Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika"

Transkript

1 Användarhandledning

2 Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME Varmvatten prioriteras före värmen till huset... 5 Reglercentralens sätt att styra värmepumpen... 5 Styrning med utegivare... 5 Styrning med utegivare med rumsgivare... 5 Kontroll Panel... 6 Knappar och indikeringar... 6 Hur kontrollpanelen används... 6 Ställ in värmen... 7 Värmekurva... 7 Ändra kurvlutning... 8 Ställ in extra värmekurva med shunt... 9 Extra värmekurva... 9 Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurvan Ställ in Rumstemperatur och Rumsgivarpåverkan Ställ in varmvatten Ställ in värmepumpen för extra varmvatten Varmvattenspets Tidsstyrning Extra funktioner...16 Temperaturer El tillskott Service Datum/klocka Solenergi Pool Komponenter...17 EcoDan kombitank med plattvärmeväxlare Skötsel...18 Kontrollera manometern Kontrollera säkerhetsventilen Partikelfilter Kontroll av skyddsanod Skötsel av Mitsubishi Electric Värmepump Om något blir fel...20 Överhettningsskydd elpatron Nöddrift Anslutning Värmepump och EcoDan...21 El schema EcoDan (Split typ)...22 El kopplingar EcoDan (Split typ)...23 Teknisk information...24 Försäkran om överensstämmelse... 24

3 Användare information Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller golvvärmesystemet. Systemet regleras av reglercentral ME 900 som är inbyggd och övervakar hela systemet. Justeringar görs direkt i reglercentralen för värmekurva, varmvattentemperatur och för olika optioner. Alla justeringar görs av installatör eller användare i reglercentralens panel. Notera Endast utbildade och kvalificerade tekniker får göra reparationer av denna produkt. Felaktig reparation kan leda till risk för användaren. Besök från en auktoriserad servicerepresentant för att utföra justeringar eller reparationer, kan inte bli kostnadsfri om inte dessa regler följs, även under garantiperioden. OBS! Personer med begränsad fysisk eller mental förmåga (inklusive barn) får inte använda apparaten utan instruktioner om hur den används på ett säkert sätt. Barn skall hållas under uppsikt så att de ej leker med apparaten! 2

4 Allmänt EcoDan kombitank kan inte användas utan att anslutas till Mitsubishi Electric värmepump, vilket medför ett komplett system för värme och varmvatten. EcoDan varmvattenberedare är rostfri. EcoDan kombitank installeras inomhus och värmepumpen utomhus. Värmepumpen tar energi från uteluften och transfererar energin till EcoDan kombitank för vidare uppvärmning av vatten till radiatorer/golvvärme och varmvatten. Reglercentralen ME 900 reglerar och övervakar hela systemet. Via en display med grafisk presentation görs alla avläsningar och justeringar. ME 900 ger bästa möjliga funktion för att optimera husets värmebehov och energiförbrukning. Det är ett antal givare i systemet som reglerar värme och varmvattenladdningen efter uppsatt behov. Dessa ger reglercentralen information om t.ex. aktuell utetemperatur eller varmvattentemperatur. 3

5 Beskrivning av hur EcoDan fungerar EcoDan Kombitank tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump producerar värme och varmvatten, (tillskottsenergi produceras av en elektrisk inbyggd patron vid behov). Systemet växlar mellan uppvärmning av varmvatten (det vatten som cirkulerar i radiatorer eller i golvvärme systemet) och varmvatten (det vatten som brukas vid tappkranar eller duschar) med hjälp aven växelventil. EcoDan varmvattenberedare är en rostfri dubbelmantlad beredare för att ackumulera varmvatten. En elektrisk patron är inbyggd för att värma varmvatten och värmesystem när behovet är större än vad värmepumpen är dimensionerad för eller när utetemperaturen går under tillåten driftstemperatur för värmepumpen. Systemet värmer varmvatten baserat på information från en givare som finns på beredaren och inställningar i reglercentralen. I första hand är det värmepumpen som värmer varmvattnet. Vid behov aktiveras elpatronen i EcoDan. Funktion vid olika behovssituationer Värmepumpen producerar värme och inget varmvattenbehov finns: Värmepumpen värmer radiatorvattnet enligt returgivare T9 (figur 1) och värmeinställningarna i reglercentralen. Reglercentral ME 900 kontrollerar kapaciteten från värmepumpen. Värmepumpen producerar värme och varmvattenbehov finns: Givaren T3 (figur 1) för varmvattnet visar att vattnet behöver värmas. Radiatorvattnet från värmepumpen leds genom varmvattenberedarens ytterhölje och värmer därigenom varmvattnet tills varmvattenbehov. Under tiden produceras ingen värme till husets värmesystem. Värmepumpen behöver tillskott för att klara uppvärmningen: El patronen hjälper till genom att stega in elpatronens effekt steg 1 tillsammans med värmepump till dess returgivare T9 (figur 1) når inställt värde enligt reglerkurvan. Figur 1. Extra varmvatten och varmvattenspets: När extra varmvatten behövs tillgodoser reglercentralen först detta genom att värmepumpen höjer temperaturen maximalt. I sista steget arbetar enbart elpatronen för att höja temperaturen. Sommarsäsong: I detta fall sker ingen uppvärmning och värmepumpen står still. När varmvattenbehov uppstår startar värmepumpen och tillgodoser detta behov. Extra varmvatten och varmvattenspets fungerar enligt tidigare beskrivning. 4

6 Reglercentral ME 900 Reglercentralen är hjärnan i systemet och säkerställer att värmepumpen ger maximal besparing och fungerar i många år. Reglercentralen övervakar värme och varmvattenproduktionen för ditt hus behov. Systemtänkandet i reglercentralen är särskilt viktig för att hålla nere temperaturen till värmesystemet vilket ger optimal besparing. Varmvatten prioriteras före värmen till huset I ett hus med vattenburen värme skiljer man på värmen som produceras till huset och varmvattnet. Värmen till huset sker via radiatorer eller golvvärme och varmvattnet är för duschar och kranar. Uppvärmning av varmvatten sker i den inbyggda varmvattenberedaren. I varmvattenberedaren finns en givare som känner av temperaturen på varmvattnet. Varmvattnet passerar genom beredarens ytterhölje och värmer upp beredarens innertank. Reglercentralen ser till att uppvärmningen av varmvattnen alltid prioriteras före uppvärmning av huset. Det betyder att du aldrig behöver vara utan varmvatten. Reglercentralen styr en växelventil som växlar mellan uppvärmning av huset och varmvattnet. När varmvattnet är uppvärmt ser växelventilen till att uppvärmningen av huset sker. Reglercentralens sätt att styra värmepumpen Reglercentralen styr värmeproduktionen baserat på enbart utegivare eller utegivare i kombination med rumsgivare. Styrning med utegivare Styrning med utegivare är det vanligaste sättet för reglercentralen att styra värmepumpen. När värmepumpen levereras är den inställd för detta styrsätt. En givare monteras upp på husets yttervägg (den kallaste och minst utsatta väggen). Givaren skickar signaler till reglercentralen i värmepumpen. Styrningen med utegivare betyder att värmepumpen automatiskt anpassar värmen i huset beroende på utetemperaturen. Om temperaturen utomhus sjunker d.v.s. när det blir kallare ute, kommer radiatorerna inne i huset att bli varmare. Du avgör vilken temperatur du ska ha på värmesystemet, i förhållande till utetemperaturen, med hjälp av ett antal inställningar (värmekurvan) i reglercentralen. Kurvan visar returtemperaturen för värmesystemet i förhållande till utetemperaturen. Val av lägre kurva ger lägre framledningstemperatur och därmed högre energibesparing. Styrning med utegivare med rumsgivare Styrningen med utegivare kompletterad med rumsgivare (tillbehör) betyder att man även placerar en givare centralt i huset. Den ansluts till EcoDan Kombitank och ger information till reglercentralen om aktuell rumstemperatur. Signalen påverkar värmekurvans returtemperatur. Exempelvis sänks den när rumsgivaren visar högre temperatur än vad som ställs in. Inställning görs i menyn Värme Rumsgivare Rumsgivarpåverkan. Leveransinställning är satt till 0 vilket innebär att Rumsgivare inte påverkar värmekurvan. För att aktivera Rumsgivare sätts ett värde mellan 0,0 10,0 Detta styrsätt används när andra faktorer än utetemperaturen påverkar hur varmt det är inomhus. Det kan t.ex. vara när det finns en braskamin eller fläktelement i huset eller om huset är vindkänsligt. Viktigt: Endast det rum där rumsgivaren sitter kan påverka regleringen av temperaturen. 5

7 Kontrollpanel I kontrollpanelen görs alla inställningar. Där syns också statistik om värmeproduktionen samt information om olika larm. När dina inställningar är gjorda skickar kontrollpanelen signaler till reglercentralen ME 900 för att verkställa dina önskemål. Knappar och indikeringar Strömbrytare PÅ/AV Värmepumpen startas och stängs av med knappen Strömbrytare (figur 2). Lampan tänd: Värmepumpen är på Lampan blinkar: Värmepumpen är av Display information Viktigt Scrollist visar att det finns undermenyer Menyknapp backa Strömbrytare (PÅ/AV) Menyknapp verkställ Figur 2 Menyknapp Menyknapp öka/minska Hur kontrollpanelen används Principen med kontrollpanelen bygger på att menyknapparna och menyerna i displayen används för att förflytta sig mellan menyer och inställningar. 6

8 Ställ in värmen Att ställa in värmen på EcoDan Kombitank är enkelt. Men innan vi förklarar hur det går till är det viktigt att förstå sambandet mellan utetemperatur, returtemperatur och värmekurvans lutning. Sambandet förklaras enklast med en värmekurva. Värmekurva Värmekurvan (figur 3) är ditt hjälpmedel för att bestämma vilken temperatur du vill ha i huset. Värmepumpen styrs av utetemperaturen. När det blir kallare väder ser värmepumpen till att automatiskt producera mer värme. Exemplet nedan visar att en utetemperatur på 2,5 C ger en returtemperatur på 36 C vid aktuell värmekurva. Retur temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 3 Returtemperaturen är temperaturen på vattnet som kommer tillbaka till EcoDan Kombitank från radiatorerna. Vattnet som leds från EcoDan Kombitank ut i värmesystemet är normalt 7 10 C högre än returtemperaturen. När utetemperaturen är 10 C och kurva 4 är inställd strävar reglercentralen efter att returtemperaturen ska hålla 40 C. Observera att när värmepumpen levereras är kurvlutningen inställd på läge 4. Det innebär att returtemperaturen är +35 C när det är 0 C utomhus. Utetemperaturen bestämmer värmepumpens produktion av värme. En givare som placeras utomhus skickar signaler till reglercentralen som sedan påverkar värmepumpen. Kurvlutning Det finns möjlighet att själv ändra kurvlutningen för att öka och minska värmen i huset. Genom att förskjuta den vänstra (V) och/eller högra (H) ändpunkten har du möjlighet att ändra kurvlutningen på värmekurvan. Med den vänstra ändpunkten justeras returledningstemperaturen vid hög utomhustemperatur och med den högra ändpunkten justeras returtemperaturen vid låg utetemperatur. 7

9 Justering av enskilt värde Ett enskilt värde på kurvan kan justeras upp eller ned var femte utomhusgrad. Du kan t.ex. skapa en puckel på värmekurvan vid ca 0 C. Ändra kurvlutning Välj Värme (figur 2) i menyn för att göra inställningar/ändringar för värmesystemet genom att höja och sänka kurvlutningen. Genom att ändra kurvlutningen med Öka/Minska knapparna påverkas värmepumpens produktion av värme. När EcoDan levereras är kurvinställningen inställd på V=20 och H=48 Retur temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 4 Kurvlutning: V=20, H=24 V=20, H=29 V=20, H=48 V=20, H=58 Normal grundinställning för golvvärme i betongplatta. Normal grundinställning för golvvärme i träbjälklag. Normal grundinställning för radiatorer. Onormalt hög inställning. Av värmekurvan ovan framgår att kurvlutning V=20 och H =55 ger en returtemperatur på + 35 C när det är 0 C utomhus. Om utetemperaturen sjunker syns att returtemperaturen ökar. Ju kallare utetemperatur ju högre blir returtemperaturen. Vid en utetemperatur på ca 25 C visar kurvlutningen att gränsvärdet (+54 C) för returtemperaturen har nåtts. Om man behöver en returtemperatur på 57 C när utetemperaturen är 10 C behövs en högre lutning på kurvan. 8

10 Ställ in extra värmekurva med shunt Om du har golvvärme kombinerat med radiatorer bör du ställa in en extra värmekurva med shunt. Shunten är en ventil som släpper igenom vatten i olika mängder. Det gör att golvet inte blir för varmt och riskerar förstöra ytmaterialet. Du ställer in den extra värmekurvan genom att välja Golvvärme i huvudmenyn (figur 2) för Värme. Den extra värmekurvan väljs genom att aktivera den i menyn. PID regulatorn går att justera i menyn standardvärde är 240 sek. Extra värmekurva Värmekurvan är ditt hjälpmedel för att bestämma vilken temperatur du vill ha i huset. Värmepumpen styrs av utetemperaturen. När det blir kallare väder ser värmepumpen automatiskt till att producera mer värme. Exemplet nedan visar att en utetemperatur på 2,5 C ger en framledningstemperatur på 42 C vid aktuell värmekurva. Framlednings temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 5 Framlednings temperatur (figur 5) Framledningstemperaturen är temperaturen på vattnet som regleras av shunten och som skickas ut i golvvärmesystemet. När utetemperaturen är 10 C och kurva 6 inställd strävar reglercentralen efter att framledningstemperaturen ska hålla 48 C. Observera att när värmepumpen levereras är kurvlutningen inställd på läge 6. Det innebär att framledningstemperaturen är +38 C när det är 0 C utomhus. Utetemperatur Utetemperaturen bestämmer värmepumpens produktion av värme. En givare som placeras utomhus skickar signaler till reglercentralen som sedan påverkar värmepumpen. Kurvlutning Se under rubrik Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurva. (figur 3) 9

11 Justering av enskilt värde Se under rubrik Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurva. (figur 3) 10

12 Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurvan Om du inte är nöjd med temperaturen inomhus när det är t.ex. 0 C utomhus, kan lutningen på hela kurvan ändras eller anpassas genom att göra en förskjutning som resulterar i en ökning vid den aktuella utetemperaturen. (en puckel på värmekurvan). Gör så här: Välj Värme i utgångsläget och sedan Radiatorvärme Värmekurva. Nu visas den aktuella värmekurvan. Värdet som visas, 33,1 C, är returtemperaturen vid 5 C utomhustemperatur när du stegar dig fram i fem graders intervaller på axeln för utomhustemperatur är returtemperaturen beräknad från kurvan. Välj Värme Börja med att hitta det värde du vill ändra. Det kan vara V, H eller annat utomhusvärde däremellan. För att hitta rätt värde stegar du dig fram med menyknapparna höger > vänster <. Överst i displayen visas olika utetemperaturer med motsvarande returtemperaturvärde på kurvan, nederst finns ett streck som visar läge på utetemperatursaxeln. Fortsätt att trycka på högerknappen till du kommer till H värdet. Den vanligaste ändringen är att höja H värdet något för att få det lite varmare vid kallt väder. Displayen visar att H värdet först har letats upp sedan det blivit markerat genom att trycka på Verkställ knappen. Tryck på menyknapp + eller för att ändra H värdet. Tryck därefter på knappen Verkställ för att spara den nya inställningen. V=Värde Stega fram H=värde Det kan också vara aktuellt att ändra ett enskilt värde på kurvan t.ex. om du vill ha det lite varmare vid temperatur kring 0 C. Tryck på menyknapparna vänster eller höger för att komma till det 0 C och tryck Verkställ för att markera. Tryck sedan på menyknapp + eller för att ändra aktuellt värde. Spara värdet genom att trycka på knappen Verkställ. I exemplet till höger vid 5 C utomhus temperatur ändras värdet till 40 C. Returtemperatur har ökats från 33,1 C med 6,9 C. Stega fram Viktigt! Efter en ökning eller minskning av värmen bör du vänta minst två dagar innan ny justering utförs. 11

13 Ställ in Rumstemperatur och Rumsgivarpåverkan Om anläggningen är försedd med rumsgivare kan Du i menyn för rumsgivare välja vilken rumstemperatur som önskas. I menyn rumsgivare kan du också ställa in Rumspåverkan i intervallet 0,0 10,0 värdet avgör hur stor påverkan rumsgivaren har. Har Du ingen rumsgivare ska värdet på rumspåverkan vara satt till 0 vilket är leveransvärdet. Rumstemperatur Gör så här: Välj Värme i huvudmenyn genom att trycka med menyknapparna. Välj Radiatorvärme, Rumsgivare om du ska ställa in rumstemperaturen. Område från 10 till 30 C. Välj Värme Rumsgivarpåverkan Välj Rumsgivarpåverkan genom att trycka pil ner i Rumsgivare menyn. Välj Rumsgivarpåverkan om du ska justera inverkan. Område 0,0 10,0 Tryck på knappen (+) för att öka värmen. Tryck på knappen ( ) för att minska rumstemperaturen. Justera rumstemperaturen Spara inställningarna genom att trycka på verkställ knappen. Justera rumsgivarpåverkan 12

14 Ställ in varmvatten Gör så här: Varmvattentemperatur Gör så här: Välj Varmvatten i huvudmenyn genom att trycka med menyknapparna. Välj Varmvatten Välj varmvattentemperatur genom att trycka på menyknappen, verkställ (mittenknappen). Välj Varmvattentemperatur Ställ in Starttemperatur (def. 45 C) Använd menyknappen öka/minska för att ställa in önskad starttemperatur Öka/minska starttemperatur Skrolla ned till Stopptemperatur med hjälp av menyknappen Ställ in Stopp temperatur (def. 50 C) Använd menyknappen öka/minska för att ställa in önskad stopptemperatur Öka/minska stopptemperatur Viktigt: Stopptemperaturen måste vara högre än startemperaturen. En skillnad på 5-7ºC rekommenderas. 13

15 Ställ in värmepumpen för extra varmvatten Du kan erhålla extra varmvatten genom att tillfälligt höja temperaturen på vattnet I varmvattenberedaren. Det kan vara lämpligt om t.ex. många personer ska duscha. I kontrollpanelen och i menyn Extra Varmvatten väljer du det antal timmar som funktionen ska vara igång. Gör så här: Tryck på knappen Varmvatten i utgångsläget. Tryck på menyn tills du kommer till Extra varmvatten. Tryck på knappen (+) för att välja det antal timmar du önskar att extra varmvatten ska produceras vilket görs med hjälp av el patron (max. 15 timmar). Varmvatten Spara inställningarna genom att trycka på verkställ knappen. I undermenyn kan stopptemperatur väljas standard temp 65 C. Viktigt: När den inställda tiden passerat måste du upprepa inställningen på nytt för att erhålla extra varmvatten igen Välj antal timmar Varmvattenspets (Återkommande temperaturhöjningar för varmvattnet) Du kan i menyn Varmvattenspets ställa in intervall för ständigt återkommande höjning av varmvattentemperaturen. Om du t.ex. anger värdet sju dagar så höjs temperaturen en gång i veckan till 65 C. Du kan även ange Starttidpunkt på dygnet när temperaturhöjningen ska påbörjas, fabriksvärde är 03: I första menyn ställs Stopptemperaturen in, standard 65 C 2. I andra menyn antal dagar som varmvattenspets önskas. 3. I tredje menyn anges starttid för varmvattenspets fabriksvärde 03: I fjärde menyn maxtid för varmvattenspets fabriksvärde 2 tim. Tidsstyrning Det finns en funktion för att tidsstyra när varmvatten ska produceras, denna funktion är inte vanlig för svenska förhållanden. Välj Tidsstyrning under menyn för varmvatten. Justera tiden för start av varmvattenproduktion att först trycka på verkställ knappen justera tiderna med + och knapparna spara genom att trycka på verkställ knappen. 14

16 Vitt fält markerar när pumpen är avstängd. Välj om funktionen ska vara aktiv eller inaktiv i menyn Aktivera. 15

17 Extra funktioner Temperaturer Samtliga temperaturer går att avläsa under denna El tillskott Elpannedrift arbetar med 3 steg. I nästa meny väljs hur lång tidsfördröjningen ska vara innan el tillskottet får användas. Välj Tidsfördröjning för Eltillskott i menyn justera genom att trycka på + eller knapparna. Spara genom att trycka på verkställ knappen. Standard värde från fabrik är 60 minuter. Service I denna meny kan samtliga parametrar avläsas för ME 900 styr och reglerenhet. Datum/klocka I denna meny sätts tid och datum. Med piltangenterna väljs vilket värde som ska ändras med + och knapparna Solenergi Option, ej tillgänglig. Pool Option, ej tillgänglig. 16

18 Komponenter EcoDan kombitank med plattvärmeväxlare Equipment and fittings 1. Cirkulationspump 2. Växelventil 3. Automatsäkring 4. Reglercentral 5. Avluftare 6. Vätskeretur till VP 7. Hetgas från VP 8. Anod 9. Kallvatten IN 10. Varmvatten UT 11. Stigare radiator 12. Retur från radiator 13. Display 14. Givare för vv laddning (T3) 15. Elpatron 16. Säkerhetsventil radiatorkrets 17. Manometer 18. Smutsfilter 19. Expansionskärl 20. Plattvärmeväxlare Dimensioner Höjd: 1860 mm Bredd: 600 mm Djup: 640 mm (600 till sidokant) Arb.tryck: 1.5 bar Max temp: 100ºC Figure 3 SPLIT-model Demontering frontplåt 1. Skruva bort de 2 skruvarna i frontens underkant. 2. Drag ut frontens nedre del ca mm (enl bild). 3. Lyft sedan upp fronten rakt uppåt Figure 2 1

19 Skötsel Kontrollera manometern (Två ggr/år) Manometern I nedre delen av EcoDan kombitank bör kontrolleras 2 gånger om året. Detta är speciellt viktigt på hösten när värmesäsongen börjar. Manometern ska stå på 0,5 1,5 bar, fyll på vatten till ca 1,0 bar. Ratten för att fylla på radiatorsystemet sitter i kopplingsutrymmet. Kontrollera säkerhetsventilen (Två ggr/år) Kontrollera säkerhetsventilen för tappvarmvatten och radiatorvattnet genom att öppna och stänga med hjälp av ventilens ratt. Från säkerhetsventilernas mynningsrör kan det droppa vatten, vilket är helt normalt. Rörets öppning får aldrig tätas. Om varmvattenberedaren skulle behöva tömmas, tillkalla serviceombud. Partikelfilter (2ggr/år) Partikelfiltrets uppgift är att se till att inga partiklar eller smuts kommer in i växlaren. Med tiden kan filtret bli igensatt och måste då rengöras. Gör då så här: Stäng av värmepumpen Stäng ventilen och skruva bort tätningslocket Låssa låsringen Ta ut silen och spola rent med vatten Montera tillbaka silen, låsringen och tätningslocket Öppna ventilen igen Kontroll av skyddsanod Sil Låsning Tätningslock ( 1ggr/år ) Skydds anoden är monterad som ett extra skydd. För att anoden skall ge full gott skydd måste den kontrolleras. Gör då så här: Stäng av värmepumpen. Stäng av inkommande färskvatten till beredaren. Öppna en varm vatten kran någonstans i huset, för att släppa trycket i beredaren. Skruva upp anod kopplingen och dra upp anoden. (Om anodens diameter understiger 8mm skall den bytas ut.) Montera tillbaka anoden i beredaren. Stäng varm vatten kranen Öppna inkommande färskvatten till beredaren. Slå på värmepumpen. 18

20 Skötsel av Mitsubishi Electric Värmepump Din värmepump kräver minimalt med skötsel, men det finns några punkter som vi rekommenderar att du som ägare av din luft/vatten värmepump genomför. Rensa bort smuts, löv och kvistar på utomhusdelen. Kontrollera att alla skyddsplåtar på utomhusdelen sitter på ordentligt. Om du skall ta bort löv, smuts, kvistar eller andra föremål så se till att värmepumpen är avstängd med huvudströmbrytaren innan arbete påbörjas. Om värmepumpen skulle vara påslagen men inte vara i drift finns risk för att värmepumpen går igång när den kallar på värme och då startar fläktarna utan förvarning. På baksidan av värmepumpen finns ett lamellbatteri (förångare) där löv kan fastna. Denna förångare består av tunna aluminiumplattor som är mycket ömtåliga (lätt att böja). Var mycket försiktig när du ska ta bort löv etc. från lamellerna så att dessa inte böjs eller att du skadar dig då lamellerna är vassa. Om det skulle bildas is på lamellbatteriet (förångaren) så ta inte bort den med något verktyg! Risk finns då att skador uppstår på förångaren. Lamellbatteri (förångare) Fläktar Ellucka (får endast tas bort av behörig person) 19

21 Om något blir fel Reglercentralen har en övervakningsfunktion för EcoDan, Mitsubishi Electrics Luftvärmepump har alla interna övervakningsfunktioner för att skydda värmepumpen. Överhettningsskydd elpatron En knapp för att återställa elpatronens överhettningsskydd finns på ellådans nedre del. Detta är ett skydd som normalt inte löser ut om detta ändå skulle inträffa kan det återställas genom att trycka in knappen igen. Nöddrift Vid nöddrift tar eltillskottet över värmeproduktionen. Värme kan på så sätt erhållas till dess återförsäljare eller auktoriserat serviceombud har åtgärdat felet. 20

22 Anslutning Värmepump och EcoDan 21

23 El schema EcoDan (Split typ) 22

24 Externa anslutningar (modell Split) Switchar på kretskortet i värmepumpen. 23

25 Teknisk information Tank + hydralenhet Spänning, SWE, FIN Spänning, NOR 3N~400V 50Hz 2N~230V 50Hz Säkring, SWE, FIN Säkring, NOR AT AT Max effekt El patron SWE, FIN Max effekt El patron NOR kw kw 9 6 Överhettningsskydd C 90 Cirkulationspump värmesystem Wilo Star RS 25/6 3 Effekt cirkulationspump W 93 Mantelvolym (Dubbelmantlad typ) liter 45 Max arbetstryck MPa (bar) 1,5 (0,15) Expansionskärl liter 12 Dimensioner (WxDxH mm 600x640x1860 Vikt, exkl varmvatten kg 147 kg Vikt, inkl varmvatten kg 332 kg Varmvattenberedare Varmvattenvolym liter 185 Max arbetstryck beredare MPa (bar) 1,0 (10) Max ingående tryck MPa (bar) 0,8 (8) Min ingående tryck MPa (bar) 0,8 (8) Försäkran om överensstämmelse Produkten överensstämmer med följande EU direktiv: Lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EC EMC direktivet 2004/108/EC Direktivet för tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC 24

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4 Installations Guide - 11 För installatören Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

IVT 690 Användarhandledning

IVT 690 Användarhandledning IVT 690 6708047-3.I Användarhandledning 6708048 0/) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN SV IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr. 6 720 640 948 Utgåva. 2010/04 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER Greenline HT Plus C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290410-20 Utgåva 2.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmepump från IVT

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 S Greenline C6 - C9 Användarhandledning Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1.

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1. Optima INNEHÅLL FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1.1 Handbok Värmepump Optima 1000 och 1300 IVT Industrier AB, 2003-02-17

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION Greenline HT C och E INNEHÅLL HJÄLPINFORMATION FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290580 Utgåva 1.0 Handbok Värmepump Greenline HT C och E IVT Industrier

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

PremiumLine X11-X15. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10

PremiumLine X11-X15. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10 PremiumLine X11-X15 Användarhandledning Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10 Grattis till valet av en helt ny gränslös värmepump! Vi är glada att du valt en värmepump ur vår nya PremiumLine-serie. Det

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se Luft/vattenvärmepump Ecodan www.ecodan.se Spara pengar med nya Ecodan Egenutvecklad värmetank det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet. Den

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Borö Hybrid. Användarmanual. Hybridsystem. Version H1.0.0. Keeping people warm since 1976 www.boroe.com

Borö Hybrid. Användarmanual. Hybridsystem. Version H1.0.0. Keeping people warm since 1976 www.boroe.com Borö Hybrid Användarmanual Hybridsystem Version H1.0.0 Keeping people warm since 1976 www.boroe.com Innehåll Presentation HYB500 H1.0.0 4 Allmänt 5 Komponenter 6 Anslutningsbeskrivning ovansida 7 Systemets

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Handledning i montage drifttagning skötsel

Handledning i montage drifttagning skötsel Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 290516 Utgåva 8.1 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen.

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se Luft/vattenvärmepump Ecodan www.ecodan.se Spara pengar med nya Ecodan Egenutvecklad värmetank det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet. Den

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S

AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ 6 720 809 065-00.1I Användarhandledning 6 720 810 156 (2014/04) sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar..............

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 05.10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2 Innehåll - Drift Förord... 1 Panel och styrenhet... 2 Inställningar under drift... 3 Display... 3 Extra varmvatten... 3 Inomhustemperatur... 4 Varmvattentemperatur... 6 Varmvattenprioritet... 6 Min returtemperatur...

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

IVT 490. Installatörshandledning. Art. nr: 6 720 645 687 Utgåva 2010/08

IVT 490. Installatörshandledning. Art. nr: 6 720 645 687 Utgåva 2010/08 SV IVT 490 Installatörshandledning Art. nr: 6 720 645 687 Utgåva 2010/08 Installatörshandbok Värmepump IVT 490 IVT Värmepumpar, 2010 Artikelnummer: 6720645687 Utgåva 2010/08 Copyright 2010. IVT Värmepumpar.

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 1307 1404-121SE Ver. 1.4 Innehåll Introduktion... 4 VPX C... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt VPX 200C... 6 Översikt VPX 300C... 7 Översikt VPX

Läs mer