Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika"

Transkript

1 Användarhandledning

2 Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME Varmvatten prioriteras före värmen till huset... 5 Reglercentralens sätt att styra värmepumpen... 5 Styrning med utegivare... 5 Styrning med utegivare med rumsgivare... 5 Kontroll Panel... 6 Knappar och indikeringar... 6 Hur kontrollpanelen används... 6 Ställ in värmen... 7 Värmekurva... 7 Ändra kurvlutning... 8 Ställ in extra värmekurva med shunt... 9 Extra värmekurva... 9 Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurvan Ställ in Rumstemperatur och Rumsgivarpåverkan Ställ in varmvatten Ställ in värmepumpen för extra varmvatten Varmvattenspets Tidsstyrning Extra funktioner...16 Temperaturer El tillskott Service Datum/klocka Solenergi Pool Komponenter...17 EcoDan kombitank med plattvärmeväxlare Skötsel...18 Kontrollera manometern Kontrollera säkerhetsventilen Partikelfilter Kontroll av skyddsanod Skötsel av Mitsubishi Electric Värmepump Om något blir fel...20 Överhettningsskydd elpatron Nöddrift Anslutning Värmepump och EcoDan...21 El schema EcoDan (Split typ)...22 El kopplingar EcoDan (Split typ)...23 Teknisk information...24 Försäkran om överensstämmelse... 24

3 Användare information Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller golvvärmesystemet. Systemet regleras av reglercentral ME 900 som är inbyggd och övervakar hela systemet. Justeringar görs direkt i reglercentralen för värmekurva, varmvattentemperatur och för olika optioner. Alla justeringar görs av installatör eller användare i reglercentralens panel. Notera Endast utbildade och kvalificerade tekniker får göra reparationer av denna produkt. Felaktig reparation kan leda till risk för användaren. Besök från en auktoriserad servicerepresentant för att utföra justeringar eller reparationer, kan inte bli kostnadsfri om inte dessa regler följs, även under garantiperioden. OBS! Personer med begränsad fysisk eller mental förmåga (inklusive barn) får inte använda apparaten utan instruktioner om hur den används på ett säkert sätt. Barn skall hållas under uppsikt så att de ej leker med apparaten! 2

4 Allmänt EcoDan kombitank kan inte användas utan att anslutas till Mitsubishi Electric värmepump, vilket medför ett komplett system för värme och varmvatten. EcoDan varmvattenberedare är rostfri. EcoDan kombitank installeras inomhus och värmepumpen utomhus. Värmepumpen tar energi från uteluften och transfererar energin till EcoDan kombitank för vidare uppvärmning av vatten till radiatorer/golvvärme och varmvatten. Reglercentralen ME 900 reglerar och övervakar hela systemet. Via en display med grafisk presentation görs alla avläsningar och justeringar. ME 900 ger bästa möjliga funktion för att optimera husets värmebehov och energiförbrukning. Det är ett antal givare i systemet som reglerar värme och varmvattenladdningen efter uppsatt behov. Dessa ger reglercentralen information om t.ex. aktuell utetemperatur eller varmvattentemperatur. 3

5 Beskrivning av hur EcoDan fungerar EcoDan Kombitank tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump producerar värme och varmvatten, (tillskottsenergi produceras av en elektrisk inbyggd patron vid behov). Systemet växlar mellan uppvärmning av varmvatten (det vatten som cirkulerar i radiatorer eller i golvvärme systemet) och varmvatten (det vatten som brukas vid tappkranar eller duschar) med hjälp aven växelventil. EcoDan varmvattenberedare är en rostfri dubbelmantlad beredare för att ackumulera varmvatten. En elektrisk patron är inbyggd för att värma varmvatten och värmesystem när behovet är större än vad värmepumpen är dimensionerad för eller när utetemperaturen går under tillåten driftstemperatur för värmepumpen. Systemet värmer varmvatten baserat på information från en givare som finns på beredaren och inställningar i reglercentralen. I första hand är det värmepumpen som värmer varmvattnet. Vid behov aktiveras elpatronen i EcoDan. Funktion vid olika behovssituationer Värmepumpen producerar värme och inget varmvattenbehov finns: Värmepumpen värmer radiatorvattnet enligt returgivare T9 (figur 1) och värmeinställningarna i reglercentralen. Reglercentral ME 900 kontrollerar kapaciteten från värmepumpen. Värmepumpen producerar värme och varmvattenbehov finns: Givaren T3 (figur 1) för varmvattnet visar att vattnet behöver värmas. Radiatorvattnet från värmepumpen leds genom varmvattenberedarens ytterhölje och värmer därigenom varmvattnet tills varmvattenbehov. Under tiden produceras ingen värme till husets värmesystem. Värmepumpen behöver tillskott för att klara uppvärmningen: El patronen hjälper till genom att stega in elpatronens effekt steg 1 tillsammans med värmepump till dess returgivare T9 (figur 1) når inställt värde enligt reglerkurvan. Figur 1. Extra varmvatten och varmvattenspets: När extra varmvatten behövs tillgodoser reglercentralen först detta genom att värmepumpen höjer temperaturen maximalt. I sista steget arbetar enbart elpatronen för att höja temperaturen. Sommarsäsong: I detta fall sker ingen uppvärmning och värmepumpen står still. När varmvattenbehov uppstår startar värmepumpen och tillgodoser detta behov. Extra varmvatten och varmvattenspets fungerar enligt tidigare beskrivning. 4

6 Reglercentral ME 900 Reglercentralen är hjärnan i systemet och säkerställer att värmepumpen ger maximal besparing och fungerar i många år. Reglercentralen övervakar värme och varmvattenproduktionen för ditt hus behov. Systemtänkandet i reglercentralen är särskilt viktig för att hålla nere temperaturen till värmesystemet vilket ger optimal besparing. Varmvatten prioriteras före värmen till huset I ett hus med vattenburen värme skiljer man på värmen som produceras till huset och varmvattnet. Värmen till huset sker via radiatorer eller golvvärme och varmvattnet är för duschar och kranar. Uppvärmning av varmvatten sker i den inbyggda varmvattenberedaren. I varmvattenberedaren finns en givare som känner av temperaturen på varmvattnet. Varmvattnet passerar genom beredarens ytterhölje och värmer upp beredarens innertank. Reglercentralen ser till att uppvärmningen av varmvattnen alltid prioriteras före uppvärmning av huset. Det betyder att du aldrig behöver vara utan varmvatten. Reglercentralen styr en växelventil som växlar mellan uppvärmning av huset och varmvattnet. När varmvattnet är uppvärmt ser växelventilen till att uppvärmningen av huset sker. Reglercentralens sätt att styra värmepumpen Reglercentralen styr värmeproduktionen baserat på enbart utegivare eller utegivare i kombination med rumsgivare. Styrning med utegivare Styrning med utegivare är det vanligaste sättet för reglercentralen att styra värmepumpen. När värmepumpen levereras är den inställd för detta styrsätt. En givare monteras upp på husets yttervägg (den kallaste och minst utsatta väggen). Givaren skickar signaler till reglercentralen i värmepumpen. Styrningen med utegivare betyder att värmepumpen automatiskt anpassar värmen i huset beroende på utetemperaturen. Om temperaturen utomhus sjunker d.v.s. när det blir kallare ute, kommer radiatorerna inne i huset att bli varmare. Du avgör vilken temperatur du ska ha på värmesystemet, i förhållande till utetemperaturen, med hjälp av ett antal inställningar (värmekurvan) i reglercentralen. Kurvan visar returtemperaturen för värmesystemet i förhållande till utetemperaturen. Val av lägre kurva ger lägre framledningstemperatur och därmed högre energibesparing. Styrning med utegivare med rumsgivare Styrningen med utegivare kompletterad med rumsgivare (tillbehör) betyder att man även placerar en givare centralt i huset. Den ansluts till EcoDan Kombitank och ger information till reglercentralen om aktuell rumstemperatur. Signalen påverkar värmekurvans returtemperatur. Exempelvis sänks den när rumsgivaren visar högre temperatur än vad som ställs in. Inställning görs i menyn Värme Rumsgivare Rumsgivarpåverkan. Leveransinställning är satt till 0 vilket innebär att Rumsgivare inte påverkar värmekurvan. För att aktivera Rumsgivare sätts ett värde mellan 0,0 10,0 Detta styrsätt används när andra faktorer än utetemperaturen påverkar hur varmt det är inomhus. Det kan t.ex. vara när det finns en braskamin eller fläktelement i huset eller om huset är vindkänsligt. Viktigt: Endast det rum där rumsgivaren sitter kan påverka regleringen av temperaturen. 5

7 Kontrollpanel I kontrollpanelen görs alla inställningar. Där syns också statistik om värmeproduktionen samt information om olika larm. När dina inställningar är gjorda skickar kontrollpanelen signaler till reglercentralen ME 900 för att verkställa dina önskemål. Knappar och indikeringar Strömbrytare PÅ/AV Värmepumpen startas och stängs av med knappen Strömbrytare (figur 2). Lampan tänd: Värmepumpen är på Lampan blinkar: Värmepumpen är av Display information Viktigt Scrollist visar att det finns undermenyer Menyknapp backa Strömbrytare (PÅ/AV) Menyknapp verkställ Figur 2 Menyknapp Menyknapp öka/minska Hur kontrollpanelen används Principen med kontrollpanelen bygger på att menyknapparna och menyerna i displayen används för att förflytta sig mellan menyer och inställningar. 6

8 Ställ in värmen Att ställa in värmen på EcoDan Kombitank är enkelt. Men innan vi förklarar hur det går till är det viktigt att förstå sambandet mellan utetemperatur, returtemperatur och värmekurvans lutning. Sambandet förklaras enklast med en värmekurva. Värmekurva Värmekurvan (figur 3) är ditt hjälpmedel för att bestämma vilken temperatur du vill ha i huset. Värmepumpen styrs av utetemperaturen. När det blir kallare väder ser värmepumpen till att automatiskt producera mer värme. Exemplet nedan visar att en utetemperatur på 2,5 C ger en returtemperatur på 36 C vid aktuell värmekurva. Retur temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 3 Returtemperaturen är temperaturen på vattnet som kommer tillbaka till EcoDan Kombitank från radiatorerna. Vattnet som leds från EcoDan Kombitank ut i värmesystemet är normalt 7 10 C högre än returtemperaturen. När utetemperaturen är 10 C och kurva 4 är inställd strävar reglercentralen efter att returtemperaturen ska hålla 40 C. Observera att när värmepumpen levereras är kurvlutningen inställd på läge 4. Det innebär att returtemperaturen är +35 C när det är 0 C utomhus. Utetemperaturen bestämmer värmepumpens produktion av värme. En givare som placeras utomhus skickar signaler till reglercentralen som sedan påverkar värmepumpen. Kurvlutning Det finns möjlighet att själv ändra kurvlutningen för att öka och minska värmen i huset. Genom att förskjuta den vänstra (V) och/eller högra (H) ändpunkten har du möjlighet att ändra kurvlutningen på värmekurvan. Med den vänstra ändpunkten justeras returledningstemperaturen vid hög utomhustemperatur och med den högra ändpunkten justeras returtemperaturen vid låg utetemperatur. 7

9 Justering av enskilt värde Ett enskilt värde på kurvan kan justeras upp eller ned var femte utomhusgrad. Du kan t.ex. skapa en puckel på värmekurvan vid ca 0 C. Ändra kurvlutning Välj Värme (figur 2) i menyn för att göra inställningar/ändringar för värmesystemet genom att höja och sänka kurvlutningen. Genom att ändra kurvlutningen med Öka/Minska knapparna påverkas värmepumpens produktion av värme. När EcoDan levereras är kurvinställningen inställd på V=20 och H=48 Retur temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 4 Kurvlutning: V=20, H=24 V=20, H=29 V=20, H=48 V=20, H=58 Normal grundinställning för golvvärme i betongplatta. Normal grundinställning för golvvärme i träbjälklag. Normal grundinställning för radiatorer. Onormalt hög inställning. Av värmekurvan ovan framgår att kurvlutning V=20 och H =55 ger en returtemperatur på + 35 C när det är 0 C utomhus. Om utetemperaturen sjunker syns att returtemperaturen ökar. Ju kallare utetemperatur ju högre blir returtemperaturen. Vid en utetemperatur på ca 25 C visar kurvlutningen att gränsvärdet (+54 C) för returtemperaturen har nåtts. Om man behöver en returtemperatur på 57 C när utetemperaturen är 10 C behövs en högre lutning på kurvan. 8

10 Ställ in extra värmekurva med shunt Om du har golvvärme kombinerat med radiatorer bör du ställa in en extra värmekurva med shunt. Shunten är en ventil som släpper igenom vatten i olika mängder. Det gör att golvet inte blir för varmt och riskerar förstöra ytmaterialet. Du ställer in den extra värmekurvan genom att välja Golvvärme i huvudmenyn (figur 2) för Värme. Den extra värmekurvan väljs genom att aktivera den i menyn. PID regulatorn går att justera i menyn standardvärde är 240 sek. Extra värmekurva Värmekurvan är ditt hjälpmedel för att bestämma vilken temperatur du vill ha i huset. Värmepumpen styrs av utetemperaturen. När det blir kallare väder ser värmepumpen automatiskt till att producera mer värme. Exemplet nedan visar att en utetemperatur på 2,5 C ger en framledningstemperatur på 42 C vid aktuell värmekurva. Framlednings temperatur ( C) H V Utetemperatur ( C) Figur 5 Framlednings temperatur (figur 5) Framledningstemperaturen är temperaturen på vattnet som regleras av shunten och som skickas ut i golvvärmesystemet. När utetemperaturen är 10 C och kurva 6 inställd strävar reglercentralen efter att framledningstemperaturen ska hålla 48 C. Observera att när värmepumpen levereras är kurvlutningen inställd på läge 6. Det innebär att framledningstemperaturen är +38 C när det är 0 C utomhus. Utetemperatur Utetemperaturen bestämmer värmepumpens produktion av värme. En givare som placeras utomhus skickar signaler till reglercentralen som sedan påverkar värmepumpen. Kurvlutning Se under rubrik Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurva. (figur 3) 9

11 Justering av enskilt värde Se under rubrik Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurva. (figur 3) 10

12 Ställ in värmekurvans lutning eller anpassa kurvan Om du inte är nöjd med temperaturen inomhus när det är t.ex. 0 C utomhus, kan lutningen på hela kurvan ändras eller anpassas genom att göra en förskjutning som resulterar i en ökning vid den aktuella utetemperaturen. (en puckel på värmekurvan). Gör så här: Välj Värme i utgångsläget och sedan Radiatorvärme Värmekurva. Nu visas den aktuella värmekurvan. Värdet som visas, 33,1 C, är returtemperaturen vid 5 C utomhustemperatur när du stegar dig fram i fem graders intervaller på axeln för utomhustemperatur är returtemperaturen beräknad från kurvan. Välj Värme Börja med att hitta det värde du vill ändra. Det kan vara V, H eller annat utomhusvärde däremellan. För att hitta rätt värde stegar du dig fram med menyknapparna höger > vänster <. Överst i displayen visas olika utetemperaturer med motsvarande returtemperaturvärde på kurvan, nederst finns ett streck som visar läge på utetemperatursaxeln. Fortsätt att trycka på högerknappen till du kommer till H värdet. Den vanligaste ändringen är att höja H värdet något för att få det lite varmare vid kallt väder. Displayen visar att H värdet först har letats upp sedan det blivit markerat genom att trycka på Verkställ knappen. Tryck på menyknapp + eller för att ändra H värdet. Tryck därefter på knappen Verkställ för att spara den nya inställningen. V=Värde Stega fram H=värde Det kan också vara aktuellt att ändra ett enskilt värde på kurvan t.ex. om du vill ha det lite varmare vid temperatur kring 0 C. Tryck på menyknapparna vänster eller höger för att komma till det 0 C och tryck Verkställ för att markera. Tryck sedan på menyknapp + eller för att ändra aktuellt värde. Spara värdet genom att trycka på knappen Verkställ. I exemplet till höger vid 5 C utomhus temperatur ändras värdet till 40 C. Returtemperatur har ökats från 33,1 C med 6,9 C. Stega fram Viktigt! Efter en ökning eller minskning av värmen bör du vänta minst två dagar innan ny justering utförs. 11

13 Ställ in Rumstemperatur och Rumsgivarpåverkan Om anläggningen är försedd med rumsgivare kan Du i menyn för rumsgivare välja vilken rumstemperatur som önskas. I menyn rumsgivare kan du också ställa in Rumspåverkan i intervallet 0,0 10,0 värdet avgör hur stor påverkan rumsgivaren har. Har Du ingen rumsgivare ska värdet på rumspåverkan vara satt till 0 vilket är leveransvärdet. Rumstemperatur Gör så här: Välj Värme i huvudmenyn genom att trycka med menyknapparna. Välj Radiatorvärme, Rumsgivare om du ska ställa in rumstemperaturen. Område från 10 till 30 C. Välj Värme Rumsgivarpåverkan Välj Rumsgivarpåverkan genom att trycka pil ner i Rumsgivare menyn. Välj Rumsgivarpåverkan om du ska justera inverkan. Område 0,0 10,0 Tryck på knappen (+) för att öka värmen. Tryck på knappen ( ) för att minska rumstemperaturen. Justera rumstemperaturen Spara inställningarna genom att trycka på verkställ knappen. Justera rumsgivarpåverkan 12

14 Ställ in varmvatten Gör så här: Varmvattentemperatur Gör så här: Välj Varmvatten i huvudmenyn genom att trycka med menyknapparna. Välj Varmvatten Välj varmvattentemperatur genom att trycka på menyknappen, verkställ (mittenknappen). Välj Varmvattentemperatur Ställ in Starttemperatur (def. 45 C) Använd menyknappen öka/minska för att ställa in önskad starttemperatur Öka/minska starttemperatur Skrolla ned till Stopptemperatur med hjälp av menyknappen Ställ in Stopp temperatur (def. 50 C) Använd menyknappen öka/minska för att ställa in önskad stopptemperatur Öka/minska stopptemperatur Viktigt: Stopptemperaturen måste vara högre än startemperaturen. En skillnad på 5-7ºC rekommenderas. 13

15 Ställ in värmepumpen för extra varmvatten Du kan erhålla extra varmvatten genom att tillfälligt höja temperaturen på vattnet I varmvattenberedaren. Det kan vara lämpligt om t.ex. många personer ska duscha. I kontrollpanelen och i menyn Extra Varmvatten väljer du det antal timmar som funktionen ska vara igång. Gör så här: Tryck på knappen Varmvatten i utgångsläget. Tryck på menyn tills du kommer till Extra varmvatten. Tryck på knappen (+) för att välja det antal timmar du önskar att extra varmvatten ska produceras vilket görs med hjälp av el patron (max. 15 timmar). Varmvatten Spara inställningarna genom att trycka på verkställ knappen. I undermenyn kan stopptemperatur väljas standard temp 65 C. Viktigt: När den inställda tiden passerat måste du upprepa inställningen på nytt för att erhålla extra varmvatten igen Välj antal timmar Varmvattenspets (Återkommande temperaturhöjningar för varmvattnet) Du kan i menyn Varmvattenspets ställa in intervall för ständigt återkommande höjning av varmvattentemperaturen. Om du t.ex. anger värdet sju dagar så höjs temperaturen en gång i veckan till 65 C. Du kan även ange Starttidpunkt på dygnet när temperaturhöjningen ska påbörjas, fabriksvärde är 03: I första menyn ställs Stopptemperaturen in, standard 65 C 2. I andra menyn antal dagar som varmvattenspets önskas. 3. I tredje menyn anges starttid för varmvattenspets fabriksvärde 03: I fjärde menyn maxtid för varmvattenspets fabriksvärde 2 tim. Tidsstyrning Det finns en funktion för att tidsstyra när varmvatten ska produceras, denna funktion är inte vanlig för svenska förhållanden. Välj Tidsstyrning under menyn för varmvatten. Justera tiden för start av varmvattenproduktion att först trycka på verkställ knappen justera tiderna med + och knapparna spara genom att trycka på verkställ knappen. 14

16 Vitt fält markerar när pumpen är avstängd. Välj om funktionen ska vara aktiv eller inaktiv i menyn Aktivera. 15

17 Extra funktioner Temperaturer Samtliga temperaturer går att avläsa under denna El tillskott Elpannedrift arbetar med 3 steg. I nästa meny väljs hur lång tidsfördröjningen ska vara innan el tillskottet får användas. Välj Tidsfördröjning för Eltillskott i menyn justera genom att trycka på + eller knapparna. Spara genom att trycka på verkställ knappen. Standard värde från fabrik är 60 minuter. Service I denna meny kan samtliga parametrar avläsas för ME 900 styr och reglerenhet. Datum/klocka I denna meny sätts tid och datum. Med piltangenterna väljs vilket värde som ska ändras med + och knapparna Solenergi Option, ej tillgänglig. Pool Option, ej tillgänglig. 16

18 Komponenter EcoDan kombitank med plattvärmeväxlare Equipment and fittings 1. Cirkulationspump 2. Växelventil 3. Automatsäkring 4. Reglercentral 5. Avluftare 6. Vätskeretur till VP 7. Hetgas från VP 8. Anod 9. Kallvatten IN 10. Varmvatten UT 11. Stigare radiator 12. Retur från radiator 13. Display 14. Givare för vv laddning (T3) 15. Elpatron 16. Säkerhetsventil radiatorkrets 17. Manometer 18. Smutsfilter 19. Expansionskärl 20. Plattvärmeväxlare Dimensioner Höjd: 1860 mm Bredd: 600 mm Djup: 640 mm (600 till sidokant) Arb.tryck: 1.5 bar Max temp: 100ºC Figure 3 SPLIT-model Demontering frontplåt 1. Skruva bort de 2 skruvarna i frontens underkant. 2. Drag ut frontens nedre del ca mm (enl bild). 3. Lyft sedan upp fronten rakt uppåt Figure 2 1

19 Skötsel Kontrollera manometern (Två ggr/år) Manometern I nedre delen av EcoDan kombitank bör kontrolleras 2 gånger om året. Detta är speciellt viktigt på hösten när värmesäsongen börjar. Manometern ska stå på 0,5 1,5 bar, fyll på vatten till ca 1,0 bar. Ratten för att fylla på radiatorsystemet sitter i kopplingsutrymmet. Kontrollera säkerhetsventilen (Två ggr/år) Kontrollera säkerhetsventilen för tappvarmvatten och radiatorvattnet genom att öppna och stänga med hjälp av ventilens ratt. Från säkerhetsventilernas mynningsrör kan det droppa vatten, vilket är helt normalt. Rörets öppning får aldrig tätas. Om varmvattenberedaren skulle behöva tömmas, tillkalla serviceombud. Partikelfilter (2ggr/år) Partikelfiltrets uppgift är att se till att inga partiklar eller smuts kommer in i växlaren. Med tiden kan filtret bli igensatt och måste då rengöras. Gör då så här: Stäng av värmepumpen Stäng ventilen och skruva bort tätningslocket Låssa låsringen Ta ut silen och spola rent med vatten Montera tillbaka silen, låsringen och tätningslocket Öppna ventilen igen Kontroll av skyddsanod Sil Låsning Tätningslock ( 1ggr/år ) Skydds anoden är monterad som ett extra skydd. För att anoden skall ge full gott skydd måste den kontrolleras. Gör då så här: Stäng av värmepumpen. Stäng av inkommande färskvatten till beredaren. Öppna en varm vatten kran någonstans i huset, för att släppa trycket i beredaren. Skruva upp anod kopplingen och dra upp anoden. (Om anodens diameter understiger 8mm skall den bytas ut.) Montera tillbaka anoden i beredaren. Stäng varm vatten kranen Öppna inkommande färskvatten till beredaren. Slå på värmepumpen. 18

20 Skötsel av Mitsubishi Electric Värmepump Din värmepump kräver minimalt med skötsel, men det finns några punkter som vi rekommenderar att du som ägare av din luft/vatten värmepump genomför. Rensa bort smuts, löv och kvistar på utomhusdelen. Kontrollera att alla skyddsplåtar på utomhusdelen sitter på ordentligt. Om du skall ta bort löv, smuts, kvistar eller andra föremål så se till att värmepumpen är avstängd med huvudströmbrytaren innan arbete påbörjas. Om värmepumpen skulle vara påslagen men inte vara i drift finns risk för att värmepumpen går igång när den kallar på värme och då startar fläktarna utan förvarning. På baksidan av värmepumpen finns ett lamellbatteri (förångare) där löv kan fastna. Denna förångare består av tunna aluminiumplattor som är mycket ömtåliga (lätt att böja). Var mycket försiktig när du ska ta bort löv etc. från lamellerna så att dessa inte böjs eller att du skadar dig då lamellerna är vassa. Om det skulle bildas is på lamellbatteriet (förångaren) så ta inte bort den med något verktyg! Risk finns då att skador uppstår på förångaren. Lamellbatteri (förångare) Fläktar Ellucka (får endast tas bort av behörig person) 19

21 Om något blir fel Reglercentralen har en övervakningsfunktion för EcoDan, Mitsubishi Electrics Luftvärmepump har alla interna övervakningsfunktioner för att skydda värmepumpen. Överhettningsskydd elpatron En knapp för att återställa elpatronens överhettningsskydd finns på ellådans nedre del. Detta är ett skydd som normalt inte löser ut om detta ändå skulle inträffa kan det återställas genom att trycka in knappen igen. Nöddrift Vid nöddrift tar eltillskottet över värmeproduktionen. Värme kan på så sätt erhållas till dess återförsäljare eller auktoriserat serviceombud har åtgärdat felet. 20

22 Anslutning Värmepump och EcoDan 21

23 El schema EcoDan (Split typ) 22

24 Externa anslutningar (modell Split) Switchar på kretskortet i värmepumpen. 23

25 Teknisk information Tank + hydralenhet Spänning, SWE, FIN Spänning, NOR 3N~400V 50Hz 2N~230V 50Hz Säkring, SWE, FIN Säkring, NOR AT AT Max effekt El patron SWE, FIN Max effekt El patron NOR kw kw 9 6 Överhettningsskydd C 90 Cirkulationspump värmesystem Wilo Star RS 25/6 3 Effekt cirkulationspump W 93 Mantelvolym (Dubbelmantlad typ) liter 45 Max arbetstryck MPa (bar) 1,5 (0,15) Expansionskärl liter 12 Dimensioner (WxDxH mm 600x640x1860 Vikt, exkl varmvatten kg 147 kg Vikt, inkl varmvatten kg 332 kg Varmvattenberedare Varmvattenvolym liter 185 Max arbetstryck beredare MPa (bar) 1,0 (10) Max ingående tryck MPa (bar) 0,8 (8) Min ingående tryck MPa (bar) 0,8 (8) Försäkran om överensstämmelse Produkten överensstämmer med följande EU direktiv: Lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EC EMC direktivet 2004/108/EC Direktivet för tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC 24

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4 Installations Guide - 11 För installatören Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller

Läs mer

Användarhandledning AutoTerm 615 Värmepumpsmodul

Användarhandledning AutoTerm 615 Värmepumpsmodul Användarhandledning AutoTerm 615 Värmepumpsmodul Art. Nr. 290441 Version 2.0 Tack för att du har valt en värmeanläggning från AutoTerm Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Användarhandledning AutoTerm AquaMax Combi Elpanna

Användarhandledning AutoTerm AquaMax Combi Elpanna Användarhandledning AutoTerm AquaMax Combi Elpanna Art. Nr. 12370 Version 1.0 V Ä R M E P U M P A R Tack för att du har valt en värmeanläggning från AutoTerm AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

Kombimodul A/W

Kombimodul A/W Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Användarhandledning Art nr 12892 Utgåva 2.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring

Läs mer

6 720 646 834-01.1I. Värmepumpsmodul. Bosch CM 200/300. Användarhandledning 6 720 646 833 (2010/11)

6 720 646 834-01.1I. Värmepumpsmodul. Bosch CM 200/300. Användarhandledning 6 720 646 833 (2010/11) 6 720 646 834-01.1I Värmepumpsmodul Bosch CM 200/300 Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.... 3 1.1 Symbolförklaring.....................

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Användarhandledning 6 720 813 695 (2015/08) sv 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar...... 2 1.1 Symbolförklaring........................

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

I. Kombiberedare 200 LW-300 LW. Installatörshandledning /09 sv

I. Kombiberedare 200 LW-300 LW. Installatörshandledning /09 sv 0-0.I Kombiberedare 00 LW-00 LW Installatörshandledning 009 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Bergvärmepump Compress 7000i LW

Bergvärmepump Compress 7000i LW Snabbguide Bergvärmepump Compress 7000i LW CS7001iLWM CS7001iLWMF 6720892050 (2019/01) SE Driftsättning 1 Ställ in land, vissa menyer och funktioner är beroende av korrekt landsval. Driftsättning Första

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

IVT 690 Användarhandledning

IVT 690 Användarhandledning IVT 690 6708047-3.I Användarhandledning 6708048 0/) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN SV IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr. 6 720 640 948 Utgåva. 2010/04 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Air 50-150 400V 3N~ Användarhandledning

Air 50-150 400V 3N~ Användarhandledning Air 50-150 400V 3N~ 6 720 616 817-00.1I Användarhandledning 6 720 616 818 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER Greenline HT Plus C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290410-20 Utgåva 2.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmepump från IVT

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1.

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1. Optima INNEHÅLL FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1.1 Handbok Värmepump Optima 1000 och 1300 IVT Industrier AB, 2003-02-17

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 S Greenline C6 - C9 Användarhandledning Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Compress 3000 2.0 EW/9

Compress 3000 2.0 EW/9 6 70 804 7-00.I.0 EW/9 Frånluftsvärmepump Användarhandledning 670805005 0/ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm Expansionskort för shuntstyrning ARITERM Expansionskort Innehållsförteckning Allmänt... 2 Inkoppling - elschema... 4 Värme shuntgrupp 1... 6-7 Shunt - Shuntgrupp

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

DIN FJÄRRVÄRMECENTRAL

DIN FJÄRRVÄRMECENTRAL DIN FJÄRRVÄRMECENTRAL I denna handbok får du bland annat veta hur din fjärrvärmecentral fungerar, hur du kontrollerar trycket och luftar av elementen. I slutet finns också ett kortare felsökningsavsnitt

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION Greenline HT C och E INNEHÅLL HJÄLPINFORMATION FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290580 Utgåva 1.0 Handbok Värmepump Greenline HT C och E IVT Industrier

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

CTC EcoMiniEl Extern elpanna. Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC EcoMiniEl Extern elpanna. Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 28-5 2019-04-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning Extern elpanna VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRATIDA BRUK 161 501 28-5 2019-04-04

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 IVT 290 Elpanna Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Från utsidan Manöverpanelen... 6 Från insidan Kopplingsutrymmet...

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

PremiumLine X11-X15. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10

PremiumLine X11-X15. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10 PremiumLine X11-X15 Användarhandledning Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10 Grattis till valet av en helt ny gränslös värmepump! Vi är glada att du valt en värmepump ur vår nya PremiumLine-serie. Det

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Thermomatic Combi. Termoventiler AB. Installations- och bruksanvisning Version 6.8. Innehållsförteckning. 1. Leveransomfattning och tillbehör

Thermomatic Combi. Termoventiler AB. Installations- och bruksanvisning Version 6.8. Innehållsförteckning. 1. Leveransomfattning och tillbehör hållsförteckning Thermomatic Combi Installations- och bruksanvisning Version 6.8 Sida Kapitel 1 1. Leveransomfattning och tillbehör 2 2. Översiktlig funktionsbeskrivning 2 3. Installationsanvisning 2 4.

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme... 2 Teknisk beskrivning... 3 Tekniska data... 3 Fördelarunit... 3 Basisenhet (se särskild manual i kartongen)...

Läs mer

IVT 633. Användarhandledning. Art. nr: Utgåva: 2009/10

IVT 633. Användarhandledning. Art. nr: Utgåva: 2009/10 IVT 633 Användarhandledning Art. nr: 6 720 619 992 Utgåva: 2009/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Handledning i inkoppling och handhavande Artikel nr: 290547 Utgåva 2.2 Handbok Poolstyrning IVT Industrier AB, Augusti 2004 Artikelnummer: 290547 Utgåva 2.2 Copyright

Läs mer

Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.

Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1. Optima 1000-1300 FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290548 Utgåva 1.2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Poolstyrning PremiumLine X15

Poolstyrning PremiumLine X15 Poolstyrning PremiumLine X15 13847-00.1I Handledning Art. nr: 13847 Utgåva 1.0 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring 3 2 Vad ingår

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

GEO 312 C. Snabbguide / I

GEO 312 C. Snabbguide / I GEO 312 C 6 720 809 156-00.2I Snabbguide 6 720 820 385 2016/06 3 2 1 fav menu info 4 5 6 7 6 720 808 471-01.1O [1] Favoritknapp [2] Extra varmvattenknapp [3] Varmvattenknapp [4] Menyknapp [5] Infoknapp

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC2 2

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC2 2 SYSTEM Värme och Varmvatten Dokumentnamn 1 (9) Placerin g: Apparatskåp: Värme, Ventilation och Varmvatten Värme Undercentral AS1 VÄRME VS1 Värme Radiatorer STYRNING VS1 Drifttider Via mjukvaruomkopplare

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC3 2

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC3 2 1 (7) SYSTEM Värme och Varmvatten Placerin g: Apparatskåp: Värme och Varmvatten Värme Undercentral AS1 VÄRME Värme Radiatorer STYRNING VS1 Drifttider Via mjukvaruomkopplare (auto/från) så startat och stoppar

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer