunder innan kompressoren startar och kopplas ur ca 30 sekunder efter att kompressoren stannat. Vid manuell drift av kompressoren (0$18(//93WLOOIUnQ) måste köldbärarpumpen först startas. (0$18(//.%WLOOIUnQ). Och motsatt måste kompressorn stoppas innan köldbärarpumpen. Varningstext kommer fram i fönstret om försök till detta görs (felmanövern hindras). OBSERVERA! I system med dubbla elkassetter är köldbärarpumpen direktkopplad till utgången för värmepumpen och styrs parallellt med denna. Se vidare under Tillsats drift ovan. CIRKULATIONSPUMP FÖR VÄRMESYSTEM Cirkulationspumpen går konstant så länge utetemperaturen är lägre än inställd temperatur i menyraden.8595$'vwrs. När utetemperaturen är högre stannar cirkulationspumpen ( men den kommer att vara i drift ca en minut varje dygn för motion ). ORDLISTA VP Värmepump GT Givare, som känner temperatur CP Cirkulationspump för värmesystemet RP Reglerspressostat TS TILLSATSVÄRME (här; Elkassett) FLt Framledningstemperatur VVB Varmvattenberedare KB Köldbärarpump RD Reglerdator RD50VILLA RAD Vattenburet värmesystem

10 10 GRUNDINSTÄLLNING AV PARAMETRAR Grundinställning Minimum Maximum Enhet RUMbör: C KURVA: VP.A1: x minuter VP.RETURmax: C VP.hysteres: C TS.A2: x minuter TS2.DIFF: C TS.UTEmax: C TS.hysteres: C VVB.: vald ej vald vald - VVB.start: C VVB.stopp: C VVB.VVBtid: Minuter VVB.RADtid: Minuter VVB.TSladd: C VVB.TSstopp: C KURVA.+20: C KURVA.+10: C KURVA.0: C KURVA.-10: C KURVA.-20: C KURVA.-30: C KURVA.min: C KURVA.max: C KURVA.RADstop: (>>>)* C KURVA.RUM.vikt TOPPV.drift: från från till - TOPPV.TSladd: C TOPPV.TSstopp: C TOPPV.interv.: Dygn *(>>>) = funktion frånkopplad MÄTOMRÅDE FÖR TEMPERATURGIVARE eraturgivare Område Enhet Framledning C Returledning C Utetemperatur C Varmvattenberedare C Rumstemperatur C OMVANDLINGSTABELL FÖR TEMPERATURGIVARE ,6 8 46, , ,2 52 7, , , , ,4 54 7, , , , ,5 56 6, , , ,2 46 9,8 58 6,4-8 98,3 4 55, , ,0 48 9,1 60 6,0-6 88,9 6 50, , ,8 50 8,4 65 5,0

11 11 INKOPPLING %DNVLGD5'79/, visar in-och utgångar. Vänster sida 230 volt Höger sida Lågspänning Plintnummer Funktion ) UNODULQJWLOOI UNRUWQLQJDU 93 VP Manöver till värmepump 99% VVB Växelventil tappvarmvatten CP Cirkulationspump för radiator &3 TS Tillsatsvärmekälla (elkassett) 76 KB Köldbärarpump L1, 230V Driv- o manöverspänning.%76 RP Reglerpressostat, ingång /9 (Används EJ) LARM Larmingång 53 N, 230V Nolla, återledare 230V /$50 RD50 TVL 9HUVLRQ Serie nr.: Test sign.: GIVARE Gemensam återledare för alla givare 19 FL Framledningsgivare RETUR Returledningsgivare UTE Utegivare VVB Givare i tappvarmvattenackumulator RUM Rumsgivare (extra tillbehör) Komm. A och Komm. B Inkoppling för tvåtråd kommunikation till KE50 *,9$5(JHPHQVDP.RPP$.RPP% )/ 5(785 87( 99% 580 %RWWHQVRFNHOIRU5' Om RD50 TVL ej levereras monterad i värmepump, eller inbyggd i styrskåp, rekommenderas den speciella bottensockelen (extra tillbehör) för att skydda RD s elektronik och för att underlätta skåpmontering (förberedd för montering på DIN-skena), elmontering och ev. service. Höger sida 230 volt Vänster sida Lågspänning INTERN KRAFT (RP) Används EJ

RD50.1 Reglerdator för värmepumpsystem

RD50.1 Reglerdator för värmepumpsystem RD50.1 Reglerdator för värmepumpsystem FUNKTIONSBESKRIVNING, HANDHAVANDE och INSTALLATION JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 Sida 1(23) INNEHÅLL 1 INLEDNING...3

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic

Thermia Värmepump Villa Classic Thermia Värmepump Villa Classic Skötselanvisning S-52368-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 2 Värmepumpens delar... 4 Instrument och reglage... 5 Reglerdatorns menyer...6-10 Inställningar

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

Poolstyrning PremiumLine X15

Poolstyrning PremiumLine X15 Poolstyrning PremiumLine X15 13847-00.1I Handledning Art. nr: 13847 Utgåva 1.0 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring 3 2 Vad ingår

Läs mer

RD22 Shuntregulator med ledvärde beroende av ute-temperatur Operatörsmanual

RD22 Shuntregulator med ledvärde beroende av ute-temperatur Operatörsmanual RD22 Shuntregulator med ledvärde beroende av ute-temperatur Operatörsmanual JEFF Electronics AB 2008 Revision Page 1of 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING.... 3 1.1 SÄKERHET... 3 1.2 MANUALENS INDELNING...

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning

Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning Thermia Värmepump Eko Classic Installationsanvisning Uppackning och placering... 2-4 Rörinstallation... 5-6 Givare / givarnas motståndsvärden... 7-8 Elinstallation, elschema m m... 9-15 Fyllning av köldbärarsystem...

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Diplomatserien Drift och navigering

Diplomatserien Drift och navigering Diplomatserien Drift och navigering Diplomat-serien Atria Innehållsförteckning Inställning rumbörvärde... 3 Justering av värmekurva... 4 Brytning av värmekurva... 5 Inställning av värmestopp... 6 Läsa

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Atella. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller

SKÖTSELANVISNING. Atella. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller SKÖTSELANVISNING Atella Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den gradangivelse

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Handledning i inkoppling och handhavande Artikel nr: 290547 Utgåva 2.2 Handbok Poolstyrning IVT Industrier AB, Augusti 2004 Artikelnummer: 290547 Utgåva 2.2 Copyright

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utkompenserad styrkurva och referensgivare. Du får:

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Thermia värmepump Diplomat

Thermia värmepump Diplomat Thermia värmepump Diplomat Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Installationsanvisning 9680-53814001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information............ 4 2 Placering och upppackning.... 6

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur.

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur. KMK Float Regulator för flytande kylmedelreglering. Reglering av kylmedeltemperaturen sker med hjälp av en temperaturgivare i rörledningen till maskinen samt en utetemperaturgivare. Enheten har även parpumpsautomatik

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Qvantum Modbus. CCV Modbus. Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus. CCV programvara och senare MB1508

Qvantum Modbus. CCV Modbus. Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus. CCV programvara och senare MB1508 1 Qvantum Modbus CCV Modbus CCV programvara 200.12 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera med

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 2 5 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning Sänkning

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1155

Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggning: Värmepumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Pumpar (ska ställas lika i samtliga VP) KB

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide 2 Gebwell UI400 Att förflytta sig i menyn Vrid manövervredet: Välj symbol i navigeringsmenyn. Den valda symbolen syns som mörkare i menyn. Tryck på manövervredet

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2. Pannväljare typ ER-p2.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2. Pannväljare typ ER-p2. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2 Pannväljare typ ER-p2. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer