Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: Utgåva 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN. HJÄLPINFORMATION Art. nr: 290548 Utgåva 1."

Transkript

1 Optima INNEHÅLL FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel HJÄLPINFORMATION Art. nr: Utgåva 1.1

2 Handbok Värmepump Optima 1000 och 1300 IVT Industrier AB, Artikelnummer: Version 1.1 Copyright IVT Industrier AB. Alla rättigheter förbehålles. Denna handbok innehåller upphovsrättsskyddad information som tillhör IVT Industrier AB. Ingen del av detta dokument får kopieras eller vidarebefodras elektroniskt eller mekaniskt utan ett i förväg skriftligt medgivande av IVT Industrier AB. Det inkluderar även fotografering och översättning till annat språk.

3 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många års energibesparing. Vi vill att du och din familj ska få en bättre hushållsekonomi samtidigt som ni är med och värnar om miljön. Vi har tagit hänsyn till dagens krav på värmepumpar och vi tror att din Optima kommer att ge dig många användbara funktioner i framtiden. Bland annat innehåller värmepumpen en avancerad reglercentral som övervakar och styr temperaturen i huset samt medverkar till bästa totalekonomi. Värmepumpen Optima har t.ex. en semesterfunktion, d.v.s. att värmepumpen kan ställas på sparlåga medan du är borta på semester. Denna handbok är skriven som en uppslagsbok. Det betyder att informationen är separerad i olika kapitel och att det finns ett Index längst bak: allt för att du snabbt ska hitta det du söker efter. För enkelhetens skull har handboken endast utformats med fyra kapitel: Innehåll, För användaren, För installatören och Hjälpinformation. IVT är Nordens ledande värmepumptillverkare. Mer än varannan värmepump kommer från IVT. Vi har i mer än 30 år arbetat med lösningar för att minska energiåtgången på miljöns villkor. I dag kan vi presentera marknadens bredaste program av värmepumpar för effektiv energibesparing i alla typer av hus och fastigheter. Johnny Wärnelöv Verkställande direktör IVT Industrier AB 3

4 4

5 INNEHÅLL Kapitel 1: Innehåll I kapitlet Innehåll får du allmän information om handbokens uppbyggnad, struktur och symboler. Vi förklarar innehållet i varje kapitel samt hur handboken kan användas. Det här kan du läsa i kapitlet: Innehållsförteckning Om den här handboken Symboler Innehållet i denna handbok grundar sig på många års utveckling av värmepumpar. Vi har valt information som är viktig för dig för att du enkelt ska kunna handha din värmepump. Om du har frågor om denna handbok är du välkommen att kontakta din återförsäljare.

6 Innehållsförteckning INNEHÅLL Innehållsförteckning KAPITEL 1: INNEHÅLL Kapitel 1 - Innehåll... 5 Innehållsförteckning... 6 Om den här handboken...10 Symboler KAPITEL 2: FÖR ANVÄNDAREN Kapitel 2 - För användaren Viktig information till användaren De vanligaste momenten Höj och sänk värmen i huset Extra varmvatten Semesterfunktion Skötsel Åtgärder vid larm...15 Om något blir fel i värmepumpen Svart i fönstermenyn Automatsäkring i värmepumpen Samtliga larm...17 Översikt Optima 1000 och Effekt Tillförd eleffekt Storlek Vikt Säkringsstorlek Beskrivning...23 Så här fungerar en värmepump Värmepumpen hämtar värme från uteluften Tekniken i och omkring värmepumpen Köldmediets väg genom värmepumpen vid värmedrift Automatis avfrostning...26 Reglercentralen Rego Reglercentralens två olika driftfall Driftfall A - Värmepump med extern elkassett Driftfall B - Värmepump tillsammans med oljepanna Reglercentralens två olika sätt att styra värmepumpen Styrning med utegivare Styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare Ingående delar i värmepumpen

7 Innehållsförteckning Kontrollpanelen Knappar och indikeringar Menyratt Menyfönster Så här använder du kontrollpanelen...31 Basfunktioner (Kundnivå 1) Övergripande menyöversikt för Basfunktioner (Kundnivå 1) Välj rullande information i menyfönstret Ställ in värmen Kurvstyrning med utegivare Inställning av värmekurvans lutning Vid kall väderlek (under -5 C) Vid varm väderlek (över +5 C) INNEHÅLL - Styrning med rumsgivare Ställ in värmepumpen för extra varmvatten Ställ in extra värmekurva med shunt Öka eller minska shuntens värmekurva Finjustera shuntens värmekurva Varmvatteninställningar Återkommande temperaturhöjningar för varmvattnet Läs av temperaturer Samtliga menyer för värmepumpens temperaturgivare Extrafunktioner (Kundnivå 2) Övergripande menyöversikt för Extrafunktioner (Kundnivå 2) Värmeinställningar Anpassning av värmekurvan Rumsgivarpåverkan Semesterfunktion Fjärrstyrning Sommarurkoppling Tidsstyrningar Tidsstyrning av värmepump enligt klocka Tidsstyrning av varmvatten enligt klocka Läs av drifttider på värmepumpen och tillskottet Antal timmar som värmepumpen har varit i drift Procentfördelning av värmepumpens varmvattendrift och värmedrift Antal timmar som tillskottet har varit i drift Procentfördelning av tillskottets varmvattendrift och värmedrift Ställ in klocka och datum Larm som förekommit i värmepumpen Återgå till värmepumpens fabriksinställningar...46 Skötsel Skruva loss front- respektive sidoplåtar...47 Spartips

8 Innehållsförteckning INNEHÅLL KAPITEL 3: FÖR INSTALLATÖREN Kapitel 3 - För installatören Viktig information till installatören Checklista...52 Värmepumpen Optima Vad ingår i leveransen? Måttsättningar, placeringsavstånd och värmebäraranslutningar Ingående delar...54 Allmänt om värmepumpen Transport av värmepump Placering av värmepump Minimala och maximala arbetstemperaturer Montera partikelfilter...56 Värmepumpens två olika driftfall Anslut värmepumpen till värmesystemet Utomhus Inomhus Anslut växelventil Fyll på vatten i värmesystemet Anslut värmepumpen Optima mot driftfall A Anslut värmepumpen Optima mot driftfall B...59 Anslut värmepumpen till elsystemet (EL) Tillbehör Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare Montageritning elskåp Kretsschema värmepumpen Optima Yttre anslutningsschema värmepumpen - Driftfall A Yttre anslutningsschema värmepumpen - Driftfall B Externa elanslutningar i värmepumpen - Driftfall A Inkoppling av tillskott mot elkassett, driftfall A Externa elanslutningar i värmepumpen - Driftfall B Inkoppling av shuntat tillskott, driftfall B Anslutning av summalarm, extern styrning och belastningsvakt Drifttagning av värmepumpen Installatörs- och servicemenyn (I/S) Så här använder du kontrollpanelen Gemensamma och specifika menyfönster för driftfall A och B Anpassning av värmekurvan Tidsstyrning av tillskott Kör värmepumpen manuellt Snabbåterstart av värmepump Val av externa styrningar

9 Innehållsförteckning - Val av språk Val av drift för värmebärarpump Visning av Rego 603 versionsnummer Bekräfta extra givare till värmepumpen Timeravläsningar Inställning av tillskottstimer Återgå till fabriksvärden INNEHÅLL - Provkör värmepumpen manuellt Drifttagning av värmepump i driftfall A Drifttagning av värmepump i driftfall B Viktiga detaljer att kontrollera efter driftsättning Synglaset Avfrostningsprincipen Justering av avfrostning Inställningskombinationer för intervall och maxtid...79 Tekniska uppgifter Värmepumpens fabriksinställningar Tekniska data Givartabell Ljudnivå...82 KAPITEL 4: HJÄLPINFORMATION Kapitel 4 - Hjälpinformation Ordlista Förkortningar Index

10 Om den här handboken INNEHÅLL Om den här handboken Denna handbok är skriven som en uppslagsbok. Det betyder att informationen är indelad i olika kapitel och att det finns ett Index längst bak: allt för att du snabbt ska hitta det du söker efter. För enkelhetens skull har handboken utformats med endast fyra kapitel: Innehåll, För användaren, För installatören och Hjälpinformation. Varje kapitel beskrivs här nedan: Kapitel 1 Kapitel 1: Innehåll Kapitlet Innehåll beskriver handbokens struktur och uppbyggnad. Du får en omfattande innehållsförteckning, vilket gör det enklare för dig att hitta det du söker. Du får också en beskrivning över de symboler som används i handboken. Kapitel 2 Kapitel 2: För användaren Kapitlet För användaren innehåller information till dig, som kommer att använda värmepumpen Optima. Du erhåller en gedigen beskrivning hur en värmepump fungerar, hur du använder kontrollpanelen och hur du höjer och sänker värmen m.m. Du får också en lista på de larm som kan uppkomma, samt hur du sköter din värmepump. Kapitel 3 Kapitel 3: För installatören Kapitlet För installatören innehåller information till dig som installerar en Optima värmepump. Handboken beskriver hur värmepumpen installeras mot VVS- och elsystemet. Kapitlet innehåller också tekniska data och installatörsmenyer. En checklista hjälper dig under installationen. Kapitel 4 Kapitel 4: Hjälpinformation Kapitlet Hjälpinformation är till för både användaren och installatören. Hit vänder ni er om ni behöver hjälp eller vill ha mer information. Ordlistan förklarar svåra begrepp och ger svar på många frågor. Det avslutande Index ger en total översikt över handbokens innehåll. Symboler I handboken används olika symboler för att göra dig uppmärksam vid viktiga moment. Det kan vara en varnings-triangel vid en elinstallation, en observerarsymbol vid skötselråd eller en tipssymbol vid ett larm. Så här ser symbolerna ut:! Varning Tips 10

11 Kapitel 2: För användaren I kapitlet För användaren erhåller du som är användare av värmepumpen en gedigen beskrivning hur en värmepump fungerar, hur du använder kontrollpanelen samt vad du bör tänka på vid skötsel. Det här kan du läsa i kapitlet: FÖR ANVÄNDAREN Viktig information till användaren De vanligaste momenten Om något blir fel i värmepumpen Översikt Optima Så här fungerar en värmepump Reglercentralen (Rego 603) Ingående delar i värmepumpen Kontrollpanelen Bas- och extrafunktioner i reglercentralen Skötsel och spartips! Det är viktigt att du som användare läser igenom detta kapitel. Du får under inga omständigheter göra inställningar som är avsedda för installatören. Det kan orsaka allvarliga fel i värmepumpens drift.

12 Viktig information till användaren Viktig information till användaren! Värmepumpen Optima tillhör den nya generationen värmepumpar från IVT Industrier. Den innehåller en mängd funktioner som styr temperaturen i huset och *produktion av varmvatten. Hjärnan i värmepumpen är reglercentralen Rego 603. I Rego 603 finns en styr- och övervakningsfunktion som lagrar viktiga inställningar om värmepumpens drift och underhåll. Inställningarna görs av installatören och användaren via en kontrollpanel. Inställningar, som är avsedda för dig som användare, presenteras i detta kapitel under rubrikerna Basfunktioner och Extra funktioner. Det är användarens uppgift att åtgärda enkla larm och skötselmoment. Vid problem tar du kontakt med din återförsäljare. FÖR ANVÄNDAREN När värmepumpen är installerad och driftsatt finns det en del saker som du bör kontrollera med jämna mellanrum. Det kan t.ex. vara om något larm har löst ut eller att göra enklare skötselåtgärder. I första hand ska du själv åtgärda detta. Denna handbok beskriver varje moment utförligt. Ta också hjälp av kapitlet Hjälpinformation för mer information. Om problemet kvarstår bör du kontakta din återförsäljare. De vanligaste momenten När din värmepump är driftsatt kan du i princip luta dig tillbaka och låta din Optima ge dig många år av billig och miljövänlig värme. Värmepumpen är i stort sett självgående och behöver väldigt lite tillsyn. Dock kan det hända att du t.ex. önskar öka eller minska temperaturen i huset. Därför presenterar vi dina vanligaste moment här i början av handboken: Höj och sänk värmen i huset Extra varmvatten Semesterfunktion Åtgärder vid larm Skötsel Tips För mer information om varje moment rekommenderar vi att du letar upp respektive rubrik i innehållsförteckningen. Om det finns ord i texten som du inte förstår kan du hitta förklaring till dem i Kapitel 4 - Hjälpinformation. * Värmepumpen Optima kan endast producera varmvatten i huset om en extern varmvattenberedare är inkopplad i systemet. 12

13 De vanligaste momenten Höj och sänk värmen i huset Om du har tillbehöret "Rumsgivare" läs även avsnittet Basfunktioner/ Styrning med rumsgivare. Vid kall väderlek (under 0 0 C): Vid kall väderlek höjer och sänker du värmen i huset genom att använda kontrollpanelen och menyn Värme öka/minska. Gör så här: 1. Tryck på knappen Värme i utgångsläget. Värme öka/minska 0 4,0 10 Tillbaka Ändra 2. Tryck på knappen Ändra. 3. Vrid menyratten medurs för att höja värmen. Vrid menyratten moturs för att sänka värmen. (Gör inte för stora korrigeringar. 0,5-1,0 enheter är ofta tillräckligt) Värme öka/minska 0 5,0 10 Tillbaka Spara 4. Spara det nya värdet genom att trycka på knappen Spara. Tips Mer information om hur du använder kontrollpanelen finns under rubriken Kontrollpanelen. Tips Mer information om hur du ökar och minskar värmen i huset finner du under rubriken Basfunktioner/Ställ in värmen. Kurvlutning: 1-2 Normal inställning för golvvärme i betongplatta. 3-4 Normal inställning för golvvärme vid träbjälklag. 4-6,5 Normal inställning för radiatorer/element Onormalt hög inställning. FÖR ANVÄNDAREN Vid varm väderlek (över +5 0 C): Vid varm väderlek höjer och sänker du värmen i huset genom att använda kontrollpanelen och menyn Finjustering värmek. (värmekurva) Gör så här: 1. Tryck på knappen Värme i utgångsläget. 2. Vrid menyratten medurs tills du kommer till menyn Finjustering värmek. Finjustering värmek. -10 O 0,0 O 10 O Tillbaka Ändra 3. Tryck på knappen Ändra. Efter en ökning eller minskning av värmen bör du vänta minst ett dygn innan ny justering utförs. Vid utetemperaturer runt 0 0 C bör du "knäcka värmekurvan" för att erhålla önskad inomhustemperatur. Läs om hur du "knäcker kurvan" under rubriken Extra funktioner - Kundnivå 2 / Värme-inställningar / Anpassning av värmekurvan. 4. Vrid menyratten medurs för att höja värmen. Vrid menyratten moturs för att sänka värmen. (Gör inte för stora korrigeringar. 0,5-1,0 enheter (grader) är ofta tillräckligt) 5. Spara det nya värdet genom att trycka på knappen Spara. 13

14 De vanligaste momenten Extra varmvatten FÖR ANVÄNDAREN Extra varmvatten kan endast erhållas om det finns en varmvattenberedare och en elkassett inkopplad i systemet. Du erhåller extra varmvatten genom att tillfälligt höja temperaturen på vattnet i varmvattenberedaren. Temperaturhöjningen görs med hjälp av elkassetten. En högre temperatur på vattnet ger mer varmvatten när t.ex. många personer ska duscha. Först ser värmepumpen till att vattnet når en temperatur på ca 50 0 C. Därefter ser elkassetten till att höja det vidare till ca 65 0 C. I kon troll pane len och me nyn Ex tra VV väl jer du det an tal tim mar som funk tio nen ska vara igång. Gör så här: 1. Tryck på knappen Värme i utgångsläget. 2. Vrid menyratten medurs tills du kommer till menyn Extra VV. Extra VV 1tim 24tim 48tim Tillbaka Ändra 3. Tryck på knappen Ändra. 4. Vrid menyratten medurs för att välja det antal timmar som elkassetten ska vara igång (t.ex. 24 timmar). Extra VV Funktionen Extra varmvatten fungerar endast i driftfall A och med en varmvattenberedare. Läs mer om driftfall under rubriken Reglercentralen Rego 603 / Värmepumpens två olika driftfall. När den inställda tiden passerat måste du upprepa inställningen på nytt för att erhålla extra varmvatten igen. 1tim 24tim 48tim Tillbaka Spara 5. Spara värdet genom att trycka på knappen Spara. Semesterfunktion Värmepumpen Optima har en semesterfunktion, d.v.s. värmepumpen ställs in på sparlåga medan du är bortrest. Semesterfunktionen hittar du bland extrafunktionerna i Kundnivå 2. Menyfönstret heter Inställning av semesterfunktion. Gör så här: 1. Tryck på knappen Värme tills texten Access = KUND2 syns i menyfönstret. 2. Tryck på knappen Meny. Huvudmeny Här ställer du in värmen i huset 1 3. Tryck på knappen Välj. Värmepumpens extrafunktioner återfinns i Kundnivå 2. Du öppnar Kundnivå 2 genom att hålla ned knappen Värme tills texten Access=KUND2 visas i menyfönstret. Om du inte utför någon ändring eller inställning på 30 minuter i Kundnivå 2, kommer kontrollpanelen automatiskt att återgå till Kundnivå 1. Mer information om Kundnivå 1 och Kundnivå 2 finns under rubriken Basfunktioner (Kundnivå 1) och Extrafunktioner (Kundnivå 2). 14

15 De vanligaste momenten 3. Vrid menyratten medurs tills du kommer till menyn Inställning av semesterfunk. (meny 1.12). Värmeinställningar Inställning av semesterfunk Tryck på knappen Välj. 5. Ställ in det antal dagar som rumstemperaturen ska vara sänkt till 15 0 C, t.ex. 24 dagar. Värmeinställningar Semesterfunktionen fungerar endast med en rumsgivare och i driftfall A. Temperaturen är ej ställbar. Du kan endast ställa in det antal dagar som rumstemperaturen ska vara sänkt till 15 0 C. När dagarna har passerat återgår driften till tidigare inställd temperatur. 1dag 24dag 48dag Tillbaka Spara 6. Spara värdet genom att trycka på knappen Spara. Skötsel Din värmepump kräver minimal skötsel men vi rekommenderar ändå en viss tillsyn för att din värmepump ska ge bästa möjliga utbyte. Kontrollera följande punkter ett par gånger under första året. Därefter bör du kontrollera dem någon gång per år: Mer information om skötselåtgärder finner du under rubriken Skötsel. FÖR ANVÄNDAREN Rensa bort smuts och löv Partikelfiltret Skyddsplåtarna Förångaren Under rubriken Skötsel får du noggranna beskrivningar på hur du ut för skötselåtgärderna. Skötsel inne i värmepumpen Innan du gör gör ingrepp inne i värmepumpen måste du bryta huvudströmmen. Vrid på strömbrytaren som sitter på väggen inn an värmepumpen.! Varning Innan du gör ingrepp i värmpepumpen måste huvudströmmen brytas av säkerhetsskäl. Ingrepp i kylkretsen får endast utföras av ett ackrediterat kylföretag. Åtgärder vid larm Reglercentralen Rego 603 har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsätt händer i värmepumpen. De flesta larm kan du åtgärda själv. Det är aldrig någon risk att du förstör något i värmepumpen när du återställer ett larm. Läs mer om larm och felorsaker i värmepumpen under rubriken Om något blir fel i värmepumpen. Vid upprepade larm bör du kontakta din återförsäljare. 15

16 Om något blir fel i vär me pum pen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen Rego 603 har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsätt hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon risk att du förstör något i värmepumpen när du återställer ett larm. Exempel på ett larm: FÖR ANVÄNDAREN Knappen Info: När du trycker på knappen Info och vrider på menyratten, erhåller du information och åtgärdsmöjligheter om larmet. Knappen Kvittera: När du trycker på knappen Kvittera slocknar larmlampan i kontrollpanelen och värmepumpen startar igen inom 15 minuter om värmebehov finns. Om felet inte är åtgärdat kommer larmlampan fortsätta lysa. Om det har uppstått flera larm i värmepumpen vrider du menyratten medurs för att erhålla mer information om varje larm. Felorsak Datum när larmet inträffade Tid när larmet inträffade LARM Strömbortfall Info Kvittera Info Kvittera Svart i fönstermenyn Trolig orsak 1: Åtgärd: Trolig orsak 2: Åtgärd: Fel på säkring i husets proppskåp/elcentral. 1. Kontrollera att säkringarna i husets proppskåp är hela. 2. Byt säkring. Om automatsäkringarna har löst ut återställer du dem genom att skjuta upp vippan minuter efter att felet har åtgärdats återgår värmepumpen automatiskt till driftläge. Värmepumpens automatsäkring har löst ut. 1. Återställ värmepumpens automatsäkring genom att skjuta upp den svarta vippan minuter efter att felet har åtgärdats återgår värmepumpen automatiskt till driftläge. Av tekniska skäl återstartar värmepumpen tidigast 15 minuter efter stopp. Automatsäkring Automatsäkring i vär me pum pen Optima har en automatsäkring i värmepumpens elskåp. Elskåpet placeras inomhus och nära den vägg som vätter mot värmepumpen utomhus. 16

17 Om något blir fel i vär mepumpen Samtliga larm Ett larm kan ibland tillfälligt uppstå p.g.a. diverse om stän dig he ter. Det är dock aldrig någon risk att återställa ett larm. På följande sidor beskrivs alla larm som kan uppträda i me ny fönst ret. Beskrivningen ger dig en uppfattning om larmets karaktär och vad du själv kan göra för att åtgärda det. Lista på samtliga larm: Hög retur till värmepump Pressostat låg Pressostat hög Givarfel Motorskydd fläkt Avfrostningslarm Hög retur till värmepump (GT9) Strömbortfall Kompressortemperatur Extern elkassett Fasföljdsfel Värmebärare ut max I värmepumpen finns en givare som av säkerhetsskäl stannar värmepumpen om temperaturen på returvattnet från radiatorerna blir för hög. Gränsen ligger vid ca 48 C. Menyfönstret visar: LARM (GT9) Hög retur VP Info Kvittera FÖR ANVÄNDAREN Trolig orsak 1: Åtgärd: Trolig orsak 2: Åtgärd: Trolig orsak 3: Åtgärd: Trolig orsak 4: Åtgärd: Värmeinställningen är så högt ställd att värmesystemets returtemperatur blir för hög. 1. Sänk värmeinställningen. Varmvattentemperaturen är för högt ställd. 1. Larmet uppkommer vid varmvattendrift. Kontakta installatören för justering av varmvattentemperaturen. Golvvärmesystemets eller radiatorernas ventiler är stängda. 1. Öppna ventilerna. Flödet över värmepumpen är större än flödet i värmesystemet. 1. Sänk hastigheten på värmebärarpumpen i värmepumpen eller öka hastigheten på huvudpumpen i värmesystemet. Kontakta din återförsäljare för hjälp. Värmepumpen startar automatiskt när temperaturen har sjunkit. Larmet behöver inte kvitteras men om man vill komma åt menyerna kan man kvittera bort larmfönstret. Sänk värmebärarpumpens hastighet: 1. Använd en skruvmejsel för att sänka hastigheten på värmebärarpumpen. Vrid ett steg åt vänster. Pumpen är normalt monterad inomhus nära värmepumpen. Lägsta hastighet ska undvikas. 17

18 Om något blir fel i vär me pum pen Pressostat låg (LP) Trolig orsak 1: Åtgärd: Förångaren igensatt. 1. Gör ren förångaren. Se rubrik Skötsel/Förångaren. 2. Tryck på knappen Kvittera. 3. Invänta att värmepumpen startar. 4. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare. Menyfönstret visar: LARM (LP) Pressostat låg Info Kvittera Trolig orsak 2: Åtgärd: Köldmediebrist i kylkretsen. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Invänta att värmepumpen startar. 3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare. LP i menyfönstret står för lågtryckspressostat. FÖR ANVÄNDAREN Trolig orsak 3: Åtgärd: Trolig orsak 4: Åtgärd: Fel i avfrostningsautomatiken eller fläktmotor. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Invänta att värmepumpen startar. 3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare. Fel i expansionsventilen (larmet återkommer i tidsintervaller om 3-4 veckor.) 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Invänta att värmepumpen startar. 3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare. Pressostat hög (HP) Trolig orsak 1: Åtgärd: Trolig orsak 2: Åtgärd: Luft i värmesystemet. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Kontrollera om det finns luft i radiatorerna. 3. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov. För litet flöde över värmepumpen. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har stannat. 3. Kontrollera att alla ventiler är öppna. 4. Öka eventuellt pumpens hastighet. Menyfönstret visar: LARM (HP) Pressostat hög Info Kvittera HP i menyfönstret står för högtryckspressostat. Trolig orsak 3: Åtgärd: Partikelfiltret är igensatt. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Kontrollera filtret. 3. Rengör filtret vid behov, se under rubriken Skötsel. 18

19 Om något blir fel i vär mepumpen Trolig orsak 4: Åtgärd: Trolig orsak 5: Åtgärd: Köldmediekretsen är överfylld. 11. Tryck på knappen Kvittera. 2. Invänta att värmepumpen startar. 3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare. Torkfiltret är igensatt. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Invänta att värmepumpen startar. 3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare. Öka värmebärarpumpens hastighet: 1. Använd en skruvmejsel för att öka hastigheten på värmebärarpumpen. Vrid ett steg åt höger. Pumpen är normalt monterad inomhus nära värmepumpen. Givarfel Alla givare som är anslutna till värmepumpen kan larma vid fel. I exemplet till höger är det givare GT1, Retur radiator, som har larmat. Alla givare larmar på samma sätt. Läs mer om givarna under rubriken Samtliga menyer för värmepumpens temperaturgivare. Menyfönstret visar t.ex.: LARM (GT1) Givare retur RAD Info Kvittera FÖR ANVÄNDAREN Trolig orsak 1: Åtgärd: Trolig orsak 2: Åtgärd: Tillfälligt fel. 1. Avvakta. Fel i givare eller felaktig anslutning. 1. Kontakta din återförsäljare. Motorskydd fläkt Menyfönstret visar: Trolig orsak 1: Åtgärd: Trolig orsak 2: Åtgärd: Trolig orsak 3: Åtgärd: Fläkten är låst. 1. Kontrollera att inget fastnat i fläkten. Fel i fläktmotorn. 1. Kontakta din återförsäljare. Tillfälligt fel. 1. Vid upprepade fel ska du kontakta din återförsäljare. LARM (MB2) Motorskydd fläkt Info Kvittera 19

20 Om något blir fel i vär me pum pen Avfrostningslarm Avfrostningslarmet beror på för låg temperatur på vattnet i värmepumpen. Trolig orsak 1: Åtgärd: Luft i värmesystemet. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Kontrollera om det finns luft i radiatorerna. 3. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov. Menyfönstret visar: LARM (GT10) Avfrostningslarm Info Kvittera Trolig orsak 2: Åtgärd: Partikelfilter i värmebärarkretsen igensatt. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Kontrollera filtret. 3. Rengör filtret vid behov. FÖR ANVÄNDAREN Trolig orsak 3: Åtgärd: Trolig orsak 4: Åtgärd: Trolig orsak 5: Åtgärd: Fel i värmebärarpump. 1. Kontakta din återförsäljare. För litet flöde över värmepumpen. 1. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har fastnat. 2. Kontrollera att alla ventiler är öppna. För liten vattenvolym i husets värmesystem. 1. Kontakta din återförsäljare. Strömbortfall Trolig orsak: Åtgärd: En eller två faser saknas till värmepumpen. 1. Kontrollera att säkringarna i husets elcentral är hela. 2. Byt säkringen om säkringsskyddet (lilla plattan) har lossnat. Har du automatsäkringar och dessa har löst ut återställer du dem genom att skjuta upp vippan. 3. Värmepumpen återgår automatiskt till driftläge när felet är åtgärdat. Menyfönstret visar: LARM Strömbortfall Info Kvittera Värmepumpen behåller alla inställningar vid strömavbrott t.ex. vid åska. När strömmen kommit tillbaka går värmepumpen automatiskt igång enligt tidigare inställningar. 20

21 Om något blir fel i vär me pum pen Kompressortemperatur (GT6) Trolig orsak 1: Åtgärd: Kompressorns arbetstemperatur är för hög. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Kontakta din återförsäljare vid upprepade larm. Menyfönstret visar: LARM (GT6) Kompressor temp Info Kvittera Trolig orsak 2: Åtgärd: Tillfälligt för hög temperatur orsakat av onormalt drifttillstånd. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Avvakta. Extern elkassett (EK) Den externa elkassetten är monterad inomhus och kan kopplas till värmepumpens reglercentral Rego 603. Trolig orsak 1: Åtgärd: Elkassettens automatsäkring har löst ut. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Återställ automatssäkringen till elkasetten genom att skjuta upp vippan. 3. Om säkringen löser ut igen, kontakta din återförsäljare. Menyfönstret visar: LARM (EK) Elkassett Info Kvittera FÖR ANVÄNDAREN Trolig orsak 2: Åtgärd: Elkassettens överhettningsskydd har löst ut. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Återställ överhettningsskyddet på elkassetten. 3. Kontrollera att värmebärarpumpen och partikelfiltret är rent. Den vanligaste orsaken till att överhettningsskyddet löser ut är att det är dåligt flöde över elkassetten vilket kan bero på luft i värmebärarpumpen eller att partikelfiltret är igensatt. Fasföljdsfel (åtgärdas av elinstallatör) Trolig orsak 1: Åtgärd: Fasföljden till värmepumpen är felaktig. 1. Tryck på knappen Kvittera. 2. Elinstallatör: Skifta fasföljden på inkommande matning. Värmepumpen startar automatiskt när fasföljden har ändrats. Menyfönstret visar: LARM Fasföljdsfel Info Kvittera Fasföljdsfel kan uppkomma vid elinkoppling till värmepumpen. Larmet får endast åtgärdas av en elinstallatör. 21

22 Om något blir fel i vär me pum pen FÖR ANVÄNDAREN Värmebärare ut max (GT8) I värmepumpen finns en givare (GT8) som av säkerhetsskäl stoppar värmepumpen om temperaturen på vattnet ut till radiatorerna blir högre än inställt värde. Trolig orsak 1: Åtgärd: Trolig orsak 2: Åtgärd: För litet flöde till värmepumpen. 1. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har fastnat. 2. Kontrollera att alla ventiler är öppna. Partikelfiltret är igensatt. 1. Rensa partikelfiltret, se under Skötsel. Menyfönstret visar: LARM (GT8) Värmebärare ut max Info Kvittera Värmepumpen startar automatiskt när temperaturen har sjunkit. Larmet behöver inte kvitteras men om man vill komma åt menyerna kan man kvittera bort larmfönstret. 22

23 Översikt Optima 1000 och 1300 Översikt Optima 1000 och 1300 Modell: Effekt (kw): (Värmeeffekt vid 45 O C utgående värmebärare och +7 O C ingående lufttemperatur.) IVT Optima ,4 IVT Optima ,0 FÖR ANVÄNDAREN Tillförd eleffekt (kw): 2,9 3,8 Storlek (mm): (B x D x H) 920 x 704 x 1587 Vikt (kg): Säkringsstorlek (AT): Beskrivning: Optima är en luft/vattenvärmepump som tar värme ur uteluften och ger mycket stor besparing i alla villor och mindre hyresfastigheter. Man behöver varken borra eller gräva. IVT Optima kan kopplas till fastighetens existerande vattenburna värmesystem. 23

24 Så här fungerar värmepumpen Optima Så här fungerar värmepumpen Optima Värmepumpen hämtar värme från uteluften Värmepumpen Optima tillhör den nya generationen värmepumpar från IVT Industrier. Värmepumpen har tillverkats med utgångspunkt att vara enkel och driftsäker samt förse ditt hus med billig och miljövänlig värme. För att göra en enkel beskrivning av värmepumpen kan man säga att den fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom. I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, som finns i uteluften, in till huset. Värmepumpen Optima placeras utanför ditt hus. Den värme som alltid finns i luften, även vid minusgrader, omvandlas av en kompressor, värmeväxlare och kondensor till varmt vatten som värmer ditt hus. Värmepumpen kan även värma upp varmvattnet. Då måste en varmvattenberedare vara ansluten till systemet. FÖR ANVÄNDAREN Tekniken i och omkring värmepumpen Värmepumpen består av fyra huvuddelar: 1. Förångare Förångar köldmediet till gas och överför samtidigt värme från luften till köldmediekretsen. 2. Kondensor Kondenserar gasen till vätska igen och överför värmen till värmesystemet. 3. Expansionsventil Sänker trycket på köldmediet. 4. Kompressor Höjer trycket på köldmediet. Dessa fyra huvuddelar är förbundna i två slutna rörsystem. I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform. Läs mer om köldmediets egenskaper i rutan till höger. Kokpunkt i förhållande till trycket Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.ex. vid +100 C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120 C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80 C. Köldmediet i värmepumpen fungerar likadant, kokpunkten ändras då trycket ändras. Köldmediets kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40 C vid atmosfärtryck. Därför kan det användas även vid låga temperaturer hos värmekällan. Se ingående beskrivning av tekniken i värmepumpen på nästa sida. 24

25 Så här fungerar värmepumpen Optima Bulb Pressostat låg Mätuttag Mätuttag Pressostat hög 4-vägsventil Köldmediets flöde vid värmedrift 2 Köldmediets flöde vid avfrostning Vätskeavskiljare Värmebärare ut 1 Köldmediets väg genom värmepumpen vid värmedrift 6 Backventil Mätuttag Värmebärare in FÖR ANVÄNDAREN I förångaren (värmeväxlare) möter köldmediet uteluften. Luften sugs genom förångaren med hjälp av en fläkt som sitter på toppen av värmepumpen. Köldmediet, som tidigare varit i vätskeform, kommer i denna process att förångas. Trycket är lågt och värme behövs. Värmen hämtas från uteluften. En avkännare i expansionsventilen (6) kontrollerar att förångaren tar till vara på så mycket "gratis-energi" som möjligt innan köldmediet (gasform) leds in i kompressorn. I kompressorn höjs trycket på köldmediet. Temperaturen på ångan når ca C. Den varma gasen leds därefter in i kondensorn. Kondensorn är värmepumpens värmegivande del. I kondensorn, som är en hellödd värmeväxlare i rostfritt material, möter köldmediet (gasform) vattnet från värmesystemet (radiatorer och golvslingor). När den varma gasen kyls ned av det cirkulerande värmevattnet, övergår gasen i vätskeform (kondenserar). I denna process avges energi till värmesystemet eller varmvattnet. Efter kondensorn fortsätter köldmediet, som nu är i vätskeform, genom ett torkfilter. Torkfiltrets uppgift är att samla upp eventuell fukt i systemet. Efter filtret passerar köldmediet ett synglas. Synglaset kontrollerar fyllnadsmängden i systemet. I normala driftfall ska inga bubblor förekomma i synglaset. Dock kan det uppstå bubblor under korta perioder när man startar och stannar värmepumpen eller vid avfrostning. Efter synglaset fortsätter köldmediet till en expansionventil. I expansionsventilen sänks trycket på köldmediet. Det gör också att temperaturen sjunker. När köldmediet har lämnat ventilen och passerar förångaren övergår det i ånga igen. Köldmediets kretslopp är därmed fullbordat. Expansionsventilen har en sensor (bulb) strax innan kompressorn. Sensorn har till uppgift att släppa in rätt mängd vätska i förångaren. 25

26 Reglercentralen Rego 603 Automatisk avfrostning Vid utetemperaturer under +5 0 C blir det isbildning på förångaren. När isbildningen blir så stor att den hindrar luftflödet genom förångaren, kommer en automatisk avfrostning att påbörjas. Avfrostningen styrs av en fyrvägsventil. Ventilen vänder köldmediets riktning i kretsen så att hetgasen smälter bort isen på förångarens lameller. Se köldmediets väg genom värmepumpen vid avfrostning i bilden under rubriken Så här fungerar värmepumpen. Den utblåsta luften från fläktelementen kan under avfrostning upplevas som kalluft. Detta är helt normalt. FÖR ANVÄNDAREN Reglercentralen Rego 603 Det är reglercentralen Rego 603 som är värmepumpen Optimas hjärna. Den ser till att värmepumpen ger bästa energibesparing och att den håller i många år. Reglercentralen styr och övervakar värme- och varmvattentillförseln i ditt hus. Övervakningsfunktionen är speciellt viktig. Den stänger av värmepumpen vid eventuella driftstörningar så att inga vitala delar blir förstörda. Elskåp Tillskottet skjuter till mer effekt Om värmepumpen inte klarar av att värma upp huset eller om den har stannat vid en temperatur lägre än ca C behövs ett tillskott. Tillskottet utgörs av en extern el-/oljepanna eller elkassett som kan den kopplas till reglercentralen och vid behov automatiskt startas och stoppas. Notera att då värmepumpen är i drift ger tillskottet bara den effekt som värmepumpen inte kan producera. När värmepumpen åter klarar hela uppvärmningen kopplas tillskottet automatiskt ur. Varmvatten prioriteras före värmevatten. Om det finns en varmvattenberedare inkopplad i systemet kan värmepumpen producera varmvatten. I ett hus med vattenburen värme skiljer man på värmevatten och varmvatten. Värmevattnet är för radiatorer och golvslingor och varmvattnet är för duschar och kranar. Uppvärmning av varmvatten sker i en beredare. I beredaren finns en givare som känner av temperaturen på varmvattnet. Värmevattnet passerar genom beredarens ytterhölje och värmer upp beredarens innertank. Reglercentralen ser till att uppvärmning av varmvatten alltid prioriteras före uppvärmning av värmevatten. Det betyder att du aldrig behöver vara utan varmvatten. Reglercentralen styr en växelventil som växlar mellan uppvärmning av värmevatten och varmvatten. När varmvattnet är uppvärmt ser växelventilen till att uppvärmning av värmevattnet sker. Varmvatten Värmevatten Reglercentral Rego 603 Dubbelmantlad varmvattenberedare 26

27 Reglercentralen Rego 603 Reglercentralens två olika driftfall När en värmepump installeras måste den alltid ställas in för ett specifikt driftfall. Ett driftfall är värmepumpens arbetssituation och beror på den aktuella omgivningen, t.ex. om det finns en el- eller oljepanna som ska kopplas in. Det finns två olika driftfall för värmepumpen Optima: driftfall A och driftfall B. Det är installatörens uppgift att anpassa värmepumpen till aktuellt driftfall. Driftfall A - Värmepump med extern elkassett När värmepumpen leveras från fabriken är den inställd i driftläge A. Det innebär att värmepumpen arbetar med tillskott från en extern elkassett. Driftläge A bygger på att en givare har placerats på utsidan av huset. Givaren skickar information om utetemperaturen till reglercentralen. Reglercentralen styr värmeproduktionen efter en inställbar värmekurva. Reglercentralen kan också styra en andra värmekurva. Se mera under rubriken Ställ in extra värmekurva med shunt. Detta är vanligt när man t.ex. kombinerar radiatorer med golvvärme. Om det finns en varmvattenberedare inkopplad i systemet ser värmepumpen alltid till att värma upp varmvatten före värmevattnet. Om hjälp behövs för uppvärmningen kan den externa elkassetten styras från värmepumpen. FÖR ANVÄNDAREN Driftfall B - Värmepump tillsammans med shuntat tillskott Driftfall B bygger på att värmepumpen arbetar tillsammans med ett shuntat tillskott t.ex. en befintlig el-/oljepanna. Det innebär att värmepumpen vid behov tar hjälp av det externa tillskottet. I driftfall B kan reglercentralen Rego 603 inte styra en andra värmekurva. För övrigt fungerar driftfall B som driftfall A förutom att en del funktioner saknas i driftfall B. Reglercentralens två olika sätt att styra värmepumpen Tidigare har vi beskrivit reglercentralens två olika arbetssituationer, driftfall. Det finns också två olika sätt för reglercentralen att styra värmepumpen. De två sätten är: Styrning med utegivare och Styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare. 27

28 Reglercentralen Rego 603 Styrning med utegivare Styrning med utegivare är det vanligaste sättet för reglercentralen att styra värmepumpen. När värmepumpen levereras från IVT är den inställd för detta styrsätt. En givare monteras upp på husets yttervägg. Den skickar signaler till reglercentralen i värmepumpen. Styrning med utegivare betyder att värmepumpen automatiskt anpassar värmen i huset beroende på utetemperaturen. Om temperaturen sjunker utomhus d.v.s. det blir kallare, kommer radiatorerna inne i huset att bli varmare. FÖR ANVÄNDAREN Du avgör vilken temperatur du ska ha på radiatorerna, i förhållande till utetemperaturen, med hjälp av ett antal inställningar (t.ex. val av värmekurva) i reglercentralen. En lägre kurva ger en högre energibesparing. Styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare Styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare betyder att man även placerar en givare centralt inne i huset. Den ansluts till värmepumpen och ger information till reglercentralen om rumstemperaturer. Signalerna påverkar reglercentralens styrning av värmeproduktion och ser till att värmepumpen ger bästa energibesparing. Endast det rum där rumsgivaren sitter kan påverka regleringen av temperaturen. Om du har en braskamin eller ett fläktelement i huset så är det extra viktigt att kombinera utegivaren med en rumsgivare. Det gäller även för vindkänsliga hus. I dessa förhållanden klarar inte enbart utegivaren att ge en korrekt temperatur för hela huset. 28

29 Ingående delar i värmepumpen Ingående delar i värmepumpen IVT Optima 1000 och 1300 Optiman består av en värmepump (utedel) och ett elskåp (innedel). Elskåpet har en kontrollpanel från vilken du styr alla funktioner. Värmepump Optima Elskåp (stängt) Fläkt Batterilameller Kabelingångar Kontrollpanel FÖR ANVÄNDAREN Elskåp (öppet) Manöversäkring (Automatsäkring) Reglercentralen Rego

30 Kontrollpanelen Kontrollpanelen Kontrollpanelen är hjärtat i värmepumpanläggningen. Här görs alla inställningar och du ser ev. larm. När du har gjort dina inställningar skickar kontrollpanelen signaler till reglercentralen Rego 603 för att verkställa dina önskemål. Knappar och indikeringar FÖR ANVÄNDAREN Larmindikering Lampan blinkar: Det har uppstått ett fel i värmepumpen. Lampan lyser: Larmet är kvitterat och värmepumpen väntar på att felorsaken ska återgå. Varmvattenindikering Lampan lyser: Värmepumpen värmer vatten i beredaren. Lampan blinkar: Värmepumpen är i varmvattenspets eller producerar extra varmvatten. Tillskottsindikering Lampan lyser: Värmepumpen får tillskottsenergi från t.ex. en elkassett. Menyfönster Menyknappar Menyratt Driftindikering Lampan lyser: Värmepumpen (kompressorn) är i drift. Lampan blinkar: Värmepumpen kommer att starta inom 15 minuter. Lampan släckt: Värmepumpen (kompressorn) är ej i drift. Indikeringar Strömbrytare (On/Off) Du startar och stänger av värmepumpen med strömbrytarknappen. Lampan tänd: Värmepumpen är på. Lampan blinkar: Värmepumpen är av. Strömbrytare (On/Off) Värme Info Meny Värme En knapptryckning tar dig till snabbvägen för värmeinställningar. Info En knapptryckning ger dig fortlöpande information om värmepumpens och tillskottets drifttillstånd. Meny En knapptryckning tar dig till Huvudmenyn. Huvudmenyn innehåller alla inställningsmenyer och visning av temperaturer. Menyfönster Rego 603 K Ti Värme Info Meny 30

31 Kontrollpanelen Menyratt Menyratten används för att bläddra mellan menyfönstren. Vrid menyratten medurs (åt höger) för att förflytta dig ned i menyerna. Vrid menyratten moturs (åt vänster) för att förflytta dig upp i menyerna. Du bestämmer också värden på olika inställningar med hjälp av ratten. T.ex. om du vrider ratten medurs så kommer värdet att öka. Menyfönster Menyfönstret ger dig mängder med information och inställningsmöjligheter. Du kan bl.a: Välja olika temperatur- och varmvatteninställningar Välja extra varmvatten och semesterfunktion Se larmorsaker och få åtgärdsinstruktioner Få statistik om driften (Menyfönstrets utgångsläge) Rego 603 K Ti Värme Info Meny Varje meny har ett nummer längst ner till höger som visar till vilket huvudfönster det tillhör. FÖR ANVÄNDAREN Så här använder du kontrollpanelen Principen med kontrollpanelen bygger på att du använder tre menyknappar och en menyratt för att förflytta dig mellan olika menyer och inställningar. I menyfönstrets nedersta rad får du alltid information om vad knapparna har för betydelse. Knapparnas funktioner ändras beroende på vilket fönster du befinner dig i. + Utgångsläge Rego 603 K Ti Värme Info Meny Exempel: Om du från utgångsläget trycker på knappen Värme så kommer du till menyn Värme öka/minska. I denna meny kan du öka och minska värmen i huset. att knapparna har fått andra betydelser i detta läge. Du kan antingen gå tillbaka till utgångsläget genom att trycka på knappen Tillbaka. Du kan också välja att ändra på värmeinställningen i huset genom att trycka på knappen Ändra. Om du trycker på knappen Ändra kan du med hjälp av menyratten öka eller minska värmen i huset. Spara din ändring genom att trycka på knappen Spara. Värme öka/minska 0 5,0 10 Tillbaka Ändra 31

32 Basfunktioner - Kundnivå 1 Basfunktioner (Kundnivå 1) (Utgångsläge) Rego 603 Kundnivå 1 K1 Basfunktioner (Kundnivå 1) är de funktioner som du oftast kommer att använda och som du har mest nytta av. Basfunktionerna når du genom att trycka på någon av knapparna Värme, Info eller Meny i utgångsläget. Benämningen (K1) i övre högra hörnet visar att du är inne i Basfunktioner - Kundnivå 1. De vanligaste momenten beskrevs i början av detta kapitel, här kommer en mer utförlig beskrivning Värme Datum Info Klocka Ti Meny Dag FÖR ANVÄNDAREN Övergripande menyöversikt för Basfunktioner (Kundnivå 1) Rego 603 K Ti Värme Info Meny = = Fönstermenyn är standard i alla värmepumpar. Fönstermenyn visas endast i värmepumpen i kombination med en extra givare, vid ett särskilt driftfall eller med beredare. Huvudmeny Här ställer du in värmen i huset 1 sid 38 Värme öka/minska Finjustering värmek. Shunt öka/minska Shuntk. finjustering Rumstemperatur Extra VV sid 34 sid 35 sid 37 sid 37 sid 36 sid 36 VILOLÄGE Inget värmebehov Inget varmvattenbehov VARMVATTENDRIFT Enbart värmepump VÄRMEDRIFT Värmepump+Tillskott VÄRMEBEHOV Värmepumpen startar om #### sekunder sid 33 sid 33 sid 33 sid 33 Huvudmeny Här ändrar du varmvatteninställning 2 Huvudmeny Här kan du se alla temperaturer 3 sid 38 sid 39 Varmvatteninställ. Intervall för varmvattenspets 2.2 Temperaturavläsning Retur RAD GT1 Temperaturavläsning Ute GT2 Temperaturavläsning Varmvatten GT3 Temperaturavläsning Shuntk. framl. GT4 Temperaturavläsning Rum GT5 Temperaturavläsning Kompressor GT6 sid 38 sid 39 sid 39 sid 39 sid 39 sid 40 sid 40 Temperaturavläsning Värmebärare Ut GT8 sid 40 Temperaturavläsning Värmebärare In GT9 sid 40 Temperaturavläsning Kondensor GT10 sid 40 32

33 Basfunktioner - Kundnivå 1 Välj rullande information i menyfönstret Rego 603 K1 Om du trycker på knappen Info i utgångsläget kommer du att få fortlöpande information om värmepumpens drift och arbetstemperaturer. Gör så här: Ti Värme Info Meny 1. Tryck på knappen Info i utgångsläget. Det här är några av de fönster som visas: VILOLÄGE Inget värmebehov Inget varmvattenbehov Värmepumpen är i viloläge. VARMVATTENDRIFT Enbart värmepump Stopp temp 47,5 O C Nuvarande temp42,0 O C VÄRMEDRIFT Värmepump+Tillskott Stopp temp 45,0 O C Nuvarande temp44,0 O C VÄRMEBEHOV Värmepumpen startar om 320 sekunder Värmepumpen producerar varmvatten. Du ser vid vilken temperatur värmepumpen kommer att stanna och vad den nuvarande temperaturen är. att stopptemperaturen avläses i botten av beredaren. Varmvattnet är några grader varmare. Värmepumpen och tillskottet är igång. Värmepumpen har fått signaler om att den ska producera värme. Den väntar nu på att återstartstiden ska räkna ner till noll. FÖR ANVÄNDAREN 2. Återgå till utgångsläget genom att åter trycka på någon av knapparna eller vrid på ratten. Ställ in värmen Den önskade temperaturen i ditt hus ställs in med ratten på kontrollpanelen. Beroende på installation kan systemet vara inställt för två styrsätt: Styrning med utegivare och Styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare.. Om du har tillbehöret "Rumsgivare" läs även avsnittet Basfunktioner/ Styrning med rumsgivare. Kur vstyrning med utegivare Utegivaren är ansluten till reglercentralen och utetemperaturen mäts kontinuerligt. Temperaturen till radiatorerna ändras med utetemperaturen. Det betyder att lägre utetemperatur ger högre radiatortemperatur. Inställning av värmekur vans lutning När du ändrar i menyn Värme öka/minska så ändras något som kallas för kurvlutning. I praktiken innebär det att temperaturen i ditt värmesystem följer utetemperaturen. Injustering av värmekurvan ska vid första vintern göras så att husets temperatur blir behaglig vid alla väderleksförhållanden. Helst ska justering göras vid låg utetemperatur, under 3 C. Efter att en justering har gjorts bör man vänta minst ett dygn innan en eventuell ny justering görs. 33

34 Basfunktioner - Kundnivå 1 Returtemperatur: Returtemperaturen är temperaturen på vattnet som kommer tillbaka till värmepumpen från radiatorerna. Vattnet som leds från värmepumpen ut i värmesystemet är normalt C högre än returtemperaturen. Utetemperatur: Utetemperaturen bestämmer värmepumpens produktion av värme. Utegivaren skickar signaler till reglercentralen som sedan påverkar värmepumpen. När värmepumpen levereras från IVT är kurvlutningen inställd på läge 4. Det innebär att returtemperaturen är +35 O C när det är 0 O C utomhus. FÖR ANVÄNDAREN Kurvlutning: Du har möjlighet att ändra kurvlutningen för att öka och minska värmen i huset. Skalan är från 0 till 10. Streckad linje: Om returtemperaturen når högre än 48 0 C går ett larm. Larmet slår av värmepumpen. Värmepumpen startar automatiskt när returtemperaturen har sjunkit. Returtemperatur( O C) Kurvlutning (0-10) Utetemperatur ( O C) Kurvlutning: 1-2 Normal inställning för golvvärme i betongplatta. 3-4 Normal inställning för golvvärme vid träbjälklag. 4-6,5 Normal inställning för radiatorer/element Onormalt hög inställning I värmekurvan ser vi att kurvlutning 4 ger en returtemperatur på +35 O C när det är 0 O C utomhus. Om utetemperaturen sjunker ser vi att returtemperaturen ökar. Ju kallare utetemperatur ju högre returtemperatur. Vid en utetemperatur på ca -22 O C ser vi att kurvlutningen har nått gränsvärdet (+48 O C) för returtemperaturen. Vid kall väderlek (under -5 O C): Om du inte är nöjd med temperaturen inomhus, när det är kallare än -5 0 C utomhus, ska du ändra lutningen på värmekurvan. Gör så här: 1. Tryck på knappen Värme i utgångsläget. Värme öka/minska 0 4,0 10 Tillbaka Ändra 2. Tryck på knappen Ändra. 3. Vrid menyratten medurs för att höja värmen d.v.s välja en högre kurva. (Gör inte för stora korrigeringar. 0,5-1,0 enheter är ofta tillräckligt). Värme öka/minska 0 5,0 10 Tillbaka Spara 4. Spara det nya värdet genom att trycka på knappen Spara. Efter en ökning eller minskning av värmen bör du vänta minst ett dygn innan ny justering utförs. Vid utetemperaturer runt 0 C bör du "knäcka värmekurvan" för att erhålla önskad inomhustemperatur. Läs om hur du "knäcker kurvan" under rubriken Extra funktioner - Kundnivå 2 / Värmeinställningar / Anpassning av värmekurvan. 34

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION Greenline HT C och E INNEHÅLL HJÄLPINFORMATION FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290580 Utgåva 1.0 Handbok Värmepump Greenline HT C och E IVT Industrier

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10

Greenline C6 - C9. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 S Greenline C6 - C9 Användarhandledning Art. nr: 6 720 646 254 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.

Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1. Optima 1000-1300 FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290548 Utgåva 1.2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER

Greenline HT Plus. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN TEKNISKA UPPGIFTER Greenline HT Plus C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290410-20 Utgåva 2.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmepump från IVT

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva: 1.0

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva: 1.0 Greenline HT Plus C och E Användarhandledning INDEX Art. nr: 290410 Utgåva: 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.3 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Air 50-150 400V 3N~ Användarhandledning

Air 50-150 400V 3N~ Användarhandledning Air 50-150 400V 3N~ 6 720 616 817-00.1I Användarhandledning 6 720 616 818 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN SV IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr. 6 720 640 948 Utgåva. 2010/04 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

IVT 690 Användarhandledning

IVT 690 Användarhandledning IVT 690 6708047-3.I Användarhandledning 6708048 0/) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

Compress 3000 2.0 EW/9

Compress 3000 2.0 EW/9 6 70 804 7-00.I.0 EW/9 Frånluftsvärmepump Användarhandledning 670805005 0/ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Användarhandledning 6 720 813 695 (2015/08) sv 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar...... 2 1.1 Symbolförklaring........................

Läs mer

Rego 600. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.0

Rego 600. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.0 Rego 600 Handledning Drifttagning Artikel nr: 290554 Utgåva 1.0 Handbok Rego 600 IVT Industrier AB, December 2003 Artikelnummer: 290554 Utgåva 1.0 Copyright 2003. IVT Industrier AB. IVT förbehåller sig

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

6 720 646 834-01.1I. Värmepumpsmodul. Bosch CM 200/300. Användarhandledning 6 720 646 833 (2010/11)

6 720 646 834-01.1I. Värmepumpsmodul. Bosch CM 200/300. Användarhandledning 6 720 646 833 (2010/11) 6 720 646 834-01.1I Värmepumpsmodul Bosch CM 200/300 Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.... 3 1.1 Symbolförklaring.....................

Läs mer

IVT Optima Användarhandledning. Art. nr: Utgåva 1.2

IVT Optima Användarhandledning. Art. nr: Utgåva 1.2 IVT Optima 600-1700 Användarhandledning Art. nr: 12311 Utgåva 1.2 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT 633. Användarhandledning. Art. nr: Utgåva: 2009/10

IVT 633. Användarhandledning. Art. nr: Utgåva: 2009/10 IVT 633 Användarhandledning Art. nr: 6 720 619 992 Utgåva: 2009/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig

Läs mer

Handledning i montage drifttagning skötsel

Handledning i montage drifttagning skötsel Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 290516 Utgåva 8.1 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen.

Läs mer

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 2.0

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 2.0 Optima 500-700 Användarhandledning Art. nr: 290564 Utgåva 2.0 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla

Läs mer

Kombimodul A/W

Kombimodul A/W Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Användarhandledning Art nr 12892 Utgåva 2.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring

Läs mer

Rego 500. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.3

Rego 500. Handledning Drifttagning. Artikel nr: Utgåva 1.3 Rego 500 Handledning Drifttagning Artikel nr: 290543 Utgåva 1.3 Handbok Rego 500 IVT Industrier AB, Oktober 2003 Artikelnummer: 290543 Utgåva 1.3 Copyright 2003. IVT Industrier AB. IVT förbehåller sig

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Handledning i inkoppling och handhavande Artikel nr: 290547 Utgåva 2.2 Handbok Poolstyrning IVT Industrier AB, Augusti 2004 Artikelnummer: 290547 Utgåva 2.2 Copyright

Läs mer

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.0

Optima Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN INDEX. Art. nr: Utgåva 1.0 Optima 500-700 Användarhandledning INDEX Art. nr: 290564 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN SV IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr. 6 720 640 948 Utgåva. 2009/06 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

PremiumLine X11-X15. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10

PremiumLine X11-X15. Användarhandledning. Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10 PremiumLine X11-X15 Användarhandledning Art. nr: 6 720 641 790 Utgåva: 2010/10 Grattis till valet av en helt ny gränslös värmepump! Vi är glada att du valt en värmepump ur vår nya PremiumLine-serie. Det

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Vent V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Användarhandledning (2016/04) I

Vent V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Användarhandledning (2016/04) I Vent 0 400V, 3N~ / 30V, N~ / 30V, 3~ 6 70 87 350-00.I Användarhandledning 6 70 89 87 (06/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar............... Symbolförklaring.................................

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 IVT 290 Elpanna Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Från utsidan Manöverpanelen... 6 Från insidan Kopplingsutrymmet...

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Användarhandledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Användarhandledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 645 377 (2010/11)sv Information Information IVT Greenline HE är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspumpar

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

PremiumLine A Plus Användarhandledning

PremiumLine A Plus Användarhandledning PremiumLine A Plus 10-15 6 720 648 426-00.1I Användarhandledning 6 720 648 049 (2011/06) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

PremiumLine A9-A15 Användarhandledning

PremiumLine A9-A15 Användarhandledning PremiumLine A9-A15 14579-00.1I Användarhandledning 6 720 619 853 (2009/03) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring..... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S

AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S AirX, AirModule E 9/15, Airbox E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ 6 720 809 065-00.1I Användarhandledning 6 720 810 156 (2014/04) sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar..............

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Användarhandledning. 6 720 648 664 (2011/06) sv

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Användarhandledning. 6 720 648 664 (2011/06) sv 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Användarhandledning sv 2 Information SV Information Bosch Compress EHP är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspumpar på varma

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Användarhandledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Användarhandledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning Art. nr: 6720641883; Utgåva 2010/03 Information Information IVT Greenline HE är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspumpar

Läs mer

EQ C6-C8 C6-C10RF E6-E17

EQ C6-C8 C6-C10RF E6-E17 PremiumLine EQ C6-C8 C6-C10RF E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 800 335 (2011/11) sv Information Information Svanenmärkt IVT PremiumLine EQ är utrustad med den senaste generationens

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3 1.1 Symbolförklaring................................

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer