Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika"

Transkript

1 Användarhandledning

2 Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME Varmvatten prioriteras före värmen till huset... 5 Reglercentralens sätt att styra värmepumpen... 5 Styrning med utegivare... 5 Styrning med utegivare med rumsgivare... 5 Kontroll Panel... 6 Knappar och indikeringar... 6 Hur kontrollpanelen används... 6 Ställ in värmen... 7 Värmekurva... 7 Ändra kurvlutning... 8 Ställ in extra värmekurva med shunt... 9 Extra värmekurva... 9 Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurvan Ställ in Rumstemperatur och Rumsgivarpåverkan Ställ in varmvatten Ställ in värmepumpen för extra varmvatten Varmvattenspets Tidsstyrning Extra funktioner...16 Temperaturer El tillskott Service Datum/klocka Solenergi Pool Komponenter...17 EcoDan kombitank med plattvärmeväxlare Skötsel...18 Kontrollera manometern Kontrollera säkerhetsventilen Partikelfilter Kontroll av skyddsanod Skötsel av Mitsubishi Electric Värmepump Om något blir fel...20 Överhettningsskydd elpatron Nöddrift Anslutning Värmepump och EcoDan...21 El schema EcoDan (Split typ)...22 El kopplingar EcoDan (Split typ)...23 Teknisk information...24 Försäkran om överensstämmelse... 24

3 Användare information Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller golvvärmesystemet. Systemet regleras av reglercentral ME 900 som är inbyggd och övervakar hela systemet. Justeringar görs direkt i reglercentralen för värmekurva, varmvattentemperatur och för olika optioner. Alla justeringar görs av installatör eller användare i reglercentralens panel. Notera Endast utbildade och kvalificerade tekniker får göra reparationer av denna produkt. Felaktig reparation kan leda till risk för användaren. Besök från en auktoriserad servicerepresentant för att utföra justeringar eller reparationer, kan inte bli kostnadsfri om inte dessa regler följs, även under garantiperioden. OBS! Personer med begränsad fysisk eller mental förmåga (inklusive barn) får inte använda apparaten utan instruktioner om hur den används på ett säkert sätt. Barn skall hållas under uppsikt så att de ej leker med apparaten! 2

4 Allmänt EcoDan kombitank kan inte användas utan att anslutas till Mitsubishi Electric värmepump, vilket medför ett komplett system för värme och varmvatten. EcoDan varmvattenberedare är rostfri. EcoDan kombitank installeras inomhus och värmepumpen utomhus. Värmepumpen tar energi från uteluften och transfererar energin till EcoDan kombitank för vidare uppvärmning av vatten till radiatorer/golvvärme och varmvatten. Reglercentralen ME 900 reglerar och övervakar hela systemet. Via en display med grafisk presentation görs alla avläsningar och justeringar. ME 900 ger bästa möjliga funktion för att optimera husets värmebehov och energiförbrukning. Det är ett antal givare i systemet som reglerar värme och varmvattenladdningen efter uppsatt behov. Dessa ger reglercentralen information om t.ex. aktuell utetemperatur eller varmvattentemperatur. 3

5 Beskrivning av hur EcoDan fungerar EcoDan Kombitank tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump producerar värme och varmvatten, (tillskottsenergi produceras av en elektrisk inbyggd patron vid behov). Systemet växlar mellan uppvärmning av varmvatten (det vatten som cirkulerar i radiatorer eller i golvvärme systemet) och varmvatten (det vatten som brukas vid tappkranar eller duschar) med hjälp aven växelventil. EcoDan varmvattenberedare är en rostfri dubbelmantlad beredare för att ackumulera varmvatten. En elektrisk patron är inbyggd för att värma varmvatten och värmesystem när behovet är större än vad värmepumpen är dimensionerad för eller när utetemperaturen går under tillåten driftstemperatur för värmepumpen. Systemet värmer varmvatten baserat på information från en givare som finns på beredaren och inställningar i reglercentralen. I första hand är det värmepumpen som värmer varmvattnet. Vid behov aktiveras elpatronen i EcoDan. Funktion vid olika behovssituationer Värmepumpen producerar värme och inget varmvattenbehov finns: Värmepumpen värmer radiatorvattnet enligt returgivare T9 (figur 1) och värmeinställningarna i reglercentralen. Reglercentral ME 900 kontrollerar kapaciteten från värmepumpen. Värmepumpen producerar värme och varmvattenbehov finns: Givaren T3 (figur 1) för varmvattnet visar att vattnet behöver värmas. Radiatorvattnet från värmepumpen leds genom varmvattenberedarens ytterhölje och värmer därigenom varmvattnet tills varmvattenbehov. Under tiden produceras ingen värme till husets värmesystem. Värmepumpen behöver tillskott för att klara uppvärmningen: El patronen hjälper till genom att stega in elpatronens effekt steg 1 tillsammans med värmepump till dess returgivare T9 (figur 1) når inställt värde enligt reglerkurvan. Figur 1. Extra varmvatten och varmvattenspets: När extra varmvatten behövs tillgodoser reglercentralen först detta genom att värmepumpen höjer temperaturen maximalt. I sista steget arbetar enbart elpatronen för att höja temperaturen. Sommarsäsong: I detta fall sker ingen uppvärmning och värmepumpen står still. När varmvattenbehov uppstår startar värmepumpen och tillgodoser detta behov. Extra varmvatten och varmvattenspets fungerar enligt tidigare beskrivning. 4

6 Reglercentral ME 900 Reglercentralen är hjärnan i systemet och säkerställer att värmepumpen ger maximal besparing och fungerar i många år. Reglercentralen övervakar värme och varmvattenproduktionen för ditt hus behov. Systemtänkandet i reglercentralen är särskilt viktig för att hålla nere temperaturen till värmesystemet vilket ger optimal besparing. Varmvatten prioriteras före värmen till huset I ett hus med vattenburen värme skiljer man på värmen som produceras till huset och varmvattnet. Värmen till huset sker via radiatorer eller golvvärme och varmvattnet är för duschar och kranar. Uppvärmning av varmvatten sker i den inbyggda varmvattenberedaren. I varmvattenberedaren finns en givare som känner av temperaturen på varmvattnet. Varmvattnet passerar genom beredarens ytterhölje och värmer upp beredarens innertank. Reglercentralen ser till att uppvärmningen av varmvattnen alltid prioriteras före uppvärmning av huset. Det betyder att du aldrig behöver vara utan varmvatten. Reglercentralen styr en växelventil som växlar mellan uppvärmning av huset och varmvattnet. När varmvattnet är uppvärmt ser växelventilen till att uppvärmningen av huset sker. Reglercentralens sätt att styra värmepumpen Reglercentralen styr värmeproduktionen baserat på enbart utegivare eller utegivare i kombination med rumsgivare. Styrning med utegivare Styrning med utegivare är det vanligaste sättet för reglercentralen att styra värmepumpen. När värmepumpen levereras är den inställd för detta styrsätt. En givare monteras upp på husets yttervägg (den kallaste och minst utsatta väggen). Givaren skickar signaler till reglercentralen i värmepumpen. Styrningen med utegivare betyder att värmepumpen automatiskt anpassar värmen i huset beroende på utetemperaturen. Om temperaturen utomhus sjunker d.v.s. när det blir kallare ute, kommer radiatorerna inne i huset att bli varmare. Du avgör vilken temperatur du ska ha på värmesystemet, i förhållande till utetemperaturen, med hjälp av ett antal inställningar (värmekurvan) i reglercentralen. Kurvan visar returtemperaturen för värmesystemet i förhållande till utetemperaturen. Val av lägre kurva ger lägre framledningstemperatur och därmed högre energibesparing. Styrning med utegivare med rumsgivare Styrningen med utegivare kompletterad med rumsgivare (tillbehör) betyder att man även placerar en givare centralt i huset. Den ansluts till EcoDan Kombitank och ger information till reglercentralen om aktuell rumstemperatur. Signalen påverkar värmekurvans returtemperatur. Exempelvis sänks den när rumsgivaren visar högre temperatur än vad som ställs in. Inställning görs i menyn Värme Rumsgivare Rumsgivarpåverkan. Leveransinställning är satt till 0 vilket innebär att Rumsgivare inte påverkar värmekurvan. För att aktivera Rumsgivare sätts ett värde mellan 0,0 10,0 Detta styrsätt används när andra faktorer än utetemperaturen påverkar hur varmt det är inomhus. Det kan t.ex. vara när det finns en braskamin eller fläktelement i huset eller om huset är vindkänsligt. Viktigt: Endast det rum där rumsgivaren sitter kan påverka regleringen av temperaturen. 5

7 Kontrollpanel I kontrollpanelen görs alla inställningar. Där syns också statistik om värmeproduktionen samt information om olika larm. När dina inställningar är gjorda skickar kontrollpanelen signaler till reglercentralen ME 900 för att verkställa dina önskemål. Knappar och indikeringar Strömbrytare PÅ/AV Värmepumpen startas och stängs av med knappen Strömbrytare (figur 2). Lampan tänd: Värmepumpen är på Lampan blinkar: Värmepumpen är av Display information Viktigt Scrollist visar att det finns undermenyer Menyknapp backa Strömbrytare (PÅ/AV) Menyknapp verkställ Figur 2 Menyknapp Menyknapp öka/minska Hur kontrollpanelen används Principen med kontrollpanelen bygger på att menyknapparna och menyerna i displayen används för att förflytta sig mellan menyer och inställningar. 6

8 Ställ in värmen Att ställa in värmen på EcoDan Kombitank är enkelt. Men innan vi förklarar hur det går till är det viktigt att förstå sambandet mellan utetemperatur, returtemperatur och värmekurvans lutning. Sambandet förklaras enklast med en värmekurva. Värmekurva Värmekurvan (figur 3) är ditt hjälpmedel för att bestämma vilken temperatur du vill ha i huset. Värmepumpen styrs av utetemperaturen. När det blir kallare väder ser värmepumpen till att automatiskt producera mer värme. Exemplet nedan visar att en utetemperatur på 2,5 C ger en returtemperatur på 36 C vid aktuell värmekurva. Retur temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 3 Returtemperaturen är temperaturen på vattnet som kommer tillbaka till EcoDan Kombitank från radiatorerna. Vattnet som leds från EcoDan Kombitank ut i värmesystemet är normalt 7 10 C högre än returtemperaturen. När utetemperaturen är 10 C och kurva 4 är inställd strävar reglercentralen efter att returtemperaturen ska hålla 40 C. Observera att när värmepumpen levereras är kurvlutningen inställd på läge 4. Det innebär att returtemperaturen är +35 C när det är 0 C utomhus. Utetemperaturen bestämmer värmepumpens produktion av värme. En givare som placeras utomhus skickar signaler till reglercentralen som sedan påverkar värmepumpen. Kurvlutning Det finns möjlighet att själv ändra kurvlutningen för att öka och minska värmen i huset. Genom att förskjuta den vänstra (V) och/eller högra (H) ändpunkten har du möjlighet att ändra kurvlutningen på värmekurvan. Med den vänstra ändpunkten justeras returledningstemperaturen vid hög utomhustemperatur och med den högra ändpunkten justeras returtemperaturen vid låg utetemperatur. 7

9 Justering av enskilt värde Ett enskilt värde på kurvan kan justeras upp eller ned var femte utomhusgrad. Du kan t.ex. skapa en puckel på värmekurvan vid ca 0 C. Ändra kurvlutning Välj Värme (figur 2) i menyn för att göra inställningar/ändringar för värmesystemet genom att höja och sänka kurvlutningen. Genom att ändra kurvlutningen med Öka/Minska knapparna påverkas värmepumpens produktion av värme. När EcoDan levereras är kurvinställningen inställd på V=20 och H=48 Retur temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 4 Kurvlutning: V=20, H=24 V=20, H=29 V=20, H=48 V=20, H=58 Normal grundinställning för golvvärme i betongplatta. Normal grundinställning för golvvärme i träbjälklag. Normal grundinställning för radiatorer. Onormalt hög inställning. Av värmekurvan ovan framgår att kurvlutning V=20 och H =55 ger en returtemperatur på + 35 C när det är 0 C utomhus. Om utetemperaturen sjunker syns att returtemperaturen ökar. Ju kallare utetemperatur ju högre blir returtemperaturen. Vid en utetemperatur på ca 25 C visar kurvlutningen att gränsvärdet (+54 C) för returtemperaturen har nåtts. Om man behöver en returtemperatur på 57 C när utetemperaturen är 10 C behövs en högre lutning på kurvan. 8

10 Ställ in extra värmekurva med shunt Om du har golvvärme kombinerat med radiatorer bör du ställa in en extra värmekurva med shunt. Shunten är en ventil som släpper igenom vatten i olika mängder. Det gör att golvet inte blir för varmt och riskerar förstöra ytmaterialet. Du ställer in den extra värmekurvan genom att välja Golvvärme i huvudmenyn (figur 2) för Värme. Den extra värmekurvan väljs genom att aktivera den i menyn. PID regulatorn går att justera i menyn standardvärde är 240 sek. Extra värmekurva Värmekurvan är ditt hjälpmedel för att bestämma vilken temperatur du vill ha i huset. Värmepumpen styrs av utetemperaturen. När det blir kallare väder ser värmepumpen automatiskt till att producera mer värme. Exemplet nedan visar att en utetemperatur på 2,5 C ger en framledningstemperatur på 42 C vid aktuell värmekurva. Framlednings temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 5 Framlednings temperatur (figur 5) Framledningstemperaturen är temperaturen på vattnet som regleras av shunten och som skickas ut i golvvärmesystemet. När utetemperaturen är 10 C och kurva 6 inställd strävar reglercentralen efter att framledningstemperaturen ska hålla 48 C. Observera att när värmepumpen levereras är kurvlutningen inställd på läge 6. Det innebär att framledningstemperaturen är +38 C när det är 0 C utomhus. Utetemperatur Utetemperaturen bestämmer värmepumpens produktion av värme. En givare som placeras utomhus skickar signaler till reglercentralen som sedan påverkar värmepumpen. Kurvlutning Se under rubrik Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurva. (figur 3) 9

11 Justering av enskilt värde Se under rubrik Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurva. (figur 3) 10

12 Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurvan Om du inte är nöjd med temperaturen inomhus när det är t.ex. 0 C utomhus, kan lutningen på hela kurvan ändras eller anpassas genom att göra en förskjutning som resulterar i en ökning vid den aktuella utetemperaturen. (en puckel på värmekurvan). Gör så här: Välj Värme i utgångsläget och sedan Radiatorvärme Värmekurva. Nu visas den aktuella värmekurvan. Värdet som visas, 33,1 C, är returtemperaturen vid 5 C utomhustemperatur när du stegar dig fram i fem graders intervaller på axeln för utomhustemperatur är returtemperaturen beräknad från kurvan. Välj Värme Börja med att hitta det värde du vill ändra. Det kan vara V, H eller annat utomhusvärde däremellan. För att hitta rätt värde stegar du dig fram med menyknapparna höger > vänster <. Överst i displayen visas olika utetemperaturer med motsvarande returtemperaturvärde på kurvan, nederst finns ett streck som visar läge på utetemperatursaxeln. Fortsätt att trycka på högerknappen till du kommer till H värdet. Den vanligaste ändringen är att höja H värdet något för att få det lite varmare vid kallt väder. Displayen visar att H värdet först har letats upp sedan det blivit markerat genom att trycka på Verkställ knappen. Tryck på menyknapp + eller för att ändra H värdet. Tryck därefter på knappen Verkställ för att spara den nya inställningen. V=Värde Stega fram H=värde Det kan också vara aktuellt att ändra ett enskilt värde på kurvan t.ex. om du vill ha det lite varmare vid temperatur kring 0 C. Tryck på menyknapparna vänster eller höger för att komma till det 0 C och tryck Verkställ för att markera. Tryck sedan på menyknapp + eller för att ändra aktuellt värde. Spara värdet genom att trycka på knappen Verkställ. I exemplet till höger vid 5 C utomhus temperatur ändras värdet till 40 C. Returtemperatur har ökats från 33,1 C med 6,9 C. Stega fram Viktigt! Efter en ökning eller minskning av värmen bör du vänta minst två dagar innan ny justering utförs. 11

13 Ställ in Rumstemperatur och Rumsgivarpåverkan Om anläggningen är försedd med rumsgivare kan Du i menyn för rumsgivare välja vilken rumstemperatur som önskas. I menyn rumsgivare kan du också ställa in Rumspåverkan i intervallet 0,0 10,0 värdet avgör hur stor påverkan rumsgivaren har. Har Du ingen rumsgivare ska värdet på rumspåverkan vara satt till 0 vilket är leveransvärdet. Rumstemperatur Gör så här: Välj Värme i huvudmenyn genom att trycka med menyknapparna. Välj Radiatorvärme, Rumsgivare om du ska ställa in rumstemperaturen. Område från 10 till 30 C. Välj Värme Rumsgivarpåverkan Välj Rumsgivarpåverkan genom att trycka pil ner i Rumsgivare menyn. Välj Rumsgivarpåverkan om du ska justera inverkan. Område 0,0 10,0 Tryck på knappen (+) för att öka värmen. Tryck på knappen ( ) för att minska rumstemperaturen. Justera rumstemperaturen Spara inställningarna genom att trycka på verkställ knappen. Justera rumsgivarpåverkan 12

14 Ställ in varmvatten Gör så här: Varmvattentemperatur Gör så här: Välj Varmvatten i huvudmenyn genom att trycka med menyknapparna. Välj Varmvatten Välj varmvattentemperatur genom att trycka på menyknappen, verkställ (mittenknappen). Välj Varmvattentemperatur Ställ in Starttemperatur (def. 45 C) Använd menyknappen öka/minska för att ställa in önskad starttemperatur Öka/minska starttemperatur Skrolla ned till Stopptemperatur med hjälp av menyknappen Ställ in Stopp temperatur (def. 50 C) Använd menyknappen öka/minska för att ställa in önskad stopptemperatur Öka/minska stopptemperatur Viktigt: Stopptemperaturen måste vara högre än startemperaturen. En skillnad på 5-7ºC rekommenderas. 13

15 Ställ in värmepumpen för extra varmvatten Du kan erhålla extra varmvatten genom att tillfälligt höja temperaturen på vattnet I varmvattenberedaren. Det kan vara lämpligt om t.ex. många personer ska duscha. I kontrollpanelen och i menyn Extra Varmvatten väljer du det antal timmar som funktionen ska vara igång. Gör så här: Tryck på knappen Varmvatten i utgångsläget. Tryck på menyn tills du kommer till Extra varmvatten. Tryck på knappen (+) för att välja det antal timmar du önskar att extra varmvatten ska produceras vilket görs med hjälp av el patron (max. 15 timmar). Varmvatten Spara inställningarna genom att trycka på verkställ knappen. I undermenyn kan stopptemperatur väljas standard temp 65 C. Viktigt: När den inställda tiden passerat måste du upprepa inställningen på nytt för att erhålla extra varmvatten igen Välj antal timmar Varmvattenspets (Återkommande temperaturhöjningar för varmvattnet) Du kan i menyn Varmvattenspets ställa in intervall för ständigt återkommande höjning av varmvattentemperaturen. Om du t.ex. anger värdet sju dagar så höjs temperaturen en gång i veckan till 65 C. Du kan även ange Starttidpunkt på dygnet när temperaturhöjningen ska påbörjas, fabriksvärde är 03: I första menyn ställs Stopptemperaturen in, standard 65 C 2. I andra menyn antal dagar som varmvattenspets önskas. 3. I tredje menyn anges starttid för varmvattenspets fabriksvärde 03: I fjärde menyn maxtid för varmvattenspets fabriksvärde 2 tim. Tidsstyrning Det finns en funktion för att tidsstyra när varmvatten ska produceras, denna funktion är inte vanlig för svenska förhållanden. Välj Tidsstyrning under menyn för varmvatten. Justera tiden för start av varmvattenproduktion att först trycka på verkställ knappen justera tiderna med + och knapparna spara genom att trycka på verkställ knappen. 14

16 Vitt fält markerar när pumpen är avstängd. Välj om funktionen ska vara aktiv eller inaktiv i menyn Aktivera. 15

17 Extra funktioner Temperaturer Samtliga temperaturer går att avläsa under denna El tillskott Elpannedrift arbetar med 3 steg. I nästa meny väljs hur lång tidsfördröjningen ska vara innan el tillskottet får användas. Välj Tidsfördröjning för Eltillskott i menyn justera genom att trycka på + eller knapparna. Spara genom att trycka på verkställ knappen. Standard värde från fabrik är 60 minuter. Service I denna meny kan samtliga parametrar avläsas för ME 900 styr och reglerenhet. Datum/klocka I denna meny sätts tid och datum. Med piltangenterna väljs vilket värde som ska ändras med + och knapparna Solenergi Option, ej tillgänglig. Pool Option, ej tillgänglig. 16

18 Komponenter EcoDan kombitank med plattvärmeväxlare Equipment and fittings 1. Cirkulationspump 2. Växelventil 3. Automatsäkring 4. Reglercentral 5. Avluftare 6. Vätskeretur till VP 7. Hetgas från VP 8. Anod 9. Kallvatten IN 10. Varmvatten UT 11. Stigare radiator 12. Retur från radiator 13. Display 14. Givare för vv laddning (T3) 15. Elpatron 16. Säkerhetsventil radiatorkrets 17. Manometer 18. Smutsfilter 19. Expansionskärl 20. Plattvärmeväxlare Dimensioner Höjd: 1860 mm Bredd: 600 mm Djup: 640 mm (600 till sidokant) Arb.tryck: 1.5 bar Max temp: 100ºC Figure 3 SPLIT-model Demontering frontplåt 1. Skruva bort de 2 skruvarna i frontens underkant. 2. Drag ut frontens nedre del ca mm (enl bild). 3. Lyft sedan upp fronten rakt uppåt Figure 2 1

19 Skötsel Kontrollera manometern (Två ggr/år) Manometern I nedre delen av EcoDan kombitank bör kontrolleras 2 gånger om året. Detta är speciellt viktigt på hösten när värmesäsongen börjar. Manometern ska stå på 0,5 1,5 bar, fyll på vatten till ca 1,0 bar. Ratten för att fylla på radiatorsystemet sitter i kopplingsutrymmet. Kontrollera säkerhetsventilen (Två ggr/år) Kontrollera säkerhetsventilen för tappvarmvatten och radiatorvattnet genom att öppna och stänga med hjälp av ventilens ratt. Från säkerhetsventilernas mynningsrör kan det droppa vatten, vilket är helt normalt. Rörets öppning får aldrig tätas. Om varmvattenberedaren skulle behöva tömmas, tillkalla serviceombud. Partikelfilter (2ggr/år) Partikelfiltrets uppgift är att se till att inga partiklar eller smuts kommer in i växlaren. Med tiden kan filtret bli igensatt och måste då rengöras. Gör då så här: Stäng av värmepumpen Stäng ventilen och skruva bort tätningslocket Låssa låsringen Ta ut silen och spola rent med vatten Montera tillbaka silen, låsringen och tätningslocket Öppna ventilen igen Kontroll av skyddsanod Sil Låsning Tätningslock ( 1ggr/år ) Skydds anoden är monterad som ett extra skydd. För att anoden skall ge full gott skydd måste den kontrolleras. Gör då så här: Stäng av värmepumpen. Stäng av inkommande färskvatten till beredaren. Öppna en varm vatten kran någonstans i huset, för att släppa trycket i beredaren. Skruva upp anod kopplingen och dra upp anoden. (Om anodens diameter understiger 8mm skall den bytas ut.) Montera tillbaka anoden i beredaren. Stäng varm vatten kranen Öppna inkommande färskvatten till beredaren. Slå på värmepumpen. 18

20 Skötsel av Mitsubishi Electric Värmepump Din värmepump kräver minimalt med skötsel, men det finns några punkter som vi rekommenderar att du som ägare av din luft/vatten värmepump genomför. Rensa bort smuts, löv och kvistar på utomhusdelen. Kontrollera att alla skyddsplåtar på utomhusdelen sitter på ordentligt. Om du skall ta bort löv, smuts, kvistar eller andra föremål så se till att värmepumpen är avstängd med huvudströmbrytaren innan arbete påbörjas. Om värmepumpen skulle vara påslagen men inte vara i drift finns risk för att värmepumpen går igång när den kallar på värme och då startar fläktarna utan förvarning. På baksidan av värmepumpen finns ett lamellbatteri (förångare) där löv kan fastna. Denna förångare består av tunna aluminiumplattor som är mycket ömtåliga (lätt att böja). Var mycket försiktig när du ska ta bort löv etc. från lamellerna så att dessa inte böjs eller att du skadar dig då lamellerna är vassa. Om det skulle bildas is på lamellbatteriet (förångaren) så ta inte bort den med något verktyg! Risk finns då att skador uppstår på förångaren. Lamellbatteri (förångare) Fläktar Ellucka (får endast tas bort av behörig person) 19

21 Om något blir fel Reglercentralen har en övervakningsfunktion för EcoDan, Mitsubishi Electrics Luftvärmepump har alla interna övervakningsfunktioner för att skydda värmepumpen. Överhettningsskydd elpatron En knapp för att återställa elpatronens överhettningsskydd finns på ellådans nedre del. Detta är ett skydd som normalt inte löser ut om detta ändå skulle inträffa kan det återställas genom att trycka in knappen igen. Nöddrift Vid nöddrift tar eltillskottet över värmeproduktionen. Värme kan på så sätt erhållas till dess återförsäljare eller auktoriserat serviceombud har åtgärdat felet. 20

22 Anslutning Värmepump och EcoDan 21

23 El schema EcoDan (Split typ) 22

24 Externa anslutningar (modell Split) Switchar på kretskortet i värmepumpen. 23

25 Teknisk information Tank + hydralenhet Spänning, SWE, FIN Spänning, NOR 3N~400V 50Hz 2N~230V 50Hz Säkring, SWE, FIN Säkring, NOR AT AT Max effekt El patron SWE, FIN Max effekt El patron NOR kw kw 9 6 Överhettningsskydd C 90 Cirkulationspump värmesystem Wilo Star RS 25/6 3 Effekt cirkulationspump W 93 Mantelvolym (Dubbelmantlad typ) liter 45 Max arbetstryck MPa (bar) 1,5 (0,15) Expansionskärl liter 12 Dimensioner (WxDxH mm 600x640x1860 Vikt, exkl varmvatten kg 147 kg Vikt, inkl varmvatten kg 332 kg Varmvattenberedare Varmvattenvolym liter 185 Max arbetstryck beredare MPa (bar) 1,0 (10) Max ingående tryck MPa (bar) 0,8 (8) Min ingående tryck MPa (bar) 0,8 (8) Försäkran om överensstämmelse Produkten överensstämmer med följande EU direktiv: Lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EC EMC direktivet 2004/108/EC Direktivet för tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC 24

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 05.10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

EVR-CA Plint Reglersystem

EVR-CA Plint Reglersystem A01026 Teknisk data Reglercentral EVR-CA är en elektronisk enhet för automatisk reglering av framledningsvattnets temperatur. Centralen arbetar med signaler från givare för utomhustemperatur, framledningstemperatur

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer